SKKN Đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 3

21 2K 4
SKKN Đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. CNTT vào môn Toán lớp 3. - Tìm hiểu thực trạng khi đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 3. - Đổi mới phương pháp dạy học khi đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 3 góp phần nâng. giảng dạy tôi đã đúc kết được một số kinh nghiệm và quyết định viết đề tài: Đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 3 ”. II. Mục đích nhiên cứu: - Tìm hiểu về ứng dụng CNTT vào môn Toán. nghiệm đưa ứng dụng CNTT vào dạy Toán lớp 3. Khi đưa ứng dụng CNTT vào dạy học tuy có vất vả và mất nhiều thời gian, nhưng hiệu quả bài học rất cao. Những tiết dạy có sử dụng CNTT gây hứng thú

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan