0

SKKN Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong giải toán lớp 4 -5

14 2,767 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 13:58

. đề xuất phơng án dạy giải toán bằng sử dụng sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh lớp 5. 4 - Đối tợng nghiên cứu: Tìm hiểu việc dạy giải toán bằng sử dụng sơ đồ đoạn thẳng cho HS lớp 5 ở trờng tiểu. trong dạy học sinh giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng ở HS lớp 5 của trờng. 2.3 - Giúp học sinh có khả năng vận dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán trong SGK, đồng thời giải các bài tập nâng. bằng sử dụng sơ đồ đoạn thẳng. 6.2 - Tìm hiểu thực trạng hông qua việc dạy giải toán bằng sử dụng sơ đồ đoạn thẳng cho HS lớp 5 của GV. 6.3 - Tham khảo hồ sơ thao giảng dự giờ của GV 6 .4 - Phỏng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong giải toán lớp 4 -5, SKKN Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong giải toán lớp 4 -5,

Từ khóa liên quan