0

SKKN Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 6

25 4,369 19
  • SKKN Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 08:47

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc **** Đề tài sáng kiến kinh nghiệm T ê n đ ề t à i Cải tiến phơng pháp giáo dục nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Nguyễn Thị Huyền 1 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Phần I: đặt vấn đề 1 . L ý d o c h ọ n đ ề t à i . L ý d o k h á c h q u a n : Đạo đức là những chuẩn mực xã hội về thái độ, hành vi, ý thức của một cá nhân. Một xã hội mới không những phải có nền kinh tế mới mà cần phải có con ng- ời mới. Đặc điểm của chế độ ta là chế độ xã hội chủ nghĩa, quan điểm giáo dục của Đảng ta là đào tạo những con ngời mới xã hội chủ nghĩa. Con ngời phải phát triển toàn diện trở thành chủ thể có ý thức trong sự sáng tạo lịch sử. Bác Hồ đã từng dạy chúng ta: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trớc hết cần có những con ngời xã hội chủ nghĩa. Ta hiểu con ngời xã hội chủ nghĩa phải là con ngời có đạo đức cách mạng. Trong tình hình đất nớc ta hiện nay về xã hội cũng nh về trình độ khoa học kỹ thuật còn thấp kém thì vấn đề giáo dục đạo đức là vấn đề cấp bách. Vị trí của cuộc cách mạng t tởng văn hoá đặc biệt quan trọng thì văn hoá giáo dục đạo đức phải là vị trí hàng đầu. Nhiệm vụ của nhà trờng trực tiếp đảm đơng gánh vác một phần quan trọng. Giáo dục đạo đức cho học sinh hiện nay là vấn đề cấp bách vì xã hội có nhiều biểu hiện tiêu cực nó ảnh hởng lớn đến sự hình thành nhân cách con ngời mới xã hội chủ nghĩa. Giáo dục đạo đức cho học sinh để bồi dỡng nhân sinh quan cộng sản cho các em, gột rửa những hành vi xấu dối trá, lừa đảo những biểu hiện tiêu cực trong xã hội để góp phần tạo nên một xã hội văn minh tiến bộ. Lý do chủ quan. Hiện nay, thực tiễn chất lợng đạo đức ở trờng học và ngoài xã hội: Xuống cấp cho nên vấn đề giáo dục đạo đức trong nhà trờng phải đợc đặt ở vị trí đầu tiên, hết sức quan trọng và cấp thiết. Vì vậy xuất phát từ những vấn đề mà tôi cho rằng vấn đề giáo dục đạo đức là vấn đề cần thiết trong trờng phổ thông nói chung và ở trờng THCS nói riêng là trách nhiệm và là bổn phận của đội ngũ giáo viên. Đối với một tổng phụ trách thông qua 6 chơng trình của Đội để giáo dục toàn diện cho các em đặc biệt là vấn đề đạo đức. Nguyễn Thị Huyền 2 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Bởi giáo dục đạo đức hiện nay còn nhiều bất cập có thể gọi là đạo đức Thời kinh tế thị trờng. Vì thế, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục của mình. 2 . M ụ c đ í c h n g h i ê n c ứ u . Nghiên cứu để rút ra phơng pháp tốt nhất để nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6. Trờng THCS An Khánh - huyện Hoài Đức - tỉnh Hà Tây. 3 . K h á c h t h ể v à đ ố i t ợ n g n g h i ê n c ứ u . - Khách thể nghiên cứu: giáo viên và học sinh trờng THCS An Khánh. Gồm có 296 học sinh khối 6 trờng T.H.C.S An Khánh. - Đối tợng nghiên cứu: Cải tiến phơng pháp giáo dục nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 - Trờng trung học cơ sở An Khánh. 4 . N g h i ê n c ứ u c ơ s ở l ý l u ậ n . Nghiên cứu thực trạng, nghiên cứu các giải pháp( phơng pháp). Để tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhằm mục đích nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6- Trờng trung học cơ sở An Khánh. - Tìm ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn. - Kiến nghị: Đề xuất cấp trên tạo điều kiện cho phơng pháp giáo dục đạo đức ở khối 6 Trờng T.H.C.S An Khánh tốt hơn. 5 . P h ơ n g p h á p n g h i ê n c ứ u : a. Các phơng pháp chủ yếu. - Phơng pháp quan sát s phạm. - Phơng pháp điều tra giáo dục. - Phơng pháp thực nghiệm giáo dục. b. Các phơng pháp hỗ trợ. - Phơng pháp tổng kết. - Phơng pháp nghiên cứu tài liệu, sản phẩm hoạt động. - Phơng pháp phân tích tổng hợp lí thuyết. Nguyễn Thị Huyền 3 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Phần II : Nội dung nghiên cứu chơng I: giải quyết vấn đề lí luận và thực tiễn 1. Trình bày các khái niệm về đạo đức. Theo đạo đức học chủ nghĩa Mác Lê nin thì đạo đức là phạm trù có ý thức xã hội. Nó là cấu trúc kinh tế xã hội của một xã hội cụ thể trong lịch sử. Đạo đức mang tính vĩnh hằng, tính lịch sử, tính giai cấp. Mỗi giai cấp có chuẩn mực đạo đức khác nhau. Đạo đức là những chuẩn mực xã hội về thái độ hành vi và ý thức của một cá nhân. Trong nhà trờng xã hội chủ nghĩa thì giáo dục đạo đức tức là giáo dục khái niệm đạo đức, niềm tin đạo đức, giáo dục tình cảm đạo đức, giáo dục hành vi thói quen đạo đức. Đó chính là giáo dục cho học sinh những phẩm chất đạo đức. - Thói quen biết lễ độ: Biết chào hỏi niềm nở, lễ phép biết nói lời cảm ơn, xin lỗi khi cần thiết. Tôn trọng th từ, đồ đạc của ngời khác. Có cử chỉ, điệu bộ tự nhiên, vui vẻ mà không suồng sã, không nói leo, không ngắt lời ngời khác, vui vẻ khi trả lời . Thói quen lễ độ sẽ là cơ sở để xây dựng các tình cảm cao đẹp nh lòng nhân ái, tình bạn bè. Đồng thời thói quen này đợc sử dụng rất nhiều trong cuộc sống cũng nh trong học tập. - Thói quen c xử ân cần, quan tâm đến ngời khác, sẵn sàng giúp đỡ ngời khác nh: dắt cụ già, em bé qua đờng, mang hộ đồ đạc cho ngời già yếu - Thói quen c xử ân cần, quan tâm đến ngời khác, sẵn sàng giúp đỡ ngời khác nh: dắt cụ già, em bé qua đờng, mang hộ đồ đạc cho ngời yếu - Thói quen tự kiềm chế rất cần thiết để giúp trẻ tự điều chỉnh hành vi của mình ở mọi nơi. Có thói quen này sẽ tránh đợc những sai phạm, những xung Nguyễn Thị Huyền 4 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm đột, những hành vi vô kỷ luật, biết kiên trì chờ đợi khi cần thiết. Đó là cơ sở của kỷ luật tự giác, cơ sở của tự giáo dục. - Thói quen chính xác, đúng giờ, biết giữ lời hứa: là cơ sở để xây dựng tình cảm tôn trọng ngời khác nh: Đi học đúng giờ, đi họp đúng giờ, trả sách nộp bài đúng hạn, làm đầy đủ công việc đợc giao. 2. Tâm sinh lý học sinh trung học cơ sở. Đối với học sinh trờng THCS có tuổi đời từ 12 đến 15. Đây là giai đoạn quá độ từ trẻ con lên ngời lớn, sinh lý có nhiều phức tạp, bí ẩn và đây là giai đoạn khó giáo dục nhất. Các em muốn vơn lên so sánh mình với ngời khác nhất là ngời lớn. Đời sống nội tâm của các em phức tạp. Lứa tuổi cả thèm chóng chán. Điều chú ý là với khuôn khổ của đề tài, muốn đề cập đến học sinh lớp 6(12 tuổi ). ở Tiểu học các em là đàn anh đàn chị, luôn gơng mẫu trớc các em song khi bớc vào trờng trung học cơ sở các em lại là em út. Nh vậy, về tâm lý có sự thay đổi. nh chúng ta đã biết Ông cha ta thờng nhắc nhở. Dạy con từ thuở còn thơ Uốn cây vốn từ gốc vốn lên. Cho nên chúng ta phải trú trọng ngay khâu đầu tiên. Tuyển chọn giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các bộ môn đối với học sinh khối 6. Nguyễn Thị Huyền 5 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Chơng II: THực trạng ban đầu. 1.Thực tiễn diễn biến đạo đức ở trờng trung học cơ sở An Khánh. Những điều kiện tự nhiên, xã hội ảnh hởng đến mặt đức dục của học sinh An Khánh. + Điều kiện tự nhiên: Địa bàn An Khánh rất rộng, có nhiều thôn nh: An Thọ, Ngãi Cầu, Phú Vinh, Yên Lũng, XN300, Nông trờng, Nhà máy thông tin M 1 , bộ đội 218. Thành phần gia đình nông dân rất nhiều, con em công nhân viên chức không ít. Học sinh rất đông( THCS An Khánh 30 lớp) học 2 ca nên ảnh hởng lớn đến việc quản lý và giáo dục các em. + Hoàn cảnh xã hội: Thứ nhất: Những năm trờng An Khánh của chúng tôi luôn là lá cờ đầu của tỉnh Hà Tây đợc thủ tớng chính phủ tặng Bằng khen. Học sinh ngoan, lễ phép. Nhng trong khoảng thời gian gần đây khi giao thông mở, đờng cao tốc Láng - Hoà Lạc chạy qua An Khánh nằm trong diện qui hoạch đô thị. Do vậy, vấn đề đất đai rất là nóng bỏng. Ngời dân đợc đền bù về đất, có gia đình bán đất đợc nhiều tiền thoải mái tiêu xài. Cha mẹ, anh chị nói riêng mọi đoàn thể nói chung họ đều chạy đua kinh tế, lợi nhuần vật chất việc gia đình con cái phó thác cho nhà trờng. Giáo dục trong nhà trờng mâu thuẫn với môi trờng xã hội qua phim anh thực tiễn đã thắng đã thắng đạo lý gi đình trong nhà trờng chúng ta. Những hành vi phạm pháp ngoài xã hội tác động trực tiếp đến hàng ngày với học sinh và những hành vi ấy gây cho học sinh mất niềm tin ở cuộc sống. Vấn đề đất đai rất là nóng bỏng. Ngời dân đợc đền bù về đất, có gia đình bán đất đợc nhiều tiền thoải mái tiêu xài. Cha mẹ, anh chị nói riêng mọi đoàn thể nói chung họ đều chạy đua kinh tế, lợi nhuận vật chất việc gia đình con cái phó thác cho nhà trờng. Giáo dục trong nhà trờng mâu thuẫn với môi trờng xã hội, những tiêu cực xã hội qua phim ảnh thực tiễn đã thắng đạo lý gia đình trong nhà trờng chúng ta. Nguyễn Thị Huyền 6 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Những hành vi phạm pháp ngoài xã hội tác động trực tiếp đến hàng ngày với học sinh và những hành vi ấy gây cho học sinh mất niềm tin ở cuộc sống. Nói tóm lại, nguyên nhân cơ bản để tạo nên chất lợng đạo đức thấp là do hoàn cảnh xã hội tác động mạnh, do nhà trờng, gia đình đoàn thể ngoài xã hội cha kết hợp chặt chẽ, cha thống nhất về nội dung và phơng pháp giáo dục. 2. Số liệu điều tra trớc khi thực hiện GD đạo đứch học sinh khối 6 Số l ợng Tốt Khá TB yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 296 99 33 144 47 39 15 15 0,4 5 0,1 Nguyên nhân của sự giảm sút. Chất lợng giáo dục nói chung và chất lợng đạo đức nói riêng. Do môi trờng giáo dục cha thống nhất. Gia đình, ngời mẹ đứa trẻ tiếp xúc đầu tiên lại cha đợc chú ý tới. Muốn giáo dục học sinh theo 5 điều Bác dạy trớc tiên các em phải yêu cha mẹ, anh chị, bạn bè đến yêu quê hơng, yêu Tổ quốc. Do nhận thức của gia đình còn non. Đối với xã hội còn có những bất công trộm cớp, đánh nhau gây thơng tích vẫn không bị trừng trị đích đáng, pháp luật của ta cha thật nghiêm minh. Vì vậy, ở các em biểu hiện những hành vi xấu. Lứa tuổi các em rất dễ lĩnh hội cái mới, kể cả cái xấu, cái tốt. Những điều thầy cô dạy bảo ở trờng nó mâu thuẫn những hành vi bên ngoài xã hội. Nhà trờng mới dạy các em với hình thức lý thuyết sách vở cha gắn liền với thực tiễn mà nh ta đã biết giáo dục đạo đức là quá trình liên tục nó bắt đầu từ khi con ng- ời mới sinh ra và kéo dài trong suốt cuộc đời. + Đội ngũ giáo viên: cha nắm đợc đặc điểm tâm lý lứa tuổi vì do đào tạo bất cập. - Sử dụng các biện pháp giáo dục cha khoa học. Do điều kiện kinh tế mà việc đi sâu nắm tình hình đặc điểm của học sinh cá biệt còn ít. Do vậy mà đi đến biện pháp giải pháp cha khoa học cá biệt còn ít. Do vậy mà đi đến biện pháp giải quyết cha khoa học nh hay nhấn mạnh các khuyết điểm nhắc lại nhiều lần khuyết điểm cũ khi học sinh sai phạm đòi hỏi học sinh phải sửa chữa ngay khuyết điểm. Nguyễn Thị Huyền 7 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Điều này ngợc với khoa học s phạm và không phù hợp với tâm lý học lứa tuổi của học sinh. - Nhiều khi giáo viên thiếu độ lợng, thậm chí xúc phạm đến nhân cách của trẻ: Làm phá vỡ quan hệ bình thờng giữa Thầy và trò Các giáo viên nói những lời mỉa mai thơng hại ngay trớc tập thể làm cho học sinh tự ái, phản ứng gây ra xung đột. Vì thế mọi lời khuyên sau đó vô tác dụng. - Giáo viên đa ra nhiều yêu cầu trong một lúc thậm trí có những yêu cầu vô lý hoặc đa ra hàng chục việc nghiêm cấm học sinh thắc mắc với nhiều điều vô lý đó. Theo quy luật tâm lý càng nghiêm cấm thì ý muốn vi phạm đạo đức càng cao. - Trong nhiều trờng hợp giáo viên đánh giá và trừng phạt học sinh một cách vội vã, thiếu khách quan không dựa vào tập thể học sinh. Điều đó làm cho học sinh suy nghĩ thầy thiên vị yêu em này ghét em kia, không có sự công bằng hoặc là lợi dụng học sinh vào những điều không cần thiết và nh thế tác động giáo dục sẽ hạn chế. - Các biện pháp giáo dục của giáo viên không nhất thiết với tập thể, trờng lớp. Đối với học sinh phạm lỗi có khi có thái độ thờ ơ lãnh đạm của tập thể và đó là dịp nó làm bạn với trẻ h khác hoặc một số bộ phận trong lớp bao che cho học sinh phạm lỗi làm cho giáo viên rất tốn thời gian trong việc điều tra phát hiện ngời phạm lỗi. Trong thực tế công tác chỉ đạo của chúng ta ra sao?. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp xây dựng lớp thành tập thể vững mạnh để từ đó rèn luyện tính tổ chức tinh thần làm chủ tập thể cho học sinh xây dựng khối đoàn kết trong tập thể. - Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ lớp có đạo đức tốt có sự phối hợp với Đoàn đội cùng giáo dục. - Nguyên nhân: Trình độ của giáo viên cha đồng đều bất cập. 3. Thực tiễn quản lý chỉ đạo của giáo viên - Tổng phụ trách Đội. * Ưu điểm: Việc điều tra khảo sát chất lợng học tập, chất lợng giáo dục đợc tiến hành thờng xuyên. - Điều tra cơ bản tình hình học sinh và điều kiện giáo dục t tởng phong cách đạo đức của học sinh. Nguyễn Thị Huyền 8 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Có sơ đồ điều tra xếp loại đạo đức từng khối lớp thông qua xếp loại hàng tuần, hàng tháng về học tập, lao động đạo đức của giáo viên chủ nhiệm. - Kế hoạch chỉ đạo mặt đạo đức: + Xây dựng đội ngũ giáo viên có nhận thc t tơng tốt, hiểu nắm đợc mục tiê giáo dục của Đảng. - Quản lý việc giáo dục đạo đức qua giảng dạy các bộ môn. Chỉ đạo chặt chẽ các tổ chuyên môn thông qua các tổ giúp từng giáo viên quán triệt yêu cầu giáo dục đạo đức. - Cộng tác với giáo viên chủ nhiệm tiến hành điều tra tốt và xây dựng kế hoạch công tác trong đó góp phần xây dựng kế hoạch đạo đức chỉ dẫn cho giáo viên chủ nhiệm về nội dung và phơng pháp dạy các giờ đạo đức, kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt. - Cộng tác với đoàn thể học sinh phối hợp gia đình và uỷ ban xã các lực lợng giáo dục. - Với cha mẹ học sinh nhà trờng thờng xuyên kết hợp để gia đình nắm đợc tình hình học tập cũng nh đạo đức của các em. - Việc gia đình học sinh cá biệt còn phó thác cho các đoàn thể là chủ yếu. Sinh hoạt tập thể xã hội rập khuân. Cha tạo sự chuyển biến ý thức học tập và vui nếp sống văn minh. Việc tổ chức lao động tuỳ tiện không chú ý đến khía cạnh đạo đức của lao động. Xét học sinh còn hình thức qua loa. Nguyễn Thị Huyền 9 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Chơng III: Các biện pháp quản lý chỉ đạo. Giáo viên - TPT đội phải nắm bắt đợc thực trạng hiện nay về mặt đạo đức của học sinh có biện pháp bảo vệ. 1. Điều tra cơ bản. - Tổng trong nhà trờng, giáo dục nhận thức cho giáo viên học sinh điều tra xây dựng kế hoạch, có sơ đồ điều tra xếp loại đạo đức của học sinh từng khối lớp, thông qua xếp loại hàng tuần hàng tháng về học tập, lao động, đạo đức của giáo viên chủ nhiệm để thấy đợc sự xuống cấp về đạo đức của học sinh toàn trờng. Từ đó mới có kế hoạch chỉ đạo. 2. Nâng cao nhận thức hiểu biết trong và ngoài nhà trờng. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp nâng cao nhận thức về xã hội chiều hớng mới để có trình độ hiểu biết, giúp đỡ gia đình con cái về đạo đức, học phải có hiệu quả. Thống nhất phơng châm hành động. Kịp thời và thờng xuyên làm cho giáo viên cán bộ đoàn thể trong trờng cha mẹ học sinh và các lãnh đạo địa phơng nắm vững những yêu cầu nội dung, biện pháp giáo dục đạo đức trong cùng thời kỳ. 3.Xây dựng kế hoạch về đạo đức. Qua thực trạng học sinh lời học, không xác định đúng động cơ học tập phải xây đội ngũ giáo viên có nhận thức t tởng tốt hiểu và nắm đợc mục tiêu giáo dục của Đảng nhạy bén trong tình hình thực tế, giáo dục đội ngũ giáo viên thành tấm g- ơng sáng toàn diên, sáng về hành vi đạo đức, nhiệt tình giảng dạy để học sinh noi theo. + Lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu giáo dục đạo đức. Thông qua giờ dạy giáo dục công dân, thông qua buổi chào cờ đầu tuần, đầu tiết học. + Hàng tuần có tuyên dơng khen thởng những em có hành vi đạo đức trong học tập, trong cuộc sống, phê bình chỉ trích đúng mức học sinh h. + Hàng tháng phải có chủ đề phấn đấu rõ ràng. Nguyễn Thị Huyền 10 [...]... hoạch giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách lớp việc giáo dục đạo đức qua gia đình bằng sổ liên lạc hàng tuần Thông qua đó nắm đợc tình hình học tập của con em mình 4 Quản lý giáo đục đạo đức thông qua thực hiện chơng trình dạy môn đạo đức Vì giáo viên cha nhận thức đúng vai trò nhiệm vụ của việc giáo dục đạo đức qua các bài học làm cho giáo viên hiểu mục tiêu giáo dục đạo đức ở cấp Tiểu học: Kính... Mỗi môn học không chỉ dạy về kiến thức và qua môn đó cho các em thấy tác dụng của việc giáo dục đạo đức Lấy gơng ngời tốt việc tốt trên báo, trên thực tế địa phơng để giáo dục học sinh hành vi đạo đức có nguồn gốc từ nhận thức và các chuẩn mực xã hội Học các môn khoa học cơ bản là làm cơ sở vững chắc cho hành vi đạo đức: Trí dục và đức dục Đức dục bằng trí dục bằng một cung cấp cơ sở khoa học Qua lao... sinh khối 6 là 7 lớp chia làm7 lớp 7 lớp đó em chia thành 2 nhóm - Nhóm thực nghiệm: 6A, 6B, 6C, 6D - Nhóm đối tợng: 6A,6G,6H Dự kiến đó tôi làm trong một năm qua quá trình làm thực nghiệm có ghi chép đối chứng 2/ Bảng thống kê Lớp Nhóm ợng 6B 6C 6D 6E Số L- Tốt SL % Khá SL % TB SL % yếu SL % kém SL % Ghi chú Trờng Đối chứng 160 60 37 50 32 30 19 15 0,9 5 0,3 THCS An Khánh 6A 6G 6H Thực nghiệm 1 36. .. đó các em học sinh sẽ lấy đạo đức của con ngời và xây dựng lên hình ảnh nhân vật lý tởng của mình Giáo viên có vai trò quan trọng trong việc hình thành các lý tởng đạo đức cho học sinh bằng toàn bộ công tác của mình Giáo viên dạy học sinh phân tích hành vi của những ngời xung quanh, phân biệt đạo đức chân chính với cái giả dối bên ngoài - Tự giáo dục đạo đức kích thích sự phát triển của đạo đức cá nhân... của quá trình giáo dục đảm bảo mục tiêu Giáo dục đội ngũ giáo viên thành tấm gơng sáng toàn diện, sáng về hành vi đạo đức nhiệt tình giảng dạy để học sinh noi theo Lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu giáo dục đạo đức, thông qua giáo dục công dân, thông qua các môn học khác qua buổi chào cờ đầu tuần, đầu tiết học Lấy gơng ngời tốt, việc tốt trên báo trên thực tế địa phơng để giáo dục học sinh - Hàng tuần... khoa học Qua lao động sản xuất: giáo dục đạo đức hiện nay thực chất giáo dục các phẩm chất ngời lao động mới, con ngời phát triển toàn diện 6 Giáo viên - TPT Đội cộng tác với giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức Trớc hết chọn đội ngũ giáo viên có đầy đủ những năng lực phẩm chất là tấm gơng sáng cho học sinh noi theo, giáo viên có đầy đủ điều kiện về nhận thức trình độ Giáo viên chủ nhiệm là ngời trực... giáo viên, góp phần nâng cao uy tín của ngời giáo viên trong xã hội - Phát huy truyền thống: Tôn s trọng đạo Cũng nh hoạt động giáo dục khác công tác đức dục cũng phải tuân theo các qui luật tâm sinh lý 7 Giáo dục học sinh cá biệt Học sinh cá biệt là học sinh chậm tiến về đạo đức, yếu về văn hóa, xa rời tập thể Vì vậy là ngời mẹ hiền lơng tâm của thầy cô giáo khi đứa con mình có chiều hớng đi xuống... nào đợc đánh giá qua khâu này Nhận xét học sinh để tìm ra các kết quả góp phần cho mỗi học sinh tu dỡng và rèn luyện Việc nhận xét học đúng đắn có cơ sở tạo điều kiện cho nhà trờng làm tốt Quán triệt đờng lối nội dung phơng pháp giáo dục Rút ra kinh nghiệm cho thầy giáo, học sinh, cho hiệu trởng Nội dung nhận xét cá nhân hay tập thể tuỳ thuộc vào yêu cầu giáo dục trong từng thời kỳ nhng cần phải thực... đình văn hoá kết hợp với hội cha mẹ học sinh đặc biệt phải liên minh chặt chẽ với Đoàn thể Đội ở địa phơng, hàng tháng phải có những toạ đàm với địa phơng bàn về giáo dục đức dục của học sinh - Tạo điển hình, nhân điển hình về đức dục của cá nhân, tập thể lớp Càng bàn bạc thống nhất với gia đình về biện pháp giáo dục để giúp học sinh chống lại những tiêu cực Chuẩn bị cho các em niềm tin ở cuộc sống bài... cho các em chống lại những tiêu cực môi trờng xung quanh ảnh hởng tới các em - Tổ chức vui chơi có hớng dẫn cho học sinh bằng trò chơi múa tập thể Có ý nghĩa tốt trong việc giáo dục đạo đức Cần có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ với Đoàn Đội trong và ngoài nhà trờng Phối hợp chặt chẽ các môi trờng giáo dục Tuyên truyền sâu rộng trong xã hội nhất là cha mẹ học sinh về mục đích, về nội dung, biện pháp giáo . dục khái niệm đạo đức, niềm tin đạo đức, giáo dục tình cảm đạo đức, giáo dục hành vi thói quen đạo đức. Đó chính là giáo dục cho học sinh những phẩm chất đạo đức. - Thói quen biết lễ độ: Biết. Khánh. Gồm có 2 96 học sinh khối 6 trờng T.H.C.S An Khánh. - Đối tợng nghiên cứu: Cải tiến phơng pháp giáo dục nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 - Trờng trung học cơ sở An. trình dạy môn đạo đức. Vì giáo viên cha nhận thức đúng vai trò nhiệm vụ của việc giáo dục đạo đức qua các bài học làm cho giáo viên hiểu mục tiêu giáo dục đạo đức. ở cấp Tiểu học: Kính yêu Bác
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 6, SKKN Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 6,

Từ khóa liên quan