SKKN Giáo dục đạo đức, lối sống cho hs thpt qua giờ ngữ văn

22 5,507 105
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 20:33

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục và đào tạo luôn được coi là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Vì vậy Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã yêu cầu phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Bên cạnh việc phát triển trí tuệ, thể chất phải chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho người học. Vì vậy, vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở các nhà trường đang được coi là nhiệm vụ cấp thiết. Chúng ta đều biết, phẩm chất đạo đức là một phần quan trọng tạo nên giá trị của một con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:“Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Thế nhưng, một thực tế đau lòng hiện nay là tình trạng xuống cấp về mặt đạo đức của một bộ phận học sinh, đặc biệt là học sinh THPT diễn ra khá phổ biến. Việc lừa dối ông bà, cha mẹ, vô lễ với thầy cô, bỏ học, la cà quán xá, đánh nhau, tham gia vào các tệ nạn xã hội…là những hiện tượng không hiếm thấy ở hầu hết các trường học. Trong khi đó, thực tế xã hội vẫn còn xảy ra nhiều hiện tượng suy thoái về đạo đức dưới tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường. Điều này đã tác động xấu đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức ở lứa tuổi học đường. Có thể nói, việc giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông là một vấn đề vô cùng quan trọng, là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Ngữ văn trong nhà trường Trung học phổ thông, tôi nhận thấy việc chú trọng tới giáo dục đạo đức cho học sinh hiện nay không chỉ là việc làm cần thiết mà còn là trách nhiệm lớn lao nặng nề của mỗi người giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy Văn. Xuất phát từ lí do đó, tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình là: “Giáo dục đạo đức, lối sốngcho học sinh THPT qua giờ Ngữ văn”. Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 1 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nhằm khẳng định vai trò của việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh qua giờ dạy Văn trong trường phổ thông. - Đưa ra một số giải pháp trong việc lồng ghép giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giờ dạy các tác phẩm văn học trong nhà trường. Góp phần đào tạo cho đất nước những thế hệ học sinh không chỉ có tài năng mà còn có tâm hồn trong sáng, có lối sống lành mạnh, giàu lòng nhân ái III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Chỉ ra được tác dụng của việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh qua việc dạy Văn trong trường phổ thông. - Trình bày một số giải pháp mà bản thân đã rút ra từ kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình giảng dạy. IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Học sinh lớp 12A1, 12A2, 11A13 trường THPT Lạng Giang số 1. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để hoàn thành đề tài SKKN này, tôi đã sử dụng: Phương pháp quan sát, phân tích và đánh giá tình hình thực tế; Phương pháp khảo sát bằng phiếu học tập. VI. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI. Đề tài SKKN này là kết quả của sự đúc rút kinh nghiệm giảng dạy và vốn sống của bản thân tôi. Thiết nghĩ những đóng góp của nó sẽ là không nhỏ nếu như toàn xã hội và đặc biệt là những GV dạy Văn nhận thức được một cách sâu sắc vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là việc làm cần thiết. Một đất nước thực sự phát triển, văn minh, hiện đại thì những chủ nhân của đất nước đó không thể thiếu đức, thiếu tài. Vậy đề tài này sẽ là một định hướng cho những GV dạy Văn có được những phương pháp giảng dạy hợp lí để rèn luyện phẩm chất, đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh THPT qua các giờ dạy Văn, đáp ứng yêu cầu của Xã hội cũng như yêu cầu đổi mới của ngành Giáo dục nước nhà. Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 2 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn PHẦN HAI: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI I. CƠ SỞ LÍ LUẬN. Luật Giáo dục quy định mục tiêu của giáo dục phổ thông là: “Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên và đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Để thực hiện mục tiêu đó đòi hỏi người giáo viên phải nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới. Theo từ điển tiếng Việt ( trang 345 NXB Đà Nẵng - Viện Ngôn ngữ học) thì: “Giáo dục là hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó làm cho đối tượng đó dần dần có được những phẩm chất, năng lực theo yêu cầu”. Giáo dục đạo đức là một bộ phận của Giáo dục và là sự tác động đến đối tượng giáo dục để họ dần có được những khái niệm về công bằng, bất công, về cái thiện, cái ác, về lương tâm, danh dự và những phạm trù khác thuộc lĩnh vực đạo đức tinh thần của xã hội. Các tiêu chuẩn về đạo đức xã hội tồn tại bất thành văn nhưng được xã hội thừa nhận và mỗi cá nhân buộc phải tuân theo thì mới có thể trở thành người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Đó là các chuẩn mực đạo đức như: "Yêu quê hương đất nước"; "Kính trọng ông bà, cha mẹ"; "Tôn sư, trọng đạo”; “Uống nước nhớ nguồn” Trong một xã hội có giáo dục, quan hệ giữa người với người dựa trên những chuẩn mực xã hội sẽ là tiền đề cho sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội, tạo nên cuộc sống vui tươi hạnh phúc cho tất cả mọi người. Trong nhà trường, việc giáo dục đạo đức cho học sinh là một trong những vấn đề trọng tâm. Bởi các em chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Nếu được giáo dục tốt, các em sẽ trở thành những con người có ích cho gia đình và xã hội. Ngược lại, các em sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội trong Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 3 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn tương lai. Vì vậy:"Tiên học Lễ, hậu học Văn" không chỉ là khẩu hiệu mà cũng chính là nhiệm vụ của thầy và trò trong suốt quá trình dạy - học nói chung và nhiệm vụ của giáo viên bộ môn Văn nói riêng. Như vậy, việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là rất cần thiết và đòi hỏi sự quan tâm của tất cả các cấp, các ngành, gia đình và nhà trường. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Văn ở trường THPT đã nhiều năm, tôi nhận thấy, bên cạnh những học sinh chăm ngoan, học giỏi, có lối sống lành mạnh thì cũng còn không ít những học sinh có biểu hiện đi xuống về mặt đạo đức, lối sống khiến cho những ai tâm huyết với nghề đều phải trăn trở. Biểu hiện cụ thể của sự xuống cấp đó là: + Lối sống ích kỉ, giả dối, vô cảm, thực dụng, quá đề cao cái tôi cá nhân… + Tình trạng yêu đương quá sớm, không xác định được thế nào là tình yêu chân chính, thế nào là hạnh phúc đích thực. + Có thái độ, hành vi vô lễ với thầy cô, cha mẹ; nói tục chửi thề… Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên thì có nhiều song ở đây tôi xin đưa ra một số nguyên nhân chủ yếu sau: 1. Về phía xã hội: Tác động của cơ chế thị truờng tạo ra sự phân cực rất lớn đối với học sinh; tác động lối sống hám vật chất hơn tính nhân văn; sự phối hợp không đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 2. Về phía gia đình: Do nhận thức lệch lạc, không có tri thức về giáo dục con cái, sự quan tâm nuông chiều thái qúa trong công tác nuôi dạy, sử dụng quyền uy của bố mẹ một cách cực đoan, tấm gương phản diện của cha mẹ, người thân, có các hoàn cảnh éo le hoặc là hay bị đối xử bằng vũ lực 3. Về phía giáo viên: - Đa số giáo viên tận tụy với công tác giảng dạy, quan tâm đến học sinh nhưng vẫn còn những mặt hạn chế do: + Chương trình quá tải, nặng nề mà giáo viên chưa linh hoạt, tham kiến thức…. + Phương pháp giảng dạy chưa thực sự phù hợp với đối tượng học sinh có trình độ nhận thức kém. Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 4 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn + Do điều kiện khách quan nên việc sử thiết bị dạy học vào giờ học còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng tiếp thu bài học của học sinh + Do sĩ số lớp đông nên rất khó cho giáo viên trong việc theo sát, kèm cặp học sinh trong các giờ học. 4. Về phía học sinh - Một bộ phận không nhỏ học sinh do mải chơi, đua đòi nên lười học, không có ý thức chuẩn bị bài trước khi lên lớp. - Nhiều học sinh cho rằng tác phẩm dài, nhiều tác phẩm không hay lại khó hiểu nên không thích đọc và không có thời gian đọc dẫn đến hiệu quả giáo dục đạo đức còn thấp. - Đa số các em xuất thân trong gia đình làm nghề nông, kinh tế còn nghèo nên không được quan tâm đúng mức. Nhiều em phải phụ giúp gia đình ngoài giờ lên lớp, không có nhiều thời gian học. - Nhiều học sinh bị rỗng kiến thức về kĩ năng viết văn và năng lực cảm thụ tác phẩm văn học từ cấp THCS. - Hiện nay, công nghệ thông tin rất phát triển, các chương trình giải trí như: Phim ảnh, các trò chơi điện tử…ngày càng phong phú làm cho nhiều em bị lôi cuốn tới mức đam mê và đã xao nhãng việc học, ý thức đạo đức vì thế mà ngày càng giảm sút. Để có được kết quả cụ thể về việc nhận thức của học sinh qua giờ học Văn, chúng tôi đã tiến hành khảo sát ở 3 lớp mà tôi trực tiếp giảng dạy: 12A1, 12A2, 11A13 với tổng số 120 học sinh thông qua phiếu điều tra, cụ thể là: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Số lượng Tỉ lệ 1. Nhận thức giáo dục trong một giờ học. 78/120 65% 2. Áp dụng được bài học đạo đức qua giờ học Văn vào thực tiễn đời sống. 50/120 42% 3. Chưa nhận thức và áp dụng được bài học đạo đức qua giờ học Văn. 40/120 33,3% Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 5 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn Trên cơ sở những kết quả đã thu được thông qua quá trình điều tra thực tiễn chúng tôi thấy rằng: Học sinh nhận thức được giáo dục đạo đức trong giờ học văn ở các lớp chiếm 65,%. Số học sinh áp dụng được bài học đạo đức qua giờ học văn vào thực tiễn đời sống chiếm 42%. Điều đó cho chúng ta thấy tầm quan trọng của môn văn trong nhà trường và vai trò của môn văn trong việc giáo dục đạo đức, lối sống là rất lớn. Điều này cho thấy người giáo viên cần phải suy nghĩ, tìm tòi để tìm ra những phương pháp dạy học kích thích được sự hứng thú của học sinh trong việc cảm nhận tác phẩm cũng như nhận thấy những giá trị nhân văn sâu sắc của nhân loại. Số học sinh chưa nhận thức và áp dụng được bài học đạo đức qua giờ học Văn chiếm 33,3%. Có thể các em thấy môn văn không thiết thực cho việc định hướng nghề nghiệp sau này, có thể do các em chưa biết cách tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong văn chương Điều đó cho thấy trách nhiệm rất lớn của mỗi giáo viên dạy văn trong việc tìm ra những biện pháp thật hiệu quả để giúp học sinh nhận thức được bài học về đạo đức thông qua tác phẩm văn học. Trong nhà trường, việc giáo dục đạo đức cho học sinh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các tôt chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn giáo dục công dân thông qua các phong trào, các hoạt động, sinh hoạt chuyên đề thì đòi hỏi các giáo viên bộ môn khác, đặc biệt là bộ môn văn cũng phải chú ý giáo dục học sinh thông qua những bài học để góp phần hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Nhưng trên thực tế, mặc dù vấn đề này đã được quan tâm song chưa thực sự có hiệu quả. Đó là lí do tôi chọn viết sáng kiến này. Thông qua sáng kiến, tôi muốn khẳng định lại vị trí , vai trò và mối quan hệ giữa việc dạy - học văn trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT. Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 6 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn CHƯƠNG II: CÁC GIẢI PHÁP I. Tìm hiểu vai trò của môn Văn đối với việc giáo dục và hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống của học sinh. Nói như Maxim Gorki, “Văn học là nhân học”. Còn theo Jean-Paul Sartre, trong cuốn Văn học là gì? (1948), “Về nguyên tắc, nhà văn hướng tới tất cả mọi người”, “Về bản chất, văn học là tính chủ quan của một xã hội luôn luôn vận động”. Văn học là cái gì đó rất đỗi gần gũi với con người, giúp phát triển nhân cách con người, giúp người hiểu người hơn. Văn học xuất phát từ con người, và dù nó có bay cao, bay xa, dù có thăng hoa đến đâu cũng hướng đến con người. Thế nhưng hiện nay, một số học sinh cho rằng “ học văn để làm gì, học văn không kiếm được nhiều tiền”… Sở dĩ học sinh “chối” với việc học văn là vì trên hết tất cả họ không có đam mê, họ chưa nhận thức được giá trị đích thực của văn chương Bất cứ ai muốn thành công trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống cũng cần có vốn sống và vốn ngôn ngữ mà văn chương mang lại. Vì lý do đó, theo tôi, việc cần làm ngay là kéo văn chương trở về với cuộc sống, để học sinh, quan tâm nhiều hơn đến văn chương. Chúng ta đã nghe nói rất nhiều đến vai trò của văn học đối với đời sống tinh thần của con người. Văn học với chức năng của mình có thể “ nhân đạo hoá con người”. Văn học có vai trò quan trọng trong đời sống và sự tư duy của con người. Văn học chứa đựng một nội dung phong phú, đa dạng về văn hoá, tư tưởng, tinh thần dân tộc nên nó giành vị trí xứng đáng trong trường các nhà trường phổ thông. Dạy văn là dạy làm người, là dạy cho học sinh hình thành kỹ năng sống, cách giao tiếp, ứng xử giúp học sinh hoàn thiện nhân cách con người. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy người giáo viên cần kết hợp giờ giảng văn để giáo dục đạo đức cho học sinh. Trong bài văn, ta có thể dạy cái hay, cái đẹp của văn, Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 7 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn đồng thời có thể dạy bao nhiêu cái hay, cái đẹp khác nữa ở trong đó về tâm hồn, về tư tưởng, về lẽ sống… Từ những cơ sở lí luận và thực tiễn trên ta có cái nhìn khái quát về môn Văn cũng như vai trò tác dụng của nó đối với việc hình thành nhân cách của học sinh. Không phải ngẫu nhiên tôi nêu ra vấn đề trên mà nó sẽ là tiền đề, là cơ sở, là nền tảng để chúng ta hiểu rõ hơn sự cần thiết của việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua giờ dạy văn trong nhà trường. II. Tìm hiểu mối quan hệ giữa hoạt động dạy - học Văn và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Trong quá trình học tập thì môn học nào cũng cần phải gắn liền giữa học và hành. Các em không chỉ được học những kiến thức cơ bản của bài học trên phương diện lí thuyết mà các em còn phải vận dụng nó vào trong thực tế. Thực chất việc cung cấp kiến thức văn học và dạy học sinh làm người là hai vấn đề phải song hành, đan xen nhau, không phải là công việc riêng rẽ tách biệt. Vì thế, giáo dục của thời kỳ đổi mới, trong chương trình giáo dục phổ thông, ngoài các môn học như giáo dục công dân, đạo đức, các hoạt động ngoại khóa nhằm “chăm sóc tinh thần” cho học sinh, vấn đề dạy người phải được lồng ghép trong tất cả các môn học chính khóa, trong đó có môn Văn. Đối với một giờ dạy văn, ngoài việc cung cấp cho các em những kiến thức về tác giả, tác phẩm, về nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật của tác phẩm thì việc lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống rất cần được chú trọng. Vì vậy, hoạt động dạy và học văn phải có mối quan hệ hữu cơ với nhau, giúp học sinh có thể tiếp thu cũng như có cái nhìn toàn diện về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật mà tác giả gửi gắm trong đó. Từ đó giúp học sinh rút ra bài học về đạo đức, lối sống và vận dụng vào bản thân. Vậy việc giáo dục đạo đức, lối sống trong giờ dạy văn hiện nay được nhìn nhận và đánh giá như thế nào trong nhà trường Trung học phổ thông? Nhìn chung, các thầy cô giáo luôn có ý thức học hỏi, trau dồi chuyên môn, đổi mới Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 8 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn phương pháp để đảm nhận vai trò giảng dạy môn Văn. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, rèn luyện kĩ năng và các năng lực cảm thụ văn chương, các thầy cô luôn chú ý giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh để mỗi giờ học văn không chỉ là giờ học chữ mà còn là giờ học làm người. Nhưng trên thực tế, áp lực thi cử, áp lực thành tích đã khiến nhiều nhà trường, nhiều thầy cô chỉ quan tâm đến việc cung cấp kiến thức khoa học thuần túy mà chưa thực sự quan tâm tới việc giáo dục đạo đức cho các em qua giờ học. Vì vậy dẫn đến việc gáo dục đạo đức cho học sinh qua giờ dạy Văn đạt hiệu quả chưa cao. Giáo dục đạo đức, lối sống luôn gắn liền với nội dung của bài học tác phẩm văn học. Có như vậy mới giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu tác phẩm đồng thời tạo cho học sinh hứng thú học môn Văn. Giáo dục đạo đức, lối sống không chỉ gắn liền với nội dung bài giảng mà nó còn gắn liền với trình độ giáo viên và trình độ tri thức, năng lực tiếp nhận ở học sinh. Thầy giáo phải có sự hiểu biết sâu sắc về nội dung tác phẩm, phải có tri thức vững vàng, sâu rộng để thực hiện việc định hướng cho học sinh thông qua bài học có cách nhìn nhận đánh giá một cách khách quan. Học sinh dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của thầy tự tìm cho mình cách tiếp nhận, cảm thụ tốt nhất để từ đó hiểu sâu sắc hơn, bao quát hơn những vấn đề mình đã biết và chưa biết. Hoạt động giáo dục đạo đức phải gắn liền với hoạt động của thầy, hoạt động của trò. Hai hoạt động này phải luôn đi đôi, gắn bó với nhau để tạo ra một giờ học văn sôi nổi, hào hứng, hấp dẫn và đạt hiệu quả cao nhất. III. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh qua giờ dạy Văn. 1. Xác định nội dung bài học để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Trong chương trình học, tất cả các môn học trong nhà trường đều có nội dung giáo dục đạo đức. Trong bài học các thầy cô cũng có thể lồng ghép những bài học đạo đức vào trong đó. Ví dụ như môn Văn, khi học truyện cổ tích, các em được đến với thế giới của những con người lương thiện, trung thực, thẳng thắn. Trong văn học Trung đại, các em có điều kiện suy ngẫm và học tập những Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 9 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn hành vi ứng xử văn hoá, lịch lãm giữa người với người qua nhân vật Kim Trọng. Các em biết phê phán thói lưu manh, tráo trở của Mã Giám Sinh, Sở Khanh. Khi học chương trình văn học Hiện đại, qua tác phẩm “Chí Phèo” hướng các em cách nhìn nhận con người không nên thành kiến, định kiến, hẹp hòi. Sự đồng cảm, chia sẻ và tình yêu thương chân thành sẽ khơi gợi lòng khát khao, hướng thiện của con người Tác phẩm “Số Đỏ” giúp các em biết phê phán sự lai căng, mất gốc của một bộ phận thanh niên khi tiếp xúc với văn hoá phương Tây, từ đó sẽ giúp các em ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, “hoà nhập chứ không hoà tan”. Bài thơ “ Sóng” của Xuân Quỳnh giúp các em thấy được một tình yêu đích thực: sôi nổi, nồng nàn nhưng kiên định thủy chung Qua các giờ học, thầy cô không chỉ tạo ra sự chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, tạo niềm tin để các em có thể chia sẻ tâm tư tình cảm, quan niệm suy nghĩ từ bài học đến thực tế cuộc sống, mà còn uốn nắn học sinh có kĩ năng sống, biết cách giao tiếp, ứng xử có văn hóa như: cách chào, cách thưa gửi, biết lắng nghe ý kiến của người khác, biết nhận ra cái hay, cái đẹp trong cuộc sống qua bài học … 2. Bồi dưỡng năng lực cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh Việc hình thành và bồi dưỡng năng lực cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh là công việc hết sức cần thiết nhưng cũng vô cùng khó khăn, bởi vì không có năng lực cảm thụ thẩm mĩ tốt thì học sinh cũng không thể học văn tốt được. Chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng không phải chỉ từ khi đến trường học văn, học sinh mới có cảm xúc thẩm mĩ, mới có năng lực cảm nhận cái đẹp. Học sinh được tiếp xúc với văn học ngay từ khi còn nhỏ. Thông thường là kết hợp với nghệ thuật như qua lời ru của mẹ, nghe hát, xem tranh có chú thích, nghe ngâm thơ, xem kịch, xem phim… Tuỳ từng mức độ nhận thức mà các em tự có thể phân biệt được một cách tổng quát cái gì là tốt, cái gì là xấu, là hay, không hay hoặc là đẹp hay không đẹp một cách tự phát. Vì lẽ đó một tác phẩm văn học không nhất thiết phải đến với chúng ta chỉ thông quan những con chữ. Nói như thế không phải là một cách phủ nhận vai trò của giáo viên văn trong nhà trường. Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 10 [...]... giờ ngữ văn, các hình thức tổ chức dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống trong giờ Ngữ văn Chúng tôi mong rằng bài viết sẽ giúp ích tốt hơn cho giáo viên trong quá trình truyền đạt kiến thức cho học sinh và góp phần để học sinh hoàn thiện nhân cách Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 18 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn Từ đó tôi rút ra được " Giáo. .. dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn làm gì Đó là sự kết hợp của hai quá trình giáo dục và tự giáo dục mà cái được chính là sự thay đổi, sự lớn lên trong mỗi học sinh Có rất nhiều cách thức để giáo dục học sinh thông qua giờ dạy Văn Vấn đề mà tôi đưa ra chỉ là một cách mà theo ý kiến chủ quan của cá nhân tôi cho rằng nó khá hiệu quả Song để việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh... thức bài học đạo đức, lối sống qua giờ dạy văn và nhiều em đã biết áp dụng vào thực tiễn đời sống Như vậy, việc dùng các Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 17 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn hình thức giảng dạy phù hợp sẽ đạt được hiệu quả rất lớn trong việc giáo dục đạo đức thông qua giờ dạy Văn PHẦN BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT... lồng ghép giáo dục đạo đức Vì nếu giáo viên tổ chức được như vậy thì sẽ tạo cho các em một thói quen học tập và học tập được những bài học Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 12 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn về lối sống, quan niệm sống qua hình tượng nhân vật trong tác phẩm Và cũng để tránh tình trạng học sinh học văn mà không chịu đọc tác phẩm cũng... của giáo viên Từ những kinh nghiệm của cá nhân, tôi xin mạnh dạn đưa ra một vài ý kiến đề xuất để việc giáo dục đạo đức trong nhà Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 19 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn trường đạt hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cả học sinh và giáo viên 1 Đối với nhà trường Cần quan tâm hơn nữa đến việc lồng ghép giáo dục. .. sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn Từ đó tôi rút ra được " Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh qua giờ ngữ văn " cần có những bài học kinh nghiệm sau: 1 Về phía giáo viên: - Trước hết, để có thể làm tốt việc giáo dục đạo đức cho học sinh thì bản thân mỗi giáo viên (đặc biệt là giáo viên dạy văn) phải là những tấm gương sáng về đạo đức để học sinh noi theo - Vận dụng các phương pháp dạy học đúng... giảng dạy môn Ngữ văn ở các trường THPT, góp phần đào tạo cho đất nước những thế hệ tương lai không chỉ có tài mà còn có đức Trân trọng cảm ơn! Lạng Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2014 Người viết Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 20 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn Dương Thị Tuyết PHỤ LỤC I BẢNG KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT 1 Sáng kiến kinh nghiệm - SKKN 2 Trung... nghiệm - SKKN 2 Trung học phổ thông - THPT 3 Giáo viên - GV 4 Nhà xuất bản - NXB 5 Giáo dục - Đào tạo - GD-ĐT II DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10, 11, 12 của Nhà xuất bản Giáo dục 2 Sách BT Ngữ Văn 10, 11, 12 của Nhà xuất bản Giáo dục 3 Tài liệu hướng dẫn chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn 10,11,12 của nhà xuất bản Giáo dục 4 Báo Văn học và tuổi trẻ phát hành năm... Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 14 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn phẩm Câu hỏi có thể là: Qua truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” em có suy nghĩ gì về nạn bạo hành gia đình? Học sinh sẽ viết và trình bày trước lớp Các học sinh khác nhận xét và bổ sung Từ đó giáo viên định hướng cho học sinh nhận thức được đó là hành vi xấu, thiếu văn hóa, đi ngược... khi đứng trên bục giảng là làm thế nào để học sinh nắm được kiến thức và có tác dụng giáo dục học sinh hoàn thiện nhân cách của mình để trở thành một công dân tốt giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 16 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trước khi thực hiện đề tài, tôi đã tiến hành khảo . mình là: Giáo dục đạo đức, lối sốngcho học sinh THPT qua giờ Ngữ văn . Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 1 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT qua giờ Ngữ Văn II quan hệ giữa việc dạy - học văn trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT. Dương Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 6 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT. thiết của việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua giờ dạy văn trong nhà trường. II. Tìm hiểu mối quan hệ giữa hoạt động dạy - học Văn và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giáo dục đạo đức, lối sống cho hs thpt qua giờ ngữ văn, SKKN Giáo dục đạo đức, lối sống cho hs thpt qua giờ ngữ văn, SKKN Giáo dục đạo đức, lối sống cho hs thpt qua giờ ngữ văn

Từ khóa liên quan