SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học

18 19.2K 123
SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA CẨM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Người thực hiện : Nguyễn Thị Thúy Ngân Chức vụ : Giáo viên Chuyên môn : Đại học tiểu học Năm học 2013 - 2014 1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Đạo đức là những chuẩn mực, hành vi đúng đắn được mọi người trong cộng đồng tuân thủ. Đó là những quy định về mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với môi trường xung quanh. Trong các nhà trường phổ thông giáo dục đạo đức cho học sinh giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho học sinh nhằm xây dựng và phát triển những con người làm chủ tương lai của đất nước. Muốn làm được việc đó, đòi hỏi nhà trường phải thực hiện bằng được mục tiêu giáo dục toàn diện. Trong đó giáo dục đạo đức là một trong những hoạt động giáo dục cơ bản của nhà trường. Giáo dục đạo đức là một quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch đến học sinh, nhằm làm cho nhân cách của mỗi học sinh được phát triển đúng đắn, giúp cho học sinh có được nhận thức, ý thức tình cảm đạo đức; có những thói quen, hành vi ứng xử đúng mực trong các mối quan hệ của cá nhân với xã hội, của cá nhân đối với mọi người xung quanh và của cá nhân đối với chính mình. Vì vậy, việc giáo dục đạo đức cho học sinh thế hệ mới - chủ nhân tương lai của nền khoa học công nghệ hiện đại càng có vị trí quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện. Đạo đức con người không phải có sẵn mà phải được giáo dục. "Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên" (Hồ Chí Minh) và giáo dục đạo đức cho học sinh phải có kế hoạch, có phương pháp phù hợp "Không sợ học sinh hỏng mà chỉ sợ phương pháp giáo dục hỏng" (Makarenko). Giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng phải được thực hiện ngay từ lúc nhỏ, từ lứa tuổi Tiểu học. Sự phát triển nhân cách của học sinh được bắt nguồn từ môi trường này. Các nền nếp, thói quen, các cử chỉ hành vi đều được xây dựng từ đây. Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế mới cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự suy thoái về đạo đức và những giá trị nhân văn tác động đến đại đa số thanh niên và học sinh như: có lối sống thực dụng, thiếu ước mơ và hoài bão, lập thân, lập nghiệp; những tiêu cực trong thi cử, bằng cấp, 2 chạy theo thành tích. Thêm vào đó, sự du nhập văn hoá phẩm đồi truỵ thông qua các phương tiện như phim ảnh, games, mạng Internet… làm ảnh hưởng đến những hành vi đạo đức trong lứa tuổi học sinh, nhất là các em chưa được trang bị và thiếu kiến thức về vấn đề này. Đánh giá thực trạng giáo dục, đào tạo Nghị quyết TƯ 2 khóa VIII nhấn mạnh: “Đặc biệt đáng lo ngại là một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước. Trong những năm tới cần tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức, ý thức công dân, lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh… tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao phù hợp với lứa tuổi và với yêu cầu giáo dục toàn diện”. Các trường Tiểu học nói chung và trường Tiểu học Gia Cẩm nói riêng cũng không đứng ngoài thực trạng đó. Trong những năm qua, nhiều gia đình, cha mẹ mải làm ăn, lo kiếm tiền, không chăm lo đến sự học hành, đời sống của con trẻ. Hàng loạt các hàng quán mọc lên với đủ loại các trò chơi từ đánh xèng, bi a, game, chát…để móc tiền học sinh. Nhiều hiện tương, các hành vi thiếu đạo đức đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh làm cho các em có những nhìn nhận, suy nghĩ tiêu cực đến cuộc sống xung quanh các em. Học sinh chỉ chào thầy cô ở trường con khi đi ra ngoài thi coi như không biết, học sinh nói tục, đi học muộn, quay cóp trong làm bài, Tinh thần tương thân tương ái, sự hồn nhiên của lứa tuổi học sinh Tiểu học đã có những biểu hiện của sự vụ lợi của người lớn. Xuất phát từ mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho học sinh, là người giáo viên tiểu học tôi mạnh dạn trình bày: “Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Tiểu học ” 3 II. GIẢI QUYẾT VÂN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận của vấn đề : Theo quan điểm Mácxít: “Phẩm chất đạo đức - bộ phận quan trọng trong cấu trúc nhân cách toàn diện của con người”. Giáo dục đạo đức cùng với công tác tư tưởng chính trị trong nhà trường là nhiệm vụ chính trị hàng đầu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường luôn là vấn đề cần quan tâm. Đồng thời với việc dạy văn hoá các em có ngoan ngoãn chăm chỉ thì mới có thể học tập tốt được, bên cạnh đó việc tiếp thu tốt kiến thức các bộ môn văn hoá là nền tảng xây dựng những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn trong sáng của các em. Giáo dục đạo đức cùng với công tác tư tưởng chính trị trong nhà trường là nhiệm vụ chính trị hàng đầu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm - nhiệm vụ chuyên môn nhất là trong tình hình hiện nay, khi các giá trị truyền thống trong xã hội đang bị xói mòn, tệ nạn xã hội đang len lỏi, xâm nhập vào nhà trường. Nhà trường Tiểu học là nơi đặt những “viên gạch” đầu tiên trong việc xây dựng nhân cách toàn diện cho học sinh. Giáo dục đạo đức cho học sinh thế hệ mới - chủ nhân tương lai của nền khoa học công nghệ hiện đại càng có vị trí quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện. Cùng với gia đình, xã hội, nhà trường có trách nhiệm "phải chăm lo giáo dục đạo đức " cho học sinh. Việc giáo dục học sinh, không đơn thuần truyền thụ trang bị cho các em nguồn tri thức khoa học về tự nhiên xã hội, con người, cách làm việc trí óc, mà còn hướng tới sự tạo dựng phát triển những phẩm chất nhân cách, giá trị nhân văn, đạo đức cho học sinh góp phần hoàn thiện nhân cách phù hợp yêu cầu định hướng xã hội. Phải hình thành cho các em có sự phát triển toàn diện nhân cách, đó là sự thống nhất biện chứng giữa đức và tài hay là sự toàn vẹn về phẩm chất và năng lực. Sự hài hoà giữa đức và tài có ý nghĩa xã hội, có giá trị xã hội con người. Như Bác Hồ nói: 4 " Có tài mà không có đức là con người vô dụng Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó " Vì vậy việc giáo dục đạo đức trong nhà trường là một trong những biện pháp quản lý rất quan trọng đối với người giáo viên 2 . Thực trạng của vấn đề: a. Thuận lợi Học sinh tiểu học ngoan, biết vâng lời cô giáo, thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường đề ra. Học sinh tiểu học dễ bắt chước, hình thành các thói quen từ những điều nhận thấy, quan sát được. Học sinh có nhu cầu, mong muốn được thầy cô, bố mẹ khen có "ước nguyện" làm người tốt. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các quy định chuẩn về kiến thức và kĩ năng cho học sinh về mặt đạo đức thông qua đánh giá hạnh kiểm và qua môn học Đạo đức Cán bộ, giáo viên và phụ huynh ngày nay đã có những nhìn nhận đúng đắn về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức cho trẻ em ngay từ những năm tháng đầu đời. b. Khó khăn Trong thực tế hiện nay chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh nói chung và của học sinh tiểu học nói riêng có phần giảm sút bởi ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân: Sự cạnh tranh của cơ chế thị trường có mặt tích cực là thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, song lại là mảnh đất tốt cho tư tưởng cơ hội, thực dụng vụ lợi phát triển chủ nghĩa cá nhân ích kỷ coi đồng tiền là trên hết dẫn đến sự xuống cấp về đạo đức xã hội từ người lớn đến trẻ em, đến mọi mặt của đời sống xã hội cụ thể là: Trong gia đình: một số cha mẹ học sinh thiếu gương mẫu, ông bà cha mẹ, chửi mắng lẫn nhau, một số gia đình còn khoán trắng, bỏ mặc cho nhà trường và xã hội, thậm chí còn nuông chiều con cái thiếu văn hoá, dẫn đến một số học sinh 5 vô lễ với người trên, nhiều em không vâng lời ông bà, bố mẹ, lười lao động, lười học, trộm cắp … Trong giao tiếp nói năng thô lỗ, cục cằn. Ngoài xã hội: Hiện tượng tiêu cực, các hành vi đạo đức thiếu văn minh như: một số tụ điểm chiếu phim ảnh băng hình có nội dung đồi truỵ ảnh hưởng lớn đến hành vi đạo đức của các em. Trong nhà trường: học sinh tiểu học phần lớn là ngoan, biết vâng lời cô giáo, thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường đề ra. Tuy nhiên đánh giá một cách khách quan mà nói học sinh hiện nay rất nhạy cảm, rất dễ thích ứng với các hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội: hiện tượng nói tục, các hành vi thiếu văn hoá vẫn còn. Đặc biệt học sinh không biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề Việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ là một quá trình lâu dài liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan đến nhiều mối quan hệ phức tạp. Vì thế trong giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học cần phải linh hoạt, sáng tạo, biết kết hợp nhiều biện pháp. Ở đây tôi xin được đề cập một số biện pháp cơ bản: Biện pháp 1. Phối kết hợp với các lực lượng ngoài nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. a. Phối kết hợp với hội cha mẹ học sinh và gia đình học sinh * Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhà trường cần tổ chức tốt các cuộc họp phụ huynh trong năm. Đầu mỗi năm học cần kiện toàn chi hội trưởng cha mẹ học sinh các lớp đến ban chấp hành hội. Tạo điều kiện cho Hội cha mẹ học sinh thực hiện tốt theo Điều lệ của hội. Từng thành viên trong Ban chấp hành nắm bắt kịp thời tình hình rèn luyện của học sinh qua nhà trường (các giáo viên chủ nhiệm) thông báo với các bậc cha mẹ học sinh. * Thông qua sổ liên lạc. 6 - Mỗi giáo viên sử dụng có hiệu quả tác dụng của sổ liên lạc hàng năm (4 lần) giáo viên thông báo tới các bậc cha mẹ học sinh vế tình hình học tập, rèn luyện, ý thức từng em. Ngược lại gia đình cũng thông qua sổ liên lạc ghi lại nhận xét tình hình của con em mình ở nhà. Qua đó người giáo viên có những biện pháp giáo dục phù hợp với từng học sinh. * Thông qua các buổi họp phụ huynh. - Tại các buổi họp phụ huynh. Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thông báo tới các bậc phụ huynh nội quy, quy định về học tập, nền nếp của nhà trường tới các bậc phụ huynh đôn đốc học sinh thực hiện. - Thông qua với gia đình về các chuẩn mực đạo đức mà học sinh phải đạt được ở từng lứa tuổi. Phụ huynh trao đổi với giáo viên về việc rèn luyện đạo đức của từng em. Với những học sinh có cá tính, giáo viên cần trao đổi cụ thể với gia đình nắm được đặc điểm tâm lý, sinh lý của từng em. Kết hợp với gia đình có các biện pháp cụ thể: có thể mềm dẻo nhưng thật kiên quyết với những em có hành vi không đúng. - Nhà trường tuyên truyền cho các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm hơn nữa đến đời sống tình cảm của học sinh, bố mẹ thường xuyên trò chuyện với các em. Tạo cho các em có góc học tập: Có tủ sách, có một môi trường sống lành mạnh. Cha mẹ anh chị em có mối quan hệ thân thiết, quan tâm đến nhau từ đó có tác dụng tới việc hình thành nhân cách cho các em. b. Thông qua các đoàn thể khác ở địa phương. Học sinh tiểu học ở lứa tuổi sinh hoạt sao, đội nhi đồng. Ngoài hoạt động ở trường các em còn tham gia những tổ chức đoàn thể các xóm. Đoàn thể trực tiếp quản lý các em là Đoàn Thanh niên. Nhà trường cần có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức này. Với địa bàn các khu rộng, chúng tôi phối kết hợp với các đoàn thể trong tổ, khu phố tổ chức các hoạt động ngoại khoá mang ý nghĩa giáo dục: giúp đỡ người già cô đơn không nơi nương tựa, giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ Phối kết hợp với Hội Cựu chiến binh mời các bác, các chú kể chuyện về các anh Bộ đội Cụ Hồ, những thiếu nhi dũng cảm, những tấm gương anh hùng của các chiến sĩ cách 7 mạng. Phối kết hợp với Hội Phụ nữ tổ chức các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, văn nghệ. Với học sinh Tiểu học việc hình thành và rèn luyện các hành vi, thói quen đạo đức cho học sinh đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách. Nó giúp cho các em phát triển thành những con người có nhân cách toàn diện. Biện pháp 2. Phối kết hợp với các lực lượng trong nhà trường a. Giáo viên chủ nhiệm với giáo viên giảng dạy Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ giáo viên thấy được trách nhiệm của mình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Người giáo viên cần phải xác định được không chỉ thực hiện nội dung bài giảng mà phải rèn cho học sinh biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế từ đó hình thành các thói quen đạo đức. Học sinh tiểu học rất nghe lời và làm theo thây cô giáo. Các em thường coi thầy cô giáo là thần tượng và luôn đúng. Chính vì vậy mỗi giáo viên phải là tấm gương sáng cho học sinh học tập và noi theo. Là tấm gương trong lời nói, cách cư xử, thái độ trong giao tiếp giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, giáo viên với các tầng lớp nhân dân. Mỗi giáo viên cần có thái độ kiên quyết với những học sinh có biểu hiện hành vi thiếu văn hoá và cùng có trách nhiệm phối kết hợp cộng đồng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh . Thực hiện việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh theo qui định và được theo dõi đánh giá thường xuyên kết hợp đánh giá cả trong và ngoài trường. b. Thông qua tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Việc xây dựng lồng ghép những bài học kỹ năng sống, lịch sử, đạo đức ngay trong các hoạt động Đội bằng các hình thức phong phú như hoạt cảnh, chương trình văn nghệ, cuộc thi vấn đáp, diễn đàn trao đổi thu hút đông đảo học sinh tham gia sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi học sinh. Giáo dục đạo đức, nhân cách, kĩ năng sống thông qua hoạt động này sẽ giúp các em trưởng thành nhanh chóng so với những hình thức khác. Biện pháp 3. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn đạo đức. Xây dựng cho học sinh nền nếp học tập, chuyên cần, giữ vở sạch chữ đẹp, nề nếp sinh hoạt Đội, sao nhi đồng, các quy tắc giao tiếp giữa học sinh với giáo 8 viên, nhân viên trong nhà trường; giữa các em trong một lớp với nhau, giữa học sinh lớp này với học sinh lớp kia. Đề nghị phụ huynh cùng với giáo viên chủ nhiệm phối kết hợp với thư viện trường trang bị đầy đủ sách giáo khoa các môn học (trong đó có môn Đạo đức). Nhà trường giáo dục cho học sinh ý thức học tập, thể hiện ở thái độ học tập đúng đắn tự giác rèn luyện nề nếp học tập ở lớp cũng như ở nhà. Xây dựng cho các em ý thức học tập đầy đủ, đúng giờ khi nghỉ học phải viết giấy xin phép. Xây dựng phong trào hoạt động Đội có nền nếp. Hiệu trưởng chỉ đạo cho giáo viên tổng phụ trách tổ chức các hoạt động Đội, sao nhi đồng sao cho phong phú đa dạng bởi đây là hoạt động rất phù hợp với lứa tuổi của học sinh Tiểu học. Hoạt động này nếu làm tốt sẽ có tác dụng rất lớn trong giáo dục đạo đức cho học sinh. * Xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất. Tư duy của học sinh Tiểu học là tư duy trực quan hình ảnh. Vì vậy để giờ dạy thành công, học sinh dễ hình thành các biểu tượng về các hành vi đạo đức thì việc chuẩn bị đồ dùng dạy học là vô cùng cần thiết. Nhà trường đã đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học như máy chiếu, tranh ảnh minh hoạ cho các giờ dạy. Giáo viên nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học đơn giản. Lập tủ sách Măng non , đầu tư mua sắm thêm sách báo, truyện tranh phù hợp với lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, Tủ sách góc lớp cho học sinh đọc sách sau giờ nghỉ giải lao, sau buổi học. Giáo viên áp dụng các thiết bị giáo dục hiện đại vào giảng dạy tạo ra các tư liệu giáo dục phong phú sinh động. Cải tiến, đổi mới hình thức các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần tới từng tổ. Có kế hoạch chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn từng tuần từng tháng. Nội dung chính của các buổi chuyên môn là trao đổi rút kinh nghiệm những giờ dạy tuần trước, thảo luận nội dung bài dạy tuần tới. Các thành viên trong tổ đưa ra những ý kiến về nội dung cũng như về phương pháp dạy từng bài để cả tổ cùng nhau bàn bạc, thống nhất cách giải quyết. 9 Để có tiết dạy đạt hiệu quả cao người giáo viên cần phải chỉ đạo giáo viên cần chuẩn bị chu đáo trước khi lên lớp: + Nghiên cứu nội dung bài giảng trước khi lên lớp. Xác định rõ mục đích yêu cầu, kiến thức trọng tâm từng bài, từng phần. Soạn bài chi tiết cụ thể. + Căn cứ vào nội dung bài học chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh, sách báo, trang phục và các đồ dùng phụ trợ khác để phục vụ cho các tiết học có tổ chức trò chơi . + Tuỳ từng nội dung bài học, đối tượng học sinh, điều kiện về cơ sở vật chất của lớp, của trường người giáo viên lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp cũng như các hình thức dạy học. + Giáo viên phải tham khảo tìm đọc thêm truyện, sách báo, các thông tin ngoài sách giáo khoa hoặc có thể sưu tầm những câu chuyện về những gương tốt người thật, việc thật kể cho học sinh nghe để qua đó cung cấp thêm những hiểu biết bên ngoài cuộc sống và giáo dục cho các em theo nội dung, chủ đề của bài học. Đặc biệt là những hành vi đạo đức tốt của những người xung quanh các em từ đó giúp học sinh hình thành những hành vi đạo đức thông qua gương người tốt. Mỗi năm nhà trường tổ chức hai lần hội thảo cần dành riêng quan tâm đến nội dung và phương pháp giảng dạy môn Đạo đức. Lựa chọn những giáo viên có kinh nghiệm viết sáng kiến kinh nghiệm (đề tài) đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đạo đức, phối kết hợp giáo dục đạo đức học sinh giữa nhà trường gia đình, xã hội Sau đó tổ chức cho trình bày sáng kiến (đề tài) của mình để toàn thể giáo viên trao đổi, bàn bạc rút kinh nghiệm trong giảng dạy bộ môn. Giáo viên áp dụng công nghệ thông tin vào sưu tấp, giảng dạy tạo ra các tư liệu giáo dục phong phú sinh động từ đó lôi quấn học sinh tham gia vào giờ học đó là điều kiện để hình thành các hành vi, chuẩn mực đạo đức cho học sinh. Biện pháp 4. Giáo dục đạo đức thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động nhân đạo : Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp như tổ chức các hội thi; tiếng hát tuổi thơ, “Búp măng xinh”, tham gia các hoạt động xã 10 [...]... ngha giỏo dc cho cỏc em v truyn thng ca dõn tc, ng thi to mụi trng thun li cho hc sinh luyn tp, thc hnh kin thc ó hc c trong bi ging Giỏo viờn thc hin nghiờm tỳc cỏc gi sinh hot lp trong cỏc gi sinh hot lp a cỏc gng tt vic tt nhng hnh vi o c cho hc sinh hc tp Giỏo viờn thc hin nghiờm tỳc v cú kt qu gi cho c, trong gi cho c lng ghộp cỏc hot ng mang tớnh giỏo dc o c, k nng sng cho hc sinh tham gia Thnh... kin xut vic nõng cao cht lng giỏo dc o c cho hc sinh trng Tiu hc t hiu qu, tụi cú mt s kin ngh, xut sau: - i vi chớnh quyn cỏc cp: + ngh tp trung u t c s vt cht cho cỏc n v trng hc, gn k hoch u t c s vt cht vi k hoch phỏt trin kinh t xó hi a phng + Tng cng u t ngõn sỏch to iu kin cho nh trng t chc cỏc bui tham quan cho giỏo viờn, hc sinh giỏo viờn v hc sinh cú thờm hiu bit v lch s vn hoỏ ca quờ... trong ging dy Cú cỏch hiu ỳng n v cụng tỏc giỏo dc o c cho hc sinh Tiu hc Hứng thú trong giảng dạy, không ngừng tìm tòi nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kiến thức ỏp dng hiu qu sỏng kin kinh nghim "Mt s kinh nghim giỏo dc o c, li sng cho hc sinh Tiu hc" trong thc t ngi giỏo viờn cn vn dng sỏng kin mt cỏch linh hot phự hp vi thc t ca hc sinh v iu kin c s vt cht ca tng n v Cn cú s phi kt hp cht... thờm hiu bit v lch s vn hoỏ ca quờ hng, t nc - i vi cỏc n v trng hc: Cn coi trng cụng tỏc giỏo dc o c cho hc sinh, coi õy l ng lc chớnh nõng cao cht lng giỏo dc ton din Trờn õy l nhng kinh nghim giỏo dc o c, li sng cho hc sinh tiu hc Tụi tin rng, nu mi ngi giỏo viờn luụn coi vic giỏo dc o c cho hc sinh l mt vic lm rt quan trng gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din trong nh trng Tiu hc thỡ chc chn... quan h tt 11 4 Hiu qu ca sỏng kin kinh nghim: - 100% s hc sinh u thc hin y cỏc nhim v ca ngi hc sinh; a s cỏc em u ngoan ngoón, kớnh thy, yờu bn; võng li ụng b, cha m, thy cụ giỏo; - Cỏc em mnh dn, t tin hn trong giao tip; - Hc sinh trong lp, trong trng on kt, giỳp nhau, khụng cú hin tng mit th xa lỏnh bn bố, xa lỏnh nhng hc sinh cú hon cnh c bit - Cỏc nn np hc tp ca hc sinh; cht lng hot ng ngoi gi lờn... ngha ca nhng phong tro, hot ng ngoi khúa trong vic giỏo dc o c cho hc sinh l rt ln Bờn cnh ú, hỡnh nh ca cỏc thy giỏo, cụ giỏo, nhõn viờn nh trng cng tỏc ng ln n vic hỡnh thnh o c, nhõn cỏch cho hc sinh Thy giỏo, cụ giỏo khụng ch truyn dy kin thc, hc sinh cng khụng ch hc thy, cụ qua nhng bi ging m cũn hc theo c c ch, cỏch c x Rt nhiu hc sinh ln lờn, la chn ngh nghip do chu nh hng ca thy, cụ Nhng vic... Phũng Giỏo dc v o to Vit Trỡ kim tra, cụng nhn n v t xut sc trong phong tro thi ua "Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc" 12 III KT LUN, KIN NGH 1 Kt lun: Sau khi vn dng nhng kinh nghim trong vic giỏo dc o c cho hc sinh trng Tiu hc v ỏp dng vo thc tin ca nh trng tụi nhn thy: a Vi hc sinh Hỡnh thnh, xõy dng c cỏc thúi quen, hnh vi o c tt, cú ý thc luụn quan tõm n mi ngi xung quanh Cú thỏi ỳng... o c trong nh trng Tiu hc cú v trớ ht sc quan trng bi thụng qua bi hc hỡnh thnh cho cỏc em nhng phm cht tt p T ú to cho cỏc em cú bn lnh o c ng x ỳng trong cỏc mi quan h trong v ngoi nh trng Ngi giỏo viờn phi hiu rừ v phi xỏc nh cho mỡnh mt trỏch nhim ln lao v phi bit vn dng sỏng to, linh hot cỏc bin phỏp giỏo dc Thc t cho thy nu hiu bit ra cỏc bin phỏp thit thc kh thi s gúp phn nõng cao c cht lng... nghiờm tỳc v cú kt qu gi cho c, trong gi cho c lng ghộp cỏc hot ng mang tớnh giỏo dc o c, k nng sng cho hc sinh tham gia Thnh lp cỏc nhúm Ch thp trong hc sinh Vn ng cỏc bn cựng lp, cựng trng gi v sinh mụi trng v khung cnh s phm sch p Hng dn cỏc em gi gỡn v sinh thõn th Liờn kt cỏc t chc lm cụng tỏc t thin lỏ lnh ựm lỏ rỏch", giỳp nhau vt khú hc v tu dng bn thõn Nh ú m ng viờn c c v vt cht ln tinh thn,... tỏc ng n vic giỏo dc o c ca hc sinh Ngc li, nhng hỡnh nh p ca cỏc thy giỏo, cụ giỏo s cú nhng tỏc ng tớch cc n suy ngh, o c ca cỏc em Chớnh vỡ vy cn xy dng, hỡnh thnh cỏc thúi quen cho giỏo viờn, nhõn viờn tt: khụng hỳt thuc, khụng dựng in thoi khi lờn lp, khụng núi chng khụng vi ng nghip; xõy dng cỏc mi quan h, cỏc giao tip gia giỏo viờn vi giỏo viờn, giỏo viờn vi hc sinh, cỏn b qun lý vi giỏo viờn . quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho học sinh, là người giáo viên tiểu học tôi mạnh dạn trình bày: Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Tiểu học ” 3 II. GIẢI QUYẾT. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA CẨM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Người thực hiện : Nguyễn. trường học: Cần coi trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, coi đây là động lực chính để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trên đây là những kinh nghiệm giáo dục đạo đức, lối sống cho

Ngày đăng: 25/12/2014, 23:27

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  • II. GIẢI QUYẾT VÂN ĐỀ

  • 1. Cơ sở lý luận của vấn đề :

  • 2 . Thực trạng của vấn đề:

  • 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

  • 4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:

  • III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

  • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan