Phương pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3_Luận văn thạc sĩ giáo dục

93 1.2K 0
Phương pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3_Luận văn thạc sĩ giáo dục

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh lê thị hạnh Ph Ph ơng pháp dạy học ơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 phép tu từ so sánh ở lớp 3 Luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2007 Bộ giáo. của giáo viên về dạy học phép so sánh ở tiểu học 1.2.2. Thực tế dạy và học phép tu từ so sánh ở tiểu học hiện nay 1 .3. Tiểu kết chơng 1 Chơng 2. phơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3. 2007 Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh Lê thị hạnh Ph Ph ơng pháp dạy học ơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 phép tu từ so sánh ở lớp 3 Chuyên ngành: Giáo dục học (bậc tiểu học) Mã

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:22

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Lời cảm ơn

  • Tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới Tiến sĩ Chu Thị Thủy An, người luôn tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ và tạo cho tôi niềm hứng thú trong công việc vốn đầy khó khăn và thách thức này.

  • Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh; Phòng GD&ĐT Đông Sơn; Trường Tiểu học Đông Xuân, Đông Sơn, Thanh Hóa - đã dành những góp ý chân thành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài.

  • Vinh, tháng 12 năm 2007.

  • Tác giả

  • Chương 2

    • Chương 3

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan