Phương pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 - luận văn thạc sĩ GDTH

106 2.1K 9
Phương pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 - luận văn thạc sĩ  GDTH

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh lê thị hạnh Ph Ph ơng pháp dạy học ơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 phép tu từ so sánh ở lớp 3 Luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2007 Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh Lê thị hạnh Ph Ph ơng pháp dạy học ơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 phép tu từ so sánh ở lớp 3 Chuyên ngành: Giáo dục học (bậc tiểu học) Mã số: 64 14 01 Luận văn thạc sĩ giáo dục học Ngời hớng dẫn khoa học: TS. chu thị thủy an Vinh - 2007 Lời cảm ơn Tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới Tiến sĩ Chu Thị Thủy An, ng- ời luôn tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ và tạo cho tôi niềm hứng thú trong công việc vốn đầy khó khăn và thách thức này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trờng Đại học Vinh; Phòng GD&ĐT Đông Sơn; Tr- ờng Tiểu học Đông Xuân, Đông Sơn, Thanh Hóa - đã dành những góp ý chân thành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Vinh, tháng 12 năm 2007. Tác giả c¸c tõ viÕt t¾t trong luËn v¨n HS Häc sinh GV Gi¸o viªn SGK S¸ch gi¸o khoa TV TiÕng ViÖt PP Ph¬ng ph¸p PPRLTM Ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn theo mÉu Mục lục Trang Mở đầu 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Đối tợng và khách thể nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phơng pháp nghiên cứu 3 7. Cấu trúc luận văn 3 Chơng 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn 4 1.1. Cơ sở lí luận 4 1.1.1. Phép tu từ so sánh và việc dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 4 1.1.2. Phơng pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học 25 1.2. Cơ sở thực tiễn 29 1.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về dạy học phép so sánh ở tiểu học 29 1.2.2. Thực tế dạy và học phép tu từ so sánh ở tiểu học hiện nay 30 1.3. Tiểu kết chơng 1 38 Chơng 2. phơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 40 2.1. ứng dụng các phơng pháp dạy học tiếng Việt vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 40 2.1.1. ứng dụng phơng pháp phân tích ngôn ngữ vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 40 2.1.2. ứng dụng phơng pháp rèn luyện theo mẫu vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 42 2.1.3. ứng dụng phơng pháp thực hành giao tiếp vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 44 2.1.4. ứng dụng phơng pháp thảo luận nhóm vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 46 2.1.5. ứng dụng phơng pháp trò chơi học tập tiếng Việt vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 48 2.2. Phơng pháp hớng dẫn học sinh giải các bài tập về phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu 51 2.2.1. Hệ thống bài tập về phép tu từ so sánh 51 2.2.2. Tổ chức dạy các dạng bài tập về phép tu từ so sánh ở lớp 3 55 2.3. Phơng pháp hớng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh trong giờ học Tập đọc 65 2.3.1. Thống kê các hình ảnh so sánh Trong các văn bản Tập đọc ở lớp 3 65 2.3.2. Phép tu từ so sánh trong phân môn Tập đọc 68 2.3.3. Quy trình hớng dẫn học sinh cảm nhận giá trị của các hình ảnh so sánh trong bài Tập đọc 70 2.4. Phơng pháp hớng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh trong giờ Tập làm văn 74 2.4.1. So sánh tu từ với phân môn Tập làm văn ở lớp 3 74 2.4.2. Các bài Tập làm văn có thể vận dụng phép tu từ so sánh 75 2.4.3. Quy trình hớng dẫn học sinh vận dụng phép so sánh vào bài Tập làm văn ở lớp 3 78 2.5. Tiểu kết chơng 2 87 Chơng 3: Thử nghiệm và kết quả thử nghiệm 89 3.1. Giới thiệu khái quát về quá trình thử nghiệm 89 3.1.1. Mục đích thử nghiệm 89 3.1.2. Nội dung thử nghiệm 89 3.1.3. Phơng pháp thử nghiệm 89 3.1.4. Tổ chức thử nghiệm 89 3.1.5. Tiến hành thử nghiệm 91 3.2. Kết quả thử nghiệm 93 3.2.1. Kết quả kĩnh hội tri thức 93 3.2.2. Đánh giá về hứng thú học tập của học sinh 96 3.2.3. Đánh giá sự chú ý của học sinh trong tiến trình bài dạy 97 3.3. Đánh giá chung về kết quả thử nghiệm 98 Kết luận và đề xuất 99 1. Kết luận 99 2. Một số đề xuất 99 Tài liệu tham khảo 101 phụ lục Danh mục bảng biểu Trang I. Bảng Bảng 1: Thống kê nội dung dạy học về phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu 14 Bảng 2: Bảng điều tra thực thực tế dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 331 Bảng 3: Bảng điều tra việc học phép tu từ so sánh của học sinh ở lớp 3. 36 Bảng 4: Các hình ảnh so sánh trong các văn bản Tập đọc ở lớp 3 65 Bảng 5: Những bài Tập làm văn có thể vận dụng phép tu từ so sánh 76 Bảng 6: Các lớp thử nghiệm và đối chứng 90 Bảng 7: Kết quả lĩnh hội tri thức của học sinh 93 Bảng 8: Tỉ lệ kết quả của lớp thử nghiệm so với lớp đối chứng 94 Bảng 9: Mức độ hứng thú học tập của học sinh đối với các bài học 96 II. Biểu đồ Biểu đồ biểu diễn tần suất kết quả thử nghiệm 95 mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong cuộc sống hàng ngày, khi trò chuyện, giao tiếp với những ngời xung quanh không ai không một lần sử dụng phép tu từ so sánh. So sánh là cách nói rất quen thuộc và phổ biến trong cuộc sống cũng nh trong sáng tạo văn chơng. Nhờ phép so sánh, ngời viết có thể gợi ra những hình ảnh cụ thể, những cảm xúc thẩm mĩ lành mạnh, đẹp đẽ cho ngời đọc, ngời nghe. So sánh đợc coi là một trong những phơng thức tạo hình, gợi cảm hiệu quả nhất, có tác dụng lớn trong việc tái hiện đời sống, hình thành và phát triển trí t- ởng tợng, óc quan sát và khả năng nhận xét, đánh giá của con ngời. Mặt khác, nó còn làm cho tâm hồn và trí tuệ của con ngời thêm phong phú, giúp con ngời cảm nhận văn học và cuộc sống một cách tinh tế hơn, sâu sắc hơn. Xuất phát từ vai trò và tác dụng của phép tu từ so sánh, từ mục tiêu của môn Tiếng Việt ở tiểu học, ngay từ lớp 1, các bài học của sách giáo khoa đã đa vào khá nhiều hình ảnh so sánh Tuy nhiên, đến lớp 3 HS mới chính thức đợc học về phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu. Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 đã giới thiệu sơ bộ về phép so sánh, hình thành những hiểu biết và kĩ năng ban đầu về so sánh cho HS thông qua các bài tập thực hành. Từ đó, giúp HS cảm nhận đợc cái hay của một số câu văn, câu thơ và vận dụng phép so sánh vào quan sát sự vật, hiện tợng xung quanh và thể hiện vào bài tập làm văn đợc tốt hơn. Mặt khác, việc dạy phép tu từ so sánh cho HS lớp 3 cũng là một cách chuẩn bị dần để các em sử dụng thành thạo hơn phép tu từ này khi làm các bài văn kể chuyện, miêu tả ở lớp 4, lớp 5. Trong thực tế, GV và HS lớp 3 còn gặp nhiều khó khăn khi dạy học về phép tu từ so sánh, hiệu quả dạy học về phép tu từ so sánh cha cao. HS lớp 3 nhận biết đợc các hình ảnh so sánh nhng việc vận dụng kiến thức về phép so sánh vào nói, viết thì còn nhiều hạn chế. GV còn lúng túng khi lựa chọn các ph- ơng pháp hớng dẫn HS tìm hiểu cách so sánh và tác dụng của phép so sánh. Việc đánh giá kỹ năng sử dụng phép so sánh của HS cũng cha có các tiêu chí cụ thể, nhiều khi, sự đánh giá của GV còn mang tính chất cảm tính và kinh nghiệm chủ nghĩa. Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu về vấn đề này hầu nh cha có, vì vậy, GV tiểu học còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm các tài liệu tham khảo. Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: Ph - ơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3. 2. Mục đích nghiên cứu - Đề xuất phơng hớng ứng dụng một số phơng pháp dạy học vào việc hình thành những hiểu biết ban đầu và rèn luyện kĩ năng sử dụng phép tu từ so sánh cho HS lớp 3. - Thiết kế quy trình dạy học các dạng bài tập về phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu; quy trình tổ chức hớng dẫn HS vận dụng phép tu từ so sánh trong các giờ học Tập đọc và Tập làm văn, góp phần giải quyết những khó khăn của GV tiểu học và nâng cao hứng thú và kết quả học tập về phép tu từ so sánh cho HS. 3. Đối tợng và khách thể nghiên cứu 3.1. Đối tợng nghiên cứu Phơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3. 3.2. Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3. 4. Giả thuyết khoa học Chúng tôi giả định rằng, nếu áp dụng những phơng pháp dạy học mới vào việc dạy học phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu ở lớp 3; trên cơ sở đó, xây dựng các quy trình hớng dẫn HS vận dụng phép tu từ so sánh trong phân môn Tập đọc và Tập làm văn thì hiệu quả của việc dạy học sẽ đợc nâng cao. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu các vấn đề lý thuyết về phép tu từ so sánh trong tiếng Việt. - Tìm hiểu nội dung dạy học về phép tu từ so sánh và thực trạng của việc dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3. [...]... hiệu quả tu thuộc vào khả năng cụ thể, vào vốn ngôn ngữ và sự rèn luyện kĩ năng thờng xuyên ở mỗi ngời 1.1.1.2 Dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 a Mục tiêu của việc dạy học phép tu từ so sánh ở tiểu học Thống nhất với mục tiêu của chơng trình Tiếng Việt ở tiểu học, mục tiêu của việc dạy biện pháp tu từ so sánh ở lớp 3 là rèn luyện kĩ năng Thông qua việc giải bài tập, HS nhận diện phép tu từ so sánh tức... học phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu: Tu n Chủ điểm 1 Măng non 3 Nội dung dạy học Trang Làm quen với phép so sánh 8 Mái ấm Tìm hình ảnh so sánh và nhận biết các từ chỉ sự so sánh 24 5 Tới trờng So sánh hơn kém, cách thêm các từ so sánh vào những câu cha có từ so sánh 43 7 Cộng đồng So sánh sự vật với con ngời 58 10 Quê hơng Làm quen so sánh âm thanh với âm thanh 79 12 Bắc- Trung-Nam So. .. từ so sánh ở lớp 3 Nội dung về phép tu từ so sánh chiếm một dung lợng không lớn trong chơng trình Tiếng Việt lớp 3 Tất cả chỉ có 7 tiết học khoảng 1/5 tổng số thời gian của phân môn Luyện từ và câu và 1 /35 tổng số thời gian của môn Tiếng Việt Phép tu từ so sánh đợc dạy ở học kì I, cứ 2 tu n một tiết Có thể thống kê nội dung dạy học về phép tu từ so sánh cụ thể nh sau: Bảng 1: Thống kê nội dung dạy học. .. thu đợc từ thử nghiệm s phạm 7 Cấu trúc của luận văn Ngoài các phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm 3 chơng: Chơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu Chơng 2: Phơng pháp dạy học về phép tu từ so sánh ở lớp 3 Chơng 3: Thử nghiệm và kết quả thử nghiệm Chơng 1 Cơ sở lí luận và thực tiễn 1.1 cơ sở lí luận 1.1.1 Phép tu từ so sánh và... dở hay đỡ đần) Thứ hai, chơng trình đã cung cấp những kiến thức cơ bản về biện pháp tu từ so sánh Mặc dù, mục đích của dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 là cung cấp cho các em những kiến thức sơ giản về phép tu từ so sánh nhng chơng trình đã lựa chọn hình thành các kiến thức cơ bản về phép tu từ này cho HS Các em đợc làm quen với cấu trúc hoàn chỉnh của phép so sánh với đầy đủ cả 4 yếu tố (cái so sánh, ... của so sánh tu từ một cách toàn diện Có thể nói, nội dung dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 đợc biên so n một cách logic, khoa học vừa phù hợp với đặc điểm tâm lí, trình độ nhận thức của HS Cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, cần thiết về phép so sánh Tạo cơ sở vững chắc giúp HS phát triển kĩ năng sử dụng biện pháp tu từ 1.1.2 Phơng pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1.1.2.1 Khái niệm phơng pháp. .. sắc tu từ Chỉ có 55% số GV đợc hỏi cho rằng phép tu từ là cách phối hợp sử dụng các phơng tiện ngôn ngữ một cách đặc biệt để tạo ra hiệu quả tu từ trong biểu đạt Có 24,25% số GV đợc hỏi cho rằng cho HS là dạy HS nắm đợc dấu hiệu của biện pháp tu từ Có 25,75% số GV đợc hỏi dạy học phép tu từ so sánh là dạy HS nắm đợc giá trị biểu cảm của phép tu từ so sánh Chỉ có 50% số GV đợc hỏi cho rằng dạy học phép. .. (TV3, t.1, tr.126) Ví dụ 2: Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống: a Công cha nghĩa mẹ đợc so sánh nh , nh b Trời ma, đờng đất sét trơn nh c ở thành phố có nhiều toà nhà cao nh (TV3, t.1, tr.126) c Một số nhận xét về nội dung dạy học phép so sánh tu từ ở lớp 3 Qua khảo sát về nội dung chơng trình dạy học phép so sánh ở lớp 3, chúng tôi nhận thấy một số điểm nh sau: Thứ nhất, nội dung dạy học. .. so sánh này có rất nhiều trong thành ngữ so sánh: đông nh hội, xấu nh ma, lặng nh tờ, ngọt nh đờng, sầu nh da, trong nh thạch, sạch nh sơng Dạng 3: So sánh vắng yếu tố (2): So sánh vắng yếu tố 2 còn gọi là so sánh chìm, tức là so sánh không có cơ sở so sánh Thông thờng, khi bớt cơ sở so sánh thì phần thuyết minh miêu tả ở cái đợc so sánh sẽ rõ ràng hơn Ngoài ra, nó còn tạo điều kiện cho sự liên tởng.. .- Đa ra một số đề xuất về việc ứng dụng một số phơng pháp dạy học vào việc hình thành những hiểu biết ban đầu và rèn luyện kĩ năng sử dụng phép tu từ so sánh cho HS lớp 3; quy trình tổ chức dạy các dạng bài tập về phép so sánh ở phân môn Luyện từ và câu; quy trình hớng dẫn HS vận dụng phép so sánh trong giờ Tập đọc, Tập làm văn - Tổ chức dạy học thử nghiệm để kiểm tra tính . học vinh lê thị hạnh Ph Ph ơng pháp dạy học ơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 phép tu từ so sánh ở lớp 3 Luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2007 Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học. hạnh Ph Ph ơng pháp dạy học ơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 phép tu từ so sánh ở lớp 3 Chuyên ngành: Giáo dục học (bậc tiểu học) Mã số: 64 14 01 Luận văn thạc sĩ giáo dục học Ngời hớng. thực thực tế dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 33 1 Bảng 3: Bảng điều tra việc học phép tu từ so sánh của học sinh ở lớp 3. 36 Bảng 4: Các hình ảnh so sánh trong các văn bản Tập đọc ở lớp 3 65 Bảng

Ngày đăng: 20/12/2014, 19:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Lời cảm ơn

  • Tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới Tiến sĩ Chu Thị Thủy An, người luôn tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ và tạo cho tôi niềm hứng thú trong công việc vốn đầy khó khăn và thách thức này.

  • Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh; Phòng GD&ĐT Đông Sơn; Trường Tiểu học Đông Xuân, Đông Sơn, Thanh Hóa - đã dành những góp ý chân thành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài.

  • Vinh, tháng 12 năm 2007.

  • Tác giả

  • Chương 2

    • Chương 3

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan