0

SKKN Kinh nghiệm dạy học Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

21 1,704 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:49

. kiến thức và kĩ năng về từ và câu ở lớp 4 học: - Cấu tạo từ: Từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy. - Từ loại: Danh từ, danh từ chung, danh từ riêng, động từ, tinh từ. - Các kiểu câu: Câu hỏi và dấu. tắc giao tiếp trong dạy học Luyện từ và câu chính là hướng đến xây dựng nội dung dạy học dưới hình thức dạy học các bài tập Luyện từ và câu, để hướng dẫn học Luyện từ và câu, thầy giáo phải tạo. học Luyện từ và câu. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của từ, câu trong dạy học Luyện từ và câu - Những thành tựu nghiên cứu trong ngôn ngữ học về bản chất nghĩa của từ, cấu tạo từ, các lớp từ,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Kinh nghiệm dạy học Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4, SKKN Kinh nghiệm dạy học Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4,

Từ khóa liên quan