SKKN ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ Ở MÔN NHẨY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO NỮ SINH LỚP 12

32 1.8K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:07

. chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12. Vấn đề 2: Xác định các bài tập cụ thể phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12 3.2.2.1. Định hướng lựa chọn các bài tập. chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12. Để có cơ sở khoa học cho việc lựa chọn các bài tập cụ thể nhằm mục đích phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12 trường. 2010 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG 1 TÊN SÁNG KIẾN ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ Ở MÔN NHẨY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO NỮ SINH LỚP 12 MÔN : GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHỐI :12 SỞ GIÁO

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 3.3.1. Kế hoạch và tổ chức thực nghiệm:

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan