ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ ở môn nhẩy xa kiểu ưỡn thân cho nữ sinh lớp 12

36 1.5K 2
ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ ở môn nhẩy xa kiểu ưỡn thân cho nữ sinh lớp 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sở giáo dục và đào tạo hải dơng Tên sáng kiến NG DNG CC BI TP PHT TRIN SC MNH TC MễN NHY XA KIU N THN CHO N SINH LP 12 môn : giáo dục thể chất khối :12 Năm học 2009 - 2010 1 Sở giáo dục và đào tạo hải dơng Tên sáng kiến ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ ở môn nhẩy xa kiểu ỡn thân cho nữ sinh lớp 12 môn : giáo dục thể chất khối :12 2 Sở giáo dục và đào tạo hải dơng Trờng thpt nam sách - - - - - - - - - - - - - phần ghi số phách của sở gd và đào tạo tên sáng kiến ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ ở môn nhẩy xa kiểu ỡn thân cho nữ sinh lớp 12 môn : giáo dục thể chất tên tác giả : khơng đức thi đánh giá của nhà trờng tổ chuyên môn 3 A/. đặt vấn đề Trong tập luyện các môn thể thao việc hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích cho ngời tập , đợc coi là khâu then chốt quyết định đến việc nâng cao sức khoẻ và thể lực cho ngời tập và hoàn thiện các tố chất thể lực cho ng- ời tập . Bên cạnh các yếu tố giúp cho việc nâng cao thành tích và hoàn thiện kỹ thuật , nh điều kiện sân bãi , dụng cụ tập luyện .thì một yếu tố rất quan trọng giúp cho sự hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích cho ngời học đ- ợc nhanh chóng , đảm bảo đợc mục tiêu đề ra đó chính là các bài tập bổ trợ .Vì nh chúng ta đã biết nếu trong quá trình tập luyện chúng ta chỉ đơn thuần tập trung vào việc hoàn thiện kỹ thuật không thôi. Hoặc các bài tập bổ trợ không hợp lý , không đảm bảo tính khoa học thì việc hoàn thiện kỹ thuật sẽ rất mất nhiếu thời gian , thậm chí không giúp cho ngời tập hoàn thiện đợc kỹ thuật và không nâng cao đợc thành tích . Đặc biệt đối vơí các em học sinh trong môn học nhảy xa kiểu ỡn thân thì việc đó hết sức quan trọng và cần thiết , bởi qua thực tế nhiều năm giảng dạy thể chất khi học đến môn nhảy xa với kiểu nhảy ỡn thân rất nhiều em sau khi học xong kết quả cho thấy sự hoàn thiện kỹ thuật rất thấp và thậm chí nhiều em không thực hiện đợc kỹ thuật . Chính xuất phát từ thực tế trên lên việc áp dụng những bài tập bổ trợ phù hợp với khả năng và thực tế điều kiện của bộ môn là cần thiết .các dạng bài tập này đợc áp dụng với mục đích hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu nhảy ỡn thân , từ đó sẽ giúp cho các em không những hoàn thiện đợc toàn bộ các giai đoạn nhảy cao mà còn giúp học sinh nâng cao đợc thành tích . Qua đó giúp cho các em nâng cao việc hoàn thiện các tố chất thể lực nh sức nhanh , sức mạnh , sức bền , sự khéo léo chính xác và giúp cho mục tiêu của môn giáo dục thể chất trong trờng học đạt đợc các kết cao trong việc nâng cao tố chất thể lực cho học sinh. Tạo cho các em có đợc một thân thể cờng 4 tr¸ng mét trÝ tơª kh m¹nh phơc vơ tèt cho häc tËp vµ lao ®éng vµ sinh ho¹t … B/- gi¶i qut vÊn ®Ị : I/ C¬ së lý ln : Tố chất thể lực tăng trưởng đều đặn cùng với sự tăng của lứa tuổi. Sự tăng trưởng này gọi là tăng trưởng tự nhiên, khuynh hướng của sự tăng trưởng này có tốc độ nhanh, biên độ lớn trong thời kỳ dậy thì: nam vào khoảng 14 tuổi, nữ vào khoảng 12 tuổi. Giữa nam và nữ trước 12 tuổi, sự khác biệt các tố chất thể lực không lớn lắm, nhưng từ 16 - 18 tuổi sự khác biệt này tăng lên, sau 18 tuổi thì có xu hướng ổn đònh. Giai đoạn lứa tuổi khác nhau, tốc độ phát triển tố chất thể lực khác nhau, tức là trong cùng một lứa tuổi tố chất thể lực khác nhau phát triển thay đổi cũng không giống nhau. Sự phát triển tố chất thể lực tự nhiên bao gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn tăng trưởng là giai đoạn tố chất thể lực tăng liên tục, trong đó có giai đoạn tăng nhanh và tăng chậm. Giai đoạn ổn đònh là giai đoạn tố chất thể lực tăng chậm rõ ràng hoặc dừng lại hoặc giảm xuống. Qua các khái niệm ở các phần trên cho ta biết tố chất thể lực bao gồm: nhanh, mạnh, bền, mềm dẻo và khéo léo, như ta biết trong quá trình phát triển tự nhiên các tố chất thể lực tăng theo lứa tuổi. Ở lứa tuổi 14 - 18 tuổi quá trình phát triển theo 3 giai đoạn: giai đoạn tăng nhanh, giai đoạn tăng chậm và giai đoạn ổn đònh. Tố chất thể lực từ giai đoạn tăng trưởng chuyển sang giai đoạn ổn đònh theo thứ tự phát triển như sau: tố chất nhanh phát triển đầu tiên, sau đó là tố chất bền và tố chất mạnh. Quy luật này ở nam và nữ đều giống nhau. * Tố chất mạnh: Là khả năng con người sinh ra lực cơ học bằng nỗ lực của cơ bắp, nói cách khác là khả năng sức mạnh khắc phục lực đối kháng bên ngoài hoặc đề kháng lại nó bằng nỗ lực của cơ bắp. 5 Cơ chế sinh lý của việc điều hoà sức mạnh cơ: lực tối đa mà con người có thể sinh ra một mặt phụ thuộc vào đặc tính sinh cơ của động tác. Mặt khác, phụ thuộc vào mức độ hoạt động của từng nhóm cơ riêng biệt và sự phối hợp giữa chúng. Cơ chế sinh lý của các động tác được thực hiện với lực đối kháng khác nhau cho thấy: muốn phát triển sức mạnh, thì nhất đònh phải tạo được sự căng cơ tối đa. Nếu không thường xuyên tập luyện với mức căng cơ tương đối cao, thì sức mạnh sẽ không được phát triển - Nếu tập luyện với mức căng cơ quá nhỏ, sẽ làm giảm sút sức mạnh. Đối với những người không phải là vận động viên, sự giảm sút sức mạnh xảy ra khi mức hoạt động của cơ bắp trong tập luyện nhỏ hơn sức mạnh tối đa 20%. Mức căng cơ càng nhỏ, thì quá trình giảm sút sức mạnh và hiện tượng teo cơ diễn ra càng nhanh. Sự phát triển tố chất mạnh có liên quan đến sự phát dục của hệ thần kinh và mức độ hình thành tổ chức xương cơ và dây chằng, tức là phụ thuộc vào bộ máy vận động. Nhưng ở các bộ phận khác nhau của cơ thể sự phát triển tố chất mạnh không giống nhau. Sức mạnh lưng bụng phát triển sớm. Học sinh tiểu học phát triển nhanh sức mạnh tốc độ, sức mạnh tónh lực phát triển chậm, cón sức mạnh bộc phát sau 14 tuổi mới phát triển nhanh. Ngoài ra tỉ lệ sức mạnh giữa các nhóm cơ thay đổi tuỳ theo lức tuổi. Sức mạnh của các nhóm cơ duỗi thân mình, đùi, cơ co bàn chân phát triển mạnh, trong khí các nhóm cơ như duỗi bàn tay, cẳng tay, cổ tay … phát triển yếu hơn, do đó mỗi lứa tuổi lại có một tỉ lệ phân bổ sức mạnh giữa các nhóm cơ đặc trưng của mình. Về nguyên tắc, sức mạnh của các cơ duỗi phát triển nhanh hơn sức mạnh của các cơ co, các cơ hoạt động nhiều sẽ phát triển với nhòp độ nhanh hơn. Sức mạnh cơ bắp phát triển với nhòp độ nhanh trong giai đoạn từ 13 - 15 đến 16 - 17 tuổi. Các năm sau đó sức mạnh phát triển chậm lại (nếu không có tập luyện đặc biệt). Tuy nhiên, do hiện tượng phát triển sớm một số nhóm cơ có thể phát triển sức mạnh ngay từ 12 - 23 tuổi, đặc biệt là các nhóm cơ chân. Do đó, cần phải sắp xếp hợp lý các bài tập phát triển sức mạnh; phát triển tốt nhất là trong thời kỳ mẫn cảm sức mạnh. Các bài tập sức mạnh đó chỉ nhằm phát triển thể lực toàn diện, không nên dùng các bài tập sức mạnh chuyên môn. 6 Tóm lại: Việc phát triển tố chất mạnh cho thanh thiếu niên cần được chú ý ở lứa tuổi 14 và được đẩy mạnh ở lứa tuổi 18 - tương ứng với thời gian hoàn thiện hệ cơ quan vận động. * Tố chất nhanh: Sức nhanh được coi là tố chất thể lực quan trọng, là khả năng của con người hoàn thành những hoạt động vận động trong khoảng thời gian ngắn nhất. Sức nhanh có 3 hình thức biểu hiện chủ yếu: thời gian tiềm phục của phản ứng vận động, tốc độ từng cử động riêng lẻ (khi lực cản bên ngoài bé), tần số động tác … Chính vì vậy, chỉ số để đánh giá sức nhanh rất phong phú. Những hình thức biểu hiện đơn giản của sức nhanh tương đối độc lập với nhau, nhất là các chỉ số của thời gian phản ứng trong nhiều trường hợp, những chỉ số ấy tương ứng với những chỉ số của tốc độ động tác. Có thể phản ứng thì vô cùng mau lẹ và trái lại thì động tác thì tương đối chậm hoặc ngược lại. Sự kết hợp 3 hình thức đã nêu trên xác đònh mọi trường hợp biểu hiện sức nhanh. Thời gian phản ứng có thể đo được từ 2 - 3 tuổi. Trong lứa tuổi này thời gian đó vào khoảng 0,50 đến 0,90 giây. Song thời gian phản ứng biến đổi rất nhanh đến 5 - 7 tuổi giảm xuống còn 0,30 đến 0,40 giây và đến 13 - 14 tuổi đã đạt mức xấp xỉ người lớn (0,11 - 0,25 giây). Sự phát triển thời gian phản ứng xảy ra không đều. Từ nhỏ đến 9 - 11 tuổi thời gian phản ứng giảm nhanh, các năm sau, nhất là sau 14 tuổi, thời gian này giảm chậm. Vì vậy tập luyện có tác dụng làm giảm thời gian phản ứng rõ rệt, nhất là 9 - 12 tuổi. Trong thời kỳ này sự khác biệt giữa các em có và không có tập luyện cũng rõ rệt nhất. Nếu ở lứa tuổi 9 - 12 không phát triển tốc độ thì ở những năm sau hiệu quả tập luyện phát triển tốc độ sẽ rất hạn chế. Tốc độ của động tác đơn lẻ cũng biến đổi rõ rệt trong quá trình phát triển, đến 13 - 14 tuổi nó xấp xỉ mức độ của người lớn, tuy nhiên ở lứa tuổi 16 - 17 lại hơi giảm xuống và ở lứa tuổi 20 - 30 lại tăng lên. Nếu được tập luyện, tốc độ của các động tác đơn lẻ sẽ phát triển tốt hơn. Ở lứa tuổi 13 - 14 các em được tập luyện đã khác hẳn các em không được tập luyện và sự khác biệt này duy trì lâu dài. Phát triển tốc độ động tác đơn lẻ hiệu quả nhất là vào 9 - 10 tuổi. Tần số động tác (trong 10 giây) ở khớp khuỷu từ 4 tuổi đến 17 tuổi tăng lên gấp 3 - 4 lần. 7 Sự phát triển tố chất nhanh sớm hơn sự phát triển tố chất mạnh, khi đánh giá tố chất nhanh, người ta thường xác đònh tốc độ chạy ở các cự ly ngắn. Những số liệu thu được từ các công trình nghiên cứu cho thấy tốc độ chạy của học sinh phổ thông hiện nay được tăng dần. Nam học sinh ở tuổi 15 - 16 tốc độ phát triển gần đạt đỉnh cao. Thời kỳ phát triển tố chất nhanh quan trọng nhất ở học sinh tiểu học và trung học cơ sở (6 - 12 tuổi) ở thời gian đó, các thành phần của sức nhanh được phát triển không phụ thuộc vào sức mạnh mà cũng không phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật của con người; do đó trong giảng dạy và huấn luyện cần tiến hành các bài tập phát triển tố chất nhanh trong giai đoạn này là chính. Sức nhanh nói chung và sức nhanh khi di chuyển nói riêng đều rất cần thiết trong các hoạt động đời sống. Chính vì vậy cần phát triển tố chất nhanh, với những hính thức đa dạng, phong phú, đúng lúc phù hợp với đặc điểm sinh lý lứa tuổi. * Đặc điểm về sức mạnh - sức mạnh tốc độ trong nhảy xa Dưới góc độ nghiên cứu nào đi nữa, các tác giả hầu như cùng có chung một quan điểm cho rằng: sức mạnh bộc phát là năng lực nảy sinh sức mạnh tối đa trong thời gian ít nhất hoặc đó là năng lực sản ra một lực (sức mạnh) tối đa với tốc độ nhanh nhất. Nhảy xa là nội dung nằm trong hệ thống các môn không chu kỳ, có kỹ thuật động tác phức tạp bao gồm chạy đà, giậm nhảy, tư thế bay trên không và tiếp đất. Trong 4 yếu tố đó, yếu tố giậm nhảy có ảnh hưởng nhất tới việc hình thành kỹ thuật động tác và quyết đònh thành tích ở môn này. Nhưng khâu giậm nhảy lại có quan hệ rất lớn với tốc độ chạy đà, thời gian chống đỡ khi giậm nhảy, góc độ giậm nhảy … Như vậy, có thể thấy sức mạnh trong nhảy xa là dạng sức mạnh hỗn hợp, mà ta có thể phân ra một cách tương đối, gắn liền với quá trình thực hiện kỹ thuật, bao gồm: - Sức mạnh tốc độ: dạng sức mạnh này thể hiện khá rõ trong động tác chạy đà. - Sức mạnh bộc phát: dạng sức mạnh thể hiện trong động tác giậm nhảy (sức bật) Theo “Tính chu kỳ trong huấn luyện thể thao”, hầu hết các môn thể thao đều cần sức mạnh, nhưng tố chất sức mạnh cần thiết cho từng môn thể thao khác nhau gọi là sức mạnh đặc thù của môn đó. Sức mạnh tối đa 8 (sức mạnh đơn thuần) đóng vai trò quan trọng nếu không nói là quyết đònh trong việc tạo ra sức mạnh đặc thù của môn thể thao. Để rèn luyện sức mạnh - tốc độ, đòi hỏi phải sử dụng các bài tập sức mạnh - tốc độ với các bài tập sức mạnh đơn thuần và lấy sức mạnh đơn thuần làm cơ sở. Có thể khẳng đònh: sức mạnh là nền tảng của thể lực, sức mạnh tiêu biểu trong nhảy xa là sức mạnh tốc độ. * Về các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực trong nhảy xa: Từ những nghiên cứu và các chỉ dẫn của các tác giả, tôi đã tổng hợp lại các chỉ tiêu đánh giá thể lực trong đó hầu hết là các chỉ tiêu đánh giá các mặt khác nhau bao gồm: Tốc độ chạy 10m cuối đà (s), chạy 30m tốc độ cao (s), chạy 30m xuất phát cao (s), chạy 60m xuất phát cao (s), chạy 100m xuất phát cao (s), chạy 200m xuất phát cao (s), chạy 400m xuất phát cao (s), chạy đạp sau 60m (s), bật xa tại chỗ (cm), bật cao tại chỗ (cm), bật 3 bước đổi chân (m), bật 7 bước đổi chân (m), bật 10 bước đổi chân (m), bật cóc 30m (s), nhảy xa đà 6 bước (m), nhảy xa đà 12 bước (m), thành tích nhảy xa (m), nhảy cao có đà (cm). * Về các bài tập phát triển sức mạnh cơ chân trong nhảy xa: Như ta đã biết, cơ chân có tính đàn hồi cao, khi bò kéo căng tới một giới hạn hợp lý nhất nó sẽ co lại nhanh và mạnh hơn. Điều đó, đã được XêTrêNốp khẳng đònh: “Sự căng cơ làm nảy sinh trong lòng nó một thể năng tạo điều kiện phát huy sự nỗ lực của chúng lúc co lại. Vì vậy, những bài tập nhảy, bật là rất tốt để củng cố cơ chân và phát triển sức bật - một tố chất thể lực cần thiết cho các VĐV môn nhảy Tóm lại: Phát triển tố chất thể lực nhằm mục đích nâng cao năng lực điều khiển của hệ thống thần kinh trung ương cùng với các trung khu của nó, của các cơ quan nội tạng để cơ thể chòu được lượng vận động lớn, ổn đònh trạng thái sung sức thể thao, phòng chống chấn thương, giúp cho các em nắm kỹ chiến thuật nhanh, hiệu suất cao hơn, từ đó nâng cao không ngừng thành tích thể thao. 9 II .PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Để giải quyết các nhiệm vụ trên tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu như sau: 2.1.1. Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu: Phương pháp này nhằm mục đích xây dựng cơ sở lý luận của đề tài, chọn phương pháp nghiên cứu, lựa chọn các chỉ tiêu và tìm cứ liệu để phân tích đánh giá kết quả nghiên cứu. 2.1.2. Phương pháp quan sát sư phạm: Tôi sử dụng phương pháp này để quan sát việc giảng dạy và học tập môn nhảy xa kiểu ưỡn thân cho nữ học sinh lớp 12 trường THPT Nam S¸ch II. Từ đó có cơ sở để đánh giá thực trạng việc sử dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ. Đồng thời dùng phương pháp này để quan sát quá trình thực nghiệm sư phạm giúp cho việc rút ra được các kết luận chính xác. 2.1.3. Phương pháp kiểm tra sư phạm: Tôi sử dụng phương pháp này để kiểm tra các test đánh giá sức mạnh tốc độ cho đối tượng nghiên cứu ban đầu và sau thực nghiệm. Đó là các test sau: 2.1.3.1. Chạy 30 mét xuất phát cao (giây): - Mục đích: dùng đánh giá sức mạnh - tốc độ. - Dụng cụ sân bãi: đường chạy trên nền đất nện, đồng hồ bấm giờ điện tử Casio (Nhật) có độ chính xác 1/100giây, cờ, giấy bút ghi chép. - Phương pháp kiểm tra và công nhận thành tích: người được kiểm tra đứng sau vạch xuất phát, chân thuận đứng sau, người hơi đổ về trước, khi có lệnh chạy (ván phát lệnh) người được kiểm tra nhanh chóng xuất phát chạy nhanh về đích. Thành tích được tính từ vạch xuất phát đến điểm đích (30mét). Kết quả tính bằng giây. Mỗi học sinh chỉ chạy 1 lần. 2.1.3.2. Bật xa tại chỗ (mét): - Mục đích: dùng để đánh giá sức mạnh bột phát của các nhóm cơ chi dưới, cơ lưng. - Dụng cụ sân bãi: thước dây bằng sắt, đơn vò tính bằng centimet, hố cát, giấy bút ghi chép. 10 [...]... nữ học sinh lớp 12 trường THPT Nam S¸ch II Để giải quyết nhiệm vụ đặt ra cần tiến hành hai vấn đề: Vấn đề 1: Đònh hướng lựa chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12 17 Vấn đề 2: Xác đònh các bài tập cụ thể phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12 3.2.2.1 Đònh hướng lựa chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12 Để lựa chọn các bài tập các bài. .. hoá các hình thức tập luyện, đơn giản dụng cụ bổ trợ 4 Các bài tập phải hợp lý vừa sức và nâng dần độ khó, khối lượng tập luyện, đảm bảo an toàn tránh xảy ra chấn thương 3.2.2.2 Lựa chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12 Để có cơ sở khoa học cho việc lựa chọn các bài tập cụ thể nhằm mục đích phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12 trường THPT Nam S¸ch II, bằng phương... KIỂU ƯỢN THÂN CHO NỮ HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT nam s¸ch II 3.2.1 Xác đònh các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển thể lực ở môn nhảy xa kiểu ưỡn thân cho nữ học sinh lớp 12 trường THPT Nam S¸ch II Để đánh giá sự phát triển sức mạnh - tốc độ ở môn nhảy xa kiểu ưỡn thân của nữ học sinh lớp 12, vấn đề đầu tiên đặt ra trước nhà sư phạm là phải có các chỉ tiêu đánh giá Để giải quyết các vấn đề trên, chúng tôi... các chỉ tiêu đã được sử dụng để đánh giá sự phát triển sức mạnh - tốc độ cho nữ học sinh trong các tư liệu lưu trữ hiện có Qua quá trình thu thập, thống kê tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước, tôi thống kê được 10 chỉ tiêu đặc trưng đánh giá sức mạnh tốc độ trong nhảy xa kiểu ưỡn thân cho nữ học sinh trung học phổ thông 3.2.2 Xác đònh cơ sở lựa chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho. .. triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12, chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên 2 nhóm đối tượng theo qui ước sau: + Nhóm thực nghiệm: gồm 50 học sinh nữ lớp 12 được chọn ngẫu nhiên Ở môn nhảy xa kiểu ưỡn thân các em học theo chương trình do chúng tôi biên soạn, các môn khác của chương trình các em học bình thường như nữ học sinh lớp 12 ở nhóm đối chứng, thời gian tập luyện giống như nhóm đối chứng... các năm học trước Tuy nhiên sự chênh lệch thành tích giữa chúng không cao Tôi minh hoạ thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân của nữ học sinh lớp 12 trường THPT Nam S¸ch II các năm học 2006 - 2007; 2007 - 2008; 2008 - 2009 qua biểu đồ 1 Biểu đồ 1: Thực trạng thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân qua các năm học 16 3.2 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ Ở MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỢN THÂN CHO NỮ... giảng dạy để phát triển sức mạnh tốc độ trong nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh trung học phổ thông - Tiếp tục nghiên cứu các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trên đối tượng nam học sinh, đồng thời tiến hành nghiên cứu ở các tố chất thể lực khác như: sức nhanh, sức bền, khả năng mềm dẻo, khéo léo, để từ đó hình thành một hệ thống bài tập hoàn thiện có thể phát triển toàn diện và có hiệu quả các tố chất... hiện hành trong việc phát triển sức mạnh - tốc độ cho nữ học sinh lớp 12, với mức tăng trưởng của nhóm thực nghiệm (W = 14.82%) cao hơn hẳn so với nhóm đối chứng (W = 6.05 %) sau 12 tuần thực nghiệm sư phạm 4.2 KHUYẾN NGHỊ - Ứng dụng các chỉ tiêu tôi nghiên cứu trong đề tài để đánh giá sức mạnh tốc độ cho đối tượng là nữ học sinh lớp 12 trường THPT Nam S¸ch II - Ứng dụng 10 bài tập đã được đề xuất trong... tập phát triển sức mạnh tốc độ một cách chặt chẽ và khoa học, chúng tôi đònh hướng những yêu cầu của quá trình lựa chọn bài tập, đó là: Các bài phải có tác dụng trực tiếp đến đối tượng tập luyện 1 Các bài tập phải phù hợp với tâm sinh lý tuổi cũng như quá trình phát triển thể lực của học sinh 2 Các bài tập phải hình thành được kỹ năng - kỹ xảo vận động 3 Các bài tập phải đa dạng hoá các hình thức tập. .. HIỆU QUẢ CỦA CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ Ở MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỢN THÂN CHO NỮ HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT Nam S¸ch II 3.3.1 Kế hoạch và tổ chức thực nghiệm: Để kiểm nghiệm tính hiệu quả của các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ vừa được lựa chọn chúng tôi tiến hành quá trình thực nghiệm sư phạm Đối tượng tham gia thực nghiệm được chia thành hai nhóm: Nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng - Nhóm . chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12. 17 Vấn đề 2: Xác đònh các bài tập cụ thể phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12 3.2.2.1. Đònh hướng lựa chọn các bài. chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12. Để có cơ sở khoa học cho việc lựa chọn các bài tập cụ thể nhằm mục đích phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ học sinh lớp 12 trường. đào tạo hải dơng Tên sáng kiến ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ ở môn nhẩy xa kiểu ỡn thân cho nữ sinh lớp 12 môn : giáo dục thể chất khối :12 2 Sở giáo dục và đào tạo hải dơng Trờng

Ngày đăng: 21/12/2014, 19:52

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 3.3.1. Kế hoạch và tổ chức thực nghiệm:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan