SKKN Hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền sinh học 9

23 2K 8
SKKN Hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền sinh học 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. trình sinh học THCS. Tôi xin phép đợc trình bày một số kinh nghiệm nhỏ trong việc hướng dẫn học sinh giải bài tập di truyền nhỏ trong việc hướng dẫn học sinh giải bài tập di truyền sinh học 9 mà. thíc hợp để tìm ra đáp án đúng cho bài tập di truyền sinh học. Chính vì những lí do trên tôi thiết nghĩ việc Hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền sinh học 9 là rất cần thiết và nên làm thường. phải: hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền cho học sinh lớp 9. Vì trong nội dung để học tốt, dạy tốt môn sinh học không thể thiếu kĩ năng này và đây cũng chính là nền tảng để các em học

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan