0

SKKN Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS

25 1,289 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:16

. áp dụng việc lập sơ đồ, lập bảng trong một số bài địa lí. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS 4. ĐỐI. thức để lập sơ đồ, lập bảng Trong dạy học Địa lí, giáo viên có thể lập sơ đồ, lập bảng cho nội dung một bài học, cũng có thể lập chung cho một chuỗi bài nhất định. Việc lập sơ đồ và lập bảng chủ. thể lập sơ đồ, lập bảng cho một đơn vị kiến thức trong bài, cho một bài, một cum bài hoặc có thể theo một vấn đề cần giảng 3. Kết quả Qua việc giảng dạy bằng hình thức lập sơ đồ và lập bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS, SKKN Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS, , Đặc điểm khí hậu, PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan