0

SKKN sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn GDCD ở cấp THPT

11 438 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2015, 18:14

Phần Đặt vấn đề I Lý chn ti Trong năm gần theo chủ trơng Bộ Giáo dục Đào tạo, việc đổi phơng pháp dạy học trở thành yêu cầu bắt buộc tích cực đợc thực tất cấp học, môn học cấp THPT, với t cách môn khoa học xã hội nhà trờng môn Giáo dục công dân (GDCD) việc trang bị tri thức khoa học cho học sinh có vai trò quan trọng việc hình thành nhân cách, lối sống cho học sinh Để nâng cao chất lợng giáo dục đòi hỏi phải đổi đồng từ mục tiêu, nội dung chơng trình, phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học đến việc kiểm tra, đánh giá kết khâu đột phá đổi phơng pháp dạy học Mặc dù có nhiều cố gắng việc đổi song đâu giáo viên thực đợc cách thờng xuyên để đạt đợc mục tiêu môn học đề Bởi tri thức môn GDCD dù kiến thức phổ thông, triết học, kinh tế, pháp luật mang tính trừu tợng, khái quát cao, vấn đề đạo đức thực tiễn sống áp đặt lý thuyết suông Nếu cách sử dụng linh hoạt phát huy mạnh phơng pháp dạy học mà áp dụng máy móc, cứng nhắc phơng pháp dạy học hiệu giáo dục thấp Kết học sinh không hiểu bài, hứng thú với môn học, tâm trạng mệt mỏi, chán nản đến GDCD, sống vận dụng kiến thức học để giải tình có thật Cho nên d luận nhiều nơi lên tiếng hiệu giáo dục thực tế môn GDCD thấp xã hội ngày có nhiều thiếu niên có lối sống không lành mạnh, sáng Điều đặt câu hỏi lớn cho ngành giáo dục nói chung thầy cô giảng dạy môn GDCD nói riêng, làm để học môn GDCD thật có ý nghĩa với em? khc phc nhng hn ch trờn, thay i nhm nõng cao cht lng ging dy v hc b mụn ny cn phi thc hin ng b nhiu gii phỏp, cn phi cú y nhiu yu t Trong phm vi ca chuyờn ny tụi ch xin nờu lờn mt rt nh vic i mi phng phỏp dy hc c coi l quan trng nht nhm ci tin, nõng cao cht lng ging dy hin ú l vic s dng cỏc dung dy hc nhm gi nim am mờ, yờu thớch i vi mụn GDCD Với lý chọn đề tài " Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy môn GDCD cấp THPT" làm đề tài nghiên cứu với mong muốn góp phần vào việc nâng cao chất lợng giảng dạy học tập môn II i tng - phng phỏp nghiờn cu ca ti i tng nghiờn cu ca ti: Xut phỏt t nhng bt cp thc t ca quỏ trỡnh dy v hc mụn GDCD nh trng THPT hin ti ch yu hng vo nghiờn cu vic ỏp dng k thut s dng đồ dùng trực quanmt nhng kỹ thuật, mắt xích quan trọng phơng phỏp dy hc tớch cc nhm nõng cao cht lng dy v hc b mụn Phng phỏp nghiờn cu: ti s dng nhiu phng phỏp nghiờn cu khỏc ú ch yu l phng phỏp lch s v logic, thc nghim, chng minh, so sỏnh, phõn tớch III Mc ớch nghiờn cu ca ti ti c nghiờn cu nhm gi m cho quỏ trỡnh ging dy ca giỏo viờn v vic hc b mụn GDCD ca hc sinh cú hiu qu hn theo hng phỏt huy tớnh ch ng, t giỏc ca hc sinh hc tp, nhng bi ging mụn GDCD khụng cũn ch l sỏch v, khụng cũn xa vi vi hc sinh nhm nõng cao cht lng hc ca hc sinh IV Phm vi ỏp dng ti cú kh nng ỏp dng rng rói tt c cỏc trng THPT cho tt c cỏc giỏo viờn ging dy mụn GDCD v cú th l ti liu tham kho cho cỏc hc sinh hc b mụn Phần hai Nội dung I sở lý luận: Một số vấn đề chung phơng pháp sử dụng đồ dùng trực quan Việc đổi phơng pháp dạy học phải theo hớng phát huy tính tính cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh, bồi dỡng cho học sinh lực tự học, kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, lòng say mê học tập ý chí vơn lên, loại bỏ thói quen học tập thụ động, phụ thuộc hoàn toàn vào ngời thầy nh trớc Sử dụng đồ dùng trực quan đợc xem số biện pháp hỗ trợ hiệu áp dụng phơng pháp dạy học tích cực Tuy nhiên cần phải nhận thức rõ rằng, sử dụng phơng pháp, kỹ thuật, biện pháp dạy học trình giảng dạy mà lại hy vọng đạt đợc tất mục tiêu đề Do đó, việc kết hợp, sử dụng linh hoạt ph ơng pháp nghệ thuật ngời giáo viên Đối với môn GDCD, sử dụng đồ dùng trực quan có tác dụng lớn việc chuyển biến kiến thức khoa học môn thành thật cần thiết cho em học sinh sống hàng ngày Sự thành công việc sử dụng đồ dùng trực quan phần lớn phụ thuộc vào đồ dùng đợc sử dụng nh cách thức sử dụng học Có thể nói linh hồn, cốt lõi nhất, vấn đề ngời giáo viên phải xem xét, chuẩn bị kỹ lỡng trớc sử dụng Mục đích ngời giáo viên có đạt tới đợc hay không điểm Bởi đồ dùng đa không phát huy đợc vai trò tích cực ngời học, không gắn đợc với thực tiễn, giải tình tác dụng giáo dục thái độ, t tởng hành vi ngời học coi nh ngời giáo viên thất bại Cho nên, để sử dụng phơng pháp thành công đòi hỏi ngời giáo viên trớc hết phải nắm vững, hiểu rõ nội dung học, đồ dùng đa từ mục đích, tính thẩm mỹ II C s thc tin: S dng dung dy hc khụng phi l mt mi Cú l khụng cú th ph nhn s dng cỏc dung dy hc mt cỏch phự hp thỡ hiu qu bi hc s c nõng lờn rt cao Trong thi bui bựng n ca cụng ngh thụng tin nh hin vi s tr giỳp ca cỏc phng tin hin i rt nhiu giỏo viờn ó cú th lm tt cụng vic ny Tuy nhiờn khụng phi lỳc no v khụng phi giỏo viờn no cng cú th lm tt cụng vic ú Vi xa l thụng tin khng l mng internet mang li thỡ ngi giỏo viờn cú th tỡm thy ú nhiu phng tin, dựng phong phỳ minh cho bi ging ca mỡnh Tuy nhiờn nhng phng tin hin i m chỳng ta thng hay s dng nh mỏy chiu vi cỏc giỏo ỏn , radio.ụi lỳc cng cho kt qu khụng nh mong i vỡ cỏch m chỳng ta s dng cha linh hot, cha thớch hp V cng khụng phi õu, bi ging no, ni dung no chỳng ta cng tỡm c ni dung, hỡnh nh, phng tin hin i minh cho nú Ngc li, cú nhng dựng rt n gin, d lm, d tỡm kim cng cho kt qu rt tt nu chỳng ta bit s dng Núi nh vy thy rng, hiu qu ca vic s dng cỏc dựng dy hc khụng phi l ch nú l dựng hin i hay gin n m l ngh thut ca ngi s dng chỳng nh th no Trc ngh n vic dựng dựng no ngi giỏo viờn cn phi nm vng ni dung kin thc thỡ mi bit mỡnh cn v cú th lm gỡ õy tụi mun nhn mnh mt iu rng dự l loi dựng no i chng na thỡ cỏi m chỳng ta cn quan tõm nht õy chớnh l hiu qu s dng chỳng Vi mụn GDCD v phm vi ca chuyờn ny tụi xin nờu hai vớ d chng minh rng hiu qu ca vic s dng dựng dy hc khụng nm bn thõn nú m l ngi s dng nú vi cỏch thc, mc ớch nh th no III Vớ d kim chng Vớ d 1: Khi ging bi lp 10 Cỏch thc s ng v phỏt trin ca s vt, hin tng cú rt nhiu phn kin thc m nu ch s dng phng phỏp thuyt trỡnh ỏp thụng thng s khú thu hỳt c s chỳ ý ca hc sinh, hc sinh ch thy th ng tip thu kin thc, t hn s thy nhm chỏn, cho rng ni dung mụn GDCD tht khú hiu Nhng nu ngi giỏo viờn ch cn cú s thay i mt chỳt xớu thỡ kt qu cú th s khỏc Ch bng nhng dựng rt n gin nh qu chanh, qu t, viờn phn, cỏi ng h.giỏo viờn cú th d dng dn dt hc sinh i tỡm hiu phn khỏi nim v cht mt khỏi nim trit hc rt tru tng bi hc sinh thng nhm khỏi nim cht theo ngha trit hc vi cht liu cu to nờn s vt.Vi cỏc dựng trờn cng vi vic s dng trũ chi th ti oỏn vt ngi giỏo viờn s cho mt hc sinh lờn núi v c im ca vt m mỡnh nhn thy cho cỏc bn di lp bit Kt qu l hc sinh cú th nhn thy rt nhiu c im, nhiu thuc tớnh ca mt s vt nhng cha chc ó oón c ú l cỏi gỡ Ch n no hc sinh nhn thy c c im c bn, bn cht nht, c trng nht ca s vt y thỡ mi cú th oỏn ỳng c s vt Cỏi kt lun v ni dung kin thc bi hc l Mi s vt cú th cú nhiu c im, nhiu thuc tớnh nhng thuc tớnh c bn, bn cht c trng ca s vt phõn bit nú vi cỏi khỏc thỡ c gi l cht ca s vt s c hc sinh tip thu d dng hn rt nhiu so vi vic n thun dựng li ging ca giỏo viờn Vớ d 2: Khi ging bi 7: Thc tin v vai trũ ca thc tin i vi nhn thc cng tng t nh vy hc sinh cú th hiu rừ th no l nhn thc cm tớnh ng thi to mt khụng khớ thoi mỏi gi hc ngi giỏo viờn cú th chun b dung nh mt qu chanh leo ( hay mt dựng khỏc cú nhiu c im) ri yờu cu mt hc sinh lờn bng Giỏo viờn cho phộp em ny s dng cỏc c quan cm giỏc ( tr th giỏc) nhn bit s vt nh cm, s, nghe, ngi, nm nhn bit cỏc c im bờn ngoi ca s vt, cú th oỏn xem ú l s vt gỡ Cui cựng ngi giỏo viờn mi cho hc sinh ny s dng c quan th giỏc khng nh kt lun trờn ca mỡnh v s vt l ỳng hay sai v cú cỏi nhỡn tng th v s vt ú Nh vy sau hot ng ny kt thỳc cựng vi s hng dn ca giỏo viờn thỡ kt lun v giai on nhn thc cm tớnh l giai on s dng cỏc c quan cm giỏc nhn bit v s vt hin tng cho ta nhng hiu bit v cỏc c im bờn ngoi ca chỳng vi ba mc : cm giỏc, tri giỏc v biu tng cng s c hc sinh ghi nh hn, hiu sõu hn m khụng khớ gi hc li vụ cng thoi mỏi, cỏc em vui v, hng thỳ hn vi mụn hc ny Nh vy qua hai vớ d trờn ta cú th thy khụng cn phi quỏ cu k, mt nhiu cụng sc tỡm kim chỳng ta cú th cú nhng gi hc va hiu qu, va nh nhng, thoi mỏi Hc sinh khụng cũn cm thy quỏ gũ bú, b ỏp t bi nhng kin thc ó rt tru tng ca mụn GDCD Ch cn ngi giỏo viờn tht s cú tõm huyt, cú kin thc chuyờn mụn v k nng s phm tt thỡ khụng cú gỡ l khụng th lm c k c vic lm thay i thúi quen suy ngh v ý thc hc i vi mụn GDCD nh hin ca hu ht tt c cỏc hc sinh V vic s dng d dựng tht s cú hiu qu thỡ yờu cu ngi giỏo viờn phi xỏc nh ỳng mc ớch vic s dng ú cng nh la chn dựng, cỏch thc s dng phự hp Nờn s dng vo lỳc no theo kiu minh chng, kim nghim hay dn dt hc sinh tỡm hiu ni dung kin thc.iu ú hon ton ph thuc vo ngi giỏo viờn Nu s dng ỳng, trỳng thỡ hiu qu chc chn khụng th thp 3 Kt qu ỏp dng: Sau ỏp dng cỏc vớ d trờn vo thc t ging dy lp 10 ca trng THPT Chuyờn, tụi ó tin hnh kho sỏt cht lng v thỏi hc ca hc sinh hai lp ny so vi cỏc lp cũn li thỡ thy rng: 100% hc sinh u thy cú hng thỳ vi gi hc cú dựng trc quan hn so vi cỏc gi hc khỏc, hc sinh cú kh nng nm bt kin thc rt nhanh v rt ho hng, sụi ni tham gia cỏc hot ng hc tp, kh nng ghi nh kin thc cng tt hn rt nhiu Kim tra s ghi nh v dng kin thc ca hc sinh hai lp ny t 100% t trung bỡnh tr lờn, ú cú 98% t loi khỏ, gii KT LUN thay i mt thúi quen ( nht l thúi quen xu) khụng phi l mt cụng vic d dng Cng ging nh thay i ý thc, cht lng ging dy v hc mụn GDCD khụng phi ch da vo mt yu t nht l cú th t c Nhng nu chỳng ta khụng bt u t nhng cỏi nh, rt nh thỡ chỳng ta cng khụng bao gi lm c cỏi ln hn Hc sinh cú thớch hc tp, tỡm hiu mụn hc hay khụng, ni dung bi hc cú ng li c gỡ mi hc sinh sau kt thỳc gi hc hay khụng.iu ú ph thuc rt nhiu vo ngi giỏo viờn m c th l mi gi lờn lp ngi giỏo viờn s lm gỡ vi hc sinh, lm gỡ vi nhng kin thc ó vit sn sỏch giỏo khoa y Cho nờn dự l nhng cỏi rt nh tụi ngh chỳng ta cng nờn bt u t nhng rt nh y Lm hc sinh cú th va hc m chi chi m hc ú mi l mt ngi giỏo viờn dy mụn GDCD tt Với mục đích góp phần vào việc nâng cao hiệu chất lợng giảng dạy thực tế môn GDCD nhà trờng THPT, tiến hành nghiên cứu vận dụng phơng pháp dạy học theo hớng phát huy tối đa vai trò tích cực ngời học Đề tài không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đợc quan tâm, chia sẻ góp ý bạn đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Lào Cai, ngày tháng năm 2013 Ngời viết đề tài Nguyễn Thị Thanh Định DANH MC TI LIU THAM KHO i mi phng phỏp dy hc, chng trỡnh v sỏch giỏo khoa - Trn Bỏ Honh Mt s v i mi phng phỏp dy hc ( D ỏn phỏt trin giỏo dc ph thụng) Ti liu bi dng nõng cao nng lc cho giỏo viờn cỏc trng THPT ( D ỏn phỏt trin giỏo dc THPT) [...]...1 Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa - Trần Bá Hoành 2 Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ( Dự án phát triển giáo dục phổ thông) 3 Tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên các trường THPT ( Dự án phát triển giáo dục THPT) ... i vi mụn GDCD Với lý chọn đề tài " Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy môn GDCD cấp THPT" làm đề tài nghiên cứu với mong muốn góp phần vào việc nâng cao chất lợng giảng dạy học tập môn II i tng... kiến thức khoa học môn thành thật cần thiết cho em học sinh sống hàng ngày Sự thành công việc sử dụng đồ dùng trực quan phần lớn phụ thuộc vào đồ dùng đợc sử dụng nh cách thức sử dụng học Có thể... trình giảng dạy mà lại hy vọng đạt đợc tất mục tiêu đề Do đó, việc kết hợp, sử dụng linh hoạt ph ơng pháp nghệ thuật ngời giáo viên Đối với môn GDCD, sử dụng đồ dùng trực quan có tác dụng lớn việc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn GDCD ở cấp THPT , SKKN sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn GDCD ở cấp THPT ,

Từ khóa liên quan