0

Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy công nghệ 8

11 2,846 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:18

. đồ dùng dạy học, có sự sáng tạo thêm đồ dùng thích hợp. - Về kĩ năng: sử dụng và vận dụng được những đồ dùng trực quan, thao tác tháo lắp, kiểm tra phải thành thạo. - Về kiến thức: các đồ dùng. sử dụng phương pháp dạy học trực quan trong việc giảng dạy bộ môn công nghệ, phần công nghiệp sao cho đạt kết quả cao nhất, đây là vấn đề không mới nhưng làm thế nào để những giờ học công nghệ. kinh nghiệm Công nghệ 8 Thước đo góc vạn được dùng để đo góc. Ngoài dùng kìm để kẹp vật đơn giản, ta còn dùng êtô để kẹp vật cố định. c. Cách sử dụng Từ cấu tạo, công dụng của từng dụng cụ HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy công nghệ 8, Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy công nghệ 8,

Từ khóa liên quan