SKKN Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong giảng dạy hóa học 8 vào bài Tính chất - ứng dụng của hiđrô

21 2,303 17
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:20

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS VÂN XUÂN CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC 8 VÀO BÀI “TÍNH CHẤT -ỨNG DỤNG CỦA HIĐRÔ” Tổ bộ môn: Khoa học tự nhiên Mã: 26252519 Người thực hiện: Nguyễn Quang Hào Điện thoại cơ quan: 02113.839.027 Email: quanghao78@gmail.com Vân Xuân- Tháng 01 năm 2015 1 MỤC LỤC TT Nội dung Trang 1 Mục lục 1 A. Đặt vấn đề 2 1. Lý do chọn đề tài 3 3 2. Mục đích nghiên cứu 3 4 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4 6 5. Phạm vi nghiên cứu 4 7 6. Phương pháp nghiên cứu 4 B. Giải quyết vấn đề 8 I. Cơ sở lý luận 5 9 1. Vai trò của thí nghiệm nghiên cứu trong chương trình hóa học THCS 5 10 2. Phân loại thí nghiệm hóa học ở trường THCS và hóa học lớp 8 6 11 II. Thực trạng sử dụng nghiên cứu trong trường THCS và môn hóa học 8 12 1. Thuận lợi 6 13 2. Khó khăn 6 14 3. Số liệu thống kê 7 15 III. Giải pháp thực hiện. 7 16 1. Vai trò của thí nghiệm trong dạy học môn hóa học 7 17 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 8 18 a. Giáo viên 8 19 b. Học sinh 9 20 3. Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu ở một số bài trong chương trình hóa học THCS 9 21 a. Thí nghiệm nghiên cứu thứ nhất 9 22 b. Thí nghiệm nghiên cứu thứ hai 10 2 23 4. Nội dung thực hiện thí nghiệm nghiên cứu cụ thể với bài: Tính chất-Ứng dụng của hiđrô 13 24 a. Mục tiêu của bài học 13 25 b. Phương pháp 13 26 c. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 13 27 d. Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu khi dạy bài mới 13 28 a. Nghiên cứu phản ứng với oxi 13 29 b. Nghiên cứu phản ứng của Hiđrô với đồng (II) oxit 13 30 e. Kết quả thực hiện 17 C. Kết luận 13 31 1. Kết luận 18 32 2. Kiến nghị 19 33 Tài liệu tham khảo 20 3 A - ĐẶT VẤN ĐỀ: I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Khoa học tự nhiên luôn đề cao và coi trọng kết quả thực nghiệm. Trong quá trình dạy học hóa học thí nghiệm hóa học giữ vai trò đặc biệt quan trọng. .Vì vậy, có thể nói thí nghiệm là cơ sở của việc học hóa học và rèn luyện kĩ năng thực hành. Theo quan điểm của triết học Mac-Lênin khẳng định “ Mọi lý thuyết chỉ là màu xám chỉ có cây đời mãi xanh tươi ”. Hóa học là rèn luyện kĩ năng thực hành, ngoài ra còn góp phần quan trọng tạo hứng thú học tập cho học sinh. Vì vậy xu hướng chung của việc đổi mới chương trình dạy - học bộ môn hóa học ở trong nước và Thế giới là tăng tỉ lệ giờ cho thí nghiệm và nâng cao chất lượng. Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu thường là giáo viên làm thí nghiệm hoặc hướng dẫn thí nghiệm cho học sinh làm, hướng dẫn cho học sinh quan sát các hiện tượng xảy ra, dẫn dắt để học sinh phát hiện những kiến thức cần lĩnh hội. Tuy vậy, để sử dụng thí nghiệm nghiên cứu có hiệu quả, còn phụ thuộc vào nội dung bài học, tính chất của vấn đề cần nghiên cứu. Trong quá trình dạy học tôi đã kết hợp với các phương pháp dạy học khác như thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm chứng minh, học sinh quan sát đồ dùng dạy học (tranh ảnh, mẫu vật ) đàm thoại kết quả cho thấy số học sinh làm việc tích cực, chủ động nhiều hơn. Giáo viên có điều kiện để rèn luyện kỹ năng hoá học cho học sinh. Đặc biệt là kỹ năng tư duy logic, phán đoán hiện tượng và giải thích các hiện tượng sâu sắc hơn. Qua đó hiệu quả giờ dạy cao, học sinh rất hứng thú khi học hoá học. Với những ưu điểm và hiệu quả đạt được khi sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong dạy học. Vì vậy tôi xin mạnh dạn trình bày một số kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong giảng dạy hóa học 8 vào bài "Tính chất - ứng dụng của hiđrô" II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Thấy được nhiều ưu điểm khi sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong dạy học Hóa học nói chung và hóa học lớp 8 nói riêng. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Thấy được tầm quan trong của thí nghiệm nghiên cứu trong giảng dạy hóa học THCS và hóa học 8. 4 IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu. Các thí nghiệm nghiên cứu trong chương trình hóa học 8 và bài “Tính chất hóa học của hiđrô” 2. Khách thể nghiên cứu Quá trình giảng dạy môn hóa học ở trường THCS. V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Các bài dạy có thí nghiệm ở môn hóa học THCS đặc biệt là bài “Tính chất - Ứng dụng của hiđrô” hóa học 8. VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Nội dung: - Mục đích: Rút kinh nghiệm qua các thí nghiệm - Cách tiến hành: Cho HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm. - Mục đích: So sánh kết quả học tập. 2. Địa điểm : Học sinh khối 8 trường THCS Vân Xuân-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc. 5 B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Như Ăng ghen đã viết: “ trong nghiên cứu khoa học tự nhiên cũng như lịch sử, phải xuất phát từ những sự thật đã có, phải xuất phát từ những hình thái hiện thực khác nhau của vật chất; cho nên trong khoa học lý luận về tự nhiên, chúng ta không thể cấu tạo ra mối liên hệ để ghép chúng vào sự thật, mà phải từ các sự thật đó, phát hiện ra mối liên hệ ấy, rồi phải hết sức chứng minh mối liên hệ ấy bằng thực nghiệm”. 1. Vai trò của thí nghiệm có nghiên cứu trong hóa học ở trường THCS: Hệ thống thí nghiệm trong chương trình trung học phổ thông có vai trò quan trọng như sau: Thí nghiệm nghiên cứu giúp học sinh tích lũy tư liệu về các chất và tính chất của chúng. Giúp học sinh dễ hiểu bài và hiểu bài sâu sắc. Thí nghiệm nghiên cứu giúp học sinh học tập kinh nghiệm, tư duy sáng tạo để tìm tòi khám phá ra các chất và những tính chất của chúng. Giúp nâng cao lòng tin của học sinh vào khoa học và phát triển tư duy của học sinh. Thí nghiệm nghiên cứu giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng làm việc với các chất, sản xuất ra chúng để phục vụ đời sống con người. Mặt khác, thí nghiệm biểu diễn do tự tay giáo viên làm, các thao tác rất mẫu mực sẽ là khuôn mẫu cho học trò học tập và bắt chước, để rồi sau đó học sinh làm thí nghiệm theo đúng cách thức đó. Như vậy, có thể nói thí nghiệm do giáo viên trình bày sẽ giúp cho việc hình thành những kỹ năng thí nghiệm đầu tiên ở học sinh một cách chính xác. Ngoài ra, thí nghiệm nghiên cứu còn giúp giáo viên tiết kiệm thời gian trên lớp mỗi tiết học, giúp giáo viên điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh thuận lợi và có hiệu suất cao hơn. Do đó chúng góp phần hợp lí hoá quá trình hoạt động của giáo viên và học sinh nâng cao hiệu quả lao động của thầy và trò. 6 2. Phân loại thí nghiệm hóa học ở trường THCS và hóa học lớp 8: • Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên • Thí nghiệm của học sinh:  Thí nghiệm nghiên cứu bài mới.  Thí nghiệm thực hành  Thí nghiệm luyện tập trong quá trình vận dụng những kiến thức mới lĩnh hội.  Thí nghiệm ngoại khoá: các thí nghiệm ở nhà, vườn trường, hay trong các buổi chuyên đề vui hoá học II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU TRONG TRƯỜNG THCS VÀ HÓA HỌC LỚP 8. 1. Thuận lợi: Trường ở địa bàn nông thôn vùng đông bằng, học sinh có truyền thống hiếu học, chăm chỉ nên đa số các em thông minh, chăm chỉ, thích học . Là giáo viên đã qua thực tế nhiều năm công tác giảng dạy bộ môn. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về đổi mới, dạy học, sử dụng thiết bị thí nghiệm. Bên cạnh đó tôi được sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường và các đồng nghiệp tạo điều kiện trau dồi nghiệp vụ, sinh hoạt chuyên môn. 2. Khó khăn: - Học sinh: mới bắt đầu làm quen với thí nghiệm hoá học nên còn bỡ ngỡ, lúng túng, các thao tác chưa chính xác, chưa biết cách quan sát hoặc sợ làm thí nghiệm, mất nhiều thời gian hướng dẫn. Một số học sinh còn lơ là gây mất trật tự trong giờ học. Học lực của học sinh ở các lớp cuối đa số là trung bình yếu, nên quá trình nhận thức của các em rất chậm. - Bộ thiết bị thí nghiệm môn hoá được trang bị từ lâu, đến nay một số dụng, hoá chất đã hư hỏng và đã hết. - Nhà trường chưa có phòng học bộ môn nên các giờ học có thí nghiệm nghiên cứu vẫn còn chưa tiến hành thường xuyên. 7 3. Số liệu thống kê: - Đối tượng nghiên cứu: học sinh lớp 8A, 8B trường THSC Vân Xuân-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc. - Kết quả nghiên cứu: Lớp 8A 8B Giờ học có thí nghiệm Giờ học không có thí nghiệm Tỉ lệ HS tham gia phát biểu 40-50% 5- 10% Ý thức tự giác học tập 55-60% học sinh tự giác học bài, tích cực làm thí nghiệm, hoạt động nhóm có hiệu quả. Học sinh thụ động, hay nói chuyện riêng, rất ít giơ tay phát biểu III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Vai trò của thí nghiệm trong dạy học môn hóa học. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở trường THCS trước tiên giáo viên phải nắm vững vai trò của thí nghiệm hóa học. Đối với bộ môn hóa học thí nghiệm giữ vai trò đặc biệt quan trọng một bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy- học. Thí nghiệm giữ vai trò quan trọng trong nhận thức, phát triển giáo dục của quá trình dạy học. Thông qua thí nghiệm học sinh nắm vững kiến thức một cách vững chắc và sâu sắc hơn. Thí nghiệm hóa học được sử dụng với tư cách là nguồn gốc, là xuất xứ của kiến thức để dẫn lí thuyết, hoặc với tư cách kiểm tra lí thuyết. Thí nghiệm hóa học còn có tác dụng phát triển tư duy, giáo dục thế giớ quan duy vật biện chứng và cũng cố niềm tin khoa học của học sinh, giúp hình thành cho học sinh những đức tính tốt: thận trọng, ngăn nắp, trật tự, gọn gàng. Sử dụng thí nghiệm được coi là phương pháp tích cực gây hứng thú, có hiệu quả nhất vì khi thí nghiệm học sinh được khắc sâu kiến thức một cách nhanh nhất. Trong các tiết dạy có sử dụng thí nghiệm thì không nhất thiết giáo viên phải tự tay làm, để từ đó tạo nên sự hứng thú cho HS. Những thí nghiệm thực hiện theo hướng chứng minh cho lời giảng của giáo viên là ít tích cực hơn là những thí nghiệm được thực hiện theo hướng nghiên cứu từ phía HS. 8 -Mức 1: ( ít tích cực) GV hoặc 1 HS thực hiện thí nghiệm biểu diễn. HS quan sát thí nghiệm nhưng chỉ để chứng minh cho phản ứng đã xảy ra hoặc một tính chất một quy luật mà giáo viên đã nêu. - Mức 2:( tích cực) HS nghiên cứu thí nghiệm do GV hoặc một HS biểu diễn. + HS nắm được mục đích thí nghiệm + Quan sát mô tả hiên tượng + Giải thích hiện tượng - Mức 3: (rất tích cực). Nhóm HS làm trực tiếp làm thí nghiệm, nghiên cứ thí nghiệm. + HS nắm được mục đích thí nghiệm + HS làm thí nghiệm mô tả hiện tượng + Giải thích hiện tượng + Rút ra kết luận. Chính bởi vai trò quan trọng của thí nghiệm bên cạnh sự cần thiết phải đầu tư và cung cấp một số thiết bị thí nghiệm hiện đại thì việc nghiên cứu, thiết kế và thực hiện các thí nghiệm đơn giản để các em có thể tiến hành được trên lớp, hay ở nhà. 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh. a. Giáo viên: Phải tích luỹ kinh nghiệm bằng cách làm thí nghiệm nhiều lần để rút ra thiếu sót, và có thể cải tiến, sáng tạo. Nắm vững những kỹ thuật làm thí nghiệm. Phải chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo trước khi tiến hành trên lớp. Không nên chủ quan cho rằng thí nghiệm đó đơn giản đã làm quen nên không cần thử trước. Khi chuẩn bị cho thí nghiệm cần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt như: lượng hoá chất, nồng độ các dung dịch, nhiệt độ là các yếu tố rất quan trọng. Chuẩn bị dụng cụ cần đồng bộ, gọn, đảm bảo tính khoa học. Kiểm tra số lượng, chất luợng dụng cụ, hoá chất và nên chuẩn bị những bộ dự trữ nếu bị thiếu hay xảy ra sự cố, nghiên cứu tìm hiểu cách khắc phục những sự cố xảy ra. Giáo viên phải thực sự là người hướng dẫn, gợi mở để học sinh chủ động thực hiện các hoạt động theo kế hoạch bài giảng. Tập trung theo dõi uốn nắn giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn 9 b. Học sinh: Chuẩn bị bài chu đáo theo hướng dẫn của giáo viên. Tập nghiên cứu thí nghiệm tại nhà, dự đoán hiện tượng của thí nghiệm nghiên cứu. 3. Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong chương trình hóa học lớp 8. a. Thí nghiệm nghiên cứu thứ nhất: ( Thí nghiệm đối chứng) Loại thí nghiệm này học sinh được tự nghiên cứu và được kiểm định các kết luận vừa rút ra qua thí nghiệm đối chứng do giáo viên làm. GV hướng dẫn các nhóm học sinh từng làm thí nghiệm này. Yêu cầu: + HS nắm được mục đích thí nghiệm + HS làm thí nghiệm mô tả hiện tượng + Giải thích hiện tượng + Rút ra kết luận. Tiết 55 - Bài 36:NƯỚC (Tiết 2) a. Tác dụng với kim loại Dụng cụ : cốc thuỷ tinh 250ml , phễu thuỷ tinh , ống nghiệm Hoá chất : Quì tím , Na, Cu, nước, dung dịchphenolphtalêin Chọn kim loại điển hình là Natri - Học sinh sờ vào bên ngoài cốc nước để cho HS biết đây là cốc nước ở điều kiện nhiệt độ bình thường -> nhúng quì tím vào nước  yêu cầu HS quan sát và nhận xét. Thí nghiệm 1: Cho mẩu Na (nhỏ bằng ½ hạt đậu xanh) vào cốc nước 1 đã nhỏ sẵn 1-2 giọt dung dịch phenolphtalein, đặt phễu đậy trên miệng cốc nước ->nhận xét. Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét hiện tượng, giải thích và viết phương trình phản ứng. 10 [...]... Quang Hào 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Sách giáo khoa- hố 8 Nxb giáo dục 2- Sách giáo viên hố 8 Nxb giáo dục 3- Thí nghiệm hố học ở trường phổ thơng - Trần Quốc Đắc - Nxb GD- 1996 4- Tài liệu dạy- học tích cực trong bộ môn hoá học - Nxb ĐHSP Hà Nội 5- Sách thí nghiệm hoá học ở trường THCS Nxb giáo dục 6 - Phương pháp dạy hoá học Nxb giáo dục 7- Thí nghiệm thực hành dạy học hóa học (tập 3) NXB ĐH SP Hà nội năm... tích trong tinh? khơng khí - Khí còn khơng duy trì sự cháy, sư sống, khơng làm đục nước vơi đó là khí nitơ ? Vậy khí nitơ chiếm bao nhiêu phần thể tích trong khơng khí ? + Nitơ chiếm 4/5 về thể tích ( 78% ) 13 4 Nội dung thực hiện thí nghiệm nghiên cứu cụ thể với bài: Tính chất- Ứng dụng của hiđrơ ( Phần tính chất hóa học của hiđrơ a Mục tiêu của bài học: - Học sinh tìm hiểu được một số tính chất hố học. .. CaO, Li2O 11 b Thí nghiệm nghiên cứu thứ hai: ( Thí nghiệm thay thế ) Thí nghiệm thay thế để học sinh quan sát dễ hơn, giảm được thời gian làm thí nghiệm cũng dùng để hướng dẫn học sinh ở nhà các thí nghiệm của các bài sau Khi dạy bài : Khơng khí – Sự cháy ( Bài 28, Hóa học 8 ) Phần thí nghiệm xác định thành phần của khơng khí Một số khó khăn gặp phải như khi GV muốn tiến hành thí nghiệm theo nhóm... nghiệm nghiên cứu khi dạy bài mới: * Nghiên cứu phản ứng với oxi: Đây là một trong những nội dung trọng tâm của bài học, khi giảng phần này tơi đã sử dụng thí nghiệm nghiên cứu để học sinh tự lập tìm tòi kiến thức mới vì các em được trực tiếp làm thí nghiệm nghiên cứu và độc lập nhận xét kết 14 quả nên các em sẽ nắm vững kiến thức một cách sâu sắc Tuy nhiên sự dẫn dắt của giáo viên để các em nghiên cứu. .. hợp linh hoạt các : đàm thoại, thí nghiệm, nghiên cứu, học sinh thảo luận nhóm giáo viên nêu vấn đề và học sinh là đối tượng chính để giải quyết vấn đề Trong phạm vi bài viết này tơi xin nêu ví dụ cụ thể về việc sử dụng thí nghiệm nghiên cứu khi giảng dạy phần 1: Tính chất hố học của Hiđrơ c Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Chuẩn bị thí nghiệm đốt Hiđrơ khơng khí và trong oxi gồm bình kíp điều chế... kiểm tra chất 62% học sinh đạt điểm trung bình trở lên lượng 18 Từ kết quả trên cho thấy lực học bộ mơn hố của học sinh tương đối đồng đều và vững chắc Các em đã nắm vững kiến thức cơ bản, học tập một cách chủ động, hăng say, sáng tạo và tự giác Trong q trình giảng dạy, tơi đã kết hợp hài hồ nhiều dạy học và nhiều phương tiện dạy học Trong đó sử dụng thí nghiệm nghiên cứu được coi là một thế mạnh trong. .. sắp xếp dụng cụ, hố chất gọn gàng Bước 3: Học sinh làm thí nghiệm nghiên cứu theo nhóm Giáo viên chia lớp làm 4 nhóm, giao cho các nhóm dụng cụ, hóa chất cần thiết và phát phiếu học tập * Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm theo trình tự sau: - Vặn khố K của bình kíp để điều chế Hiđrơ - Thu khí Hiđrơ vào ống nghiệm (bằng cách đẩy nước hoặc đẩy khơng khí) sau đó đưa miệng ống nghiệm vào ngọn... (II) oxit khơng? - Hiđrơ phản ứng với đồng (II) oxit trong điều kiện nào? - Dự đốn sản phẩm của phản ứng - Khi làm thí nghiệm cần chú ý điều gì? Học sinh thảo luận, tìm hướng giải quyết, nghiên cứu Bước 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm: - Dẫn khí Hiđrơ vào ống nghiệm đựng đồng (II) oxit, nhận xét - Để ngun ống dẫn khí Hiđrơ trong ống đựng đồng (II) oxit từ từ đun nóng ống nghiệm 2 phút,... sinh làm việc tích cực trong giờ học chiếm 100% Đa số học sinh thuộc bài ngay tại lớp, có khả năng liên hệ thực tế tốt hơn KẾT QUẢ KHẢO SÁT: Kết quả thu được khi áp dụng chun đề trong học kỳ I và đầu học kỳ II: Lớp 8A 8B Giờ học có phát huy vai trò thí nghiệm Tỉ lệ HS tham gia phát biểu Ý thức tự giác học tập 6 5-7 0% 3 5- 40% Trên 60% học sinh tự giác học bài, tích cực làm thí nghiệm, hoạt động nhóm... chất hố học quan trọng của Hiđrơ là: phản ứng hố hợp của Hiđrơ với oxi Phản ứng của Hiđrơ với oxit kim loại và ứng dụng của những phản ứng này trong thực tế - Học sinh phân biệt được các khái niệm: Sự khử, sự oxi hố - Biết cách thử khí Hiđrơ ngun chất và làm thí nghiệm an tồn với Hiđrơ - Giải thích được các hiện tượng: Tại sao Hiđrơ cháy trong oxi nhanh hơn khi cháy trong khơng khí? Trong trường hợp nào . khi sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong dạy học. Vì vậy tôi xin mạnh dạn trình bày một số kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong giảng dạy hóa học 8 vào bài " ;Tính chất - ứng dụng. quan trong của thí nghiệm nghiên cứu trong giảng dạy hóa học THCS và hóa học 8. 4 IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu. Các thí nghiệm nghiên cứu trong chương trình hóa học. trò của thí nghiệm trong dạy học môn hóa học. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở trường THCS trước tiên giáo viên phải nắm vững vai trò của thí nghiệm hóa học. Đối với bộ môn hóa học thí
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong giảng dạy hóa học 8 vào bài Tính chất - ứng dụng của hiđrô, SKKN Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong giảng dạy hóa học 8 vào bài Tính chất - ứng dụng của hiđrô, SKKN Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong giảng dạy hóa học 8 vào bài Tính chất - ứng dụng của hiđrô

Từ khóa liên quan