SKKN Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong giảng dạy hóa học 8 vào bài Tính chất - ứng dụng của hiđrô

21 2.5K 17
SKKN Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong giảng dạy hóa học 8 vào bài Tính chất - ứng dụng của hiđrô

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS VÂN XUÂN CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU TRONG GIẢNG DẠY HĨA HỌC VÀO BÀI “TÍNH CHẤT -ỨNG DỤNG CỦA HIĐRƠ” Tổ mơn: Mã: Khoa học tự nhiên 26252519 Người thực hiện: Nguyễn Quang Hào Điện thoại quan: 02113.839.027 Email: quanghao78@gmail.com Vân Xuân- Tháng 01 năm 2015 MỤC LỤC TT Nội dung Mục lục Trang A Đặt vấn đề Lý chọn đề tài 3 Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu B Giải vấn đề I Cơ sở lý luận Vai trò thí nghiệm nghiên cứu chương trình hóa học THCS 10 Phân loại thí nghiệm hóa học trường THCS hóa học lớp 11 II Thực trạng sử dụng nghiên cứu trường THCS mơn hóa học 12 Thuận lợi 13 Khó khăn 14 Số liệu thống kê 15 III Giải pháp thực 16 Vai trị thí nghiệm dạy học mơn hóa học 17 Chuẩn bị giáo viên học sinh 18 a Giáo viên 19 b Học sinh 20 Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu số chương trình hóa học THCS 21 a Thí nghiệm nghiên cứu thứ 22 b Thí nghiệm nghiên cứu thứ hai 10 23 Nội dung thực thí nghiệm nghiên cứu cụ thể với bài: Tính chất-Ứng dụng hiđrơ 13 24 a Mục tiêu học 13 25 b Phương pháp 13 26 c Chuẩn bị giáo viên học sinh 13 27 d Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu dạy 13 28 a Nghiên cứu phản ứng với oxi 13 29 b Nghiên cứu phản ứng Hiđrô với đồng (II) oxit 13 30 e Kết thực 17 C Kết luận 13 31 Kết luận 18 32 Kiến nghị 19 33 Tài liệu tham khảo 20 A - ĐẶT VẤN ĐỀ: I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Khoa học tự nhiên đề cao coi trọng kết thực nghiệm Trong q trình dạy học hóa học thí nghiệm hóa học giữ vai trị đặc biệt quan trọng .Vì vậy, nói thí nghiệm sở việc học hóa học rèn luyện kĩ thực hành Theo quan điểm triết học Mac-Lênin khẳng định “ Mọi lý thuyết màu xám có đời xanh tươi ” Hóa học rèn luyện kĩ thực hành, ngồi cịn góp phần quan trọng tạo hứng thú học tập cho học sinh Vì xu hướng chung việc đổi chương trình dạy - học mơn hóa học nước Thế giới tăng tỉ lệ cho thí nghiệm nâng cao chất lượng Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu thường giáo viên làm thí nghiệm hướng dẫn thí nghiệm cho học sinh làm, hướng dẫn cho học sinh quan sát tượng xảy ra, dẫn dắt để học sinh phát kiến thức cần lĩnh hội Tuy vậy, để sử dụng thí nghiệm nghiên cứu có hiệu quả, cịn phụ thuộc vào nội dung học, tính chất vấn đề cần nghiên cứu Trong q trình dạy học tơi kết hợp với phương pháp dạy học khác thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm chứng minh, học sinh quan sát đồ dùng dạy học (tranh ảnh, mẫu vật ) đàm thoại kết cho thấy số học sinh làm việc tích cực, chủ động nhiều Giáo viên có điều kiện để rèn luyện kỹ hoá học cho học sinh Đặc biệt kỹ tư logic, phán đốn tượng giải thích tượng sâu sắc Qua hiệu dạy cao, học sinh hứng thú học hoá học Với ưu điểm hiệu đạt sử dụng thí nghiệm nghiên cứu dạy học Vì tơi xin mạnh dạn trình bày số kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu giảng dạy hóa học vào "Tính chất - ứng dụng hiđrô" II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Thấy nhiều ưu điểm sử dụng thí nghiệm nghiên cứu dạy học Hóa học nói chung hóa học lớp nói riêng III NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Thấy tầm quan thí nghiệm nghiên cứu giảng dạy hóa học THCS hóa học IV ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Các thí nghiệm nghiên cứu chương trình hóa học “Tính chất hóa học hiđrơ” Khách thể nghiên cứu Q trình giảng dạy mơn hóa học trường THCS V PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Các dạy có thí nghiệm mơn hóa học THCS đặc biệt “Tính chất - Ứng dụng hiđrơ” hóa học VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung: - Mục đích: Rút kinh nghiệm qua thí nghiệm - Cách tiến hành: Cho HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm - Mục đích: So sánh kết học tập Địa điểm: Học sinh khối trường THCS Vân Xuân-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I CƠ SỞ LÝ LUẬN: Như Ăng ghen viết: “ nghiên cứu khoa học tự nhiên lịch sử, phải xuất phát từ thật có, phải xuất phát từ hình thái thực khác vật chất; khoa học lý luận tự nhiên, cấu tạo mối liên hệ để ghép chúng vào thật, mà phải từ thật đó, phát mối liên hệ ấy, phải chứng minh mối liên hệ thực nghiệm” Vai trò thí nghiệm có nghiên cứu hóa học trường THCS: Hệ thống thí nghiệm chương trình trung học phổ thơng có vai trị quan trọng sau: Thí nghiệm nghiên cứu giúp học sinh tích lũy tư liệu chất tính chất chúng Giúp học sinh dễ hiểu hiểu sâu sắc Thí nghiệm nghiên cứu giúp học sinh học tập kinh nghiệm, tư sáng tạo để tìm tịi khám phá chất tính chất chúng Giúp nâng cao lòng tin học sinh vào khoa học phát triển tư học sinh Thí nghiệm nghiên cứu giúp học sinh rèn luyện kỹ làm việc với chất, sản xuất chúng để phục vụ đời sống người Mặt khác, thí nghiệm biểu diễn tự tay giáo viên làm, thao tác mẫu mực khn mẫu cho học trị học tập bắt chước, để sau học sinh làm thí nghiệm theo cách thức Như vậy, nói thí nghiệm giáo viên trình bày giúp cho việc hình thành kỹ thí nghiệm học sinh cách xác Ngồi ra, thí nghiệm nghiên cứu cịn giúp giáo viên tiết kiệm thời gian lớp tiết học, giúp giáo viên điều khiển hoạt động nhận thức học sinh, kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh thuận lợi có hiệu suất cao Do chúng góp phần hợp lí hố q trình hoạt động giáo viên học sinh nâng cao hiệu lao động thầy trò Phân loại thí nghiệm hóa học trường THCS hóa học lớp 8: • Thí nghiệm biểu diễn giáo viên • Thí nghiệm học sinh:  Thí nghiệm nghiên cứu  Thí nghiệm thực hành  Thí nghiệm luyện tập q trình vận dụng kiến thức lĩnh hội  Thí nghiệm ngoại khố: thí nghiệm nhà, vườn trường, hay buổi chuyên đề vui hoá học II THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU TRONG TRƯỜNG THCS VÀ HÓA HỌC LỚP Thuận lợi: Trường địa bàn nông thôn vùng đông bằng, học sinh có truyền thống hiếu học, chăm nên đa số em thơng minh, chăm chỉ, thích học Là giáo viên qua thực tế nhiều năm công tác giảng dạy môn Tham gia đầy đủ lớp tập huấn đổi mới, dạy học, sử dụng thiết bị thí nghiệm Bên cạnh tơi quan tâm giúp đỡ nhà trường đồng nghiệp tạo điều kiện trau dồi nghiệp vụ, sinh hoạt chuyên mơn Khó khăn: - Học sinh: bắt đầu làm quen với thí nghiệm hố học nên cịn bỡ ngỡ, lúng túng, thao tác chưa xác, chưa biết cách quan sát sợ làm thí nghiệm, nhiều thời gian hướng dẫn Một số học sinh lơ gây trật tự học Học lực học sinh lớp cuối đa số trung bình yếu, nên trình nhận thức em chậm - Bộ thiết bị thí nghiệm mơn hố trang bị từ lâu, đến số dụng, hoá chất hư hỏng hết - Nhà trường chưa có phịng học mơn nên học có thí nghiệm nghiên cứu cịn chưa tiến hành thường xuyên Số liệu thống kê: - Đối tượng nghiên cứu: học sinh lớp 8A, 8B trường THSC Vân Xuân-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc - Kết nghiên cứu: Lớp 8A Giờ học có thí nghiệm Tỉ lệ HS tham gia phát biểu 8B Giờ học nghiệm 40-50% khơng có thí 5- 10% Ý thức tự giác 55-60% học sinh tự giác học Học sinh thụ động, hay nói học tập bài, tích cực làm thí nghiệm, chuyện riêng, giơ tay hoạt động nhóm có hiệu phát biểu III GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Vai trị thí nghiệm dạy học mơn hóa học Sử dụng thí nghiệm dạy học hóa học trường THCS trước tiên giáo viên phải nắm vững vai trị thí nghiệm hóa học Đối với mơn hóa học thí nghiệm giữ vai trị đặc biệt quan trọng phận tách rời q trình dạy- học Thí nghiệm giữ vai trị quan trọng nhận thức, phát triển giáo dục trình dạy học Thơng qua thí nghiệm học sinh nắm vững kiến thức cách vững sâu sắc Thí nghiệm hóa học sử dụng với tư cách nguồn gốc, xuất xứ kiến thức để dẫn lí thuyết, với tư cách kiểm tra lí thuyết Thí nghiệm hóa học cịn có tác dụng phát triển tư duy, giáo dục giớ quan vật biện chứng cố niềm tin khoa học học sinh, giúp hình thành cho học sinh đức tính tốt: thận trọng, ngăn nắp, trật tự, gọn gàng Sử dụng thí nghiệm coi phương pháp tích cực gây hứng thú, có hiệu thí nghiệm học sinh khắc sâu kiến thức cách nhanh Trong tiết dạy có sử dụng thí nghiệm khơng thiết giáo viên phải tự tay làm, để từ tạo nên hứng thú cho HS Những thí nghiệm thực theo hướng chứng minh cho lời giảng giáo viên tích cực thí nghiệm thực theo hướng nghiên cứu từ phía HS -Mức 1: ( tích cực) GV HS thực thí nghiệm biểu diễn HS quan sát thí nghiệm để chứng minh cho phản ứng xảy tính chất quy luật mà giáo viên nêu - Mức 2:( tích cực) HS nghiên cứu thí nghiệm GV HS biểu diễn + HS nắm mục đích thí nghiệm + Quan sát mơ tả hiên tượng + Giải thích tượng - Mức 3: (rất tích cực) Nhóm HS làm trực tiếp làm thí nghiệm, nghiên thí nghiệm + HS nắm mục đích thí nghiệm + HS làm thí nghiệm mơ tả tượng + Giải thích tượng + Rút kết luận Chính vai trị quan trọng thí nghiệm bên cạnh cần thiết phải đầu tư cung cấp số thiết bị thí nghiệm đại việc nghiên cứu, thiết kế thực thí nghiệm đơn giản để em tiến hành lớp, hay nhà Chuẩn bị giáo viên học sinh a Giáo viên: Phải tích luỹ kinh nghiệm cách làm thí nghiệm nhiều lần để rút thiếu sót, cải tiến, sáng tạo Nắm vững kỹ thuật làm thí nghiệm Phải chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo trước tiến hành lớp Không nên chủ quan cho thí nghiệm đơn giản làm quen nên khơng cần thử trước Khi chuẩn bị cho thí nghiệm cần chuẩn bị chu đáo mặt như: lượng hoá chất, nồng độ dung dịch, nhiệt độ .là yếu tố quan trọng Chuẩn bị dụng cụ cần đồng bộ, gọn, đảm bảo tính khoa học Kiểm tra số lượng, chất luợng dụng cụ, hoá chất nên chuẩn bị dự trữ bị thiếu hay xảy cố, nghiên cứu tìm hiểu cách khắc phục cố xảy Giáo viên phải thực người hướng dẫn, gợi mở để học sinh chủ động thực hoạt động theo kế hoạch giảng Tập trung theo dõi uốn nắn giúp đỡ nhóm gặp khó khăn b Học sinh: Chuẩn bị chu đáo theo hướng dẫn giáo viên Tập nghiên cứu thí nghiệm nhà, dự đốn tượng thí nghiệm nghiên cứu Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu chương trình hóa học lớp a Thí nghiệm nghiên cứu thứ nhất: ( Thí nghiệm đối chứng) Loại thí nghiệm học sinh tự nghiên cứu kiểm định kết luận vừa rút qua thí nghiệm đối chứng giáo viên làm GV hướng dẫn nhóm học sinh làm thí nghiệm Yêu cầu: + HS nắm mục đích thí nghiệm + HS làm thí nghiệm mơ tả tượng + Giải thích tượng + Rút kết luận Tiết 55 - Bài 36:NƯỚC (Tiết 2) a Tác dụng với kim loại Dụng cụ : cốc thuỷ tinh 250ml , phễu thuỷ tinh , ống nghiệm Hố chất : Q tím , Na, Cu, nước, dung dịchphenolphtalêin Chọn kim loại điển hình Natri - Học sinh sờ vào bên cốc nước HS biết cốc nước điều kiện nhiệt độ bình thường -> nhúng q tím vào nước  yêu cầu HS quan sát nhận xét Thí nghiệm 1: Cho mẩu Na (nhỏ ½ hạt đậu xanh) vào cốc nước nhỏ sẵn 1-2 giọt dung dịch phenolphtalein, đặt phễu đậy miệng cốc nước ->nhận xét Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét tượng, giải thích viết phương trình phản ứng 10 - Hiện tượng: mẩu Na nóng chảy thành giọt trịn lăn nhanh mặt nước tan dần Đồng thời dung dịch xuất màu đỏ - Giải thích: Do Na tác dụng mạnh với nước tạo dung dịch NaOH Dung dịch NaOH làm đổi màu phenolphtalein thành đỏ PTHH: 2Na(r) + 2H2O(l) → 2NaOH(dd) + H2 (k) GV đặt vấn đề: ? Có phải tất kim loại tác dụng với nước hay không? GV thực thí nghiệm đối chứng cho học sinh kiểm chứng lại kiến thức vừa rút Thí nghiệm 2: Cho mẩu Cu vào cốc nước nhỏ sẵn 1-2 giọt dung dịch phenolphtalein GV yêu cầu HS nhận xét, giải thích, so sánh với thí nghiệm - HS: khơng có tượng xảy →Vậy: Kim loại Cu không tác dụng với nước Kết luận: Nước tác dụng với số kim loại nhiêt độ thường như: Na, K, Li, Ba, Ca b Tác dụng với số oxit bazơ ( Tiến hành tương tự ) Dụng cụ: bát sứ, ống nghiệm, cốc đựng nước Hố chất: CaO,CuO, nước, quỳ tím Thí nghiệm 1: GV thực thí nghiệm SGK: Cho CaO vào bát sứ → cho nước vào Nhúng mẩu quỳ tím vào dung dịch nước vơi → GV yêu cầu HS nhận xét tượng, giải thích rút PTHH : - Học sinh nhận xét tượng : quỳ tím chuyển thành màu xanh - Học sinh giải thích: Do CaO tác dụng với nước tạo thành dung dịch Caxi hiđroxit, dung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển thành màu xanh - PTHH: → CaO(r) + H2O(l)  Ca(OH)2 (dd) Thí nghiệm 2: Thí nghiệm đối chứng GV cho CuO (màu đen) vào bát sứ sau cho nước vào GV yêu cầu HS nhận xét, giải thích, so sánh với thí nghiệm - Học sinh nhận xét: khơng có tượng xảy ⇒ Rút được: Không phải tất oxit bazơ tác dụng với nước Kết luận: Nước hoá hợp với số oxit bazơ tạo dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh : Na2O, K2O, BaO, CaO, Li2O 11 b Thí nghiệm nghiên cứu thứ hai: ( Thí nghiệm thay ) Thí nghiệm thay để học sinh quan sát dễ hơn, giảm thời gian làm thí nghiệm dùng để hướng dẫn học sinh nhà thí nghiệm sau Khi dạy : Khơng khí – Sự cháy ( Bài 28, Hóa học ) Phần thí nghiệm xác định thành phần khơng khí Một số khó khăn gặp phải GV muốn tiến hành thí nghiệm theo nhóm HS, đốt photpho đỏ khói P 2O5 bay nhiều dễ gây nhiễm, HS bị ho, sặc Khói P2O5 có màu trắng dễ gây mờ ống thủy tinh dẫn đến HS khó quan sát mức nước dâng lên vạch Bên cạnh GV tiến hành thí nghiệm theo nhóm nhiều lớp qua nhiều năm dễ gây tốn photpho Với khó khăn năm qua tơi có sáng kiến, nhằm cải tiến thí nghiệm để đem lại hiêu thiết thực Cụ thể a Dụng cụ thí nghiệm: - Cốc thủy tinh có chia vạch phần - Chậu thủy tinh cỡ bé - Mơi sắt có gắn sẵn nút cao su b Hóa chất: - Mẫu nến nhỏ - Dung dịch nước vơi (thay cho nước) có nhỏ vài giọt phenolphtalein để dung dịch có màu hồng nhạt giúp HS dễ quan sát c Tiến hành: Chia học sinh thành nhóm nhỏ (4 em nhóm) GV hướng dẫn để HS tự làm thí nghiệm: Hoạt động GV Hoạt động HS - Hướng dẫn HS thực thí nghiệm - Đặt ống thủy tinh vào chậu nước - Cho nước vôi từ từ vào chậu cốc vạch mức số dừng lại ? Trong ống thủy tinh lại + Trong ống thủy tinh phần phần ? - Gắn mẫu nến nhỏ vào mơi sắt ( tận dụng mẫu nến thừa sợi chỉ, sợi dù làm bấc) 12 - Châm lửa cho nến đỏ, đưa vào ống thủy tinh đậy kín miệng nút cao su - Quan sát tượng xảy ống - Hướng dẫn HS quan sát tượng thủy tinh ống thủy tinh 6 5 4 2 1 Nước vôi +phenolphtalein Hoạt động GV Hoạt động HS - Hướng dẫn HS quan sát tượng + HS tiến hành thí nghiệm ống thủy tinh ? Nến có tiếp tục cháy cháy + Ngọn nến cháy yếu dần tắt hẳn không ? ? Mức nước ống thủy tinh thay đổi nào? (khi nhiệt độ + Mực nước ống thủy tinh dâng ống thủy tinh nhiệt độ bên lên đến vạch số dừng lại ngồi) ? Vì mức nước dâng lên dâng + Mực nước dâng lên để chiếm chổ đến vạch số dừng lại ? phần thể tích khí oxi nến đốt ? Vậy oxi chiếm phần cháy ? thể tích khơng khí ống thủy + Oxi chiếm 1/5 thể tích tinh? khơng khí - Khí cịn khơng trì cháy, sư sống, khơng làm đục nước vơi khí nitơ ? Vậy khí nitơ chiếm phần thể tích khơng khí ? + Nitơ chiếm 4/5 thể tích (78%) 13 Nội dung thực thí nghiệm nghiên cứu cụ thể với bài: Tính chất-Ứng dụng hiđrơ ( Phần tính chất hóa học hiđrơ a Mục tiêu học: - Học sinh tìm hiểu số tính chất hố học quan trọng Hiđrơ là: phản ứng hố hợp Hiđrơ với oxi Phản ứng Hiđrô với oxit kim loại ứng dụng phản ứng thực tế - Học sinh phân biệt khái niệm: Sự khử, oxi hố - Biết cách thử khí Hiđrơ ngun chất làm thí nghiệm an tồn với Hiđrơ - Giải thích tượng: Tại Hiđrô cháy oxi nhanh cháy khơng khí? Trong trường hợp Hiđrơ cháy êm ả, trường hợp nổ b Phương pháp Giáo viên kết hợp linh hoạt : đàm thoại, thí nghiệm, nghiên cứu, học sinh thảo luận nhóm giáo viên nêu vấn đề học sinh đối tượng để giải vấn đề Trong phạm vi viết xin nêu ví dụ cụ thể việc sử dụng thí nghiệm nghiên cứu giảng dạy phần 1: Tính chất hố học Hiđrô c Chuẩn bị giáo viên học sinh: - Chuẩn bị thí nghiệm đốt Hiđrơ khơng khí oxi gồm bình kíp điều chế Hiđrơ có ống dẫn khí đầu vuốt nhọn, đèn cồn, chậu thuỷ tinh đựng nước ống nghiệm để thử độ tinh khiết Hiđrô cốc thuỷ tinh khô suốt, lọ đựng khí oxi, ống nghiệm chứa sẵn hỗn hợp nổ Hiđrô oxi trộn theo tỷ lệ thể tích 2: 1, phiếu học tập cho nhóm Chuẩn bị thí nghiệm tác dụng Hiđrơ với đồng (II) oxit Mỗi nhóm ống nghiệm đựng đồng (II) oxit (để làm thí nghiệm kiểm chứng), đèn cồnm bình kíp đơn giản điều chế Hiđrơ, đế sứ d Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu dạy mới: * Nghiên cứu phản ứng với oxi: Đây nội dung trọng tâm học, giảng phần sử dụng thí nghiệm nghiên cứu để học sinh tự lập tìm tịi kiến thức em trực tiếp làm thí nghiệm nghiên cứu độc lập nhận xét kết 14 nên em nắm vững kiến thức cách sâu sắc Tuy nhiên dẫn dắt giáo viên để em nghiên cứu hướng quan trọng Khi dạy phần thực bước sau: Bước 1: Đặt vấn đề, hướng dẫn học sinh dự tốn tính chất, tìm nghiên cứu Dựa vào chương học chất cụ thể oxi, tác dụng với nhiều đơn chất hợp chất Vậy đơn chất Hiđrơ có tác dụng với oxi không? Nếu Hiđrô cháy oxi dự đốn sản phẩm chất gì? Học sinh phân tích: thành phần Hiđrơ có ngun tố Hiđrơ, kết hợp với ngun tố oxi sinh nước Giáo viên đặt vấn đề: Làm để nhận nước có sản phẩm cháy? Học sinh tìm nhận biết đơn giản Bước 2: Giáo viên quy định an tồn thí nghiệm trước cho học sinh nghiên cứu theo nhóm: - Tuyệt đối làm theo hướng dẫn giáo viên - Phải thử độ tinh khiết Hiđrô trước đốt - Nghiêm túc, trật tự ghi lại tượng quan sát vào phiếu học tập - Không tự ý đổ hoá chất vào hoá chất khác - Khi làm thí nghiệm xong phải xếp dụng cụ, hoá chất gọn gàng Bước 3: Học sinh làm thí nghiệm nghiên cứu theo nhóm Giáo viên chia lớp làm nhóm, giao cho nhóm dụng cụ, hóa chất cần thiết phát phiếu học tập * Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm theo trình tự sau: - Vặn khố K bình kíp để điều chế Hiđrơ - Thu khí Hiđrơ vào ống nghiệm (bằng cách đẩy nước đẩy khơng khí) sau đưa miệng ống nghiệm vào lửa đèn cồn để thử độ tinh khiết Hiđrô Nêu dấu hiệu nhận biết độ tinh khiết Hiđrô - Đốt Hiđrô cháy khơng khí: nhận xét màu sắc lửa 15 - Đưa lửa Hiđrơ cháy vào bình đựng khí oxi Quan sát tượng so sánh với tượng đốt Hiđrơ khơng khí - Kiểm tra sản phẩm cháy: Đặt úp ngược cốc thuỷ tinh khơ lên phía lửa để hứng sản phẩm cháy Quan sát tượng thành cốc, nhận xét nhiệt độ cốc thuỷ tinh - Thu dọn dụng cụ, hố chất - Cả nhóm thảo luận nhanh cử học sinh ghi kết vào phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP SỐ Nhóm: * Nhận xét tượng đốt Hiđrô khơng khí oxi - Dấu hiệu nhận Hiđrô tinh khiết? - Hiđrô có cháy khơng khí khơng? Màu sắc lửa? - So sánh tượng Hiđrô cháy khơng khí với cháy oxi? Giải thích khác - Nhận xét sản phẩm cháy: Thành cốc thuỷ tinh có tượng gì? Chứng tỏ có chất tạo thành? - Kết luận cháy Hiđrơ khơng khí oxi? - Viết phương trình phản ứng xảy ra? Bước 4: Học sinh báo cáo kết thí nghiệm: Giáo viên yêu cầu nhóm đọc báo cáo kết ý, nhóm khác theo dõi so sánh với kết nhóm nhận xét, rút kết luận Giáo viên chỉnh lý, bổ sung thêm vài kiến thức mà học sinh chưa phát Sau kiến thức mà học sinh cần lĩnh hội khắc sâu Bước 5: Giáo viên khắc sâu kiến thức: Đặc vấn đề hỗn hợp nổ: Nếu trộn Hiđrơ với khí oxi để đốt phản ứng xảy nào? (Nhanh hơn) học sinh dự đoán tượng? (Gây tiếng nổ, tiếng nổ mạnh, trộn tỷ lệ thể tích Hiđrô với oxi 2: 1) Giáo viên làm thí nghiệm nghiên cứu: đốt hỗn hợp Hiđrơ lẫn với oxi Với thí nghiệm gây tiếng nổ to nên để học sinh làm thí nghiệm khơng an tồn Học sinh nghiên cứu cách dự đốn, quan sát tượng, giải thích 16 tượng liên hệ thực tế vụ nổ xảy động có sử dụng nhiên liệu Hiđrơ * Nghiên cứu phản ứng Hiđrô với đồng (II) oxit Bước 1: Giáo viên đặt vấn đề: - Ở nhiệt độ thường Hiđrơ có phản ứng với đồng (II) oxit không? - Hiđrô phản ứng với đồng (II) oxit điều kiện nào? - Dự đoán sản phẩm phản ứng - Khi làm thí nghiệm cần ý điều gì? Học sinh thảo luận, tìm hướng giải quyết, nghiên cứu Bước 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm: - Dẫn khí Hiđrơ vào ống nghiệm đựng đồng (II) oxit, nhận xét - Để nguyên ống dẫn khí Hiđrơ ống đựng đồng (II) oxit từ từ đun nóng ống nghiệm phút, quan sát ghi lại tượng - Chú ý không đun nóng ống nghiệm trước cho Hiđrơ vào, gây tượng nổ - Để hỗn hợp chất rắn ống nghiệm đế sứ, nhận xét đổi mầu hỗn hợp cách so sánh với ống nghiệm đựng đồng (II) oxit ban đầu Bước 3: Học sinh làm thí nghiệm theo nhóm, giáo viên theo dõi nhóm phát phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP SỐ Nhóm: - Hiđrơ có phản ứng với đồng (II) oxit nhiệt độ thường không? - Nêu tượng xảy dẫn khí Hiđrơ vào CuO đun nóng - Giải thích tượng? - Viết PTHH biểu diễn phản ứng CuO H2? - Hiđrơ cịn tác dụng với oxit khác? - Kết luận tính chất hố học Hiđrơ? Bước 4: Học sinh báo cáo kết thí nghiệm Các nhóm bổ sung thêm, giáo viên chỉnh lý Bước 5: Kết luận khắc sâu kiến thức - Ở nhiệt độ thường Hiđrô không tác dụng với CuO 17 - Khi dẫn khí Hiđrơ CuO nung nóng, ta thấy thành ống có nước ngưng đọng bột CuO màu đen chuyển dần thành bột đồng màu đỏ - Phản ứng biểu diễn PT hoá học sau t CuO + H2  H2O + Cu → - Ngồi H2 cịn tác dụng với số oxit kết luận khác như: PbO, HgO - Kết luận: nhiệt độ thích hợp, khí Hiđrơ khơng hố hợp với đơn chất oxi, mà cịn hố hợp với ngun tố oxi số oxit kim loại, phản ứng toả nhiệt - Giáo viên nêu câu hỏi gợi mở cho phần sau: Trong phản ứng trên, chất chiếm nguyên tố oxi CuO, phần sau em nghiên cứu đến vai trị Hiđrơ phản ứng Với cách giảng dạy theo tơi thấy học sinh hào hứng học hố, em có ý thức học tập tiến hơn, say mê tìm tịi, phát kiến thức học liên hệ thực tiễn nhiều e Kết thực hiện: Trong năm qua, việc sử dụng thí nghiệm nghiên cứu học hố việc làm thường xuyên, đạt hiệu cao trường THCS Vân XuânVĩnh Tường Kết cho thấy việc rèn luyện kỹ hoá học cho học sinh nhiều hơn, kỹ thực hành, quan sát thí nghiệm, phân tích kết quả, giải thích tượng, liên hệ thực tế, làm thường xuyên làm cho học sinh có hứng thú học Số học sinh làm việc tích cực học chiếm 100% Đa số học sinh thuộc lớp, có khả liên hệ thực tế tốt KẾT QUẢ KHẢO SÁT: Kết thu áp dụng chuyên đề học kỳ I đầu học kỳ II: Lớp 8A 8B Giờ học có phát huy vai trị thí nghiệm Tỉ lệ HS tham gia phát biểu Ý thức tự giác học tập 65-70% 35- 40% Trên 60% học sinh tự giác học bài, tích cực làm thí nghiệm, hoạt động nhóm có hiệu kết kiểm tra chất 62% học sinh đạt điểm trung bình trở lên lượng 18 Từ kết cho thấy lực học mơn hố học sinh tương đối đồng vững Các em nắm vững kiến thức bản, học tập cách chủ động, hăng say, sáng tạo tự giác Trong trình giảng dạy, tơi kết hợp hài hồ nhiều dạy học nhiều phương tiện dạy học Trong sử dụng thí nghiệm nghiên cứu coi mạnh dạy hoá học Hiệu dạy đạt mức độ cao hơn, học sinh có hứng thú học tập môn tốt C - KẾT LUẬN: Kết luận Trên số kinh nghiệm giảng dạy hố học thí nghiệm nghiên cứu năm qua Tôi nghĩ kinh nghiệm cịn nhỏ bé thực phạm vi hẹp trường THCS Vân Xuân Xong phần có kết cao so với trước chưa có phương tiện dạy học học Tạo cho học sinh có hứng thú học tập mơn rèn luyện nhiều kỹ cho học sinh đồng thời thông qua môn, học sinh hiểu thêm tượng xảy tự nhiên, giáo dục cho học sinh giới quan khoa học, giúp phần phát triển toàn diện cho học sinh Với kết trên, mạnh dạn trình bày số kinh nghiệm giảng dạy mơn trường THCS, theo tơi chất lượng học tập học sinh có cao hay khơng phụ thuộc nhiều vào việc giảng dạy giáo viên Giáo viên không nên áp dụng tuyệt đối phương pháp mà phải biết kết hợp linh hoạt tổng thể kinh nghiệm bạn bè, đồng nghiệp, chọn cách dạy phù hợp với đối tượng học sinh Đặc biệt giáo viên phải người có lực sư phạm, phải biết tổ chức học sinh kết hợp việc học hành Cuối xin mong muốn nhận đóng góp ý kiến đồng chí, đồng nghiệp nói chung mơn Hóa học nói riêng để bổ sung cho dạy học ngày đạt kết cao năm học tới trường tơi nói riêng cụm áp dụng rộng rãi trường học.Tôi xin chân thành cảm ơn! 19 Kiến nghị: a Đối với nhà trường: - Tăng cường dụng cụ thí nghiệm: đảm bảo đủ số lượng chất lượng Trong có dự phịng thay Bổ sung kịp thời hoá chất hết hết hạn sử dụng - Đầu tư trang thiết bị thơng tin - Khi có thiết bị mới, cần tập huấn cho giáo viên Đào tạo đội ngũ cán thiết bị để có đủ lực hỗ trợ cho giáo viên b.Đối với giáo viên: - Tăng cường sử dụng thiết bị, thí nghiệm thường xuyên để học sinh “học đơi với hành” - Tăng cường thí nghiệm ảo… thí nghiệm khó Ngày 24 tháng 01 năm 2015 NGƯỜI VIẾT Nguyễn Quang Hào 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Sách giáo khoa- hoá Nxb giáo dục 2- Sách giáo viên hoá Nxb giáo dục 3- Thí nghiệm hố học trường phổ thông - Trần Quốc Đắc - Nxb GD- 1996 4- Tài liệu dạy-học tích cực môn hoá học - Nxb ĐHSP Hà Nội 5- Sách thí nghiệm hoá học trường THCS Nxb giáo dục - Phương pháp dạy hoá học Nxb giáo dục 7- Thí nghiệm thực hành dạy học hóa học (tập 3) NXB ĐH SP Hà nội năm 2005 Tác giả: Nguyễn Cương, Nguyễn Xuân Trường chủ biên 21 ... hứng thú học hoá học Với ưu điểm hiệu đạt sử dụng thí nghiệm nghiên cứu dạy học Vì tơi xin mạnh dạn trình bày số kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu giảng dạy hóa học vào "Tính chất - ứng. .. nghiệm dạy học mơn hóa học 17 Chuẩn bị giáo viên học sinh 18 a Giáo viên 19 b Học sinh 20 Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu số chương trình hóa học THCS 21 a Thí nghiệm nghiên cứu thứ 22 b Thí nghiệm nghiên. .. ứng dụng hiđrô" II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Thấy nhiều ưu điểm sử dụng thí nghiệm nghiên cứu dạy học Hóa học nói chung hóa học lớp nói riêng III NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Thấy tầm quan thí nghiệm nghiên cứu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan