0

SKKK Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6

24 1,980 6
  • SKKK Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn  lớp 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:16

Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 MỤC LỤC Stt Nội dung Trang 1 1.Tóm tắt 2 2 2.Giới thiệu 3 2.1. Hiện trạng 3 2.2. Giải pháp thay thế 3-5 2.3. Ván đề nghiên cứu 5 2.4. Giả thuyết nghiên cứu 5 3 3.Phương pháp 5 3.1. Khách thể nghiên cứu 5 3.2. Thiết kế nghiên cứu 5 3.3. Quy trình nghiên cứu 6 4 Đo lường và thu thập dữ liệu 6 5 Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả kết quả 6 5.1Trình bày kết quả 7 5.2. Phân tích kết quả dữ liệu 7 5.3. Bàn luận 8 6 5. Kết luận và khuyến nghị 9 6.1. Kết luận 9 6.2. Khuyến nghị 9-10 7 Tài liệu tham khảo 11 8 Minh chứng - phụ lục của đề tài nghiên cứu 12-24 Giáo viên : Hà THị Thìn - Trường TH & THCS Hoàng Châu 1 Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 I. TÓM TẮT. Năm học 2011 - 2012 là năm học Bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngữ văn trong các nhà trường phổ thông. Một trong những phương pháp dạy học mới được đưa vào là phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy (BĐTD) - một phương pháp dạy học mới đang được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng. Qua việc tìm hiểu và vận dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy, tôi nhận thấy phương pháp dạy học này rất có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập của học sinh. Bước đầu đã giảm bớt được tâm lý ngại học Tiếng Việt ; đặc biệt là những tiết ôn tập và để khơi gợi trong học sinh tình yêu đối với môn học, đồng thời đem đến cho các em cái nhìn mới, tư duy mới về môn học Tiếng Việt. Thực tế ở trường Tiểu Học và THCS Hoàng Châu trong những năm trước đây, một số học sinh học rất chăm chỉ nhưng vẫn học kém, các em thường học bài nào biết bài đấy, học phần sau đã quên phần trước và không biết liên kết các kiến thức với nhau, không biết vận dụng kiến thức đã học trước đó vào những phần sau. Phần lớn số học sinh khi đọc sách hoặc nghe giảng trên lớp không biết cách tự ghi chép để lưu thông tin, lưu kiến thức trọng tâm vào trí nhớ của mình Giải pháp mà tôi đưa ra là sử dụng bản đồ tư duy để Nâng cao chất lượng học sinh trong dạy học Tiếng Việt ở Ngữ Văn 6. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Lớp 6 ( Chia làm hai nhóm: nhóm 1(10 học sinh) là nhóm thực nghiệm; nhóm 2 (08 học sinh) là nhóm đối chứng. Nhóm thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các tiết 41, 52, 65. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: Lớp thực nghiệm đã có kết quả cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,09 điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,21. Qua kết quả trên, ta thấy có sự khác biệt giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng bản đồ tư duy làm nâng cao chất lượng học sinh phân môn Tiếng Việt - Ngữ Văn 6. Giáo viên : Hà THị Thìn - Trường TH & THCS Hoàng Châu 2 Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 II. GIỚI THIỆU. 1. Hiện trạng Học sinh lớp 6 trường Tiểu Học và THCS Hoàng Châu còn học yếu Tiếng Việt, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhìn chung các nguyên nhân sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học Tiếng Việt. - Về phía học sinh: Số lượng học sinh yếu còn nhiều, các em còn thụ động, chưa tích cực học tập do ngại học Tiếng Việt. Kĩ năng sử dụng một số kĩ thuật dạy học hiện đại còn hạn chế, chưa biết ghi nhớ kiến thức trọng tâm một cách xâu chuỗi, khái quát. - Về phía giáo viên: đôi khi vẫn còn sử dụng phương pháp thuyết trình cho học sinh ghi nhiều, giáo viên cố gắng đặt câu hỏi, học sinh tích cực suy nghĩ, học sinh có hiểu bài nhưng hiểu chưa sâu sắc, chưa nắm được bản chất của sự việc để vận dụng vào thực tế. Qua việc dự giờ thăm lớp khảo sát trước tác động, tôi thấy giáo viên Thay đổi hiện trạng trên, đề tài nghiên cứu này sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Tiếng Việt - Ngữ Văn 6 2. Giải pháp thay thế: Giáo viên sử dụng BĐTD để hỗ trợ quá trình dạy học: - Dùng BĐTD để dạy bài mới: Giáo viên đưa ra một từ khoá để nêu kiến thức của bài mới rồi yêu cầu học sinh vẽ BĐTD bằng cách đặt câu hỏi, gợi ý cho các em để các em tìm ra các tự liên quan đến từ khoá đó và hoàn thiện BĐTD. Qua BĐTD đó học sinh sẽ nắm được kiến thức bài học một cách dễ dàng - Ví dụ 1: Khi học bài “ Số từ và lượng từ” ( Môn Ngữ văn lớp 6), đầu giờ giáo viên cho từ khoá “ Lượng từ” rồi yêu cầu học sinh vẽ BĐTD bằng cách đặt câu hỏi gợi ý cho các em để các em có thể vẽ tiếp các nhánh con và bổ sung dần các ý nhỏ ( nhánh con cấp 2, cấp 3…), sau khi các nhóm HS vẽ xong, cho một số em lên trình bày trước lớp để các học sinh khác bổ sung ý. Giáo viên kết luận qua đó giúp các em tự chiếm lĩnh kiến thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng rất hiệu quả, đồng thời kích thích hứng thú học tập của học sinh. Giáo viên : Hà THị Thìn - Trường TH & THCS Hoàng Châu 3 Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 Sơ đồ minh hoạ Bản đồ tư duy bài “Số từ và lượng từ” - Ngữ Văn 6 - Dùng BĐTD để củng cố kiến thức sau mỗi tiết học và hệ thống kiến thức sau mỗi chương, phần…: Sau mỗi bài học, giáo viên hướng dẫn, gợi ý để học sinh tự hệ thống kiến thức trọng tâm, kiến thức cần nhớ của bài học bằng cách vẽ BĐTD. Mỗi bài học được vẽ kiến thức trên một trang giấy rời rồi kẹp lại thành tập. Việc làm này sẽ giúp các em dễ ôn tập, xem lại kiến thức khi cần một cách nhanh chóng, dễ dàng. - Ví dụ 2: Khi dạy phần từ loại tiếng Việt, giáo viên tổ chức cho học sinh vẽ BĐTD sau mỗi bài học để mỗi em có một tập BĐTD về các từ loại tiếng Việt: danh từ, động từ, tính từ, số từ, đại từ, quan hệ từ, trợ từ, thán từ…. Lên đến lớp 9, trong bài “ Tổng Kết ngữ pháp”, học sinh có thể dễ dàng tổng hợp kiến thức về từ loại tiếng Việt bằng BĐTD dựa vào tập BĐTD đã có. Sau khi có một học sinh hoặc một nhóm học sinh vẽ xong BĐTD sẽ cho một học sinh khác, nhóm khác nhận xét, bổ sung … Có thể cho học sinh vẽ thêm các đường, nhánh khác và ghi thêm các chú thích… rồi thảo luận chung trước lớp để hoàn thiện, nâng cao kĩ năng vẽ BĐTD cho các em. Giáo viên : Hà THị Thìn - Trường TH & THCS Hoàng Châu 4 Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 Học sinh học tập độc lập, sử dụng BĐTD để hỗ trợ học tập, phát triển tư duy lôgic. - Học sinh tự có thể sử dụng BĐTD để hỗ trợ việc tự học ở nhà: Tìm hiểu trước bài mới, củng cố, ôn tập kiến thức bằng cách vẽ BĐTD trên giấy, bìa… hoặc để tư duy một vấn đề mới. qua đó phát triển khả năng tư duy lôgic, củng cố khắc sâu kiến thức, kĩ năng ghi chép. - Thời gian thực hiện giải pháp thay thế: Từ tuần 12 đến tuần 17 của chương trình Ngữ Văn lớp 6. 3. Vấn đề nghiên cứu: - Phát huy tính tích cực của học sinh qua việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học cho học sinh lớp 6 - môn Ngữ Văn có đạt được kết quả như mong muốn hay không? 4. Giả thuyết nghiên cứu: -Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 6 đạt hiệu quả cao. III. PHƯƠNG PHÁP. 1. Khách thể nghiên cứu: - GV: Bản thân tôi dạy bộ môn Ngữ Văn 6 của trường. Phần lớn các em đều có ý thức học tập rất tốt: chủ động, tự giác, tích cực chiếm lĩnh tri thức, có ý thức tìm tòi, phát hiện trí thức mới. Thành tích học tập trong học kì I tương đối tốt. 2.Thiết kế nghiên cứu. Sử dụng thiết kế 4: Thiết kế kiểm trước tác động và sau tác động đối với các nhóm được phân chia ngẫu nhiên (được mô tả ở bảng sau). Thiết kế nghiên cứu: Nhóm KT trước tác động. Tác động. KT sau tác động. N1: Thực nghiệm. (08 HS) 01 Dạy học sử dụng bản đồ tư duy vào các giờ học Tiếng Việt 03 N2: Đối chứng. (10 HS) 02. Dạy học lí thuyết, không sử dụng bản đồ tư duy vào các giờ học Tiếng Việt 04. Ở thiết kế này tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập.3. Giáo viên : Hà THị Thìn - Trường TH & THCS Hoàng Châu 5 Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 3.Quy trình nghiên cứu. a. Chuẩn bị của giáo viên: - Giáo viên chuẩn bị phương tiện dạy học (GAĐT, bảng phụ, phiếu học tập ). Trong đó giáo án có thiết kế sử dụng bản đồ tư duy để nâng cao chất lượng của học sinh trong các giờ học Tiếng Việt - Ngữ Văn 6. b. Tiến hành dạy thực nghiệm: Thời gian tiến hành vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và tuân theo thời khoá biểu để đảm bảo tính khách quan. Cụ thể là: Thứ/ngày/tháng Môn Tiết theo PPCT Tên bài dạy 01 /11 /2011 Ngữ Văn 6 41 Danh từ (Tiếp theo) 18/11 / 2011 Ngữ văn 6 52 Số từ và lượng từ. 14/12/2011 Ngữ văn 6 65 Ôn tập Tiếng Việt IV. Đo lường và thu thập dữ liệu. - Bài kiểm tra trước tác động là bài kiểm tra học kì I môn Ngữ Văn 6 do phòng Giáo Dục ra đề thi chung cho toàn huyện. - Bài kiểm tra sau tác động là bài sau khi học xong phần Tiếng Việt do tôi nghiên cứu thiết kế. Bài kiểm tra này gồm 12 câu. Bài kiểm tra sau tác động gồm câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tự luận. - Tiến hành kiểm tra và chấm bài. - Sau khi thực hiện dạy xong các bài trên, tiến hành kiểm tra 1 tiết và chấm bài theo đúng đáp án đã xây dựng. V. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ. a.Phân tích dữ liệu So sánh điểm Bảng 4. So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động Giáo viên : Hà THị Thìn - Trường TH & THCS Hoàng Châu 6 Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 Đối chứng Thực nghiệm ĐTB 7,21 8,09 Độ lệch chuẩn 0,9 0,72 Giá trị P của T - test 0,0003 Chênh lệch g trị TB chuẩn (SMD) 0,9 Sau tác động kiểm chứng chênh lệch điểm trung bình (ĐTB) bằng T- test cho kết quả : P = 0,0003 cho thấy: Sự chênh lệch giữa ĐTB nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa. Qua bảng so sánh trên ta thấy: chênh lệch kết quả ĐTB nhóm thực nghiệm cao hơn điểm trung bình nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 0,9 . Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng bản đồ tư duy đối với học sinh nhóm thực nghiệm là rất lớn. Giả thuyết của đề tài: " Phát huy tính tích cực của học sinh qua việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học cho học sinh qua bài: "Ôn tập Tiếng Việt" - môn Ngữ Văn lớp 6 "đã được kiểm chứng. b. Bàn luận kết quả: Giáo viên : Hà THị Thìn - Trường TH & THCS Hoàng Châu 7 Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 - Kết quả sau kiểm tra tác động của nhóm thực nghiệm là 8,09 kết quả nhóm đối chứng là 7,2.Độ lệch chuẩn giữa hai nhóm là điều đó cho thấy điểm TBC của hai nhóm khác nhau. Phép kiểm chứng T-test ĐTB sau tác động của hai lớp là 0,0003 điều này khẳng định sự chênh lệch ĐTB của hai nhóm không phải là ngẫu nhiên mà do tác động * Hạn chế: Phát huy tính tích cực của học sinh qua việc sử dụng bản đồ tư duy với đối tượng học sinh lớp 6, các em còn bé, ý thức tự giác chưa cao, các em chưa quen với phuwong pháp học tập ở khối THCS nên để giáo dục có hiệu quả đòi hỏi người giáo viên cần phải: - Lựa chọn bài học, đơn vị kiến thức sao cho phù hợp với việc sử dụng bản đồ tư duy. - Giáo viên cần chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học (tùy theo nội dung bài học hay sự lựa chọn của mỗi giáo viên như: (GAĐT, bảng phụ, phiếu học tập ) - Xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp khả năng nhận thức của các em. Yêu cầu vừa sức với các em. - Phân phối thời gian hợp lí trong quá trình giảng bài để chuyển tải tối đa nội dung kiến thức và kĩ năng, phát huy hết khả năng tích cực, tự giác của các em trong quá trình học tập. - Bài giảng thuyết phục, học sinh cảm thấy nhẹ nhàng, hứng thú. VI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 1. Kết luận: Việc sử dụng BĐTD giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, giúp học sinh học tập tích cực đó chính là một trong những cách làm thiết thực triển khai nội dung dạy học có hiệu quả - nội dung quan trọng nhất trong năm nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Sử dụng thành thạo và hiệu quả Bản đồ Tư duy trong dạy học sẽ mang lại nhiều kết quả tốt và đáng khích lệ trong phương thức học tập của học sinh và phương pháp giảng dạy của giáo viên. Học sinh sẽ học được phương pháp học tập, tăng tính chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy. Giáo viên sẽ tiết kiệm được thời gian, tăng sự linh hoạt trong bài giảng, và quan trọng nhất sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức thông qua một “bản đồ” thể hiện các liên kết chặt chẽ của tri thức Sau một thời gian ứng dụng BĐTD trong đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn nói riêng, tôi thấy bước đầu có những kết quả khả Giáo viên : Hà THị Thìn - Trường TH & THCS Hoàng Châu 8 Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 quan. Tôi đã nhận thức được vai trò tích cực của ứng dụng BĐTD trong hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Biết sử dụng BĐTĐ để dạy bài mới, củng cố kiến thức bài học, tổng hợp kiến thức chương, phần. Học sinh hiểu bài nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đa số các em học sinh khá, giỏi đã biết sử dụng BĐTD để ghi chép bài, tổng hợp kiến thức môn học. Một số HS trung bình đã biết dùng BĐTD để củng cố kiến thức bài học ở mức đơn giản. Đối với môn Ngữ Văn, học sinh rất hào hứng trong việc ứng dụng BĐTD để ghi chép bài nhanh, hiệu quả, đặc biệt là trong học tiếng Việt. 2. Khuyến nghị: - Đối với BGH, tổ chuyên môn: + Cần tổ chức các chuyên đề về sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học. + Đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động lớn rất thiết thực với học sinh. - Đối với giáo viên dạy môn Ngữ Văn: +Nghiên cứu kĩ bài giảng, lựa chọn bài học phù hợp với sử dụng bản đồ tư duy. +Chuẩn bị chu đáo các thiết bị dạy học cần thiết để học sinh có trực quan theo dõi, các em dễ hiểu, dễ nhớ và có kĩ năng vận dụng tốt trong học tập. Tôi hy vọng rằng, trong những năm học tới phòng giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn hiệu quả hơn nữa để chúng tôi có được những phương Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp về những ý kiến đóng góp! Hoàng Châu , ngày tháng năm 2012 Người viết Hà Thị Thìn Giáo viên : Hà THị Thìn - Trường TH & THCS Hoàng Châu 9 S dng bn t duy nõng cao cht lng cỏc gi hc Ting Vit - mụn Ng Vn lp 6 VII. TI LIU THAM KHO. Ti liu tham kho 1.Sỏch Hng dn thc hin chun kin thc k nng mụn Ng Vn Trung hc c s NXB Giỏo dc. 2.Sỏch giỏo khoa mụn Ng Vn 6 3.Sỏch giỏo viờn mụn Ng Vn 6. 4. Trn ỡnh Chõu, ng Th Thu Thy, S dng bn t duy gúp phn TCH H hc tp ca HS, Tp chớ Khoa hc giỏo dc, s chuyờn TBDH nm 2009. 5. Ti liu tp hun chuyờn mụn do S Giỏo dc o to t chc. VIII. PH LC và minh chứng Của đè tài PH LC 1 : Bng vic s dng bn t duy cho hc sinh qua bi :" ễn tp Ting Vit" CHO HC SINH LP 6 NH SAU: Tiết 65- Tiếng việt ôn tập tiếng việt trọng tâm kiến thức, kĩ năng: Học sinh nắm đợc: 1/ Kiến thức: - Củng cố kiến thức về cấu tạo từ tiếng Việt, từ mợn, nghĩa của từ, lõi dùng từ, từ loại và cụm từ. 2/ Rèn kỹ năng: - Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: chữa lỗi dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn. 3/ Thái độ: HS có ý thức luyện , sử dụng và viết đúng các kiến thức trên vào việc tạo lạp văn bản. Chuẩn bị: GV: Giáo án điện tử, bảng phụ, phiếu học tập. HS: chuẩn bị bài, bảng phụ. Lên lớp: 1.Tổ chức: Kiểm tra sĩ số, ổn định tổ chức. Giỏo viờn : H TH Thỡn - Trng TH & THCS Hong Chõu 10 [...]... trong Việt đã học trong HKI - Ngữ Văn 6 trong HKI - Ngữ HKI - Ngữ Văn 6 Văn 6 GV: Sử - HS: Nhớ lại kiến thức dụng câu và trả lời hỏi gợi mở HS: Nhớ lại các đơn - HS: Khác nhận xét, (Nếu HS vị kiến thức cơ bản bổ sung có đã học về tiếng Việt vớng mắc) trong HKI - Ngữ Văn 6 ( 2- 3HS) GV: chốt ( Tùy theo ý kiến trả lời của HS) - HS ( đại diện nhóm): Thuyết minh nội dung qua sơ đồ t duy HS: ( đại diện 1 nhóm... minh về sơ đồ HS: trong lớp nhận xét, bổ sung GV: Tổ chức cho HS làm một số BTTN về - HS: Lắng nghe chữa lỗi dùng từ - Các lỗi cần tránh khi sử dụng từ: +Lặp từ +Lẫn lộn các từ gần âm +Dùngtừ không đúng nghĩa 5 Từ loại và cụm từ GV: Nhấn mạnh cho HS về việc tránh các lỗi khi sử dụng từ ngữ và cách sử dụng từ ngữ sao cho hay, hợp lí GV: Đa sơ đồ t duy về từ loại và cụm từ (màn hình) HS: lên bảng thuyết... quát - Mục tiêu: - Cấu tạo từ - Nghĩa của từ - Phân loại từ theo nguồn gốc - Lỗi dùng từ - Từ loại và cụm từ - Phơng pháp, KTDH: Vấn đáp, thuyết trình, HĐ cá nhân, trao đổi theo bàn - Thời gian dự kiến: 1 3- 15 phút thầy trò kiến thức cần đạt Ghi chú I: Hớng dẫn hệ I Hớng dẫn hệ thống I Hệ thống hóa thống hóa kiến thức hóa kiến thức tiếng kiến thức tiếng tiếng Việt đã học Việt đã học trong Việt đã học. .. một đoạn văn và đúng văn tự sự (1, 0đ) - Đủ số câu: (1,0 đ) - Đúng chủ đề về lớp học: (1,0 đ) - Đúng chính tả, diễn đạt trong sáng, lu loát ( 1, 0 đ) - Sử dụng danh từ chung (1,0 đ) - Sử dụng danh từ riêng (1,0 đ) Giỏo viờn : H TH Thỡn - Trng TH & THCS Hong Chõu 21 S dng bn t duy nõng cao cht lng cỏc gi hc Ting Vit - mụn Ng Vn lp 6 PH LC 3 : BNG IM LP I CHNG (NHểM 2 ) STT 1 2 3 4 5 6 7 8 H v tờn Lờ Th... nhà) trình bày hệ 11 Giỏo viờn : H TH Thỡn - Trng TH & THCS Hong Chõu S dng bn t duy nõng cao cht lng cỏc gi hc Ting Vit - mụn Ng Vn lp 6 thống các đơn vị kiến thức tiếng Việt đã học trong HKI - Ngữ Văn 6 bằng một sơ II: Hớng dẫn ôn tập II: Hớng dẫn ôn đồ t duy chi tiết tập chi tiết HS: Nhận xét, bổ 1 Cấu tạo từ sung ý kiến (nếu có) HS: Nhớ lại kiến thức - Khái niệm từ GV: Nhận xét, chốt để trả lời... về sơ đồ t duy HS: Nhận xét, bổ sung HS: Lên bảng trình bày GV: Gọi HS lên sơ đồ t duy về số từ và thuyết minh về sơ đồ lợng từ t duy Giỏo viờn : H TH Thỡn - Trng TH & THCS Hong Chõu 14 S dng bn t duy nõng cao cht lng cỏc gi hc Ting Vit - mụn Ng Vn lp 6 HS: lấy ví dụ về số từ HS: NHận xét, bổ và lợng từ sung GV: Có nhận xét, bổ sung cách trình bày của HS GV: Tiếp tục gọi HS trình bày sơ đồ t duy về... Ting Vit - mụn Ng Vn lp 6 HS: Lên bảng điền thông tin trong sơ đồ 3 Phân loại từ câm theo nguồn gốc GV: Sử dụng sơ đồ câm HS: HĐ nhóm theo bàn tìm các thông tin phù hợp với các kiến thức đã học về từ mợn để hoàn thành sơ đồ câm mà GV đa ra HS: Lấy ví dụ minh họa HS: Lên bảng điền thông tin HS: trong lớp làm vào giấy nháp HS: Nêu ý kiến về bài làm của bạn và bổ sung GV: Có thể sử dụng câu hỏi gợi mở (Nếu... tập 4 Hớng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới : ( 2-3 phút) (trên màn hình) Giỏo viờn : H TH Thỡn - Trng TH & THCS Hong Chõu 18 S dng bn t duy nõng cao cht lng cỏc gi hc Ting Vit - mụn Ng Vn lp 6 Giỏo viờn : H TH Thỡn - Trng TH & THCS Hong Chõu 19 S dng bn t duy nõng cao cht lng cỏc gi hc Ting Vit - mụn Ng Vn lp 6 PH LC 2 : MINH HA BNG 1 KIM TRA Đề KIểm TRA UBND HUYN CT HI Mụn : Ng Vn 6 (Phn Ting Vit)... và lắng - Từ thuần Việt - Từ mợn: Từ mợn HS: Nhận xét, bổ nghe tiếng Hán, từ mợn sung các nớc khác GV: Bổ sung ( bằng sơ đồ/ sgk trên màn hình) và chốt HS: Lên bảng thuyết minh HS khác: Nhận xét, bổ sung 4 Chữa lỗi dùng từ GV: Đa sơ đồ lên HS: HĐ cá nhân làm màn hình BTTN Giỏo viờn : H TH Thỡn - Trng TH & THCS Hong Chõu 13 S dng bn t duy nõng cao cht lng cỏc gi hc Ting Vit - mụn Ng Vn lp 6 GV: gọi... GV: Sử dụng câu hỏi vấn đáp để giúp HS nhớ lại kiến thức về nghĩa của từ HS: Lấy ví dụ minh họa HS: Trao đổi theo bàn GV: Bổ sung, chốt và đa sơ đồ/ sgk lên màn hình - Khái niệm - Có hai loại nghĩa chính của từ: nghĩa gốc, nghĩa chuyển - ví dụ Giỏo viờn : H TH Thỡn - Trng TH & THCS Hong Chõu GV: Có thể sử dụng câu hỏi gợi mở (Nếu HS có vớng mắc) 12 S dng bn t duy nõng cao cht lng cỏc gi hc Ting Vit - . 4 Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 Học sinh học tập độc lập, sử dụng BĐTD để hỗ trợ học tập, phát triển tư duy lôgic. - Học sinh tự có thể sử. 2 Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6 II. GIỚI THIỆU. 1. Hiện trạng Học sinh lớp 6 trường Tiểu Học và THCS Hoàng Châu còn học yếu Tiếng Việt, . Dạy học sử dụng bản đồ tư duy vào các giờ học Tiếng Việt 03 N2: Đối chứng. (10 HS) 02. Dạy học lí thuyết, không sử dụng bản đồ tư duy vào các giờ học Tiếng Việt 04. Ở thiết kế này tôi sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKK Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6, SKKK Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6, SKKK Sử dụng bản đồ tư duy nâng cao chất lượng các giờ học Tiếng Việt - môn Ngữ Văn lớp 6

Từ khóa liên quan