0
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

Phương hướng nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực

Một phần của tài liệu TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM QUANG MINH. (Trang 41 -41 )

007 Ngoại tệ các loạ

3.3. Phương hướng nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực

công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực phẩm Quang Minh.

Trên đây là một số nhận xét về tổ chức công tác kế toán và về tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực phẩm Quang Minh. Qua phân tích, đánh giá những ưu nhược điểm dựa vào lý luận chung cần có một số cải tiến để góp phần phục vụ tốt yêu cầu quản lý. Bằng những kiến thức đã học, em xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến với hi vọng ở một chừng mực nào đó góp phần hoàn thiện công tác kế toán của công ty.

Công ty luôn khuyến khích các bộ phận kế toán không ngừng học hỏi và

nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Tạo điều kiện để họ có điều kiện và thời gian học hỏi kiến thức. Chọn lọc và đào tạo đội ngũ kế toán có chuyên môn và trình độ cao. Để có thể sử dụng được các phần mềm kế toán mới cập nhật.

Về việc áp dụng kế toán máy: Công ty hiện nay vẫn chưa có cho nên không thể nào áp dụng sổ sách kế toán nhanh chóng và thuận tiện được vì vậy nhanh chóng có một hệ thống kế toán phù hợp với hình thức kế toán được áp dụng tại Công ty. Tránh tình trạng đến cuối tháng kế toán mới tập hợp được các nội dung báo cáo, tập hợp được rồi kế toán lại chỉ biết vào từng loại sổ một bằng tay (hình thức sổ lặp đi lặp lại nhiều lần) dẫn đến tính trạng chậm không cập nhật kịp thời các thông tin nếu công ty khụng áp dụng một hình thức phần mềm kế toán.

KẾT LUẬN

Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, cơ chế quản lý của Nhà nước được đổi mới với chính sách mở cửa đã mang lại những cơ hội cũng như những thách thức cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nghiên cứu các biện pháp tăng cường công tác quản lý trên các phương diện kinh tế. Với chức năng quản lý, hoạt động của công tác kế toán liên quan trực tiếp đến việc hoạch định các chiến lược phát triển và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, việc hoàn thiện các nội dung của công tác kế toán là rất quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào.

Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực phẩm Quang Minh, em đã tìm hiểu, học hỏi và nâng cao kiến thức thực tế về công việc kế toán. Em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tại Công ty, đồng thời mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị nhằm giúp hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty

Trên đây là báo cáo thực tập tổng hợp nghiên cứu về công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực phẩm Quang Minh. Để hoàn thành được báo cáo này, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Tài chính – Kế toán Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của GS.TS. Nguyễn Quang Quynh cùng sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cán bộ, nhân viên phòng Kế toán Công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực phẩm Quang Minh. Vì thời gian có hạn và khả năng nhìn nhận vấn đề trong thực tế còn nhiều hạn chế nên bài viết của em không thể tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn.

Một phần của tài liệu TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM QUANG MINH. (Trang 41 -41 )

×