SKKN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỂ DẠY BÀI 23- ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

13 1.9K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:09

. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỂ DẠY BÀI 23- ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( 1947 - 1945) CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8. A- Nhận thức cũ - Giải pháp cũ Trong thực tế dạy học lịch sử. chiếu để tiến hành các thao tác chiếu cxác câu hỏi hoặc bài tập lên màn hình để học sinh tiến hành giải bài tập. - Việc thiết kế hệ thống câu hỏi hoặc bài tập để tiến hành dạy một bài ôn tập đòi. hỏi bài tập để dạy bài 23 - ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( 1917 - 1945) chương trình lịch sử lớp 8. Dù bản thân tôi đã nhận thấy đã có một số thành công nhất định, song đề tài này không thể

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan