SKKN Tìm biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đối với môn Sinh học 6

15 1.5K 4
SKKN Tìm biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đối với môn Sinh học 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. : Tìm biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đối với môn Sinh học 6 I – Lý do chọn đề tài : Quy chế đánh giá , xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo quyết định số 40/20 06/ QĐ. Đề tài : SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÌM BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA ĐỐI VỚI MÔN SINH HỌC 6 Người viết : NGÔ CÔNG VĂN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CỘNG HIỀN Năm học 2008– 2009 A – NỘI DUNG ĐỀ. Tìm biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đối với môn Sinh học 6 III. CAM KẾT Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này là sản phẩm của cá nhân tôi. Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:31

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan