SKKN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC 6 THCS

15 3.2K 15
SKKN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC 6 THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. o0o SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC 6 THCS HỌ VÀ TÊN : TRẦN QUANG THUẬN ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS PHƯƠNG XÁ Năm học : 2007 - 2008 . . Chính vì lý do trên tôi đã chọn sáng kiến phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy môn sinh học 6 . Người thực hiện: Đặng Minh Dự 1 TRƯỜNG THCS PHƯỢNG VĨ PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. đạo của Bộ giáo dục - đào tạo, toàn ngành giáo dục đang đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các bậc học theo hướng phát huy tính tích cực của người học, tập trung vào hoạt động học của học sinh. ,

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan