0

SKKN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG PHÂN MÔN VĂN Ở THCS

19 2,674 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:24

. Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn . B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I. Một số vấn đề lí thuyết về dạy học dựa trên giải quyết vấn đề: 1. Khái niệm: * Dạy học dựa. tiết dạy riêng và có giáo án kèm theo) IV. Một số lưu ý. C. KẾT LUẬN. D. ĐỀ XUẤT. Đề tài: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG PHÂN MÔN VĂN Ở THCS A. ĐẶT VẤN ĐỀ: I LỘC TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG  CHUYÊN ĐỀ HUYỆN ĐỀ TÀI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG PHÂN MÔN VĂN Thực hiện: -Nhóm Văn -Tổ Văn- GDCD-Nhạc Năm học : 2012-2013 Tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG PHÂN MÔN VĂN Ở THCS, SKKN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG PHÂN MÔN VĂN Ở THCS,

Từ khóa liên quan