0

Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học_SKKN QLGD

54 2,149 10
  • Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học_SKKN QLGD

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 17:04

Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. I- ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý do chọn đề tài: Chúng ta cùng nhân loại đang bước vào thế kỷ XXI, thể kỷ của khoa học và công nghệ với xu thế hội nhập của nền kinh tế quốc tế ngày càng cao, với sự cạnh tranh trên thị trường thế giới ngày càng quyết liệt, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong đó coi “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, coi con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Vì vậy, đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo phải đào tạo đội ngũ những người lao động tự chủ, năng động, sáng tạo, tiếp cận và làm chủ được công nghệ tiên tiến, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, có khả năng bắt kịp nhịp điệu phát triển của thời đại; Ngành giáo dục và đào tạo cần thực hiện giáo dục toàn diện tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục. Đặc biệt phương pháp giáo dục cần đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực của người học. Tại hội nghị lần thứ hai BCH Trung ương Đảng khoá VIII đã khẳng định: “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến, phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học ” Đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, phát huy tư duy sáng tạo của người học được thực hiện theo nhiều cách, trong đó việc sử dụng thết bị giáo dục (TBGD) là một trong nhữg cách thức phát huy tính tích cực của người học trong quá trình dạy học. TBGD là một thành tố không thể thiếu được trong quá trình dạy học . Muốn đổi mới phương pháp dạy học ============================================ =================== Trần Thị Minh Hoa – Hiêụ trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 1 Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. phải đổi mới cả nội dung dạy học, TBGD, tổ chức dạy học và cách kiểm tra đánh giá. Trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII được trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nhấn mạnh: “ Tăng cường cơ sở vật chất và từng bước hiện đại hoá nhà trường , lớp học, sân chơi, bãi tập, máy tinh nối mạng internet, thiết bị học tập và giảng dạy hiện đại, thư viện, ký túc xá ” và “Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay.” Lý luận dạy học cũng đã khẳng định cơ sở vật chất (CSVC ), TBGD và hầu hết các sản phẩm khoa học kỹ thuật có chức năng xác định và mang mục đích sư phạm rất cao, chúng chứa đựng trình độ khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật, chứa đựng một tiềm năng khoa học to lớn đồng thời đóng vai trò là đối tượng chứa nội dung cần nhận thức. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiểu học là bậc học nền tảng, là tiền đề để nâng cao dân trí, là cơ sở ban đầu quan trọng để đào tạo thế hệ trẻ trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Bản chất của hoạt động nắm tri thức là hoạt động nhận thức, người ta đã căn cứ vào các giai đoạn và các dạng của quá trình nhận thức để phân chia quá trình nắm tri thức thành các giai đoạn sau: -Tri giác tài liệu học tập - Suy nghĩ về tài liệu học tập - Củng cố tài liệu - Vận dụng thực hành TBGD vừa là nguồn tri thức, vừa là phương tiện chứa đựng truyền tải thông tin nhằm tích cực hoá quá trình nhận thức, kích thích hứng thú học tập, phát triển trí tuệ, kỹ năng thực hành của học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy học. ============================================ =================== Trần Thị Minh Hoa – Hiêụ trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 2 Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. TBGD còn góp phần đảm bảo tính trực quan trong quá trình dạy học, mở rộng khả năng tiếp cận với các sự vật và hiện tượng, cho phép học sinh có điều kiện tự chiếm lĩnh kiến thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo. Để có một TBGD đến từng nhà trường và đến từng giáo viên phải trải qua các giai đoạn chủ yếu sau: từ chương trình và SGK Xây dựng danh mục trang bị →Xây dựng đề cương nghiên cứu thể hiện mẫu → Chế thử→ Thực nghiệm→ Hiệu chỉnh và sản xuất loạt nhỏ→ Sản xuất đồng loạt→ Trang bị đại trà→ Sử dụng và bảo quản để dùng lâu dài. Trong các công đoạn đó thì quản lý, sử dụng và bảo quản là các khâu cuối cùng nhưng cực kỳ quan trọng bởi nếu không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả thì sẽ gây nên sự lãng phí hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước và nhân dân, đồng thời không góp phần đổi mới phương pháp dạy học và không nâng cao được chất lượng dạy học. Thực tế nhiều năm học qua, trường tiểu học đã có nhiều cố gắng và bước đầu có thành tích trong việc quản lý sử dụng và bảo quản TBGD , góp phần nâng cao chất lượng dạy học, song việc làm này còn nhiều hạn chế vì nhiều lý do khác nhau: TBGD còn thiếu (nhất là các thiết bị hiện đại), chất lượng chưa đồng bộ; ở nhiều nơi có TBGD nhưng giáo viên chưa chú ý sử dụng thậm chí có nơi giáo viên không biết sử dụng hoặc sử dụng mà không có hiệu quả. Tình trạng “ dạy chay” còn phổ biến. TBGD phần lớn chỉ được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt như: thao giảng, hội giảng, có đoàn kiểm tra. Công tác quản lý TBGD của hiệu trưởng các trường còn mang tính hành chính, chiếu lệ. Trong khi đó việc sử dụng TBGD của giáo viên lại chịu ảnh hưởng nhiều từ cách quản lý TBGD của hiệu trưởng. Do đó vấn đề quản lý TBGD hiện nay đang là vấn đề bức xúc đặt ra, được nhiều nhà quản lý quan tâm. ============================================ =================== Trần Thị Minh Hoa – Hiêụ trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 3 Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. Từ những lý do trên và với mong muốn tìm được các biện pháp quản lý góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TBGD ở trường tiểu học nên tôi đã chọn đề tài: Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TBGD ở trường tiểu học Tiên Tiến. 2. Mục đích nghiên cứu: Đề xuất và lý giải một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TBGD ở trường tiểu học. 3 . Đối tượng và khách thể nghiên cứu: 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TBGD ở trường tiểu học 3.2.Khách thể nghiên cứu Cán bộ giáo viênTrường tiểu học Tiên Tiến huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên. 4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 4.1 Giới hạn nghiên cứu Giáo viên Trường tiểu học Tiên Tiến huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Trường tiểu học Tiên Tiến huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu : - Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của việc quản lý sử dụng TBGD ở trường tiểu học. - Tìm hiểu thực trạng quản lý, sử dụng TBGD ở trường tiểu học Tiên Tiến huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên. - Trải nghiệm một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TBGD ở trường tiểu học Tiên Tiến. ============================================ =================== Trần Thị Minh Hoa – Hiêụ trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 4 Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. 6. Phương pháp nghiên cứu: 6.1 Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: - Nghiên cứu các văn kiên, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, chỉ thị của ngành. - Nghiên cứu cơ sở lý luận về TBGD và quản lý TBGD. 6.2 Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra thực tế, quan sát, đàm thoại, phỏng vấn, trải nghiệm 6.3 Phương pháp toán học: Thống kê, xử lý các số liệu đã thu thập được. II-NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1. Cơ sở khoa học 1. Khái niệm TBGD Theo Lotx Klinbơ (Đức) thì TBGD (hay còn gọi là đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, dụng cụ ) là tất cả những phương tiện vật chất cần thiết cho giáo GV và HS tổ chức và tiến hành hợp lý, có hiệu quả quá trình giáo dưỡng và giáo dục ở các môn học, cấp học. Theo các chuyên gia thiết bị giáo dục của Việt Nam: TBGD là thuật ngữ chỉ một vật thể hoặc một tập hợp đối tượng vật chất mà người GV sử dụng với tư cách là phương tiện điều khiển hoạt động nhận thức của HS, còn đối với HS thì đó là các nguồn tri thức, là các phương tiện giúp HS lĩnh hội các khái niệm, định luật, thuyết khoa học.vv hình thành ở họ các kỹ năng, kỹ xảo, đảm bảo phục vụ mục đích dạy học. TBGD là một bộ phận trong hệ thống CSVC sư phạm, TBGD là tất cả những phương tiện cần thiết được giáo viên và học sinh sử dụng trong hoạt ============================================ =================== Trần Thị Minh Hoa – Hiêụ trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 5 Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. động dạy và học nhằm phát huy tính tích cự, chủ động sáng tạo trong hoạt động khám phá và lĩnh hội tri thức của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đạt được mục tiêu giáo dục đã đề ra. TBGD gồm máy móc, dụng cụ thí nghiệm, mô hình, mẫu vật, hoá chất, tranh ảnh, đồ dùng dụng cụ giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật, thiết bị nghe nhìn và các thiết bị trực quan khác. TBGD bao gồm các thiết bị dùng chung, các thiết bị trực quan, thực nghiệm và các thiết bị kỹ thuật ( các phương tiện nghe - nhìn). TBGD các bộ môn được sử dụng thường xuyên nhất ,chúng trực tiếp tham gia vào quá trình giảng dạy và học tập, gắn liền với nội dung và phương pháp trong từng tiết học nên được xem là bộ phận quan trọng góp phần đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học. Một bộ phận TBGD có tính hiện đại và khả năng sư phạm to lớn, thường được sử dụng chung trên lớp đó là phương tiện kỹ thuật dạy học. Nhờ có các phương tiện kỹ thuật , một lượng thông tin lớn của bài học có thể được hình ảnh hoá, mô hình hoá, phóng to hoặc thu nhỏ, làm cho nhanh hơn hoặc chậm hơn,… đem lại cho người học một không gian học tập mang tính mục đích và hiệu quả cao. Các phương tiện kỹ thuật này với ưu thế về mặt sư phạm cũng góp phần không nhỏ trong việc đổi mới phương pháp dạy học trong các nhà trường. TBGD ở nhà trường tiểu học rất đa dạng, phong phú.Bất cứ môn học nào cũng cần đến TBGD. Mỗi môn học lại yêu cầu có những TBGD khác nhau phù hợp với từng bài học. Có TBGD dùng để hình thành kiến thức, có TBGD dùng cho việc thực hành, lại có TBGD dùng để củng cố, khắc sâu nội dung bài học … Có thể phân loại TBGD theo rất nhiều cách, dễ hiểu nhất ta có thể phân loại theo loại hình: TBGD bao gồm: - Mô hình: là vật thay thế cho hiện tượng sự vật có thực đã được đơn giản hoá nhưng vẫn giữ được những thuộc tính cơ bản của sự vật hiện tượng. ============================================ =================== Trần Thị Minh Hoa – Hiêụ trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 6 Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. - Mẫu vật: là vật thực nhưng đã không giữ được toàn vẹn các thuộc tính của vật thực - Vật thực: giữ được toàn bộ các thuộc tính tự nhiên vốn có. - Ấn phẩm: tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu bảng,… được in trên giấy. - Tài liệu nghe – nhìn : phim, bản trong, băng đĩa âm thanh, hình ảnh - Dụng cụ thí nghiệm : chứng minh và thực hành để tái tạo lại các sự vật hiện tượng - Phương tiện kỹ thuật, phương tiện nghe – nhìn, máy tính: Để thể hiện các tài liệu trực quan. Tóm lại, TBGD là bộ phận quan trọng trong hệ thống CSVC sư phạm , nó vừa là phương tiện, công cụ, vừa là đối tượng của nhận thức. 2. Vị trí của TBGD : Quá trình dạy học ( còn gọi là quá trình sư phạm hẹp ) là một quá trình bao gồm nhiều thành tố cơ bản cấu thành nên như: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, giáo viên, học sinh, TBGD . Các yếu tố này tương tác với nhau tạo thành quá trình dạy học, nếu thiếu một trong các thành tố cơ bản đó thì quá trình dạy học sẽ không thực hiện được . Mối quan hệ của các thành tố cấu thành nên quá trình dạy học được biểu diễn bằng sơ đồ sau: KH- TN- KT XH ============================================ =================== Trần Thị Minh Hoa – Hiêụ trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 7 Mục tiêu Phương pháp Học sinh Nội dung Giáo viên Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. Trong sơ đồ trên, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học là các yếu tố gắn bó chặt chẽ với nhau, qui định lẫn nhau, kết hợp với sự chỉ đạo, điều khiển và tự điều khiển của người tham gia tạo nên “ Vùng hợp tác sinh động” giữa giáo viên và học sinh. Đó là những cơ hội cần thiết để nhận thức. Trong “ Vùng hợp tác sinh động” đó có sự tham gia tích cực của TBGD. TBGD là nội dung, phương tiện truyền tải thông tin giúp giáo viên tổ chức và điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh, giúp học sinh hứng thú học tập, rèn luyện tác phong và kỷ luật lao động, kỹ năng thực hành, hình thành phương pháp học tập chủ động, tích cực, đảm bảo nguyên tắc “ học đi đôi với hành ”. TBGD có quan hệ chặt chẽ với nội dung và phương pháp dạy học. Nội dung dạy học qui định những đặc trưng cơ bản của TBGD, thể hiện ở chỗ: hệ thống TBGD phải tính đến một cách toàn diện các đặc điểm của nội dung chương trình, phải được lựa chọn cẩn thận để nghiên cứu mỗi vấn đề của chương trình; phải thoả mãn yêu cầu về tính khoa học, sư phạm, kinh tế, kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn; phải có thành phần cho phép tiến hành thuận lợi các hình thức dạy học. Trong thời đại bùng nổ thông tin, KHKT phát triển như vũ bão, nhiều tri thức đem dạy ở phổ thông nhanh chóng bị lạc hậu vì vậy cần phải lựa chọn nội dung dạy như thế nào để học sinh không những chiếm lĩnh được tri thức mới, đồng thời phải hình thành năng lực tự học, tự phát triển. Vì vậy phương pháp dạy học mới phải theo xu hướng tích cực hoá quá trình nhận thức của học sinh, năng lực thực hành, năng lực tự nghiên cứu. Muốn đạt được điều đó thì không có cách nào khác là phải tăng cường trang bị và đặc biệt là nâng cao ============================================ =================== Trần Thị Minh Hoa – Hiêụ trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 8 TBGD Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong đó chú trọng các phương tiện nghe nhìn và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Ngược lại, những thành tựu của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin đã làm xuất hiện nhiều loại hình thiết bị dạy học mới giúp cho việc đổi mới phương pháp dạy học. Người ta thừa nhận rằng việc hoàn thiện các phương pháp dạy học sẽ không thể thực hiện được nếu không sử dụng rộng rãi các phương tiện nghe nhìn (Máy tính, Máy chiếu đa năng, Bảng chiếu). Nói một cách khác: TBGD là “ mắt xích” trong chỉnh thể mục tiêu, nội dung, phương pháp và phương tiện dạy học. Tất cả chỉnh thể đó làm thành một hệ toàn vẹn trong quá trình dạy học, hệ toàn vẹn này lại chịu sự tác động và chi phối của tình hình kinh tế xã hội và tiến bộ khoa học công nghệ của mỗi quốc gia, mỗi địa phươngtrong từng giai đoạn lịch sử nhất định. “ Sự nghiệp giáo dục phát triển nhờ thực hiện các quá trình dạy học qua các giai đoạn lịch sử, trong đó người lao động (giáo viên và học sinh) chiếm vị trí trung tâm và đồng thời các công cụ lao động của họ cũng phải là yếu tố rất quan trọng và mang tính quy định của quá trình lao động này. Thiếu một trong ba yếu tố: đối tượng lao động, công cụ lao động và người lao động thì “quá trình lao động hẳn hoi” sẽ không xuất hiện, sẽ không thể nói đến một “quá trình sư phạm hẳn hoi”, một “ việc dạy học hẳn hoi” nếu không có công cụ tương ứng – TBGD . TBGD và người lao động (giáo viên và học sinh) liên quan hữu cơ với nhau và luôn bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển”. ( Trích: Tạp chí TTKHGD số 81/2000 – Vai trò của TBGD xét trên quan điểm triết học duy vật lịch sử - Tác giả Trần Doãn Quới ) Có thể nói, các thành tố cấu thành nên quá trình dạy học chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong mối quan hệ với các thành tố khác. Chỉ khi giải quyết tốt các mối quan hệ đó thì việc dạy học mới có thể đạt được kết quả mong muốn. Việc điều khiển tối ưu các mối quan hệ của các thành tố trên có thể được coi là nghệ thuật về mặt sư phạm. Như vậy, TBGD là tiền đề vật ============================================ =================== Trần Thị Minh Hoa – Hiêụ trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 9 Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. chất của phương pháp dạy học, là một bộ phận cấu thành không thể thiếu của quá trình dạy học. 3.Vai trò của TBGD trong việc đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục: TBGD có vai trò to lớn trong quá trình nhận thức.Theo Lê- nin , qui luật nhận thức của con người là: “ Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn.”; Theo VAT thì kiến thức thu nhận được qua nghe: 11%, qua nhìn: 81%, qua các giác quan khác: 9%. Còn tỷ lệ kiến thức nhớ được sau khi học: 20% qua những gì mà ta nghe được 30% qua những gì mà ta nhìn được 50% qua những gì mà ta nghe và nhìn được 80% qua những gì mà ta nói được 90% qua những gì mà ta nói và làm được Việt Nam có câu:Trăm nghe không bằng một thấy Trăm thấy không bằng một làm Người Ấn Độ cũng tổng kết: Tôi nghe – tôi quên Tôi nhìn – Tôi nhớ Tôi làm – Tôi hiểu Như vậy, để quá trình nhận thức của con người nói chung đạt hiệu quả cao thì cần phải thông qua quá trình nghe, nhìn và thực hành. Với học sinh tiểu học, (lứa tuổi từ 6 đến 11, 12 tuổi ) tư duy của các em mới chỉ là tư duy cụ thể, tư duy hình ảnh chiếm ưu thế hơn so với tư duy trừu tượng. Các hình ảnh trực tiếp, các dụng cụ, mô hình, hiện tượng được trực quan hoá luôn tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với các em. Không ít những nội dung học tập phức tạp cần đến sự hỗ trợ tích cực của phương tiện trực quan mới giải quyết được như: chứng minh các hiện ============================================ =================== Trần Thị Minh Hoa – Hiêụ trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 10 [...]... tra giám sát chặt chẽ việc sử dụng TBGD của giáo viên (tng im) x Thứ hạng (im Trung bỡnh) 29 2,4 2 30 2,5 1 25 2,0 3 Sau đây là biểu đồ minh hoạ cho các biện pháp quản lý việc sử dụng TBGD của hiệu trởng: ============================================ 19 =================== Trn Th Minh Hoa Hiờ trng Trng TH Tiờn Tin Nm hc 2012-2013 Mt s bin phỏp qun lý ca hiu trng nhm nõng cao hiu qu s dng Thit b giỏo... phỏp qun lý TBGD ca Hiu trng nh trng: STT Bin phỏp qun lý Mc Bỡnh thng Khng QT 7 3 2 8 2 2 3 7 2 Quan trng Ch o giỏo viờn 1 2 3 xõy dng k hoch s dng TBGD Nhc nh giỏo viờn s dngTBGD Kim tra giỏm sỏt cht ch vic s dng TBGD ca giỏo viờn Bng 2b: Tng hp im s hiu trng qun lý ch o s dng TBGD trong nh trng: STT 1 2 3 Bin phỏp qun lý Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch sử dụng TBGD Nhắc nhở giáo viên sử dụngTBGD... hc Tiờn Tin cha cao, ũi hi phi i mi cụng tỏc qun lý TBGD bng nhng bin phỏp hu hiu nhm nõng cao hiu qu s dng TBGD v gúp phn quan trng nõng cao cht lng giỏo dc ca nh trng CHNG III: MT S BIN PHP QUN Lí CA HIU TRNG NHM NNG CAO HIU QU S DNG TBGD TRNG TIU HC TIấN TIN - PH C- HNG YấN L mt hiu trng c trang b lý lun qun lý, khi i sõu nghiờn cu ti Mt s bin phỏp qun lý ca hiu trng nhm nõng cao hiu qu s dng... qun lý ca ngi hiu trng vi cụng tỏc ny trng tiu hc Tiờn Tin vi thi gian nghiờn cu tri nghim trong hai nm hc 2011-2012, 2012-2013 nh sau: Bin phỏp 1 Nõng cao nhn thc cho cỏn b qun lý, giỏo viờn v tm quan trng ca TBGD trong vic i mi phng phỏp nhm nõng cao cht lng dy hc 1 Nõng cao nhn thc cho i ng cỏn b qun lý 1.1 Ni dung nõng cao nhn thc ca cỏn b qun lý: Bt c mt cụng vic gỡ thỡ vai trũ ch o ca ngi qun lý. .. kim tra, kim kờ, ỏnh giỏ; Cỏc loi s sỏch theo dừi qun lý TBGD ; Ni quy treo ti cỏc phũng thớ nghim, 1 2 Hỡnh thc t chc nõng cao nhn thc: Nh vy, ngi cỏn b qun lý cú th phi cn n cỏc phng phỏp v phng tin qun lý qun lý TBGD (ghi chộp, phõn loi, lp ma trn, s dng mỏy vi tớnh) Mun nõng cao nhn thc v cụng tỏc TBGD ngi cỏn b qun lý cn: - Ch ng thu thp v x lý thụng tin cú liờn quan thụng qua cỏc ti liu, sỏch... ch o ca ngi qun lý u rt quan trng v cú ý ngha quyt nh Mt khi ngi cỏn b qun lý cú nhn thc ỳng v quyt tõm cao thỡ giỏo viờn v hc sinh s hng ng v quyt tõm thc hin Hin nay, v lý lun cng nh thc tin ngi ta ó bt u cụng nhn qun lý giỏo dc l mt ngh, nờn qun lý TBGD ũi hi ngi cỏn b qun lý phi cú nhn thc y v thc tin thuc lnh vc qun lý v cú ============================================ 23 ===================... phỏp qun lý ca hiu trng nhm nõng cao hiu qu s dng Thit b giỏo dc trng Tiu hc CHNG II: THC TRNG V TBGD V CễNG TC QUN Lí S DNG TBGD TRNG TIU HC TIấN TIN- PH C 1 Tỡnh hỡnh i ng cỏn b, giỏo viờn.* V cỏn b qun lý: BNG 1: I NG CN B QUN Lí S TS cỏn b qun lý Tui Tui nm i Chc v ngh lm Trỡnh CBQL HT: 01 40 20 9 H 02 PHT: 01 43 6 3 H Nh vy c 2/2 /c cỏn b qun lý u t trỡnh o to trờn chun Cỏc /c cỏn b qun lý u... - Tp hp c s úng gúp trớ tu ca cng s - Ngoi vic nõng cao nhn thc ca bn thõn, ngi cỏn b qun lý vi trỏch nhim ca mỡnh cũn cn cú bin phỏp nõng cao nhn tc cho i ng cỏn b, giỏo viờn, cụng nhõn viờn nh trng 2 Nõng cao nhn thc cho i ng giỏo viờn 2.1 Ni dung nõng cao nhn thc cho i ng giỏo viờn: Nhn thc l c s ca hnh ng, nhn thc ỳng thỡ hnh ng mi em li hiu qu cao Dõn ta cú cõu: T tng khụng thụng thỡ eo bỡnh tụng... ============================================ 20 =================== Trn Th Minh Hoa Hiờ trng Trng TH Tiờn Tin Nm hc 2012-2013 Mt s bin phỏp qun lý ca hiu trng nhm nõng cao hiu qu s dng Thit b giỏo dc trng Tiu hc s dng TBGD khi lờn lp m ngi qun lý li ớt quan tõm n vic tỡm hiu lý do, tõm lý giỏo viờn nờn TBGD cha c s dng ỳng vi vai trũ, chc nng ca nú Núi chung, cụng tỏc TBGD nh trng ó c quan tõm song cha ỳng mc, cha... dn, ch o ca cp trờn, cỏc ti liu v qun lý giỏo dc ============================================ 24 =================== Trn Th Minh Hoa Hiờ trng Trng TH Tiờn Tin Nm hc 2012-2013 Mt s bin phỏp qun lý ca hiu trng nhm nõng cao hiu qu s dng Thit b giỏo dc trng Tiu hc - Tham gia cỏc t tp hun chuyờn , hi tho, cỏc lp bi dng cỏn b qun lý giỏo dc tp trung, cỏc lp bi dng v qun lý hiu qu TBGD - Tham quan hc tp cỏc . trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 9 Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. chất của phương pháp dạy học, là một. Hiêụ trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 15 Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. STT Môn học Mức độ sử dụng TBGD Thường. Hiêụ trưởng Trường TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 10 Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học. tượng khoa học tự nhiên, toán học,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học_SKKN QLGD, Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học_SKKN QLGD, Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học_SKKN QLGD

Từ khóa liên quan