0

Một số kinh nghiệm sử dụng đồ dùng dạy học lớp 4 hiệu quả

10 1,790 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:03

. '>?2$@ Sử dụng tốt hiệu quả đồ dùng dạy học ở các lớp 4, 5 phụ thuộc vào các yếu tố sau : +Công tác quản lý của nhà trường với thiết bị đồ dùng dạy học. +Nhận thức về vai trò, tác dụng của đồ dùng dạy. của đồ dùng dạy học trong quá trình dạy học . +Về việc hiểu cấu tạo đồ dùng dạy học thuộc khối lớp mà mình phụ trách, về phạm vi sử dụng của mỗi đồ dùng dạy học trong các tiết dạy . +Các thao. sử dụng đồ dùng dạy học . Còn một số bất hợp lý trong bộ đồ dùng dạy học mà chỉ khi lên lớp giáo viên mới nhận ra. Chính vì vậy, chúng tôi chọn bài dạy thích hợp để thực hành trực tiếp vào một
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm sử dụng đồ dùng dạy học lớp 4 hiệu quả, Một số kinh nghiệm sử dụng đồ dùng dạy học lớp 4 hiệu quả,

Từ khóa liên quan