Một số kinh nghiệm sử dụng Atlat trong giảng dạy địa lý 12

25 1.9K 8
Một số kinh nghiệm sử dụng Atlat trong giảng dạy địa lý 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Các nhà phương pháp học tiếng nghiên cứu phương pháp dạy học tích cực có chung nhận định, phươg pháp trực quan tích cực phương pháp thuyết giảng truyền thống Trong giảng dạy địa lí sử dụng nhiều thiết bị dạy học trực quan nhằm nâng cao hiệu học Thiết bị dạy học có ý nghĩa lớn việc tiếp thu kiến thức học sinh Trong việc đổi phương pháp giảng dạy nay, giáo viên trọng đến việc sử dụng kênh hình để hướng dẫn học sinh học tập mơn Địa lí, bao gồm : đồ treo tường, mơ hình, lược đồ, tranh ảnh, bảng biểu, số liệu thống kê sách giáo khoa Atlat … Trong giảng dạy mơn Địa lí, việc khai thác sử dụng kênh hình phương pháp giảng dạy Những năm gần tiến khoa học kỹ thuật công nghệ cung cấp cho ngành Giáo dục nhiều phương tiện tiên tiến khoa học : Máy vi tính, máy chiếu đa năng, băng - đĩa hình…giúp cho việc giảng dạy nâng cao hiệu Việc sử dụng Atlat để dạy kênh hình vấn đề khơng lạ khơng khó khăn, song lại hấp dẫn học sinh đem lại hiệu cao Giúp cho học sinh chủ động tiếp thu kiến thức theo nội dung học, phải ghi nhớ máy móc mà hiệu cao Hiện số giáo viên chưa trọng sử dụng Atlat việc giảng dạy Địa lí, khơng hướng dẫn học sinh sử dụng Atlat nên chưa nắm vai trị Atlat việc giảng dạy mơn Địa lí, nên hiệu thấp Đối với học sinh lớp 12 việc sử dụng Atlat để học tập việc làm quan trọng cần thiết, tạo thói quen làm việc độc lập, sáng tạo cho em Đồng thời làm giảm tâm lí phải học thuộc lịng, giúp em học tập làm kiểm tra có hiệu hơn, đặc biệt kì thi tốt nghiệp THPT Từ sở lý luận thực tiễn trên, lựa chọn đề tài để nghiên cứu thực nghiệm trình giảng dạy, đến thu kết khả quan, đồng thời rút số kinh nghiệm xin trao đổi bạn đồng nghiệp để tìm phương pháp dạy học mơn Địa lí đạt kết cao II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nhằm cao khả sử dụng thiết bị dạy học phục vụ cho tiết học có hiệu giáo viên địa lí Giúp học sinh có khả tiếp nhận kiến thức tự hoàn thiện kiến thức sở tri thức giáo viên nghiên cứu, truyền tải thông qua thiết bị dạy học tiết học III PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài thực sở sử dụng Atlát dạy học địa lí lớp 12 - Giới hạn việc nghiên cứu sử dụng có hiệu thiết bị dạy học có hiệu giáo viên Đối tượng nghiên cứu : - Đối tượng mà đề tài hướng tới nghiên cứu áp dụng thực nghiệm học sinh lớp 12 THPT Giá trị sử dụng đề tài -Đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên ôn thi tốt nghiệp THPT - Dùng cho học sinh tự nghiên cứu, học tập làm kiểm tra có hiệu IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp khái quát hoá kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm kinh nghiệm năm thực chương trình đổi SGK cấp THPT Phương pháp cịn thực thơng qua cơng tác dự thăm lớp đồng nghiệp -Phương pháp thực nghiệm: Thực kiểm tra đánh giá lớp 12A1, 12A3, 12T1, 12D, 12T2 B NỘI DUNG ĐỀ TÀI I CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI 1.Quan niệm sử dụng thiết bị dạy học theo tinh thần dạy học tích cực Trong mơn khoa học dạy nhà trường môn có vai trị định, giúp học sinh nâng cao nhận thức tự nhiên xã hội Môn Địa lí giữ vị trí quan trọng, mở mang cho học sinh hiểu biết thiên nhiên Trái Đất Vũ trụ, hoạt động văn hoá, xã hội kinh tế người Giúp em sâu nghiên cứu khoa học, tìm hiểu khám phá cấu trúc Trái Đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, xã hội để phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.… Riêng trường THPT, môn học yêu cầu đặc điểm riêng, cần phương pháp giảng dạy thích hợp Mơn Địa lí xác định phương pháp đặc trưng sử dụng kênh hình kênh chữ việc dạy học Song việc giảng dạy kênh chữ quen thuộc nhà trường, kênh hình trọng năm đổi phương pháp dạy học, nên việc vận dụng cịn nhiều khó khăn bỡ ngỡ Nhất học sinh lớp 12, việc sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để đọc phân tích liệu, đến nhận biết kiến thức qua trang đồ Atlat cần thiết, giúp cho học sinh nhận thức đầy đủ kiến thức, tiếp thu nhanh, dễ hiểu Đồng thời tránh phương pháp diễn giải dài dòng, bước gây hứng thú ham mê học tập mơn Địa lí cho học sinh Một số thiết bị dạy học Địa lí 2.1.Bản đồ: Bản đồ, Atlát nguồn tri thức quan trọng, coi sách giáo khoa địa lí thư hai học sinh Vì giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung chứa đựng đồ, từ giúp học sinh lực chọn đồ phù hợp với nội dung học Trên sở mà chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ sử dụng đồ 2.2 Máy tính cá nhân: Giúp HS tính tốn xử lí số liệu Átlát 2.3 Những thiết bị kĩ thuật đại 2.3.1 Băng (đĩa) hình: Là loại phương tiện có tác dụng cung cấp thơng ntin hình ảnh 2.3.2.Máy vi tính : Máy vi tính sử dụng dạy học giải vấn đề trình dạy học như: truyền thụ kiến thức, phát triển tư duy, hướng dẫn hoạt động, rèn luyện kĩ năng… 2.3.3 Mạng Internet: Là kênh thông tin khổng lồ đa dạng giúp giáo viên học sinh tra cứu thông tin bổ sung thêm vào nguồn tri thức Ngồi cịn số phần mềm tài liệu khác sơ đồ, biểu đồ, bảng số liệu thống kê, phiếu học tập II.THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC Thiết bị dạy học phương tiện thiếu giảng dạy đổi phương pháp dạy học hướng vào hoạt động tích cực, chủ động học sinh Cơ sở vật chất nhà trường phần đáp ứng đầy đủ danh mục thiết bị dạy học cho giáo viên học sinh dạy học Giờ dạy có sử dụng thiêt bị dạy học chất lượng dạy học nhìn chung có hiệu cao Sáng kiến kinh nghiệm cho thấy điều rằng: giáo viên có sử dụng thiết bị dạy học hiệu dạy học cao nhiều so với dạy chay không sử dụng thiết bị III CÁCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ Có kế hoạch chuẩn bị trước thiết bị cần thiết cho giảng Nghiên cứu kĩ thiết bị để hiểu rõ nội dung, tính năng, tác dụng thiết bị, tránh tình trạng lên lớp tiếp xúc với thiết bị mày mò sử dụng thiết bị Cần lựa chọn thiết bị thiết thực với nội dung học Khi soạn lên lớp, giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi, tập tương đối chuẩn xác, rõ ràng để học sinh làm việc với thiết bị hiệu nhằm giúp em lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ tốt Giáo viên cần giúp học sinh nắm trình tự bước làm việc với thiết bị dạy học để tìm tịi kiến thức, rèn luyện kĩ phát triển tư học sinh IV.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG VIỆC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MƠN ĐỊA LÍ LỚP 12 1.1 Bố cục Atlat Địa lí Việt Nam nhà xuất Giáo dục phát hành năm 2009 khái quát sau: a/ Bản đồ chung bao gồm đồ: Hành chính, hình thể, địa chất khống sản, khí hậu, đất, thực vật động vật, miền tự nhiên, dân số b/ Bản đồ dùng cho ngành kinh tế : Nông nghiệp chung, nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản, công nghiệp chung, công nghiệp, giao thông, thương mại, du lịch c/ Bản đồ dùng cho vùng kinh tế: Trung du miền núi Bắc Bộ Vùng Đồng sông Hồng Vùng Bắc Trung Bộ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Vùng Tây Nguyên Vùng Đông Nam Bộ Vùng Đồng sông Cửu Long * Trong vùng có đồ tự nhiên, đồ kinh tế biểu đồ GDP so với nước * Trong trang đồ Atlat thể nhiều yếu tố: - Yếu tố tự nhiên : Địa hình, đất đai, khống sản, sơng ngịi, khí hậu, sinh vật… - Yếu tố kinh tế, xã hội : Dân cư, hành chính, ngành kinh tế, vùng kinh tế * Trong trang đồ Atlat thể hiện: - Hình thể nước, vùng hay hai vùng liền kề - Một số biểu đồ dân số qua năm, cấu, mật độ dân số, hay biểu đồ biểu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp… - Một số hình ảnh quan trọng địa phương, sản xuất kinh tế, hoạt động văn hoá… 1.2 Tầm quan trọng Atlat Địa lí Việt Nam : + Do bố cục Atlat phong phú, nên giúp cho việc giảng dạy mơn Địa lí đạt hiệu quả: - Trong phương pháp sử dụng kênh hình để dạy học mơn Địa lí kỹ sử dụng Atlat phức tạp cả, phương tiện để phục vụ cho nội dung giảng Mỗi trang đồ Atlat chứa đựng kiến thức cụ thể phong phú, mang đặc trưng mơn - Atlat Địa lí Việt Nam dùng để giảng dạy học tập mơn Địa lí cho nhiều khối lớp khác lớp 8; lớp lớp THPT Nhưng cụ thể mức độ khai thác, sử dụng Atlat không giống Đối với học sinh lớp 12, đòi hỏi kỹ sử dụng Atlát phải thành thạo rèn luyện cách thường xuyên qua tiết học Trong chương trình Địa lí lớp 12 có cần sử dụng trang đồ Atlat, có phải sử dụng nhiều trang đồ khác nhau, song lại có trang Atlat dùng để dạy học nhiều Vì giảng dạy Địa lí lớp 12 ta nên tích cực rèn luyện cho học sinh kỹ sử dụng Atlat để em biết cách khai thác kiến thức qua trang đồ Atlat cần thiết để em vận dụng lâu dài sau 2.CÁC PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH 2.1 Rèn luyện cho học sinh kỹ tìm hiểu nội dung đồ Atlat để rút đặc điểm yếu tố tự nhiên, xã hội Muốn tìm hiểu nội dung đồ, biểu đồ việc hiểu ngơn ngữ việc quan trọng Trong Atlat ngôn ngữ dùng quy định thống nhất, xác màu sắc, ký hiệu, tỷ lệ đồ Ngay từ trang Atlat, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu nắm vững quy ước mục giải để đọc nhanh, đồ từ phân tích xác Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh đọc đồ phải đọc : - Tên đồ trước để hình dung nội dung đồ - Đọc phần giải để hiểu rõ kí hiệu dùng cho đồ - Sau tìm hiểu kiến thức liên quan đến học thể đồ, biểu đồ Atlat Từ rút nhận xét yếu tố tự nhiên kinh tế - xã hội theo nội dung học 2.2 Khai thác đồ, biểu đồ Atlat để rèn luyện cho học sinh kỹ tìm hiểu kiến thức địa lí dân cư Ví dụ: a- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách phân tích đồ trang 16 (dạy bài16) học sinh rút nhận xét : + Phân bố dân tộc nước ta khơng đều: Các nhóm dân tộc người có 13% dân số phân bố rộng khắp vùng nước Dân cư tập trung đông đồng bằng, đô thị + Hiểu ngữ hệ nhóm ngơn ngữ dân tộc b- Phân tích đồ, biểu đồ trang 15 Atlat (dạy từ 16-17 SGK) rút kết luận đặc điểm dân cư nguồn nhân lực nước ta: + Dựa vào màu sắc đồ, phân tích mật độ dân số: Nước ta có mật độ dân số cao phân bố không (tập trung đông Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long, đặc biệt mật độ dân số thành thị cao, thưa thớt miền núi vùng Tây nguyên) + Phân tích biểu đồ phát triển dân số nước ta qua năm, từ học sinh nhận thức được: Dân số nước ta đông, gia tăng nhanh từ đầu kỷ XX đến (Năm 1960 có khoảng 30,17 triệu người Năm 1989 có 64,41 triệu người Năm 1999 có 76,3 triệu người Năm 2003 có khoảng 80,9 triệu người, năm 2007 có khoảng 85,97 triệu người) + Phân tích tháp tuổi biểu đồ để rút kết luận: Dân số nước ta có kết cấu dân số trẻ, giải thích xu hướng thay đổi cấu theo độ tuổi nước ta So sánh giới tính nam nữ tương đối cân + Qua biểu đồ sử dụng lao động theo ngành, học sinh nhận thức : Nước ta có nguồn lao động dồi dào, tỷ lệ lao động nông - lâm - thuỷ sản chiếm tỷ lệ cao, cơng nghiệp dịch vụ cịn thấp 2.3 Phân tích đồ Atlat để rút nhận định tình hình phát triển ngành kinh tế nước ta Ví dụ 1: Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để tìm hiểu tình hình sản xuất nơng nghiệp nước ta + Bản đồ trang 11 (Dạy 21): Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu: Đặc điểm tài nguyên đất : Đất phù sa tập trung lưu vực sông Hồng sông Cửu Long, miền Duyên hải MiềnTrung để trồng lúa nước công nghiệp ngắn ngày Đất Feralit tập trung chủ yếu miền núi trung du, phù hợp với việc phát triển công nghiệp dài ngày : chè, cà fê, cao su, hồ tiêu… Đồng thời phản ánh tài nguyên sinh vật phong phú đa dạng Bên cạnh tìm hiểu tài ngun nước phong phú nước ta có hệ thống sơng ngịi chằng chịt nhiều đầm hồ + Atlát trang : Nói lên đặc điểm nhân tố khí hậu nước ta (Lượng mưa, nhiệt độ) phân hố từ Bắc vào Nam Các loại gió mùa hoạt động lãnh thổ nước ta + Bản đồ khái quát chung nông nghiệp trang 18 (Dạy 21): Học sinh tìm hiểu trạng sử dụng đất, phân vùng nông nghiệp nước ta Qua biểu đồ học sinh lập bảng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản qua năm (đơn vị: tỷ đồng) Năm Tổng sản Nông nghiệp Lâm nghiệp Thuỷ sản lượng 2000 163315,5 129017,7 6675,7 26620,1 2007 338553,0 236987,1 12187,9 89377,9 Nhìn bảng số liệu học sinh phát tăng trưởng ngành qua năm + Bản đồ trang 19 Atlat học sinh tìm hiểu phát hiện: - Ngành trồng trọt : Tổng diện tích trồng lúa hoa màu (diện tích trồng lương thực), diện tích trồng cơng nghiệp mà học sinh tìm đồ Như từ nội dung sách giáo khoa kết hợp đọc đồ Atlat, học sinh nhận thức sâu hơn, rộng nội dung em học sinh cần lĩnh hội, ghi nhớ máy móc, khơng cần học thuộc lịng kiến thức mà tìm đồ, giúp cho học sinh hoạt động trí tuệ hợp lý - Ngành chăn nuôi : Dựa vào kỹ sử dụng Atlat trên, học sinh sử dụng biểu đồ trang 19 Atlat để trình bày giá trị sản lượng ngành chăn nuôi gia súc gia cầm tăng trưởng mạnh qua năm 2000, 2005,2007 Ví dụ 2: Dùng Atlat Địa lí Việt Nam để học sinh tìm hiểu phân bố lâm nghiệp ( loại rừng) thuỷ sản nước ta (Bài 14 - SGK Địa lí CB12) Để trình bày nội dung ta hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua trang đồ, biểu đồ trang 20 Atlat Cụ thể là: +Tổng diện tích rừng nước ta qua năm 2000,2005, 2007 giá trị sản xuất lâm nghiệp tỉnh năm 2007 + Sự phát triển ngành thuỷ sản: - Về sản lượng thuỷ sản nước qua năm 2000, 2005, 2007 Ví dụ 3: Sử dụng Atlat để học sinh tìm hiểu tình hình phát triển phân bố tổ chức lãnh thổ công nghiệp nước ta (Bài 28 – SGK Địa lí CB12) + Atlát trang 8: Giúp cho học sinh tìm hiểu tài ngun khống sản nước ta để phát triển công nghiệp + Khi giảng dạy nội dung ngành công nghịêp ta phải hướng dẫn cho học sinh biết sử dụng đồ công nghiệp chung trang 21 Atlat, cách thực sau: - Học sinh đọc kỹ, hiểu ngành công nghiệp, trung tâm công nghiệp phần thích - Khai thác kiến thức lược đồ, biểu đồ thấy rõ đặc điểm phân hố cơng nghiệp nước ta nào? + Qua phần hướng dẫn kỹ sử dụng Atlat, học sinh nhanh chóng nhận thức được: - Giá trị sản xuất công nghiệp nước ta tăng liên tục từ 336,1 nghìn tỉ đồng (2000) lên 1469,3 nghìn tỉ đồng (2007) - Cơng nghiệp nước ta phân bố không khắp lãnh thổ mà tập trung theo khu vực, vùng Đồng sông Hồng Đông Nam Bộ 10 - Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước phân theo thành phần kinh tế - Cơ cấu ngành công nghiệp trọng điểm nước ta, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, trung tâm cơng nghiệp lớn TP Hồ Chí Minh Hà Nội + Phân tích đồ trang 22 học sinh nhận biết số ngành cơng nghiệp trọng điểm : Công nghiệp lượng, công nghiệp khí luyện kim, điện tử - tin học, hố chất, công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm… Ví dụ 4: Sử dụng Atlat để học sinh tìm hiểu tình hình hoạt động ngành dịch vụ nước ta: + Phân tích đồ, biểu đồ trang 23, 24, 25 học sinh nhận thức phân bố phát triển loại hình dịch vụ kinh tế quốc dân: - Mạng lưới giao thông đầu mối giao thơng vận tải nước ta, mối quan hệ ngành giao thông vận tải với ngành kinh tế khác Giao thông đường ngày phát triển Giao thông đường thuỷ, đường sắt vận chuyển khối lượng hàng hoá cao Tuyến đường bay nước, quốc tế ngày phát triển - Các hoạt động thương mại : Nội thương (Biết số người kinh doanh, hàng hoá bán lẻ qua năm …), ngoại thương (Cơ cấu giá trị mặt hàng xuất công nghiệp – nông nghiệp – thuỷ sản tỷ trọng mặt hàng nhập so với xuất khẩu) - Vai trò ngành du lịch quan trọng cấu kinh tế nước ta, tiềm to lớn ngành du lịch thể qua trung tâm du lịch quốc gia, vùng, điểm du lịch nước, số lượng khách du lịch doanh thu từ du lịch từ năm 1995 đến năm 2007 Cơ cấu khách du lịch quốc tế với Việt Nam năm 1995, năm 2007 11 Tài nguyên du lịch phong phú nước ta như: Di sản văn hoá giới, di sản lịch sử cách mạng, di tích lịch sử cách mạng, làng nghề truyền thống… + Phân tích đồ trang 26 học sinh nắm được: - Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Từ so sánh đặc điểm tài nguyên hai tiểu vùng Đông Bắc & Tây Bắc - Thấy mối liên hệ: phân bố tài nguyên thiên nhiên hình thành khu cơng nghiệp, GDP vùng Trung du miền núi phía Bắc so với nước, phân bố trung tâm công nghiệp lớn vùng Các ngành cơng nghiệp trọng điểm có mối liên hệ đến giao thơng, sơng ngịi, nguồn tài nguyên - Đọc loại khoáng sản, nắm vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, sơng ngịi, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên vùng Đồng Sơng Hồng giải thích đông dân cư, GDP Đồng sông Hồng so với nước, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc * Qua phân tích ta thấy : Khi tìm hiểu số kiến thức kinh tế - xã hội, việc sử dụng Atlat giúp cho học sinh có phương pháp tiếp thu kiến thức chủ động so với cách học thụ động trước Học sinh tự tìm hiểu kiến thức cần thiết, bổ ích, phải thuộc lịng kiến thức cách máy móc, tầm nhìn khoa học học sinh mở rộng Như việc khai thác kiến thức qua đồ, biểu đồ, học sinh nhận thức kiến thức địa lí cách nhẹ nhàng, đơn giản, tăng thêm hứng thú, sở mã hố thơng tin ký hiệu, mầu sắc, kích thước làm cho học sinh say mê học môn Địa lí 2.4 Phân tích đồ, biểu đồ để rút nhận định tình hình phát triển kinh tế Vùng kinh tế nước ta 12 Trong chương trình Địa lí lớp 12 nội dung kinh tế xã hội chia theo vùng: Nội dung kiến thức quan trọng chương trình Địa lí 12 nghiên cứu vùng Kinh tế Vấn đề phát triển kinh tế vùng vừa thể đặc điểm chung nước, vừa thể tính chất đặc thù riêng vùng Vì trình bày nội dung kiến thức vùng đòi hỏi phảỉ có kỹ sử dụng nhiều trang Atlat để tìm hiểu kiến thức Giáo viên cần hướng dẫn học sinh làm sau: - Trước hết học sinh phải xác định vị trí, ranh giới vùng Dựa vào đồ Atlat xác định vị trí: phía Bắc, phía Nam, phía Đơng, phía Tây giáp đâu? - Xác định đặc điểm tự nhiên : Địa hình, khí hậu, sơng ngịi… - Từ đặc điểm trên, tìm thuận lợi khó khăn cho việc phát triển kinh tế vùng - Sau dựa vào đồ để phát tiềm năng, mạnh kinh tế vùng Ví dụ1 : Dựa vào átlát trang 26 xác định vị trí địa lí vùng Đồng sơng Hồng: + Xác định quy mơ vùng phía Bắc phía Tây giáp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Phía Nam giáp vùng Bắc Trung Bộ, phía Đơng giáp biển Đơng + Từ rút ý nghĩa vị trí địa lí việc phát triển kinh tế vùng: - Đây vùng kinh tế trọng điểm, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp lúa nước, công nghiệp, giao thông vận tải nơi nước Đồng thời ngành thuỷ - hải sản có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển Bên cạnh ngành giao thơng đường bộ, đường thuỷ, đường biển, đường hàng không phát triển thuận lợi Ngành du lịch có nhiều tiềm 13 - Về khí hậu vùng nhiệt đới gió mùa, có đủ bốn mùa: xn, hạ, thu , đơng Mùa nóng có gió mùa Đơng Nam từ biển thổi vào đem theo nhiều nước gây mưa nhiều thuận lợi sản xuất nông nghiệp Nhưng kèm theo bão lũ ảnh hưởng đến sản xuất Mùa lạnh có gió mùa Đơng Bắc lạnh khô giúp ta trồng ôn đới, gây khó khăn lớn sương muối - Tình hình phân bố dân cư vùng (Sử dụng đồ dân số trang 15 Atlat) để nhận thức : Đồng sông Hồng có dân số đơng phân bố khơng đều, nơi đơng dân Thủ Hà Nội Tóm lại vùng kinh tế phát triển toàn diện có nơng nghiệp, cơng nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh Ví dụ2 : Dựa vào átlát trang 29 xác định vị trí địa lí vùng Đồng sông Cửu Long: + Sử dụng trang 29 Atlat : Xác định quy mô, ranh giới vùng : - Phía Bắc giáp Cam Pu Chia, phía Tây Nam vịnh Thái Lan, phía Đơng Nam biển Đơng + Học sinh rút ý nghĩa vị trí địa lí việc phát triển kinh tế vùng: - Đây vùng kinh tế trọng điểm, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp lúa nước, công nghiệp Đồng thời ngành thuỷ - hải sản có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển - Đặc biệt ngành du lịch sinh thái tiềm lớn, mở hướng phát triển cho ngành du lịch nước ta - Đây vùng kinh tế trọng điểm, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp lúa nước, công nghiệp, giao thông vận tải nơi nước Đồng thời ngành thuỷ - hải sản có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển Phân tích đồ 14 trang Atlat học sinh rút nhận xét đặc điểm phân bố loại đất Đồng sơng Cửu Long - Khí hậu vùng mang tính chất cận xích đạo, năm có hai mùa rõ rệt mùa mưa mùa khô.Mùa mưa nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, tạo điều kiện cho vùng trồng nhiều ăn nhiệt đới, nhiều đặc sản : soài, sầu riêng, dừa, măng cụt… - Dân cư vùng đứng thứ hai nước, sau vùng Đồng sơng Hồng Ngồi người Kinh cịn có người Khơ Me, người Chăm, người Hoa sinh sống xây dựng inh tế vùng Tuy nhiên trình độ dân trí chung vùng chưa cao vùng Đồng sông Hồng, tỷ lệ dân thành thị cịn thấp Tóm lại vùng kinh tế phát triển tồn diện, nhiên nơng nghiệp mạnh vùng, nơi xuất gạo cao nước ta… Tương tự ta hướng dẫn học sinh tìm hiểu vùng kinh tế khác dựa vào trang đồ Atlat * Tóm lại phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng phải xác định xem nên sử dụng đồ nào, từ ta khai thác kiến thức theo trình tự : đặc điểm tự nhiên, xã hội, tình hình phát triển kinh tế vùng Mỗi kiến thức địa lí tự nhiên, xã hội, kinh tế vùng nói riêng nước nói chung chứa đựng trang đồ Atlat Mỗi ước hiệu nói lên kiến thức địa lí, giáo viên cần cho học sinh tìm hiểu kỹ ngơn ngữ mơn Địa lí mà em cần ghi nhớ ký hiệu, ước hiệu 2.5 Rèn luyện kỹ sử dụng hình ảnh Atlat để khắc sâu kiến thức học 15 Trong số có hình ảnh minh hoạ sử dụng hình ảnh Atlat để hỗ trợ cho nội dung Ví dụ 1: Dạy nơng nghiệp, hướng dẫn học sinh quan sát hình ảnh thu hoạch lúa, thu hoạch chè, chăm sóc hồ tiêu Giáo viên khắc sâu cho học sinh : Trong sản xuất nông nghiệp lúa chủ đạo diện tích, sản lượng, suất, sản lượng Việt Nam nước xuất gạo đứng thứ giới Bên cạnh chè, hồ tiêu công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao Qua học sinh tự rút mạnh nông nghiệp nước ta gì?… Ví dụ 2: Dạy cơng nghiệp Việt Nam có hình ảnh : Khai thác than Quảng Ninh dây chuyền sản xuất nhà máy dệt Qua giáo viên nhấn mạnh cho học sinh thấy mạnh công nghiệp nặng khai thác than Công nghiệp nhẹ công nghiệp dệt Các ngành công nghiệp mang lại hiệu kinh tế lớn cho đất nước Ví dụ 3: Về thương mại cho học sinh quan sát hình ảnh, chợ Bến Thành TP Hồ Chí Minh phiên chợ vùng cao, để nhận biết hoạt động dịch vụ nơi đô thị sầm uất nơi vùng cao người, phục vụ cho đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Để phát huy vai trò quan trọng tập Atlat cho học sinh học tập mơn Địa lí, việc phân tích khai thác phải có trình tự, phải biết khai thác chi tiết nào, yếu tố đồ phù hợp Tuỳ theo cụ thể ta sử dụng hay nhiều trang đồ để phục vụ cho việc tìm kiếm thơng tin thật khoa học, xác Việc rèn luyện kỹ sử dụng Atlat cho học sinh lớp 12 quan trọng cần thiết Đây khơng phương tiện tìm hiểu kiến thức cịn phát huy trí lực học sinh đồng thời kích thích học sinh say mê học tập mơn Địa lí hấp dẫn tính tò mò, ham hiểu biết học sinh 16 3.SỬ DỤNG ATLÁT TRONG LÀM BÀI KIỂM TRA - Thông thường câu hỏi gắn với Atlat có dạng “ Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam kiến thức học…” Với câu hỏi kiểu này, nhiều thí sinh dựa vào hai sở (hoặc riêng Atlát, riêng kiến thức) để làm Việc làm khơng thể trình bày kiến thức cách đầy đủ Nếu dựa vào kiến thức học, nhiều kiến thức từ Atlát bị bỏ sót, đặc biệt kiến thức phân bố cụ thể, mối quan hệ mặt không gian lãnh thổ vật, tượng địa lí…Nhưng dựa vào Atlat, nhiều kiến thức tình hình phát triển, nguyên nhân phát triển, đường lối, sách…khơng đề cập đến cách đầy đủ hợp lí - Làm việc với Atlát Địa lí Việt Nam, cần ý đến việc phân tích biểu đồ, số liệu…Đó thành phần bổ trợ làm rõ nội dung đối tượng địa lí Bài tập 1.Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (NXBGD tháng 9-2009) kiến thức học, so sánh hai tháp dân số năm 1999 năm 2007, rút nhận xét Qua việc phân tích Átlát HS thấy được: * Giống nhau: - Hình dạng tháp: đáy rộng, đỉnh tháp nhọn Dạng tháp có kết cấu dân số trẻ - Tỉ lệ giới tính: + - 14 tuổi: nam lớn nữ + 15 - 59 tuổi: nữ nam tương đương + 60 tuổi trở lên: nữ lớn nam * Khác nhau: + Năm 1999: đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhọn, sườn thoải, thể tỉ lệ sinh cao, trẻ em đông, tuổi thọ trung bình thấp, dân số tăng nhanh ⇒ Cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ dân số phụ thuộc cao 17 + Năm 2007: đáy tháp thu hẹp hơn, sườn tháp đỉnh tháp mở rộng thể tỉ lệ sinh giảm, nhóm tuổi lao động cao, tuổi thọ trung bình tăng ⇒ cấu dân số vàng ⇒ xu hướng chuyển từ cấu dân số trẻ sang dân số già Bài tập 2.Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang nơng nghiệp chung (NXBGD tháng 9-2009) kiến thức học, tính giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản Tính giá trị sản xuất ngành nơng nghiệp: (tỉ đồng) Năm Nông nghiệp Lâm nghiệp Thuỷ sản 2000 129017,7 7675,7 26620,1 2007 236987,1 12187,9 89378,0 * Nhận xét giá trị sản xuất cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp: Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, ngành nông nghiệp từ năm 2000 đến năm 2007 tăng, nhiên tốc độ tăng không D/c: Tổng giá trị ngành nông nghiệp tăng 163313,5 tỉ đồng (năm 2000) lên 338553 tỉ đồng, tăng 2,1 lần Trong đó: Ngành nơng nghiệp tăng 107970,6 tỉ đồng Ngành lâm nghiệp tăng 4212,2 tỉ đồng Ngành thuỷ sản tăng 62757,9 tỉ đồng - Sự gia tăng không ngành sản xuất → cấu giá trị sản xuất nông nghiệp thay đổi + Tỉ trọng ngành nông lâm nghiệp giảm từ 79,3% (2000) xuống 70% năm 2007 + Tỉ trọng ngành thuỷ sản tăng từ 16% năm 2000 lên 27,3% năm 2007 18 Bài tập3 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (NXBGD tháng 9-2009) kiến thức học, nêu phân bố nhóm đất loại đất nước ta? Giải thích Đồng sơng Cửu Long có nhiều diện tích đất phèn, đất mặn a Nêu phân bố nhóm đất loại đất nước ta: Nhóm đất Nhóm đất phù sa: Phân bố Chủ yếu đồng - Phù sa sơng - ĐBSH, ĐBCL, ngồi cịn DH MT (s.Mã, s.Cả, S.Đà - Phù sa nhiễm phèn Rằng) -Phù sa nhiễm mặn - Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên, Cần Thơ, Cà Mau - Đất cát biển - Ven biển ĐBSCL, ĐBSH - Đất xám phù sa cổ -Dọc duyên hải miền Trung Nhóm đất feralit - Đơng Nam Bộ, Gia Lai, rìa phía Bắc ĐBSH - Đất feralit đá bazan Chủ yếu trung du miền núi - Đất feralit đá vôi - Tập trung chủ yếu Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, ngồi - Đất feralit loại cịn có Tây Bắc Bắc Trung Bộ đá khác - Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Ngồi cịn có loại - Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đất khác núi đá b Giả thích đồng Sơng cửu Long lại có nhiều iện tích đất phèn đất mặn: - Ba mặt giáp biển - Địa hình thấp nhiều vùng trũng ngập úng mùa mưa, sơng ngịi kênh rạch chằng chịt khơng có đê - Mùa khơ kéo dài dẫn tới thiếu nước nghiêm trọng làm tăng cường độ chua mặn đất - Thuỷ triều theo sông lớn vào sâu đất liền làm vùng đất ven biển bị nhiễm mặn 19 Qua việc phân tích mối quan hệ từ kênh hình Atlát học sinh làm tốt phát triển tư học sinh mà em gi nhớ máy móc C KẾT LUẬN I KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Qua trình thực nghiệm rèn luyện cho học sinh kỹ sử dụng Atlat Giáo viên đánh giá việc sử dụng Átlát qua việc kiểm tra 1tiết học kì II lớp với nội dung đề giống nhưng:12A3, 12A1 khơng sử dung Átlát cịn lớp 12T1, 12D 12T2 em sử dung Atlát Kết kiểm tra có khác lớp: LỚP SỐ BÀI 12A3 12A1 12T2 !2T1 12D 40 40 53 51 40 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Khá - Giỏi Trung bình Yếu SL % SL % SL % 15 37,5 15 40 22,5 16 40 17 42,5 17,5 34 65,3 17 32,0 3,7 33 64,7 16 31,3 4,0 27 67,5 13 32,5 0 Những năm học trước học sinh phải ghi nhớ nhiều học thuộc lòng nhiều làm kết thấp Phương pháp sử dụng kênh hình giảng dạy Địa lí chắn phương pháp tiếp cận kiến thức hợp lý nhất, rèn luyện tư nhận thức cho học sinh tốt Qua thực nghiệm tiết học theo 20 kênh hình diễn hào hứng hấp dẫn hơn, lôi học sinh nhiều hơn, phù hợp với tâm lý tuổi trẻ ưa tìm tòi khám phá điều lạ II BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua áp dụng đề tài rút học thiết thực sau: 1- Khi hướng dẫn học sinh sử dụng Atlat để phân tích cần đảm bảo yêu cầu sau: - Sử dụng đồ phải có nội dung phù hợp với kiến thức cần tìm hiểu - Khi phân tích đồ cần phải ý đọc ước hiệu, ký hiệu, mầu sắc, hình dáng kích thước để phân tích đảm bảo tính xác, khoa học - Khi phân tích đồ phải tìm tịi chi tiết, khơng bỏ sót kiện đồ Cần ý nghiên cứu kỹ biểu đồ, thích kèm theo để nắm vưng chi tiết nhỏ Khi hướng dẫn học sinh phải yêu cầu em sử dụng đồ nào, trang cho phù hợp với nội dung học? Phải phân tích kiện có đặc điểm bật? Cần khai thác đồ, lược đồ hay biểu đồ để tìm hiểu kiến thức bài? 2- Trình tự khai thác đồ Atlat là: - Dựa vào đồ nào? Trang nào? Atlat - Nhận biết đọc ký hiệu, ước hiệu bảng thích - Phân tích ký hiệu, ước hiệu đồ để rút nhận xét - Thơng qua việc phân tích mối quan hệ yếu tố tự nhiên với kinh tế, yếu tố kinh tế với nhau, từ rút kết luận… 3- Giáo viên cần hình thành thói quen cho học sinh sử dụng Atlat biết khai thác kiến thức trước, kiến thức sau Hệ thống câu hỏi dẫn dắt học sinh phân tích giải thích phải ngắn gọn, rõ ràng, xác, tránh rườm rà vụn vặt, gây tâm lí nhàm chán cho học sinh 21 4- Muốn có hiệu giảng cao, chất lượng tốt, người thầy phải chuẩn bị kỹ giảng, thiết bị phục vụ cho bài, tình đột xuất xảy III KẾT LUẬN - Rèn luyện kỹ sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam cần thiết quan trọng việc dạy học mơn Địa Lí Đối với học sinh lớp 12 THPT kỹ có tác dụng thúc đẩy tính tích cực, tự giác, tư độc lập logic học tập học sinh, giúp em chủ động, sáng tạo, độc lập tự phân tích, khai thác kiến thức qua trang đồ (hay lược đồ), biểu đồ Atlat Học sinh nhận thức nội dung đồ phương tiện trực quan sinh động mà mật mã ẩn chứa nhiều điều lạ, mang tính hấp dẫn tuổi trẻ mà ngơn ngữ là: quy ước, ký hiệu, mầu sắc, hình dáng kích thước nước, khu vực, vùng lãnh thổ Giúp em nắm nhanh, hiểu sâu sắc - Trong cơng đổi phương pháp dạy học, địi hỏi giáo viên phải luôn cải tiến phương pháp giảng dạy so với phương pháp trước đây, để tăng tính hấp dẫn với học sinh Ngược lại, giáo viên trình bày theo kiểu thuyết trình, vừa mệt thầy, học sinh khơng thích nghe, hay trật tự, khơng thúc đẩy tính độc lập sáng tạo trò, hiệu dạy thấp IV KIẾN NGHỊ Do giá thành Atlat cao so với học sinh vùng nông thôn, em chưa mua đủ Atlat để học tập nên trường cần mua tối thiểu từ 15 -20 đưa vào thư viện, cho học sinh sử dụng việc hoạt động nhóm, nhằm nâng cao hiệu dạy học Các thầy cô giáo cần tích cực hướng dẫn học sinh sử dụng Atlat để học tập mơn Địa lí đạt hiệu cao 22 Phòng Giáo dục nên tổ chức chuyên đề sử dụng Atlat cho giáo viên dạy môn Địa lý trường, trao đổi, đúc rút kinh nghiệm để việc sử dụng Atlat có hiệu Trên số việc làm suy nghĩ cách sử dụng Atlat để giúp học sinh học tập mơn Địa lí lớp 12 bước đầu có hiệu quả, xin trình bày để đồng nghiệp tham khảo, cịn khiếm khuyết khơng thể tránh khỏi, mong bạn góp ý để tìm phương pháp giảng dạy sử dụng Atlat mang lại hiệu cao Tôi xin chân thành cám ơn ! TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Chương trình giáo dục phổ thơng cấp THCS -THPT (Nhà xuất Giáo dục) 2.Rèn luyện kỹ Địa lí cho học sinh (Tác giả : Mai Xuân San - Nhà xuất Giáo dục) Sách giáo khoa Địa lí 12 (Nhà xuất Giáo dục) Sách Giáo viên Địa lí 12 (Nhà xuất Giáo dục) Atlat Địa lí Việt nam (Nhà xuất Giáo dục) Tài liệu bồi dưỡng thường xun chu kì IIImơn địa lí THPT (Nhà xuất Giáo dục) 7.Các tài liệu khác MỤC LỤC 23 Trang A.Mở đầu I Lí chọn đề tài II Mục đích nghiên cứu III Phạm vi đối tượng nghiên cứu IV Phương pháp nghiên cứu B Nội dung I Cơ sở lí luận đề tài II Thực trạng việc sử dụng thiết bị dạy học III Cách sử dụng thiết bị dạy học IV Giải vấn đề 1.Tầm quan trọng Atlát đị lí Việt Nam dạy học mơn địa lí lớp 12 1.1.Bố cục Atlat Việt Nam nhà xuất giáo dục phát hành năm 2009 1.2 Tầm quan trọng Atlat địa lí Việt Nam 2.Các phương pháp rèn luyện kĩ cho học sinh 2.1 Rèn luyện cho HS kĩ tìm hiểu nội dung đồ Atlát để rút đặc điểm yếu tố tự nhiên, xã hội 2.2.Khai thác đồ, biểu đồ Atlat để rèn luện cho HS tìm hiểu kiến thức địa lí dân cư 2.3 Phân tích đồ Atlat để rút nhận định tình hình phát triển ngành kinh tế nước ta 2.4.Phân tích đồ, biểu đồ Atlat để rút nhận định tình hình phát triển Vùng kinh tế nước ta 2.5.Rèn luyện kĩ sử dụng hình ảnh Atlat để khắc sâu 11 kiến thức học 3.Sử dụng Atlát để làm kiểm tra 11 C Kết luận 13 24 I Kết thực nghiệm 13 II Bài học kinh nghiệm 14 III Kết luận 15 IV Kiến nghị 15 Tài liệu tham khảo 16 25 ... trọng Atlat Địa lí Việt Nam : + Do bố cục Atlat phong phú, nên giúp cho việc giảng dạy mơn Địa lí đạt hiệu quả: - Trong phương pháp sử dụng kênh hình để dạy học mơn Địa lí kỹ sử dụng Atlat phức... lượng dạy học nhìn chung có hiệu cao Sáng kiến kinh nghiệm cho thấy điều rằng: giáo viên có sử dụng thiết bị dạy học hiệu dạy học cao nhiều so với dạy chay không sử dụng thiết bị III CÁCH SỬ DỤNG... sử dụng Atlat không giống Đối với học sinh lớp 12, đòi hỏi kỹ sử dụng Atlát phải thành thạo rèn luyện cách thường xuyên qua tiết học Trong chương trình Địa lí lớp 12 có cần sử dụng trang đồ Atlat,

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:22

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 2.CÁC PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan