0

Giáo dục ý thức vệ sinh - an toán thực phẩm thông qua môn công nghệ ở THCS

10 3,399 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:18

. dục ý thức giữ vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua môn học Công nghệ + Lĩnh vực áp dụng: Học sinh trung học cơ sở Nội dung: Nâng cao nhận thức và ý thức giữ Vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc. năm học 2013 - 2014 6 STT Nội dung sáng kiến Hiệu quả của sáng kiến 1 Thực trạng và biện pháp để Giáo dục ý thức giữ vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua môn học Công nghệ . - Qua thông tin về. lên thực trạng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người từ đó thông qua môn học Công nghệ, những bài học kiến thức có liên quan sẽ giúp cho học sinh hiểu rõ và có ý thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục ý thức vệ sinh - an toán thực phẩm thông qua môn công nghệ ở THCS, Giáo dục ý thức vệ sinh - an toán thực phẩm thông qua môn công nghệ ở THCS,

Từ khóa liên quan