0

Những gợi ý về hoạt động cho phần Warm-up ở một số tiết READING của Tiếng Anh lớp 11 cơ bản

30 5,596 56
  • Những gợi ý về hoạt động cho phần Warm-up ở một số tiết READING của Tiếng Anh lớp 11 cơ bản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 09:22

[...]... hướng cho bài học: Bài này giới thiệu về các ngun nhân , hậu quả , giải pháp của việc tàn phá mơi trường tự nhiên của các động ,thực vật Tơi muốn trong hoạt động Warm-up , các em nêu được một số tên của những động vật q hiếm *Kỹ thuật dạy học áp dụng cho bài này:  Sử dụng hoạt động Game - Brainstorming *Game : Kim’s game - Chia lớp thành 2 nhóm (gấp sách lại) - Cho học sinh quan sát một số bức tranh... ðịnh hướng cho bài học: Bài đọc giới thiệu về lịch sử của Á vận hội Tơi muốn trong hoạt động Warm-up các em nêu được thành tích của một số vận động viên của Việt Nam trong kì thi đấu Á vận hội * Kỹ thuật dạy học áp dụng cho bài này:  Sử dụng “Asking and Answering”: *Chatting: - Cho học sinh quan sát 2 bức tranh của 2 vận động viên nổi tiếng ở Việt Nam : Lý Đức và Phạm Văn Mách - Hỏi một số câu hỏi... học 2010– 2 011 Năm học 2 011 – 2012 (chưa áp dụng giải pháp) (áp dụng giải pháp) Lớp dạy Tỉ lệ dạt TB trở lên Lớp dạy Tỉ lệ dạt TB trở lên 11 A1 95,5 % 11A3 97,8% 11 A6 67,7 % 11A4 95,5% 11A7 35,8% 11A11 65,4 % ðồng thời những thủ thuật trên còn có thể vận dụng cho bất kì lớp học nào , giáo viên cũng có thể áp dụng trong các tiết dạy khác, có sự thay đổi phù hợp với nội dung bài học Các hoạt động này tương... WORLD POPULATION * ðịnh hướng cho bài học: Nội dung bài là nói về dân số thế giới ngun nhân, hậu quả , giải pháp Nâng cao ý thức của người đọc về vấn đề bùng nổ dân số thế giới Tơi muốn trong hoạt động Warm-up , các em nêu được tên của chủ đề bài học * Kỹ thuật dạy học áp dụng cho bài này:  Sử dụng game “Hangman”: *Game: Hangman -Cho học sinh đoán một từ gồm 10 chữ cái với gợi ý: “It is a problem that... Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 10, 12 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 SGK tiếng Anh 11 (Chương trình chuẩn) do Hồng Văn Vân làm tổng chủ biên, NXBGD 2 Sách “ Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học bậc THPT mơn tiếng Anh của Bộ GD-ðT ” 3 Tài liệu tập huấn đổi mới phương pháp mơn tiếng Anh 4 English language Teaching Methodology cuả Bộ GD- ðT 2003 5 Một số tài liệu qua dự giờ trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp... WORLD • ðịnh hướng cho bài học: Bài đọc về kì quan thế giới Tơi muốn trong hoạt động Warm-up các em tìm được từ chìa khóa thể hiện chủ đề chung của bài học • Kỹ thuật dạy học áp dụng cho bài này:  Sử dụng game “ Word hunting” *Game:Word hunting - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm -Giáo viên chuẩn bị bài ht ”Top of the world” (hoặc một bài hát tiếng Anh vui nhộn nào đó) -Giáo viên cho 2 đội nghe Sau... *ðịnh hướng cho bài học: Bài đọc này nói về cơng việc tình nguyện ở nước Mỹ Tơi muốn các em quan sát các bức tranh tìm hiểu về các cơng việc tình nguyện mà các em nhìn thấy trong cuộc sống , sử dụng từ vựng vốn có để mơ tả được các bức tranh *Kỹ thuật dạy học áp dụng cho bài này:  Sử dụng “Observing pictures - Asking and Answering” * Describing picture - Cho học sinh quan sát 3 bức tranh và trả lời... hứng thú cho người học là một trong những yếu tố quan trọng tạo ra hiệu quả của việc học , đặc biệt là học ngoại ngữ Mỗi giáo viên chúng ta đều có nhiều cách để kích thích người học nhằm tập trung cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc dạy và học Với cách thiết kế này, chúng ta có thể xây dựng một số đề tài sáng kiến kinh nghiệm tương tự cho chương trình Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 10, 12... Mid-Autumn Festival Lunar New Year Unit 9: THE POST OFFICE * ðịnh hướng cho bài học: Bài đọc về quảng cáo các dịch vụ tại một bưu điện Tơi muốn trong hoạt động Warm-up , các em nêu được một số thơng tin liên quan đến bưu điện mà các em hầu như đều biết đến * Kỹ thuật dạy học áp dụng cho bài này:  Sử dụng hoạt động “Asking and Answering”: - Giơ một lá thư lên và đặt câu hỏi What is this ? (A letter ) 1)Where... alphabet ?” (Yes ) - Giải thích : chúng ta có 26 chữ cái trong bảng cái ABC theo thứ tự từ 1 đến 26, số 1 tương ứng với chữ cái A, số 2 chữ B , số 3 chữ C……………… , số 26 chữ Z -Giáo viên đưa ví dụ một từ với các chữ con số :2.5.5 → bee -Chia lớp thành 2 đội u cầu lớp đi tìm chữ cái ẩn sau các con số sau: 8.15.2.2.9.5.19 -Đội nào tìm ra từ đúng nhanh hơn sẽ là đội thắng *Key word : HOBBIES - Dùng câu hỏi . nghiệm của bản thân , tôi xin trình bày với các quý thầy cô đồng nghiệp đề tài nhỏ: “ Những gợi ý về hoạt động cho phần Warm-up ở một số tiết READING của Tiếng Anh lớp 11 cơ bản “. 2. Ý nghĩa. TÀI : NHỮNG GỢI Ý VỀ HOẠT ĐỘNG CHO PHẦN WARM-UP Ở MỘT SỐ TIẾT READING CỦA TIẾNG ANH LỚP 11 CƠ BẢN MỤC LỤC Trang A. MỞ ĐẦU: 2 I. Đặt vấn đề: 2 1. Thực trạng vấn đề: 2 2. Ý nghĩa và tác dụng của. trung tâm của người học. + Phát triển tư duy ngôn ngữ của học sinh không chỉ trong học tiếng Anh mà trong các hoạt động học tập và những hoạt động khác của cuộc sống. II. Mô tả giải pháp của đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Những gợi ý về hoạt động cho phần Warm-up ở một số tiết READING của Tiếng Anh lớp 11 cơ bản, Những gợi ý về hoạt động cho phần Warm-up ở một số tiết READING của Tiếng Anh lớp 11 cơ bản, Những gợi ý về hoạt động cho phần Warm-up ở một số tiết READING của Tiếng Anh lớp 11 cơ bản

Từ khóa liên quan