Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn Địa lý lớp 12

22 1,277 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:25

Sở giáo dục và đào tạo thanh hóa Trờng thpt cẩm thủy 3 SáNG KIếN KINH NGHIệM Tờn ti : S DNG BIU TRONG THIT K MT S BI GING TRấN LP I VI MễN A L LP 12 Họ tên : Lê Văn Hùng . Chức vụ : Giáo viên . T : S - a - GDCD Đơn vị công tác : Trờng THPT Cẩm Thủy 3 Cm Thy thỏng 05 nm 2012 S dng biu trong thit k mt s bi ging trờn lp i vi mụn a lớ lp 12 Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn địa lí lớp 12 Môc lôc Trang PHẦN I I. ĐẶT VẤN ĐỀ . 3 PHẦN II II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 3 1. Cơ sở lí luận của vấn đề . 3 2. Thực trạng của vấn đề . a. Thực trạng chung . 4 b. Thực trạng đối với giáo viên và đối với học sinh . 3. Giải pháp và tổ chức thực hiện . 4 - 13 4. Kiểm nghiệm . 14- 15 PHẦN III III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT . 15-16 1. Ý nghĩa của đề tài với công tác giảng dạy - học tập . 2. Những bài học kinh nghiệm được rút ra . 3. Những ý kiến đề xuất . Tài liệu tham khảo . Trêng THPT CÈm Thñy 3 GV: Lª V¨n Hïng 2 Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn địa lí lớp 12 PHẦN I I. ĐẶT VẤN ĐỀ . Trong thực tế biểu đồ Địa lí rất thông dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau kể cả trong học tập và đời sống . Tuy nhiên , đối với môn Địa lí , đặc biệt là Địa lí ở trường THPT thì biểu đồ lại có ở nhiều bài học và ở nhiều góc độ khác nhau . Để mô phỏng trực quan hóa các hiện tượng Địa lí , kiến thức Địa lí thì biểu đồ là một trong những phương tiện thể hiện có hiệu quả nhất . Trong việc cung cấp các kiến thức và trực quan hóa các kiến thức thì biểu đồ mang lại cho cả người dạy và người học một lượng kiến thức quan trọng , dễ nhớ và dễ khai thác . Tuy nhiên để đưa biểu đồ vào trong các bài học , tiết học ở trên lớp thì lại không phải dễ dàng và đơn giản vì nó còn phụ thuộc vào người dạy , người học và liên quan đến các trang thiết bị , máy móc ở các trường THPT , đặc biệt như trường THPT Cẩm Thủy 3 chúng tôi . Ở trường THPT Cẩm Thủy 3 thì vấn đề này còn khó hơn vì trong thực tế ở hầu hết ở các trường miền núi thì đối tượng học sinh và việc hình thành các kĩ năng thực hành Địa lí là rất hạn chế , không những thế việc tiếp thu , lĩnh hội kiến thức của học sinh qua các kênh thông tin cũng chậm . Chính vì vậy , một mặt để khắc sâu kiến thức cho học sinh và mặt khác tạo ra sự hứng thú trong học tập cũng như mô phỏng kiến thức đó bằng những phương tiện , đồ dùng thì sử dụng biểu đồ trong dạy học nói chung và trong thiết kế ở một số tiết học trên lớp nói riêng là rất cần thiết đối với học sinh , nhất là đối với học sinh ở trường THPT Cẩm Thủy 3 . Chính vì trên thực tế như vậy và qua kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Địa lí ở trường THPT một số năm , tôi thấy việc sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số tiết học ở trên lớp là rất cần thiết . Do đó , trong chừng mực nhất định và điều kiện cho phép tôi mạnh dạn hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm “ Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn Địa lí lớp 12 ” nhằm giúp cho cả người dạy và người học có thêm điều kiện để truyền thụ và tiếp thu kiến thức địa lí hơn nữa . Trêng THPT CÈm Thñy 3 GV: Lª V¨n Hïng 3 Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn địa lí lớp 12 PHẦN II II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 1. Cơ sở lí luận của vấn đề . Để tiến hành bài giảng trên lớp được tốt thì giáo viên cần chuẩn bị giáo án một cách chu đáo , bởi vì nội dung của giáo án bao gồm toàn bộ kiến thức cơ bản và hoạt động của giáo viên và học sinh trong giờ học trên lớp . Chính vì vậy trong quá trình chuẩn bị bài để khai thác có hiệu quả kiến thức thì việc chuẩn bị biểu đồ và lựa chọn biểu đồ đòi hỏi giáo viên phải lựa chọn các biểu đồ phù hợp với nội dung kiến thức của bài giảng . Khi đã lựa chọn được biểu đồ phù hợp trong quá trình giảng bài trên lớp thì tiếp theo giáo viến phải hình dung ra cách sử dụng biểu đồ như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất mà ít tốn thời gian nhất. Quá trình sử dụng biểu đồ trên lớp đòi hỏi giáo viên phải có sự chuẩn bị từ trước . 2. Thực trạng của vấn đề . a. Thực trạng chung . Việc sử dụng biểu đồ và khai thác biểu đồ là rất cần thiết đối với cả giáo viên và học sinh trong giảng dạy và học tập môn Địa lí . Tuy nhiên trong thực tế để sử dụng và khai thác tốt được biểu đồ cũng như các phương tiện , đồ dùng dạy học trực quan khác không phải là dễ dàng và nhất lại là đối với các trường THPT miền núi . Để thực hiện được ý tưởng này trong quá trình dạy và học đối với tôi đã gặp phải không ít những khó khăn , trong khi như hiện nay đa số học sinh lại chủ yếu là học khối A , B . Do đó để thu hút được sự chú ý của học sinh và tạo ra sự hứng thú cho học sinh ở tất cả các lớp trong quá trình học Địa lí thì cá nhân tôi cũng như các giáo viên khác cũng đã cố gắng khắc phục những khó khăn của nhà trường cũng như những khó khăn về bộ môn để tạo ra sự chú ý trong học tập , khai thác kiến thức Địa lí và kiến thức thực tế khác . b. Thực trạng đối với giáo viên và học sinh . Trêng THPT CÈm Thñy 3 GV: Lª V¨n Hïng 4 Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn địa lí lớp 12 Trong giảng dạy Địa lí ở trường THPT Cẩm Thủy 3 và để thực hiện được sáng kiến này bản thân tôi cũng gặp không ít những khó khăn , cụ thể : + Thứ nhất , đa số học sinh khi bước vào THPT về kĩ năng Địa lí gần như chưa được hình thành ở các em . + Thứ hai , học sinh của trường chủ yếu cũng lại là học sinh con em dân tộc thiểu số ( chủ yếu là dân tộc mường , dao ) nên điều kiện học tập của các em rất thấp và có sự chênh lệch đáng kể ở các lớp . + Thứ ba , ý thức học tập và hứng thú học tập bộ môn chưa cao Tuy nhiên , bên cạnh những khó khăn đó cũng có những thuận lợi nhất định , cụ thể . + Thứ nhất , trong thời đại công nghệ thông tin nên việc cập nhật các thông tin , thu thập các tài liệu , đồ dùng cũng dễ dàng hơn . + Thứ hai , các trang thiết bị trang cấp cho việc dạy và học cũng nhiều hơn . + Thứ ba , còn bộ phận học sinh có nguyện vọng thi và học khối C , ý thức học tập tốt nên việc chuẩn bị đồ dùng trực quan như biểu đồ trong giờ học cũng tạo nhiều hứng thú cho các em hơn . Tuy nhiên , trong thực tế để sử dụng được biểu đồ trong khâu chuẩn bị bài trước khi lên lớp lại đòi hỏi đối với người giáo viên ở nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan khác như : - Thời gian để đầu tư cho chuyên môn không nhiều , nhất là có những giáo viên do điều kiện kinh tế gia đình chưa có máy tính , chưa lắp mạng thì đây là khó khăn rất lớn trong việc cập nhật thu thập các thông tin , đặc biệt là khâu vẻ biểu đồ , sử dụng biểu đồ trong soạn bài . - Về cơ sở vật chất nhà trường như phòng máy chưa đảm bảo , nhu cầu sử dụng máy chiếu ở nhiều đối giáo viên lại chưa cao nên để cung cấp hướng dẫn các kĩ năng cho học sinh các lớp cũng gặp không ít những khó khăn đối với giáo viên môn Địa lí chúng tôi . - Về trình độ học sinh và ý thức học tập bộ môn của học sinh lại có sự chênh lệch rất lớn ở các khối lớp , nên việc nâng cao ý thức học tập cho học sinh và tạo ra ý thức tự học cho học sinh là rất khó . 3. Giải pháp và tổ chức thực hiện . Trêng THPT CÈm Thñy 3 GV: Lª V¨n Hïng 5 Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn địa lí lớp 12 * Giải pháp thứ nhất : Sử dụng biểu đồ trong việc hình thành khái niệm Địa lí kinh tế - xã hội cho học sinh . - Trong nội dung kiến thức Địa lí kinh tế - xã hội ở trường THPT hiện nay , học sinh phải học khá nhiều các khái niệm trìu tượng và thuật ngữ liên quan đến kiến thức bộ môn nên việc sử dụng biểu đồ sẽ là điều kiện thuận lợi để các em hiểu và ghi nhớ được các khái niệm này . Ví dụ : Để hình thành về khái niệm bùng nổ dân số ở nước ta qua bài 16 ( Địa lí 12 – Chương trình chuẩn ) : Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta , thì giáo viên có thể xây dựng biểu đồ đường biểu diễn thể hiện sự gia tăng nhanh về số dân của nước ta qua các giai đoạn và từ đó hình thành cho học sinh khái niệm về bùng nổ dân số theo mẫu giáo án như sau : Tiết theo PPCT : 16 BÀI 16 . ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA . I. MỤC TIÊU Sau bài học học sinh cần : 1. Kiến thức . - Hiểu được những đặc điểm cơ bản về dân số và phân bố dân cư nước ta . Xác định và hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng dân số và hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh . 2. Kĩ năng . - Phân tích được sơ đồ , biểu đồ , bảng số liệu thống kê và nội dung bài học . - Hình thành kĩ năng vẽ biểu đồ về địa lí dân cư . II. THIẾT BỊ DẠY HỌC . - Bảng số liệu , biểu đồ về gia tăng dân số của nước ta qua 1 số năm . - Lược đồ phân bố dân cư nước ta . III. TRỌNG TÂM BÀI . Đặc điểm dân số và gia tăng dân số . IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC . Trêng THPT CÈm Thñy 3 GV: Lª V¨n Hïng 6 S dng biu trong thit k mt s bi ging trờn lp i vi mụn a lớ lp 12 Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản * Hot ng 1. - GV yờu cu HS da vo sgk hóy chng minh rng nc ta cú s dõn ụng v nh hng ca nú i vi phỏt trin kinh t - xó hi . - Chng minh nc ta cú nhiu dõn tc . 1. Vit nam l nc ụng dõn , cú nhiu thnh phn dõn tc . a. VN l nc ụng dõn . - Nm 2006 , dõn s nc ta l 84,1 triu ngi , ng th 3 ụng Nam , th 13 trờn th gii . - Thun li . - Khú khn . b. Nhiu thnh phn dõn tc . * Hot ng 2. - Qua biu trờn , cựng vi ti liu giỏo khoa em hay chng minh dõn s nc ta tng nhanh . - Nguyờn nhõn . - Hu qu . - Gii phỏp khc phc - Liờn h vi a phng em . 2. Dõn s tng nhanh , kt cu dõn s tr . a. Dõn s tng nhanh . T biu trờn , giỏo viờn gi ý cỏc em quan sỏt v i chiu ng biu din s dõn vi trc tung , trc honh thy tc phỏt trin ca dõn s nc ta giai on : 1921 2008 . Sau ú giỏo viờn yờu cu hc sinh phõn tớch s gia tng dõn s trong giai on trờn rỳt ra cỏc nhn xột sau : + Qua biu giỏo viờn nhn mnh cho hc sinh thy Trờng THPT Cẩm Thủy 3 GV: Lê Văn Hùng 7 S dng biu trong thit k mt s bi ging trờn lp i vi mụn a lớ lp 12 Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản - Trỡnh by v nờu s chuyn dch c cu dõn s nc ta theo nhúm tui trong 2 nm : 1999 v 2005 . trong thi kỡ 1921 2008 thỡ dõn s nc ta tng liờn tc , c bit tng nhanh trong thi kỡ t : 1921 1985 . Trong thi kỡ ny dõn s nc ta cú hai ln tng gp ụi , thi gian dõn s tng lờn gp ụi ngy cng rỳt ngn li , trong khi ú s dõn tng gp ụi thỡ li tng nhanh ú l : - T 1921 1960 : s dõn tng t 15,6 triu lờn 30,2 triu . trong vũng gn 40 nm . - T 1960 1985 : s dõn tng t : 30,2 lờn 60,0 triu ngi , trong vũng ch cú 25 nm . + Qua biu giỏo viờn cũn nhn mnh cho hc sinh thy c cng trong thi kỡ trờn dõn s nc ta tng nhanh dn n s bựng n dõn s . Ngoi ra , cũn hng cho hc sinh nhn xột hu qu ca s tng nhanh dõn s ó gõy ra sc ộp ln i vi . + Ti nguyờn , mụi trng . + Kinh t - xó hi v cỏc vn khỏc . b. Kt cu dõn s tr . Trờng THPT Cẩm Thủy 3 GV: Lê Văn Hùng 8 S dng biu trong thit k mt s bi ging trờn lp i vi mụn a lớ lp 12 Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản * Hot ng 3. - GV t chc cho HS tho lun nhúm vi ni dung : Chng minh v gii thớch dõn s nc ta phõn b khụng u theo ng bng vi min nỳi ; TT NT - Nờu nguyờn v hu qu cựng vi cỏc gii phỏp . 3. S phõn b dõn c . Khụng ng u . + Gia B vi MN . - B ch chim ẳ v din tớch nhng li chim ti ắ v s dõn . Cú mt DS cao : BSH : 1225 ngi / km 2 , BSCL : 429 ngi / km 2 ( 2006 ). - MN , chim ắ v DT nhng li ch chim ẳ s dõn , mt dõn s thp : Tõy Bc : 69 ngi / km 2 , Tõy Nguyờn : 89 ngi / km 2 . + Gia thnh th vi nụng thụn . Nm 2006 , dõn TT : 26,9 % . * Hot ng 4: 4. Chin lc phỏt trin dõn s hp lớ v s dng cú hiu qu ngun lao ng ca nc ta . - sgk * Gii phỏp th hai : S dng biu trong mụ phng mt s ni dung cỏc tit hc trờn lp . Trong ging dy phn a lớ dõn c cú rt nhiu cỏc bng s liu cn cho hc sinh ghi nh , nhng nu nh cho hc sinh ghi nh mt cỏch mỏy múc , n thun ch qua cỏc bng s liu thỡ hc sinh rt d quờn v cha hiu c bn cht ca cỏc s liu . Chớnh vỡ th , hc sinh khụng ch nh lõu c cỏc s liu m cũn khc sõu , thy c bn cht ca cỏc s vt , hin tng v s thay i ca nú thỡ giỏo viờn nờn minh ha cỏc bng s liu ú bng biu , c th nh sau : Vớ d : bi 17 , sỏch giỏo khoa a lớ lp 12 , theo chng trỡnh chun thỡ mc 2 C cu lao ng Khi son bi giỏo viờn cú th minh ha bng cỏc biu sau qua mu giỏo ỏn nh sau : Tit theo PPCT : 17. BI 17 : LAO NG V VIC LM . Trờng THPT Cẩm Thủy 3 GV: Lê Văn Hùng 9 Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn địa lí lớp 12 I. MỤC TIÊU Sau bài học học sinh cần : 1. Kiến thức . - Biết được nguồn lao động nước ta dồi dào với truyền thống và kinh nghiệm sản xuất phong phú , chất lượng nguồn lao động đã được nâng lên . - Cơ cấu lao động và sự thay đổi cơ cấu lao động ở nước ta . 2. Kĩ năng . - Phân tích được sơ đồ , biểu đồ , bảng số liệu thống kê và nội dung bài học . - Hình thành kĩ năng vẽ biểu đồ về địa lí dân cư . II. THIẾT BỊ DẠY HỌC . - Bảng số liệu , biểu đồ về cơ cấu lao động của nước ta qua 1 số năm . III. TRỌNG TÂM BÀI . Đặc điểm nguồn lao động và cơ cấu sử dụng lao động . IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC . Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung CB * Hoạt động 1. - Trình bày đặc điểm nguồn lao động của nước ta . - Thế mạnh và hạn chế . + Số lượng + Chất lượng . 1. Nguồn lao động . * Thế mạnh và hạn chế . - Thế mạnh . + Số lượng . 2005 , nước ta có 41,53 triệu lao động đang hoạt động trong các ngành kinh tế , chiếm 51,2 % , mỗi năm tăng thêm 1,15 triệu lao động . + Chất lượng . - Có tính cần cù , chịu khó - Trình độ chuyên môn tăng . - Hạn chế . + Giải quyết việc làm . + Phần lớn lao động phổ thông ( 2005 : chiếm 75 % ) . * Hoạt động 2. 2. Cơ cấu lao động . Trêng THPT CÈm Thñy 3 GV: Lª V¨n Hïng 10 [...]... dng phng phỏp ny S HS cú k S s S HS cha cú nng v t duy hon thin k k nng tt Lp S HS ang nng Trờng THPT Cẩm Thủy 3 18 GV: Lê Văn Hùng S dng biu trong thit k mt s bi ging trờn lp i vi mụn a lớ lp 12 S 51 51 50 46 47 48 S T l S T l lng 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A8 T l (%) lng (%) lng (%) 18 22 19 5 4 7 35.3 43.1 38 10.9 8.5 14.6 24 23 21 15 13 21 47.0 45.1 42 32.6 27.6 43.7 9 6 10 26 30 20 17.7 11.8... tt Lp S HS ang nng S 51 51 50 46 47 48 S T l S T l lng 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A8 T l (%) lng (%) lng (%) 28 32 29 10 9 12 54.9 62.7 58 21.7 19.3 25 18 16 14 21 22 23 35.3 31.4 28 45.6 46.8 47.9 5 3 7 15 15 13 9.8 5.9 14 32.6 31.9 27.1 * ỏnh giỏ chung: Nhỡn chung cỏc lp u cú s thay i c v s lng v t l hc sinh cú k nng v vn dng cỏc k nng ú vo trong hc tp , thi c Tuy nhiờn vn ang cũn cú s khỏc bit... thờm s hng thỳ trong hc tp hn nht li l i vi b mụn a lớ , mụn hc va khụ khan va khú hiu khụng thu hỳt c hoc khụng cú my hc sinh cú s thớch 4 Kim nghim * Kt qu: Trong quỏ trỡnh dy hc ca nm hc 2011 - 2 012 , tụi cng ó cú ỏp dng ý tng ny cỏc lp khi 12 ca trng THPT Cm Thy 3 Cỏc lp ny tụi u thit k giỏo ỏn theo ý tng trờn ú l S dng biu trong thit k mt s bi ging trờn lp i vi mụn a lớ lp 12 thỡ thy kt... GV: Lê Văn Hùng S dng biu trong thit k mt s bi ging trờn lp i vi mụn a lớ lp 12 k nng a lớ v hng thỳ trong hc tp b mụn a lớ thỡ cn phi cú s n lc hn na ca c Thy ln trũ PHN III III KT LUN V XUT 1 í ngha ca ti vi cụng tỏc ging dy - hc tp: Trong ging dy v hc tp a lớ vic hỡnh thnh k nng cho c Thy v trũ cú ý ngha nht nh trng vic lnh hi v vn dng kin thc a lớ k c trong hc tp v trong i sng thng ngy Vic... Khụng b qua cỏc loi biu trong quỏ trỡnh hc tp, cn gii quyt nhng thc mc gp phi trong quỏ trỡnh hc tp kp thi sa cha - Tớch cc hot ng theo nhúm, thng xuyờn i chiu kt qu nhn nh ca mỡnh vi phn sa cha b sung ca giỏo viờn Tụi xin chõn thnh cm n ! TI LIU THAM KHO 1- Sỏch giỏo khoa a lý lp 12 (NXBGD 2007) 2- Chuyờn a l 12 : a lớ t nhiờn v dõn c Vit Nam ( NXBGD nm 2009 ) 3- Chuyờn a lớ 12 : a kinh t Vit Nam... rng nc ta giu cú + S suy thoỏi ca TN rng + S phỏt trin v phõn b ca ngnh lõm nghip Trong quỏ trỡnh ging dy v hc tp mụn a lớ nht l bc THPT thỡ khõu rốn luyn cỏc k nng , trong ú cú k v biu l rt quan trng bi vỡ phn ny Trờng THPT Cẩm Thủy 3 17 GV: Lê Văn Hùng S dng biu trong thit k mt s bi ging trờn lp i vi mụn a lớ lp 12 rt yu kộm vi cỏc em v li liờn quan n cỏc kỡ thi nờn giỏo viờn cn phi nh hng v... quan Nhỡn vo biu hc sinh cú th so sỏnh c c cu lao ng v s chuyn dch lao ng theo thnh th v nụng thụn nc ta giai on : 2000 2005 Trờng THPT Cẩm Thủy 3 GV: Lê Văn Hùng 12 S dng biu trong thit k mt s bi ging trờn lp i vi mụn a lớ lp 12 Hoạt động của GV và HS * Hot ng 3 Nội dung CB 3 Vn vic lm v hng gii quyt vic lm - Nờu thc trng vic lm a Thc trng v hng gii quyt - Nm 2005 : + Trung bỡnh c nc , t... trin ca mt s i tng a lớ Trong a lớ s phỏt trin ca cỏc i tng c th hin khụng ch qua s liu thụng kờ m cũn c biu hin rt c th qua biu Qua biu chỳng ta cú th thy rừ c cỏc i tng ny phỏt trin nhanh hay chm v tc phỏt trin mnh hay yu th hin c iu ny thỡ giỏo viờn cn phi linh hot ngay trong khõu son giỏo ỏn v xỏc nh c ni dung cn biu hin qua biu Vớ d , bi 24 sỏch giỏo khoa a lớ lp 12 chng trỡnh chun , khi... Thủy 3 13 GV: Lê Văn Hùng S dng biu trong thit k mt s bi ging trờn lp i vi mụn a lớ lp 12 Sau bi hc , HS cn 1 Kin thc - Phõn tớch c nhng thun li v khú khn i vi phỏt trin ngnh thy sn - Hiu c c im phỏt trin v phõn b ngnh thy sn - Vai trũ v tỡnh hỡnh phỏt trin ngnh lõm nghip 2 K nng - Phõn tớch cỏc bng s liu - V v phõn tớch c cỏc loi biu 3 Thỏi - Cú ý thc trong s dng , bo v ti nguyờn v mụi trng... trong hc tp , thi c Tuy nhiờn vn ang cũn cú s khỏc bit rt ln cỏc lp C th: - T l HS cú k nng v t tt trc khi ỏp dng phng phỏp rt thp < 50% , t l HS cha cú k nng tng i cao , nht l cỏc lp 12A6 ( 63.9 % ) , 12A5 ( 56.5 % ) v 12A8 ( 41.7 % ) - Sau khi ỏp dng phng phỏp ny thỡ s lng v t l HS cú k nng , ang hon thin k nng tng lờn rừ rt , s HS cha cú k nng ó gim mnh tt c cỏc lp c ỏp dng u di 50 % Tuy nhiờn . chức thực hiện . Trêng THPT CÈm Thñy 3 GV: Lª V¨n Hïng 5 Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn địa lí lớp 12 * Giải pháp thứ nhất : Sử dụng biểu đồ trong việc hình. sản qua một số năm ” , giáo viên có thể minh họa bằng các biểu Trêng THPT CÈm Thñy 3 GV: Lª V¨n Hïng 15 Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn địa lí lớp 12 Ho¹t. 2005 như sau : Trêng THPT CÈm Thñy 3 GV: Lª V¨n Hïng 16 Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn địa lí lớp 12 Ho¹t ®éng cña GV v HS Néi dung chÝnh Biểu đồ thể hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn Địa lý lớp 12, Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn Địa lý lớp 12, Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn Địa lý lớp 12

Từ khóa liên quan