0

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty in và dịch vụ thương mại An Phát

60 306 0
  • Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại  công ty in và dịch vụ thương mại An Phát

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2015, 09:37

Kế toán là một bộ phận quan trọng có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động tài chính doanh nghiệp. Tăng thu nhập cho doanh nghiệp và đời sống người lao động không ngừng được cải thiện. Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp phải chi ra cho các chi phí sản xuất. Nguyên vật liệu là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất thể hiện dưới dạng vật hoá, nó là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm, hơn nữa chi phí nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất; chiếm tỷ trọng rất lớn ( thường từ 65% 70% ) giá quyết toán công trình. Vì vậy việc quản lý nguyên vật liệu là công tác không thể thiếu được trong khâu quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất ở tất cả các khâu, từ khâu thu mua bảo quản, dự trữ đến khâu sử dụng.Việc tổ chức kế toán nguyên vật liệu một cách khoa học, hợp lý có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả trong việc quản lý và kiểm soát tài sản của doanh nghiệp. Hơn nữa còn kiểm soát một cách có hiệu quả chi phí và giá thành sản phẩm, đồng thời giúp cho viẹc tổ chức kế toán, tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chuyên đề thực tập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân MỤC LỤC SV: Vũ Thị Thu Hường Lớp: KT3 – K40 Chuyờn thc tp Trng i hc Kinh t Quc dõn Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trờng tất cả mọi doanh nghiệp đều quan tâm đến vấn đề là sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển để tạo tiền đề cho tái sản xuất cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tại bất kỳ doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất nào, mục tiêu hàng đầu là đạt lợi nhuận tối đa với mức chi phí tối thiểu, tiết kiệm chi phí trong sản xuất luôn là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp. Tiết kiệm chi phí luôn đợc coi là chìa khoá của sự tăng trởng và phát triển. Để làm đợc điều này, các doanh nghiệp phải quan tâm đến yếu tố đầu vào trong đó có chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ chi phí khấu hao, tiền lơng Kế toán là một bộ phận quan trọng có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động tài chính doanh nghiệp. Tăng thu nhập cho doanh nghiệp và đời sống ngời lao động không ngừng đợc cải thiện. Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp phải chi ra cho các chi phí sản xuất. Nguyên vật liệu là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất thể hiện dới dạng vật hoá, nó là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm, hơn nữa chi phí nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất; chiếm tỷ trọng rất lớn ( thờng từ 65% - 70% ) giá quyết toán công trình. Vì vậy việc quản lý nguyên vật liệu là công tác không thể thiếu đợc trong khâu quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất ở tất cả các khâu, từ khâu thu mua bảo quản, dự trữ đến khâu sử dụng. Việc tổ chức kế toán nguyên vật liệu một cách khoa học, hợp lý có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả trong việc quản lý và kiểm soát tài sản của doanh nghiệp. Hơn nữa còn kiểm soát một cách có hiệu quả chi phí và giá thành sản phẩm, đồng thời giúp cho viẹc tổ chức kế toán, tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau một thời gian thực tập tại công ty in và dịch vụ thơng mại AN Phát , thấy đợc tầm quan trọng của nguyên vật liệu, và những khó khăn quanh việc hạch toán nguyên vật liệu, em đã đi sâu và nghiên cứu " Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty in và dịch vụ thơng mại An Phát " làm chuyên đề luận văn tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề luận văn của SV: V Th Thu Hng Lp: KT3 K40 1 Chuyờn thc tp Trng i hc Kinh t Quc dõn em gồm 3 chơng: Chơng 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại công ty in và dịch vụ thơng mại An Phát. Chơng 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty in và dịch vụ thơng mại An Phát. Chơng 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty in và dịch vụ thơng mại An Phát. Em xin chân thành cảm ơn và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty in và dịch vụ thơng mại An Phát đã giúp đỡ em hoàn thiện chuyên đề nghiên cứu cũng nh là chuyên đề luận văn tốt nghiệp của mình. Với những hạn chế nhất định về kiến thức lý luận và thực tiễn, chuyên đề luận văn tốt nghiệp của em không tránh đợc những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Vũ Thị Thu Hờng Chơng 1 ĐặC ĐIểM Và Tổ CHứC QUảN Lý NGUYÊN VậT LIệU TạI CÔNG TY IN Và DịCH Vụ THƯƠNG MạI AN PHáT 1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty in và dịch vụ thơng mại An Phát 1.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty Tờn Cụng ty: Cụng ty In v dch v thng mi An Phỏt a ch: 141 Ngụ Xuõn Qung - Trõu Qu - Gia Lõm H Ni Vn phũng: 32/15/23 An Dng - Tõy H - H Ni Email: info@anphatgmail.com SV: V Th Thu Hng Lp: KT3 K40 2 Chuyên đề thực tập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mã số thuế: 0101518366 Số tài khoản: 10201000003664 – Mở tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. Công ty In và dịch vụ thương mại An Phát được thành lập từ năm 2003 những ngày đầu mới thành lập Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn vất vả, tài sản ít ỏi nên kh¶ năng đáp ứng chưa nhiều. Ngày đó thường làm công tác dịch vụ là nhiều, khả năng sản xuất của công ty chưa thể đáp ứng được hết những yêu cầu mong muốn của khách hàng. Các yêu cầu của khách hàng thường được tổng hợp phân tích và tách lọc, sau đó đem tới các cơ sở có đủ điều kiện để xử lý làm hoàn thiện son trong thực tế các thông tin những yêu cầu mong muốn của công ty ở các đơn vị bạn lại không dược thực hiện như mong muốn sản phẩm làm ra chưa được hài lòng. Nhiều khi sản phẩm làm ra gặp phải nhiều lỗi, thiếu sót mà không thể sao sát được vì vây làm cho công việc của công ty còng gặp phải những khó khăn đứng trước yêu cầu của công việc và mong mỏi của các thành viên trong công ty, Công ty đã từng bước sắm các máy móc trang thiết bị để tùng bước hoàn thiện quá trình sản xuất sản phẩm bước đấu công ty có sắm một số máy móc trang thiết bị như hệ thống máy vi tính phục vụ cho quá trình thiết kế sản phẩm và cho công tác kế toán quả lý của công ty song song với đó công ty có trang bị thêm một máy phơi bản phục vu cho quá trinh in ấn và 2 máy in hiện đai để cạnh tranh với thị trường ngành in các máy in đó dùng để thay thế cho kĩ thuật sắp chữ in Typo trước đây. Không những có vậy nó còn in ra các sản phẩm có hình ảnh đẹp nét và có chiều sâu để đáp ứng được các yêu cầu của sản phẩm công ty trang bị hai máy in trong đó có 1 máy in SV: Vũ Thị Thu Hường Lớp: KT3 – K40 3 Chuyên đề thực tập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 4 trang 1 màu của Đức rất hiện đại dùng để in ra các sản phẩm khổ nhỏ hoặc có một sè màu đơn giản và một máy in 10 trang và 2 màu dùng để sản xuất ra các sản phẩm có số lượng lớn, có só màu in nhiều và khổ in, khổ sản phẩm lớn… Công ty luôn luôn quan tâm chăm sóc hình ảnh thương hiệu của khách hàng bởi thương hiêu của khách hàng là tài sản là tài sản giá trị nhất mà khách hàng có được sau bao nhiêu khó khăn gây dựng trên thương trường, chính vì sự quan tâm đó mà công ty được uy tín lớn trong lòng bạn hàng nên công ty có được uy tín lớn trong lòng bạn hàng và đồng thời các kh¸ch hàng của công ty lại nhận được sự phục vụ nhiều hơn ở công ty như vậy qua năm tháng công ty càng lớn mạnh hơn hoàn thiện hơn. Tưởng như công ty có được sự đồng lòng nhất quán quyết tâm của toàn thể ban lãnh đạo công ty và anh em công nhân trong công ty thì doanh nghiệp sẽ ngày càng vững vàng và phát triển như trên thực tế cũng có giai đoạn đứng trên khó khăn và lao đao sau khi thành lập được 3, 4 năm công ty gặp phải khó khăn mang tính lịch sử của công vì thuở ấy công ty qua quá trình hoạt động đã có nững khách hàng lớn đó để đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp phải đầu tư vào đó nhiều trang thiết bị và máy móc hiện đại cũng như là lực lượng lao động rất lớn để đáp ứng yêu cầu công việc nhưng vì sự chủ quan nhất định của bộ máy lãnh đạo công ty và sự cạnh tranh khốc liệt của cư chế thị trường doanh nghiệp đã bị doanh nghiệp khác chiếm mất lượng khach hàng lớn đó chính vì lẽ đó mà máy móc trang thiết bị sắm nhiều nhưng tham gia vào sản xuất lại ít trước lựa lượng lớn lao động cho thuê về sau này làm vịc lại ít hơn trước đồng nghĩa với đó là chi phí của doanh nghiệp ngày sau cao hơn trước như doanh thu nay giảm bớt SV: Vũ Thị Thu Hường Lớp: KT3 – K40 4 Chuyên đề thực tập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhiều công ty gặp phải lao đao Đứng trước thực tế vậy ban lãnh đạo công ty đưa ra nhiều giải pháp chiến lược để đưa công ty vượt ra khỏi những khó khăn, công ty đưa ra các giải pháp khác khắc phục khó khăn trước mắt và chiến lược marketing hiệu quả đánh vào thị yếu của nhiều khách hàng nhỏ lẻ mới và khách hàng tiềm năng ngày càng phục vụ khách hàng với nh÷ng yêu cầu khác nhau cùng với thời gian doanh nghiệp cũng trưởng thành lớn mạnh theo năm tháng ®ể không ngừng củng cố dây truyền sản xuất sản phẩm công ty đã sắm thêm nhiều trang thiết bị máy móc như các máy nẹp lịch, các máy ghim đóng sổ sách… Máy đốt lỗ onhª gần đây doanh nghiệp còn mua thêm máy dao dùng để chia nhỏ hay cắt xén sản phẩm theo kích thước mong muốn đồng thêi còn trang bị thêm chiếc máy cán láng dùng để làm tăng độ bền đẹp cho sản phẩm và máy bế sản phẩm, máy này sử dụng ®ể sản xuất ra các mặt hàng có nhiều kiểu hoa văn kiểu dáng uốn lượn cầu kì đẹp mắt… cùng với sự cè gắng không ngừng đÓ làm hài lòng các bạn hàng doanh nghiệp đã đạt được những thành công nhất định như có sự uy tÝn lớn trong lòng khách hàng, công ty ngày càng to lớn vững mạnh hơn phục vụ nhiều hơn với khách hàng, trong ngành in đã có được tiếng vang lớn. 1.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Công ty nhận thiết kế, in ấn, tất cả các sản phẩm trong ngành in nh tê r¬i, tê gÊp, ho¸ ®¬n c¸c lo¹i đặc biệt là các sản phẩm sử dụng chất liệu bằng giấy. 1.1.2.1 Nhiệm vụ của công ty - Công ty có nhiệm vụ làm ra các sản phẩm theo như ý muốn của khách hàng với số lượng lớn khách hàng đưa tới SV: Vũ Thị Thu Hường Lớp: KT3 – K40 5 Chuyên đề thực tập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông tin yêu cầu sẽ được cập nhật và phân tích lên kế hoạch sản xuất sau đó các bộ phËn sau như thiết kế ra phim, phôi bản, in ấn, hoàn thiện sản phẩm sau in…và sau đó đưa tới nơi khách hàng yêu cầu. - Là doanh nghiệp chuyên sản xuất nên công ty nhân làm tất cả các công việc có liên quan tới ngành in đặc biệt sử dụng chất liệu là giấy. Hàng sản xuất và giao tới nơi khách hàng yêu cầu đúng chủng loại, chất lượng và hình thức đặc biệt đúng cả tiến độ yêu cầu…. 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Các dịch vụ thiết kế, in ấn mà cung cấp tới khách hàng: - Thiết kế tao dòng và mấu sản phẩm in bao bì giấy - Thiết kế hệ thóng nhận diện thương hiệu - In offset trên nhóm sản phẩm: tờ rơi, tờ gấp,catalogle… - In tem, mã vạch trên tất cả các loại giấy dề can - In biểu mẫu trên nhiều chất liệu giấy- In hóa đơn GTGT trên các chất liệu là giấy Bãi Bằng… - Thiết kế và in đéc quyền các sản phẩm như sổ tay bưu thiếp… - Nhận làm tất cả các sản phẩm như thùng hộp… qua các quá trình in bồi bÕ ghim dán gấp theo yêu cầu khách hàng 1.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cña công ty - Kế hoạch sản xuất: Cán bộ phòng kế hoạch sản xuất vật tư kiÓm tra tổng kết số lượng bản thảo sè lượng bản can, phim hình ảnh phô bản so với bản thảo gốc để phát hiện kịp thời những sai sót về số lượng , chất lượng chủng loại. Nếu có sai sót kịp thời báo cáo cho khách hàng điều chỉnh bổ sung. Cuối cùng khi thấy bảo đảm chất lượng thì ghi các thông tin cần thiết SV: Vũ Thị Thu Hường Lớp: KT3 – K40 6 Chuyên đề thực tập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trên lệnh sản xuất sau đó đưa ra giai đoạn sản xuất tiếp theo * Chế bản, bình bản, phơi bản - Chế bản: Cho tài liệu vào thiết kế và sắp chữ vi tính. Sau đó đọc kỹ kiểm tra kỹ các thông số của bản thảo, bìa, ruột… và các yếu tố kỹ thuật ghi trên lệnh sản xuất để sửa lại các bản can, phim, phân loại màu phim đồng thời tách các màu ra trong cung một khuôn. - Bình bản: đọc kỹ các thông số đưa ra trên lệnh sản xuất như khuôn khổ in, khuôn khổ sản phẩm, hình thức sản phẩm. Sau đó kiểm tra chất lượng của bản can, phim để phù hợp cho việc kẻ market, dàn khuôn in - Phơi bản: Phơi bản nhân bản bình bản đã hoàn chỉnh sau đó tiến hành phơi đem hiện bản, phải kiểm tra kỹ phần tử in, độ nét… của phần tử in trên bản. Các bản phơi sau khi đảm bảo chất lượng ta tiến hành phân loại theo khuôn, có kẹp các bản và ghi nhãn kết thúc công đoạn ta có được khuôn in đảm bảo phục vụ cho giai đoạn quy trình tiếp theo. * Công đoạn xả giấy: Kiểm tra chủng loại giấy số lượng giấy và kích thước giấy cần dùng. Đây là công đoạn rất quan trọng chuẩn bị cho việc xả giấy cắt xén, theo đúng yêu cầu cảu công đoạn kế tiếp, sau đó xếp bằng ngay ngắn trên bục có ngăn cách đánh dấu ở mỗi ram giấy( không để so le độ cao tối đa 1,4m) * Công đoạn in offset: - Sau khi nhận giấy in theo đúng yêu cầu mà lệnh sản xuất cho biết, cho giấy trắng vào máy in rồi nắp tới khuôn in lên máy tiếp theo là căn chỉnh theo đúng yêu cầu của sản phẩm khi thấy tờ in thử đã đạt yêu cầu ta tiến hành in thật với số lượng sản phẩm yêu cầu sau này. - KCS tờ in: Đây là công đoạn kế tiếp của quá trình in, khi SV: Vũ Thị Thu Hường Lớp: KT3 – K40 7 Chuyên đề thực tập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân quá trình in đã được hoàn tất bộ phận KCS vào kiểm tra sản phẩm in và loại bỏ những tờ in không đạt yêu cầu và chuyển đến công đoạn tiếp theo hoàn thiện sản phẩm sau in. * Quá trình gia công tờ in: Đây là quá trình quan trọng hoàn thiện sản phẩm là công đoạn cuối cùng hoàn tất giây truyền sản xuất sản phẩm. - Với sản phẩm là sách : Bìa sách loại bỏ các sản phẩm không đủ yêu cầu sau đó cán láng hoặc bồi bế theo đúng yêu cầu sản phẩm. Với ruột sách kiểm tra hai mặt tờ in tránh hiện tượng lọt tờ in, không đủ yêu cầu như lọt tờ, lọt mặt…Sau đó gấp thành tay sách sao cho số trang nhỏ ở trên và lớn ở dưới, bắt các tay sách thành cuốn theo đúng thứ tự các trang liên tục kế tiếp nhau. Và bìa đóng thành cuốn chuyển sang xén thành sản phẩm tiếp theo đến bó gói đóng hộp. - Với các sản phẩm là tờ rơi tờ gấp: khi công đông đoạn in đã được hoàn tất kiểm tra yêu cầu của sản phẩm để tiến hành các công đoạn tiếp theo . * Ví dụ: Cán láng, bế gấp sản phẩm sau đấy chuyển qua xén sản phẩm đếm bó gói hoàn tất dây chuyền sản xuất sản phẩm. - Với các sản phẩm là hộp phong bì, cán láng tờ in theo đúng quy cách nếu có rồi chuyển tới khâu bế gấp sản phẩm và dán đếm bó theo đúng quy cách yêu cầu của sản phẩm. - Ngoài ra còn nhiều mặt hàng sản phẩm khác cũng tiến hành theo một số yêu cầu của từng sản phẩm… Có thể khái quát quy trình công nghệ in của công ty In và dịch vụ thương mại An Phát như sơ đồ sau: SV: Vũ Thị Thu Hường Lớp: KT3 – K40 8 Tài liệu cần in Kế hoạch vật tư Cắt rọc giấy theo yêu cầu sản phẩm Chế bản, bình bản phơi bản In offset KCS tờ in Hoàn thiện sản phẩm Nhập kho thành phẩm Nhập kho thành phẩm Trả khách hàng Chuyên đề thực tập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân SV: Vũ Thị Thu Hường Lớp: KT3 – K40 9 [...]... liu SV: V Th Thu Hng 17 Lp: KT3 K40 Chuyờn thc tp Trng i hc Kinh t Quc dõn Chơng 2 thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty in và dịch vụ thơng mại an pháT 2.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty 2.1.1 c im v yờu cu qun lý nguyờn, vt liu ti Cụng ty In và dịch vụ thơng mại An Phát * c im Nguyờn, vt liu l yu t cn thit, quan trng tham gia vo quỏ trỡnh sn xut Nú trc tip hỡnh thnh nờn kt... kinh doanh ca cụng ty * V kinh t: Cụng ty In và dịch vụ thơng mại An Phát l mt n v kinh t c lp, t ch v ti chớnh, cú t cỏch phỏp nhõn, chu s qun lý trc tip ca nhà nớc Ngi cú trỏch nhim kim tra v mt ti chớnh ca Cụng ty l k toỏn trng * V k thut: Cụng ty In và dịch vụ thơng mại An Phát , hot ng trong mt quóng thi gian di,phc v nhu cu in cho các đối tác cú khi lng sn xut ln Do vy cú th ỏp ng c nhu cu in. .. quy cỏch cht lng cao Mi phũng ban phớa sau cú nhim v v chc nng riờng song chỳng cú mi quan h tng h ln nhau vỡ vy dõy truyn sn xut c n nh thun li 1.1.3 Tỡnh hỡnh ti chớnh v kt qu kinh doanh ca cụng ty in An Phỏt * Kt qu kinh doanh: Nhỡn chung trong mt s nm gn õy cụng ty kinh doanh cú nhiu khi sc thi gian cỏc nm gn õy ban hng ca cụng ty co tinh cht n nh ban hng ca cụng ty cng ngy cng nhiờu thờm hay núi... thơng mại An Phát là công ty t nhân mt thnh viờn, hot ng trong lnh vc in B mỏy qun lý hot ng kinh doanh ca Cụng ty c t chc theo mụ hỡnh trc tuyn gn nh theo ch mt th trng ng u l Giỏm c, hin nay giỏm c ca Cụng ty l ụng Lã Quốc Nguyên, l ngi i din phỏp nhõn cho Cụng ty, chu trỏch nhim chung v tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh, gi vai trũ lónh o chung ton Cụng ty, ch o cỏc phũng ban trong Cụng ty. Chu trỏch... Chuyờn thc tp Trng i hc Kinh t Quc dõn CễNG TY IN Và DịCH Vụ THƯƠNG MạI AN PHT Mu s S10-DN S CHI TIT VT LIU, DNG C, SN PHM HNG HO T ngy 01/01/2010 n ngy 31/01/2011 Tờn kho: Kho Cụng ty Mó kho: 1511 Ngy S n v tớnh: T Din gii Mó hng CO150-6586 Tờn hng Couchộ 150g, kh 65x86 31/12//2010 S tn u k 07/01/2011 NG007 Cụng ty In- DVTM An Phỏt 07/01/2011 G005 In ANHP tt, KTT tt, K tt, C in lc tt 12/01/2011 NG015... trng, to ra ngun thu ph cho Cụng ty + B phn phc v sn xut phc v cung ng, bo qun, cp phỏt, vn chuyn nguyờn, vt liu, nhiờn liu, thnh phm cho quỏ trỡnh sn xut B phn ny bao gm h thng kho tang, ng xỏ vn chuyn( ng ni b trong Cụng ty) , h thng mỏy múc phng tin vn chuyn + Cụng ty In và dịch vụ thơng mại An Phát l Cụng ty in gia cụng theo n hng do khỏch hng t Do ú sn phm ca Cụng ty in SV: V Th Thu Hng 12 Lp: KT3... ti chớnh np c quan thu, cp trờn, tng cc thu) hoc theo yờu cu t xut Th qu cú nhim v thu, chi tin ỳng i tng, ỳng s tin cp nht s qu hng ngy, rỳt s d v i chiu vi k toỏn tin mt 1.2 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của công ty V hỡnh thc ghi s k toỏn Cụng ty s dng ghi s nht ký chung õy l hỡnh thc ghi s phự hp vi iu kin cỏc nghip v phỏt sinh Cụng ty n gin v thng lp i lp li Để đáp ứng nhu cầu phát triển ccủa... vt liu trong Cụng ty núi chung v k toỏn núi riờng l cao Nhng Cụng ty cng cn nghiờn cu thờm hon thin hn na danh mc mó hoỏ nguyờn, vt liu 2.1.3 Tớnh giỏ nguyờn, vt liu Nguyờn vt liu l nhng ti sn ngn hn, cú thi gian chu chuyn ngn Ti công ty in và dịch vụ thơng mại có s lng loi nguyờn, vt liu ti Cụng ty rt phong phỳ do ú tớnh giỏ nguyờn, vt liu xỏc nh chi phớ sn xut l ni dung rt quan trng Tớnh giỏ nguyờn,... xut khỏc, nguyờn, vt liu l yu t bin i, s lung khi lng nguyờn, vt liu ph thuc vo s lung sn phm sn xut Thụng thng nguyờn, vt liu s chuyn hoỏ ht vo sn phm khi quỏ trỡnh sn xut kt thỳc, sn phm uc hon thnh Cht lng sn phm ph thuc ln vo cht lng nguyờn, vt liu Ti Cụng ty In và dịch vụ thơng mại An Phát, nguyờn vt liu ca Cụng ty th hin tớnh c thự ca Cụng ty hot ng trong lnh vc in Do sn xut nhiu n phm tp chớ khỏc... hay khụng Ti Cụng ty In và dịch vụ thơng mại An Phát do nguyờn, vt liu ca Cụng ty rt a dng, phong phỳ nờn cụng tỏc qun lý nguyờn, vt liu c giao cho phũng vt t Đm bo thc hin y mi cụng vic qun lý nguyờn, vt liu Phũng cú nhim v thu mua, qun lý nguyờn, vt liu xut kho cho sn xut, nguyờn, vt liu tn kho Trc khi tin hnh thu mua, SV: V Th Thu Hng 19 Lp: KT3 K40 Chuyờn thc tp Trng i hc Kinh t Quc dõn phũng . ty In v dch v thng mi An Phỏt a ch: 141 Ngụ Xuõn Qung - Trõu Qu - Gia Lõm H Ni Vn phũng: 32/15 /23 An Dng - Tõy H - H Ni Email: info@anphatgmail.com SV: V Th Thu Hng Lp: KT3 K40 2 Chuyên đề thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty in và dịch vụ thương mại An Phát, Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty in và dịch vụ thương mại An Phát, Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty in và dịch vụ thương mại An Phát