0

Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty cp xăng dầu tín nghĩa tại đồng nai đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

82 645 1
  • Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty cp xăng dầu tín nghĩa tại đồng nai đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 14:17

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do thực hiện đề tài Việt Nam bước vào hội nhập kinh tế toàn cầu với các diễn biến phức tạp của thị trường, các Doanh nghiệp Việt Nam có những cơ hội lớn từ quá trình hội nhập quốc tế, mặt khác cũng đương đầu với không ít những khó khăn thách thức. Là một công ty nhà nước vừa mới được cổ phần hóa từ năm 2009, công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa cũng không đứng ngoài xu thế hội nhập và buộc phải chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt với các Doanh nghiệp khác trong khi kinh doanh xăng dầu là một ngành kinh doanh có điều kiện và chịu sự kiểm soát của các Bộ ngành liên quan được qui định bởi Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định 104/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011. Trong những năm vừa qua, công ty đã đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh, thiết lập và mở rộng hệ thống phân phối ở một số địa phương trong tỉnh với hai hệ thống phân phối chính là các trạm kinh doanh bán lẻ xăng dầu trực thuộc công ty và các đại lý kinh doanh xăng dầu bên ngoài. Tuy nhiên, so với tiềm năng thực tế trên thị trường thì mức độ tăng trưởng thị phần của công ty vẫn còn thấp và chưa thật sự đạt hiệu quả như mong muốn. Mặt khác hiện nay công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa ngày càng phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp khác kinh doanh cùng ngành nghề với các chiêu thức mở rộng thị trường vô cùng phong phú, đa dạng. Đứng trước tình hình đó, việc tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là một đòi hỏi cấp bách và được đặt ở vị trí quan trọng trong chiến lược kinh doanh của công ty. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cho dù có gia nhập WTO hay không, các Doanh nghiệp vẫn phải tham gia thị trường và theo luật chơi chung. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng hóa cung cấp dịch vụ làm thế nào để giành được thị trường, làm thế nào để chiến thắng các đối thủ, tìm diệt đối thủ hay cùng hợp tác, thực hiện các chiến lược cạnh tranh theo kiểu “dẫn đầu thị trường”, “đa dạng hóa”, “hạ thấp chi phí” hay chiến lược “đại dương xanh”. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, tôi chọn nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa tại Đồng Nai đến năm 2020” để thực hiện luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ. 2. Mục tiêu đề tài: Căn cứ vào tình hình hoạt động và chiến lược phát triển của công ty, đề tài được thực hiện với những mục tiêu sau: - Đánh giá thực trạng kinh doanh xăng dầu của công ty Xăng dầu Tín Nghĩa hiện nay. - Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng thị trường từ nay đến năm 2020. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. - Đối tượng nghiên cứu: Thị trường xăng dầu hiện nay, mạng lưới phân phối xăng dầu của công ty Xăng dầu Tín Nghĩa thời gian qua. 2 - Đối tượng khảo sát: Một số trạm xăng dầu trưc thuộc công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa, công ty Xăng dầu Đồng Nai, công ty Chất Đốt Đồng Nai, các cty tư nhân kinh doanh mặt hàng xăng dầu với nhiều trạm xăng đang hoạt động trên địa bàn. - Phạm vi nghiên cứu: Các doanh nghiệp, khách hàng của công ty. -Thời gian nghiên cứu: Đánh giá thực trạng ở giai đoạn 2009 - 2011. Đề xuất giải pháp tập trung giai đoạn 2012- 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu cơ bản được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài này gồm: phương pháp nghiên cứu tại bàn, phương pháp nghiên cứu tại hiện trường (quan sát, sử dụng bảng câu hỏi, phỏng vấn), phương pháp nghiên cứu chuyên gia. Chi tiết như sau: 4.1. Phương pháp nghiên cứu tại bàn Phương pháp nghiên cứu tại bàn được áp dụng để: - Hệ thống hóa lý luận, kinh nghiệm trong nước, xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của luận văn. - Phân tích đánh giá các giải pháp phát triển nói chung và phát triển mở rộng thị trường kinh doanh xăng dầu nói riêng tại cty Xăng dầu Tín Nghĩa. - Xử lý, phân tích các thông tin, số liệu thu được qua bảng câu hỏi và phỏng vấn. - Xây dựng các kết luận về một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường của cty xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2020. - Xây dựng các định hướng, mục tiêu, các giải pháp và các kiến nghị nhằm mở rộng thị trường của công ty xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2020. Các phương pháp cụ thể gồm: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh và phương pháp nghiên cứu tình huống… 4.2. Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi: Bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập thông tin, số liệu về thực trạng tình hình kinh doanh tại các công ty xăng dầu trong tỉnh qua việc lấy ý kiến từ người tiêu dùng, các doanh nghiệp, công ty có nhu cầu sử dụng xăng dầu chất đốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cấp quản lý, các doanh nghiệp đầu mối cung cấp hàng cho các cty xăng dầu hiện nay. Mẫu điều tra: Đối tượng được gửi mẫu điều tra là các trạm bán lẻ xăng dầu, các công ty Xăng dầu tại tỉnh ĐN, khách hàng vãng lai và khách hàng Đại lý, khách hàng công nghiệp. Số lượng này được xác định trên cơ sở tổng hợp danh sách thu thập từ Hiệp hội Xăng Dầu Đồng Nai, Cục thuế, Cục Thống kê và Sở Công Thương. Xử lý kết quả điều tra: bằng bảng câu hỏi được tác giả thực hiện bằng chương trình EXCEL. 4.3. Phương pháp phỏng vấn: Phương pháp phỏng vấn được sử dụng để thu thập thông tin về môi trường đầu tư, các chính sách và biện pháp để đưa ra giải pháp mở rộng thị trường bán lẻ xăng dầu trong tỉnh Đồng Nai. 3 - Đại diện các công ty Kinh doanh xăng dầu. Cách thức thu thập thông tin là đến tận doanh nghiệp để phỏng vấn. - Đại diện Hiệp hội xăng dầu Đồng Nai. - Đại diện Sở Công Thương Đồng Nai. 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Kết quả nghiên cứu là cơ sở phục vụ cho việc triển khai các sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đánh giá được toàn diện điểm mạnh, điểm yếu để từ đó đưa ra các giải pháp pháp triển mạng lưới thị trường của công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2020. Đánh giá nguy cơ và cơ hội của công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa trong những năm qua từ đó đưa ra các kiến nghị giúp phát triển công ty. 6. Nội dung đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục bố cục đề tài bao gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về mở rộng thị trường. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa trong thời gian qua. Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2020. 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG. 1.1 Tổng quan về mở rộng thị trường 1.1.1 Khái niệm về thị trường Thị trường ra đời gắn liền với nền sản xuất hàng hóa, là môi trường tiến hành các hoạt động giao dịch mang tính chất thương mại của mọi doanh nghiệp. Trong một xã hội phát triển, thị trường không nhất thiết chỉ là địa điểm cụ thể gặp gỡ giữa người bán và người mua, khách hàng và doanh nghiệp mà còn có thể thõa thuận trao đổi với nhau thông qua các phương tiện thông tin viễn thông hiện đại. Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hóa, khái niệm thị trường ngày càng trở nên phong phú và đa dạng. Thị trường có thể được giải thích bằng nhiều khái niệm khác nhau, được xem xét từ nhiều góc độ và được đưa ra ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Thị trường là một sự sắp xếp của xã hội, cho phép người mua và người bán tìm hiểu, khai thác thông tin và tiến hành những hoạt động trao đổi hàng hoá và dịch vụ một cách tự nguyện. Thị trường là một trong hai tổ chức cốt lõi tiến hành tổ chức hoạt động thương mại, cùng với quyền sở hữu tài sản. Với nghĩa thông thường, Thị trường là nơi gặp nhau giữa người bán và người mua, nơi hàng hoá được giao dịch, trao đổi. Thị trường còn được gọi là cái chợ hoặc phố chợ… Theo nghĩa hẹp thì thị trường là địa điểm hay không gian trao đổi hàng hóa, là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua, hàng và tiền được trao đổi với nhau. Như vậy ở đâu có sự trao đổi mua bán thì ở đó hình thành nên thị trường (Phí Mạnh Hồng, 2010). Theo nghĩa rộng thì thị trường là các hiện tượng kinh tế được phản ánh thông qua trao đổi và lưu thông hàng hóa cùng với các quan hệ kinh tế giữa người và người trong quá trình trao đổi và lưu thông hàng hóa cùng với các quan hệ kinh tế trong quá trình trao đổi hàng hóa dịch vụ. Như vậy thị trường không nhất thiết phải là một địa điểm cụ thể mà có thể thông qua nhiều phương tiện để thiết lập lên thị trường. Xét theo mức độ khái quát thì thị trường còn được quan niệm là sự kết hợp giữa cung và cầu trong đó người mua người bán bình đẳng cạnh tranh, số lượng người bán nhiều hay ít phụ thuộc vào qui mô của thị trường lớn hay nhỏ. Sự cạnh tranh trên thị trường có thể xảy ra giữa người bán, người mua hay giữa người bán hoặc người mua với nhau. Việc xác định giá cả trên thị trường là do cung và cầu quyết định. Khái niệm thị trường hoàn toàn không tách rời khái niệm phân công lao động xã hội, Các Mac đã nhận định “hễ ở đâu và khi nào có sự phân công lao động xã hội và có sản xuất hàng hóa thì ở đó và khi ấy sẽ có thị trường. Thị trường chẳng qua là sự biểu hiện của phân công lao động xã hội và do đó có thể phát triển vô cùng tận”. 5 Theo quan điểm Marketing, được hiểu là bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn cùng có nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵng sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn đó. 1.1.2 Chức năng và vai trò của thị trường 1.1.2.1 Thị trường bao gồm các chức năng cơ bản sau: - Chức năng môi giới: thị trường là trung gian liên kết giữa người mua và người bán, giữa người sản xuất và người tiêu dùng, liên kết người mua với nhau hoặc người bán với nhau. Các chủ thể của thị trường lấy cơ sở là lợi ích của bàn thân, thông qua sự tồn tại của thị trường để tìm đến liên kết với nhau tạo nên chỉnh thể kinh tế- xã hội hữu cơ. - Chức năng thừa nhận và thực hiện: một sản phẩm được đưa ra thị trường, được thị trường thừa nhận tức là sản phẩm đó có thị trường, sản phẩm đó bắt buộc phải bán được trên thị trường thì mới được xã hội thừa nhận. Thị trường chỉ thừa nhận những hàng hóa, dịch vụ được người mua chấp nhận. Sau khi được thị trường thừa nhận thì thị trường sẽ tiến hành chức năng thực hiện. Thị trường là nơi thực hiện giá trị của hàng hóa thông qua các hoạt động mua bán giữa người bán và người mua, giá trị hàng hóa dịch vụ được thực hiện thông qua giá cả thị trường trên cơ sở giá trị sử dụng của chúng được thị trường thừa nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua, hàng hóa đi sang lĩnh vực tiêu dùng cá nhân ở đó có giá trị sử dụng nói sẽ được thực hiện, đó là mục đích cuối cùng của sản xuất (Phí Mạnh Hồng, 2010). - Chức năng thông tin: thông tin thị trường có vai trò quan trọng đối với quản lý kinh tế. Trong nền kinh tế, một trong những nội dung quan trọng nhất là về quyết định và để quyết định được thì phải có thông tin. Thông tin không chỉ cần thiết cho người sản xuất, người tiêu dùng mà còn cho cả Nhà nước và các tổ chức kinh tế. Thị trường chỉ cho người tiêu dùng biết nên tìm kiếm mặt hàng mình cần ở đâu, nên chọn mặt hàng nào cho phù hợp với khả năng của mình. Chính phủ thông qua các thông tin thị trường để hoạch định các chính sách điều chỉnh kinh tế. - Chức năng điều tiết và cân đối: thông qua nhu cầu thị trường, người sản xuất tự động di chuyển tư liệu sản xuất, vốn và lao động từ ngành này sang ngành khác, từ sản xuất sản phẩm này sang sản xuất sản phẩm khác để thu lợi nhuận cao hơn. Thông qua các hoạt động của các qui luật kinh tế thị trường, người sản xuất có lợi thế trong cạnh tranh sẽ tận dụng khả năng của mình để phát triển sản xuất. Thông qua sự hoạt động của các qui luật kinh tế trên thị trường người tiêu dùng buộc phải cân nhắc, tính toán giá thành tiêu dùng của mình. Do đó thị trường có vai trò lớn đối với việc hướng dẫn người tiêu dùng. 6 Trong quá trình tái sản xuất, không phải người sản xuất tự thực hiện lưu thông, tự đặt ra mức chi phí thấp hơn hoặc bằng mức trung bình của xã hội. Do đó thị trường có vai trò quan trọng đối với cân đối tiết kiệm chi phí, tiết kiệm lao động. - Chức năng loại bỏ: chỉ có các sản phẩm được thừa nhận mới tồn tại trên thị trường, thị trường thực hiện chức năng này nhằm chọn lọc ra các sản phẩm tốt, có chất lượng cao, giá thành phù hợp và được người tiêu dùng chấp nhận, ngược lại những sản phẩm không đáp ứng được các yêu cầu đó sẽ bị loại bỏ. 1.1.2.2 Vai trò của thị trường: Thị trường có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, vai trò của thị trường thể hiện ở chỗ nó đã gắn chặt sản xuất với tiêu dung, thúc đẩy và điều tiết các hoạt động sản xuất kinh doanh của xã hội. Thị trường buộc các chủ thể kinh tế phải hoạt động một cách thống nhất và tuân theo các qui luật của thị trường. Thị trường ngày càng phát triển, cùng với nó là nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống con người, điều đó thúc đẩy con người luôn phát triển và đi lên để đáp ứng những nhu cầu đó của họ. Có thể nói rằng thị trường là cơ sở cho cuộc sống ngày càng được đáp ứng cao hơn về nhu cầu của con người. Thị trường có vai trò quan trọng đối với sản xuất hàng hóa, kinh doanh và quản lí kinh tế. Bất kỳ quá trình sản xuất hàng hóa nào cũng đều qua khâu lưu thông và phải qua thị trường. Như vậy thị trường là khâu tất yếu của sản xuất hàng hóa. Thị trường chỉ mất đi khi sản xuất hàng hóa không còn. Thị trường là chiếc cầu nối của sản xuất và tiêu dùng, là mục tiêu của quá trình sản xuất hàng hóa. Thị trường là khâu quan trọng nhất của quá trình tái sản xuất hàng hóa, để sản xuất hàng hóa, xã hội phải chi phí sản xuất, cho phí lưu thông. Thị trường là nơi kiểm nghiệm các chi phí đó và thực hiện yêu cầu qui luật tiết kiệm lao động xã hội. Trong quản lý kinh tế, thị trường có vai trò vô cùng quan trọng, thị trường là đối tượng, là căn cứ của kế hoạch hóa. Thị trường là công cụ bổ sung cho các công cụ điều tiết vĩ mô của nền kinh tế đất nước. Thị trường là môi trường kinh doanh, là nơi Nhà nước tác động vào quá trình kinh doanh cơ sở. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp góp phần vào việc thõa mãn các nhu cầu của thị trường, kích thích sự ra đời của các nhu cầu mới và nâng cao chất lượng nhu cầu…Tuy nhiên trong cơ chế thị trường, thị trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trường vừa là động lực, vừa là điều kiện, vừa là thước đo kết quả và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. - Là động lực: Thị trường đặt ra các nhu cầu tiêu dùng, buộc các doanh nghiệp nếu muốn tồn tại phải luôn nắm bắt được nhu cầu đó và định hướng mục tiêu hoạt động cũng phải xuất phát từ những nhu cầu đó. Ngày nay, mức sống của người dân tăng lên do đó khả năng thanh toán của họ cũng cao hơn. Bên cạnh đó các cơ sở sản xuất kinh doanh thay nhau 7 ra đời cạnh tranh lôi kéo khách hàng bằng mọi cách có thể. Vì vậy thị trường là động lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Là điều kiện: Thị trường bảo đảm cung ứng có hiệu quả các yếu tố cần thiết để doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nếu doanh nghiệp có yêu cầu về một loại yếu tố sản xuất nào đó thì tình hình cung ứng trên thị trường sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tiêu cực hoặc tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy thị trường là điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Là thước đo: Thị trường cũng kiểm nghiệm tính khả khi và hiệu quả của các phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với các trường hợp khó khăn đòi hỏi phải có sự tính toán cân nhắc trước khi ra quyết định. Thị trường có chấp nhận sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp thì mới chứng minh được phương án kinh doanh đó là có hiệu quả và ngược lại, vậy thị trường là thước đo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.3 Mở rộng thị trường. Là chiến lược tìm kiếm sự tăng trưởng bằng cách mở rộng sự tham gia của các sản phẩm hiện có vào những khu vực thị trường, khách hàng mới. * Mục đích: - Tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. - Tiếp tục gia tăng quy mô sản xuất. - Thu hút những khách hàng sử dụng mới * Điều kiện vận dụng: - Doanh nghiệp có hệ thống kênh phân phối năng động hiệu quả. - Có nhiều khả năng thâm nhập thị trường mới (vốn, nhân lực). - Khách hàng đang có sự chuyển hướng sở thích và đánh giá - Doanh nghiệp vẫn còn thừa năng lực sản xuất Trong kinh doanh, việc mở rộng thị trường là điều kiện để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp thay đổi rất nhanh cho nên việc mở rộng thị trường khiến cho doanh nghiệp tránh được tình trạng tụt hậu. Mở rộng thị trường giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, khai thác triệt để tiềm năng của thị trường, nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh, tăng lợi nhuận và khẳng định vị trí vai trò của doanh nghiệp trên thị trường. Vì vậy, việc mở rộng thị trường là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường. Một sản phẩm dịch vụ xuất hiện trên thị trường và đã có khách hàng tiêu dùng sản phẩm đó thì trên lý thuyết, sản phẩm đó chiếm lĩnh một phần thị trường tiêu thụ nhất định, thị phần đó chính là thị trường hiện tại của doanh nghiệp, tuy nhiên cũng với sản phẩm dịch vụ đó, cũng có thị phần của đối thủ cạnh tranh. Nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp chính là duy trì ổn định thị trường hiện có của mình, không để cho đối thủ cạnh tranh có cơ hội xâm nhập, không để cho những người tiêu 8 dùng hiện có của mình chuyển sang phần thị trường tiêu thụ của đối thủ cạnh tranh. Còn vấn đề mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp là quá trình mở rộng hay tăng khối lượng khách hàng và lượng hàng hóa bán ra của doanh nghiệp bằng cách xâm nhập vào thị trường tiêu thụ của đối thủ cạnh tranh, lôi kéo những người tiêu dùng hiện tại của đối thủ cạnh tranh sang thị trường tiêu thụ của mình. Việc ổn định và mở rộng thị trường là một trong những yêu cầu hàng đầu của quản lý doanh nghiệp, là mục tiêu mà bất kỳ doanh nghiệp nào trong cơ chế thị trường cũng phải cố gắng thực hiện. Nếu không thực hiện tốt vấn đề này, doanh nghiệp sẽ dần mất đi thị phần của chính mình và có thể sẽ không thể đứng được trên thị trường. Để thực hiện được chiến lược này, doanh nghiệp cần có những phương án kinh doanh hữu hiệu.Việc mở rộng thị trường được thực hiện theo hai cách, đó là mở rộng thị trường theo chiều rộng và mở rộng thị trường theo chiều sâu. - Mở rộng thị trường theo chiều rộng: Đây là quan niệm mở rộng thị trường tiêu thụ với qui mô lớn hơn bằng chính những sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp. Theo quan niệm này, doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ theo mô hình thị trường mới, sản phẩm cũ, cụ thể: Doanh nghiệp sẽ xâm nhập vào thị trường mới của đối thủ cạnh tranh, thu hút khách hàng của đối thủ khác trở thành khách hàng của mình. Doanh nghiệp sẽ xâm nhập vào thị trường mới ở các khu vực địa lý khác nhau. - Mở rộng thị trường theo chiều sâu: Theo quan điểm này, doanh nghiệp sẽ khai thác tốt hơn thị trường mới và thị trường hiện có của doanh nghiệp bằng cách tạo ra những sản phẩm mới. Đây là việc phát hiện tìm tòi những đoạn thị trường còn bỏ ngõ mà các doanh nghiệp khác chưa tiếp cận tới và tạo ra sản phẩm mới, cụ thể là: Doanh nghiệp sẽ thực hiện chính sách về sản phẩm, cải tiến phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại và nhu cầu thị trường mới. Doanh nghiệp tiến hành phân đoạn cắt lát thị trường, cải thiện hệ thống phân phối sao cho hiệu quả nhất. 1.2 Đặc điểm thị trường kinh doanh xăng dầu Việt Nam. Do tính chất đặc biệt mà kinh doanh xăng dầu không giống những mặt hàng khác, tính chất đặc biệt đó được thể hiện: - Xăng dầu là sản phẩm ở thể lỏng và phải có thiết bị bồn chứa đặc biệt. - Xăng dầu là chất dễ bay hơi, do đó cần có các biện pháp phòng chống hao hụt mất mát. - Xăng dầu là chất dễ cháy nổ, vì vậy việc bảo quản, vận chuyển phải tuân thủ theo những qui trình đặc biệt, thiết vị phải đảm bảo không tạo ra tia lửa điện, hệ thống điện và các vật va đập phải được đóng kín. - Xăng dầu là mặt hàng đa dạng, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu chất lượng cao trong khi tính ổn định thấp. 9 - Xăng dầu là mặt hàng chiến lược của Nhà nước, là sản phẩm từ dầu mỏ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, là nguồn nhiên liệu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phụ vụ nhu cầu đời sống, cung cấp năng lượng chính cho các ngành vận tải, là nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp hóa dầu, nhất là nguyên liệu sản xuất sợi tổng hợp cho ngành công nghiệp dệt may, sản xuất phân đạm, chất nổ, chất dẻo, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác như: dầu nhờn, nhựa đường, chất tổng hợp… - Là mặt hàng có độ nhạy cảm cao, mọi sự thay đổi về giá cả, nguồn cung cấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của đất nước trên tất cả các mặt: chính trị, xã hội, kinh tế…chỉ cần giá xăng dầu thay đổi, tất cả giá cả của các mặt hàng đều thay đổi, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của xã hội. Chính vì vậy nhà nước luôn phải sử dụng công cụ thuế, tài chính để bình ổn giá, tránh những tác động xấu đến nền kinh tế. - Là mặt hàng hầu như phải nhập khẩu hoàn toàn nên giá cả phụ thuộc rất lớn vào giá xăng dầu trên thế giới, trong những năm gần đây, giá xăng dầu trên thị trường thế giới luôn biến động tăng và tăng ở mức độ cao. Giá cả thường xuyên biến động nguyên nhân là do nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến chính sách giá dầu của OPEC, các quyết định cũng như chính sách của OPEC nhằm đem lại lợi ích cho các quốc gia thành viên, song điều đó ảnh hưởng rất lớn và biến động kinh tế toàn cầu thông qua sự điều chỉnh về giá cũng như lượng cung dầu. 1.2.1 Đặc điểm thị trường tiêu thụ xăng dầu: Cùng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, hoạt động phân phối xăng dầu cũng đã trải qua các giai đoạn tương ứng, từ phương thức cung cấp theo định lượng, áp dụng một mức giá thống nhất do Nhà nước quy định đến mua bán theo nhu cầu, thông qua hợp đồng kinh tế. Để tiệm cận với những thay đổi đó, đặc biệt là giai đoạn bắt đầu tiếp cận thị trường, Nhà nước đã nhiều lần điều chỉnh cơ chế quản lý vĩ mô về kinh doanh xăng dầu với những chính sách phù hợp với đặc thù của mỗi giai đoạn (Bùi Ngọc Bảo, 2009). Khái quát thị trường xăng dầu trong 20 năm qua, kể từ khi Việt Nam đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng của thị trường xăng dầu năm 1989, quá trình chuyển đổi có thể phân chia thành 3 giai đoạn: trước năm 2000, từ năm 2000 đến cuối năm 2008 và từ cuối năm 2008 trở lại đây. Trên cơ sở phân tích, đánh giá và nhìn nhận trên mọi góc cạnh của thị trường, chúng ta cần khẳng định những bước tiến của quá trình đổi mới cơ chế kinh doanh xăng dầu, đối diện với những mặt hạn chế và đặt ra các vấn đề cần tiếp tục đổi mới để phát triển thị trường xăng dầu trong giai đoạn tiếp theo, thích ứng với những biến động ngày càng phức tạp của nguồn năng lượng dầu mỏ Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, có vị trí khá quan trọng cho việc phát triển nền kinh tế quốc dân và tiêu dùng xã hội. Là một ngành kinh doanh có điều kiện và chịu sự kiểm soát của các Bộ ngành liên quan được qui định bởi Nghị định 84/2009/NĐ-CP 10 ngày 15/10/2009 và Nghị định 104/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 để quản lý kinh doanh xăng dầu. Bằng các nghị định, quyết định trên chính phủ chủ trương xây dựng các hệ thống cung ứng xăng dầu phát triển ổn định, từng bước phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, bảo đảm an toàn năng lượng quốc gia, bảo đảm cân đối xăng dầu cho nhu cầu của nền kinh tế quốc dân và tiêu dùng xã hội. Để giải quyết tốt vấn đề đó, Thủ tướng Chính phủ áp dụng các biện phát kinh tế- hành chính để can thiệp vào thị trường xăng dầu đặc biệt là áp dụng các chính sách giá định hướng theo sự chỉ đạo của Nhà nước và cơ chế giá giao cùng với chính sách trợ giá dầu hỏa, trợ cước vận tải đối với từng địa bàn xa trung tâm đầu mối giao hàng nhằm bình ổn thị trường và phục vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, đảm bảo cho doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đủ bù đắp chi phí hợp lý và có lãi để tích lũy cho đầu tư phát triển. Xăng dầu là mặt hàng chiến lược của nền kinh tế, do đó, kinh doanh xăng dầu không chỉ là kinh doanh đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị và có tính phục vụ. Với mục tiêu trên, Nhà nước có chủ trương xây dựng hệ thống cung ứng xăng dầu phát triển từng bước phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý, kiểm soát, bảo đảm an toàn năng lượng quốc gia, đáp ứng được việc cân đối xăng dầu cho nhu cầu của nền kinh tế quốc dân và tiêu dùng xã hội. Theo qui chế, việc kinh doanh xăng dầu phải được thực hiện dưới hình thức hệ thống đại lý phân phối. Hệ thống này bao gồm: Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu → Tổng Đại lý → Đại lý Doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu còn gọi là doanh nghiệp đầu mối: là đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện về kinh doanh nhập khẩu theo quy định, được chính phủ chấp thuận và phải thiết lập hệ thống Tổng Đại lý, Đại lý bán lẻ xăng dầu. Hiện cả nước có 09 Doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu. Tổng Đại lý là đơn vị thiết lập được một hệ thống đại lý bán lẻ trực thuộc và các đại lý bán lẻ bên ngoài khác. Được phép ký hợp đồng làm Tổng Đại lý bán xăng dầu cho nhiều Doanh nghiệp đầu mối, được hưởng thù lao Tổng Đại lý. 1.2.2 Điều kiện để làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bao gồm: Doanh nghiệp thành lập theo qui định của pháp luật, trong giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu (Nghị định 104/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011) Có kho, bể dung tích tối thiểu 5.000 (năm ngàn) mét khối, thuộc sở hữu doanh nghiệp, hoặc đồng sỡ hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn hoặc thuê sử dụng dài hạn từ 5 (năm) năm trở lên để đảm bảo cung ứng ổn định xăng dầu cho hệ thống phân phối của mình. Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu 5 (năm) cửa hàng, trạm bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn và tối thiểu 20 (hai mươi) đại lý bán lẻ xăng dầu. Hệ thống phân phối này phải nằm trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc doanh nghiệp sản xuất, chế biến xăng dầu và chịu sự kiểm soát của doanh nghiệp đó. [...]... giải pháp mở rộng thị trường cho công ty xăng dầu Tín Nghĩa Căn cứ vào cơ sở lý luận ở trên, tác giả phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty ở chương 2 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty 2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa chính... văn minh, lịch sự” Đến nay uy tín thương hiệu Xăng dầu Tín Nghĩa đã được khẳng định, thu hút lượng khách hàng ngày càng tăng Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty ngày càng phát triển, hiện nay Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh. .. tỉnh lân cận Xét trong tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa là một doanh nghiệp có mạng lưới phân phối lớn với 34 trạm xăng hiện hữu và là một trong số 03 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn, dẫn đầu toàn Tỉnh về sản lượng xăng dầu bán lẻ ra thị trường Theo số liệu thu thập được của Công ty, thị phần và tốc độ tăng trưởng thị phần của Công ty trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai tăng trưởng khá ổn định... quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Phòng Kinh doanh xăng dầu – Vật liệu xây dựng: Tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty công tác tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng và các mặt hàng khác trong toàn Công ty  Chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc về công tác kinh doanh;  Cung ứng xăng dầu cho các đại lý và các trạm xăng dầu trực thuộc;  Tìm kiếm mở rộng thị trường, ... không phức tạp Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn và có uy tín ở tỉnh Đồng Nai Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty từng bước xây dựng uy tín với phương châm bán hàng “Đúng chất lượng, đủ số lượng, văn minh, lịch sự”, vì vậy đến nay uy tín thương hiệu Xăng dầu Tín Nghĩa đã được khẳng định trên thị trường Đồng Nai và khu vực Đông Nam bộ,... địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo quy định về quy hoạch điểm kinh doanh xăng dầu, việc đầu tư xây dựng trạm xăng dầu là một vấn đề khá khó khăn cho các doanh nghiệp muốn mở rộng thêm hệ thống phân phối do đã có nhiều trạm xăng dầu Trong thời gian tới, mục tiêu mỗi năm Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa sẽ tích cực tìm kiếm vị trí thuận lợi, đầu tư mới hoặc mua lại từ 2-4 trạm xăng dầu để mở rộng thị phần ra các... qua Cụ thể năm 2009 thị phần của Tín Nghĩa chiếm khoảng 12% tại tỉnh Đồng Nai và tăng 3% so với năm ngoái Năm 2010 và 2011, thị phần tăng lên khoảng 13% Mặc dù, việc mở rộng các trạm xăng dầu tại các khu vực trung tâm Tỉnh gần như khó thực hiện do số lượng trạm xăng hiện hữu nhiều và khoảng cách giữa các trạm xăng này khá gần nhau Tuy nhiên, đa số các trạm xăng của Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa nằm... đó có Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa gia tăng thị phần, mở rộng địa bàn hoạt động đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh xăng dầu Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh xăng dầu được phân tích cụ thể ở chương 2 sẽ dựa trên căn cứ cơ sở lý luận chung về các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh được trình bày như sau: 1.3.1 Các yếu tố môi trường. .. đối với các doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường Việt Nam Do vậy, việc đứng vững được trên thị trường nội địa là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nước Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, dự kiến thời gian tới sẽ có một số thay đổi cơ bản như: Chính phủ sẽ mở cửa cho các doanh nghiệp xăng dầu nước ngoài được kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại thị trường Việt Nam Lúc đó các doanh nghiệp... kém bị coi là một điểm yếu 1.4 Các công cụ xây dựng giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty Xăng dầu Tín Nghĩa Các công cụ xây dựng chiến lược bằng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài, ma trận đánh giá đối thủ cạnh tranh, ma trận đánh giá các yếu tố bên trong nhằm đưa ra những giải pháp cho lĩnh vực kinh doanh xăng dầu dựa trên căn cứ cơ sở lý luận chung về các công cụ xây dựng chiến lược được . trạng hoạt động kinh doanh của công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa trong thời gian qua. Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2020. 4 CHƯƠNG. số giải pháp nhằm mở rộng thị trường của cty xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2020. - Xây dựng các định hướng, mục tiêu, các giải pháp và các kiến nghị nhằm mở rộng thị trường của công ty xăng dầu. đó đưa ra các giải pháp pháp triển mạng lưới thị trường của công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2020. Đánh giá nguy cơ và cơ hội của công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa trong những năm qua từ đó
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty cp xăng dầu tín nghĩa tại đồng nai đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty cp xăng dầu tín nghĩa tại đồng nai đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty cp xăng dầu tín nghĩa tại đồng nai đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Từ khóa liên quan