0

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị ở trường thcs Mường Than, tỉnh Lai Châu_tiểu luận tốt nghiệp lớp nghiệp vụ sư phạm

30 2,753 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 10:38

Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai LỜI CẢM ƠN Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện đề tài tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp, của tập thể các thầy cô giáo phòng bồi dưỡng - Trung tâm GDTX tỉnh Lào Cai. Đặc biệt là sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Thạc sĩ Vũ Thành Vĩnh đã giúp đỡ tôi hoàn thành Tiệu luận này. Tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới tất cảc các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp trong lớp bồi dưỡng NVSP trường Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và TTGDTX tỉnh Lào Cai. Tôi xin chân thành biết ơn Ban giám hiệu, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Mường Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này. Với kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian nghiên cứu có hạn, mặt khác lần đầu tiên bước vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất kính mong sự góp ý các thầy cô giáo Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai và các đồng nghiệp, để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cám ơn! 1 Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai MỤC LỤC TT Nội dung Trang A – Phần mở đầu: 1 Lý do chọn đề tài. 5-6 2 Mục đích nghiên cứu. 6 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 7 4 Phương pháp nghiên cứu. 7 B – Phần nội dung Chương I: Cơ sở lý luận về công tác quản lý Cơ sở vật chất – Thiết bị trường học. I Những vấn đề chung. 1 Các khái niệm. 8 - 9 1.1 Khái niệm về cơ sở vật chất- thiết bị trường học: 8 1.2 Khái niệm quản lý. 8 1.3 Khái niệm quản lý cơ sở vật chất 8 1.4 Khái niệm xã hội hoá. 8 - 9 1.5 Khái niệm xã hội hoá giáo dục. 9 2. Vị trí, vai trò của cơ sở vật chất - thiết bị trường học. 9 -10 2.1. Vị trí. 9 2.2. Vai trò của cơ sở vật chất - thiết bị trường học. 10 II. Yêu cầu và nội dung về quản lý Cơ sở vật chất - thiết bị trường học. 1 1-12 1. Mục tiêu, yêu cầu quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trường học. 11 2. Nội dung quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trường học. 11-12 Chương II: Thực trạng công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị tại nhà trường THCS Mường Than - Than Uyên - Lai Châu I. Khái quát chung về tình hình địa phương và nhà trường. 12 -14 1. Tình hình địa phương. 12 2. Tình hình nhà trường. 13-14 II. Thực trạng công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị tại nhà trường THCS Mường Than - Than Uyên - Lai 14 - 17 2 Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai Châu. 1. Thực trạng cơ sở vật chất chung của toàn trường năm học 2009 - 2010. 14 - 15 2. Ưu điểm. 15 -16 3. Nhược điểm. 16-17 Chương III: Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất - trang thiết bị tại trường THCS Mường Than - Than Uyên - Lai Châu Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về công tác sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất - thiết bị nhà trường. 17 -18 Biện pháp 2. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm huy động các nguồn lực tham gia xây dựng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học. 18 - 21 Biện pháp 3: Tham mưu tốt với chính quyền địa phương và cấp trên, cấp kinh phí xây dựng cơ sở trường học. 21 - 22 Biện pháp 4: Xây dựng kế hoạch kịp thời, khoa để mua sắm trang thiết bị dạy và học trong nhà trường. 22 - 24 Biện pháp 5: Công tác xây dựng đi đôi với tu sửa và bảo quản. 24 - 25 *) Kết quả của việc thực hiện các biện pháp 25 C – Kết luận I. Kết luận chung 26 - 28 II. Bài học kinh nghiệm 28 - 29 III. Đề xuất - khuyến nghị 29 D. Tài liệu tham khảo 30 3 Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai A – PHẦN MỞ ĐẦU: 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội hiện nay, phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nguồn nhân lực. Thế kỷ XXI thế kỉ của nền văn minh trí tuệ, thế kỉ mà sự cạnh tranh chất xám sẽ diễn ra gây gắt. Vì vậy Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu trong đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước, 4 Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài với mục tiêu: “Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe và thẩm mỹ, phát triển được năng lực của cá nhân". Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Để đáp ứng yêu cầu ấy cơ sở vật chất - thiết bị trường học đóng vai trò hết sức quan trọng. Cơ sở vật chất thiết bị trường lớp tác động trực tiếp đến quá trình dạy học góp phần quyết định vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới hiện nay, cơ sở vật chất thiết bị trường học là nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển một nền giáo dục hiện đại, nó là điều kiện cần thiết để đổi mới phương pháp và nội dung chương trình sách giáo khoa. Trong thực tiễn giáo dục hiện nay việc quản lý cơ sở vật chất thiết bị trường học còn nhiều hạn chế. Dẫn đến tình trạng hư hỏng xuống cấp, không sử dụng hết giá trị sử dụng của cơ sở vật chất - thiết bị, không kịp thời xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất - thiết bị đẫn đến tình trang thiếu thốn cơ sở vật chất thiết bị, ảnh hưởng lớn đến quá trình dạy học. Qua thực tế cho thấy, ở nơi nào cơ sở vật chất nghèo nàn, trường học không đúng qui cách, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu thốn, thì ở nơi đó ý thức học tập và chất lượng giáo dục sẽ không cao và ngược lại nơi nào có cơ sở vật chất - thiết bị tốt thì chất lượng dạy và học sẽ cao. Các trường THCS trên địa bàn huyện Than Uyên nói chung và trường THCS Mường Than nói riêng cũng không nằm ngoài thực trạng đó. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đặc biệt là chính quyền và nhân dân địa phương, cơ sở vật chất nhà trường đã từng bước được xây dựng kiên cố hoá, khuôn viên nhà trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên với cơ sở chất như hiện nay mới chỉ đáp ứng mức độ tối thiểu nhu cầu dạy và học của nhà trường, chưa 5 Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai đáp ứng được nhu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn một. Việc quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trường học còn nhiều hạn chế và chưa khoa học dẫn đến chất lượng dạy và học chưa cao. Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao đó tôi chọn đề tài: "Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị ở trường THCS Mường Than, tỉnh Lai Châu". Với mong muốn góp phần nhỏ của mình vào việc đưa ra được các giải pháp phù hợp và hiệu quả nhằm phục vụ tốt công tác dạy và học đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi đổi mới hiện nay của sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm tìm ra các biện pháp để chỉ đạo quản lý cơ sở vật chất - thiết bị có hiệu quả ở trường THCS Mường Than- Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Từ một trường có cơ sở vật chất còn chưa đủ, chưa đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay thành một trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia giai một, đảm bảo tốt công tác dạy và học nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục phấn đấu đến năm học 2011-2012 nhà trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn một . 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là biện pháp quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trường học. Đề tài giới hạn tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý cơ sở vật chất - thiết bị từ thực tiễn trường THCS Mường Than - Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 6 Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu: a. Phương pháp quan sát. b. Phương pháp thống kê, thu thập số liệu. c. Phương pháp phân tích. d. Phương pháp thực nghiệm và tổng kết kinh nghiệm. B – PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG. 1. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 1.1. Khái niệm về cơ sở vật chất- thiết bị trường học: 7 Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai Cơ sở vật chất - thiết bị trường học là tất cả các phương tiện vật chất kỹ thuật được giáo viên và học sinh sử dụng vào hoạt động dạy học, giáo dục nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra. 1.2. Khái niệm quản lý. Quản lý là quá trình tác động có định hướng, có tổ chức lựa chọn trong số những tác động có thể có, dựa trên thông tin về thực trạng của đối tượng được ổn định và làm cho nó phát triển tới mục đích đã định. Quản lý nhằm phối hợp sự nỗ lực của nhiều người sao cho mục tiêu của từng cá nhân biến thành những thành tựu chung. 1.3. Khái niệm quản lý cơ sở vật chất Quản lý cơ sở vật chất là sự tác động của người quản lý đến các tối tượng như: Người xây dựng cơ sở vật chất, cũng như người sử dụng cơ sở vật chất, tổ chức phối hợp hoạt động của các đối tượng sao cho duy trì và phát triển cơ sở vật chất nhằm đạt được mục đích nhất định. 1.4. Khái niệm xã hội hoá. Xã hội hoá được dùng với 2 nội dung: Nội dung 1: Xã hội hoá chỉ sự tăng cường chú ý quan tâm của xã hội đến một vấn đề, một sự kiện cụ thể nào đó mà trước đây chỉ có bộ phận xã hội có trách nhiệm quan tâm đó chính là quá trình xã hội hoá các vấn đề sự kiện như ; xã hội hoá giáo dục, y tế, thể dục - thể thao Nội dung 2: Xã hội hoá được sử dụng trong xã hội học để chỉ quá trình chuyển biến từ cụ thể sự vật có bản chất xã hội với các tiền đề tự nhiên đến một chỉnh thể đại diện của xã hội loài người, đây chính là xã hội hoá cá nhân. 1.5. Khái niệm xã hội hoá giáo dục. 8 Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai Xã hội hoá giáo dục là một phương thức, phương châm, hay chiến lược để ta thực hiện nó. Xã hội hoá công tác giáo dục được đặt ra ở tầm phương thức tức là phương pháp, cách thức, cách làm với nghĩa rộng trừu tượng hơn, khái quát hơn, mang tính chất của một quan điểm, tư tưởng nhằm chỉ đạo các việc làm cụ thể. Với quan niệm phương thức sẽ mở rộng khả năng sáng tạo cho các địa phương về nội dung hoạt động chứ không hạn chế trong một số công việc cụ thể. Văn kiện IV, khoá VII của Đảng có ghi: " Xã hội hoá công tác giáo dục là huy động toàn xã hội làm công tác giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của nhà nước ". 2. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 2.1. Vị trí. Cơ sở vật chất sư phạm là một bộ phận cấu thành của quá trình giáo dục, nó quan hệ tương hỗ với các thành tố khác trong quá trình dạy học như mục tiêu, phương pháp, nội dung, thầy giáo, học sinh trong quá trình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Chỉ khi nào giải quyết hài hoà các mối quan hệ nói trên thì việc dạy học mới đạt hiệu quả. 2.2. Vai trò của cơ sở vật chất - thiết bị trường học. Cơ sở vật chất - thiết bị trường học là yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình dạy học. Đặc biệt trong tình hình hiện nay để hưởng ứng các cuộc vận động: " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"; "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" thì cơ sở vật chất thiết bị cũng đóng một vai trò quan trọng. Không có trường lớp tốt thì không có trường học thân thiện, không có thiết bị dạy học thì chất lượng dạy học 9 Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai kém và không có học sinh tích cực. Cơ sở vật chất - thiết bị là phương tiện để tác động lên tâm hồn học sinh, là phương tiện để làm sáng tỏ lý thuyết, để người học kiểm nghiệm lại lý thuyết, tự chiếm lĩnh tri thức khám phá tri thức mới. Nó cho phép trình bầy các vấn đề trừu tượng một cách sinh động, tăng tốc độ truyền tải và tăng chất lượng thông tin, bồi dưỡng khả năng tự học, tạo hứng thú và lôi cuốn người học, tiết kiệm thời gian lên lớp, cải tiến các hình thức lao động sư phạm và là nhân tố góp phần quan trọng vào việc đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học. Đặc biệt trong quá trình hội nhập giáo dục theo xu hướng hiện đại hoá nền giáo dục nước nhà, nếu cơ sở vật chất - thiết bị dạy học yếu kém, lạc hậu thì không thể đào tạo con người phát triển toàn diện để theo kịp bước tiến của nền kinh tế và các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Trong bối cảnh quốc tế về giáo dục, tiếp nhận giáo dục xuyên biên giới từ nhiều nguồn khác nhau, với phương thức đa dạng thì việc đảm bảo chất lượng là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia. Vì vậy trong nhiều công việc phải làm thì việc làm trước tiên là phải đổi mới hoàn thiện cơ sở vật chất - thiết bị trường lớp, góp phần xây dựng đẳng cấp, thương hiệu và tăng năng lực cạnh tranh giáo dục trong các nhà trường. II. YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC. Mục tiêu quản lý cơ sở vật chất - thiết bị là huy động tối đa và phát huy vai trò cơ sở vật chất của nhà trường, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra. Yêu cầu của quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trường học là: nắm vững thực tế cơ sở vật chất - thiết bị dạy học của nhà trường mình cũng như tình hình chung về kinh tế, xã hội của địa phương nơi 10 [...]... triển cơ sở vật chất - thiết bị của nhà trường 2 NỘI DUNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Xây dựng và bổ sung để hình thành một hệ thống cơ sở vật chất - thiết bị hoàn chỉnh trong trường THCS như: trường lớp học, cảnh quan môi trường, sách, thư viện, trang thiết bị dạy học học Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất thiết bị dạy học Duy trì và bảo quản tốt hệ thống cơ sở vật chất - thiết bị đó... thực trạng quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất - thiết bị từ đó tổng kết kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã hệ thống hóa và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng cơ sở vật chất ở trường THCS Mường Than - Than Uyên Lai Châu Kết quả nghiên cứu đã chứng tỏ rằng làm tốt công tác này là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng... Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai BIỆN PHÁP 1: NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC SỬ DỤNG, BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ NHÀ TRƯỜNG a Mục tiêu : Làm cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường hiểu rõ quan điểm và những yêu cầu về công tác quản lý và xây dựng cơ sở vật chất - thiết bị dạy dạy học Nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường về việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật. .. hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất - 27 Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai thiết bị phải được coi trọng một cách đúng mức và luôn cải tiến, đổi mới công tác quản lý của người hiệu trưởng nhà trường thì mới đạt hiệu quả cao II BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua nghiên cứu, tìm hiểu và thực tiễn công tác xây dựng cơ sở vật chất tại trường THCS Mương Than - Than Uyên - Lai Châu, tôi tự rút... trong nhà trường Tuy nhiên công tác này không chỉ là chức năng quản lý đảm bảo cho các hoạt động sử dụng và bảo quản có hiệu quả mà còn là hiệu quả của nó còn phụ thuộc vào phẩm chất, năng lực của người cán bộ quản lý Do vậy, chỉ có quản lý nghiêm túc, đúng đắn thì người hiệu trưởng mới phát huy được vai trò tối ưu trong công tác quản lí cơ sở vật chất - thiết bị nói riêng và công tác quản lí nhà trường. .. đến phương pháp giáo dục, đưa chất lượng giáo dục lên một bước Muốn vậy các nhà quản lý phải thực sự quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ở các cơ sở giáo dục đào tạo Để đạt được điều đó trước hết phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý và xây dựng cơ sở vật chất - thiết bị trường học 26 Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai Đề tài đã làm sáng tỏ được cơ sở khoa học... của nhà trường Quy mô trường lớp: * Tổng số cán bộ giáo viên: 32 - Đảng viên: 21 Trongđó: - Quản lí: 02 - GV đứng lớp: 25 - Thư viện: 01 - Thiết bị thí nghiệm: 01 - Cán bộ Y tế : 01 - Văn phòng : 0 - Kế toán: 01 - Nhân viên phục vụ: 01 * Tổng số học sinh: 545 - Số lớp: 20 Trong đó: + Khối 6: 5 lớp + Khối 7: 5 lớp + Khối 8: 5 lớp + Khối 9: 5 lớp II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT THIẾT BỊ TẠI... kém - Công tác vân đông nâng cao ý thức cho phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương về công tác bảo vệ của công it dẫn đến hiện tương chộm cắp phá hại sản nhà trương vẫn còn xảy ra - Công tác xã hội hoá giáo dục còn nhiều yếu kém, bất cập chưa mang lại hiệu quả cao CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT - TRANG THIẾT BỊ TẠI TRƯỜNG THCS MƯƠNG THAN 16 Hà Mạnh Thức -. .. vững cơ sở vật chất của nhà trường mình quản lí và điều kiệu kinh tế, cơ sở vật chất của địa phương nơi trường đóng Nắm được phương pháp giảng dạy chung và phương pháp giảng dạy riêng của trong môn học hay nhóm học Mối quan hệ giữa cơ sở vật chất với các hoạt động giảng dạy giáo dục Không bằng lòng với cơ sở vật chất hiện có Luôn luôn có ý tưởng xây dựng, đổi mới cơ sở vật chất và thực hiện ý tưởng... phương và BGH nhà trường đã có một số hạng mục công trình và các thiết bị dạy học đạt tiêu chuẩn, đủ cho việc học hai buổi Khuôn viên được quy hoạch khoa học, xanh, sạch, đẹp Nhà trường có biện pháp để quản lý và sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị tương đối tốt Ý thức sử dụng bảo quản và phát huy tác dụng của cơ sở vật chất - thiết bị dạy học của học sinh và giáo viên được cải thiện Công tác xã hội hoá . về quản lý Cơ sở vật chất - thiết bị trường học. 1 1-1 2 1. Mục tiêu, yêu cầu quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trường học. 11 2. Nội dung quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trường học. 1 1-1 2 Chương. biện pháp quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trường học. Đề tài giới hạn tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý cơ sở vật chất - thiết bị từ thực tiễn trường THCS Mường Than - Than Uyên, tỉnh. trang thiết bị dạy học học. Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất - thiết bị dạy học. Duy trì và bảo quản tốt hệ thống cơ sở vật chất - thiết bị đó. Nắm vững cơ sở vật chất của nhà trường mình quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị ở trường thcs Mường Than, tỉnh Lai Châu_tiểu luận tốt nghiệp lớp nghiệp vụ sư phạm, Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị ở trường thcs Mường Than, tỉnh Lai Châu_tiểu luận tốt nghiệp lớp nghiệp vụ sư phạm,

Từ khóa liên quan

Trích đoạn