0

giải pháp phát triển thị trường khách hàng của công ty bảo hiểm nhân thọ prudential việt nam

50 2,368 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 07:21

   !" #$%&'()*+# ",-'. /01/2*345" 0,+6789 :-/;#<=>? 850* 9=>@AAB     :CDE8F6 Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo tiến sĩ Trần Văn Bão đã tận tình hướng dẫn tận tình chỉ bảo và cho em những ý kiến quí báu để em có thể hoàn thành chuyên đề thực tập cuối khóa này. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo khoa Thương Mại và Kinh Tế Quốc Tế cùng các cô chú , anh chị cán bộ nhân viên Công ty Bảo Hiểm Prudential Việt Nam đã hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập cũng như trong quá trình thực hiện chuyên đề thực tập cuối khóa này. G#H$#;I 8J:J ?K6L8J4E64DMN    2 2 2  :CD6ODPN Kể từ năm 1986 , nền kinh tế Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ từ cơ chế bao cấp hành chính mệnh lệnh sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần , hoạt động theo cơ chế thị trườn định hướng Chủ Nghĩ Xã Hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Từ một nền kinh tế yếu kém, vừa thoát khỏi chiến tranh , sức mạnh nội sinh thấp lạm pháp cao và liên tục, cac thành phần kinh tế được giải phóng phát triển năng động đưa đất nước ta từng bước ra khỏi khó khăn, đời sống của người dân dần được nâng cao Trong sự phát triển chung của nền kinh tế , lĩnh vực tài chính Ngân hàng – bảo hiểm nói chung và ngành Bảo Hiểm Nhân Thọ( BHNT) nói riêng đã có những đóng góp đáng kể . Nếu lấy mốc năm 1996 khi thành lập công ty Bảo Việt Nhân Thọ , toàn ngành BHNT đã huy dộng được vốn đầu tư trỏ lại nên kinh tế hàng chục nghìn tỷ đồng. Ngoài ra với tính chất ưu việt riêng có BHNT đã góp phần ổn đinh kinh tế xã hội thông qua công tác bồi thường và chi tra tiền bảo hiểm, giaỉ quyết hàng ngàn công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên các năm gần đây thị trường bao hiểm Nhân Thọ bước vào giao đoạn khó khăn trong cạnh tranh do sự thay đổi cơ cấu cạnh tranh của thị trường khi mà Việt Nam ngày càng hội nhập sau vào nền kinh tế. Trong các doanh nghiệp BHNT , công ty BHNT Prudential Việt Nam đang là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với thị phần phí bảo hiểm mới là 41,7% năm 2009. Thách thức là rất lớn đối với Prudential để tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu tại thị trường Việt Nam.    3 3 3  Mặc dù còn hạn chế về kiến thức Bảo Hiểm Nhân thọ , nhưng với sự hỗ trợ của cán bộ thuộc phong kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudetial cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo Tiến sĩ Trần Văn Bão em xin mạnh dạn chọn đề tài “   !"#$%&'()*+#”. Em mong mỏi có thể đóng góp một phần nhỏ bé hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của công ty cũng nhu sự phát triển chung của ngành BHNT.    4 4 4  LQF6D RLSD9NS/*TU6/V4EWLDM86LX6/LY &ZN?G6/DK:*D[/6K8 D1\:]^_, D1\1\-+,/_"&'()K9 Được thành lập vào năm 1848 tại Luân Đôn , tập đoàn Prudential là một trong những tập đoàn Tài Chính – BHNT lớn nhất tại Vương Quốc Anh và cũng là một trong những tập đoàn BHNT lớn va lâu đời nhất trên thế giới . Quản lý tren 450 tỷ đô la Mỹ và trên 20 ngàn nhân viên. Pru phát triển vững mạnh đáp ứng nhu cầu của hơn 17 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Hiện nay Pru cung cấp các dịch vụ BHNT , hưu trí , quỹ tương hỗ , ngân hàn , quản lý quĩ đầu tư và bảo hiểm phi nhân thọ Tại Châu Á , với hơn 80 năm kinh nghiệm , Prudential hiện đang hoạt dộng thành công tại 12 nước bao gồm: Malaysia , Singarpore , Hồng Kông , Indonesia , Thái Lan , Philippines , Ấn Đọ , Trung Quốc , Đài Loan , Việt nam , Nhật Bản và Hàn Quốc , Tập đoàn Prudential Châu A (PCA) hứa hẹn sẽ phát triển và mở rộng ảnh hưởng mạnh mẽ tới các nước còn lại trong khu vực D1\1@];)`, &'()*+6# Công ty Pru Việt nam là một cong ty 100% vốn nước ngoài do tập đoàn Tài Chính – BHNT Prudential Anh Quốc đầu tư , hoạt động dưới sự quản lý trực tiêps của PCA . Pru có mặt tại thị trường Việt Nam năm 1995 thông qua việc mở văn phòng đại dienj tại Hà Nội năm 1997 , mở tiếp văn phòng đại diện thứ 2 tại Tp.HCM. Sau nhiều năm nghiên cứu tiềm năng của thị trường Việt nam , Prudential Anh Quốc quyết định đầu tư 15 triệu ÚD kinh doanh BHNT tại Việt Nam ; và tháng 10/1999 , Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép đầu tư cho phép thành lập công ty TNHH – BHNN Prudential Việt nam ( Prudential Việt Nam )    5 5 5  Thị trường Việt nam những năm cuối thập niên 90 thế kỉ trước là một thị trường mới mể với vô số cơ hội cho phát triển và cũng ẩn chứ nhiều thách thức. BHNT đối với người dân hoàn toàn là một khái niệm mới mẻ , số lượng công ty tham gia kinh doanh chỉ có 4 công ty ở các thành phần kinh tế khác nhau. Do đo , công ty Prudential Việt nam quyết tâm nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và trở thành thương hiệu dẫn dầu ngành BHNT tại Việt Nam Công ty đã liên tục tăng vốn đầu tư để gia tăng sức mạnh kinh doanh thực hiện mục tiêu dẫn đầu thị trường . Từ con số 15 triệu Đô la Mỹ ban đầu công ty đã tăng vốn len 40 triệu năm 2001 , tăng tiếp lên 75 triệu đô la năm 2003, 2004, 2005 và vẫn duy trì cho đến nay . Và hiện nay với 75 triệu Đô la , Pru đang là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lĩnh vuecj bảo hiểm , tài chính và ngân hàng tại Việt nam Hiện nay, Prudential vinh dự được hơn 3,4 triệu khách hàng Việt Nam giao phó trọng trách bảo vệ an toàn tài chính và tương lai cho gia đình mình.Sau hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential đã góp phần quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ người dân để đầu tư trở lại nền kinh tế đất nước, đồng thời góp phần chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Prudential Việt Nam là doanh nghiệp tham gia rất tích cực vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng. Những nỗ lực của Prudential Việt Nam đã tiếp tục được ghi nhận thông qua các giải thưởng và danh hiệu như: • L;Lab6- do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm trao tặng cho các ông Mark Turker – cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential Toàn cầu, ông Peter Williams – cựu Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam và ông Jack Howell – Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam vì những đóng góp của họ tại Việt Nam, vào ngày 16/10/2009. • 4c(/-d và Ủy ban nhân dân TP.HCM ngày 27/6/2009 ghi nhận Prudential có nhiều thành tích trong công tác phối hợp, hỗ trợ thu hút đầu tư nước ngoài và tham gia đầu tư tại TP HCM. Prudential Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất trong ngành bảo hiểm được trao tặng Bằng    6 6 6  khen của Thủ tướng trong dịp này • Giải thuởng Ze* trong 8 năm liền từ 2002 đến 2009 với danh hiệu f?,g!"#$%_`'hibf. • Giải thưởng j/;8<?*gk/"/'(0(,(l 3 năm liền 2007- 2009. Ðây là giải thưởng do Báo Công Thương phối hợp Bộ Công Thương tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đã hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. • Giải thuởng f/;+6m/n@oo>f do Người tiêu dùng bình chọn, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI trao tặng • Giải thưởng j?"  +    !  ,a @oo>l do Bộ Công Thương, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Công ty Cổ phần Thanh Niên Việt Nam cùng phối hợp tổ chức, nhằm mục đích bình chọn và tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trên phạm vi cả nước nhân dịp kỉ niệm 2 năm Việt Nam gia nhập WTO. Prudential Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng này nhờ vào những đóng góp cho lĩnh vực kinh tế nói riêng và cho nền kinh tế đất nước nói chung trong năm vừa qua. • Giải thưởng j0"/#(]/"=ol do Saigon Times Group phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư của Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai tổ chức bình chọn với chủ dề “Doanh nghiệp và phát triền bền vững” • Giải thưởng j9 ,l cho quảng cáo j;#p&'()l – một trong 10 đoạn phim quảng cáo hay nhất trong khuôn khổ Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thể Thao - Du lịch tổ chức năm 2007. • Giải thưởng j*+6#bldo Báo diện tử VietNamNet trao tặng vào ngày 26/05/2007, dành cho công ty có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Prudential Việt Nam vinh dự là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ duy nhất đuợc trao tặng Giải thưởng uy tín này.    7 7 7  • Danh hiệu j/;+]#i4"#q6$q/ dl và là j8i"\o;+mnb<*+6#l do nguời tiêu dùng Việt Nam bình chọn trong đợt khảo sát ý kiến khách hàng trên toàn quốc do phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Công ty nghiên cứu thị truờng AC Nielsen thực hiện vào tháng 04/2006. • Bằng khen j?"+,_2-"Hb]r<*+ 6#l do Bộ Kế hoạch & Ðầu tư trao tặng vào tháng 10/2005 D1\1A1/ms$] / Tổ chức của công ty được xây dựng hoàn thiện với các phòng ban chức năng đầy dủ theo hướng tập trung hóa. Văn phòng chính được đặt tại Tp.HCM , các văn phòng chi nhánh được đặt tại Hà Nội , Đà Nẵng , Cần Thơ , Hải Phồng, Thanh Hóa , Vinh , Thái Nguyên , Nghệ an, Buôn Mê Thuật Ban điều hành công ty bao gồm Tổng Giám Đốc và 6 Phó Tổng Giám Đốc điều hành , hỗ trợ Tông Giam Đốc trong các hoạt động nghiệp vụ - Phó tổng giám đốc kinh doanh Bảo Hiểm : chịu trách nhiệm điều hành bộ phận phát triển kinh daonh. Bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm , Bộ phận huấn luyện và phát triển đại lí , Bộ phận thông tinh kinh doanh và Bộ phận hỗ trợ đại lý - Phó tổng giám đốc đội ngoại : Phụ trách các hoạt động của bộ phận quan hệ đối ngọa , Bộ phận thương hiệu và truyền thống. - Phó tổng giám đốc giao dịch bảo hiểm và công nghệ thông tin : Phụ trách điều hành bộ phận giao dịch bảo hiểm , Bộ phận thẩm định và chi trả, bộ phận công nghệ thông tin , Bộ phận dịch vụ khách hàng , Bộ phận thông tin , dữ liệu - Phó tổng giám đốc pháp chệ đại lý và pháp luật : chịu trách nhiệm bộ phận pháp chế đại lý và tư vấn pháp luật cho công ty - Phó tổng giám đốc tài chính : phụ trách bộ phận kế toán và tài sản . Bộ phận tính phí bảo hiểm , Bộ phân báo cáo tài chính - Phí tổng giám đốc nhân sự : chịu trách nhiệm điều hành Bộ phận hành chính và nhân sự    8 8 8  4\1\0;e /q&g:g Về nhân viên của công ty Sau hơn 10 năm phát triển , tính đến cuối năm 2009 , công ty đã có một đội ngũ nhân viên với 2500 nhân viên . Trong đó lực lượng lao động trẻ chiếm chủ yếu với hơn 90% . Đội ngũ nhân viên công ty có trình độ Đại học và trên Đại học chiêm gần 80%. Với trình độ cao và trách nhiệm đội ngũ nhân viên trẻ và nhiệt tình này sẽ đêm lai cho công ty một môi trường làm việc năng động , sôi nổi tăng cao năng suất lao động của công ty. ;b)"_i  4\1@;b)"_i &'() t/ 0)`6$* /u%vwx /])"_i 2500 6# 1090 43,6% 6a 1410 56,4% Cơ cấu lao động qua đào tạo <%,_<% \Boo >ow "y 400 12% /L%6+ 200 8% Cơ cấu lao động theo độ tuổi ?-Aom Bz{ A>1zw /|Ao_n={m 1370 54.8% /{=m 165 6.6 Nguồn : Phòng nhân sự công ty Pru D1@]}#+< &'()*+6# !"#$% Là các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thể tham gia riêng lẻ mà không cần kèm theo bất kỳ một sản phẩm nào khác trong một hợp đồng bảo hiểm. Bao gồm:    9 9 9  • Phú-An Gia Thành Tài • Phú-Thành Tài • Phú-Khởi Nghiệp • Phú-Thành Gia • Phú-Tích Lũy Định Kỳ Gia Tăng • Phú-An Khang Thịnh Kỳ • Phú-An Khang Tích Lũy Gia Tăng • Phú-An Khang Hưu Trí • Phú-An Khang Hưu Trí Toàn Diện • Phú-An Khang Trọn Đời • Phú-Trường An • Phú-Hòa Nhân An Trong đó, 11 sản phẩm đầu tiên thuộc loại có tham gia chia lãi (có bảo tức tích lũy – có giá trị hoàn lại). Riêng sản phẩm “Phú-Hòa Nhân An” thuộc loại không tham gia chia lãi (không có bảo tức tích lũy – không có giá trị hoàn lại). !"#$&'() Đây là những sản phẩm bảo hiểm giúp cho khách hàng mở rộng thêm quyền lợi bảo hiểm với mức phí phải chăng. Tất cả sản phẩm thuộc nhóm này đều thuộc loại không tham gia chia lãi (không có bảo tức tích lũy – không có giá trị hoàn lại). Khách hàng chỉ có thể tham gia các sản phẩm thuộc nhóm này nếu đã tham gia một sản phẩm chính hoặc sản phẩm trọn gói của Prudential. Nhóm này gồm 12 sản phẩm bổ trợ hoặc kèm theo: • Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn • Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn - phí ngắn hạn • Bảo hiểm chết do tai nạn • Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn    1 0 1 0 1 0 [...]... PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG CHO SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY PRUDELTIAL 3.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Hà Nội tự hào là 1 trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam, nhưng Công ty vô cùng lo lắng trước những khó khăn, thách thức mà thị trường đem lại Do vậy để xây... cả các khách hàng trong tương lai vì sau khi có số liệu thống kê đủ an toàn, Công ty bảo hiểm sẽ giảm phí Đây là trách nhiệm của Công ty bảo hiểm nhân thọ và bằng cách thực hiện công tác này một cách thỏa đáng, Công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ có được Nguyễn Minh Quang 1 5 Lớp: QTKD TM48D Chuyên đề thực tập cuối khóa 1 1 6 6 uy tín trên thị trường Theo kinh nghiệm của các Công ty bảo hiểm nhân thọ Nhật... công ty liên daonh vừa là yếu tố tích cực thúc đẩy sự phát triển thị trường nhưng cũng là các tác nhân tạo cho bao hiểm nhân thọ Prudential gặp nhiều khó khăn cạnh tranh trong quá trình hoạt động kinh doanh 3.2 Các giải pháp phát triển thị trường khách hàng cho sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Do tính chất sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang tính tự nguyện cao cùng với sự mới mẻ của loại sản phẩm này, song công. .. thức của người dân là khá cao vì vậy việc thu hút bảo hiểm có tiềm năng cao Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và tại Hà Nội đã có sự cạnh tranh gay gắt với sự có mặt của các công ty liên doanh như CHINFON - MANULIFE và công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài như AIG( Mỹ ) , Cathay (maylaysia) ; Great eastern ( Singgapor) và đặc biệt là công ty bảo hiểm Bảo Việt và các công ty bảo hiểm. .. hồ sơ bồi thường Công tác phục vụ khách hàng sau khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp cho hoạt động khai thác của đại lý trở nên thuận tiện hơn, qua đó uy tín của công ty ngày càng được củng cố Công ty nên hoàn thiện công tác này, đặc biệt là trong điều kiện thị trường cạnh tranh hiện nay 2.2 Thực tế triển khai hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam giai đoạn 2007... phát triển thị trường Vì vậy, Nhà nước cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm cần phải quảng bá cho dân chúng hiểu được ý nghĩa, lợi ích khi tham gia bảo hiểm nhân thọ Có như vậy, thị trường bảo hiểm Việt Nam mới có thể được khai thác hiệu quả Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện có tốc độ phát triển nhanh và còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác Theo thống kê, doanh thu phí bảo hiểm hiện nay... tầm ảnh hưởng quan trọng của Pru đến thị trường bảo hiêm Nhân thọ VIệt Nam Nguyễn Minh Quang 2 5 Lớp: QTKD TM48D Chuyên đề thực tập cuối khóa 2 2 6 6 Qua bảng số liệu trên ta có thể thấy Bảo Việt là 1 đối thủ cạnh tranh số 1 của Pru tại thị trường BHNT Việt nam với thị phần là 34,5% đây cũng là công ty 1 trong số các công ty bảo hiểm hoạt động sớm nhất trên thị trường Việt Nam Nhưng với tốc đọ tăng... Về bảo hiểm , Luật kinh doanh Bảo Hiểm đã được thông qua ngay 09/12/2000 và các văn bản liên quan điều chỉnh và hoạn động kinh doanh bảo hiểm , xác định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm Chính phủ Việt Nam rất chú trong đến phát triển ngành Bảo Hiểm, chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm từ năm 2003 đến 2010 đã dược phe duyệt Việt Nam phấn đấu năm 2010 tỷ trọng ngành Bảo. .. trong việc triển khai bảo hiểm nhân thọ của tổng công ty, em xin phép được đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 3.2.1 Đẩy mạnh việc quản lý và mở rộng mạng lưới đại lý cộng tác viên Như đã trình bày ở trên do đặc thù và tính chất dịch vụ của sản phẩm BHNT công ty Pru đặc biệt chú trọng vào việc phát triển một... trường bảo hiểm Việt Nam với việc cho phép các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm kể cả thành phần kinh tế tư nhân và nước ngoài, cho phép loại hình bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ tồn tại và phát triển nhằm phục vụ công cuộc đổi mới kinh tế và xã hội Điều đó chứng tỏ Nhà nước đã thấy được tác dụng của bảo hiểm nhân thọ trong việc góp phần thu hút vốn để phát triển kinh . thống kê đủ an toàn, Công ty bảo hiểm sẽ giảm phí. Đây là trách nhiệm của Công ty bảo hiểm nhân thọ và bằng cách thực hiện công tác này một cách thỏa đáng, Công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ có được . của công ty trên thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Hà nội. Mặt khác, Công ty cũng không còn là đơn vị 100% vốn đầu tư nước ngoài duy nhất triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, hiện nay công. công ty có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Prudential Việt Nam vinh dự là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ duy nhất đuợc trao tặng Giải thưởng uy tín này. 
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp phát triển thị trường khách hàng của công ty bảo hiểm nhân thọ prudential việt nam, giải pháp phát triển thị trường khách hàng của công ty bảo hiểm nhân thọ prudential việt nam, , KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM, I.1 Lịch sử ra đời và phát triển, I.2 Các sản phẩm hiện tại của công ty Prudential Việt Nam, CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM PRUDENTIAL, 1 Quy trình công việc tìm kiếm và thu hút khách hàng của công ty, Bảng 2.1 Tỷ trọng đóng gop GDP của BHNT, MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG CHO SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY PRUDELTIAL, 1 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm Nhân Thọ Prudential, Sơ đồ 3.2 Cơ cấu phát triển đại lý, Với BM : 36 tháng làm UM , 4 tỉ doanh thu ( 24 tháng ) , có 4 UM và PUM trở lên, Các sản phẩm BHNT hiện có của công ty nhân mạnh đến csac yếu tố tiêt kiệm thông qua bảo hiểm , đáp ưng nhu cầu tiết kiệm của khách hàng , cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Ngan Hàng . Nhưng mức lãi suất công ty trả không thể tạo nên lợi thế khi Ng, Khách hàng có thể tăng thêm hoặc giảm di số tiền một cách linh hoạt để phục vụ các nhu cầu khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm