Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I

98 853 0
Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI & KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ ~~~~~~*~~~~~~ CHUYÊN ĐỀ CUỐI KHOÁ Đề tài : GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ VÂN Chuyên ngành : KINH TẾ QUỐC TẾ Lớp : KINH TẾ QUỐC TẾ 48B Khoá : 48 Hệ : CHÍNH QUY Giảng viên hướng dẫn : ThS. NGUYỄN THỊ THANH HÀ Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà HÀ NỘI – 2010 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan chuyên đề thực tập này là do em tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của TH.S. Nguyễn Thị Thanh Hà, đồng thời với sự giúp đỡ của các anh chị phòng Kế hoạch thị trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu rau quả I. Chuyên đề thực tập này không sao chép từ bất kỳ chuyên đề thực tập hay luận văn nào khác. Các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo. Nếu có bất kỳ điều gì trái với lời cam đoan, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường. Hà Nội, ngày …tháng ….năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Vân Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XK CỦA CÔNG TY 4 1.1.Tổng quan về Công ty cổ phần XNK rau quả I 4 1.1.1.Quá trình phát triển của công ty cổ phần XNK rau quả I 4 1.1.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty 6 1.1.2.1 Chức năng 6 1.1.2.2. Nhiệm vụ 7 1.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chức năng nhiệm vụ của phòng ban 8 1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức 8 1.1.3.2 Chức năng , nhiệm vụ của các phòng ban 9 1.1.4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty 15 1.1.5. .Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 16 1.1.5.1 Tình hình tài chính 16 1.1.5.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu 17 Bảng 2:Kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty năm 2006-2009 17 1.2 Một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty 19 1.2.1.Yếu tố chủ quan 19 1.2.1.1 Nguồn lực của công ty 19 1.2.1.2. Khả năng cạnh tranh của công ty được thể hiện thông qua: 20 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà 1.2.1.3 Các nhân tố thuộc môi trường ngành 22 1.2.2 Các yếu tố bên ngoài công ty 23 25 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I 26 2.1 Khái quát về hoạt động xuất khẩu của công ty 26 2.1.1 Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 26 2.1.2 Thị trường tiêu thụ và xuất khẩu chủ yếu 29 2.2 Quy trình thực hiện mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty 30 2.2.2. Kết quả mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty 37 2.2.2.1. Kết quả đạt được 37 2.2.2.2.Thực trạng mở rộng ở một số thị trường xuất khẩu trọng điểm của công ty 39 2.2.3. Đánh giá chung về hoạt đông mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty trong thời gian qua 45 2.2.3.1. Những kết quả đạt được: 46 2.2.3.2 Những vấn đề tồn tại 48 2.2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại 50 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU RAU QUẢ I 56 3.1 Dự báo thị trường rau quả thế giới và triển vọng xuất khẩu của công ty đến năm 2020 56 3.1.1 Dự báo thị trường rau quả thế giới đến năm 2020 56 3.1.1.1 .Xu hướng tăng tỷ trọng giao dịch rau quả tươi trong tổng giao dịch rau quả toàn cầu 56 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà 3.1.1.2 Xu hướng tăng cường các biện pháp bảo hộ 57 3.1.1.3 Triển vọng thị trường rau quả thế giới 59 3.1.2 Khả năng phát triển của thị trường xuất khẩu rau quả Việt Nam trong thời gian tới 61 3.1.2.1. Triển vọng, cơ hội 61 3.1.2.2 Thách thức 63 3.2 Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I đến năm 2015 65 3.2.1 Mục tiêu 65 3.2.2 Định hướng về sản phẩm và chiến lược sản phẩm 66 3.2.3 Chiến lược Marketing để mở rộng thị trường xuất khẩu 69 3.3 Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I 71 3.3.1. Giải pháp từ phía công ty 71 3.3.2. Một số kiến nghị với nhà nước 81 KẾT LUẬN 87 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2007-2009 16 Biểu đồ 1: Cơ cấu KNXNK của công ty năm 2007-2009 18 Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng của Công ty giai đoạn 2007- 2009 26 Bảng 4: : Kim ngạch XK theo thị trường của công ty qua các năm 2007- 2009 29 Bảng 5: Số lượng thị trường xuất khẩu rau quả của Công ty 37 Bảng 6 : Số liệu về kim ngạch xuất khẩu 2007 - 2009 38 Bảng 7: Kim ngạch xuất khẩu rau quả vào thị trường Nga của công ty. 40 Bảng 8: Xuất khẩu rau quả vào thị trường EU 44 Bảng 9: Cơ cấu sản phẩm và tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2010-2015 của Tổng Công ty . 66 Bảng 10: Định hướng cơ cấu sản phẩm và thị trường của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I 68 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 1 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Sản xuất rau quả đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp của nhiều quốc gia trên. Theo tổ chức Nông lương quốc tế diện tích trông cây ăn quả của thế giới hiện là 12 triệu ha với sản lượng là 400 đến 420 triệu tấn, bình quân đầu người là 85 - 90 kg/năm. Rau quả chiếm vị trí quan trọng trong thương mại hàng nông sản thế giới với giá trị trao đổi toàn cầu đạt 26,9 tỷ USD và cũng là ngành thu hút ngoại tệ lớn của nước đang phát triển. Việt Nam là nước khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuận lợi cho sự phát triển phong phú đa dạng của nhiều loại thực vật, đặc biệt là những loại rau quả nhiệt đới. Ngay từ xưa ông cha ta đã khai thác thế mạnh này và sử dụng như là một nguồn thực phẩm và là những vị thuốc hữu dụng để chữa trị các chứng bệnh, nhiều loại còn trở thành những đặc sản độc đáo của đất Việt. Sau 30 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành công đáng kể, từ một nước phải nhập khẩu lớn lương thực triền miên giờ đây nhiều loại nông sản của ta có vị thế nhất định trên thế giới, đứng thứ 2 xuất khẩu gạo sau Thái Lan Từ khi Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ VIII, hướng dẫn thực hiện đa dạng hóa cây trồng hướng xuất khẩu, ngành rau quả của Việt Nam đã có những bước phát triển và thích ứng kịp trước những biến động đột ngột của thị trường trong và ngoài nước. Tận dụng thế mạnh này cùng với thuận lợi khả năng đa dạng hóa sản phẩm, nguồn lao động dồi dào rau quả Việt Nam cũng vươn tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên vẫn phải phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu chính, vì vậy khi xuất khẩu sang thị trường này thường gặp rất nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam chính thích trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) sự cạnh tranh trên trường quốc tế ngày càng Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 2 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà quyết, việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu ngày càng trở nên quan trọng hơn cả. Để có thể tồn tại và phát triển bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh quốc tế nào cũng đều phải có những biện pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu của mình đó là điều tất yếu của kinh doanh hiện đại song để có được chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình doanh nghiệp cần phải dựa vào tiềm lực của bản thân xua hướng vẫn động của xã hội mà đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm phát triển thị trường xuất khẩu. Đây chính là vấn đề mà công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I dành nhiều thời gian quan tâm nhất trong chiến lược phát triển của mình nhằm tìm ra thị trường mới xâm nhập, củng cố và duy trì thị trường truyền thống. Xuất phát từ thực tế này em đã chọn đề tài “ Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I” cho chuyên đề cuối khóa của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả phân tích, đánh giá thị trường hoạt động xuất khẩu đặc biệt là biện pháp mở rộng thị trường mà công ty đã thực hiện, những kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại, nguyên nhân, đề xuất biện pháp, kiến nghị để đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : Hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty cổ phần xuất khẩu rau quả I - Phạm vi nghiên cứu : Các hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty từ năm 2007 đến 2009 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 3 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử : Vận dụng các học thuyết của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để xem xét, nghiên cứu, phân tích các vấn đề liên quan tới mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam - Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh: Tổng hợp hệ thống số liệu điều tra theo từng giai đoạn để phân tích so sánh từ đó đưa ra những đánh giá cụ thể. - Phương pháp dự báo: Xem xét khả năng cạnh tranh, xu hướng tiêu dung của các loại rau quả, tình hình xuất khẩu 5. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài của em được kết cấu thành ba chương như sau: Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I và một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của công ty Chương 2: Thực trạng hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I Chương 3: Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I Với thời gian nghiên cứu thực tế còn ít, tài liệu tổng kết chưa đầy đủ, kinh nghiệm làm việc và sự hiểu biết của bản thân chưa nhiều, bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong rằng sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô cũng như toàn thể bạn bè để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B [...]... đề cu i khóa Hà GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG T I HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XK CỦA CÔNG TY 1.1.Tổng quan về Công ty cổ phần XNK rau quả I 1.1.1.Quá trình phát triển của công ty cổ phần XNK rau quả I Một số thông tin cơ bản về công ty: Tên công ty (hiện nay) : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I Tên giao dịch i n tín... xuất khẩu Hà N i và Công ty xuất khẩu rau quả I, Công ty đã tiến hành sát nhập v i nhà máy đồ hộp xuất khẩu Hà N i Theo tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 01/01/2005 Công ty xuất khẩu rau quả I đã chuyển đ i thành Công ty cổ phần xuất khẩu rau quả I v i tên giao dịch là VEGETEXCO I HANOI.Là một tổ chức kinh doanh chuyên ngành công nghiệp xuất nhập khẩu rau quả và nghiên cứu khoa học... những m i quan hệ này, công ty nâng cao uy tín, thương hiệu, ngư i tiêu dung yên tâm hơn khi mua sản phẩm của công ty, từ đó công ty có cơ h i giao lưu, có thêm nhiều bạn hàng, đ i tác tạo i u kiện mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả 1.2.2 Các yếu tố bên ngo i công ty Hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty chịu ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô sau: - Nhân tố pháp luật: Hoạt động xuất khẩu. .. 262-NN-TCCB-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Công ty cùng v i công ty giao nhận hàng h i, nhà máy lạnh hữu nghị Việt Xô- H i Phòng và đ i xe vận chuyển của công ty đã sát nhập thành Công ty Xuất nhập khẩu rau quả Đến ngày 12/07/1997, v i quyết định số 3223/NN-TCCB/QĐ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tổ chức sắp xếp l i doanh nghiệp Nhà Nước v i Công ty Thực phẩm xuất khẩu. .. t i chính thế gi i kéo d i, đồng tiền mất giá trầm trọng, sức mua của ngư i tiêu dùng giảm nhiều dẫn đến hoạt động kinh tế của các nước, các công ty xuất nhập khẩu có phần trì hoãn so v i trước Tổng kim ngạch XNK của công ty tiếp tục giảm từ 5633 nghìn USD năm 2008 xuống còn 4525 nghìn USD năm 2009, đã giảm 1.108 nghìn USD 1.2 Một số yếu tố ảnh hưởng t i hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả. .. được yêu cầu mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty, đưa hoạt động sản xuất của công ty ngày càng i lên, đem l i hiệu quả khá cao Công ty chủ trương tăng số lao động trực tiếp theo nhu cầu của sản xuất kinh doanh và i u chỉnh lực lượng gians tiếp cho phù hợp v i cơ cấu tổ chức của công ty theo hướng bộ máy gon nhẹ, hiệu quả Từ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ được tiến hành tốt hơn,... Nguồn: Công ty Cổ phần XNK rau quả I Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của công ty đã có dấu hiệu tăng trưởng Tuy nhiên do ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan đã tác động không nhỏ t i kết quả hoạt động của công ty. Qua số liệu ở Bảng trên ta nhận một i u rằng, kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần XNK rau quả I từ năm 2007 t i năm 2009 có xu hướng giảm Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh... Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cu i khóa Hà GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh 26 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I 2.1 Kh i quát về hoạt động xuất khẩu của công ty 2.1.1 Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu Do i u kiện vị trí địa lý Việt Nam thuận l i, gần xích đạo, khí hậu nhiệt đ i nóng ẩm nên cây trồng phát triển tương đ i thuận... động mở rộng thị trường xuất khẩu - Nguồn lực t i chính Trong th i gian động vừa qua, v i sự lãnh đạo t i tình của ban giám đốc cùng v i cố gắng của toàn bộ nhân viên, đặc công biệt kể từ khi công ty Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cu i khóa Hà 20 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh được cổ phần hóa thành công năm 2005, nguồn lực t i chính của công ty ngày càng lớn mạnh Tính đến th i i m hiện... toán Phòng kinh doanh số 4 Nguồn: Phòng kế hoạch thị trường công ty cổ phần XNK rau quả I Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cu i khóa Hà A 10 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh H i đồng quản trị H i đồng quản trị gồm có 5 thành viên, căn cứ vào số cổ phần mà các cổ đông nắm giữ, thực hiện chức năng quản lý, giám sát m i hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của công ty cụ thể . động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I Chương 3: Gi i pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I V i th i gian nghiên cứu. t i 48 2.2.3.3. Nguyên nhân của những tồn t i 50 CHƯƠNG 3: CÁC GI I PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU RAU QUẢ I 56 3.1 Dự báo thị trường rau quả thế gi i. trì thị trường truyền thống. Xuất phát từ thực tế này em đã chọn đề t i “ Gi i pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I cho chuyên đề cu i khóa của

Ngày đăng: 06/02/2015, 07:09

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI MỞ ĐẦU

 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XK CỦA CÔNG TY

  • 1.1.Tổng quan về Công ty cổ phần XNK rau quả I

   • 1.1.1.Quá trình phát triển của công ty cổ phần XNK rau quả I

   • 1.1.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty

    • 1.1.2.1 Chức năng

    • 1.1.2.2. Nhiệm vụ

   • 1.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chức năng nhiệm vụ của phòng ban

    • 1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức

    • 1.1.3.2 Chức năng , nhiệm vụ của các phòng ban

   • 1.1.4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty

   • 1.1.5. .Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

    • 1.1.5.1 Tình hình tài chính

    • 1.1.5.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu

    • Bảng 2:Kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty năm 2006-2009

  • 1.2 Một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty.

   • 1.2.1.Yếu tố chủ quan

    • 1.2.1.1 Nguồn lực của công ty

    • 1.2.1.2. Khả năng cạnh tranh của công ty được thể hiện thông qua:

    • 1.2.1.3 Các nhân tố thuộc môi trường ngành

   • 1.2.2 Các yếu tố bên ngoài công ty.

 • CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I

  • 2.1 Khái quát về hoạt động xuất khẩu của công ty

   • 2.1.1 Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

   • 2.1.2 Thị trường tiêu thụ và xuất khẩu chủ yếu

  • 2.2 Quy trình thực hiện mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty

   • 2.2.2. Kết quả mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty

    • 2.2.2.1. Kết quả đạt được

    • 2.2.2.2.Thực trạng mở rộng ở một số thị trường xuất khẩu trọng điểm của công ty

   • 2.2.3. Đánh giá chung về hoạt đông mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty trong thời gian qua

    • 2.2.3.1. Những kết quả đạt được:

    • 2.2.3.2 Những vấn đề tồn tại

    • 2.2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại

 • CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU RAU QUẢ I

  • 3.1 Dự báo thị trường rau quả thế giới và triển vọng xuất khẩu của công ty đến năm 2020

   • 3.1.1 Dự báo thị trường rau quả thế giới đến năm 2020

    • 3.1.1.1 .Xu hướng tăng tỷ trọng giao dịch rau quả tươi trong tổng giao dịch rau quả toàn cầu

    • 3.1.1.2 Xu hướng tăng cường các biện pháp bảo hộ

    • 3.1.1.3 Triển vọng thị trường rau quả thế giới

   • 3.1.2 Khả năng phát triển của thị trường xuất khẩu rau quả Việt Nam trong thời gian tới

    • 3.1.2.1. Triển vọng, cơ hội

    • 3.1.2.2 Thách thức

  • 3.2 Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I đến năm 2015

   • 3.2.1 Mục tiêu

   • 3.2.2 Định hướng về sản phẩm và chiến lược sản phẩm

   • 3.2.3 Chiến lược Marketing để mở rộng thị trường xuất khẩu

  • 3.3 Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I

   • 3.3.1. Giải pháp từ phía công ty

   • 3.3.2. Một số kiến nghị với nhà nước

 • KẾT LUẬN

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan