0

các phương diện nghệ thuật thể hiện tâm trạng bi kịch

24 430 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 21:01

Cỏc phng din ngh thut th hin tõm trng bi kch Phần mở đầu 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Ngâm khúc là một thể loại văn học tiêu biểu có nhiều thành tựu rực rỡ trong nền văn học Việt Nam thời trung đại. Thế kỉ XVIII, XIX là thời kì ngâm khúc nở rộ với hàng loạt tác phẩm. Trong số đó, Thu dạ lữ hoài ngâm và Tự tình khúc là hai khúc ngâm tiêu biểu nhng cha đợc giới nghiên cứu văn học chú ý nhiều. Do vậy nó cần đợc nghiên cứu một cách có hệ thống. 1.2. Thế kỷ XVIII, các khúc ngâm chủ yếu viết về tâm trạng bi kịch của ngời phụ nữ thì hai khúc ngâm Thu dạ lữ hoài ngâm và Tự tình khúc lại viết về tâm trạng bi kịch của ngời đàn ông. Việc tìm hiểu tâm trạng bi kịch của ngời đàn ông qua hai khúc ngâm là việc làm có ý nghĩa bởi qua đó ta nhận thấy một hiện thực rất bi thơng không chỉ xảy ra đối với ngời phụ nữ mà còn đối với cả những nhà nho có khí tiết. 1.3. Trong giai đoạn hiện nay việc tìm hiểu tác phẩm văn chơng trên cơ sở đặc trng thể loại là một hớng nghiên cứu đã thu hút đợc sự chú ý của nhiều ngời trong giới nghiên cứu văn học. Vì thế việc nghiên cứu giá trị của hai khúc ngâm Thu dạ lữ hoài ngâm và Tự tình khúc trong mối quan hệ với thể ngâm STLB là việc làm cần thiết để xác định vị trí, vai trò của tác phẩm trong tiến trình phát triển của thể loại. 1.4. Đề tài này còn có ý nghĩa thực tiễn. Là một thể loại văn học lớn có nhiều thành tựu ngâm khúc đợc giảng dạy ở nhiều cấp học nên việc triển khai đề tài sẽ giúp cho việc giảng dạy ngâm khúc đợc tốt hơn. 2. Lịch sử vấn đề 2.1. Về cấp độ thể loại có một số công trình nghiên cứu nh : Thơ ca Việt Nam hình thức và thể loại [42], Ngâm khúc quá trình hình thành phát triển và đặc trng thể loại [15], Cung oán ngâm khúc trên quá trình phát triển của thể STLB [46], Lục bát và STLB [44], 2.2. Với hai khúc ngâm Thu dạ lữ hoài ngâm và Tự tình khúc, việc 1 1 nghiên cứu chủ yếu diễn ra theo hai hớng là giới thiệu, chú giải văn bản tác phẩm, xác định thời điểm ra đời của tác phẩm và tìm hiểu một vài yếu tố cơ bản về giá trị nội dung, nghệ thuật của từng tác phẩm. Cụ thể nh sau: Từ khi hai khúc ngâm ra đời cho đến nay, các nhà nghiên đều thống nhất hoàn cảnh ra đời của hai tác phẩm là khi hai tác giả Đinh Nhật Thận và Cao Bá Nhạ bị chính quyền phong kiến đơng thời bắt giam vì có liên quan đến vụ án Cao Bá Quát. Một trong những cuốn sách đầu tiên nghiên cứu tác phẩm Thu dạ lữ hoài ngâm hiện còn đợc nhiều ngời biết đến là Trong 99 chóp núi : Đinh Nhật Thận với Thu dạ lữ hoài ngâm của Nguyễn Văn Đề [14]. Cuốn sách đã đánh giá cao tài năng của tác giả Đinh Nhật Thận. Ngoài ra, ông Đề còn dành nhiều thời gian cho việc diễn âm và giải nghĩa tác phẩm từ nguyên bản chữ Hán. Về Tự tình khúc, có thể kể ra các công trình: Việt Nam thi văn hợp tuyển [19], Luận đề về Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ [35], Giới thiệu Tự tình khúc và Trần tình văn của Cao Bá Nhạ [43]. Đây là những cuốn sách có giá trị, nó giúp ngời nghiên cứu có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về cuộc đời cũng nh sự nghiệp sáng tác của Cao Bá Nhạ. Trong những năm gần đây một trong những công trình nghiên cứu có hệ thống về hai tác phẩm Thu dạ lữ hoài ngâm và Tự tình khúc là cuốn Những khúc ngâm chọn lọc [17]. Cuốn sách có không ít những ý kiến đánh giá khá sâu sắc cho hai tác phẩm. Bên cạnh đó phải kể đến một số công trình nghiên cứu khác có giá trị nh: Việt Nam văn học sử giản ớc tân biên [40], Tổng tập văn học Việt Nam [67], Nhìn chung các tác giả đều dành những lời đánh giá cao cho cả hai khúc ngâm. Mặc dù Thu dạ lữ hoài ngâm và Tự tình khúc đã ít nhiều đợc giới nghiên cứu quan tâm, tìm hiểu nhng cho đến nay cha có công trình nào nghiên cứu độc lập, chuyên sâu cả hai khúc ngâm. Với đề tài: Tâm trạng bi kịch của ngời đàn ông qua hai tác phẩm Thu dạ lữ hoài ngâm và Tự tình khúc ngời viết hi vọng sẽ đem đến một cái nhìn toàn diện, hệ thống hơn cho cả hai khúc ngâm. 3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu 2 2 3.1. Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu chính của luận văn là hai tác phẩm : Thu dạ lữ hoài ngâm ( bản thơ Nôm) của Đinh Nhật Thận và Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ in trong cuốn Những khúc ngâm chọn lọc (Tập 2) của Nguyễn Thạch Giang, NXB Giáo dục Hà Nội, 1994. 3.2. Phạm vi nghiên cứu. Luận văn chỉ đi vào việc tìm hiểu những nét cơ bản nhất về nội dung và nghệ thuật của hai khúc ngâm Thu dạ lữ hoài và Tự tình. Qua đó bớc đầu nhận ra đợc những điểm tơng đồng, khác biệt của hai khúc ngâm và vị trí của chúng trong quá trình phát triển của thể loại ngâm khúc qua hai thế kỷ XVIII và XIX. 4. Phơng pháp nghiên cứu. 4.1. Phơng pháp thống kê phân loại 4.2. Phơng pháp so sánh 4.3. Phơng pháp phân tích tác phẩm 5. Bố cục luận văn. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm ba chơng: Chơng một: Giới thiệu chung Chơng hai: Các phơng diện nội dung của hai khúc ngâm Chơng ba: Các phơng diện nghệ thuật thể hiện tâm trạng bi kịch Cuối cùng là tài liệu tham khảo và phụ lục 3 3 phần nội dung Chơng 1 Giới thiệu chung 1. Đề tài nỗi oan trong văn học trung đại Việt nam 1.1. Trong cuộc sống hằng ngày, nỗi oan là điều đáng sợ mà con ngời có thể gặp phải. Điều này đợc phản ánh rõ nét qua các tác phẩm văn chơng thời trung đại 1.2. Có thể kể ra hàng loạt tác phẩm viết về nỗi oan nh: Tổ gia thực lục (thế kỷ XIV), Oan thán (thế kỉ XV), Ngời con gái Nam Xơng (thế kỷ XVI), Quan âm thị Kính, Thu dạ lữ hoài ngâm và Tự tình khúc (thế kỷ XIX) Nh vậy, có thể nói nỗi oan là đề tài có tính chất truyền thống trong văn học trung đại Việt nam. 2. Vài nét về khúc ngâm STLB trong văn học trung đại Việt nam Khúc ngâm STLB là khái niệm chỉ những tác phẩm thơ trữ tình trờng thiên nhằm diễn tả tâm trạng bi thơng của con ngời đợc viết bằng thể thơ STLB và bằng ngôn ngữ dân tộc. 2.1. Phân loại các khúc ngâm Căn cứ vào đề tài, nội dung phản ánh và đối tợng miêu tả của các khúc ngâm hiện có tên tác giả có thể chia thành hai nhóm: Nhóm A: Những khúc ngâm phản ánh tâm trạng bi kịch của những ngời phụ nữ, bao gồm ba khúc ngâm tiêu biểu ở thế kỷ XVIII là Chinh phụ ngâm khúc, Cung oán ngâm khúc và Ai t vãn. Nhóm B: Những khúc ngâm phản ánh tâm trạng bi kịch của những ngời nam giới gồm Thu dạ lữ hoài ngâm và Tự tình khúc. Đây là hai khúc ngâm tiêu biểu ở thế kỷ XIX. 2.2. Nội dung của các khúc ngâm nhóm A Trong các khúc ngâm nhóm này các nhân vật trữ tình đều là nữ, thờng là sự hóa thân của tác giả vào các nhân vật để nói lên tâm t tình cảm, nguyện vọng cho họ (Trừ tác phẩm Ai t vãn của Lê Ngọc Hân) Chinh phụ ngâm khúc là tiếng nói cho số phận bi kịch của ngời phụ nữ có chồng đi chinh chiến nơi xa. Cung oán ngâm khúc là nỗi buồn rầu oán hận của một cung nữ có tài năng, có nhan sắc đã từng đợc vua sủng ái 4 4 về sau thất sủng bị vua chán bỏ nơi cung cấm. Ai t vãn là một trờng hợp khá đặc biệt trong các khúc ngâm ở nhóm A bởi vì đây là lời bày tỏ trực tiếp tình cảm đau đớn, tiếc thơng chồng vô hạn của hoàng hậu Ngọc Hân. Nh vậy ba khúc ngâm trên đều ra đời ở thế kỷ XVIII và cùng đề cập đến số phận bi kịch của ngời phụ nữ trong xã hội phong kiến đơng thời. 2.3. Nội dung của các khúc ngâm nhóm B Điều khác biệt đầu tiên rất dễ nhận thấy ở nhóm khúc ngâm này là sự thay đổi về mặt đề tài: phản ánh tâm trạng bi kịch của những ngời nam giới. Họ là những nhà nho có khí tiết nhng lại bị bắt giam do nghi ngờ có liên quan đến vụ án chống lại triều đình phong kiến đơng thời. Thu dạ lữ hoài ngâm là những tâm sự buồn của chính tác giả khi bị giam lỏng nơi đất khách quê ngời. Tự tình khúc là lời tự tình thấm đầy nớc mắt của Cao Bá Nhạ khi bản thân và gia đình ông phải chịu những nỗi oan nghiệt phi lý do xã hội gây nên. Qua đó nó bày tỏ khát vọng về quyền đợc sống chính đáng của những ngời lơng thiện, về lẽ công bằng trong xử án. 3. Vài nét về tác giả - tác phẩm 3.1. Đinh Nhật Thận và Thu dạ lữ hoài ngâm. 3.1.1. Tác giả Đinh Nhật Thận còn gọi là Đinh Viết Thận, tự là Tử Uý, hiệu Bạch Mao Am, sinh năm 1815 tại làng Thanh Liêm, huyện Thanh Chơng, tỉnh Nghệ An. ông là ngời thông minh hay chữ và giỏi thơ văn. Bởi tính tình c- ơng trực nên ông không chịu làm quan mà về nhà vui với nớc biếc non xanh. Ông cũng có mở trờng dạy học và làm nghề thuốc. Vì có giao du thân mật với Cao Bá Quát nên Đinh Nhật Thận bị hạ ngục vì triều đình phong kiến nghi ngờ ông có can hệ đến vụ án dòng họ Cao. Trong lúc bị giam lỏng nh vậy ông đã viết Thu dạ lữ hoài ngâm bày tỏ lòng mình. Khúc ngâm ai oán ấy đã làm lay động lòng trắc ẩn của nhà vua nên ông đợc tha về quê sống ẩn dật nơi đồng ruộng. Ngày 18 tháng 6 năm Bính Dần, 1866, Đinh Nhật Thận qua đời, thọ 52 tuổi. Về sáng tác của Đinh Nhật Thận hiện còn là tập thơ Bạch Mao Am thi loại. Đây là tập thơ chữ Hán, phần lớn là thơ thù ứng. Nhng tác phẩm đáng chú ý nhất của Đinh Nhật Thận tạo cho ông có tên tuổi trong văn học sử là khúc Thu dạ lữ hoài ngâm viết bằng chữ Hán . Đây là sáng tác tiêu 5 5 biểu nhất của Đinh Nhật Thận trong sự nghiệp sáng tác văn chơng của ông. 3.1.2. Tác phẩm Thu dạ lữ hoài ngâm Thu dạ lữ hoài ngâm là tác phẩm đợc sáng tác trong thời gian Đinh Nhật Thận bị giam lỏng ở kinh đô Huế. Đây là khúc ngâm duy nhất trong nền văn học Việt Nam đợc viết bằng chữ Hán theo thể STLB. Theo nhiều nhà nghiên cứu, Đinh Nhật Thận cũng đã diễn ra quốc âm cùng thể. Với 140 câu thơ STLB, khúc ngâm Thu dạ lữ hoài có bố cục gồm bốn đoạn: Đoạn một từ câu 1 đến câu 20: nói về cảnh vật nơi đất khách quê ngời đã gợi tình ngời lữ thứ. Đoạn hai từ câu 21 đến câu 60: nói về nỗi nhớ cảnh lúc ra và những tâm sự phải sống một mình nơi quê ngời. Đoạn ba từ câu 61 đến câu 104: hình ảnh ngời vợ nơi quê nhà qua tâm tởng của nhà thơ. Đoạn bốn từ câu 105 đến câu 140: tâm trạng của tác giả khi nghĩ đến những ngời thân và hy vọng có ngày đợc gặp lại họ để hàn huyên, tâm sự. 3.2. Cao Bá Nhạ và Tự tình khúc 3.2.1. Tác giả Cao Bá Nhạ quê ở làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Cha biết ông sinh và mất năm nào. Ông là con của Cao Bá Đạt và là cháu gọi Cao Bá Quát bằng chú (Cao Bá Quát là anh em sinh đôi với Cao Bá Đạt ). Dòng họ Cao là một dòng họ có truyền thống khoa bảng, có nhiều ngời đỗ đạt làm quan to. Năm 1854, sau khi Cao Bá Quát nổi dậy chống lại triều đình nhà Nguyễn ở Mỹ Lơng thì cả dòng họ Cao đều bị thảm tru di. Lúc này biết mình khó thoát khỏi cái chết, Cao Bá Nhạ đã trốn ra Bắc. Trải qua tám năm sống lẩn lút dới chân núi Hơng Sơn, ông đã bị phát hiện và bị bắt giam trong ngục. Trải qua nhiều nhà tù, tội danh của ông không đợc định rõ. Cuối cùng ông bị triều đình nhà Nguyễn đày lên mạn ngợc rồi mất ở đó. Về sáng tác của Cao Bá Nhạ: Ngoài Tự tình khúc viết bằng chữ Nôm, ông còn để lại tác phẩm Trần tình văn viết bằng chữ Hán. Cả hai tác phẩm đều đợc viết trong những ngày ông bị giam cầm, đày đọa. Do vậy nó là những tiếng nói tố oan rất sâu sắc. 3.2.2. Tác phẩm Tự tình khúc Tự tình khúc là một tác phẩm đợc viết theo thể ngâm với 608 câu thơ 6 6 STLB. Về bố cục của tác phẩm Tự tình khúc chúng ta có thể chia thành sáu đoạn nh sau: Đoạn một từ câu 1 đến câu 36: Nói về gia thế họ Cao và cuộc đời làm quan của Cao Bá Đạt. Đoạn hai từ câu 37 đến câu 68: Nói về cơn gia biến. Đoạn ba từ câu 69 đến câu 188 : nói về cảnh tác giả trong khi lánh nạn. Đoạn bốn từ câu 189 đến câu 480: nói về cảnh tác giả khi bị bắt giam oan ức và những tâm sự trong ngục. Đoạn năm từ câu 481 đến câu 572: Nhớ lại phong cảnh tơi đẹp của thiên nhiên và hứng thú tao nhã trong khi lánh nạn. Đoạn sáu từ câu 573 đến câu 608: Ước mơ đợc gửi lòng về nơi án cũ vờn xa bên ngời vợ hiền yêu dấu. Tiểu kết Nỗi oan là đề tài có tính chất truyền thống trong văn học trung đại Việt Nam. Trớc thế kỷ XIX nó thờng đợc đề cập đến trong các tác phẩm có qui mô nhỏ. Chỉ khi xuất hiện hai tác phẩm có qui mô lớn là Thu dạ lữ hoài ngâm và Tự tình khúc thì nỗi oan của con ngời mới đợc phản ánh rõ nét. Đây có thể coi là hai tác phẩm tiêu biểu nhất trong mảng đề tài viết về nỗi oan. Hai khúc ngâm là những tiếng nói phản ánh trực tiếp tâm trạng bi kịch của những nhà nho có khí tiết bị hàm oan. Điều này tạo nên sự khác biệt với các khúc ngâm thế kỉ XVIII phản ánh tâm trạng của những ngời phụ nữ. Qua hai tác phẩm ta thấy, nỗi oan mà Đinh Nhật Thận và Cao Bá Nhạ phải chịu đựng đều ít nhiều có liên quan đến vụ án của Cao Bá Quát. 7 7 Chơng 2 các phơng diện nội dung của hai khúc ngâm 1. Chủ đề 1.1. Thu dạ lữ hoài ngâm Thu dạ lữ hoài ngâm khúc ngâm của những nỗi buồn đau, cô đơn, tủi cực, của tình thơng nhớ quê hơng, gia đình, bạn bè da diết của Đinh Nhật Thận khi ông vô cớ bị bắt giam nơi đất khách quê ngời. Theo đó, tác phẩm còn là sự bày tỏ khát vọng đợc trở về quê hơng đoàn tụ với gia đình, đợc gặp lại những ngời bạn tri ân để hàn huyên tâm sự. 1.2. Tự tình khúc Tự tình khúc là sự giãi bày nỗi oan cho gia thế dòng họ Cao và bản thân Cao Bá Nhạ. Đây là một tiếng kêu thơng thảm thiết bày tỏ một khát vọng cháy bỏng đựơc sống để minh oan cho gia đình, dòng họ, đựơc làm tròn chữ hiếu với mẹ cha, đựơc đợc trở về sống bình yên bên vợ, con. 2. Nội dung 2.1. Thu dạ lữ hoài ngâm 2.1.1. Nỗi buồn, nỗi cô đơn, lẻ loi nơi đất khách quê ngời Đó là những dòng tâm trạng mở đầu cho nội dung của khúc ngâm. Tâm trạng đó đợc bắt đầu ở thời điểm hiện tại. Trong đêm thu tĩnh lặng nhân vật trữ tình đã bộc lộ những suy nghĩ của mình về cuộc đời, về kiếp ngời và cảnh ngộ của bản thân mà lòng buồn đau khôn xiết. Trong không gian chật chội, vắng lặng đến nghẹt thở nỗi cô đơn đã vây kính tâm hồn ông khiến nhà thơ ngậm ngùi chua xót than cho thân phận mình. Trong cảnh thơng tâm đó, Đinh Nhật Thận tìm thấy một sự tri ân ở nhà thơ Đỗ Phủ. Điều này ông càng nặng lòng nhớ về quê hơng. Ta thấy nỗi u hoài của Đinh Nhật Thận đợc thể hiện qua bài thơ thật nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm thía vô cùng. 2.1.2. Nỗi nhớ quê hơng, gia đình da diết Bao trùm lên khúc ngâm là nỗi nhớ quê hơng, gia đình da diết của nhà thơ. Nhớ về quê hơng, nhà thơ đã nhớ lại thời gian mình phải rời xa quê hơng để ra đi, khi đó là mùa xuân. Thế mà nay đã mùa thu mà bản thân nhà thơ vẫn bị giam hãm xứ ngời, thử hỏi lòng không buồn đau sao đ- ợc? Trong đau đớn khắc khoải vì bị bắt giam oan ức, nghĩ đến thân phận mình, tâm hồn ông tủi cực, hổ thẹn vô cùng bởi bỗng không phải xa quê, 8 8 xa cha mẹ vì những lí do không chính đáng. Trong cảnh thơng tâm đó, nỗi niềm không thế san sẻ cùng ai, nhà thơ đã thốt lên lời cay đắng thơng cho thân phận mình và ngời bạn nơi khuê phòng. Trong xa cách, nhà thơ đã dồn cả lòng mình để dõi theo nhịp sống của ngời bạn đời. Do vậy mà từng cử chỉ, hành động, từng trăn trở, nghĩ suy, lo lắng của nàng nơi quê nhà đều đ- ợc ông cảm nhận đầy đủ, rõ ràng. Nó cho thấy tình quê hơng, gia đình da diết trong tâm hồn nhà thơ thật sâu nặng. 2.1.3. Niềm lo lắng, nỗi nhớ thơng bạn khôn xiết Trong xa cách, Đinh Nhật Thận không chỉ nghĩ đến bản thân, đến vợ con mà ông còn nghĩ đến những ngời bạn tri ân, tri kỷ. Viết về bạn tấm lòng ông cũng nặng trĩu buồn thơng. Nhớ lại lúc chia ly với bạn nhà thơ không khỏi ngậm ngùi bởi mới đó mà nay đã cách xa vời vợi. Đau đớn xót xa hơn là từ khi tiễn biệt nhau ông không liên lạc đợc với họ để cùng chia sẻ nỗi niềm. Không những vậy, nhà thơ còn lo lắng băn khuăn cho bạn mình bởi không biết giờ này họ ra sao. Tấm lòng của nhà thơ dành cho bạn nh thế thật đáng trân trọng biết bao nhiêu. 2.1.4. Niềm ớc mong gặp lại ngời thân Trong nỗi cô đơn buồn tủi nơi đất khách, tấm lòng nhà thơ luôn hớng về quê hơng, và ông thầm ao ớc ngày hội tụ hàn huyên cùng bạn. Đây là khát khao hạnh phúc rất bình dị, đời thờng nhng với Đinh Nhật Thận bao giờ có đợc. Trong tiềm thức của nhà thơ đó là một tơng lai quá mong manh, mơ hồ, xa vời vợi. Vì thế mà tâm trạng ông lại rơi vào sự quẩn quanh, tuyệt vọng, bế tắc không lối thoát. 2.2. Tự tình khúc 2.2.1. Niềm tự hào về gia thế dòng họ Cao và bản thân mình của Cao Bá Nhạ 2.2.1.1. Niềm tự hào về gia thế dòng họ Cao Đây là một nội dung khá quan trọng trong tác phẩm đợc tác giả nói đến ngay trong đoạn thơ đầu. Nó cho thấy gia thế dòng họ Cao là một dòng họ có truyền thống khoa bảng, hiếu học lại rất trung quân. Nh thế, lẽ ra dòng tộc ấy phải đợc tôn vinh, ngỡng mộ. Nhng oái ăm thay, dòng họ hiển hách ấy lại phải chịu một án oan vô cùng thảm khốc. Do vậy đoạn thơ mở đầu nói về những truyền thống tốt đẹp đáng tự hào của dòng họ Cao là một dụng ý nghệ thuật của nhà văn. Quá khứ càng huy hoàng đáng tự hào bao nhiêu thì án oan mà dòng họ phải chịu càng bi thảm, khốc liệt bấy nhiêu. Bi kịch của dòng họ Cao, nỗi oan của dòng họ Cao chính là ở đó. 9 9 2.2.1.2. Niềm tự hào về tài năng và phẩm giá bản thân Có thể nói ý thức cá nhân là tiếng nói có ý nghĩa quan trọng trong nội dung của Tự tình khúc. Đó là tiếng nói của một con ngời có tài năng, có phẩm giá nhng mang nỗi buồn đau uất hận bởi bản thân phải chịu án oan. Viết về tài năng của mình, Cao Bá Nhạ rất tự hào bởi mình là ngừời Thơ cao ẩn tay đằng nên tập. Đặc biệt ông là ngời ý thức cao về nhân cách, phẩm giá đáng trân trọng của mình. Đó chính là tấm lòng trung với vua và chữ hiếu với cha mẹ. Vì thế trong sâu thẳm tâm hồn, ông luôn tâm niệm phải giữ vững tấm lòng trung hiếu cho dù hoàn cảnh thế nào. Đây là tiếng nói khẳng định bản lĩnh kiên định của Cao Bá Nhạ trong mọi gian nan thử thách của cuộc đời. 2.2.2. Nỗi đau đớn, tủi cực, uất hận trớc nỗi oan khuất 2.2.2.1 Nỗi đau xót vì gia đình, dòng tộc phải chịu án oan Nỗi oan của dòng họ, gia đình và bản thân Cao Bá Nhạ bắt nguồn từ ngời chú song sinh cùng phụ thân ông là Cao Bá Quát. Nỗi oan chính là ở chỗ triều đình phong kiến vì một ngời mà qui tội cả một dòng họ vốn rất hiển vinh. ý thức đợc điều đó, khúc ngâm đã thay lời nhà thơ viết lên nỗi oan khiên thảm khốc mà gia đình và dòng họ Cao phải chịu. Nỗi thơng cha phải thác oan, nỗi lo cho ngời mẹ đang phải nổi chìm lu lạc, nỗi đau gia đình phải ly tán làm lòng ông luôn quặn thắt. Sống trong nỗi dằn vặt, khắc khoải và uất hận bởi nỗi oan nghiệt ngã, nhà thơ đã đi tìm nguyên nhân của tai hoạ nhng bất lực. Nhà thơ đành buông tiếng thở dài ngao ngán, bất lực cho những nỗi oan khổ mà cả dòng họ Cao phải chịu đựng. Nó cho thấy số phận bi kịch vô cùng thảm thơng của ngời tù Cao Bá Nhạ. 2.2.2.2. Nỗi đau đớn, tủi cực cho cảnh ngộ bản thân Không chỉ ý đau xót cho nỗi oan khổ mà dòng họ, gia đình mình phải chịu, Cao Bá Nhạ còn đau xót cho bản thân mình. Đó chính là những lời tự tình thấm đầy nớc mắt của một con ngời có số phận vô cùng bi thảm bởi cuộc đời ông là những nỗi oan khổ chồng chất. Cũng bởi nỗi oan của gia đình mà ông phải lu lạc, bơ vơ nơi góc bể chân trời với muôn vàn lo sợ. Nhng đau đớn nhất là khi sống ở nơi đất mới tai họa lại đến với ông một lần nữa. Có kẻ tố giác và ông lại bị tống giam trong ngục. Uất hận bởi thói đời đen bạc Đinh Nhật Thận đã cất lời mỉa mai cay đắng cho thói đời đen bạc, cho nền thống trị bạo tàn. Phải chịu án oan và sự đày đoạ khổ cực nhà 1 1 [...]... oán não nùng, bi thảm nhất trong những tiếng kêu thơng 1 1 Chơng 3 Các phơng diện nghệ thuật thể hiện tâm trạng bi kịch 1 Không gian nghệ thuật 1.1 Khái niệm, tiêu chí phân loại Không gian nghệ thuật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần không nhỏ trong việc thể hiện dụng ý nghệ thuật của nhà văn ở thể ngâm, không gian nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong việc thể hiện tâm trạng của nhân... chỉ tâm trạng trong tác phẩm đã đem lại những hiệu quả nghệ thuật to lớn Là một hệ thống từ giàu giá trị bi u cảm, từ láy đã góp phần không nhỏ trong việc bi u thị trực tiếp tâm trạng bi kịch 3.1.1.2 Từ chỉ nỗi buồn, đau Theo thống kê thì Thu dạ lữ hoài ngâm sử dụng 8/16 từ chỉ nỗi buồn đau (xem phần phụ lục, bảng 6), chiếm tỷ lệ 50% trong số các từ chỉ tâm trạng (không kể từ láy) Có thể nói tâm trạng. .. điệp cách nhau rất xa nh khổ 133 và 138, có khi cách nhau một khổ thơ nh trong Thu dạ lữ hoài ngâm Nhờ cách điệp khổ này mà ngời đọc cảm nhận đợc những đau đớn, khắc khoải của nhân vật trữ tình nh những đợt sóng ngày càng xô lên mạnh mẽ Tiểu kết Có thể thấy không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, ngôn ngữ nghệ thuật và nghệ thuật trùng điệp là bốn phơng diện cơ bản tạo nên những thành công nghệ thuật. .. khúc ngâm Có thể thấy, mỗi phơng diện nghệ thuật có một chức năng thẩm mĩ riêng nhng tất cả đều tập trung khắc họa tâm trạng bi kịch của hai nhà thơ - là hai hình tợng trữ tình trong tác phẩm Riêng với Tự tình khúc, ta có thể khẳng định sự thành công nổi trội về phơng diện ngôn ngữ nghệ thuật Việc đa hệ thống thành ngữ vào tác phẩm, khúc ngâm đã cho ta thấy tài năng và phong cách nghệ thuật của nhà... trng Tất cả các không gian nghệ thuật trên đã góp phần không nhỏ trong việc khắc họa tấn bi kịch tinh thần dai dẳng, triền miên của ngời tù 2 Thời gian nghệ thuật 2.1 Khái niêm, tiêu chí phân loại Thời gian nghệ thuật là một trong những yếu tố cơ bản góp phần tạo nên giá trị cho tác phẩm văn chơng Trong thể ngâm khúc, thời gian nghệ thuật là yếu tố góp phần thể hiện tâm trạng của nhân vật trữ tình Để... là khúc ngâm bi thơng, ai oán nhất trong số những khúc ngâm STLB 3 Về nghệ thuật, hai khúc ngâm đã đạt đợc nhiều thành tựu to lớn trong việc kế thừa, sáng tạo những thành tựu chung của thể loại Những yếu tố về không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, ngôn ngữ nghệ thuật đều có những đặc sắc riêng Song về qui mô nghệ thuật cần phải thấy rằng: Tự tình khúc là khúc ngâm lớn nhất trong số các khúc ngâm... Thu dạ lữ hoài ngâm, điều này tạo nên sự khác bi t rõ nét bởi những ám ảnh mà các từ láy xuất hiện nhiều lần đem lại Trớc hết là hệ thống từ láy miêu tả nỗi buồn đau Các từ đau đớn, đẵng đẵng, đã cho ta thấy đợc rõ hơn, cụ thể hơn tâm trạng bi thơng của nhà thơ khi bản thân phải sống trong nỗi buồn đau tràn ngập tâm hồn Bên cạnh đó, Tự tình khúc còn xuất hiện hệ thống từ miêu tả nỗi uất hận của nhà... hạ dành cho bản thân mình Bên cạnh đó phải kể đến sự xuất hiện của từ thơng tâm (4 lần) nh để tô đậm cảm giác ngậm ngùi chua xót của nhà thơ khi ông phải đối mặt với muôn vàn gian nan thử thách khắc nghiệt của cuộc đời Nh vậy, cùng với hệ thống các từ chỉ tâm trạng, các từ chỉ nỗi xót thơng đã góp phần không nhỏ trong việc khắc hoạ tâm trạng bi kịch của nhân vật trữ tình khi rơi vào cảnh ngộ đau xót... lệ nhỏ và nằm rải rác trong các đoạn hai, ba, bốn của tác phẩm Đó là một tơng lai mơ hồ, mong manh và nhuốm màu tuyệt vọng 3 Ngôn ngữ nghệ thuật Với mục đích tìm hiểu vai trò của ngôn ngữ nghệ thuật trong việc khắc họa tâm trạng của nhân vật trữ tình trong hai tác phẩm, chúng tôi đi vào khảo sát một vài yếu tố cơ bản, nổi bật, bao gồm: hệ thống các từ, ngữ chỉ trực tiếp tâm trạng, hệ thống điển tích,... trực tiếp qua các từ: não lòng, buồn, sầu Các từ đó đợc nhà thơ dành để nói về tâm trạng của mình và ngời vợ nơi khuê phòng Tất cả bị dồn nén trong đoạn thơ cuối để khắc hoạ tâm trạng bi kịch của nhân vật trữ tình khi một mình phải sống với nỗi cô đơn và quẩn quanh với nỗi buồn đau không dứt 3.1.1.3 Từ chỉ nỗi nhớ thơng Theo thống kê có 4/16 từ chỉ nỗi nhớ thơng trong tổng số từ chỉ tâm trạng chiếm tỷ . nùng, bi thảm nhất trong những tiếng kêu thơng. 1 1 Chơng 3 Các phơng diện nghệ thuật thể hiện tâm trạng bi kịch 1. Không gian nghệ thuật 1.1. Khái niệm, tiêu chí phân loại Không gian nghệ thuật. chơng: Chơng một: Giới thiệu chung Chơng hai: Các phơng diện nội dung của hai khúc ngâm Chơng ba: Các phơng diện nghệ thuật thể hiện tâm trạng bi kịch Cuối cùng là tài liệu tham khảo và phụ lục 3 3 phần. góp phần không nhỏ trong việc thể hiện dụng ý nghệ thuật của nhà văn. ở thể ngâm, không gian nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong việc thể hiện tâm trạng của nhân vật trữ tình. Để
- Xem thêm -

Xem thêm: các phương diện nghệ thuật thể hiện tâm trạng bi kịch, các phương diện nghệ thuật thể hiện tâm trạng bi kịch, , Vµi nÐt vÒ khóc ng©m STLB trong v¨n häc trung ®¹i ViÖt nam