0

đánh giá những yếu tố tác động đến sự lây nhiễm hiv-aids trong ngành thủy sản tỉnh an giang

25 489 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 21:04

Y te sk SỰ CHÊNH LỆCH VỀ THU NHẬP, CHI TIÊU ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE GIỮA THÀNH THỊ, NÔNG THÔN A. MỞ ĐẦU. Nước ta trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Với sự phát triển kinh tế khá cao năm 2005 tỉ trọng GDP của cả nước đạt 7,6% cao hơn chỉ tiêu đề ra là 7,5%. Đồng thời, là một trong những nước có tỉ lệ người biết chữ khá cao khoảng 95% dân số và các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe ngày càng hiện đại. Đất nước đang có sự chuyển mình từ cơ cấu ngành nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Hàng loạt các công ty, xí nghiệp đã và đang được xây dựng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, một vấn đề lớn cần sự quan tâm của Nhà nước, đó là, một sự chênh lệch lớn về tất cả các lĩnh vực như thu nhập: nông thôn thu nhập từ nông nghiệp chiếm 132,0 nghìn VNĐ (2006) trong khi dịch vụ chỉ có 20,6 nghìn VNĐ (2006), còn thành thị dịch vụ chiếm 116 nghìn VNĐ (2006). Nổi lên là, sự chênh lệch về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế sức khỏe. Sức khỏe là một yếu tố rất quan trọng nó quyết định phần lớn mọi việc trong đời sống của con người, có sức khỏe là có tất cả, “sức khỏe là vàng”. Y tế sức khỏe là một trạng thái vật lý và tinh thần miễn nhiễm được một cách tương đối sự lo lắng và đau đớn, giúp các nhân loại hoạt động một cách tốt nhất có thể trong môi trường sống của mình. Có sức khỏe là có khả năng thích ứng với môi trường hoặc chịu đựng được trước những biến đổi của nó. (Rene Dubos). Còn theo tổ chức y tế thế giới sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội và không phải chỉ bao gồm có tình trạng không có bệnh hay thương tật. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện, cơ hội cộng với mức lương thấp nên sự chênh lệch về chăm sóc sức khỏe giữa vùng nông thôn thành thị ngày rõ rệt. Năm 2006 số lượt người đi khám ở các bệnh viện nội GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh. 1 trú chiếm cao hơn thành thị, trong khi đó thành thị số lượt người đi khám ở bệnh viện tư và khám ở những nơi có chất lượng uy tín cao hơn nông thôn. Vì vậy, xã hội càng phát triển thì sự chênh lệch này càng lớn. Đây là, vấn đề hết sức lo ngại trong xã hội. Ngày nay, rất cần sự quan tâm của Nhà nước để có thể đưa ra giải pháp giải quyết tình trạng này, sự bất bình đẳng về sức khỏe giữa nông thôn và thành thị giảm đi. Nếu mức thu nhập, chi tiêu không còn chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, từ đó tác động tốt đến đời sống, giúp cho người dân có tinh thần làm việc tốt và nâng cao tất cả các loại dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt ở cả nông thôn và thành thị. Đã có rất nhiều nhà khoa học quan tâm đến vấn đề này và rất nhiều môn học quan tâm như xã hội học, xã hội học y tế…Để hiểu rõ về nó và để hiểu thêm về sự chênh lệch này có đúng với giả thuyết về bất bình đẳng sức khỏe : Người có thu nhập cao ở thành thị thì chi tiêu nhiều hơn người nghèo nông thôn, đồng thời các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt. Vì vậy, tôi chọn đối tượng của bài viết là nông thôn và thành thị thông qua các chỉ tiêu chí về thu nhập, chi tiêu và sức khỏe để từ đó thấy được sự chênh lệch. B. NỘI DUNG. 1. SỰ CHÊNH LỆCH THU NHẬP CHI TIÊU VÀ SỨC KHỎE Ở NÔNG THÔN THÀNH THỊ. a. Thu nhập nông thôn thành thị những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe Trong năm 2003 – 2004 thu nhập bình quân một người một tháng trong cả nước theo giá hiện hành đạt 484,4 nghìn VNĐ, tăng 36% so với năm 2001- 2002. Trong thời kì năm 2002- 2004 thu nhập bình quân theo giá hiện hành tăng bình quân 16,6%, cao hơn mức tăng trung bình cả nước 6% mỗi năm so với thời kỳ 1999 – 2001 và mức tăng 8,8% mỗi năm của thời kì GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh. 2 1996 – 1999. Nguyên nhân, chủ yếu làm tăng thu nhập của năm 2002 - 2003 là do: Đầu năm 2003, Nhà nước điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu của khu vực hành chính sự nghiệp và của khu vực doanh nghiệp Nhà nước, do đó tiền công thuê nhà ngoài xã hội cũng tăng, sản lượng cây trồng, đặc biệt là sản lượng lúa, giá nông sản, giá thủy sản như thóc, cà phê, cao su, điều…so với thời kì trước. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, thì thu nhập thực tế thời kỳ 2002 – 2004 tăng 11%, cao hơn mức tăng thu nhập tực tế 5,8% của thời kỳ 1999 - 2001 và mức tăng 4,6% củ thời kỳ 1996 – 1999. Trong tổng thu nhập, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 32,7% thu từ nông lâm nghiệp thủ sản, 27,2% thu từ công nghiệp, xây dựng chiếm 5,8%, dịch vụ 16,6%, các khoản khác 17,6%. Cơ cấu thu nhập năm 2003 - 2004 tuy chưa có chuyển biến đáng kể so với năm 2001- 2002 nhưng các khoản thu về tiền lương tiền công về dịch vụ và thu khác tăng khá hơn các năm trước, cơ cấu thu từ nông lâm nghiệp có xu hướng giảm dần. Lao động việc làm Lao động và việc làm là hai yếu tố quyết định thu nhập và chính là nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo giữa người dân ở nông thôn và thành thị. Trong giai đoạn 1993 – 2002 dân số hoạt động kinh tế nói chung có xu hướng tăng. Riêng nhóm tuổi từ 15 – 19 có xu hướng giảm, đây là một xu hướng tốt do nhóm tuổi 15 – 19 đang ở tuổi đi học, năm 1993 tỷ lệ này là 78,5% đến năm 1998 còn 64% (giảm 14,6%). Ở thành thị nông thôn theo Khảo Sát Mức Sống 2004, dân số hoạt động kinh tế thuộc nhóm tuổi từ 15 – 19 chiếm 5,08% trong tổng dân số hoạt động kinh tế của thành thị (2001 -2002 tỷ trọng này là 6,8%), ở nhóm tuổi 20 – 24 là 11,15% (năm 2001 – GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh. 3 2002 là 11,3%) thấp hơn khu vực nông thôn với con số tương ứng là 13,1% (năm 2001 – 2002 là 14,3%) và 13,8% (năm 2001 – 2002 là 13,3%). Tình trạng việc làm có thể phản ánh qua số giờ làm việc. Theo Khảo Sát Mức Sống năm 2004 số giờ làm việc trung bình một người / tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chính trong 12 tháng qua là 31,8 giờ (năm 2001 – 2002 là 32,7 giờ), trong đó: ngành nông lâm thủy sản là 24,64 giờ (năm 2001- 2002 là 28,2 giờ), ngành phi nông lâm thủy sản là 40,77 giờ (2001 - 2002 là 40 giờ). Số giờ làm việc trung bình của thành thị cao hơn nông thôn là 13 giờ (2001 -2002 là 10 giờ). Điều này đáng quan tâm qua số liệu nêu trên là tình trạng thiếu việc làm đang diễn ra ở khu vực nông thôn, cộng thêm yếu tố bình quân thu nhập của thành thị cao hơn nông thôn khoảng 44% theo điều tra mức sống 1998. Đây là, một trong những nguyên nhân dẫn đến thu nhập thấp ở nông thôn và sự phân hóa giàu nghèo. - Thu nhập bình quân nhân khẩu một tháng chia theo thành thị nông thôn. Những năm qua, do công nghiệp hóa hiện – hiện đại hóa cùng với sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước thu nhập của nước ta nâng cao: từ năm 2002 đến 2006 mức thu nhập bình quân một nhân khẩu cả nước tăng lên gần gấp đôi (1,7 lần, từ 356,1 nghìn VNĐ lên 635,5 nghìn VNĐ). Nhưng có sự khác biệt khá cao giữa nông thôn và thành thị. Nông thôn có mức tăng cao hơn thành thị, thậm chí cao hơn mức tăng cả nước. Đây chính là, biểu hiện tốt cho việc đảm bảo mức sống của người dân, khi họ có thu nhập cao họ sẽ có điều kiện tốt hơn cho việc chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, qua số liệu cho thấy, mặc dù giai đoạn này mức thu nhập của người dân nông thôn tăng lên nhanh hơn thành thị, nhưng vẫn chưa cao bằng thu nhập ở thành thị. Năm GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh. 4 2006, ở thành thị có thu nhập cao gấp 2 lần so với vùng nông thôn. Thành thị, mỗi năm một nhân khẩu bình quân một tháng năm 2006 là 1058,4 nghìn VNĐ, trong khi nông thôn tăng cao hơn nhưng chỉ đạt 505,7 nghìn VNĐ, chưa bằng mức thu nhập năm 2002 ở thành thị: 622,1 nghìn VNĐ. Như vậy, ở thành thị có mức thu cao hơn ở nông thôn là do quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa phát triển cùng với thu hút vốn đầu tư các dự án ngày càng nhiều, ở nông thôn nguồn vốn thiếu, lao động tay nghề kém, chủ yếu làm việc theo vụ mùa. Dẫn đến, mức thu nhập khác nhau, mức thu nhập ở nông thôn vẫn còn thấp bình quân thu nhập một nhân khẩu cao nhất cũng chỉ đạt 500 nghìn VNĐ, trong khi mức chi cho mỗi một người con đi học xa nhà lên tới gần một triệu đồng, bên cạnh đó còn rất nhiều vấn đề khác cần phải chi tiêu. Bởi vậy, họ không thể đảm bảo tốt cuộc sống của mình. Chính điều này, đã có người quan niệm chữa bệnh theo các phương pháp cổ truyền, hay các phương pháp mê tín dị đoan vừa đở tốn kém vừa không phải đi xa. Thu nhập bình quân nhân khẩu một tháng… Việt Nam là một nước nông nghiệp, nhưng gần đây việc chuyển dịch cơ cấu có sự thay đổi. Cơ cấu nông lâm nghiệp có xu hướng giảm, tăng tỷ trọng thu nhập công nghiệp – dịch vụ. Tuy nhiên, là nước xuất phát từ nền nông nghiệp, nên tỷ trọng trong lĩnh vực nông nghiệp còn khá cao. Đặc biệt, nông thôn hiện nay, theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy tổng thu nhập của cả nước ngày càng tăng, trong đó thu nhập nông nghiệp cao nhất so với tất cả các lĩnh vực còn lại, thu nhập bình quân một nhân khẩu năm 2002 trong lĩnh vực nông nghiệp là 82,4 nghìn VNĐ, dịch vụ : 1,6 nghìn VNĐ. Trong năm 2004, 2006 mức độ thu nhập bình quân nhân khẩu một năm tiếp tục tăng lên 132,0 nghìn VNĐ. Các lĩnh vực khác cũng tăng nhanh, xây dựng tăng 2,1 nghìn VNĐ ( từ 1,6 nghìn VNĐ năm 2002 lên 3,5 GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh. 5 nghìn VNĐ năm 2006). Đặc biệt, giữa nông thôn thành thị có sự chênh lệch khá lớn, thành thị thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp thấp hơn rất nhiều so với nông thôn, năm 2002 là 28,0 nghìn VNĐ trong khi ở nông thôn là 99,0 nghìn VNĐ ( gấp 3,5 lần thành thị). Những năm gần đây, nhờ sự chú trọng của Nhà nước thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp đang có xu hướng thu hẹp. Nếu trước kia, trong lĩnh vực nông nghiệp giữa nông thôn và thành chênh lệch nhau là 3,5 nghìn VNĐ thì bây giờ giảm xuống 3,14 nghìn VNĐ. Mặt khác ở thành thị thu trong lĩnh vực dịch vụ rất cao và tăng lên nhanh từ 66,4 nghìn VNĐ (2002) lên 90,0 nghìn VNĐ và 116 nghìn VNĐ (2006). Theo Tổng cục Thống kê có thể khẳng định nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng sang lĩnh vực công nghiệp dịch vụ. Tuy nhiên, nguồn thu của nông thôn vẫn chủ yếu là từ nông nghiệp, trong khi thu nhập từ nông nghiệp chủ yếu theo mùa vụ, thường xuyên chụi ảnh hưởng từ các cơn bão, lũ lụt hạn hán …nên mức thu của họ là rất thấp so với thành thị. Ví dụ, năm 2002 mức lương thu nhập bình quân một nhân khẩu / tháng là 274,4 nghìn VNĐ, nông thôn chỉ có 98,1 nghìn VNĐ cho tới năm 2006, tỷ lệ chênh lệch này còn khá cao nông thôn là 140,0 nghìn VNĐ, thành thị là 453,8 nghìn VNĐ (gấp 3,24 lần nông thôn). Tóm lại, do thu nhập bình quân đầu người tăng, nên đời sống các tầng lớp dân cư ở các vùng tiếp tục được cải thiện số hộ nghèo giảm. Tỷ lệ hộ nghèo lương thực thực phẩm cả nước là từ 13,3% (1999) giảm xuống 9,9% năm 2001- 2002 và 6,9% năm 2003- 2004, tỷ lệ nghèo của cả nông thôn và thành thị giảm. Tuy nhiên, vẫn còn mức chênh lệch quá cao về thu nhập giữa nông thôn và thành thị, kéo theo rất nhiều vấn đề khác nhau. Khi nguồn thu nhập thấp, tương ứng với nó là vấn đề chi tiêu cũng không cao. Nguồn lương thấp khiến người dân không thể đầu tư cho các dịch vụ y tế chăm sóc sức GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh. 6 khỏe tốt được, thậm chí một số hộ nông dân nông thôn còn tự cắt thuốc cho mình. b. Chi tiêu giữa nông thôn thành thị những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe Tính chung cả nước chi tiêu theo giá hiện hành năm 2003 – 2004 bình quân đầu người / tháng khoảng 397 nghìn VNĐ, tăng 35% so với năm 2001 – 2002, chi tiêu cho đời sống đạt 360 nghìn VNĐ tăng 33,8 % so với năm 2001- 2002 bình quân mỗi năm tăng cao hơn thời kỳ 1999 – 2002 (+ 10,3%) và thời kỳ 1996 -1999 ( +6,6%). Nếu tính theo giá so sánh, năm 2002 là gốc, chi tiêu thực tế 2003 – 2004 đạt 319 nghìn VNĐ và tăng 10,5% so với 2001 – 2002. Tổng chi tiêu bình quân một nhân khẩu một tháng Nhìn chung, cả nước là 293,7 nghìn VNĐ (2002) tăng lên 396,8 nghìn VNĐ (2004), (tăng lên 103,1 nghìn VNĐ), năm 2006 tăng lên tới 511,4 nghìn VNĐ. Vậy chi tiêu bình quân một nhân khẩu trong cả nước tăng lên. Nhưng giữa nông thôn thành thị có sự khác biệt, thành thị là 497,5 nghìn VNĐ (2002) tăng lên 652,0 nghìn VNĐ (2004) và tăng lên 811,8 nghìn VNĐ, trong giai đoạn 2002 – 2004 tăng lên 154,5 nghìn VNĐ, giai đoạn sau tăng nhanh hơn 2004 - 2006 tăng lên 314,3 nghìn VNĐ, còn nông thôn năm 2002 chi tiêu chỉ có 232,1 nghìn VNĐ và tăng lên 401,7 nghìn VNĐ (2006). Qua số liệu thống kê: Nông thôn tăng nhanh hơn thành thị, nhưng so với thành thị thì chi tiêu cho đời sống của nông thôn còn quá thấp, đặc biệt trong thời kì hiện nay – giá cả leo thang mức chi của người dân nông thôn gặp nhiều khó khăn. Như vậy, bữa ăn của họ không thể đảm bảo tốt, đủ lượng calo theo tiêu chuẩn bình quân của một người là trên 2000 calo / ngày. Trong khi thành thị mức tăng không bằng nông thôn nhưng việc chi tiêu của năm 2006 gấp 2 lần nông thôn. Vậy với mức chi tiêu bình quân một nhân GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh. 7 khẩu / tháng của thành thị cao hơn nông thôn họ có thể đảm bảo tốt về khẩu phần ăn cũng như đảm bảo tốt về lượng calo trong mỗi bữa ăn, đồng thời đảm bảo tốt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chi tiêu bình quân một nhân khẩu chia theo các khoản Trong thời kì công nghiệp hóa hiện - đại hóa, mức chi tiêu trong tất cả các mặt cũng như tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân đều tăng lên. Cả nước, tổng chi tiêu năm 2002 là 293,7 nghìn VNĐ tăng lên 396,8 nghìn VNĐ (2004), tăng lên 511,4 nghìn VNĐ (2006). Các chi tiêu đời sống, chi tiêu ăn, uống, hút và các chi tiêu khác cũng tăng lên. Nhưng có sự khác nhau giữa nông thôn thành thị, thành thị năm 2002 tổng chi tiêu là 497,5 nghìn VNĐ tăng lên 652,0 nghìn VNĐ năm 2004 (tăng 154,5 nghìn VNĐ gấp 1,3 lần) và cho đến năm 2006 tăng lên 811,8 nghìn VNĐ (tăng 159,8 nghìn VNĐ). Trong đó, chi tiêu đời sống tăng 460,8 nghìn VNĐ năm 2002 lên 738,3 nghìn VNĐ (trong vòng 2 năm chi tiêu cho đời sống ở thành thị tăng lên 277,5 nghìn VNĐ). Chi tiêu cho ăn, uống, hút: năm 2003-2004 chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người / tháng khu vực nông thôn đạt 284 nghìn VNĐ, tăng 34,3%, khu vực thành thị đạt 595 nghìn VNĐ, tăng 29,2% so với 2001-2002 và gấp 2,1 lần khu vực nông thôn. Mức sống tiếp tục có chuyển biến tích cực thông qua số liệu chi tiêu cho đời sống. Chi cho ăn, uống, hút bình quân một người / tháng đạt 193 nghìn VNĐ tăng lên 26,3% so với 2001 – 2002, khu vực thành thị đạt 291 nghìn VNĐ, khu vực nông thôn đạt 61 nghìn VNĐ. Chi tiêu cho ăn, uống năm 2004 là 237,6 nghìn VNĐ tăng lên 356,1 nghìn VNĐ (tăng 118,5 nghìn VNĐ). Đồng thời, có sự khác nhau trong việc mua sắm đồ dùng, thiết bị giữa nông thôn và thành thị. GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh. 8 Chi tiêu không phải ăn, uống, hút: Năm 2002 là 223,2 nghìn VNĐ tăng lên 382,3 nghìn VNĐ năm 2004 và năm 2006 là 382,3 nghìn VNĐ. Chi tiêu cho nhà ở, tiện nghi, đồ dùng lâu bền: nhà ở, tỉ lệ hộ có nhà kiên cố là 20,8%, nhà tạm thời và nhà khác là 20,4%. Tỉ lệ nhà kiên cố tăng từ 17,2% năm 2001 -2002 lên 20,8% năm 2003 -2004, tỉ lệ hộ có nhà tạm thời và nhà khác giảm nhanh từ 26% năm 1997 – 1998 xuống còn 24,5% năm 2001 -2002 và 20,4% năm 2003 – 2004. Nguyên nhân giảm xuống là do địa phương đã hoàn thành nhà tình nghĩa giúp hộ nghèo ở nông thôn. Diện tích nhà ở được cải thiện ở cả nông thôn và thành thị, bình quân một người là 12,5 m 2 năm 2001 - 2002 tăng lên 13,2 m 2 năm 2002 -2004, trong đó khu vực thành thị tăng lên 14,7 m 2 tăng lên 15,8 m 2 các hộ có xu hướng mua sắm đồ dùng lâu bền ngày càng nhiều. Tỉ lệ hộ có mua sắm đồ dùng lâu bền từ 32,8% năm 1991 – 2002 đã tăng lên 43,3% năm 2003 - 2004, tỉ lệ hộ có đồ dùng lâu bền chiếm 96,9% năm 2001 -2002 tăng lên 98,5% năm 2003 – 2004. Tỉ lệ hộ có đồ dùng lâu bền của khu vực nông thôn thành thị đều tăng. Trị giá đồ dùng lâu bền bình quân một hộ đạt 9,1 triệu đồng năm 2001 – 2002 tăng lên 11,9 triệu đồng năm 2003 - 2004, trong đó hộ thành thị đạt 22,5 triệu đồng, hộ nông thôn đạt 8,2 triệu đồng. Tỉ lệ hộ có ti vi màu đạt 52,7% năm 2001 – 2002 tăng lên 67,8% năm 2003 – 2004, tỉ lệ hộ có đầu video từ 22,5% tăng lên 32,4%, tỉ lệ hộ có xe máy từ 32,3% tăng lên 44,3%, tỉ lệ có máy điện thoại từ 10,7% tăng lên 27,3%, tỉ lệ hộ có tủ lạnh, tủ đá từ 10,9% tăng lên 16,4% tương ứng với các năm trên. Sử dụng hợp vệ sinh và vệ sinh môi trường có tiến bộ đáng kể. Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh làm nguồn nước chính tăng từ 78,1% năm 2001 – 2002 lên 80,7% năm 2003 – 2004, trong đó tỉ lệ hộ dùng nước máy tăng từ 17,6% lên 19,1%. Tỉ lệ hộ dùng nước giếng, nước ao hồ, nước sông giảm GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh. 9 từ 18,6% năm 2001 -2002 xuống 15,8% năm 2003 – 2004, trong đó khu vực nông thôn là 16,8% năm 2001 – 2002. Tỉ lệ dùng điện lưới quốc gia tăng nhanh từ 86,5% năm 2001 – 2002 lên 93,4% năm 2003 – 2004, trong đó số hộ dùng điện ở nông thôn tăng từ 82,7% năm 2001 – 2002 lên 91,6% năm 2003 – 2004 từ đó thấy rõ sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị. Chi phí cho giáo dục bình quân một thành viên hộ đi học trong 12 tháng qua tăng so với năm 2004. Trung bình các hộ gia đình phải chi 1,211 triệu đồng cho một thành viên đang đi học, tăng 47% so với năm 2004. tốc độ tăng này là 32% năm 2004 so với năm 2002. Các khoản học phí và chi cho giáo dục khác chiếm tỉ trọng lớn, các hộ gia đình khu vực thành thị chi cho giáo dục – đào tạo bình quân 2,096 triệu đồng cho một người đi học cao hơn 2,3 lần so với mức chi bình quân một hộ ở nông thôn. Như vậy, cả nông thôn và thành thị mức độ chi tiêu cho từng lĩnh vực đều tăng, nhưng chênh lệch giữa nông thôn và thành thị là khá cao. Mức sống của người dân thành thị ngày càng được nâng cao, số người được đi học … cao hơn nông thôn. Tuy nhiên, việc chi tiêu ăn, uống, hút tăng lên lại là vấn đề cần phải quan tâm. Tỷ lệ người uống, hút gia tăng thì nguy cơ mắc các bệnh như bệnh lao, bệnh phổi… sẽ tăng nhanh. Không những ảnh hưởng trực tiếp tới người hút mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. Tỉ trọng các khoản chi tiêu theo khoản chi: cả nước từ năm 2002 – 2004 – 2006 tổng chi tiêu tính theo giá trị % có sự thay đổi tăng giảm khác nhau. Chi tiêu đời sống nói chung giảm từ 91,6% năm 2002 xuống còn 90,0% năm 2006 giảm 1,6%, đồng thời chi tiêu ăn, uống , hút cũng giảm từ 51,9% xuống 47% năm 2006 giảm 4,4%. Tuy nhiên, chi không phải ăn, GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh. 10 [...]... nhau Thu nhập có tác động trực tiếp đến việc chi tiêu nhưng cũng có tác động gián tiếp đến tình hình sức khỏe của con người 2 Khái quát mối quan hệ giữa thu nhập chi tiêu và ảnh hưởng tới sức khỏe Mỗi một yếu tố ở trên khi phân tích đều nêu lên sự tác động tương tác, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau Vì vậy, phần này chỉ khái quát về mối quan hệ giữa các yếu tố trên Theo quan niệm của Max mối quan hệ giữa cấu... hơn thành thị nhưng tỷ lệ tử vong cao hơn thành thị Tóm lại, giữa ba yếu tố nêu trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, cái này thay đổi cái kia cũng thay đổi Có nghĩa là nếu thu nhập cao thì chi tiêu cho các lĩnh vực nhiều hơn từ đó tác động tốt đến sức khỏe 3 Giải pháp 22 GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh Trong những năm qua để giảm bớt bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo,... GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh thôn 13,7%, với nhu cầu phát triển và sự nhận thức về vấn đề sức khỏe nên số người đi đến các y bác sĩ khám ngày càng tăng, năm 2002 là 18,9% đến 2004 tổng số cả nước là 34,3% Trong đó, tăng nhanh việc khám ngoại trú và đến năm 2006 tổng là 35,2%, nội trú 6,3% và ngoại trú 32,6% Trong người dân ngày càng đề cao về vấn đề sức khỏe đang giảm dần số hộ dân... nhưng đến năm 2006 tỷ lệ trẻ ở độ tuổi 0 – 4 tăng lên nhanh: thành thị là 20,3%, nông thôn là 19,7% Tóm lại, lý thuyết về bất bình đẳng về sức khỏe cho rằng thu nhập càng cao thì chi tiêu càng cao và từ đó nó tác động tốt đến sức khỏe của con 19 GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh người Vì vậy, giả thuyết đưa ra là đúng, có sự chênh lệch giữa thu nhập nông thôn và thành thị dẫn đến mức... tiêm chủng, 2,1km đối với điều trị ỉa chảy và 2,3 km đối với điều trị ho Qua quan niệm của Max cùng với sự phân tích, phần lớn những người sống ở nông thôn tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe ít cơ hội hơn thành thị Thu nhập, chi tiêu, sức khỏe có mối quan hệ tác động vừa trực tiếp vừa gián tiếp với nhau Vì vậy, dẫn đến sự chênh lệch về các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe ở nông thôn thành thị Thông... thành thị những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe 2 b Chi tiêu nông thôn thành thị những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe… .6 c Y tế sức khỏe và tác động qua lại giữa chúng……………………… 13 2 Khái quát mối quan hệ giữa thu nhập chi tiêu và sức khỏe thành thị nông thôn………… 19 3 Giải pháp……………… 21 C Kết luận………………………………… 23 25 GVHD: T.S Nguyễn Thị Hồng Xoan SV : Lê Thị Thanh ... khỏe và mối quan hệ thu nhập, thu nhập càng cao chi tiêu cho dịch vụ y tế lớn, do đó kéo theo một tình trạng sức khỏe của con người tốt Đúng với giả thuyết bất bình đẳng về sức khỏe Đồng thời Max cho rằng sự khác biệt về tỷ lệ tử vong giữa người giàu và người nghèo Trong thực tế, những người ở thành thị mắc những bệnh ung thư hay những bệnh nghiêm trọng có khả năng khỏi bệnh cao hơn những người nông... thôn thành thị trong tất cả các lĩnh vực nhưng nếu như Nhà nước áp dụng được những biện pháp tốt thì khoảng cách chênh lệch này sẽ giảm xuống Đơì sống của nông thôn tăng lên, sức khỏe tốt hơn, còn thành thị thì sức khỏe ngày càng tốt hơn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển đưa nước ta nhanh chóng đạt được mục tiêu Như vậy, sẽ cân bằng mức sống của toàn dân trong cộng đồng người Việt Bài viết mang tính cá... trăm sự dụng bảo hiểm y tế ở nông thôn vẫn còn thấp, chứng tỏ người dân nông thôn chưa nhận thức tốt về vấn đề sức khỏe Đồng thời, họ chưa hiểu hết được ý nghĩa của bảo hiểm y tế, bên cạnh một số hộ gia đình nông thôn không mua bảo hiểm y tế vì họ không có tiền và luôn chủ quan trong việc chăm sóc sức khỏe Tỷ lệ lượt người khám chữa bệnh ngoại trú năm 2004: Trong những năm gần đây, nhờ sự đồng ý và quan... thị Hơn nữa trong giai đoạn gần đây tỷ trọng chi tiêu cho đời sống trong tổng chi tiêu giảm nhanh hơn so với thành thị Với mức chi tiêu cho đời sống giảm xuống, đặc biệt trong thời kì hiện nay trong xu hướng toàn cầu hóa, hiện đại hóa với giá cả leo thang Giảm tỷ trọng chi cho đời sống làm cho người dân nông thôn gặp nhiều khó khăn trong tất cả các lĩnh vực về vấn đề chăm sóc sức khỏe Tỷ trọng các . sự nghiệp và của khu vực doanh nghiệp Nhà nước, do đó tiền công thuê nhà ngoài xã hội cũng tăng, sản lượng cây trồng, đặc biệt là sản lượng lúa, giá nông sản, giá thủy sản như thóc, cà phê, cao. công việc chính trong 12 tháng qua là 31,8 giờ (năm 2001 – 2002 là 32,7 giờ), trong đó: ngành nông lâm thủy sản là 24,64 giờ (năm 2001- 2002 là 28,2 giờ), ngành phi nông lâm thủy sản là 40,77 giờ. và thành thị dẫn đến mức chi tiêu và tình trạng sức khỏe giữa nông thôn và thành thị khác nhau. Thu nhập có tác động trực tiếp đến việc chi tiêu nhưng cũng có tác động gián tiếp đến tình hình sức
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá những yếu tố tác động đến sự lây nhiễm hiv-aids trong ngành thủy sản tỉnh an giang, đánh giá những yếu tố tác động đến sự lây nhiễm hiv-aids trong ngành thủy sản tỉnh an giang,

Từ khóa liên quan