0

thực trạng tiêu dùng điện năng của các hộ gia đình tại tp hồ chí minh

33 766 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 20:42

TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục sách tham khảo: 1. John Maccionis: ‘Xã hội học”, NXB Thống Kê 2. Lê Ngọc Hùng: “Lịch sử và lý thuyết xã hội học”, NXB Thống kê 3. Lê Ngọc Hùng: “Xã hội học kinh tế”, 4. Lê Thị Mai: “Xã hội học kinh tế”, Trường ĐH Tôn Đức Thắng 5. Nguyễn Minh Hòa: “Xã hội học và những vẫn đề cơ bản”, Trừơng ĐH Khoa học xã hội và nhân văn 6. Nguyễn Khắc Viện: “Từ điển xã hội học”, NXB Thế giới 7. Nguyễn Như Ý: “Đại từ điển tiếng việt”, Nhà xuất bản văn hóa thông tin 8. Nguyễn Văn Đạm: “Từ điển tiếng việt”, Nhà xuất bản văn hóa thông tin 9. Mai Huy Bích: “Xã hội học gia đình”, NXB Khoa học xã hội 10. Phùng Minh Tuấn: “Hành vi khách hàng”, Trường ĐH Tôn Đức Thắng 11. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh: “Phương pháp nghiên cứu xã hội học”, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 12. Trần Thị Kim Xuyến: “Những vấn đề của gia đình hiện đại”, NXB Thống kê 13. Trần Bá Tứơc: “Từ điển kinh tế thị trừơng từ A tới Z, NXB Trẻ 14. Từ điển xã hội học Oxford, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 15. Từ điển khoa học xã hội và nhân văn viện ngôn ngữ, NXB Thanh niên Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học: 16. Công trình nghiên cứu “Nghiên cứu hành vi tiêu dùng tập tại thị trường Tp Hồ Chí Minh” MSCT 4B-KT21,2000. Thư viện Eureka, Thành đoàn Tp Hồ Chí Minh 17. Công trình nghiên cứu “Nghiên cứu hành vi tiêu dùng quần áo thời trang may sẵn của sinh viên trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh”MSCT 4B-KT74 2000-2001. Thư viện Eureka, Thành đoàn Tp Hồ Chí Minh 18. Công trình nghiên cứu “Nghiên cứu hành vi lựa chọn mạng di động của người tiêu dùng”MSCT KTE-KTH 04;2007. Thư viện Eureka, Thành đoàn Tp Hồ Chí Minh Danh mục các trang Web tham khảo: 19. Wikipedia 20. Google.com 21. Tuổi trẻ.com.vn 22. Vneconomy.vn 23. Vnexpress 24. Báocôngthưong.com.vn 25. xahoihoc.info MỤC LỤC CÁC BẢNG Bảng 1:Giới tính Bảng 2: Tuổi Bảng 3: Nghề nghiệp Bảng 4: Trình độ học vấn Bảng 5: Nhân khẩu Bảng6: Thế hệ gia đình Bảng 7: Tình trạng kinh tế Bảng 8: Thu nhập trung bình Bảng 9: Số điện năng trung bình hàng tháng tiêu dùng Bảng 10 :Trung bình số tiền hằng tháng phải trả Bảng 11: Các thiết bị hộ gia đình đang có Bảng 12: Mức độ sử dụng các thiết bị điện năng Bảng 13: Mục đích sử dụng điện năng của hộ gia đình Bảng 14: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà Bảng 15: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà 5-10 phút Bảng 16: Thời gian bật điện của hộ gia đình Bảng 17: Rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi không còn sử dụng Bảng 18: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà Bảng 19: Sử dụng đèn ngủ Bảng 20: Tắt các thiết bị điện trước khi đi ngủ Bảng 21: Mức độ sử dụng tập trung các thiết bị điện trong hộ gia đình Bảng 22: Các yếu tố tác động việc tiêu dùng điện năng Bảng 23: Mức độ quan tâm khi phương tiện truyền thông nói về tiết kiệm điện MỤC LỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Giới tính Biểu đồ 2: Nghề nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNĐT: Chủ nhiệm đề tài ĐH: Đại học ĐV: Đáp viên NXB: Nhà xuất bản PVV: Phỏng vấn viên TP: Thành phố Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Mã số phiếu: PHIẾU KHẢO SÁT TIÊU DÙNG ĐIỆN NĂNG TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH Thưa ông bà! Chúng tôi là sinh viên của trường Đại Học Tôn Đức Thắng. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa về “một số yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng điện ở các hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh”.Mọi thông tin mà ông bà cung cấp sẽ hoàn toàn được bảo mật và chỉ phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của ông bà! I. THÔNG TIN CÁ NHÂN Câu 1.Tên ông/bà là gì? Câu 2.Giới tính? 1  nam 2  nữ Câu 3.Vui lòng cho biết tuổi của ông/bà? Câu 4.Trình độ học vấn của ông/bà ? 1  Cao Đẳng-Đại Học 2  Trung Học Chuyên Nghiệp 3  Trung Học Phổ Thông 4  Trung Học Cơ Sở 5  Tiểu Học 6  Mù chữ Câu 5. nghề nghiệp của ông/bà là gì? 1  Công nhân viên chức 2  Nhân viên văn phòng 3  Công nhân 4  Buôn bán 5  Nội trợ 6  khác Câu 6. Vui lòng cho biết số nhân khẩu trong gia đình ông/bà? Người Câu 7. Gia đình ông/bà thuộc gia đình mấy thế hệ? 1  Gia đình một thế hệ 2  Gia đình hai thế hệ 3  Gia đình ba thế hệ 4  gia đình bốn thế hệ 5 khác(ghi rõ) Câu 8. Trung bình thu nhập hàng tháng của gia đình ông/bà là bao nhiêu? 1  Dưới 1500.000 đồng 2  1500.000- < 3000.000 đồng 3  3000.000- < 4500.000 đồng 4  4500.000- < 6500.000 đồng 5  6500.000- < 15000.000 đồng 6  Trên 15000.000 7 Khác(ghi rõ) Đồng Câu 10. Tình trạng kinh tế của gia đình ông/bà? 1  Giàu 2  Khá giả 2  Trung bình 3  Nghèo II-THỰC TRẠNG TIÊU DÙNG ĐIỆN TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH Câu 11.Trung bình hàng tháng ông bà sử dụng bao nhiêu kw điện? 1  Dưới 50kwh 2  50-< 100kwh 3  100- 200kwh 4  Trên 200kwh Câu 11. Trung bình số tiền điện trên 1kw ông/bà phải trả là bao nhiêu? 1  Dưới 1000 đồng 2  1000- <2000 đồng 3  2000- 3000 đồng 4  Trên 3000 đồng Câu 12. Trung bình hàng tháng ông/bà phải trả bao nhiêu tiền điện? 1  Dưới 200.000 2  200.000- <500.000 3  500.000- <800.000 4  Trên 800.000 Câu 13. gia đình ông/bà sử dụng những thiết bị điện nào?(có thể chọn nhiều lựa chọn) 1 Quạt máy  2 Đèn chiếu sáng  3 Nồi cơm điện  4 Bếp điện từ  5 Lò viba  6 Máy điều hòa nhiệt độ  7 Tủ lạnh  8 Bàn là  9 Máy sấy tóc  10 Máy nước nóng năng lượng mặt trời  11 Máy xay sinh tố  12 Ấm điện  13 Xe đạp điện  14 Tivi  15 Đầu đĩa  16 Máy vi tính  17 Radio  18 máy giặt  19 máy nước nóng lạnh  20 khác(ghi rõ)  Câu 14. Mức độ thường xuyên sử dụng các thiết bị điện? Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Ít khi Không bao giờ 1 Quạt máy 2 Đèn chiếu sáng 3 Nồi cơm điện 4 Bếp điện từ 5 Lò viba 6 Máy điều hòa nhiệt độ 7 Tủ lạnh 8 Bàn là 9 Máy sấy tóc 10 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 11 Máy xay sinh tố 12 Ấm điện 13 Xe đạp điện 14 Tivi 15 Đầu đĩa 16 Máy vi tính 17 Radio 18 máy giặt 19 máy nước nóng lạnh 20 khác(ghi rõ) III- HÀNH VI TIÊU DÙNG ĐIỆN Ở CÁC HỘ GIA ĐÌNH Câu 15. Cho biết mục đích sử dụng điện của gia đình ông/bà? 1  Tiết kiệm chi tiêu 2  Thỏa mãn nhu cầu bản thân 3  Thể hiện với người khác 4  Khác Câu 16. Trước khi ra khỏi nhà ông/bà có tắt các thiết bị điện không? 1  Có Tại sao: 2  Không Tại sao: Câu 17. Khi ra khỏi nhà 5-10 phút ông/bà có tắt các thiết bị điện không? 1  Có Tại sao: 2  Không Tại sao: Câu 18. Vào buổi tối ông/bà bật điện lúc mấy giờ? Giờ Câu 19. Khi ngưng sử dụng các thiết bị điện ông/bà có rút phíc cắm ra khỏi ổ điện không? 1  Có 2  Không Câu 20. Vào buổi tối khi ra khỏi nhà ông/bà có tắt các thiết bị điện không? 1  Có Tại sao: 2  Không Tại sao: Câu 21. Ông/bà có sử dụng đèn ngủ không? 1  Có 2  Không Câu 22. Ông/bà có tắt các thiết bị điện trước khi đi ngủ không? 1  Có 2  Không Câu 23. Yếu tố nào sau đây tác động đến việc tiêu dùng điện của ông/bà? 1  Thu nhập 2  Bạn bè 3  Người thân 4  các chính sách tiền điện 5  khác(ghi rõ) Câu 24.Trong các phát biểu nào sau đây phát biểu nào ông bà cho là đúng nhất với ông bà. STT Các phát biểu Rất thường xuyên Thường xuyên Bình Thường Ít Thường xuyên Không bao giơ 1 Gia đình tôi luôn luôn xem tivi cùng nhau 2 Tôi luôn luôn ủi đồ hằng ngày 3 Khi không sử dụng các thiết bị điện trong nhà tôi thường rút phích cắm ra khỏi ổ điện nguồn 4 Tôi luôn luôn bật đèn trang trí vào ban đêm. 5 Tôi luôn luôn sử dụng tủ lạnh 6 Tôi luôn tắt các thiết bị điện khi không còn cần thiết IV- NHẬN THỨC CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH VỀ VIỆC TIÊU DÙNG ĐIỆN Câu 25. Mức độ quan tâm của ông/bà khi nghe các phương tiện truyền thông đại chúng nói về việc tiết kiệm điện? 1  Rất quan tâm 2  Quan tâm 3  Bình thường 4  Ít quan tâm 5  Không quan tâm Câu 26. Có một số thiết bị điện để ở chế độ chờ vẫn còn tiêu hao điện nhiều ông/bà có biết điều này không? 1  Có 2  Không - Ông/bà nghĩ sao về việc này? Câu 27. Theo ông/ bà thế nào là tiết kiệm điện? Câu 28. Ông/bà thường tìm kiếm những thông tin tin cậy về việc sử dụng điện tiết kiệm ở đâu?(có thể chọn nhiều lựa chọn) 1  Bạn bè 2  Người thân 3  Truyền hình 4  Radio 5  Intetnet 6  Báo 7  Băng rôn 8  khác( ghi rõ) V- GIẢI PHÁP Câu 29. Theo ông/bà nên tăng giá điện bao nhiêu là hợp lý? Vnd/1kw Câu 30.Theo ông/bà nhà nước cần có chính sách hỗ trợ tiền điện như thế nào? Câu 31. Theo ông/bà cần phải làm gì để người dân nhận thức rõ việc tiết kiệm điên? Câu 31. Ông/bà đồng ý với những phát biểu nào sau đây về tiết kiệm điện? 1  Tắt điện khi ra khỏi nhà 2  Rút các thiết bị điện khi ngưng sử dụng 3  Giặt đồ áo khi đầy máy giặt 4  Tập trung một lúc nhiều đồ áo để ủi 5  khác (ghi rõ) Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà! Họ tên đáp viên: Địa chỉ: Ngày phỏng vấn: ngày tháng năm 2011 Phỏng vấn viên: Kiểm soát viên: HẾT. BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU BIÊN BẢN GỠ BĂNG PHỎNG VẤN SÂU SỐ 1 Họ và tên đáp viên: TXT Giới tính: Nam Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng [PVV] : Trình độ học vấn của anh? [ĐV] : Tôi học đại học kinh tế [PVV] : Nghề nghiệp của anh là gì? [ĐV] : Chuyên viên tư vấn ngân hàng. [PVV] : Vui lòng cho biết số nhân khẩu trong gia đình anh? [ĐV] : Nhà tôi có 4 nhân khẩu với hai vợ chồng và hai đứa con. [PVV] : Gia đình anh thuộc gia đình mấy thế hệ? [ĐV] : Nhà tôi chỉ hai thế hệ thôi. [PVV] : Trung bình thu nhập hàng tháng của gia đình anh là bao nhiêu? [ĐV] : Cả hai vợ chồng thì tháng cũng được 15 triệu đồng chưa tính các nguồn thu nhập khác như hoa hồng phụ cấp … [PVV] : Tình trạng kinh tế của gia đình anh? [ĐV] : Với thu nhập vậy của hai vợ chồng thì cũng sống được (gọi chung là khá). [PVV] : Trung bình hàng tháng anh sử dụng bao nhiêu kw điện? [ĐV] : 200 kw [PVV] : Trung bình số tiền điện trên 1kw anh phải trả là bao nhiêu? [ĐV] : Cái đó anh cũng không rõ nhưng có lẽ từ 1500 đến 2000 đồng gì đó. [PVV] : Trung bình hàng tháng anh phải trả bao nhiêu tiền điện? [ĐV] : Mỗi tháng gia đình anh trả cũng gần 300000 đồng tiền điện. [PVV] : Gia đình anh sử dụng những thiết bị điện nào? [ĐV] : Thì nhà có : Quát, nồi cơm điện,Tủ lạnh, ti vi, máy tính, máy giặt, bàn ủi, đầu đĩa, máy say sinh tố, mô tơ điện, ấm nấu nước, đàn organ, đèn học, máy cacses. [PVV] : Anh thường sử dụng nhiều nhất các thiết bị điện nào kể trên? [ĐV] : Hình như cái nào vừa kể gia đình anh cũng thường xuyên sử dụng hết. [PVV] : Cho biết mục đích sử dụng điện của gia đình anh? [ĐV] : Thì mình cũng xài theo những nhu cầu hàng ngày của mình thôi. [PVV] : Gia đình anh sử dụng điện nhiều nhất vào thời gian nào? [ĐV] : Sử dụng nhiều nhất là buổi tối, vì khi đó thì vợ chồng đi làm về, con cái cũng học về nên sử dụng nhiều. [PVV] : Trước khi ra khỏi nhà anh có tắt các thiết bị điện không? [ĐV] : Thì mình cũng phải tắt chứ, để vậy nguy hiểm lắm, với lại khi đó cũng có ai ở nhà đâu mà sử dụng điện. [PVV] : Khi ra khỏi nhà 5-10 phút anh có tắt các thiết bị điện không? [ĐV] : 5 – 10 phút ah !. Thì cũng tùy, khi nào tiên thì tắt thôi chứ mất công bất lại lắm với lại. Ai hơi công đâu mà lúc nào cũng tắt khi mà chỉ ra nhà có xỉu. [PVV] : Vào buổi tối anh bật điện lúc mấy giờ? [ĐV] : Thì lúc hai vợ chồng về đến nhà là bật đến tối. (17h30) [PVV] : Khi ngưng sử dụng các thiết bị điện anh có rút phíc cắm ra khỏi ổ điện không? [ĐV] : Không. Thì lâu giờ xài song thì để vậy chứ có rút ra đâu vì lười biếng không muốn rút cũng như tiện cho lần sau sử dụng. [PVV] : Vào buổi tối khi ra khỏi nhà anh có tắt các thiết bị điện không? [ĐV] : Thì phải tắt chứ để vậy làm gì cho tốn điện, với lại khi đó ai cũng ra ngoài thì nình không dùng nữa nên phải tắt thôi. [PVV] : Anh có sử dụng đèn ngủ không? [ĐV] : Có chứ, mình để ở phòng con để tối lại mình tiện theo dõi xem con mình có bị gì không, mà cũng tiện cho tụi nhỏ buổi tối đi tiểu. [PVV] : Anh có tắt các thiết bị điện trước khi đi ngủ không? [ĐV] : Có tắt. Vì khi mình đi ngủ rồi thì còn để điện như vậy thì tốn điện lắm, mà chẳng ai trước khi đi ngủ mà không tắt cả, có khi nào mình mệt rồi ngủ quên thôi. [PVV] : Gia đình anh giặt đồ chung hay riêng từng cá nhân? [ĐV] : Cái đó là việc của vợ. Nên phải bỏ vô máy giặt, giắt chung chứ. Ai lại rảnh mà giặt nhiều lần, mà mỗi lần vậy đi phơi cũng mệt lắm. [PVV] : Anh có chờ khi đầy máy giặt mới giặt không? [ĐV] : Thì phải để đầy chứ, vì hai vợ chồng đi làm suốt nên để đồ hai ba ngày gì đó, cho nó đầy rồi mình giặt luôn. [PVV] : Gia đình anh có tập trung một lúc nhiều đồ áo để ủi một lúc không? Tại sao? [ĐV] : Có. Anh thấy chị thường ủi một lần vào chủ nhật rồi thôi là cả tuần đó không ủi nữa. Vì thời gian đâu mà cứ mỗi lúc đi làm rồi đem ra ủi đâu. Mà thằng bàn ủi hao điện lắm nhất là lúc mới cắm để làm nóng. [PVV] : Trong gia đình anh những thiết bị điện nào anh cho là hao điện nhất? [ĐV] : Anh nghĩ là thằng tủ lạnh và máy giặt. [PVV] : Anh có thường xuyên sử dụng các thiết bị này không? Tại sao? [ĐV] : Tủ lạnh thì 100% rồi vì mình còn bỏ thức ăn và nhất là để làm đá. Máy giặt thì tuần cũng xài 2 đến ba lần gì đó. [PVV] : Trong thời gian ngắn 5-30 phút anh có thường xuyên bật tắt các thiết bị điện không? [ĐV] : 5 phút thì chắc là không có vì như vậy dể làm hư đồ của mình cũng như tốn điện còn chừng 30 phút thì không xài nửa thì tắt. còn nói tắt mở thường xuyên thi không có đâu. [PVV] : Theo anh, bật tắt liên tục các thiết bị điện có tốn điện không? Tại sao? [ĐV] : Có chứ vì ai mà không biết là mỗi lần khởi động là rất tốn điện. [PVV] : Yếu tố nào tác động đến việc tiêu dùng điện của anh? [ĐV] : Thì cũng vì kinh tế thôi. Chứ anh thấy vật giá leo thang như thế này mà trong lúc đó thì lương chả tăng bao nhiêu. Cứ đầu tháng mà thấy hóa đơn điện nước cũng thấy oải. [PVV] : Hiện nay vấn đề tăng giá điện đang là vấn đề lo ngại của nhiều người. anh có tìm hiều về vấn đề này chưa? [ĐV] : Anh cũng không có thời gian đâu mà tìm hiểu nhưng thấy tivi báo đài gì cũng nói,nhất là mấy cô bạn đồng nghiệp khi nào cũng kêu ca làm đau cả đầu. [PVV] : Thái độ của anh khi nghe các phương tiện truyền thông đại chúng nói về việc tiết kiệm điện? [ĐV] : Thì anh nghĩ đó là điều tốt cho xã hội cũng như con cháu mình sau này. Giờ mình đã thiếu điện như thế này huống gì con cháu mình sau này. [PVV] : Có một số thiết bị điện để ở chế độ chờ vẫn còn tiêu hao điện nhiều anh có biết không ? [...]... Giá điện mà gia đình chị phải chịu bây giờ cũng giống như những hộ dân bình thường khác do chị không buôn bán nên vào khoảng 1-2000đ Câu 5 Trung bình hàng tháng gia đình chị phải trả bao nhiêu tiền điện? [ĐV]: Trung bình hàng tháng gia đình chị trả tiền điện khoảng từ 100->150.000đ tại vì gia đình chị xài điện cũng rất tiết kiệm [PVV] Gia đình chị sử dụng những thiết bị điện nào? [ĐV]: Trong gia đình. .. bật tắt liên tục các thiết bị điện như vậy thì đỡ tốn hơn tại vì nếu mình không dùng nữa thì nên tắt đi sẽ đỡ hao điện [PVV]: Yếu tố nào tác động đến việc tiêu dùng điện của chị? [ĐV]: Cái yếu tố mà tác động đến việc dùng điện của gia đình chị là yếu tố thu nhập.mình thu nhập bao nhiêu thì mình tính toán để tiết kiệm, và khi giá điện tăng thì mình cũng phải tiết kiệm các chính sách của nhà nước như... dụng điện năng của hộ gia đình Giá trị Tần số 89 56 5 150 Tiết kiệm chi tiêu Thỏa mãn các nhu cầu bản thân Khác Tổng % 59.3 37.3 3.3 100.0 Bảng 14: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà Giá trị Có Không Tổng Tần số 139 11 150 % 92.7 7.3 100.0 Bảng 15: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà 5-10 phút Giá trị Tần số 83 67 150 Có Không Tổng % 55.3 44.7 100.0 Bảng 16: Thời gian bật điện của hộ gia đình. .. học vấn của chị? [ĐV] : Trung học cơ sở [PVV] : nghề nghiệp của chị là gì? [ĐV] : Mở quán café [PVV] : Vui lòng cho biết số nhân khẩu trong gia đình chị? [ĐV] : Nhà có 4 người [PVV] : Gia đình chị thuộc gia đình mấy thế hệ? [ĐV] : 2 thế hệ [PVV] : Trung bình thu nhập hàng tháng của gia đình chị là bao nhiêu? [ĐV] : 10 triệu đồng [PVV] : Tình trạng kinh tế của gia đình chị? [ĐV] : Kinh tế gia đình cũng... một lúc không? Tại sao? [ĐV]: Vì nó rất tốn điện, Gia đình chị thì 2 tuần ủi đồ 1 lần hoặc ủi vào thứ 7 , chủ nhật mà chủ yếu là đồ đi làm vừa tốn thời gian vừa tốn điện [PVV]: Trong gia đình chị những thiết bị điện nào ông/bà cho là hao điện nhất? [ĐV]: Trong gia đình chị thì tủ lạnh và bàn ủi là tốn điện nhiều nhất [PVV]: Gia đình chị có thường xuyên sử dụng các thiết bị này không? Tại sao? [ĐV]:... nghề nghiệp của cô là nội trợ vậy thôi, ở nhà cơm nước, giặt giũ, học vấn cô 12 [PVV]: Cô có thể giới thiệu một chút về gia đình được chứ ?( thế hệ, thu nhập trung bình, diện gia đình) [ĐV]: Gia đình cô thì là anh em họ hàng hay chỉ gia đình chồng con mình thôi Gia đình cô chỉ hai thế hệ thôi Cha mẹ cô qua đời rồi chỉ còn thì còn anh chị em Cái thu nhập trung bình của gia đình cô không thể nào chính xác... thường xuyên nhất các thiết bị điện nào kể trên? Trong gia đình chị thường hay sử dụng đèn, tivi và tủ lạnh còn quạt thì cũng ít khi xài vì mẹ chị không chịu được quat.mà quạt chủ yếu là hai chị em chị xài mà ngày đi làm cả ngày nên cũng ít khi bật [PVV]: Cho biết mục đích sử dụng điện của gia đình chị? Gia đình chị sử dụng điện chủ yếu là để sinh hoạt và làm việc [PVV]: Gia đình chị sử dụng điện nhiều nhất... Chị có thể giới thiệu một chút về gia đình được chứ ?( thế hệ, thu nhập trung bình, diện gia đình) [ĐV]: Gia đình chị thuộc gia đình hai thế hệ, gồm bố, mẹ , chị gái và chị Thu nhập trung bình hàng tháng của cả gia đình chị là chỉ có chị và chị gái chị đi làm, còn bố mẹ chị đã nghỉ hưu không còn làm gì nữa Thu nhập của chị nếu tính tất cả là 4000.0000đ, còn thu nhập của chị gái chị là do chị gái chị... tất cả tiền lương của hai chị em là gần 8000.000đ Trước khi chị đi làm thì gia đình chị vẫn là thuộc diện xóa đói giảm nghèo, và cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa xóa, tại vì chưa khai lại mức thu nhập [PVV]: Trung bình hàng tháng gia đình chị sử dụng bao nhiêu kw điện [ĐV]: Trung bình 1 tháng gia đình chị sử dụng vào khoảng gần 200kw [PVV]: Trung bình số tiền điện trên 1kw gia đình chị phải trả... 150 % 17.3 4.0 30.7 26.0 18.7 3.3 100.0 Bảng 5: Nhân khẩu Nhân khẩu gia đình Tổng Tần số 150 Giá trị lớn nhất 1.00 Giá trị nhỏ nhất 20.00 150 Bảng6: Thế hệ gia đình Trung bình 5.6267 Giá trị Gia đình một thế hệ Gia đình hai thế hệ Gia đình ba thế hệ Gia đình bốn thế hệ Tổng Tần số 21 75 52 2 150 % 14.0 50.0 34.7 1.3 100.0 Bảng 7: Tình trạng kinh tế Giá trị Khá giả Trung bình Nghèo Tổng Tần số 8 123 19 . Tình trạng kinh tế của gia đình ông/bà? 1  Giàu 2  Khá giả 2  Trung bình 3  Nghèo II-THỰC TRẠNG TIÊU DÙNG ĐIỆN TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH Câu 11.Trung bình hàng tháng ông bà sử dụng bao nhiêu kw điện? 1. gia đình đang có Bảng 12: Mức độ sử dụng các thiết bị điện năng Bảng 13: Mục đích sử dụng điện năng của hộ gia đình Bảng 14: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà Bảng 15: Tắt các thiết bị điện. sử dụng điện của gia đình chị? Gia đình chị sử dụng điện chủ yếu là để sinh hoạt và làm việc [PVV]: Gia đình chị sử dụng điện nhiều nhất vào thời gian nào? [ĐV]: Gia đình chị thì sử dụng điện nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng tiêu dùng điện năng của các hộ gia đình tại tp hồ chí minh, thực trạng tiêu dùng điện năng của các hộ gia đình tại tp hồ chí minh,

Từ khóa liên quan