0

nâng cao hiệu quả dạy học sinh học tế bào (sinh học lớp 10) bằng phương pháp grap

158 493 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 12:25

TS. NGUYỄN PHÚC CHỈNH Phương pháp grap TRONG DẠY HỌC SINH HỌC (SÁCH CHUYÊN KHẢO) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 1 LỜI GIỚI THIỆU Vận dụng phương pháp grap (graph) trong dạy học là một hướng nghiên cứu mới trong lý luận dạy học mà cố giáo sư Nguyễn Ngọc Quang là người khai phá đầu tiên, đặt nền móng cho cho phần lý luận dạy học này trong dạy học Hoá học. Thời gian chưa dài, nhưng với sức sống và triển vọng của tư tưởng này, nó đã được triển khai sang nhiều môn học khác và tiến sĩ Nguyễn Phúc Chỉnh là người đầu tiên đã dũng cảm đi sâu nghiên cứu vận dụng phương pháp grap vào dạy học Sinh học. Đây là một chuyên khảo có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn được chắt lọc từ các kết quả nghiên cứu luận án tiến sĩ của tác giả với tiêu đề 'Nâng cao hiệu quả dạy học Giải phẫu - Sinh lý người ở trung học cơ sở bằng phương pháp grap " đã được Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp nhà nước đánh giá cao. Nội dung của chuyên khảo còn là kết quả nghiên cứu của một số đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mà tác giả là chủ nhiệm, thực hiện trong nhiều năm, đồng thời là nội dung của những bài báo của tác giả đã đăng tải trên những tạp chí uy tín của ngành giáo dục. Sách được biên soạn công phu, bao gồm 6 chương với cách trình bày rất khoa học và hiện đại, có thể giúp cho người đọc dễ thu thập thông tin. Phục vụ cho việc nghiên cứu và biên soạn tập chuyên khảo này, tác giả đã tham khảo tới 100 tài liệu có liên quan (bao gồm 73 tài liệu tiếng Việt, 16 tài liệu tiếng Anh và 11 tài liệu tiếng Nga). Tập chuyên khảo này sẽ là một tài liệu tham khảo tốt góp phần vào đổi mới nội dung và phương pháp dạy học sinh học đang được 2 triển khai mạnh mẽ ở trường phổ thông. Xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Hà Nội, tháng 10 năm 2005 Người giới thiệu PGS. NGUYẾN QUANG VINH Tiến sĩ Giáo dục học Chuyên ngành PPDH Sinh học 3 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục, trong bối cảnh công nghệ dạy học hiện đại đã trở thành một xu thế chung của thế giới trong việc đổi mới giáo dục. Việc chuyển hoá những thành tựu của rất nhiều ngành khoa học kỹ thuật khác nhau vào dạy học là một tiềm năng vô tận tạo nên sức mạnh cho công nghệ dạy học hiện đại. Trong đó đáng chú ý là việc chuyển hoá các thành tựu của toán học và công nghệ thông tin vào dạy học. Phương pháp grap cùng với phương pháp algorit và tiếp cận môđun là những công cụ phương pháp luận đắc lực trong việc xây dựng quá trình dạy học thành quy trình công nghệ hoá. Việc xác định các nguyên tắc và quy trình áp dụng phương pháp grap vào dạy học là cần thiết để nâng cao tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh. Phương pháp grap có nhiều ưu điểm trong dạy học, vì đây là một phương pháp tư duy. Nếu sử dụng phương pháp này thường xuyên sẽ rèn luyện cho học sinh một phong cách học tập khoa học để học suốt đời. Cuốn sách này là sách chuyên khảo dùng cho giáo viên sinh học, sinh viên và học viên cao học, với mục tiêu hình thành một phương pháp dạy học có nhiều tiềm năng phát huy năng lực nhận thức của học sinh, góp phần thiết thực vào việc đổi mới phương pháp dạy học sinh học ở phổ thông. Nhân dịp này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Quang đã cung cấp nhiều tài liệu tham khảo quý giá ; xin cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của 4 PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh, TS. Nguyễn Như ất ; cảm ơn các nhà khoa học đã đóng góp ý kiến để tác giả hoàn thành luận án tiến sĩ với tiêu đề: "Nâng cao hiệu quả dạy học Giải phẫu - Sinh lý người ở trung học cơ sở bằng phương pháp grap". Trong quá trình biên soạn chắc chắn còn nhiều thiếu sót mong nhận được những góp ý của độc giả để cuốn sách hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về: Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Xin chân thành cảm ơn. TÁC GIẢ 5 Chương 1 LÝ DO CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAP TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Mục tiêu - Hiểu được định hướng và xu thế đổi mới phương pháp dạy học ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai. - Nghiên cứu và áp dụng phương pháp grap trong dạy học sinh học là một hướng nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học sinh học. Nội dung 1. Những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học sinh học. 2. Những tiếp cận mới trong lý luận dạy học. 3. Những ưu điểm của phương pháp grap dạy học. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một mục tiêu quan trọng của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay ở nước ta, trong đó đổi mới phương pháp dạy học được coi là một trong những nhiệm vụ chiến lược. Định hướng chung của việc đổi mới phương pháp dạy học là: "Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp và 6 bậc học, kết hợp tốt học với hành, gắn nhà trường với xã hội. áp dụng những phương pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh những năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề" 1. Với chiến lược là: "Đổi mới và hiện đại hoá phương pháp giáo dục, chuyển từ truyền đạt tri thức thụ động, giáo viên giảng, học sinh ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức ; dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách hệ thống và có tư duy phân tích, tổng hợp ; phát triển được năng lực của mỗi cá nhân ; tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của học sinh " 2 . Phát huy tính tích cực học tập của học sinh 1 là một hướng cơ bản trong đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học ; tăng cường thực hành, thực tập ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và các thành tựu khác của khoa học, công nghệ vào việc dạy và học. 1. Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), "Kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá IX về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII, phương hướng phát triển giáo dục đào tạo", Khoa học công nghệ, số 14. 2. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, Nxb Giáo dục, Hà Nội, Tr.30. 7 Tăng cường tính độc lập, tự chủ nhằm phát huy trí sáng tạo của học sinh. Hiện nay, xu thế chung của việc đổi mới phương pháp dạy học là sử dụng các phương pháp dạy học có nhiều tiềm năng phát huy cao độ tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, chuyển từ hình thức giáo viên chỉ giới hạn vào việc truyền đạt thông tin cho học sinh sang hình thức giáo viên tổ chức hoạt động độc lập nhận thức của học sinh qua đó phát huy tích tích cực, độc lập và sáng tạo của học sinh. Tổ chức học tập theo hướng học suốt đời nhằm tạo ra một xã hội học tập. Giáo viên có vai trò tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh theo tiếp cận hướng vào người học, dạy cách học thông qua quá trình dạy, tạo năng lực học tập cho học sinh, qua đó vừa phát huy tính tích cực nhận thức, vừa rèn luyện phương pháp tự học, chuyển thành phong cách học tập độc lập sáng tạo, thành năng lực để học suốt đời. Thông qua quá trình dạy học bộ môn mà rèn luyện các năng lực tư duy sáng tạo, lôgíc biện chứng, công nghệ, kinh tế, thực tiễn Các năng lực tư duy trên chỉ được hình thành một cách định hướng và có kế hoạch gắn liền với sự đổi mới phương pháp dạy học nhằm hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự lĩnh hội tri thức, nhờ vậy mà bước vào cuộc sống sau giai đoạn học tập tại nhà trường, thanh thiếu niên có được bản lĩnh để có thể bước vào hoạt động học liên tục và học suốt đời. Một cuộc cách mạng trong giáo dục đào tạo Chuyển từ phương pháp dạy học truyền thống sang phương 8 pháp tích cực hoá nhận thức, thực chất là tiến hành một cuộc cách mạng trong giáo dục, đào tạo ; làm thay đổi mối quan hệ giáo viên - học sinh vẫn diễn ra trong các hoạt động giáo dục từ xưa đến nay, cụ thể là: • Từ chỗ giáo viên giữ vị trí trung tâm "cung cấp" thông tin cho học sinh, chuyển sang lấy học sinh là trung tâm, chủ thể nhận thức ; • Từ độc thoại sang đối thoại ; • Từ học kiến thức làm trọng sang học phương pháp chiếm lĩnh kiến thức ; • Từ học "giáp mặt" đến tự học Muốn làm cuộc cách mạng như' vậy, giáo viên phải tự nguyện từ bỏ vai trò "ban cấp" kiến thức, làm thay sự nhận thức của học sinh ; từ bỏ sự lạm dụng các phương pháp giảng giải, thuyết trình, độc thoại chuyển sang vai trò nhà đạo diễn và thiết kế, người tổ chức - kích thích, người trọng tài - cố vấn trong dạy học , trả lại cho học sinh vai trò chủ thể nhận thức, làm cho học sinh không còn học thụ động mà học tích cực bằng hành động của chính mình, nhằm tham gia vào các khâu giáo dục, qua đó hình thành và hoàn thiện nhân cách. Với tình hình đó đòi hỏi việc nghiên cứu lý luận dạy học đại cương và bộ môn về cải tiến phương pháp dạy học phải đi trước một bước để tìm tòi các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh. Nhiệm vụ của các nhà lý luận dạy học là phải nghiên cứu tìm tòi các cách tiếp cận khác nhau nhằm góp phần đổi mới phương 9 pháp dạy học hướng vào việc tăng cường tính tích cực nhận thức, bồi dưỡng năng lực tìm tòi khám phá của người học trong quá trình lĩnh hội tri thức, hình thành kỹ năng. Tiếp cận và chuyển hoá các phương pháp khoa học thành phương pháp dạy học là một 1 hướng nghiên cứu nhằm đổi mới phương pháp dạy học. Trong vài thập niên trở lại đây, trên thế giới đã có những tác giả áp dụng tiếp cận chuyển hoá các phương pháp khoa học, các thành tựu của kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới thành phương pháp dạy học đặc thù. Trong đó, tiếp cận - chuyển hoá lý thuyết grap toán học thành phương pháp dạy học là một trong những hướng có nhiều triển vọng. Những ưu điểm của phương pháp grap. Grap là một chuyên ngành toán học hiện đại đã được ứng dụng vào nhiều ngành khoa học khác nhau như: khoa học, kỹ thuật, kinh tế học, điều khiển học, vận trù học, xây dựng, giao thông, quản lý, nghiên cứu khoa học, thiết kế dự án, tâm lý học và khoa học giáo dục • Về mặt nhận thức luận, có thể xem grap toán học là phương pháp khoa học có tính khái quát cao, có tính ổn định vững chắc để mã hoá các mối quan hệ của các đối tượng được nghiên cứu. • Những nghiên cứu của nhiều tác giả cho thấy grap toán học là đồ thị biểu diễn quan hệ mang tính hệ thống giữa các đối tượng được mô tả, mà trong cấu trúc nội dung các môn học, các thành phần kiến thức dạy học trong một giáo trình, một chương, một bài 10 [...]... thuyết grap và lý thuyết hệ thống và hiểu được đó là những cơ sở khoa học của việc chuyển hoá grap toán học thành grap dạy học 2 Giải thích được cơ sở tâm lý học và lý luận dạy học của việc áp dụng phương pháp grap trong dạy học nói chung và dạy học sinh học nói riêng _ 3 Trình bày được quy trình chuyển hoá grap toán học thành grap dạy học Nội dung 1 Các bước áp dụng phương pháp grap trong dạy học sinh học. .. những phương pháp dạy học tích cực, giúp cho giáo viên sử dụng một cách thuận lợi và có hiệu quả Trong dạy - học sinh học ở trường phổ thông, từ lâu đã sử dụng các phương pháp dạy học đặc trưng là phương pháp trực quan, hỏi đáp và phương pháp thực hành - thí nghiệm nhằm nâng cao tính tích cực chủ động của học sinh Đã có nhiều tác giả nghiên cứu tìm tòi các phương pháp và biện pháp dạy học nhằm nâng cao. .. KHOA HỌC • Phương pháp triết học Ví dụ, phương pháp tiếp cận cấu trúc - hệ thống • Phương pháp riêng rộng Ví dụ, phương pháp Algorit • Phương pháp đặc thù, là các phương pháp cụ thể đối với từng đối tượng Trong nhận thức khoa học, có thể phân loại các phương pháp khoa học thành ba nhóm: Phương pháp triết học ; phương pháp riêng rộng và phương pháp đặc thù Hệ thống các phương pháp khoa học gắn bó với... kiến thức tất hơn 12 Như vậy việc vận dụng phương pháp grap trong dạy - học sinh học nhằm nâng, cao chất lượng dạy học môn học này ở trường phổ thông, được xem như là một trong những tiếp cận mới vừa bổ sung vào hệ thống phương pháp dạy học truyền thống, vừa làm phong phú thêm kho tàng các phương pháp dạy học sinh học Tóm tắt chương 1 Đổi mới phương pháp dạy học là một nhiệm vụ cấp bách của ngành giáo... mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy - học, đưa nền giáo dục nước ta tiến tới hội nhập quốc tế Những khái niệm cơ bản • Phương pháp dạy học • Tính tích cực trong học tập • Tính độc lập trong học tập • Tính sáng tạo trong học tập • Năng lực nhận thức của học sinh • Dạy học lấy giáo viên làm trung tâm • Dạy học lấy học sinh làm trung tâm Câu hỏi thảo luận 1 Tại sao phải đổi mới phương pháp. .. phương pháp dạy học được áp dụng cho cùng một nội dung, vì cùng một nội dung có thể dạy bằng những phương pháp khác nhau và trình tự logíc của một tình huống dạy học có thể khác nhau Từ đó có thể giải thích được hiệu quả của mỗi phương pháp dạy học V.P.Garkumôp đã sử dụng phương pháp grap trong dạy học nêu vấn đề Năm 1972, V.P.Garkumôp đã sử dụng phương pháp grap để mô hình hoá các tình huống của dạy học. .. thức đã học, giúp cho học sinh ghi nhớ lâu hơn Năm 1984, Phạm Tư với sự hướng dẫn của Giáo sư Nguyễn Ngọc Quang đã nghiên cứu đề tài "Dùng grap nội dung của bài lên lớp để dạy và học chương Nitơ - Photpho ở lớp 11 trường phổ thông trung học" , tác giả đã nghiên cứu việc dùng phương pháp grap với tư cách là phương pháp dạy học (biến phương pháp grap trong toán học thành phương pháp dạy học hoá học ổn... thuyết grap trong dạy học để mô hình hoá các mối quan hệ, chuyển thành phương pháp dạy học đặc thù, sẽ nâng cao được hiệu quả dạy học, thúc đẩy quá trình tự học, tự nghiên cứu của học sinh, theo hướng tối ưu hoá, đặc biệt nhằm rèn luyện năng lực hệ thống hoá kiến thức và năng lực sáng tạo của học sinh NHỮNG TIẾP CẬN MỚI TRONG DẠY HỌC 1 Tiếp cận hệ thống - cấu trúc 2 Tiếp cận các phương pháp khoa học, ... thuyết grap và những ứng dụng của nó trong dạy học 3 Phương pháp tiếp cận cấu trúc hệ thống và ứng dụng trong việc thiết kế và sử dụng grap 4 Lý thuyết nhận thức và ứng dụng Dựa trên giải pháp tiếp cận chuyển hoá grap toán học thành grap dạy học, qua đó đưa ra những quy trình áp dụng trong dạy học sinh học Các bước áp dụng phương pháp grap tiến hành theo trình tự như sau: 35 HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC... và vận dụng phương pháp giáp raong quy trình dạy học môn Địa lý ở trường trung học cơ sở và đã bổ sung một phương pháp dạy học cho những bài thích hợp, trong tất cả các khâu lên lớp (chuẩn bị bài, nghe giảng, ôn tập, kiểm tra) nhằm nâng cao năng lực lĩnh hội tri thức, nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Địa lý Tác giả đã sử dụng phương pháp gian rapphát triển tư duy của học sinh trong việc học tập địa . đổi mới phương pháp dạy học sinh học. 2. Những tiếp cận mới trong lý luận dạy học. 3. Những ưu điểm của phương pháp grap dạy học. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học. Nâng cao chất. của học sinh. Đã có nhiều tác giả nghiên cứu tìm tòi các phương pháp và biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học. Các phương pháp dạy học đặc thù cần được hỗ trợ bằng. mới phương pháp dạy học ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai. - Nghiên cứu và áp dụng phương pháp grap trong dạy học sinh học là một hướng nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học sinh học.
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao hiệu quả dạy học sinh học tế bào (sinh học lớp 10) bằng phương pháp grap, nâng cao hiệu quả dạy học sinh học tế bào (sinh học lớp 10) bằng phương pháp grap, , Chương 1 .LÝ DO CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAP, Chương 2 .LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VỀ LÝ THUYẾT GRAP VÀ, Chương 3 .CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC CHUYỂN HÓA GRAP, Chương 4 .CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG GRAP TRONG DẠY H, Chương 5 .GRAP DẠY HỌC SINH HỌC, Chương 6 .SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAP TRONG DẠY HỌC

Từ khóa liên quan