0

đánh giá tác động môi trường khu du lịch

105 518 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 16:56

Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BKHCNMT - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường BOD - Nhu cầu ô xy sinh hoá BTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường BVMT - Bảo vệ môi trường CBCNV - Cán bộ công nhân viên CHXHCN - Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa COD - Nhu cầu ô xy hoá học CTNH - Chất thải nguy hại DO - Hàm lượng oxy trong nước ĐTM - Đánh giá tác động môi trường KHCN - Khoa học công nghệ KHKT - Khoa học kỹ thuật MTTQ - Mặt trận tổ quốc NĐ-CP - Nghị định – Chính phủ N-P - Nitơ -Photpho PCCC - Phòng cháy chữa cháy TCMT - Tiêu chuẩn môi trường TCVN - Tiêu chuẩn Việt Nam THC - Tổng hidrocacbon TSS - Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng TT - Thông tư UBND - Uỷ ban Nhân dân XLNT - Xử lý nước thải VLXD - Vật liệu xây dựng WB - Ngân hàng Thế giới WHO - Tổ chức Y tế Thế giới 1 Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN MỞ ĐẦU TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com 2 Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN I. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 1. Cơ sở lập dự án Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và huyện Long Điền nói riêng, nhiều quy hoạch chi tiết các khu du lịch đã hình thành, trong đó có đề án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu du lịch và dân cư ven biển tỉnh Phước Tỉnh - tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với khu vực còn hoang sơ này. Khu du lịch Tây Sơn nằm trong phạm vi quy hoạch của đề án đó. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tây Sơn đã lập dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tây Sơn thuộc địa bàn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là dự án đầu tư khu resort đạt tiêu chuẩn 4 sao với đầy đủ các phân khu chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và tắm biển của khách du lịch trong nước và quốc tế. Theo khoản 4, điều 22, Luật Bảo vệ môi trường quy định “Các dự án phải lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chỉ được phê duyệt, cấp giấy phép đầu tư, xây dựng, khai thác sau khi báo cáo ĐTM đã được phê duyệt”, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tây Sơn đã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Môi trường Gia Anh (GIA ANH ENVI CO., LTD) lập báo cáo ĐTM cho dự án Khu du lịch Tây Sơn (sau đây gọi là dự án Tây Sơn) tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thẩm định và phê duyệt (áp dụng cho các dự án khách sạn có công suất phòng > 50 phòng trở lên được quy định tại phụ lục I, Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường). 2. Quy mô đầu tư của dự án - Tổng diện tích khu đất của dự án là 6,5372ha. - Tổng vốn đầu tư của dự án ước tính khoảng 165 tỷ đồng. TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com 3 Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN 3. Thông tin chung về dự án - Loại dự án: Đầu tư mới. - Cơ quan phê duyệt dự án: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. - Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Cơ quan phê duyệt ĐTM: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 1. Cơ sở pháp lý để tiến hành đánh giá tác động môi trường - Nghị định số 80/2006/NĐ – CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo Vệ Môi Trường. - Nghị định số 59/2007/NĐ – CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ vể quản lý chất thải rắn. - Thông tư số 08/2006/TT- BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. - Quyết định số 22/2006/QĐ – BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu Chuẩn Việt Nam về môi trường. 2. Các văn bản liên quan đến dự án - Chiến lược BVMT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015. - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010. - Định hướng phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2001 đến 2010. - Căn cứ quy hoạch chung điều chỉnh đô thị Long Điền giai đoạn 2006-2020 và quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 Khu dân cư và du lịch hành lang ven biển Phước Hưng- Phước Tỉnh, huyện Long Điền đã được thông qua. - Công văn số: 3383/UBND.VP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tây Sơn được đầu tư TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com 4 Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN xây dựng Khu du lịch Tây Sơn thuộc địa bàn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Công văn số: 5867/UBND.XD ngày 11/10/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v: thoả thuận địa điểm để lập quy hoạch chi tiết 1/500 và dự án đầu tư xây dựng công trình Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Biên bản bàn giao mốc ranh giới ngày 07 tháng 11 năm 2006. - Quyết định số 1941 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2007 Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Tây Sơn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Phiếu tham vấn cộng đồng về bảo vệ môi trường của dự án do UBND và Ủy ban MTTQ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận. 3. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam - Môi trường không khí: TCVN 5937-2005 ( Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh), TCVN 5939-2005 (Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ), TCVN 5949-1998 (Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư). - Môi trường nước: TCVS 1329/2002/BYT/QĐ ( Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống ), TCVN 6772-2000, mức II (Nước thải sinh hoạt. Giới hạn ô nhiễm cho phép), TCVN 5944 – 1995 (Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm), TCVN 5943-1995 (Chất Tiêu chuẩn chất lượng nước ven bờ). - Ban quản lý dự án khu du lịch Tây Sơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình giám sát môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động khu du lịch. Các số liệu giám sát thường xuyên được cập nhật, đánh giá và ghi nhận kết quả, nếu có phát sinh tác động tiêu cực, gây ô nhiễm, Ban quản lý dự án sẽ điều chỉnh hoạt động, giảm mức độ khai thác tài nguyên và áp dụng biện pháp xử lý ô nhiễm hiệu quả. TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com 5 Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tây Sơn chủ trì thực hiện, với sự tư vấn của Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn môi trường Gia Anh. Trong quá trình thực hiện, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tây Sơn đã nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng sau: - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Ủy ban nhân dân, MTTQ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Địa chỉ liên hệ đơn vị tư vấn ĐTM: - Tên đơn vị tư vấn: GIA ANH ENVI CO., LTD - Địa chỉ: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, TP. HCM. - Tel: 08 8246776 - Fax: 08 8246775 - Đại diện là: Bà Đặng Thị Ngọc Diệp - Chức danh: Giám đốc - Email: giaanh.envi@gmail.com Danh sách các cán bộ tham gia trực tiếp thực hiện báo cáo ĐTM của dự án được nêu trong bảng sau: Bảng. Danh sách các cán bộ tham gia trực tiếp thực hiện ĐTM. Số TT Họ và tên Học hàm, học vị Cơ quan công tác 1 Nguyễn Quốc Bảo Th.S Môi trường Gia Anh Co., Ltd. 2 Hồ Minh Dũng Th.S Môi trường Gia Anh Co., Ltd. 3 Phạm Thị Thạch Trúc Th.S Môi trường Gia Anh Co., Ltd. 4 Tăng Uyên Phương Th.S Môi trường Gia Anh Co., Ltd. 5 Nguyễn Tiến Phong KS. Môi trường Gia Anh Co., Ltd. 6 Bùi Thanh Tâm KS. Môi trường Gia Anh Co., Ltd. 7 Dương Ngọc Lâm KS. Môi trường Gia Anh Co., Ltd. Và các thành viên khác của Gia Anh Co., Ltd. TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com 6 Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com 7 Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN I. TÊN DỰ ÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH TÂY SƠN II. CHỦ DỰ ÁN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN. - Địa chỉ : 198 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. - Điện Thoại : (84.8) 932 5708 - Fax : (84.8) 932 5526 - Đại diện : Nguyễn Thị Tuyết Mai - Chức vụ : Tổng Giám Đốc - Vốn điều lệ : 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng). Trong đó : Hiện kim : 1.500.000.000 đồng. Giới thiệu sơ lược về chủ dự án Cty TNHH thương mại Tây Sơn là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong những lĩnh vực sau: sản xuất sơn mài, đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ trang trí nội thất, mây tre, lá. Chế biến nông sản. Mua, bán thiết bị, vật tư ngành công nông ngư nghiệp, phân bón, kim khí điện máy, xe gắn máy, điện tử, điện lạnh, bách hóa công nghệ. Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa. Dịch vụ thương mại. Bổ sung : Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, khu vui chơi giải trí (không kinh doanh tại trụ sở), cho thuê nhà thi đấu thể thao. Đại lý dịch vụ Internet (không hoạt động tại trụ sở). kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế. Sản xuất và mua bán thiết bị viễn thông (trừ thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện). Lắp đặt hệ thống viễn thông. Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống. III. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Khu du lịch Tây Sơn (Tây Sơn Resort) thuộc địa phận xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khu đất dự án giới hạn bởi: - Phía Đông giáp : Khu quy hoạch công viên. - Phía Tây giáp : Nhà công vụ Công an tỉnh Đồng Nai. - Phía Nam giáp : Bờ kè Phước Tỉnh giai đoạn 2, tiếp giáp Biển Đông. - Phía Bắc giáp : Đường liên xã Phước Hưng – Phước Tỉnh TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com 8 Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN Theo thỏa thuận địa điểm số 5867/UBND.XD ngày 11/10/2006. Hiện trạng khu đất: - Khu đất đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp nhận thỏa thuận địa điểm cho Cty TNHH SXTM Tây Sơn tiến hành quy hoạch chi tiết 1/500 và dự án đầu tư xây dựng công trình khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. - Hiện trạng khu đất có diện tích 6,5372ha; dốc theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, cao độ biến thiên từ -0,50m đến +2,95m; địa hình tương đối bằng phẳng; Phía bãi biển có một số cây phi lao, các bụi cây tán lá thấp. Hiện trạng trên khu vực dự án còn có hai công trình nhà ở: một nhà cấp bốn, và một xây dựng bán kiên cố. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: - Có tuyến cấp nước D200, tuyến trung thế 22KV trên Hương lộ 5, cách khu quy hoạch Tây Sơn khoảng 300m về hướng Bắc. - Chưa có hệ thống cấp nước và thoát nước trong khu vực. IV. NỘI DUNG DỰ ÁN 1. Mục tiêu và chức năng của dự án Mục tiêu: - Xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển mang tầm cỡ quốc tế kết hợp kiến trúc đặc sắc, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng dịch vụ cao. - Kết hợp hài hòa các khu vực động và tĩnh, không gian đặc sắc, mang tính đặc trưng riêng, phục vụ mọi đối tượng khách, đặc biệt là khách có thu nhập cao. - Khai thác triệt để cảnh quan mặt nước và bãi biển, tổ chức các không gian giải trí biển thật hấp dẫn. TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com 9 Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN Chức năng: - Là khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp vui chơi giải trí. 2. Quy mô dự án Toàn bộ dự án bao gồm 03 khối chính: khối quản lý dịch vụ, khu nhà nghỉ và khu giải trí. - Diện tích đất dự án 65.372m 2 - Mật độ xây dựng 16,5% - Tổng diện tích đất xây dựng công trình 10.396m 2 - Khu quản lý dịch vụ 1.400m 2 - Khu nhà nghỉ 7.676 m 2 - Khu giải trí 1.320 m 2 - Tổng diện tích đất cây xanh, mặt nước công cộng 45.783 m 2 - Tổng diện tích đất giao thông, bãi đậu xe kỹ thuật 9.193 m 2 3. Giải pháp kiến trúc và kỹ thuật công trình 3.1. Giải pháp kiến trúc Giải pháp quy hoạch kiến trúc - Phân khu chức năng mạch lạc. - Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, sẵn có của địa phương để có chi phí đầu tư phù hợp. Phân khu chức năng Trên cơ sở các điều kiện tự nhiên của khu vực xây dựng khu du lịch Tây Sơn như môi trường khí hậu, phong tục tập quán và định hướng phát triển quy hoạch chung về du lịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư đưa ra phương án thiết kế với các chức năng quy hoạch như sau: • Khu dịch vụ du lịch, đón tiếp, nhà hàng ăn uống - Bố trí ở khu vực trung tâm, tạo điểm nhấn và thuận lợi cho hệ thống giao thông trong toàn khu. Nhà dịch vụ cao 02 tầng với các chức năng chính: đón tiếp check in, check out; dịch vụ mua sắm đồ TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com 10 [...]... ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN lưu niệm, dịch vụ ăn uống và internet, các phòng ban điều hành khu du lịch Khu nhà dịch vụ là nơi điều hành hoạt động các Khu biệt thự cao cấp, khu Bungalow đôi, khu nhà liên kế, khu spa và các hoạt động khác trong khu như: chăm sóc cây cảnh, dich vụ vui chơi, tổ chức tiệc ngoài trời… • Khu Biệt... gây tác động không liên quan đến chất thải Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động của dự án hầu như không có Tuy nhiên, báo cáo ĐTM cũng dự báo một số vấn đề về môi trường có thể xảy ra do hoạt động của dự án Các vấn đề này được trình bày trong bảng 3.4 Bảng 3.4 Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động. .. vệ môi trường Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án được trình bày tại bảng 3.3 34 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN Bảng 3.3 Các hoạt động và nguồn gây tác. .. ngắn hạn và dài hạn, dành cho những du khách có thu nhập cao • Khu Bungalow và các dịch vụ thể thao - Phục vụ cho những khách du lịch thuê ngắn ngày, nghỉ dưỡng • Khu khách sạn cao cấp 4 sao: - Được bố trí phía Đông, giáp đường quy hoạch và khu công viên, khu khách sạn nằm độc lập so với các công trình khác của khu du lịch bởi với quy mô 70 phòng và các dịch vụ du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí thì... giaanh.envi@gmail.com Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN 3 Chương ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 32 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện... bảng 3.2 Bảng 3.2 Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải T T 1 2 3 4 Nguồn gây tác động Quá trình thỏa thuận địa điểm, giải phóng mặt bằng Xói mòn, rửa trôi đất, cát khi mưa lớn Biến đổi vi khí hậu Sự tập trung lượng lớn công nhân gây ra xáo trộn đời sống xã hội địa phương 2 Các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải Với... TÂY SƠN I NGUỒN TÁC ĐỘNG 1 Các nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải Giai đoạn xây dựng các cơ sở hạ tầng dự kiến bắt đầu vào quý III/2007 đến quý III/2009 bao gồm san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống giao thông trong nội bộ, công trình nhà ở tạm, các hạng mục thi công khách sạn 4 sao, các khu dịch vụ - du lịch, khu nghỉ dưỡng, khu bungalow, hệ... tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động Số T T Các hoạt động Nguồn gây tác động - Thức ăn thừa, nước thải tắm rửa và các chất thải rắn phát sinh do du khách vứt bừa bãi - Phát sinh tiếng ồn từ các khu vực như nhạc sống, phòng hát karaoke - Phát sinh chất thải rắn là các bộ phận bỏ đi của các loại thực phẩm, rau, - Phát sinh mùi do quá trình nấu nướng - Có thể gây rò rỉ ga, dầu mỡ gây tác hại môi. .. thống cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng được trình bày trong bảng 3.1 Bảng 3.1 Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng Số TT 1 2 3 4 5 6 Các hoạt động San lấp mặt bằng, gia cố nền Xây dựng nền, nhà ở, hệ thống giao thông, các hạng mục công trình... Sinh hoạt của 60 công nhân trên công trường 33 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: giaanh.envi@gmail.com Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải . Trường về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. - Quyết định số 22/2006/QĐ – BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc bắt. tắm biển của khách du lịch trong nước và quốc tế. Theo khoản 4, điều 22, Luật Bảo vệ môi trường quy định “Các dự án phải lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chỉ được phê duyệt, cấp giấy phép. - Ban quản lý dự án khu du lịch Tây Sơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình giám sát môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động khu du lịch. Các số liệu giám sát thường xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường khu du lịch, đánh giá tác động môi trường khu du lịch,

Từ khóa liên quan