0

báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da

56 942 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:41

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN PHÁT TÀI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GiÀY DA THU GOM, VẬN CHUYỂN, LƯU GIỮ, XỬ LÝ, TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA TẠI ẤP ÔNG HƯỜNG, XÃ THIỆN TÂN, HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI CHỦ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN PHÁT TÀI CƠ QUAN LẬP DỰ ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM TT NCCN & TBCN - KHOA MÔI TRƯỜNG Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 1 6 2 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA THÁNG 9 NĂM 2003 Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 1 6 3 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA MỤC LỤC CHƯƠNG 1 8 MỞ ĐẦU 8 1.1 MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO 9 1.1.1Mục đích báo cáo 9 1.1.2Nội dung báo cáo 9 1.3 TÌNH HÌNH TÀI LIỆU, SỐ LIỆU LÀM CĂN CỨ CHO BÁO CÁO : 10 1.3.1 Các văn bản pháp lý 10 1.3.2 Các tài liệu kỹ thuật 11 1.4 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 11 CHƯƠNG II 13 MÔ TẢ DỰ ÁN 13 2.1 TÊN DỰ ÁN 13 2.2 GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ 13 2.2.1 CHỦ ĐẦU TƯ : DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN PHÁT TÀI 13 2.2.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 13 2.2.3 ĐẠI DIỆN PHÁP NHÂN: 13 2.2.4 CĂN CỨ PHÁP LÝ 13 2.3 MỤC TIÊU & NỘI DUNG DỰ ÁN 14 2.4 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG & KIẾN TRÚC DỰ ÁN 16 2.5 SẢN PHẨM & CÔNG SUẤT 17 2.6 NGUYÊN LIỆU & NHIÊN LIỆU 18 2.7 NHU CẦU ĐIỆN, NƯỚC 19 2.8 TỔ CHỨC SẢN XUẤT 19 2.9 VỐN ĐẦU TƯ 20 2.10 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 20 2.11 MÁY MÓC, THIẾT BỊ 24 2.12 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 28 CHƯƠNG III 29 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC DỰ ÁN 29 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TẠI KHU VỰC DỰ ÁN 29 Nhiệt độ không khí 29 Độ ẩm không khí 30 Chế độ gió, hướng gió 30 Chế độ mưa và bốc hơi 31 Bức xạ mặt trời – số giờ nắng 32 Chế độ thủy văn, sông rạch 32 3.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI TẠI KHU VỰC DỰ ÁN 32 3.3 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC DỰ ÁN 33 Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 1 6 4 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA CHƯƠNG IV 36 4.1 TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG DỰ ÁN 36 4.2 TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 38 4.3 TÁC ĐỘNG ĐẾN VẤN ĐẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI 46 CHƯƠNG V 48 5.1 KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 48 5.1.1 Khống chế ô nhiễm không khí 48 5.1.2 Khống chế ô nhiễm tiếng ồn, rung 48 5.2 KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM NƯỚC 49 5.2.1 Phương án xử lý nước thải sinh hoạt 49 5.2.2 Phương án xử lý nước thải sản xuất 49 5.3 KIỂM SOÁT CHẤT THẢI RẮN 50 5.4 CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ VÀ RỦI RO 50 5.4.1 Đề phòng sự cố cháy nổ 50 5.4.2 Đề phòng tai nạn lao động 50 5.5 CÁC BIỆN PHÁP ỨNG CỨU VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ 50 5.6 PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 50 5.7 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỔ TR 50 CHƯƠNG VI 52 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG 52 6.1 CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 52 6.1.1 Giám sát chất lượng môi trường không khí 52 6.1.2 Giám sát chất lượng môi trường nước 53 6.1.3 Các yếu tố khác 53 6.2 KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG 54 CHƯƠNG VII 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 7.1 KẾT LUẬN 55 7.2 KIẾN NGHỊ 56 Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 1 6 5 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh học, Biochemical Oxygen Demand COD : Nhu cầu oxy hóa học, Chemical Oxygen Demand SS : Chất rắn lơ lửng, Suspended Solids ĐTM : Đánh giá tác động môi trường KCN : Khu công nghiệp CTNH : Chất thải nguy hại PCCC : Phòng cháy chữa cháy. DNTN : Doanh Nghiệp Tư Nhân TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh. UBND : Uỷ Ban Nhân Dân WHO : World Health Organization – Tổ chức Y tế Thế giới Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 1 6 6 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Danh mục hóa chất dùng để làm sạch sản phẩm Bảng 2.2 Danh mục nguyên vật liệu dành cho sản xuất Bảng 2.3 Danh mục máy móc thiết bò Bảng 3.1 Nhiệt độ trung bình tháng tại Biên Hòa ( 0 C) Bảng 3.2 Độ ẩm tương đối tại trạm Biên Hòa (%). Bảng 3.3 Tần suất hướng gió tại Biên Hòa (%) Bảng 3.4 Lượng mưa trung bình tháng tại Biên Hòa (mm) Bảng 3.5 Lượng bốc hơi nước trung bình tháng tại Biên Hòa (mm) Bảng 3.6 Kết quả khảo sát chất lượng không khí xung quanh và bên trong nhà xưởng của Công ty Header Plan Bảng 3.7 Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực Công ty Bảng 3.8 Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm tại khu vực Công ty Bảng 4.1 Hàm lượng khí độc hại do ô tô thải ra / 1 tấn nhiên liệu Bảng 4.2 : Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt Bảng 4.3: Các chỉ tiêu ô nhiễm nước thải từ khu sản xuất ốc vít của nhà máy Bảng 4.4 : Thành phần cơ lý của rác sinh hoạt ở TpHCM Bảng 4.5 : Thành phần hóa học đặc trưng của inox Bảng 4.6 : Tác hại của NO 2 lên sức khỏe con người Bảng 4.7 : Đặc tính và ảnh hưởng của các chất nguy hại Bảng 4.8 : Các sự cố và tác động xảy ra DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Sơ đồ qui trình công nghệ SX Công ty Header Plan Hình 5.1: Sơ đồ qui trình công nghệ HT xử lý khí thải nhà máy Header Plan Hình 5.2: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt qua bể tự hoại Hình 5.3 : Sơ đồ qui trình công nghệ xử lý nước thải Công ty Header Plan Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 1 6 7 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây rất cao, gần 7%/năm. Điều đó chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ. Xã hội phát triển kéo theo cả nền công nghiệp sản xuất hàng hóa phát triển, và điều tất yếu là lượng chất thải từ các quá trình sản xuất công nghiệp đó cũng gia tăng theo. Đồng Nai là một trong các tỉnh thuộc khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Ròa – Vũng Tàu. Cho đến nay, Đồng Nai đã có 15 Khu công nghiệp được Chính phủ phê duyệt. Do đó lượng chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại được sinh ra là rất lớn. Các vấn đề về môi trường phát sinh song hành với việc gia tăng mạnh mẽ chất thải công nghiệp đó là: ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, hệ sinh thái, …. Yêu cầu được đặt ra là phải dự báo, đề xuất biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường của một dự án trước khi nó được thành lập. Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (gọi tắt là ĐTM) được hình thành nhằm phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ môi trường, đưa ra các dự báo, các biện pháp, công cụ để ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của quá trình hình thành và đi vào hoạt động của một dự án. Nằm trên đòa bàn tỉnh Đồng Nai, doanh nghiệp tư nhân Tân Phát Tài có chức năng thu gom phế liệu, phế thải công nghiệp. Doanh nghiệp đã thành lập Dự án “Xưởng xử lý – tận dụng chất thải công nghiệp” tại Tổng kho quân đội B752, phường 7, Long Bình, Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, và dự án “Trung tâm phát triển và tái chế phế liệu VRDC” tại khu công nghiệp thuộc ấp ng Hường – xã Thiện Tân – huyện Vónh Cửu – tỉnh Đồng Nai nhằm mục đích thu gom, xử lý và tận dụng các loại phế thải, chất thải công nghiệp, …. Tuy nhiên lượng chất thải sinh ra ngày một tăng và đa dạng, để đáp ứng yêu cầu xử lý, tận dụng chất thải và bảo vệ môi trường DNTN Tân Phát Tài đã mạnh dạn đầu tư tiếp Dự án “Nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da” tại ấp ng Hường, xã Thiện Tân, huyện Vónh Cửu, tỉnh Đồng Nai (gần trung tâm VRDC). Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam, theo Nghò đònh 175/CP của Chính Phủ ký ngày 18/10/1994 về việc lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của dự án, Doanh nghiệp tư nhân Tân Phát Tài đã phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ và Thiết Bò Công Nghiệp - Khoa Môi trường – Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM thực hiện báo cáo ĐTM chi tiết cho dự án đầu tư “Nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da”. Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 1 6 8 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA 1.1MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO 1.1.1 Mục đích báo cáo Báo cáo ĐTM được thực hiện nhằm các mục đích sau: • Xác đònh, mô tả tài nguyên và giá trò hiện trạng môi trường có khả năng bò tác động do các hoạt động của Dự án; • Xác đònh và dự báo cường độ, quy mô của tác động có thể có hoặc tiềm tàng đến môi trường do các hoạt động của Dự án; • Đề xuất các biện pháp công nghệ và quản lý để giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững kinh tế – xã hội; • Đề xuất chương trình quan trắc môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án. 1.1.2 Nội dung báo cáo Các nội dung tổng quát của báo cáo ĐTM bao gồm: • Mô tả các hoạt động của Dự án có khả năng tác động tới môi trường. • Mô tả hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực xã Thiện Tân, huyện Vónh Cữu, tỉnh Đồng Nai. • Đánh giá các tác động đến môi trường khi Dự án đang tiến hành xây dựng và Dự án đi vào hoạt động. • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường khi Dự án đang tiến hành xây dựng và Dự án đi vào hoạt động. • Đề xuất chương trình quan trắc môi trường tại khu vực Dự án hoạt động. Để thực hiện các mục tiêu và nội dung nêu trên, những công việc sau đây đã được triển khai thực hiện:  Xác đònh dữ liệu ban đầu • Sưu tầm tài liệu và khảo sát thực tế hiện trạng, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội tại khu vực Dự án; • Nghiên cứu Luận chứng kinh tế – kỹ thuật của Dự án “Nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da” do DNTN Tân Phát Tài làm Chủ đầu tư. • Thu mẫu nước mặt, nước ngầm, không khí và khảo sát hiện trạng môi trường khu vực Dự án; • Xác đònh các nguồn ô nhiễm xung quanh khu vực Dự án.  Phân tích và đánh giá tác động môi trường • Đánh giá hiện trạng môi trường các nguồn nước, không khí tại khu vục Dự án; • Phân tích và đánh giá các điều kiện kinh tế xã hội tại khu vực Dự án; Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 1 6 9 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA • Phân tích và đánh giá các nguồn thải và khả năng gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn xây dựng Dự án và giai đoạn Dự án đi vào hoạt động; • Đánh giá tác động của từng nguồn và tổng hợp các nguồn ô nhiễm đến môi trường.  Đề xuất các biện pháp kỹ thuật và quản lý ô nhiễm • Quản lý nguồn ô nhiễm nước; • Quản lý nguồn ô nhiễm không khí. Báo cáo ĐTM được trình bày trong 7 chương, minh hoạ bằng các bảng biểu và hình ảnh thu được từ thực tế tại đòa phương, có bố cục sắp xếp như sau: ♦ Chương 1: Mở đầu: giới thiệu mục đích và nội dung của báo cáo, các căn cứ về số liệu và tính pháp lý của báo cáo, phương pháp thực hiện báo cáo. ♦ Chương 2: Mô tả về Dự án “Nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da”, các hoạt động kinh tế, mục tiêu kinh tế xã hội và những vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Dự án. ♦ Chương 3: Mô tả hiện trạng môi trường tự nhiên, các hệ sinh thái và môi trường xã hội tại khu vực Dự án. ♦ Chương 4: Phân tích và đánh giá các tác động đến môi trường trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn đi vào hoạt động của Dự án. ♦ Chương 5: Đề xuất các giải pháp công nghệ để xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn đi vào hoạt động của Dự án. ♦ Chương 6: Xây dựng chương trình giám sát chất lượng môi trường. ♦ Chương 7: Kết luận và kiến nghò. Ngoài ra, báo cáo ĐTM còn bao gồm một số phụ lục, hình ảnh và tài liệu tham khảo. 1.3 TÌNH HÌNH TÀI LIỆU, SỐ LIỆU LÀM CĂN CỨ CHO BÁO CÁO : Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da” thuộc Doanh nghiệp Tư nhân Tân Phát Tài được thiết lập qua các đợt khảo sát, thu mẫu thực đòa. Báo cáo được xây dựng theo Nghò Đònh 175/CP hướng dẫn thực hiện luật bảo vệ Môi trường của Chính Phủ, các văn bản pháp lý hiện hành và các tài liệu kỹ thuật dùng cho nghiên cứu ĐTM bao gồm: 1.3.1 Các văn bản pháp lý • Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/12/1993 và Chủ tòch nước ký ngày 10 tháng 01 năm 1994. • Nghò đònh số 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường. Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 1 6 10 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA • Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29 tháng 4 năm 1998 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn lập và thẩm đònh báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. • Các tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường do Bộ trường Bộ Khoa học, Công nghệ & Môi trường, một số tiêu cuẩn do Tổng Cục Đo Lường 1995, 1996 và 2001 • Quyết đònh 155/1999/QĐTTg của chính phủ về ban hành qui chế quản lý chất thải nguy hại • Quy đònh an toàn về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy CTNH trên đòa bàn tỉnh Đồng Nai • Luận chúng kinh tế – kỹ thuật Dự án đầu tư “Nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da” của DNTN Tân Phát Tài. • Quyết đònh của Chủ tòch UBND Tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu đòa điểm cho DNTN Tân Phát Tài lập thủ tục đầu tư nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da tại xã Thiện Tân, huyện Vónh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 1.3.2 Các tài liệu kỹ thuật • Đơn đăng ký đầu tư • Các số liệu, tài liệu thống kê về hiện trạng môi trường tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội tại khu vực Dự án • Số liệu Khí tượng - Thủy văn huyện Vónh Cửu, tỉnh Đồng Nai • Số liệu khảo sát, đo đạc hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực Dự án do Khoa Môi trường – ĐH Bách Khoa TpHCM thực hiện • Tài liệu về công nghệ xử lý chất thải (nước thải, khí thải, lò đốt chất thải rắn ), tài liệu về quản lý môi trường của Trung ương và đòa phương • Tài liệu đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế Giới thiết lập nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của Dự án • Báo cáo ĐTM đã thực hiện tại Việt Nam trong những năm qua, các báo cáo đối với các loại dự án có loại hình tương tự • Bản vẽ và sơ đồ mặt bằng, vò trí Dự án. 1.4 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Phương pháp đánh giá tác động môi trường được sử dụng trong báo cáo này dựa trên "Hướng dẫn thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường" do Cục Môi trường – Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài nguyên & Môi trường) ban hành trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của cả nước, của đòa phương tỉnh Đồng Nai và các dữ liệu điều tra khảo sát được. Bao gồm các phương pháp sau : • Phương pháp thống kê: Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý các số liệu khí tượng, thủy văn, kinh tế, xã hội tại khu vực thực hiện dự án. Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 1 6 11 [...]... Dự án • Phương pháp so sánh dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở các tiêu chuẩn môi trường do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 12 1 6 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA CHƯƠNG II MÔ TẢ DỰ ÁN 2.1TÊN DỰ ÁN Tên dự án: ...BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA • Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: nhằm xác đònh các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, môi trường nước, đất, độ ồn tại khu vực Dự án • Phương pháp liệt kê mô tả và có đánh giá mức tác động: nhằm liệt kê các tác động đến môi trường do hoạt động của Dự án gây ra, bao... duyệt dự toán bồi thường công trình xây dựng nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giầy da của DNTN Tân Phát Tài, tại xã Thiện Tân, huyện Vónh Cửu 2.3MỤC TIÊU & NỘI DUNG DỰ ÁN Mục tiêu của Dự án là đầu tư nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da với các chức năng sau: 1 2 3 Thu gom, vận chuyển, lưu trữ tạm thời, xử lý, tiêu hủy chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại Tận dụng và tái chế phế. .. Dự án chưa bò ô nhiễm, không bò nhiễm sắt Có thể sử dụng nguồn ngầm làm nước sinh hoạt cho Dự án Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 35 1 6 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA CHƯƠNG IV ĐÁNH GÍA TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG DO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN Các tác động. .. Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 33 1 6 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA Để đánh giá chất lượng không khí tại khu vực Dự án, DNTN Tân Phát Tài đã phối hợp với Khoa Môi trường & Đại học Bách Khoa Tp.HCM tổ chức thu mẫu, đo đạc, phân tích chất lượng không... thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 13 1 6 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA • • Quyết đònh của chủ tòch UBND Tỉnh Đồng Nai v/v chấp nhận chủ trương và giới thiệu đòa điểm cho DNTN Tân Phát Tài lập thủ tục đầu tư nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giầy da tại xã... DỰ ÁN Các tác động đến môi trường do hoạt động của Dự án có thể chia thành 2 giai đoạn: • Giai đoạn xây dựng nhà xưởng của Dự án • Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động Sau đây sẽ lần lượt phân tích các tác động do Dự án sinh ra trong 2 giai đoạn trên 4.1TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG DỰ ÁN 4.1.1 Tiến độ xây dựng công trình Tiến độ xây dựng nhà máy là 270 ngày (9 tháng), trong đó: • Khảo sát,... Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 36 1 6 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA 4.1.2 Tác động đến môi trường không khí Quá trình xây dựng Dự án gây ra các tác động đến môi trường không khí như sau: ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi bò gió cuốn lên Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi măng, đất cát, đá…), máy móc, thiết bò Tiếng ồn, rung do các... hạng mục 6 tháng - Cung cấp thiết bò 6 tháng - Lắp đặt thiết bò 2 tháng - Vận hành, đào tạo 2 tháng Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 28 1 6 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA CHƯƠNG III ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC DỰ ÁN 3.1ĐIỀU... Chất thải rắn Chôn lấp an toàn Cung cấp cho thò trường Hình 2.1: Qui trình hoạt động của Nhà máy Cơ quan thực hiện báo cáo: Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Đòa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp.HCM; ĐT/fax: 08.8639682 15 1 6 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA 2.4ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG & KIẾN TRÚC DỰ ÁN Nằm trong cụm khu công nghiệp Vónh Cửu, thuộc . BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN PHÁT TÀI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GiÀY DA. ĐT/fax: 08.8639682 1 6 12 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA CHƯƠNG II MÔ TẢ DỰ ÁN 2.1TÊN DỰ ÁN Tên dự án: NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA Đòa điểm: ấp ông. 08.8639682 1 6 4 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY TIÊU HỦY CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU GIÀY DA CHƯƠNG IV 36 4.1 TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG DỰ ÁN 36 4.2 TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da, báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da,

Từ khóa liên quan