0

đánh giá tác động môi trường khu dân cư nam thịnh, an bình, dĩ an, bình dương

52 528 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:23

Báo Cáo Thực tập GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu MỞ ĐẦU 0.1 XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Trong những năm gần đây, nhằm thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà tỉnh Bình Dương đã đề ra, Bình Dương đã không ngừng thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Các cụm, khu công nghiệp tập trung của tỉnh đã lấp đầy trên 70% diện tích được Chính Phủ phê duyệt. Những kết quả to lớn đó, đã đưa Bình Dương từ một tỉnh nghèo nay trở thành một tỉnh mạnh về công nghiệp và là một trong ít tỉnh đóng góp lớn ngân sách cho Nhà Nước. Xã An Bình thuộc huyện Dó An, tỉnh Bình Dương là khu vực nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 15 km, cách thò xã Thủ Dầu Một khoảng 20 km, nằm đối diện cổng Khu Công Nghiệp Sóng Thần, khả năng thu hút đầu tư xây dựng là rất cao. Do đó đòi hỏi phải xây dựng các khu dân cư và dòch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của công nhân và các nhà đầu tư. Dự án khu dân cư Nam Thònh được thực hiện trước hết đáp ứng được nhu cầu đất đai hợp pháp cho các đối tượng khác nhau, đặc biệt là các nhu cầu của công nhân trong các khu công nghiệp. Dự án góp phần tránh được các tình trạng xây dựng các khu dân cư tự phát, lộn xộn, chấp vá (là cơ sở cho các khu nhà ổ chuột trong tương lai). Đồng thời dự án cũng đáp ứng được nhu cầu đô thò hóa nông thôn, nhu cầu tái đònh cư của hàng trăm hộ gia đình phải di dời trong dự án xây dựng khu công nghiệp trong vùng. Với một tỉnh đang trên đà phát triển mạnh về kinh tế – xã hội, thì việc xây dựng khu dân cư Nam Thònh là một trong những dự án hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển khách quan của nền kinh tế và phù hợp với xu thế phát triển đô thò trong tương lai. 0.2 CĂN CỨ PHÁP LUẬT VỀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Đ TM) - Luật Bảo Vệ Môi Trường được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Căn cứ Nghò Đònh số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính Phủ quy đònh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Nguyên Môi Trường. - Quyết đònh số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu Chuẩn Việt Nam về môi trường. - Quyết đònh số 328/2005/QĐ–TTg ngày 12 tháng 12 năm 2005 về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010. Trang 1- Báo Cáo Thực tập GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu - Nghò đònh 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ ban hành quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Quyết đònh số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành đònh mức chi phí lập dự án và đầu xây dựng công trình. - Quyết đònh số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành đònh mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình. - Nghò đònh số 81/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ quy đònh xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. - Nghò đònh số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006về việc quy đònh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. - Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2006 về hướng dẫn lập và thẩm đònh báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư. - Hướng dẫn lập báo cáo đáng giá tác động môi trường cho dự án phát triển cụm công nghiệp của Cục Môi Trường ban hành (Hà Nội-1999). - Nghò đònh số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2003 Nghò đònh của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. - Thông tư số 125/2003/TTLT – BTC – BTNMT ngày 18/12/2003 của Bộ trưởng BTN & MT về hướng dẫn thực hiện nghò đònh số 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ về thu phí môi trường đối với nước thải. - Quyết đònh số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động. - Nghi đònh số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê. - Công văn 282/TB.UBND Ngày 25 tháng 07 năm 2006 về kết quả cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch khu dân cư Nam Thònh, xã An Bình, huyện Dó An, tỉnh Bình Dương. - Công văn số 435/UB-SX ngày 31 tháng 01 năm 2005 về việc lập dự án xây dựng chung cư và nhà ở cho người lao động. 0.3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Khu Dân Cư Nam Thònh do chủ đầu tư Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Hỷ Đòa chủ trì thực hiện cùng với tư vấn lập báo cáo Công Ty TNHH Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Môi Trường ATE. Quá trình soạn thảo báo cáo bao gồm các bước: Trang 2- Báo Cáo Thực tập GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu - Sưu tầm và thu thập các số liệu, văn bản cần thiết về điều kiện tự nhiên, môi trường, điều kiện kinh tế xã hội, luận chứng khả thi về dự án, các văn bản, tài liệu khác có liên quan. - Khảo sát, điều tra hiện trạng các thành phần môi trường theo các phương pháp chuẩn bao gồm lấy mẫu phân tích chất lượng nước mặt, chất lượng nước ngầm ở các giếng khoan trong khu vực, chất lượng môi trường không khí và môi trường đất. Điều tra, khảo sát điều kiện kinh tế - xã hội ở khu vực sẽ thực thi dự án và vùng phụ cận. - Thực hiện đánh giá tác động của Dự án đến các yếu tố môi trường và kinh tế xã hội. - Đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ, tổ chức điều hành nhằm khắc phục các tác động tiêu cực đến môi trường của Dự án. Biên soạn báo cáo ĐTM và bảo vệ trước hội đồng xét duyệt báo cáo ĐTM các cấp theo đúng trình tự quy đònh của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường. Trang 3- Báo Cáo Thực tập GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN Khu Dân Cư Nam Thònh 1.2 CHỦ DỰ ÁN - Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Dòch Vụ Thương Mại Xây Dựng Hỷ Đòa - Đòa chỉ trụ sở chính: 166/8 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại : 08.9973843 Fax : 08.8475511 - Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Nguyễn Xuân Thắng - Chức danh: Giám đốc 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Dự án thành lập khu dân cư Nam Thònh tọa lạc tại 137/4A đường Xuyên Á, xã An Bình, huyện Dó An, Tỉnh Bình Dương với tổng diện tích là 12.730,6 m 2 . Đặc trưng của khu vực dự án như sau: - Là vùng đất phía Nam của tỉnh Bình Dương, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cách Thò Xã Thủ Dầu Một 20km, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 15 km, thành phố Biên Hòa 15 km, thành phố Vũng Tàu 100 km. - Nằm giữa 3 cụm khu dân cư lớn khoảng 400.000 dân là Thủ Đức, Dó An, Lái hiêu. - Nằm giữa 4 khu công nghiệp: Sóng Thần I, Sóng Thần II, Bình Đường, Đồng An và 2 khu chế xuất Linh Trung I, Linh Trung II. 1.3.1 Các hướng tiếp giáp Các hướng tiếp giáp của dự án với khu vực xung quanh như sau: - Phía Bắc giáp Quốc lộ 1A đoạn cầu vượt Sóng Thần. - Phía Đông giáp đất khu dân cư hiện hữu. - Phía Nam giáp đất khu dân cư hiện hữu. - Phía Tây giáp đất khu dân cư hiện hữu. Sơ đồ bố trí mặt bằng của dự án nằm trong phần phụ lục. 1.3.2 Hiện trạng cơ sở hạ tầng nơi triển khai dự án  Hiện trạng đòa hình Khu vực quy hoạch tương đối thấp, bằng phẳng, hầu hết là đất trống. Độ cao so với mực nước biển là 32m. Độ dốc trung bình khoảng 1 – 3 %, theo hướng từ Bắc Trang 4- Báo Cáo Thực tập GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu xuống Nam, từ Tây sang Đông, rất thuận lợi cho thoát nước mưa và xây dựng cơ sở hạ tầng thoát nước.  Hiện trạng sử dụng đất Khu vực chủ yếu là đất trống. Hiện trạng sử dụng đất được trình bày theo bảng 1.1 Bảng 1.1 Bảng hiện trạng sử dụng đất STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH (m 2 ) TỈ LỆ (%) 01 Khu A: Đất thổ cư 5036,6 39,56 02 Khu B: Đất rau màu 7694,0 60,44 Cộng 12730,6 100 Nhìn chung đây là khu vực khá thuận lợi để xây dựng một khu dân cư tập trung do giải tỏa ít, điều kiện xây dựng thuận lợi, kết nối hạ tầng dễ dàng. 1.3.3 Hiện trạng xây dựng công trình kiến trúc  Nhà ở Trong khu vực lập dự án đã có một số hàng rào và nhà xây tạm. Các hàng rào này thường tập trung tại các lối đi công cộng liên xã, các nhà xây tạm nằm rải rác trong khu đất.  Hiện trạng công trình công cộng Các công trình công cộng hầu như không có, chỉ có một số hàng rào do dân tự lập. 1.3.4 Hiện trạng giao thông Khu vực quy hoạch hiện là vùng đất đang được phát triển xây dựng cơ bản, dân cư xung quanh khu vực rất nhộn nhòp, đường giao thông nội bộ chỉ là đường đất hình thành tự phát phục vụ nhu cầu đi lại của các hộ dân cư trong khu vực. 1.3.5 Hiện trạng cấp nước Trong khu đất dự kiến xây dựng khu dân cư hiện đã có hệ thống cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng khai thác nước ngầm bừa bãi. 1.3.6 Hiện trạng cấp điện Trong khu vực chưa có tuyến điện cao thế. Khu vực nội bộ có một trạm điện hạ thế trước đây dùng phục vụ cho xưởng chế biến gỗ. Do dân cư thưa nên lượng điện tiêu thụ cho sinh hoạt rất ít, mạng lưới cột điện dây dẫn xây dựng tạm với nhiều loại trụ khác nhau. Mạng lưới điện phía ngoài nằm dọc đường Xuyên Á là tuyến cấp điện chính của khu vực và là cơ sở để cấp điện cho dự án khi đi vào hoạt động. Trang 5- Báo Cáo Thực tập GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu 1.3.7 Hiện trạng thoát nước Hiện tại trong khu vực không có hệ thống thoát nước bẩn. Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân thải tự do và thấm xuống đất. Do mật độ dân cư thưa, khuôn viên đất lớn nên chưa xuất hiện vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải. 1.4 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 1.4.1 Thuận lợi − Khu vực quy hoạch phần lớn là đất trống, đất nông nghiệp có giá trò kinh tế thấp, không có các công trình kiến trúc quy mô nên công tác đền bù thu hồi đất khá thuận lợi. − Đất nằm ngay trên đường Xuyên Á nên vận chuyển vật liệu xây dựng và quy hoạch thoát nước rất dễ dàng. − Đất đai có đòa hình tương đối phẳng, nền đất cứng nên chi phí xây dựng ít tốn kém. − Có vò trí rất thuận lợi: nằm ngay cầu vượt Sóng Thần; nằm sát bên cạnh Thủ Đức, Đồng Nai, nằm gần thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm văn hóa xã hội của cả nước và là hạt nhân của Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam. − Là một vùng đang có nhu cầu về nhà ở rất lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của khu vực. 1.4.2 Khó khăn Cũng như hầu hết các dự án quy hoạch, khó khăn nhất vẫn là công tác đền bù giải tỏa. 1.5 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 1.5.1 Tính chất và quy mô dự án  Tính chất − Đây là khu dân cư, nhà ở phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là phục vụ cho nhu cầu đònh cư của người lao động. − Khu qui hoạch dự kiến xây dựng Khu Dân Cư Nam Thònh sẽ là khu dân cư mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình hoàn chỉnh đưa vào sử dụng. Với việc hình thành Khu Dân Cư Nam Thònh sẽ góp phần vào sự phát triển bộ mặt kiến trúc của khu vực . − Khu dân cư mang tính chất đô thò hiện đại với các cơ sở hạ tầng đồng bộ sẽ cung cấp nhiều khả năng chọn lựa về nơi ở cho các đối tượng như:  Quy mô Trang 6- Báo Cáo Thực tập GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu Việc xác đònh quy mô các công trình trong dự án được căn cứ vào quy chuẩn xây dựng hiện hành, đồng thời cân đối trên nhu cầu có thực và dự phòng phát triển của khu dân cư trong tương lai gần. Qui mô sử dụng đất: 12.730,6 m 2 ; bao gồm 89 căn hộ, bố trí căn hộ theo dạng nhà phố liên kế. Dự án xây dựng đầy đủ hạ tầng cần thiết phục vụ cho đô thò hiện đại. 1.5.2 Quy hoạch bố cục kiến trúc Qua khảo sát về hiện trạng khu đất dự án, vò trí, điều kiện, quy mô của công trình cũng như nhu cầu xây dựng của chủ đầu tư, có thể đưa ra phương án quy hoạch như sau: a. Quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất cho khu vực dự án được trình bày trong bảng 1.2 Bảng 1.2 Quy hoạch sử dụng đất b. Quy hoạch giao thông. Các đường giao thông nội bộ rộng 13 m (3+7+3) bố trí dọc khu vực qui họach từ bắc xuống Nam, đồng thời bố trí đảo cây xanh ở phía Nam khu đất. c. Quy hoạch công trình cây xanh. Khu quy hoạch được chia làm 2 khu : − Khu dân cư phía Đông và khu dân cư phía Tây được ngăn cách bởi đường giao thông và công viên cây xanh. − Cây xanh thảm cỏ được bố trí bao bọc xung quanh khu qui hoạch và chen vào các công trình tạo các khoảng xanh – thoáng cải thiện điều kiện môi trường trong khu vực qui hoạch. Do đòa hình có độ dốc từ Bắc xuống Nam nên khu xử lý nước thải được bố trí ở cuối khu đất giáp với đường liên xã. Trang 7- STT Loại đất Diện tích X.D (m 2 ) Tỉ lệ (%) 1 Đất ở 6.735 53,00 2 Đất công viên cây xanh 1.403 11,02 3 Đất giao thông 4.592,6 35,98 Cộng 12.730,6 100 Báo Cáo Thực tập GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu 1.5.3 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Căn cứ vào qui họach tổng thể Kinh Tế–Xã Hội, tình hình hiện trạng và tiêu chuẩn qui phạm hiện hành. Xác đònh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như sau: - Mật độ cư trú : 300 -350 người /ha - Diện tích sàn ở cho 1 người : 12 – 15m 2 /người - Mật độ xây dựng trung bình : 70% - Chỉ tiêu cấp nước sinh họat : 120 -150 Lít/người ngđ - Chỉ tiêu cấp điện sinh họat : 1500 kwh/ người năm a. Quy hoạch cấp nước  Mục tiêu cấp nước Đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục để phục vụ sinh hoạt cho khu dân cư với các yêu cầu đủ lưu lượng, đúng áp lực và đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép.  Đối tượng và phạm vi cấp nước Cấp cho khu dân cư và các công trình trong khu quy hoạch. Phạm vi cấp nước được tính toán cho khu vực với quy mô dân số dự kiến là: 350 người, với tiêu chuẩn cấp nước như sau : − Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt với tiêu chuẩn 150 lít/người/ ngày. − Nước dùng cho tưới cây rửa đường: tạm tính bằng 10% nhu cầu nước sinh hoạt (Qsh). − Nước thất thoát, rò rỉ: tạm tính bằng 20% nhu cầu dùng nước (Qnc).  Tính toán lưu lượng cấp nước − Lưu lượng nước sinh hoạt m³/ngđ 63 1000 2,1*150*350 1000 ** ≈== nsh KqN Q Trong đó: N : dân số tính toán (N = 350 người) q sh : tiêu chuẩn dùng nước (q = 150 l/người.ngày) K n : hệ số dùng nước không điều hòa (k = 1,2) − Lưu lượng nước tưới cây, rửa đường Q t = 10% x Q sh = 10% x 63 m 3 /ngđ = 6 m 3 /ngđ − Lưu lượng nước chữa cháy Lưu lượng cấp nước chữa cháy q = 10l/s cho một đám cháy theo TCVN. Số đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 1 (Số dân dưới 5000 thì số đám cháy xảy ra đồng thời là 1) Trang 8- Báo Cáo Thực tập GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu m³/ngđ 108 1000 3600*3*1*10 1000 ** === Tnq Q CC cc Trong đó: q CC : tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy (= 10 l/s) n : số đám cháy xảy ra theo tiêu chuẩn (=1) T : thời gian dự trữ nước tính toán (=3 giờ) − Lưu lượng nước cấp cho các công trình công cộng Q ctcc = 15% x Q sh = 15% x 63 m 3 /ngđ = 9.5 m 3 /ngđ − Tổng lưu lượng nước hữu ích m³/ngđ 5.1861085.9663 =+++=+++= QctccQQQQ CCtshhi − Lưu lượng nước rò rỉ : m³/ngđ 37 100 5.186*20 *%20 === hirr QQ − Tổng lưu lượng dùng nước trong ngày : m³/ngđ 5.223375.186 =+=+= rrhi QQQ Lưu lượng cấp nước trong toàn dự án được trình bày trong bảng 1.3 Bảng 1.3 Công suất cấp nước của dự án Stt Các yếu tố tính toán Nhu cầu (m 3 /ngày) 1 Nước sinh hoạt Qsh 63 2 Nước cho tưới cây 6 3 Lưu lượng nước chữa cháy 108 4 Lưu lượng nước công trình công cộng 9.5 5 Nước thất thoát, rò rỉ 37 Lưu lượng tính toán 223.5 - Lưu lượng cần thiết Q ctngày = Q ngày max = Q max x K ngày max = 223.5 x1.4 = 313m 3 /ngày. Trong đó: K max ngày = 1.4: hệ số dùng nước không điều hòa ngày. Q cts = Q ctngày x K giờ max /86400= 313/86400 = 0.0036 m 3 /s.  Nguồn nước cấp Nguồn nước ngầm: Chưa có tài liệu đánh giá nguồn nước ngầm cho riêng khu xây dựng. Theo quy hoạch chung của xã An Bình thì nguồn nước sinh hoạt cấp cho toàn xã được lấy từ nhà máy nước Dó An II, nguồn nước cấp cho khu vực qui hoạch là Trang 9- Báo Cáo Thực tập GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu đường ống d=150mm nằm trên đường rẽ từ cầu vượt Sóng Thần. Đây sẽ là nguồn cấp nước cho dự án. Nguồn nước phục vụ cho Khu dân cư Nam Thònh được đấu nối từ đường ống nước hiện hữu chạy qua bên ngoài theo quy hoạch chung. Mạng lưới phân phối nước trong khu dân cư là mạng lưới cấp nước vòng và các đường ống nhánh phân phối đến các lô nhà. Xung quanh khu vực, dọc các tuyến đường giao thông bố trí các trụ chữa cháy chờ sẵn tại các vò trí cần thiết, dễ thấy và thuận tiện cho việc chữa cháy khi xảy ra cháy nổ. Giải pháp thiết kế và xây dựng mạng đường ống cấp nước - Vò trí đặt ống, độ sâu chôn ống + Bố trí đường ống tùy theo các loại đường. + Độ sâu chôn ống : Từ mặt đất đến đỉnh ống = 0,4m, ống đi dưới nền cỏ bên trong triền lề; + Mương đặt ống tỉ lệ 1/3 theo chiều đứng. - Các biện pháp thi công Nối ống bằng phương pháp thúc ống bằng joint và thi công theo phương pháp cuốn chiếu. Thử áp lực ống trước khi sử dụng theo quy đònh sau : 1850 *** P DNCQ = Trong đó : Q : lượng nước thêm vào tính bằng GALON D : đường kính ống tính bằng INCH P : áp lực tính bằng PSI N : số mỗi lần thử C : hệ số kể đến loại mối nối (C=0,5) Áp lực thử là 6 kg/cm² + Khử trùng bằng dung dòch Clorua, hàm lượng Clorua dư sau 24 giờ là 10 mg/l. + Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông theo quy đònh hiện hành. + Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. + Khi thi công phải kết hợp với cơ quan quản lý công trình ngầm để được hướng dẫn bảo đảm an toàn cho các công trình ngầm. + Tuân thủ quy đònh của các ngành: Giao Thông Công Chánh, Công an, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Chính quyền đòa phương và Chủ đầu tư.  Hệ thống cấp nước chữa cháy − Trong khu xây dựng bố trí 4 họng lấy nước chữa cháy cục bộ. − Theo quy hoạch hệ thống cấp nước chữa cháy cho toàn khu qui họach (lưu lượng cấp nước chữa cháy q = 10 l/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời 1 lúc là 1 đám cháy TCVN 2662 – 1995). Dựa vào hệ thống cấp nước chính Trang 10- [...]... chủ yếu là đối với các hộ dân cư lân cận dự án 3.2.2 Các Tác Động Trong Quá Trình Dự n Đi Vào Hoạt Động Các tác động chính tới môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án sẽ là:  Các tác động chính  Tác động đến môi trường nước do nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn;  Tác động do chất thải rắn sinh hoạt;  Tác động đến môi trường không khí  Các tác động khác  Tác động đối với các dạng tài... trong quá trình hoạt động của dự án Khi dự án đi vào hoạt động, các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến môi trường bao gồm: − Nước thải sinh hoạt của khu dân cư − Rác thải sinh hoạt từ khu dân cư − Khí thải và tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của dân cư − Các sự cố về an toàn, cháy, nổ trong khu dân cư Trang 23- Báo Cáo Thực tập GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu a) Nước Thải Trong quá trình hoạt động các nguồn phát... thể để hạn chế các hoạt động gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí trong khu vực 2.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC: Do đòa hình khu vực dự án không có suối hay kênh rạch thoát nước, do đó để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước trong khu vực dự án, chủ dự án chỉ đánh giá về hiện trạng môi trường nước ngầm Để đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm trong khu vực dự án, nhóm đo đạc... đối với các dạng tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái;  Tác động tới tài nguyên môi trường đã được con người sử dụng;  Ảnh hưởng tới các điều kiện kinh tế - xã hội;  Sự cố môi trường 3.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 3.3.1 Trong Giai Đoạn Xây Dựng a) Tác Động Đến Công Trình Kiến Trúc Trong Khu Vực Trang 29- Báo Cáo Thực tập GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu Khu dân cư được xây dựng trên nền đất trống đã được quy hoạch... hạ tầng lân cận khu dự án có thể bò ảnh hưởng bởi bụi (làm ố vàng tường), chấn động (có thể làm nứt lún các công trình kiến trúc gần nơi đóng cọc) vì khu vực quy hoạch chủ yếu tiếp giáp với các khu dân cư hiện hữu nên tác động này có thể bò ảnh hưởng Quá trình tập kết công nhân, vận chuyển nguyên vật liệu cũng gây ra ảnh hưởng nhất đònh đến môi trường xung quanh b) Tác Động Đến Môi Trường Không Khí... ảnh hưởng đến môi trường  Tai nạn lao động tại công trường Đây là công tác đặc biệt quan trọng trong suốt thời gian xây dựng các hạng mục công trình Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn rất đa dạng bao gồm: − Các ô nhiễm môi trường có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động trên công trường Một vài ô nhiễm tuy thời gian và mức độ tác dụng có thể có tác động lớn đến người lao động, gây choáng... hoạt động, ô nhiễm không khí phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau: Trang 26- Báo Cáo Thực tập − − − − GVHD: Trần Thò Ngọc Diệu Khí ô nhiễm phát sinh từ xe ra vào khu dân cư Khí ô nhiễm phát sinh từ khu vực tập trung rác Khí thải từ hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Bụi phát sinh ra từ các hoạt động sinh hoạt của dân cư Khí ô nhiễm phát sinh từ xe ra vào khu dân cư: việc hình thành khu dân cư. .. Khoa Học Xã Hôi tại các khu dân cư có dòch vụ kèm theo, mức ồn khá cao và tập trung chủ yếu vào buổi sáng và chiều tối, tiếng ồn dao động từ 65 -70 dBA Tiếng ồn do phương tiện vận chuyễn ra vào khu dân cư là điều không thể tránh khỏi, để hạng chế tiếng ồn khu dân cư cần thực hiện nghiêm các biện pháp hạn chế xe tải lớn lưu thông ra vào khu dân cư  Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự áùn gây... trong phạm vi dự án 2.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí trong khu vực dự án, nhóm đo đạc khảo sát của Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký Tp.HCM đã tiến hành khảo sát, đo đạc và lấy mẫu phân tích vào ngày 08 tháng 01 năm 2008 2.2.1 Vò trí lấy mẫu Do dự án khu dân cư Nam Thònh có vò trí nằm tiếp giáp với khu dân cư, gần đường Xuyên Á nên vò trí... án phát triển khu dân cư Nam Thònh gây tác động đến môi trừơng đất ở hai điểm chính sau đây: - Làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, thay đổi cảnh quan; Một số diện tích bò bê tông hóa làm mất khả năng thoát nước tự nhiên; Có thể gây ô nhiễm môi trường đất do chất thải trong khu vực không được quản lý và xử lý hợp lý 3.3.3 Tác Động Tới Khu Di Tích Lòch Sử, Văn Hóa và Khảo Cổ Hiện tại trong khu vực dự án . đònh báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư. - Hướng dẫn lập báo cáo đáng giá tác động môi trường cho dự. tiếp giáp Các hướng tiếp giáp của dự án với khu vực xung quanh như sau: - Phía Bắc giáp Quốc lộ 1A đoạn cầu vượt Sóng Thần. - Phía Đông giáp đất khu dân cư hiện hữu. - Phía Nam giáp đất khu dân cư. quy hoạch khu dân cư Nam Thònh, xã An Bình, huyện Dó An, tỉnh Bình Dương. - Công văn số 435/UB-SX ngày 31 tháng 01 năm 2005 về việc lập dự án xây dựng chung cư và nhà ở cho người lao động. 0.3
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường khu dân cư nam thịnh, an bình, dĩ an, bình dương, đánh giá tác động môi trường khu dân cư nam thịnh, an bình, dĩ an, bình dương,

Từ khóa liên quan