0

dtm khu nhà ở thương mại bắc vinh tại xã nghi kim - tp vinh - nghệ an

70 1,269 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 19:23

ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của dự án Thành phố Vinh là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh Nghệ An, hiện là một trong 4 đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh của Việt Nam và đã được Chính phủ quy hoạch để trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Những năm gần đây, cùng với đà phát triển kinh tế của cả nước cũng như của tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh có những thay đổi đáng kể. Đời sống kinh tế được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng thêm, nhu cầu sống của người dân ngày càng tăng. Thành phố cũng đã được đầu tư nhiều để xây dựng cơ sở hạ tầng và xã hội. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách dành cho thành phố còn hạn hẹp, nên cơ sở hạ tầng vẫn chưa được hoàn chỉnh, các khoảng trống, cây xanh, mặt nước cần thiết cho một đô thị sinh thái gần như chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện tại thành phố Vinh có diện tích tự nhiên gần 105m 2 , dân số khoảng 300.000 người (năm 2008). Dự kiến đến năm 2010 là 450.000 người, trong đó nội thị là 375.000 người và đến năm 2025 quy mô là 800.000 người và nội thị là 685.000 người. Với quy mô dân số, tốc độ phát triển, thu nhập cũng như nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao của người dân thành phố thì nhu cầu nhà ở tiện nghi đang trở nên hết sức bức thiết. Trước tình hình này, thành phố Vinh đã nhanh chóng đề ra kế hoạch dài hạn phát triển bền vững không gian đô thị của trung tâm thành phố theo hướng hiện đại văn minh và bền vững về mặt sinh thái. Chính sách kinh tế của tỉnh Nghệ An trong thời gian gần đây cũng đã thực sự tạo ra bước đột phá trong việc khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế có thể cùng tham gia đầu tư vào các khu dân cư, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, cũng như hình thành nếp sống văn minh đô thị. Để tạo điều kiện cho khu đô thị mới hiện đại, văn minh có môi trường đô thị sinh thái hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu chất lượng sống ngày càng cao của người dân trên địa bàn, nên Dự án xây dựng Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh tại xã Nghi Kim - TP Vinh - Nghệ An là phù hợp và cần thiết. Đây là một dự án xây dựng khu dân cư đô thị phức hợp cộng đồng nhà ở bao gồm các kiến trúc nhà ở đa dạng kèm theo các hệ thống công trình dịch vụ công cộng hoàn chỉnh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường, đảm bảo sự thoải mái và tiện nghi cho cư dân, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị của khu vực nói riêng và thành phố nói chung. Tuy nhiên, khi khu nhà ở thương mại (bao gồm: khu chung cư thấp tầng, khu nhà ở xã hội, khu nhà phố liền kề, khu nhà biệt thự, khu dịch vụ thương mại, khu nhà trẻ mẫu giáo, khu thể dục thể thao) đi vào hoạt động, bên cạnh những lợi ích to lớn về mặt kinh tế, xã hội tất yếu cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề về môi trường. Thực hiện Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trang 1 ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh quy định của Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) nước CHXHCN Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn đã phối hợp với cơ quan tư vấn là Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tiến hành nghiên cứu khảo sát và lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng khu nhà ở thương mại Bắc Vinh tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Báo cáo được lập với những mục đích sau: - Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường nền khu vực thực hiện Dự án. - Phân tích khoa học và dự báo những tác động tích cực và tiêu cực, các tác động trực tiếp và gián tiếp do hoạt động của Dự án tới môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực thực hiện Dự án và các vùng phụ cận. - Đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý và kỹ thuật công nghệ giúp phòng tránh và giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường xung quanh trong quá trình hoạt động của Dự án nhằm bảo vệ môi sinh và đảm bảo sức khoẻ cộng đồng dân cư sống trong khu vực. Báo cáo này còn cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm quản lý tốt vấn đề môi trường trong quá trình hoạt động của khu đô thị, đồng thời cũng giúp cho Chủ đầu tư có những thông tin cần thiết để lựa chọn các giải pháp tối ưu nhằm khống chế, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khoẻ công nhân và môi trường. 2. Các căn cứ để lập báo cáo 2.1. Căn cứ pháp lý Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được lập trên cơ sở tuân thủ các văn bản pháp lý hiện hành sau đây: - Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam (29/11/2005). - Luật Xây dựng số 16/2003/QH ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. - Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ – CP. - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 21/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng. - Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về Đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trang 2 ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh - Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. - Quyết định số: 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/03/2008 của Bộ Trưởng Bộ XD về việc Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng. - Quyết định số: 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Trưởng Bộ XD về việc Ban hành: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”. - Quyết định số: 2828/QĐ.UBND-ĐT ngày 08/07/2008 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn được khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng: Khu nhà ở thương mại kết hợp nhà ở xã hội tại xã Nghi Kim - TP Vinh - tỉnh Nghệ An. - Quyết định số: 4133/QĐ.UBND-ĐT.C ngày 23/9/2008 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh. - Quyết định số 319/QĐ-TTG về việc rà soát, kiểm tra thực trạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 trên địa bàn cả nước, trong đó rà soát, kiểm tra thực trạng, công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006 - 2010 nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng do thủ tướng chính phủ ban hành. - Văn bản 5432/UBND-DT.C ngày 27/8/2008 về việc đổi tên gọi dự án: Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh. 2.2. Căn cứ kỹ thuật - Quyết định số 16/2008/BTNMT ngày 31/12/2008 ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường và Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. - Căn cứ TCVN 4449:1987 quy hoạch xây dựng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế. - Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, ban hành theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 18/12/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng. - Tiêu chuẩn về quy phạm thiết kế QHXD đô thị 20TCN (82-81) của Bộ Xây dựng. 2.3. Nguồn cung cấp số liệu và dữ liệu 2.3.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tiêu chuẩn Việt Nam - 2005. - Các biện pháp chống nóng, chống ô nhiễm không khí trong và ngoài nhà công nghiệp – PGS Hồng Hải Vi – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – 1993. - Môi trường sinh thái – Jacques vernier – Nhà xuất bản thế giới -1993. Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trang 3 ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh - Môi trường –Tiến sĩ KH Lê Huy Bá – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – 1997. - Xử lý nước thải – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Nhà xuất bản Xây dựng -1996. - Alexander P.Economopoulos - Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution. Parts I+II - WHO, Geneva, 1993. - WHO - Management of the Environment - Geneva, 1990. - Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội của hội đồng nhân dân xã Nghi Kim năm 2008 và phương hướng năm 2009. - Niên giám thống kê thành phố Vinh năm 2008. 2.3.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu của chủ dự án tạo lập - Báo cáo: “Dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà ở thương mại Bắc Vinh” do Công ty Cổ phẩn đầu tư xây dựng Trường Sơn (chủ dự án) cung cấp . - Thuyết minh Quy hoạch xây dựng khu nhà ở thương mại Bắc Vinh do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Đầu tư Xây dựng Nhà Việt (đơn vị tư vấn thiết kế) cung cấp. 3. Phương pháp áp dụng trong quá trình Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Đánh giá tác động môi trường là một quá trình đòi hỏi phải sử dụng kết hợp nhiều phương pháp để nhận dạng các tác động tiềm năng. Có thể liệt kê các phương pháp đã sử dụng trong báo cáo này như sau: • Phương pháp thống kê: Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý các số liệu về khí tượng thuỷ văn, kinh tế xã hội, môi trường tại khu vực thực hiện dự án. • Phương pháp điều tra xã hội học: được sử dụng trong quá trình điều tra các vấn đề về môi trường, kinh tế xã hội, lấy ý kiến tham vấn lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã Nghi Kim và cộng đồng dân cư xung quanh. • Phương pháp mạng lưới: Chỉ rõ các tác động trực tiếp và các tác động gián tiếp, các tác động thứ cấp và các tác động qua lại lẫn nhau. • Phương pháp tổng hợp, so sánh: Dùng để tổng hợp các số liệu thu thập được, so sánh với Tiêu chuẩn Môi trường Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Từ đó đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động của dự án. • Phương pháp ma trận: là phương pháp đánh giá tổng hợp các hoạt động của dự án với từng thông số hoặc các thành phần môi trường để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân, kết quả. Đây là phương pháp có độ tin cậy cao và trên cơ Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trang 4 ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh sở đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường có tính khả thi. • Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO: Được sử dụng để ước tính tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh khi triển khai xây dựng và thực hiện dự án. • Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: Nhằm xác định vị trí các điểm đo đạc, lấy mẫu các thông số môi trường phục vụ cho việc phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án. • Phương pháp hội thảo khoa học: Tham vấn ý kiến các chuyên gia về các vấn đề môi trường của dự án. 4. Tổ chức thực hiện ĐTM Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh, địa điểm xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn là đơn vị chủ đầu tư, thực hiện với sự tư vấn của Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ : 236 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại : 0383.250236; Fax: 0383.592198 Người đứng đầu: Phạm Anh Tuấn; Chức vụ: Giám đốc Danh sách cán bộ trực tiếp tham gia lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Bảng 1. Danh sách những người tham gia lập báo cáo ST T Họ và tên Chuyên môn Nhiệm vụ 1 Nguyễn Văn Khang Cử nhân Kinh tế Chủ đầu tư phối hợp cùng tư vấn 2 Phan Văn Việt Kỹ sư Công nghệ Môi trường Chủ nhiệm báo cáo 3 Lê Minh Tuấn Thạc sỹ Khoa học Môi trường Chuyên viên 4 Nguyễn Thị Thanh Tâm Cử nhân Môi trường Chuyên viên 5 Nguyễn Ngọc Tú Kỹ sư Công nghệ Môi trường Chuyên viên 6 Đặng Văn Mạnh Cử nhân Môi trường Chuyên viên 7 Lương Thế Lượng Cử nhân Địa lý – Môi trường Chuyên viên 8 Phan Thị Hồng Cử nhân Tin học Chuyên viên Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trang 5 TM D ỏn: Khu nh Thng mi Bc Vinh CHNG 1: Mễ T TểM TT D N 1.1. Tờn d ỏn Khu nh Thng mi Bc Vinh 1.2. Ch d ỏn Cụng ty C phn u t xõy dng Trng Sn a ch: Khu CNN Trng Thch, xó Nghi Thch, huyn Nghi Lc, tnh Ngh An i din l ụng: Nguyn Vn Khang; Chc v: Giỏm c in thoi: 0383.851115 1.3. V trớ a lý ca d ỏn V trớ khu t thuc xó Nghi Kim, nm dc theo ng ng Thai Mai, c gii hn bi: - Phớa Bc giỏp: ng liờn thụn, xúm 3, xó Nghi Kim ni ra QL1A; - Phớa Nam giỏp: Khu dõn c mt tin ng ng Thai Mai; - Phớa ụng giỏp: ng quy hoch v t chia lụ; - Phớa Tõy giỏp: ng vo UBND xó Nghi Kim; Khu t cỏch Tri tm giam Nghi Kim khong 300m, cỏch bói rỏc ụng Vinh khong 1.000 v cỏch khu dõn c 30 - 50m. Din tớch quy hoch: 6,319 ha. b đ ờ n g s ắ t b ắ c n a m đ i x ó m 2 n g h i k i m k h u d â n c x ó m 1 2 n g h i k i m q u â n k h u 4 t r u n g t â m x u ấ t k h ẩ u l a o đ ộ n g c h ế b i ế n t h ự c p h ẩ m b ộ đ ộ i t h ô n g t i n x ở n g 4 6 7 - q u â n k h u 4 đ à o t ạ o l á i x e kh u đấ t đã q u y h o ạc h c hi a l ô đ ờ n g s ắ t b ắ c n a m Q U ố C L ộ 1 A đ ờ n g 4 6 đ i t p . h c m đ i h à n ộ i c â y x ă n g đ ờ n g đ i k c n b ắ c v i n h đ ơ n v ị t r u n g t â m k h u d â n c đ ã b á m m ặ t đ ờ n g Q U ố C L ộ 1 A Q U ố C L ộ 1 A Đ I C ử A L ò đ ờ n g đ ặ n g t h a i m a i đ ờ n g n h ự a dâ n c x ó m 3 xã n gh i kim k h u d â n c đ ã q u y h o ạ c h đ ờ n g đ i k c n b ắ c v i n h đ i u b n d x ã n g h i k i m Ch u t: Công ty Cổ phần u t xõy dng Trng Sn n v t vn: Công ty TNHH Mt thnh viờn K thut Ti nguyờn v Mụi trng Trang 6 ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Hiện trạng sử dụng đất: Khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp. Bảng 1.1: Hiện trạng sử dụng đất STT Thành phần đất Diện tích(m 2 ) Tỷ lệ (%) 1 Đất trồng lúa và hoa màu 46.627,40 72,23 2 Đất trồng cỏ 10.531,36 18,62 3 Đất bị khai thác 4.252,52 6,36 4 Đất mộ xây 57,27 0,08 5 Đất khác 1.722,05 2,71 Tổng cộng 63.190 100,00 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 1.4.1. Mục tiêu của dự án Xây dựng khu nhà ở thương mại bao gồm khu chung cư thấp tầng kết hợp với siêu thị, dịch vụ, các công trình công cộng, các khu nhà ở biệt thự vườn và nhà ở liền kề. Bố cục về không gian kiến trúc, thiết kế về Đô thị mang tính hiện đại phù hợp với định hướng quy hoạch chung của khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái bền vững, đáp ứng nhu cầu mở rộng thành phố hiện tại. 1.4.2. Hình thức đầu tư Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới khu nhà ở thương mại. 1.4.3. Nội dung đầu tư 1.4.3.1. Cơ cấu tổ chức quy hoạch và phương án đề xuất  Định hướng xây dựng và phát triển không gian - Khai thác tối đa quỹ đất dọc theo tuyến đường bao quanh khu đất để xây dựng các dãy nhà liền kề và công trình dịch vụ thương mại. Bám theo các trục đường quy hoạch nhỏ và các đường giao thông nội bộ xây dựng các khu nhà biệt thự, khu nhà vườn. Chọn đường đi vào UBND xã Nghi Kim QH 16m làm tuyến tiếp cận chính để tạo trục chính cho cả khu Quy hoạch. Ngoài ra còn mở thêm các tuyến tiếp cận khu đất tạo hướng mở tạo nên sự bề thế và thông thoáng cho cả khu. Bên cạnh là khu chung cư 5 tầng và nhà ở xã hội, khu cây xanh là điểm kết nối các khu thuận lợi cho việc xây dựng các công trình công cộng như khu thể thao, nhà trẻ và công viên thư giãn. - Khai thác hiệu quả quỹ đất trong xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng. - Tổ chức phân lô đơn vị nhà ở hợp lý trong sử dụng có bố cục không gian kiến trúc hài hòa, thích hợp cho môi trường sống lâu dài của người dân. - Phát triển các khoảng xanh, khu thể dục thể thao tương ứng trong khu vực, bảo đảm vệ sinh môi trường cũng như cảnh quan khu vực. Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trang 7 ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh - Hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu phục vụ theo quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam.  Phương án cơ cấu quy hoạch phân khu chức năng Trên cơ sở định hướng quy hoạch ở trên và đặc điểm tự nhiên - xã hội của khu vực quy hoạch, cơ cấu phân khu chức năng bao gồm: - Khu chung cư thấp tầng; - Khu nhà ở xã hội; - Khu nhà phố liền kề; - Khu nhà ở biệt thự vườn loại A; - Khu nhà ở biệt thự vườn loại B; - Khu dịch vụ thương mại; - Khu nhà trẻ mẫu giáo; - Khu thể dục thể thao (TDTT) + cây xanh. 1.4.3.2. Quy hoạch sử dụng đất Tổ chức các lối tiếp cận khu quy hoạch từ đường Đặng Thai Mai và đường vào UBND xã Nghi Kim. Hệ thống các mạng đường giao thông nội bộ được tổ chức theo dạng hình ô bàn cờ nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất cao của các khu chức năng, đặc biệt là các khu ở.  Khu trung tâm thương mại và dịch vụ là cửa ngõ cho trung tâm của toàn khu, được bố trí bám theo trục đường vào UBND xã Nghi Kim nhằm tạo được điểm nhìn tốt, cũng như thuận tiện trong giao dịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân sống nơi đây.  Sân chơi TDTT, nhà trẻ, công viên cây xanh: được bố trí ở trung tâm khu quy hoạch và một vài điểm nghỉ để trồng công viên cây xanh, tạo môi trường khí hậu tốt cho khu quy hoạch.  Khu vực công trình nhà ở: - Nhà ở chung cư 5 tầng số lượng: 2 nhà xây dựng căn hộ có diện tích sàn từ 50-100m 2 /hộ. Tổng căn hộ khoảng 80 hộ. - Nhà ở xã hội 5 tầng, căn hộ có diện tích sàn từ 35-60m 2 /hộ. Tổng số căn hộ khoảng 50 hộ. Nhà ở xã hội bố trí cạnh nhà chung cư cao tầng tạo nên cụm công trình đồng nhất đồng thời góp phần làm hài hòa cho toàn khu cũng như giải quyết vấn đề ở cho người dân. - Nhà ở biệt thự loại A, có diện tích đất từ 750-800m 2 /hộ, mật độ xây dựng 20-30% tầng cao trung bình 2 tầng, chỉ tiêu đất ở 35m 2 /người. - Nhà ở biệt thự loại B, có diện tích đất từ 300-400m 2 /hộ, mật độ xây dựng 35-40%, tầng cao trung bình 2.5, chỉ tiêu đất ở 25m 2 /người. Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trang 8 ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh - Nhà phố liền kề, có diện tích đất từ 145-200m 2 /hộ, mật độ xây dựng 60- 70% tầng cao trung bình 3.0 tầng, chỉ tiêu đất ở 20m 2 /người. Bảng 1.2: Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất STT Ký hiệu Thành phần đất Diện tích (m 2 ) Tỷ lệ (%) Tầng cao 1 CC Chung cư 5 tầng 5.061,97 8,01 5 2 OXH Nhà ở xã hội 2.525,25 3,99 5 3 LK Khu nhà liền kề 13.649,13 21,06 3 4 BTA Khu biệt thự loại A 3.176 5,02 2 5 BTB Khu biệt thự loại B 10.760,64 17,02 2,5 6 TM Dịch vụ thương mại 3.223,99 5,10 2 7 NT Khu nhà trẻ - mẫu giáo 2.503,18 3,96 1 8 TDTT-CX Khu TDTT - Cây xanh 6.723,84 10,64 9 Giao thông & đất khác 15.566,00 24,66 Tổng cộng 63.190,00 100,00 1.4.3.3. Tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc * Tổng diện tích khu đất : S KĐ = 63.190 m 2 . * Diện tích đất xây dựng : S XĐ = 16.620 m 2 . Mật độ xây dựng : S XĐ /S KĐ = 26,30%.  Khu chung cư 5 tầng: 5.061,97 m 2 Bố trí quỹ đất dành cho xây dựng chung cư 5 tầng ở trục trung tâm của khu quy hoạch tạo mối quan hệ dạng gắn kết cung như tiếp cận dễ dàng thuận tiện, tầng đế sử dụng một phần làm nhà xe và quản lý mật độ xây dựng 28%. - Số lượng nhà : 2 - Tổng diện tích xây dựng : 1.400 m 2 - Tổng diện tích sàn : 6.500 m 2  Khu nhà ở xã hội: 2.525,25 m 2 Bố trí nhà ở xã hội cạnh khu chung cư tạo nên sự thống nhất về hình dáng và đồng nhất trong quy hoạch, tầng 1 sử dụng một phần làm nhà xe và quản lý một phần bố trí các hộ, mật độ xây dựng 28% - Số lượng nhà : 1 - Tổng diện tích xây dựng : 700 m 2 - Tổng diện tích sàn : 3.200 m 2  Khu nhà phố liền kề: 1.364 913 m 2 Có diện tích bình quân từ 148-200 m 2 /hộ (8x18.5m, 8x22m, 9.5x22m). Bố trí chủ yếu thành dãy phố liên tục dọc theo các đường quy hoạch. Dãy phố có chiều cao trung bình là 03 tầng (01 trệt và 02 lầu) - Số lượng nhà : 79 nhà - Diện tích xây dựng m 2 /1 công trình : 90-120 m 2 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trang 9 ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh - Diện tích xây dựng : 79.000 m 2 - Tổng diện tích sàn : 237.000 m 2  Khu nhà biệt thự vườn loại A: 3.176 m 2 Đây là điểm riêng đặc biệt của khu quy hoạch, các lô đất rộng lý tưởng cho việc xây dựng các công trình biệt thự sinh thái thân thiện với môi trường. Tránh được hiện tượng nhập hợp các lô nhỏ thành lô to ở các khu tạo nên mất cân đối và ảnh hưởng mỹ quan chung, diện tích bình quân từ 750-800 m 2 /hộ. Tầng cao trung bình là 2 tầng. - Số lượng nhà : 4 nhà - Diện tích xây dựng m 2 /1 công trình : 250 m 2 - Diện tích xây dựng : 800 m 2 - Tổng diện tích sàn : 1.600 m 2  Khu nhà biệt thự vườn loại B: 10.760,64 m 2 Diện tích bình quân từ 260-380 m 2 /hộ. Tầng cao trung bình là 2,5 tầng. - Số lượng nhà : 33 nhà - Diện tích xây dựng m 2 /1 công trình : 120 m 2 - Diện tích xây dựng : 3.960 m 2 - Tổng diện tích sàn : 7.920 m 2  Khu dịch vụ thương mại: 3.223,99 m 2 - Tầng cao trung bình : 2 tầng - Số lượng nhà : 1 nhà - Diện tích xây dựng m 2 /1 công trình : 1.200 m 2 - Diện tích xây dựng : 1.200 m 2 - Tổng diện tích sàn : 2.400 m 2  Nhà trẻ - mẫu giáo: 2.530,18 m 2 - Tầng cao trung bình : 1 tầng - Số lượng nhà : 1 nhà - Diện tích xây dựng m 2 /1 công trình : 600 m 2 - Diện tích xây dựng : 600 m 2 - Tổng diện tích sàn : 600 m 2 1.4.3.4.Giải pháp thiết kế hạ tầng , kết cấu và kiến trúc  San nền Hiện tại khu đất có địa hình tự nhiên tương đối bằng phẳng, chủ yếu là diện tích đất nông nghiệp. - Cao nhất: 4,7 m. - Thấp nhất: 4,15 m. - Cao độ cao bình quân: 4,4 m. • Nguyên tắc thiết kế: Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trang 10 [...]... xanh, khụng gian m - - +++ - - +++ +++ - +++ - +++ ++ +++ - ++ +++ +++ +++ - (- - -) : tỏc ng xu n mụi trng (mc nng) (- -) : tỏc ng xu trung bỡnh (- ) : tỏc ng nh (+) : tỏc ng cú li Nhn xột: Cú th nhn thy rng, bờn cnh nhng tỏc ng bt li ti mụi trng thỡ vic thc hin d ỏn cng cú nhiu tỏc ng cú li cho ngi dõn a phng nh to qu nh, cỏc cụng trỡnh cụng cng khu nh v c s h tng phc v trc tip cho ngi dõn xó Nghi. .. v trớ cỏch Quy nh ca c quan Mỏy múc thit b thit b 15m dch v cụng cng Hoa (dBA) K (dBA) Mỏy úng cc 9 0-1 04 95 Sa mỏy v mỏy khoan 7 6-9 9 75 Xe ti 7 0-9 6 75 Mỏy cu 7 5-9 6 75 Xe lu 7 2-8 8 75 Mỏy kộo 7 3-9 6 75 Mỏy san i t 7 7-9 5 7 5-8 0 Xe tri bờtụng nha atphan 8 2-9 2 80 Mỏy trn bờtụng 7 1-9 0 75 Mỏy phỏt in 7 0-8 2 75 Mỏy m rung 7 0-8 0 75 Mc n trong cỏc hot ng xõy dng c bit c ỏnh giỏ nh sau: - Cỏc hot ng trn bờtụng Mc... TM D ỏn: Khu nh Thng mi Bc Vinh Bng 3.3: Cỏc tỏc ng mụi trng ch yu ca d ỏn S TT Cỏc thnh phn mụi trng Hot ng ca d ỏn t i sng Nc Nc Khụng Cht Ting dõn a mt ngm khớ thi rn n phng 1 Thay i s dng t - 2 Phỏt trin giao thụng - - - +++ 3 Phỏt trin thng mi v dch v - - - - +++ 4 Phỏt trin nh - - - - +++ 5 Phỏt trin h thng cp nc - - 6 Phỏt trin h thng thoỏt nc - - 7 Phỏt trin h thng in 8 Phỏt... 0,98 - 8 SO4 2- mg/l 5,2 4,7 400 9 Cl - mg/l 91 109 250 10 Fe mg/l 0,7 0,58 5 11 Cu mg/l 0,12 0,9 1,0 12 Mn mg/l 0,18 0,23 0,5 13 Zn mg/l 0,16 0,27 3,0 14 Coliform MPN/100ml 0 0 3 (Ngun: Trung tõm Kim nh an ton thc phm - MT, Trng i hc Vinh thỏng 03/2009) Ghi chỳ: V trớ im ly mu: + N1: Mu nc ging khoan ly ngoi khu vc thc hin d ỏn, ti nh ụng Hi thuc khu dõn c xúm 3, xó Nghi Kim + N2: Mu nc ging khoan ly... ly mu - 1: Mu t c ly trong khu vc thc hin d ỏn - 2: Mu t c ly ngoi khu vc thc hin d ỏn, nm v phớa ụng cỏch khu vc thc hin d ỏn khong 100 m, thuc khu dõn c xúm 12 xó Nghi Kim Ti khu vc d ỏn v xung quanh l t cỏt bc mu, v mt kt cu, t cú thnh phn c gii nh, xp kộm, cu trỳc ri rc, hm lng dinh dng nghốo Mụi trng t khu vc d ỏn nhỡn chung cha cú du hiu ụ nhim cỏc yu t hoỏ hc vỡ vựng t ch n thun nụng nghip... 4KW/BT - Cp in cho cỏc nh lin k: 2KW/h - Cp in cho khu chung c: 30W/m2 - Cp in cho khu nh xó hi 20W/m2 - Cp in cho khu TT thng mi + nh tr: 25W/m2 - Ly h s ng thi s dng in gia cỏc h Kt = 0.7 - Chiu sỏng cụng cng ly 10KW/Km Phõn tớch cụng sut ca cỏc trm bin th Phõn tớch cụng sut cỏc trm bin th ch tớnh cho 37 bit th, 80 nh lin k v 2 khu chung c cao cp v dch v thng mi, khu nh xó hi v nh tr i vi khu chung... 43 13 < 15 7 COD mg/l 24 < 30 8 9 10 11 12 13 14 NO 2- (tớnh theo N) NO 3- (tớnh theo N) ClColiform Fe Tng P SO4 2- mg/l mg/l mg/l MPN/100ml mg/l mg/l mg/l 0,017 1,1 93 105 0,32 0,08 36 0,04 10 600 7500 1,5 0,3 - 5,5 ữ 9 50 4 - (Ngun: Trung tõm Kim nh an ton thc phm - MT, Trng i hc Vinh thỏng 03/2009) Ghi chỳ: + M1: Mu nc mt khu vc thc hin d ỏn (nc ao khu vc d ỏn) Nhn xột: Giỏ tr tt c cỏc ch tiờu phõn... ốC QU khu đất đã quy hoạch chia lô 46 ửA nd ub đi oạ gđ yh i kc qu ng đườ g đặ n ng đườ ĐI C kim hi ng xã h vin đã ắc nb cư a nhự A ộ1 n m na bắc khu dâ g im hi k 2 ng m1 sắt u kh đ ườn xó cư dân ng đườ dân cư xóm 3 xã nghi kim L ốC QU m xó đi 2n im ik gh hà đi tp đi Ch u t: Công ty Cổ phần u t xõy dng Trng Sn n v t vn: Công ty TNHH Mt thnh viờn K thut Ti nguyờn v Mụi trng m hc Trang 18 TM D ỏn: Khu. .. Mụi trng Trang 35 TM D ỏn: Khu nh Thng mi Bc Vinh Nh vy - Khu t trờn thun li cho vic khai thỏc xõy dng - t rung, trng c chim trờn 90% - Khụng phi gii phúng mt bng nhiu (tr din tớch cú ngha a chim 0,08% tng din tớch) - Chi phớ n bự thp - Giao thụng thun li Nh vy phn ln t canh tỏc s c chuyn thnh t ụ th Vic thay i s dng t l mt tỏc ng ln n mụi trng ca d ỏn c bit tỏc ng ti i sng ca ngi dõn mt t canh tỏc,... trng Trang 21 TM D ỏn: Khu nh Thng mi Bc Vinh 1 Thnh phn c gii ca t: - Cp ht: 2 ữ 0,2 mm - Cp ht: 0,2 ữ 0,02 mm - Cp ht: < 0,002 mm % % % 53,0 29,1 9,3 2 Hm lng K2O tng s % 0,014 0,006 3 Hm lng CaO g/kg t khụ 22,9 25,5 4 5 Hm lng Al2O3 Mựn g/kg t khụ % 150 1,25 155 1,49 52,0 30,1 9,7 TCVN 5257 90 TCVN 4053 85 TCVN 4053 85 AEA Tiurin (Ngun: Trung tõm Kim nh an ton thc phm - MT, Trng i hc Vinh thỏng . dựng Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh tại xã Nghi Kim - TP Vinh - Nghệ An là phù hợp và cần thiết. Đây là một dự án xây dựng khu dân cư đô thị phức hợp cộng đồng nhà ở bao gồm các kiến trúc nhà ở. chi tiết xây dựng: Khu nhà ở thương mại kết hợp nhà ở xã hội tại xã Nghi Kim - TP Vinh - tỉnh Nghệ An. - Quyết định số: 4133/QĐ.UBND-ĐT.C ngày 23/9/2008 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt. sở định hướng quy hoạch ở trên và đặc điểm tự nhiên - xã hội của khu vực quy hoạch, cơ cấu phân khu chức năng bao gồm: - Khu chung cư thấp tầng; - Khu nhà ở xã hội; - Khu nhà phố liền kề; - Khu
- Xem thêm -

Xem thêm: dtm khu nhà ở thương mại bắc vinh tại xã nghi kim - tp vinh - nghệ an, dtm khu nhà ở thương mại bắc vinh tại xã nghi kim - tp vinh - nghệ an, , Bảng 1.2: Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, Bảng 1.5: Tính toán công suất nước chữa cháy, Bảng 1.6: Tiến độ thực hiện dự án, Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu môi trường đất khu vực dự án, Bảng 3.2: Nguồn tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành, Bảng 3.7: Mức ồn phát sinh từ các máy móc thiết bị xây dựng, Bảng 3.8: Thành phần của rác thải sinh hoạt, Bảng 4.1: Các biện pháp cho mỗi giai đoạn công trình, Bảng 4.2: Tính chất nước thải sinh hoạt, Bảng 4.3: Hệ thống phân loại rác tại nguồn trong khu nhà ở thương mại Bắc Vinh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm