báo cáo thực tế về công ty cổ phần sản xuất và thương mại bắc hưng

43 814 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:47

Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 1 Lớp KHQL K5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA VĂN - XÃ HỘI  BÁO CÁO THỰC TẾ Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Hòa Lớp : Khoa học quản lý k5 Người hướng dẫn : Trần Đông Xuân Địa điểm : Phòng tổ chức – hành chính, Công ty CP SX&TM Bắc Hưng Thời gian : 01/7/2010 - 31/07/2010 Thái Nguyên, tháng 8 năm 2010 Thái Nguyên, tháng 5 năm 2010 Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học MỤC LỤC MỤC LỤC 2 LỜI CẢM ƠN 4 PHẦN NỘI DUNG 6 CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP SX&TM BẮC HƯNG 6 1.1. Mục tiêu của tổ chức 6 1.1.1. Mục tiêu định tính 6 1.1.2. Mục tiêu định lượng 6 1.1.3. Vai trò của các chủ thể trong quá trình thực hiện mục tiêu của tổ chức 6 1.1.4. Sơ đồ hóa cây mục tiêu 7 1.2. Cơ cấu tổ chức 7 1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 7 1.2.2. Thực trạng nhân lực tại công ty CP SX&TM Bắc Hưng 10 1.3. Chính sách đào tạo và phát triển nhân lực 11 1.3.1. Thực trạng công tác đào tạo trong công ty 11 12 1.3.2. Kế hoạch đào tạo trong thời gian từ 3-6 tháng 13 1.4. Hệ thống thông tin trong quản lý 14 1.5. Các yếu tố cấu thành văn hóa của tổ chức 17 1.6. Môi trường làm việc 24 1.6.1. Môi trường vĩ mô 24 1.6.2. Môi trường vi mô 28 SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 2 Lớp KHQL K5 Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học 1.6.3. Môi trường nội bộ 31 CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 34 2.1. Mô tả công việc “Trưởng phòng tổ chức hành chính” 34 2.2. Mô tả công việc “Nhân viên phòng tổ chức hành chính” 35 2.3. Mô tả công việc “Sinh viên thực tế phòng tổ chức - hành chính” 37 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY 39 PHẦN KẾT LUẬN 41 PHỤ LỤC 42 SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 3 Lớp KHQL K5 Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ông Trần Đông Xuân – Trưởng phòng tổ chức – hành chính, công ty CP SX&TM Bắc Hưng, chị Nguyễn Thị Nhài – Nhân viên phòng tổ chức – hành chính cùng toàn thể cán bộ, công nhân, nhân viên trong công ty đã giúp đỡ tác giả trong quá trình thực tế và hoàn thành báo cáo thực tế. Tác giả cũng xin cảm ơn Khoa Văn – Xã hội đã tạo điều kiện cho lớp Khoa học quản lý K5 nói chung cũng như bản thân tác giả nói riêng đã có một chuyến thực tế thật hữu ích. Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hòa SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 4 Lớp KHQL K5 Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học LỜI NÓI ĐẦU Thực hiện chương trình đào tạo nghành cử nhân Khoa học quản lý khóa học 2007 – 2011, Khoa Văn – Xã hội, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên có tổ chức một chuyến thực tế kéo dài 1 tháng (từ ngày 01/7/2010 – 31/7/2010) cho các sinh viên lớp Khoa học quản lý K5 để sinh viên có điều kiện tiếp cận, nhận diện các hoạt động quản lý và chuẩn bị cho việc lựa chọn chuyên nghành học vào năm thứ tư. Việc chọn địa điểm thực tế là do sinh viên tự liên hệ. Bản thân tác giả có nguyện vọng học chuyên nghành quản lý nguồn nhân lực để khi ra trường có thể được vào các công ty làm việc. Bởi đây là nơi có nhiều chính sách đãi ngộ, có nhiều cơ hội học tập và phát triển khả năng làm việc. Chính vì những lý do trên tác giả đã liên hệ với Công ty CP SX&TM Bắc Hưng là địa điểm thực tế. Công ty CPSX&TM Bắc Hưng được thành lập tháng 10 năm 2003 với ngành nghề chính là sản xuất vật liệu xây dựng. Địa điểm đặt tại xã Tân Chi - huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh. Tháng 5 năm 2005, công ty đi vào hoạt động, ban đầu công ty có 150 lao động, đến đầu năm 2008 công ty mở rộng sản xuất, xây dựng thêm 1 dây chuyền sản xuất gạch đặc. Hiện nay công ty có 295 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông là người trong huyện Tiên Du và một số huyện lân cận. Công ty có một Hội đồng quản trị đồng thời cũng là ban giám đốc, và có 5 phòng ban chức năng: Phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng vật tư, phòng tổ chức hành chính và xưởng sản xuất. Để thuận lợi cho việc hoàn thành báo cáo, tác giả đã xin thực tế tại Phòng tổ chức - hành chính của công ty. Bởi khi thực tế tại đây tác giả có thể học hỏi những kinh nghiệm của các nhân viên làm việc tại đây để đến khi vào học chuyên nghành có một cái nhìn khái quát hơn về nghành quản lý nguồn nhân lực. SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 5 Lớp KHQL K5 Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP SX&TM BẮC HƯNG 1.1. Mục tiêu của tổ chức Đối với một tổ chức nói chung cũng như Công ty CP SX&TM Bắc Hưng nói riêng khi thành lập đều phải có mục tiêu để duy trì hoạt động của nó. Do đó, Công ty có mục tiêu chung là: nâng cao năng suất lao động, mở rộng quy mô sản xuất đồng thời tăng cường các công tác hoạt động đoàn thể, tạo cho cán bộ, công nhân, nhân viên trong công ty có môi trường làm việc thuận lợi. 1.1.1. Mục tiêu định tính - Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng tay nghề và trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ. - Tăng cường các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Tiên Du xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho mẹ anh hùng liệt sỹ địa bàn huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh. - Phấn đấu tiếp tục đạt danh hiệu “Công sở văn hóa”, “Chi bộ trong sạch”. Tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú, kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức cho các Đảng viên. 1.1.2. Mục tiêu định lượng Thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2010 so với năm 2009 đạt 120%. 1.1.3. Vai trò của các chủ thể trong quá trình thực hiện mục tiêu của tổ chức Các chủ thể ở đây có nghĩa là các cán bộ, công nhân, nhân viên trong Công ty. Mỗi chủ thể có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu. SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 6 Lớp KHQL K5 Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học Thông qua mục tiêu của Công ty, mỗi cá nhân phải tự lập một kế hoạch cá nhân để thực hiện mục tiêu chung đó. Khi mục tiêu được đưa vào thực hiện thì các nhà quản lý, những người lãnh đạo có vai trò giám sát cán bộ, công nhân, nhân viên trong công ty đảm bảo rằng mục tiêu đó được thực hiện một cách chính xác và có hiệu quả nhất. 1.1.4. Sơ đồ hóa cây mục tiêu 1.2. Cơ cấu tổ chức 1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty CP SX&TM Bắc Hưng * Mô hình trên được xây dựng theo loại hình cơ cấu tổ chức: + Hội đồng quản trị - Ban giám đốc: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc (Ông Nguyễn Đăng Giong) là người thay mặt cho Hội đồng quản trị - Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 7 Lớp KHQL K5 Ban giám đốc Phòng vật tư Phòng kế toán Phòng tổ chức hành chính Phòng kinh doanh X ưởng sản xuất Mục tiêu chung Mục tiêu định tính Mục tiêu định lượng Tăng cường côn tác giáo dục tư tưởng chính trị Tăng cường các hoạt động đoàn thể Phấn đấu tiếp tục đạt danh hiệu công sở văn hóa… Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2010 so với năm 2009 đạt 120%. Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học động khác của công ty. Do vậy, mọi mệnh lệnh của Chủ tịch hội đồng quản trị - Giám đốc, người lao động phải chấp hành. Giúp việc cho Chủ tịch hội đồng quản trị - Giám đốc còn có Phó chủ tịch hội đồng quản trị (Ông Lê Nhật Tân) và Phó giám đốc (Ông Trương Viết Đoàn). + Phòng tổ chức – hành chính: Bao gồm có 14 người, trong đó có 1 trưởng phòng, 1 nhân viên hành chính, 6 người làm bảo vệ, 5 người làm cấp dưỡng. Phòng tổ chức - hành chính có nhiệm vụ - Xây dựng bộ máy quản lý, đơn vị sản xuất, chức danh nhân viên, sắp xếp bố trí cán bộ, công nhân vào các vị trí sản xuất, công tác phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ năng lực, tay nghề nhằm phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công nhân trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. công nhân có phẩm chất đạo đức, giác ngộ chính trị, có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng việc sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường. - Quản lý hồ sơ, kịp thời bổ sung vào hồ sơ thay đổi về bản thân, gia đình cán bộ, công nhân, lập báo cáo về lao động – tiền lương. - Lập kế hoạch lao động – tiền lương theo kỳ sản xuất kinh doanh, tính chi trả tiền lương theo tiến độ sản xuất, hàng tháng xây dựng quy chế trả lương, thưởng, phạt, duyệt công, nghiên cứu các chế độ chính sách, luật lao động, xây dựng quy chế để áp dụng vào công ty và phổ biến cho cán bộ công nhân biết. - Phụ trách công tác phát thuốc cho công nhân bị ảnh hưởng do trong quá trình làm việc. - Phụ trách tổ bảo vệ và các bữa ăn của công nhân khi họ làm thêm… + Phòng kế toán: có 8 người và có nhiệm vụ - Tổ chức sắp xếp các bộ phận kế toán, thống kê trong phòng một cách hợp lý và khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về công tác kế toán – tài chính, thống kê. - Ghi chép phản ánh được các số liệu hiện có về tình hình vận động của toàn bộ tài sản công ty. - Phản ánh chính xác tổng số vốn hiện có và các nguồn hình thành vốn. Xác định hiệu quả sử dụng đồng vốn đưa vào sản xuất kinh doanh. Tham gia lập các dự toán phương án kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ kinh doanh khác. SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 8 Lớp KHQL K5 Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học Quyết toán bóc tách các khoản thu từ hoạt động bán hàng và tổng chi phí sản xuất. Tính toán hiệu quả kinh tế, lợi nhuận đem lại cho Công ty. - Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định của luật kế toán, thống kê, chế độ tài chính của Nhà nước. Thực hiện đúng yêu cầu về quy định báo cáo quyết toán thống kê hàng tháng, quý, năm với chất lượng cao, chính xác, kịp thời trung thực. Trích nộp đầy đủ các khoản thuế vào ngân sách nhà nước. - Tham mưu đắc lực cho lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực kinh doanh, vật tư, tiền vốn, tập hợp các số liệu thông tin kinh tế kịp thời cho lãnh đạo Công ty điều hành sản xuất. - Định kỳ phân tích hoạt động kinh tế tài chính được tổ chức. Tham gia tích cực trong khâu lập kế hoạch sản xuất, thu - chi tài chính… các kế hoạch định hướng lâu dài cho các năm sau. + Phòng kinh doanh: Có 9 người và Có nhiệm vụ - Tham mưu cho giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh - Liên hệ các nhà thầu xây dựng, các công trình để bán các sản phẩm cho họ. - Tổ chức tiếp thị, thu thập thông tin, tổ chức bán hàng, tìm hiểu diễn biến của thị trường để tổ chức kinh doanh hiệu quả. + Phòng vật tư: Có 6 người và có nhiệm vụ - Phụ trách các công việc liên quan đến khâu nhập nguyên liệu để sản xuất. Chẳng hạn như số lượng than, các dụng cụ phục vụ cho công nhân làm việc. + Xưởng sản xuất: Bao gồm các tổ: tạo hình, va gông, đốt lò, ra lò, cơ khí, xây than và máy ủi. Nhân lực của mỗi tổ tùy theo khối lượng công việc. Xưởng sản xuất có nhiệm vụ: - Sản xuất gạch Tuynel theo dây chuyền công nghệ của Ucraina. SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 9 Lớp KHQL K5 Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học Như vậy, mô hình cơ cấu tổ chức trên là mô hình cơ cấu tổ chức theo chức năng. Mỗi phòng ban đều có những nhiệm vụ, chức năng riêng, đều chịu sự điều hành của ban giám đốc. * Ưu điểm của mô hình này là: - Có sự phân công lao động theo chuyên môn hóa, nhiệm vụ rõ ràng. Chẳng hạn như phòng kế toán thì chủ yếu là phụ trách các công việc liên quan đến tài chính kế toán, phòng tổ chức – hành chính thì phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo công nhân, nhân viên, phụ trách nhà bếp… Như vậy sẽ không có sự chồng chéo các công việc với nhau. - Thuận lợi trong bồi dưỡng, đào tạo, kế thừa kinh nghiệm. * Nhược điểm: Tuy có một số ưu điểm như vậy nhưng cơ cấu tổ chức theo chức năng cũng có một số nhược điểm sau: - Nhân viên làm việc chịu nhiều sự quản lý khác nhau. - Có sự chồng chéo trách nhiệm và quyền lực. - Đối với cơ cấu tổ chức theo chức năng khi nhà quản lý cần đưa ra các quyết định đôi khi có cách nhìn hẹp nên việc ra quyết định bị bó hẹp trong một lối tư duy. 1.2.2. Thực trạng nhân lực tại công ty CP SX&TM Bắc Hưng Hiện tại công ty có khoảng 295 cán bộ, công nhân. Trong đó, có 9 người có trình độ đại học, 15 người có trình độ cao đẳng, 20 người có trình độ trung cấp, còn lại là những người có trình độ THPT. Vì là doanh nghiệp sản xuất nên hầu hết công nhân làm việc ở đây chỉ cần sức khỏe là chủ yếu, chỉ có những người làm văn phòng, kế toán, phòng kinh doanh mới cần có trình độ. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp có quy mô gần 300 công nhân trong đó có 9 người có trình độ đại học, 15 người trình độ cao đẳng, 20 người có trình độ trung cấp thì chất lượng nhân lực chưa thực sự cao. Để có cách nhìn một cách tổng quát về nhân lực trong công ty, tác giả sử dụng phương pháp phân tích SWOT để chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 10 Lớp KHQL K5 [...]... tả công việc của “Nhân viên phòng tổ chức - hành chính” – Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Bắc Hưng Yếu tố Các dữ kiện Họ và tên Nguyễn Thị Nhài Chức danh Nhân viên phòng tổ chức – hành chính, Công ty CP SX&TM SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 35 Lớp KHQL K5 Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học Bắc Hưng Nhiệm vụ Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính nhân sự, văn thư, phụ trách nhà bếp + Thực. .. công nghệ của Ucraina, đặc biệt là sản xuất gạch Tuynel Năm 2008, công ty đã chứng tỏ được sự phát triển của mình bằng việc mở rộng thêm một dây chuyền sản xuất mới với công nghệ hiện đại, tạo công ăn việc làm cho hơn 100 công nhân Điều này chứng tỏ rằng áp dụng khoa học công nghệ vào việc sản xuất giúp công ty phát triển hơn * Môi trường quốc tế SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 27 Lớp KHQL K5 Báo cáo thực tế. .. trường kỹ thuật – công nghệ Kỹ thuật – công nghệ sản xuất là yếu tố quyết định đến năng suất chất lược và giá thành sản phẩm Kỹ thuật – công nghệ hiện đại tiên tiến là điều kiện để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao chất lượng cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty CP SX&TM Bắc Hưng nói riêng Công ty CP SX&TM Bắc Hưng được thành lập sản xuất vật liệu... Công ty CP SX&TM Hòa Tiến… Những công ty này cạnh tranh với Công ty thường là về chất lượng, giá cả, phương thức phục vụ khách hàng… - Các đối thủ cạnh tranh mới gia nhập nghành, đây là những đối thủ rất đáng chú ý VD: Công ty CP SX&TM Đồng Tâm, Công ty CP SX&TM Đồng nguyên Đây là những công ty có địa điểm gần với Công ty Những công ty này có tiềm lực mạnh về vốn và công nghệ mới bởi họ mới được thành... và phát triển của Công ty, Công ty có đạt được mục tiêu đề ra hay không cũng là phụ thuộc vào yếu tố này Vì Công ty là công ty sản xuất nên có nguồn lực đảm bảo thì mọi hoạt động của Công ty được diễn ra một cách đều đặn Do đó, khi quản lý nguồn nhân lực, nhà quản lý cần: - Xác định nhu cầu về lao động của Công ty - Tuyển chọn, tuyển dụng đúng đối tượng, phù hopepj với nhu cầu nhân lực Chẳng hạn, Công. .. công ty tác giả xin đưa ra bản chỉ báo nhân lực hiện tại trong công ty Vì số lượng cán bộ, công nhân, nhân viên trong Công ty tương đối nhiều nên tác giả chỉ đưa ra bản chỉ báo nhân lực của Công ty đối với những nhân viên làm việc trong khối văn phòng (Phụ lục) 1.3 Chính sách đào tạo và phát triển nhân lực 1.3.1 Thực trạng công tác đào tạo trong công ty Với tính chất là doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ... cầu nhân lực Chẳng hạn, Công ty hoạt động chủ yếu là sản xuất nên cần tuyển chọn những người có sức khỏe để có thể tham gia lao động làm tăng năng suất, sản lượng cho Công ty - Phân công lao động khoa học hợp lý để sử dụng khai thác tối đa nguồn lực lao động của Công ty VD: Trong quá trình sản xuất, Công ty đã phân chia SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 31 Lớp KHQL K5 Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học theo... mọi công việc sẽ được tiến hành một cách thuận lợi và có hiệu quả Đối với công ty CP SX&TM Bắc Hưng cũng vậy Các cán bộ, công nhân trong công ty đều tin rằng chỉ cần cố gắng làm việc thì sẽ làm cho công ty ngày càng phát triển hơn Hơn nữa, giá trị theo đuổi mà công ty hướng tới đó là sản xuất ra các loại vật liệu xây dựng với chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý, làm hài lòng khách hàng khi mua sản. .. công việc “Trưởng phòng tổ chức hành chính” Bản mô tả công việc của “Trưởng phòng tổ chức hành chính” – Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Bắc Hưng Yếu tố Các dữ kiện Họ và tên Trần Đông Xuân Chức danh Trưởng phòng tổ chức – hành chính Nhiệm vụ Phụ trách các công việc liên quan đến vấn đề nhân sự, tổ chức sự kiện + Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự: tuyển dụng, các chế... nhóm áp lực xã hội và ngược lại Như vậy, môi trường vi mô là môi trường tác động đặc thù của Công ty Các yếu tố của môi trường vi mô tác động trực tiếp và đơn lẻ đến hoạt động và kết quả hoạt động của Công ty, nếu đầu tư nghiên cứu, công ty có thể kiểm soát phần nào các yếu tố của môi trường vi mô Chẳng hạn: Công ty đưa ra những kế SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 30 Lớp KHQL K5 Báo cáo thực tế Trường Đại học . nên họ vẫn ở lại với công ty cũ. Tiểu biểu như công ty CP SX&TM Bắc Hưng, Những công nhân đã làm việc từ khi công ty mới thành lập nhưng đến nay họ vẫn gắn bó với công ty, không có ý định. quát hơn về nghành quản lý nguồn nhân lực. SV: Nguyễn Thị Thu Hòa 5 Lớp KHQL K5 Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP SX&TM BẮC HƯNG 1.1 K5 Báo cáo thực tế Trường Đại học Khoa học Quyết toán bóc tách các khoản thu từ hoạt động bán hàng và tổng chi phí sản xuất. Tính toán hiệu quả kinh tế, lợi nhuận đem lại cho Công ty. - Thực

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • MỤC LỤC

 • LỜI CẢM ƠN

 • PHẦN NỘI DUNG

 • CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP SX&TM BẮC HƯNG

  • 1.1. Mục tiêu của tổ chức

   • 1.1.1. Mục tiêu định tính

   • 1.1.2. Mục tiêu định lượng

   • 1.1.3. Vai trò của các chủ thể trong quá trình thực hiện mục tiêu của tổ chức

   • 1.1.4. Sơ đồ hóa cây mục tiêu

  • 1.2. Cơ cấu tổ chức

   • 1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

   • 1.2.2. Thực trạng nhân lực tại công ty CP SX&TM Bắc Hưng

  • 1.3. Chính sách đào tạo và phát triển nhân lực

   • 1.3.1. Thực trạng công tác đào tạo trong công ty

   • 1.3.2. Kế hoạch đào tạo trong thời gian từ 3-6 tháng

  • 1.4. Hệ thống thông tin trong quản lý

  • 1.5. Các yếu tố cấu thành văn hóa của tổ chức

  • 1.6. Môi trường làm việc

   • 1.6.1. Môi trường vĩ mô

   • 1.6.2. Môi trường vi mô

   • 1.6.3. Môi trường nội bộ

 • CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • 2.1. Mô tả công việc “Trưởng phòng tổ chức hành chính”

  • 2.2. Mô tả công việc “Nhân viên phòng tổ chức hành chính”

  • 2.3. Mô tả công việc “Sinh viên thực tế phòng tổ chức - hành chính”

 • CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY

 • PHẦN KẾT LUẬN

 • PHỤ LỤC

Tài liệu liên quan