báo cáo tổng hợp về công ty điện tử hà nội - hanel

33 587 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2015, 21:45

MỤC LỤC trang trang LỜI NÓI ĐẦU 3 PHẦN I 4 I - Sơ lược quá trình hính thành và phát triển của Công ty Điện tử Hà nội 4 1. Quá trình thành lập Công ty Điện tử Hanel 4 2. Quá trình phát triển và cơ cấu sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử Hanel 5 II - Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty Điện tử Hà nội 1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty điện tử Hanel 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Điện tử Hanel 7 7 7 PHẦN II I - Phân tích hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp 1. Các họat động kinh doanh chủ yếu 2. Vốn và nguồn vốn 11 11 14 II - Phân tích tình hình hoạt động tiền lương 16 1. Số lượng lao động 16 2. Thời gian lao động 17 3. Tổng quỹ tiền lương, tiền bình quân 18 4. Hình thức trả lương cho các loại lao động 20 5. Kết quả của các họat động kinh doanh 24 27 1 PHẦN III I - Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp 27 1. Công tác hoạch định 27 2. Công tác cơ cấu tổ chức 28 3. Công tác lãnh đạo điều hành. 28 4. Công tác kiểm soát. 28 II - Đánh giá công tác quản trị theo các hoạt động tác nghiệp. 29 1. Quản trị tiêu thụ hàng hóa. 29 2. Quản trị mua hàng. 30 3. Quản trị hàng tồn kho. 30 4. Quản trị nhân sự. 30 5. Quản trị tài chính. 31 LỜI CẢM ƠN 2 LỜI NÓI ĐẦU Đối với một doanh nghiệp kinh doanh mét trong những mục tiêu quan trọng là tạo được nhiều lợi nhuận từ kết quả hoạt động kinh doanh. Bất cứ một doanh nghiệp nào kinh doanh mét hay nhiều sản phẩm đều muốn sản phẩm của mình ra đến đâu đều được tiêu thụ đến đó. Điều này thể hiện rằng sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường chấp nhận, mang lại điều khả quan cho doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường - một nền kinh tế có tính cạnh tranh gay gắt, bắt buộc các doanh nghiệp luôn cố gắng vươn lên vượt qua cơn lốc của nền kinh tế, cùng với quy luật tự đào thải đối với các doanh nghiệp không còn đứng vững trên thị trường. Tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng trong quá trình chuyển hoá hàng hoá từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh và phát triển, góp phần vào việc quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp một cách có hiệu quả. Vì vậy, trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải phản ứng nhanh nhạy với những biến đổi của thị trường, nhu cầu khách hàng và những tiềm năng mà doanh nghiệp có thể khai thác trong tương lai. Các doanh nghiệp cần có sáng tạo, năng động đi sâu vào nghiên cứu, phân tích nhằm tiêu thụ một khối lượng lớn sản phẩm giúp cho doanh nghiệp tránh được tình trạng ứ đọng sản phẩm, không thu hồi nhanh vốn đầu tư đã bỏ ra. Trong bối cảnh sản phẩm cần phải tiêu thụ, các doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư công nghệ, đào tạo công nhân lành nghề. Nhưng làm thế nào để tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm và đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm? Đây quả là một vấn đề mà tất cả mọi doanh nghiệp đều quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, kết hợp với những tài liệu thực tiễn của bản báo cáo thực tập tốt nghiệp là giới thiệu về Công ty Điện tử Hà nội - Hanel với những khó khăn, những giải pháp khắc phục khó khăn cũng như những chiến lược phát triển về lâu dài của doanh nghiệp. 3 PHẦN I I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY. 1. Quá trình thành lập Công ty điện tử Hanel Trong những năm đầu của thập kỷ 80 ngành công nghiệp điện tử Thủ đô chưa được hình thành, trong khic ác ngành công nghiệp khác như cơ khí, dệt, xây dựng… đã được phát triển ở mức độ nhất định và có chiều dày lịch sử đáng tự hào. Chỗ đứng của ngành công nghiệp điện tử ở thủ đô trong đội ngũ các nhà khoa học kỹ thuật và kinh tế ở thủ đô thật nhỏ bé và khiêm tốn. Nhận thức được vai trò của ngành công nghiệp điện tử trong cơ cấu phát triển kinh tế nói chung và cơ cấu nói riêng trong tương lai, lãnh đạo thành uỷ và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã xác định ngành công nghiệp điện tử phải được hình thành và phát triển, cùng song song phát triển và hỗ trợ các ngành công nghiệp và kinh tế khác. Ngành điện tử phải phấn đấu để có vị trí xứng đang trong cơ cấu công nghiệp và kinh tế của thủ đô. Thực tế ở các nước đang phát triển, công nghiệp điện tử luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong cơ cấu công nghiệp và kinh tế. Để hình thành và xây dựng ngành công nghiệp thủ đô lúc đó, Hà Nội có sẵn một tiềm năng: đó là đội ngũ khoa học kỹ thuật nói chung và đội cán bộ khoa học kỹ thuật điện tử nói riêng có nhiệt tình, có tâm huyết, có kiến thức khoa học kỹ thuật cao, khi còn thiếu kiến thức quản lý kinh tế và công nghệ thành uỷ và uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập một số chuyên bàn vèe khoa học kỹ thuật để xây dựng dự án phát triển khoa học kỹ thuật thủ đô. Trong bối cảnh đó, ban điện điện tử thuộc uỷ ban khoa học kỹ thuật Thành phố ra đời với nhiệm vụ xây dựng dự án phát triển ngành điện tử Hà Nội và một thời gian sau ngày 17/12/1984 Công ty Điện tử Hà Nội (tên giao dịch là HANEL) được thành lập theo quyết định số 8733/QĐ-TCCQ ngày 17/12/1984 của uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội để thực hiện dự án đã được Thành phố phê duyệt với chức năng nhiệm vụ ban đầu như sau: - Sản xuất các chủng loại thiết bị điện tử chuyên dùng và dân dụng theo kế hoạch. 4 - Sản xuất các chủng loại phụ tùng và các chủng loại linh kiện điện tử theo kế hoạch của Thành phố và của Nhà nước. - Thực hiện các dịch vụ điện tử chuyên dụng và dân dụng thuộc Thành phố Hà Nội. Chính vì nhận thức được nhiệm vụ, xác định được chỗ mạnh, chỗ yếu của mình Công ty đã có những kế hoạch và bước đi thích hợp trong từng giai đoạn để trưởng thành và phát triển. Một trong những định hướng đứng đắn của lãnh đạo Công ty Điện tử Hà Nội lúc đó là xác định mục tiêu lâu dài, chiến lược và phát triển sản xuất để lớn mạnh và hỗ trợ cho kinh doanh. 2. Quá trình phát triển và cơ cấu sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử HANEL. a. Giai đoạn từ khi thành lập đến năm 1990. Ngay từ những năm đầu sau khi thành lập, để thực hiện chiến lược phát triển và triển khai các bước cụ thể, Công ty Điện tử HANEL đã xây dựng được cơ cấu sản xuất kinh doanh hợp lý trong từng thời kỳ. Trong những năm thời kỳ bao cấp Công ty luôn thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh Thành phố giao, mặt khác phấn đấu để tăng lợi nhuận từ đó đầu tư phát triển sản xuất và tăng nguồn vốn của mình. Công ty đã thành lập xí nghiệp điện tử thành công là xí nghiệp chuyên lắp ráp các loại thiết bị điện tử, là nơi tạo công ăn việc làm chính, đồng thời tạo nguồn lợi nhuận để đầu tư phát triển sản xuất, cũng trong thời gian này để thực hiện bước đi cơ bản, lâu dài, Công ty đã thành lập tổ chế thử với nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm điện tử trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt, tổ chức chế thử đã hoạt động tốt và xứng đáng là tiền thân của phòng nghiên cứu và quản lý kỹ thuật hiện nay. Còng trong thời gian này, Công ty Điện tử HANEL đã được thành phố tin tưởng giao sát nhập quản lý và thành lập với một số đơn vị thành viên. Tính đến năm 1990 lên đến 5 đơn vị, bao gồm: - Xí nghiệp điện tử Thành Công. - Xí nghiệp điện tử dân dụng - Xí nghiệp vật liệu điện tử 5 - Xí nghiệp cơ khí điện tử. b. Giai đoạn từ năm 1990 đến nay: Khi nền kinh tế trong nước chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường, lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Công ty đã xác định được điểm mạnh và điểm yếu của Công ty để có chủ trương và bước đi đúng đắn không gây sáo trộn về tâm lý cũng như về kế hoạch sản xuất và kinh doanh, để duy trì và phát triển, Ở thời điểm này Công ty Điện tử HANEL đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật và công nhân có đủ nhiệt tình đã có kinh nghiệm nhất định, đội ngũ công nhân có tay nghề cao đã được hình thành và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống thiết bị máy móc, nhà xưởng qua nhiều năm tích luỹ đã được trang bị, cải tiến một bước đáng kể, quan hệ hợp tác kinh tế kỹ thuật với nước ngoài đã được thiết lập và đang trên đà phát triển tốt. Uy tín của Công ty trong ngành điện tử cả nước nói chung và trong khu vực Hà Nội nói riêng đã được hình thành và duy trì. Sản phẩm của HANEL đã có chỗ đứng trên thị trường trong nước. Bên cạnh những thuận lợi khi chuyển sang cơ chế thị trường, Công ty cũng gặp phải những khó khăn như: Đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ quản lý chưa trang bị tốt kiến thức và kinh nghiệm hoạt động trong cơ chế thị trường, mô hình tổ chức một của Công ty trong cơ chế giai cấp trước đây không còn phù hợp mà còn đòi hỏi phải có một mô hình mới thích ứng với cơ chế kinh tế mới. Sự cạnh tranh nghiệt ngã của hàng điện tử ngoại nhập của các đơn vị kinh tế và các thành phần kinh tế khác cũng là thách thức lớn đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty trong thời gian tới. Hiểu được mình, hiểu môi trường hoàn cảnh, xác định rõ mục đích và phương hướng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ nặng nề mà thành phố tin tưởng, giao phó, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Điện tử HANEL đã lao động học tập và rèn luyện thực sự từng bước đổi mới bản thân của từng con người, đổi mới Công ty để thích ứng với cơ chế mới để tồn tại và ngày càng phát triển. 6 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ HANEL. 1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Điện tử HANEL. - Sản xuất kinh doanh các sản phẩm về điện tử (gia đình và công nghiệp) máy tính, tin học và các sản phẩm khoa học tiêu dùng khác. - Xây dựng phát triển kinh tế kinh doanh và quản lý công trình hạ tầng thuộc khu công nghiệp theo dự định 1992/CP. - Kinh doanh nhà và khách sạn xây dựng và tổ chức các trung tâm thương mại, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, trung tâm hướng nghiệp và dạy nghề. - Liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để tổ chức và phát triển sản xuất kinh doanh, đặt các chi nhánh văn phòng của Công ty ở các tỉnh và phát triển làm đại diện, đại lý tiêu thụ sản phẩm theo quy định hiện hành. - Được xuất khẩu và làm các uỷ thác nhập khẩu cho các đơn vị kinh tế khác trên cơ sở được Bộ Thương mại cho phép. 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Điện tử HANEL. Về mặt tổ chức quản lý, Công ty Điện tử HANEL tách riêng thành hai bộ phận đó là bộ phận gián tiếp và bộ phận trực tiếp sản xuất: - Bộ phận gián tiếp gồm các phòng ban như: Ban Giám đốc, Văn phòng, Phòng kế hoạch đầu tư, Phòng tổ chức hành chính, Phòng kế toán, Phòng kinh doanh, Phòng vật tư, Phòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật và Phòng xuất nhập khẩu. + Ở trung tâm điều hành, đứng đầu là Giám đốc Công ty: chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, tiếp theo là Phó Giám đốc có nhiệm vụ giúp đỡ Giám đốc trong việc chỉ đạo chung. + Phòng tổ chức hành chính có nhiệm vụ tổ chức các bộ máy của toàn Công ty để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả. 7 + Phòng kế toán tài vụ là phòng quản lý thống nhất công tác quản lý tài chính, hạch toán và thống kê. + Phòng kế hoạch và đầu tư có nhiệm vụ và chủ yếu là xây dựng các kế hoạch sản xuất của Công ty trên cơ sở thu nhập các thông tin đã được tổng hợp ở các phòng ban khác. Đồng thời cũng tiến hành xây dựng các dự án đầu tư mà Công ty liên doanh với nước ngoài. + Phòng kinh doanh có nhiệm vụ nghiên cứu điều tra, nắm bắt nhu cầu, thị trường cung cấp các thông tin phản hồi từ thị trường, các đối thủ cạnh tranh. Đồng thời tổ chức điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. + Phòng kinh doanh có nhiệm vụ nghiên cứu điều tra, nắm bắt nhu cầu, thị trường cung cấp các thông tin phản hồi từ thị trường, các đối thủ cạnh tranh. Đồng thời tổ chức điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. + Phòng kế hoạch vật tư có nhiệm vụ chính là lập các kế hoạch về nguồn vật tư, nguồn vật liệu để cung cấp kịp thời cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. + Phòng nghiên cứu và quản lý kỹ thuật là trung tâm trên nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến các sản phẩm đang sản xuất cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. - Bộ phận trực tiếp kinh doanh của Công ty bao gồm: * Khối các Công ty liên doanh với nước ngoài trong đó có: - Nhà máy sản xuất đèn ORION - HANEL - Công ty điện tử DEAWOO - HANEL - Công ty máy tính SNT - HANEL - Trung tâm giao dịch thương mại mang tên DEAWOO - HANEL * Khối các xí nghiệp điện tử trực thuộc có. - Xí nghiệp điện tử Thành Công chuyên lắp ráp các loại ti vi màu và đen trắng. 8 - Xớ nghip linh kin in chuyờn sn xut mt s ph kin cho ti vi nh nten, dõy anten, hp caton - Xớ nghip in t dõn dng vi nhim v ch yu l kinh doanh cỏc mt hng in t. - C phn HANEL - xp nha chuyờn sn xut cỏc v ti vi cỏc dng c nha chuyờn dng, cỏc loi xp phc v cho cụng tỏc bo qun v bao gói ti vi. * H thng cỏc trung tõm bo hnh, cỏc ca hng, i lý trong ton quc. - Nm 1989 a trung tõm dch v bo hnh H Ni vo hot ng. - Nm 1990 lp vn phũng i din v tng i lý bỏn hng ti Hi Phũng, thnh ph H Chớ Minh. Lp tng i lý v vn phũng i din mt s tnh v thnh ph ln nh TP H Chớ Minh, Nam nh, Qung Ninh, Thanh Hoỏ, H Bc, Hi Hng C cu t chc Cụng ty cú th túm tt qua s sau: 9 Giám đốc p. Giám đốc kỹ thuật sản xuất p. Giám đốc kinh doanh Phòng Quản lý kỹ thuật Phòng Quản lý CL SP & BH Phòng Vật t Văn phòng Phòng kế toán Phòng kinh doanh thị tr ờng Phòng kế hoạch & đầu t Phòng xuất nhập khẩu Phân xởng CKD Phân xởng CKD Với một cơ cấu tổ chức độc lập về hành chính và trong hạch toán kinh tế các xí nghiệp thành viên có đầy đủ những vũ khí sắc bén cần thiết để có thể tự chủ trong sản xuất, năng động kinh doanh trên thị trường. Danh sách các xí nghiệp, Công ty thành viên: - Xí nghiệp Thành Công. - Xí nghiệp điện tử dân dụng - Xí nghiệp chuyên dụng - Xí nghiệp cơ khí điện tử - Xí nghiệp vật liệu điện tử - Công ty cổ phần xốp nhựa - Nhà máy gia công lắp ráp máy vi tính. 10 [...]... một số cán bộ công nhân viên của công ty đã chuyển công tác 26 PHẦN III I ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1 Công tác hoạch định: Để đảm bảo cho hoạt động của Công ty, Ban lãnh đạo đã có những chỉ đạo sát sao, cùng các đầu ngành thành lập các hạng mục công việc cụ thể nhằm đạt mục tiêu đề ra - Có kế hoạch bán hàng cho từng tuần, tháng Việc mua hàng, đặt hàng từ đối tác sao cho hợp lý, không... phải năm 6 0 8 = 3+ 4-5 GTGT hàng NK biệt - Thuế xuất, xuất nhập khẩu - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thu trên vốn 16 - Thuế tài nguyên 17 - Thuế nhà đất 18 - Tiền thuê đất 19 - Các loại thuế khác 20 Các khoản phải nộp 30 khác Khoản phô thu 31 - Các khoản phí, lệ 32 phí - Các khoản phải nộp 33 khác Tổng cộng 40 Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyền sang năm nay là: 281.058.300đ Tổng số thuế còn phải... hoạch sản xuất kinh doanh năm 2002 và một vài năm tới là rất quan trọng Nhờ đó Công ty có thể định hướng và điều chỉnh hướng đi mới cho phù hợp Công ty đang nghiên cứu sản xuất một số linh kiện hay gia công bán thành phẩm cho các Công ty điện tử liên doanh với nước ngoài * Sắp xếp và tổ chức về cơ cấu của toàn Công ty cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới, nâng cao ý thức sản xuất và chất lượng sản... gây tổn thất tài sản cho Công ty - Bộ phận kế toán kho của Công ty hoạt động rất hoạt động Hàng ngày, kế toán kho vẫn cập nhật số liệu hàng tồn kho trong ngày cho bộ phận kinh doanh để bộ phận kinh doanh có kế hoạch bán hàng trong ngày Cuối tuần, kế toán kho làm báo cáo về tình hình hàng tồn kho để Ban Giám đốc nắm được số liệu và cân đối trong công tác quản trị bán hàng và mua hàng 4 Quản trị nhân sự:... những mặt hàng điện tử gia dụng như trước mà còn liên doanh sản xuất mặt hàng điện tử công nghiệp, kinh doanh, phục vụ tin học 2 Vốn và nguồn vốn : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CB 01 - DN Chỉ tiêu Số đầu kỳ Số cuối kỳ Chênh lệch Phần trăm A Tài sản lưu động 125.787.173 125.237.744 -5 49.429 - 4,3% I Tiền 2.642.412 2.163.883 -4 78.529 -1 8,1% II Các khoản phải thu 51.935.830 38.717.257 13.218.573 -2 5,5% III Hàng tồn... doanh: I - BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH T Chỉ tiêu ĐV Năm 2000 Năm 2001 T Chênh lệch ST % 1 Tổng doanh thu 1000đ 257.296.078 217.994.763 -3 9.304.215 -1 5,3 2 Thuế doanh thu 1000đ 20.414.678 16.720.000 -3 .694.678 -1 9,1 3 Doanh thu thuần 1000đ 236.881.400 201.271.763 -3 5.609.637 -1 5 4 Giá 1000đ 16.581.698 146.890.230 -1 4.826.750 -1 1,4 1000đ 71.064.420 543.815.533 -1 6.682.887 -2 3,5 kinh... chi phí, hạ giá thành sản phẩm từ đó tăng khả năng cạnh tranh, thu hút thêm khách hàng mới, tăng khối lượng bán ra - Về công tác tổ chức hoạch định: + Ban lãnh đạo Công ty xác lập ra mô hình, phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, phòng ban và từng nhân viên trong Công ty + Tình hình kế hoạch hoạt động chủ đạo của Công ty trong từng tuần, tháng, quý sẽ do Ban Giám đốc Công ty đề ra cụ thể +... Công tác lãnh đạo, điều hành: - Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra những nội quy, quy định cụ thể đối với toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty - Tạo được sự hứng thú đối với công việc ở nhân viên cấp dưới - Khuyến khích, động viên kịp thời từng nhân viên, từng bộ phận nếu có thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh - Tạo ra bầu không khí làm việc tập thể lành mạnh - Luôn xử lý các tình huống... Công ty Vì vậy, khi có một mặt hàng nào đó được nhập về Công ty phải xem xét, tính toán các chi phí, sau đó định ra một mức giá gốc trên cơ sở đó, Công ty sẽ đưa ra mức giá bán chung đối với từng khách hàng Để phát triển và vươn lên trong tương lai, Công ty còn phải lưu ý tới những hoạt động trước và sau bán hàng Cụ thể như sau: - Với hoạt động trước khi bán hàng: Công ty cần nghiên cứu và tìm hiểu... 50.947.195 -1 3.721.427 -2 1,2 Lợi nhuận trước 1000đ 6.395.798 3.434.338 - 2.961.460 - 46,3 vốn bán hàng 5 Lãi gộp 6 Chi phí doanh 7 thuế 8 Nộp thuế lợi tức 1000đ 2.750.000 1.100.000 -1 6.500.000 - 60 9 Lợi nhuận thuần 1000đ 3.645.798 2.334.338 - 1.311.460 - 36 +Nhận xét: Từ bảng báo cáo trên ta thấy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2001 đã giảm đi so với năm 2000.Điều đó chứng tỏ công . nghiệp, Công ty thành viên: - Xí nghiệp Thành Công. - Xí nghiệp điện tử dân dụng - Xí nghiệp chuyên dụng - Xí nghiệp cơ khí điện tử - Xí nghiệp vật liệu điện tử - Công ty cổ phần xốp nhựa - Nhà máy. Công ty Điện tử Hanel 5 II - Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty Điện tử Hà nội 1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty điện tử Hanel 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Điện tử Hanel 7 7 7 . ty điện tử DEAWOO - HANEL - Công ty máy tính SNT - HANEL - Trung tâm giao dịch thương mại mang tên DEAWOO - HANEL * Khối các xí nghiệp điện tử trực thuộc có. - Xí nghiệp điện tử Thành Công chuyên

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • trang

 • 2. Vốn và nguồn vốn :

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CB 01 - DN

  • Tổng tài sản

   • B. Vốn chủ sở hữu

  • Tổng nguồn vốn

 • I - BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tài liệu liên quan