Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

33 904 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 15:06

Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Lời mở đầuNền kinh tế Việt Nam đang thực hiện bớc chuyển đổi cơ chế kinh tế. Vì vậy, đòi hỏi phải có một sự đổi mới toàn diện về giao thông, kiến trúc đô thị . Ngành xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng cho toàn bộ nền kinh tế, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Cho đến nay, ngành này đã khắc phục đợc tình trạng xuống cấp của hệ thống giao thông trọng yếu, xây dựng các cầu cống, sân bay, các tuyến đờng giao thông mới đáp ứng nhu cầu vận tải lu thông giữa các vùng, các quốc gia. Cũng nh các doanh nghiệp khác, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là th-ớc đo trình độ công nghệ sản xuất trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp kinh doanh xây lắp. Những thông tin về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm giúp nhà quản lý doanh nghiệp nắm đợc chi phí của từng loại hoạt động cụ thể, giá thành của từng sản phẩm để đánh giá tình hình thực hiện định mức, kế hoạch của doanh nghiệp mình. Từ đó, doanh nghiệp tìm cách cải tiến đổi mới công nghệ sản xuất, phơng pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề này nên em đã chọn đề tài chuyên đề kế toán trởng là "Hoàn thiện công tác title='hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành'>hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Long". Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần I: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Long.Phần II: Một số kiến nghị nhằm title='hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất'>hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Long.Do hạn chế về thời gian, trình độ lý luận chuyên môn kiến thức thực tế nên bài viết không tránh khỏi những sai sót. Em kính mong thầy cô giáo nhận xét đóng góp ý kiến để em bổ sung, hoàn thiện kiến thức chuyên môn. Em xin chân thành cảm ơn!1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Phần Ithực trạng title='công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm'>công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cầu 7 thăng longI. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức công tác kế toán tại Công ty cầu 7 Thăng LongI.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty Cầu 7 Thăng Long là đơn vị xây dựng đợc thành lập vào năm 1954 khi miền Bắc đã giành độc lập tiến lên xây dựng CNXH với tên gọi là " Đội cầu Kỳ Cùng" gồm 112 ngời. Sau gần 50 năm xây dựng phát triển, đội cầu đã đổi tên nhiều lần tơng ứng với chức năng nhiệm vụ mới của công ty nay là "Công ty cầu 7 Thăng Long".Thời kỳ mới thành lập Công ty trực thuộc Tổng Cục Đờng Sắt. Thực hiện nghị định 338-HĐBT ra ngày 21/11/1991, Công ty đợc văn phòng Chính phủ ra thông báo số 59-TB ngày 10/3/1993 cho phép thành lập doanh nghiệp Nhà nớc đợc Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 507 ngày 27/3/1993 quyết định thành lập Công ty Cầu 7 Thăng Long trực thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long. Công ty đợc trọng tài kinh tế Hà Nội cấp giấy chứng nhận kinh doanh số 108342 vào ngày 30/4/1993. Từ đó đến nay, Công ty không ngừng phát triển. Đến nay, Công ty cầu 7 Thăng Long đã đợc nhà nớc khen tặng 16 huy chơng các loại, 25 bằng khen 55 cờ hiệu các loại. Một vinh dự lớn nhất là công ty đã đợc nhà nớc trao tặng danh hiệu "Đơn vị anh hùng". Điều đó đã khẳng định vị trí quan trọng của công ty trong sự nghiệp phát triển đất nớc Việt Nam.Hiện nay, trụ sở của Công ty cầu 7 Thăng Long đặt tại 112 đờng Hoàng Quốc Việt - phờng Nghĩa Tân - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội.Chức năng của Công ty cầu 7 Thăng Long là xây dựng cơ bản nh xây dựng công trình giao thông, xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng sản xuất vật liệu xây dựng. Do đó, các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty Cầu 7 Thăng Long là: Thi công cầu, đờng sắt, đờng bộ, cảng sông, cảng biển .; sản xuất các loại vật t, kết cấu bê tông, bán thành phẩm phục vụ thi công nh cọc, dầm bê tông ; thi công phần móng các công trình công nghiệp, dân dụng .Với lịch sử gần 50 năm hình thành phát triển, quy mô của công ty hiện nay đợc xếp vào loại công ty vừa. Tổng giá trị tài sản 91.757.358.842 đ trong đó tài sản lu động đầu t ngắn hạn bằng 77% còn tài sản cố định đầu t dài hạn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368bằng 23%. Về cơ cấu tài sản thì đối với doanh nghiệp xây dựng nh Công ty cầu 7 Thăng Long thì tài sản lu động đầu t ngắn hạn chiếm đa số là hợp lý. Trong tổng giá trị nguồn vốn là 91.757.358.842đ thì 85.3% là nợ phải trả còn nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 14,7%. Ta thấy tổng giá trị tài sản của công ty dựa nhiều vào nguồn vốn vay nợ nên một mặt công ty sẽ phải phụ thuộc khá nhiều vào bên ngoài, mặt khác không đợc chủ động trong kinh doanh. Tình hình này đòi hỏi công ty trong thời gian tới phải có những biện pháp tích cực trong việc sử dụng vốn để giảm bớt gánh nặng tài chính.Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cầu 7 Thăng Long có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tơng đối ổn định hiệu quả. Kết quả đạt đợc nh sau: Đơn vị: Triệu đồng.TT Chỉ tiêu Năm 1999 Năm 2000 Chênh lệch1 Doanh thu thuần 61.676 75.636 13.9602 Các khoản nộp NSNN 5.452 6.686 1.2343 Lợi nhuận ròng 609 747 138Qua số liệu so sánh 2 năm 1999, 2000 ta thấy quy mô hoạt động của năm 2000 của công ty đợc mở rộng đáng kể: - Doanh thu thuần tăng 22,6%- Lợi nhuận ròng tăng 22,6%- Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc năm 2000 cao hơn năm 1999: 1.234.000.000đ.I.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cầu 7 Thăng Long. Công ty cầu 7 Thăng Long là đơn vị hạch toán độc lập của Tổng công ty xây dựng Thăng Long. Công ty tổ chức bộ máy quản lý một cấp. Giám đốc lãnh đạo công ty chỉ đạo trực tiếp xuống các đội xây dựng của công ty. Trợ giúp cho giám đốc công ty là 5 phó giám đốc các phòng ban. Các đội trởng của các đội xây dựng của công ty điều hành sản xuất xây dựng chịu trách nhiệm trớc giám đốc. Đội xây dựng là đơn vị nhận khoán từ công ty. Hiện nay công ty có 7 đội xây dựng có tên gọi lần lợt là đội 701,đội 702, đội 703, đội 704, đội 705, đội 706 đội 707; 2 đội điện máy; 1 đội vật liệu xây dựng 1 xởng bê tông. Giám đốc thay mặt cho công ty chịu trách nhiệm pháp lý đối với nhà nớc về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, định kỳ tổ chức báo cáo lên 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368cấp trên (Tổng công ty Xây dựng Thăng Long ), kết thúc năm kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch trớc Đại hội công nhân viên chức.Các phòng ban bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ công tác của mình còn thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mu cho giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh đúng tiến độ đạt hiệu quả cao. Trong đó, nhiệm vụ cụ thể của phòng Tài chính- kế toán nh sau: vừa tổ chức hạch toán vừa có kế hoạch điều động nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; thực hiện thanh toán, kiểm tra tình hình thanh toán với nhà nớc, ngân hàng, các khách hàng với cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Ngoài ra, phòng còn ghi chép phân tích hoạt động kinh tế, cân đối chu chi, thực hiện báo cáo đúng định kỳ, tổ chức kiểm kê định kỳ hay đột xuất phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh.Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty cầu 7 Thăng Long I.3. Đặc điểm công tác kế toán của công ty cầu 7 Thăng Long. I.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cầu 7 Thăng LongXuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất quản lý, Công ty cầu 7 Thăng Long đã áp dụng hình thức tổ chức kế toán tập trung. Tại công ty, công ty tổ chức một phòng kế toán duy nhất gọi là phòng tài chính- kế toán làm nhiệm vụ hạch toán chi tiết, tổng hợp, lập báo cáo kế toán, phân tích các hoạt động kinh tế, kiểm tra đôn đốc các hoạt động ở công ty. Định kỳ hàng tháng, hàng quí, hàng năm, nhân viên kế toán các đội gửi toàn bộ chứng từ đã thu thập, kiểm tra, xử lý về phòng kế toán của Công ty.4Phòng KTKHPhòng KTPhòng TCKTPhòng QLTBPhòng HCTHPhòng VTPhòng LĐTLPhòng BHLĐĐộiĐM1ĐộiĐM2Xưởng bê tôngĐộiVL-XDCác độixây dựngBan Giám Đốc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Phòng kế toán của công ty có 8 cán bộ kế toán.Trong đó, kế toán trởng cũng là trởng phòng chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc về quản lý tài chính theo điều lệ kế toán trởng do Nhà nớc quy định, giúp Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện thống nhất công tác kế toán đồng thời có nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát tình hình tài chính của công ty cũng nh hớng dẫn chỉ đạo công tác kế toán ở các xởng, đội của công ty. 7 kế toán viên còn lại là các kế toán phần hành.Sơ đồ 2 : Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cầu 7 Thăng Long Quan hệ chỉ đạo Quan hệ đối chiếu I.3.2. Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại Công ty cầu 7 Thăng LongHiện nay, Công ty cầu 7 Thăng Long áp dụng hình thức sổ kế toán Chứng từ - ghi sổ theo phần mềm kế toán CADS trên máy vi tính để thực hiện công tác kế toán của mình.Phần mềm kế toán CADS theo hình thức chứng từ-ghi sổ đợc mô phỏng theo sơ đồ sau:5Kế toán tiền l-ơng BHXHChứng từ gốcKế toán trưởngKế toán TSCĐKế toán vốn bằng tiền thanh toán nợKế toán vật liệu CCDCKế toán tập hợp chi phí tính giá thànhKế toán tổng hợpNhân viên kế toán các đội xây dựng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cộng xâu lọc Lệnh kết chuyển Nội dung chơng trình luân chuyển số liệu trong máy:- Thông tin đầu vào của máy: Hàng ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào nội dung nghiệp vụ kinh tế đợc phản ánh ghi chép trên chứng từ gốc, kế toán nhập dữ liệu vào máy theo đúng quan hệ đối ứng tài khoản, mã đối tợng liên quan đã đợc mã hoá, khai báo khi cài đặt phần mềm. Sau đó, máy tự động ghi nội dung các chứng từ gốc vào bảng kê chứng từ gốc cũng từ chứng từ gốc, kế toán lập các bảng phân bổ trên máy. Từ các dữ liệu đợc nhập vào máy từ chứng từ gốc bảng phân bổ, qua chức năng cộng xâu lọc, máy sẽ tự động ghi các dữ liệu vào các CT-GS, các sổ chi tiết tài khoản theo từng đối tợng, sổ cái các tài khoản. Bên cạnh đó, máy cũng tự động tổng hợp các số liệu trên các CT-GS để ghi vào sổ đăng ký CT-GS, tổng hợp các số liệu trên các sổ chi tiết các tài khoản để ghi vào bảng tổng hợp chi tiết, tổng hợp các số liệu trên các sổ cái để ghi vào bảng cân đối số phát sinh. Chức năng cộng xâu lọc là chức năng tự động cộng các số phát sinh của một tài khoản của một đối tợng (công trình) trong một kỳ (quý). Phần mềm này chỉ tự động thực hiện các toán tử đơn giản là cộng, trừ khi xác định các số phát sinh, số d trên tài khoản. Các nghiệp vụ kết chuyển cần thiết (kết chuyển chi phí, kết 6Xử lý chứng từ gốcLập bảng kê chứng từ gốcvà các bảng phân bổMáy tính thực hiện lên các loại sổ:- chứng từ - ghi sổ- Sổ chi tiết- Sổ cái- Sổ đăng ký chứng từ - ghi sổ- Bảng tổng hợp chi tiết- Bảng cân đối số phát sinh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368chuyển giá vốn .) phải qua thao tác dùng lệnh kết chuyển của kế toán. Khi kế toán thực hiện lệnh kết chuyển đúng, máy sẽ tự động chuyển toàn bộ giá trị d Nợ (Có) hiện thời của tài khoản bị kết chuyển sang bên Có (Nợ) của tài khoản đợc kết chuyển.- Thông tin đầu ra của máy: kế toán có thể in ra bất cứ lúc nào các sổ chi tiết, sổ cái, CT-GS .khi kế toán cần sử dụng.I.4. Đặc điểm quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cầu 7 Thăng LongTrong môi trờng kinh tế cạnh tranh khốc liệt nh hiện nay, hầu hết các công trình công ty đang thực hiện đều qua đấu thầu. Quy trình đấu thầu nh sau: Mua hồ sơ Lập hồ sơ Trúng Nhận bàn giao Thực hiện Hoàn thiện Bàn giao dự thầu dự thầu thầu vị trí thi công thi công công trình công trìnhCông ty đợc chỉ định thầu một số công trình trong những trờng hợp sau:- Những công trình do Tổng Công ty giao - Một số công trình nhỏ do các địa phơng chỉ định thầuNếu doanh nghiệp đợc chỉ định thầu thì quy trình sản xuất nh sau:Xem xét dự Lập biện pháp Thi công Hoàn thành Bàn giaotoán thiết kế thi công công trình công trình công trìnhII. Thực trạng công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty Cầu 7 Thăng LongII.1. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cầu 7 Thăng LongII.1.1. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất Do yêu cầu mở rộng sản xuất do nhu cầu ngày càng cao của thị trờng, Công ty không chỉ thực hiện các công trình thắng thầu trọn gói mà Công ty còn nhận thi công phần móng cho các công trình công nghiệp dân dụng .hoặc gia công sản xuất kết cấu thép cho các công trình bên ngoài. Công ty xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuấtcông trình. II.1.2. Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cầu 7 Thăng Long.Trong chuyên đề này, em xin trình bày quy trình hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành giai đoạn công trình hoàn thành từ lúc khởi công cho đến cuối quý IV 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368năm 2000 của công trình "Cầu Chi Nê Hoà Bình" do đội xây dựng 701 của công ty thực hiện. Công trình đợc khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2000, giá trị hợp đồng của công trình là 4.700.000.000 đồng.a. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếpCông ty Cầu 7 Thăng Long thực hiện mô hình khoán gọn cho các đội xây dựng. Đối với các công trình nhỏ hoặc hạng mục công trình đơn giản, công ty không trực tiếp mua sắm vật t mà cho các đội xây dựng đợc vay vốn mua vật t. Các đội xây dựng ký hợp đồng mua bán vật liệu (cát, xi măng, đá .) rồi lên công ty vay tiền trả. Vì vậy, kế toán không hạch toán việc mua sắm vật liệu qua tài khoản 111, 112 mà hạch toán qua tài khoản 141 (1413).Ví dụ: Quý IV/2000, đội 701 (đội thi công cầu Chi Nê Hoà Bình) xin tạm ứng 286.235.122đ để mua vật liệu.+ Khi Công ty Cầu 7 Thăng Long tiến hành cho đội 701 vay vốn mua vật liệu thi công cầu Chi Nê Hoà Bình, kế toán tiền mặt vào máy theo định khoản:Nợ TK 1413: CNHB : 286.235.122 Có TK 111 : 286.235.122+ Khi đội 701 mua vật liệu về sử dụng cho thi công công trình cầu Chi Nê Hoà Bình, căn cứ vào hoá đơn mua hàng do kế toán đội gửi lên, kế toán vào máy theo định khoản:Nợ TK 621: CNHB : 272.604.878Nợ TK 133 : 13.630.244 Có TK 1413: CNHB : 286.235.122 Đối với các công trình lớn, hạng mục công trình lớn đòi hỏi yêu cầu về chất l-ợng kỹ thuật cao, Công ty trực tiếp mua sắm vật liệu bằng tiền mặt hoặc mua trả chậm xuất thẳng cho các đối tợng sử dụng hoặc xuất qua kho. Tuy nhiên dù công ty có xuất vật liệu cho đối tợng sử dụng qua kho hoặc không qua kho thì kế toán vẫn hạch toán qua tài khoản 152. Công ty Cầu 7 Thăng Long hạch toán vào chi phí NVL trực tiếp gồm các vật liệu xây dựng sử dụng trực tiếp cho việc thi công công trình, không bao gồm chi phí công cụ dụng cụ.8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Kế toán sử dụng tài khoản 621 để hạch toán chi phí NVLTT. Chi phí NVL trực tiếp đợc tập hợp trực tiếp cho từng công trình. Sau khi nhận đợc phiếu xin lĩnh vật t đã đợc duyệt của các đội, thủ kho ghi phiếu xuất kho cho đơn vị nhận. Căn cứ vào nội dung phiếu xuất kho do kế toán đội gửi lên, kế toán nhập các dữ liệu trên phiếu xuất kho vào máy theo định khoản:Nợ TK 621: Chi tiết công trình Có TK 152: Phiếu xuất kho đợc lập nh sau:Phiếu xuất kho - số 25Ngày 05 tháng 12 năm 2000Họ tên ngời nhận hàng: Ông Bắc đội 701. Địa chỉ: Cầu Chi Nê Hoà BìnhLý do xuất kho: Thi công Cầu Chi Nê Hoà BìnhXuất tại kho : ông TìnhTT Tên, nhãn hiệu, quy cách vật t (sản phẩm, hàng hoá)Mã số Đ.vị tínhSố lợng Đơn giá Thành tiềnYêu cầu Thực xuấtA B C D 1 2 3 41 Màng bơm vữa MBV kg 15 15 392200 5.883.0002 Phụ gia R4 PGR4 kg 180 180 31979 5.756.220Cộng11.639.220Kế toán vật t tiến hành nhập nội dung của phiếu xuất kho ngày 5/12/2000 vào máy theo 2 định khoản sau:+ Nợ TK 621: CNHB: 5.883.000 Có TK 152 MVT: MBV: 5.883.000+ Nợ Tk 621: CNHB: 5.756.220 Có TK 152 MVT: PGR4: 5.756.2209 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Sau khi nhập nội dung nghiệp vụ trên vào máy, máy sẽ tự động ghi dữ liệu vào bảng kê chứng từ xuất vật t tháng 12/2000. Bảng kê chứng từ gốc đợc lập theo từng tháng là căn cứ để máy vào chứng từ- ghi sổ tơng ứng của tháng đó. Bảng kê chứng từ xuất vật tTừ ngày 01/12/2000 đến ngày 31/12/2000Kho: KHOCT: Kho công tyVật t: NgàySố CTDiễn giải MVT Tên VTĐVTTKĐƯ SL Đơn giá Tiền01/12 .18 Xuất tôn 12ly thi công cầu Thợng LýT12 Tôn 12 lyCái 621: TLY 700 2500 1.750.00005/1225 Xuất màng bơm vữa thi công cầu Chi Nê HBMBV Màng bơm vữakg 621: CNHB15 392.200 5.883.00005/12 .25 Xuất phụ gia R4 thi công cầu Chi Nê HB. . . . . . . . .PGR4. . . . . Phụ gia R4. . . . kg. . . . 621: CNHB. . . . . .180. . .31979. . . . . . . 5.756.220. . . . . . . .31/1287 Xuất xăng 92 cho GĐ đi công tácX92 Xăng 92Lít 6422 40 5167 206680Cộng551.693.48510 [...]... kú 28.018.750.615 4.489.500.734 35.744.211.900 II.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm Công ty Cầu 7 Thăng Long xác định đối tợng tính giá thànhcông trình xây dựng hoàn thành từng giai đoạn công trình hoàn thành. Kỳ tính giá thành sản phẩm công ty là quý. Trong quý Công ty chỉ tính giá thành cho công trình hoàn thành bàn giao hoặc các giai đoạn công trình hoàn thành bàn giao. 26 Website:... tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty Cầu 7 Thăng Long 7 II.1. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty Cầu 7 Thăng Long 7 II.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm 27 Phần II: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác title='hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm'>hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty Cầu 7 Thăng Long 28 KÕt luËn 31 32 ... quy trình sản xuất nh sau: Xem xét dự Lập biện pháp Thi công Hoàn thành Bàn giao toán thiết kế thi công công trình công trình công trình II. Thực trạng công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty Cầu 7 Thăng Long II.1. Thực trạng tổ chức title='kế toán tập hợp chi phí'>kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cầu 7 Thăng Long II.1.1. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất Do yêu cầu mở rộng sản xuất do nhu... trong kú khèi lợng sản dở dang Giá dự toán khối Giá dự toán phẩm dở dang cuối kỳ lợng sản phẩm + khối lợng sản cuối kỳ hoàn thành bàn phẩm dở dang giao trong kỳ cuối kỳ Đối tợng tính giá thành của công trình Cầu Chi Nê Hoà Bình đợc xác định là giai đoạn công trình hoàn thành. Tính từ lúc khởi công đến ngày 31/12/2000, công trình đà hoàn thành giai đoạn đầu đợc tiến hành tính giá thành theo phơng... nếu công trình cha hoàn thành thì toàn bộ chi phí phát sinh cho công trình tính đến thời điểm cuối kỳ đợc coi là giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ đợc phản ánh ở cột chi phí dở dang cuối kỳ của "Bảng tính giá thành công trình, sản phẩm& quot;. Vào kỳ sau, chi phí dở dang cuối kỳ này lại đợc coi là chi phí dở dang đầu kỳ sau. Đối với trờng hợp giá thành công trình đợc tính theo giai đoạn công. .. đoạn công trình hoàn thành thì Công ty áp dụng phơng pháp tính giá thành giản đơn giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là khối lợng xây lắp cha đạt tới điểm dừng kỹ thuật hợp lý. Giá thành đợc tính theo công thức sau: Giá thành giai đoạn Giá trị dở dang Chi phí phát sinh Giá trị dở dang CT hoàn thành đầu kỳ trong kỳ cuối kỳ Trong đó: Giá trị Giá dự toán sản phẩm Giá trị SPDD đầu kỳ + Chi phÝ thùc tÕ... động sản xuất kinh doanh tổ chức công tác kế toán tại công ty Cầu 7 Thăng Long 2 I.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 2 I.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cầu 7 Thăng Long 3 I.3. Đặc điểm công tác kế toán của công ty Cầu 7 Thăng Long 4 I.4. Đặc điểm quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cầu 7 Thăng Long 7 II. Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá. .. kỳ 1.817.903.348 0 1.817.903.348 e. Tổng hợp chi phí sản xuất Để tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, công ty mở tài khoản 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang chi tiết cho từng công trình. Hàng tháng, các khối lợng xây lắp hoàn thành ít nên kế toán chỉ tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo quí. Cuối q, kÕ to¸n dïng lƯnh kÕt chun nh»m kÕt chun toàn bộ số d Nợ các tài khoản chi phí sản xuất sang tài khoản... thành sản phẩm, công trình" có phản ánh tổng giá trị dự toán của công trình hoặc giai đoạn công trình hoàn thành trong kỳ nhng không phản ánh đợc giá trị dự toán của từng khoản mục chi phí sản xuất nên không phản ánh đợc kết quả sản xuất xét trên từng khoản mục chi phí so với dự toán. Theo em, đối với các công trình hoàn thành hoặc các giai đoạn công trình hoàn thành đợc tính giá thành trong kỳ... kế toán doanh nghiệp xây lắp NXB Thống kê- 1999 5 Các tạp chí kế toán, kiểm toán 33 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty cầu 7 Thăng Long thực hiện tính giá thành sản phẩm vào cuối mỗi quý phản ánh một cách tổng hợp giá thành các công trình, sản phâm trên "Bảng tính giá thành sản phẩm, công trình". Tuy trên "bảng tính giá thành sản phẩm, . toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Long.Phần II: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất. trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cầu 7 thăng longI. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác

Hình ảnh liên quan

I.3.2. Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại Công ty cầu 7 Thăng Long - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.2..

Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại Công ty cầu 7 Thăng Long Xem tại trang 5 của tài liệu.
Lập bảng kê chứng từ gốc và các bảng phân bổ - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

p.

bảng kê chứng từ gốc và các bảng phân bổ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng kê chứng từ xuất vậ tt Từ ngày 01/12/2000 đến ngày 31/12/2000 Kho: KHOCT: Kho công ty - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Bảng k.

ê chứng từ xuất vậ tt Từ ngày 01/12/2000 đến ngày 31/12/2000 Kho: KHOCT: Kho công ty Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hiện nay, công ty áp dụng hình thức trả lơng chủ yếu là lơng sản phẩm. Cầu Chi Nê Hoà Bình đợc xây dựng bởi các công nhân đội 701 - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

i.

ện nay, công ty áp dụng hình thức trả lơng chủ yếu là lơng sản phẩm. Cầu Chi Nê Hoà Bình đợc xây dựng bởi các công nhân đội 701 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng tổng hợp thanh toán tiền lơng đội 701 Tháng 12 năm 2000 - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Bảng t.

ổng hợp thanh toán tiền lơng đội 701 Tháng 12 năm 2000 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng nghiệm thu khối lợng hoàn thành tháng 12 năm 2000 Công trình: Cầu Chi Nê Hoà Bình - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Bảng nghi.

ệm thu khối lợng hoàn thành tháng 12 năm 2000 Công trình: Cầu Chi Nê Hoà Bình Xem tại trang 13 của tài liệu.
Từ các bảng thanh toán lơng cho công nhân trực tiếp, công nhân sử dụng MTC, công nhân quản lý đội, nhân viên quản lý công ty, kế toán vào máy theo định  khoản: - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

c.

ác bảng thanh toán lơng cho công nhân trực tiếp, công nhân sử dụng MTC, công nhân quản lý đội, nhân viên quản lý công ty, kế toán vào máy theo định khoản: Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng phân tích giá thành - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Bảng ph.

ân tích giá thành Xem tại trang 29 của tài liệu.
a.Về bảng phân bổ tiền lơng - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

a..

Về bảng phân bổ tiền lơng Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan