Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất theo mô hình khoán

23 2.3K 6
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất theo mô hình khoán

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất theo mô hình khoán Lời nói đầuHiện nay, ở nớc ta đang tồn tại các tổ chức xây lắp nh tổng công ty, xí nghiệp, tổ, đội xây dựng . Cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nớc trong những năm vừa qua, các doanh nghiệp xây lắp cũng tìm tòi, sáng tạo áp dụng những ph-ơng thức quản lý khác nhau phù hợp với cơ chế thị trờng, pháp luật của nhà nớc, điều kiện đặc điểm của đơn vị mình. Một trong những cách quản lý đợc nhiều doanh nghiệp xây lắp áp dụng là khoán.Trong các doanh nghiệp xây lắp tổ chức sản xuất kinh doanh theo hình khoán, hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp là vấn đề trung tâm của công tác hạch toán.Hạch toán chi phí sản xuất giúp cho đơn vị nắm bắt đợc tình hình thực hiện các định mức về chi phí vật t, nhân công, máy thi công . là bao nhiêu so với dự toán. Đối với đơn vị nhận khoán, hạch toán chi phí sản xuất đúng đắn sẽ giúp cho đơn vị xác định đợc chi phí sản xuất là tiết kiệm hay lãng phí, từ đó đa ra biện pháp thích hợp. Đối với đơn vị giao khoán, việc này giúp cho đơn vị tính giá giao khoán sát với chi phí phát sinh thực tế.Tính giá thành sản phẩm một cách chính xác sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định đánh giá đúng hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp có những giải pháp, quyết định kịp thời.Đó là lý do tại sao em lại chọn đề tài Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo hình khoán.Bố cục của đề án ngoài phần mở đầu, kết luận, gồm có hai phần chínhPhần I: Những lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo hình khoán.Phần II: Thực trạng một số biện pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong điều kiện khoán xây lắp.Qua bài viết này, em xin chân thành cảm ơn PTS Nguyễn Thị Đông - ngời đã hớng dẫn em hoàn thành đề án.1 Phần IMột số vấn đề về kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo hình khoánI- Đặc điểm kinh doanh xây lắp tổ chức kinh doanh xây lắp theo hình khoán 1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp theo hình khoán có ảnh hởng tới hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắpKinh doanh xây lắp là nghành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế quốc dân. Cho nên có thể nói, ngành xây lắp có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nớc.Tuy nhiên hoạt đông sản xuất kinh doanh xây lắp nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp theo hình khoán nói riêng có những đặc điểm rất riêng, rất khác biệt so với những nghành sản xuất khác:-Sản phẩm xây lắp là những công trình , hạng mục công trình, vật kiến trúc . có quy lớn, phức tạp, mang tính chất đơn chiếc, thời gian thi công kéo dài, giá trị công trình lớn . Do vậy, việc tổ chức quản lý hạch toán nhất thiết phải có dự toán thiết kế, thi công, đặc biệt, dự toán chi phí làm cơ sở cho các khoản chi khi tiến hành xây lắp. Những khoản chi này đợc thể hiện rõ trong giá khoán.-Sản phẩm xây lắp thờng cố định tại nơi sản xuất, còn các yếu tố để tiến hành sản xuất phải vận động theo địa điểm sản phẩm. Do đó, đặc điểm này gây khó khăn cho công tác quản lý, làm tăng CPSXC.-Sản phẩm xây lắp hoàn thành không nhập kho mà thờng đợc tiêu thụ trớc khi tiến hành sản xuất theo giá khoán (đối với đơn vị nhận khoán) hoặc theo giá dự toán, thoả thuận với chủ đầu t (đối với đơn vị giao khoán). Do đó, tính chất hàng hoá của sản phẩm không đợc thể hiện rõ.2 Những đặc điểm hoạt động kinh doanh, sản xuất nói trên phần nào chi phối công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp tổ chức kinh doanh theo hình khoán , nhất là công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .2. Tổ chức kinh doanh xây lắp theo hình khoán Doanh nghiệp xây lắp có thể tổ chức kinh doanh xây lắp theo những hình (phơng thức) khoán sau:-Phơng thức khoán gọn công trình, hạng mục công trìnhĐây là một phơng thức đang đợc áp dụng phổ biến ở các doanh nghiệp xây lắp hiện nay. Theo phơng thức này, đơn vị giao khoán toàn bộ giá trị công trình, hạng mục công trình cho đơn vị nhận khoán. đơn vị nhận khoán tự tổ chức cung ứng vật t, tổ chức lao động . để tiến hành thi công. Khi công trình hoàn thành bàn giao, quyết toán sẽ đợc thanh toán toàn bộ giá trị công trình theo giá nhận khoán nộp cho đơn vị giao khoán một số khoản theo quy định.Đơn vị giao khoán chỉ là ngời có t cách pháp nhân đứng ra ký kết các hợp đồng xây dựng chịu trách nhiện pháp lý đối với chất lợng công trình thời gian thi công.-Phơng thức khoán gọn khoản mục chi phíTheo phơng thức này, đơn vị giao khoán chỉ khoán các khoản mục chi phí nhất định (thờng là CPNC) còn các khoản mục chi phí khác do đơn vị tự chi, hạch toán chịu trách nhiệm giám sát kỹ thuật, chất lợng công trình. Phơng thức này chỉ áp dụng cho các tổ, đội thi công không có đủ điều kiện tự cung ứng vật t, giám sát kỹ thuật cha thực hiện hạch toán kế toán.Tuy nhiên, dù theo bất kỳ hình, phơng thức khoán nào, việc tổ chức kinh doanh xây lắp gồm những bớc chủ yếu sau:-Doanh nghiệp xây lắp (đơn vị giao khoán) sau khi ký kết hợp đồng với bên A, thực hiện giao khoán khối lợng xây lắp, t vấn, thiết kế cho các xí nghiệp, đội , công trờng xây dựng trực thuộc (đơn vị nhận khoán) thông qua hợp đồng giao nhận khoán. Hợp đồng giao nhận khoán phải xác định rõ:3 +Nội dung công việc, khối lợng, chất lợng, đơn giá, thời hạn khởi công hoàn thành hợp đồng; nếu có những phát sinh mới thì phải bổ sung hợp đồng giao nhận khoán nội bộ.+Giá giao khoán bao gồm các phí tổn trực tiếp một phần chi phí chung của giá thành dự toán.-Khi kết thúc hợp đồng, phải nghiệm thu thanh lý hợp đồng giao nhận khoán những phát sinh bổ sung của hợp đồng giao nhận khoán.-Kết quả của hợp đồng giao nhận khoán (kể cả tiết kiệm giá thành xây lắp) - trên cơ sở lấy thu bù chi- phải đợc giũ lại để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc trích lập các quỹ theo chế độ hiện hành.-Nếu đơn vị nhận khoán đợc phân cấp quản lý tài chính, có tổ chức bộ máy kế toán riêng, đơn vị nhận khoán phải tổ chức hạch toán kế toán hoạt động nhận khoán, theo dõi chi phí sản xuất, kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, lập báo cáo kế toán theo chế độ hiện hành.-Đội trởng đơn vị nhận khoán hoặc giám đốc xí nghiệp của đơn vị nhận khoán sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các mặt hoạt động kinh doanh xây lắp, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật về các chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán theo chế độ hiện hành.-Nếu đơn vị nhận khoán tổ chức bộ máy kế toán riêng, các công việc trên sẽ do đơn vị giao khoán thực hiện.Có thể nói, đặc điểm kinh doanh xây lắp tổ chức kinh doanh xây lắp theo hình khoán có những nét đặc trng riêng khiến cho chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp trong điều kiện khoán xây lắp có những đặc điểm riêng biệt.II- Đặc điểm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp trong điều kiện khoán1. Đặc điểm chi phí sản xuất Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp là quá trình biến đổi một cách có ý thức, có mục đích các yếu tố đầu vào thành các công trình, lao vụ nhất định. Các yếu tố về t liệu sản xuất, đối tợng lao động (mà biểu hiện cụ thể là hao phí về 4 lao động vật hoá) dới sự tác động có mục đích của sức lao động (biểu hiện là hao phí về lao động sống) qua quá trình biến đổi sẽ tạo ra sản phẩm. Để đo lờng các hao phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong từng kỳ nhằm tổng hợp, xác định kết quả đầu ra, phục vụ yêu cầu quản lý thì mọi hao phí lao động cuối cùng đều đợc biểu hiện bằng thớc đo tiền tề gọi là chi phí sản xuất kinh doanh.Trong hoạt động kinh doanh xây lắp, chi phí sản xuấttoàn bộ các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra liên quan đến việc xây dựng, lắp đặt công trình.a. Đặc điểm chi phí sản xuất tại đơn vị giao khoán Trờng hợp doanh nghiệp xây lắp tổ chức kinh doanh theo hình khoángọn công trình,hạng mục công trình Chi phí phát sinh chỉ gồm chi phí quản lý, chi phí giao dịch . để đảm bảo sự tồn tại của đơn vị. Do đó, kế toán chi phí không cần sử dụng TK 621,622,627 mà có thể sử dụng TK 642 để tập hợp các khoản chi phí thuộc nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp, TK 632 để tập hợp chi phí phát sinh tại đơn vị nhng không thuộc nội dung chi phí quản lý. Trờng hợp doanh nghiệp xây lắp tổ chức sản xuất kinh doanh theo ph-ơngthức khoán gọn khoản mục chi phíChi phí sản xuất đợc tập hợp theo từng đơn vị nhận khoán. Chi phí sản xuất gồm 4 khoản mục chi phí sau:-Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp(CPNVLTT): bao gồm toàn bộ các khoản hao phí nguyên vật liệu mà đơn vị xây lắp bỏ ra để cấu tạo nên thực thể công trình nh: vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện bê tông, phụ gia, dàn giáo, ván khuôn .-Chi phí nhân công trực tiếp(CPNCTT): bao gồm tiền lơng các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lơng trả cho công nhân xây lắp của đơn vị nhận khoán.-Chi phí máy thi công(CPMTC): bao gồm toàn bộ các khoản chi phí mà đơn vị xây lắp bỏ ra có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng máy thi công phục vụ cho xây 5 dựng, lắp đặt các công trình, hạng mục công trình (không phân biệt máy thi công của đơn vị hay thuê ngoài).-Chi phí chung:+Chi phí sản xuất chung(CPSXC): là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong phạm vi các đơn vị nhận khoán .+Chi phí quản lý doanh nghiệp: gồm toàn bộ các khoản chi phí có liên quan đến việc tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh quản lý hành chính của doanh nghiệp mà không tách riêng ra đợc.+Chi phí bán hàng: gồm toàn bộ các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm nh chi phí giao dịch, chi phí bảo hành công trình xây dựng.b. Đặc điểm chi phí sản xuất tại đơn vị nhận khoán Trờng hợp đơn vị đợc giao khoán gọn công trình, hạng mục công trình -Chi phí sản xuất kinh doanh đợc tập hợp theo từng công trình, hạng mục công trình bao gồm:+CPNVLTT+CPNCTT +CPMTC+CPSXC: là chi phí phát sinh trong phạm vi của đơn vị nhận khoán để thực hiện khối lợng xây lắp đợc giao khoán, bao gồm: tiền lơng các khoản trích theo lơng của bộ phận quản lý, chi phí hội họp, tiếp khách, tiền điện, nớc phục vụ thi công .Trờng hợp đơn vị đợc giao khoán gọn khoản mục chi phí: do đơn vị chacó tổ chức bộ máy riêng nên chi phí sản xuất sẽ do đơn vị giao khoán tập hợp, hạch toán.2. Đặc điểm giá thành sản phẩm xây lắp Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao đông sống lao động vật hoá bỏ ra để tiến hành sản xuất ra một khối l-ợng sản phẩm, dịch vụ, lao vụ nhất định hoàn thành.6 Giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ chi phí nh CPNVL, CPMTC . tính bằng tiền để hoàn thành một khối lợng sản phẩm xây lắp nhất định, có thể là công trình hoặc một hạng mục công trình.Giá thành sản phẩm xây lắp bao gồm 4 khoản mục sau:-Khoản mục CPNVL-Khoản mục CPNC-Khoản mục CPMTC-Khoản mục chi phí chunga. Tại đơn vị giao khoán Theo phơng thức khoán gọn công trình, hạng mục công trình -Giá thành sản phẩm xây lắp chính là giá giao khoán. Giá giao khoán đợc xác định trên cơ sở giá thành dự toán.-Giá thành dự toán là tổng số các chi phí dự toán để hoàn thành một khối lợng sản phẩm xây lắp. Giá thành dự toán đợc lập trớc khi tiến hành xây lắp trên cơ sở các định mức thiết kế đợc duyệt khung giá quy định đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành.-Đối tợng tính giá là công trình, hạng mục công trình giao khoán.-Phơng pháp tính giá là phơng pháp định mức. Theo phơng thức khoán gọn khoản mục chi phí-Giá thành sản phẩm xây lắp là giá thành thực tế đợc xác định khi hoàn thành công tác xây lắp trên cơ sở các chi phí thực tế liên quan đến công trình xây lắp.-Đối tợng tính giá là công trình, hạng mục công trình hoàn thành.-Phơng pháp tính giá là phơng pháp trực tiếp hoặc phơng pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng.b. Tại đơn vị nhận khoán Theo phơng thức khoán gọn công trình, hạng mục công trình -Giá thành sản phẩm xây lắp là giá thành thực tế, bao gồm CPNVLTT, CPNCTT, CPMTC, CPSXC để hoàn thành công trình, hạng mục công trình .-Phơng pháp tính giá là phơng pháp trực tiếp7 Theo phơng thức khoán gọn khoản mục chi phí, giá thành sản phẩm xâylắp sẽ do đơn vị giao khoán tính toán.III-/ Chế độ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp trong khoán.Chế độ kế toán áp dụng chung cho tất cả ác doanh nghiệp sản xuất đợc Bộ tài chính ban hàng ngày 1/11/1195. Tuy nhiên do những đặc điểm riêng biệt về sản phẩm xây lắp hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp cho nên chế độ độ kế toán trên cha đáp ứng đợc yêu cầu của ngành xây lắp. chính vì vậy, ngày 16/12/1998, Bộ tài chính đã ban hàng. Chế độ kế toán, áp dụng cho doanh nghiệp xâylắp "theo quyết định 1864/1998/QĐ-BTC.Chế đọ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp một mặt tôn trọng các quyết định hiện hành của Nhà nớc về tài chính - kế toán, đảm bảo thống nhất nguyên tắc kế toán, kết cấu nguyên tắc hạch toán của chế độ kế toán doanh nghiêp; mặt khác, đợc bổ sung, hoàn thiện phù hợp các quy định hiện hành của cơ chế tài chính, thuế phù hợp đặc điểm sản xuất đặc điểm sản phẩm xâylắp.Đối với doanh nghiệp có tổ chức kinh doanh theo hình khoán, do hoạt động kinh doanh tổ chức kinh doanh xây lắp theo hình khoán có những đặc điểm riêng biệt nên chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm xâylắp cũng có những đặc trng riêng. Điểu dẫn đến những nét riêng của chế độ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp trong điều kiện khoán.1-/ Chế độ kế toán chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm tại đơn vị giao khoán.- Trên cơ sở hệ thông tài khoản sử dụng đợc áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất, hệ thống tài khoản của doanh nghiệp xây lắp có một số điểm khác.Để phục vụ cho quá trình kế toán chi phí sản xuất tính giá thàn sản phẩm, đơn vị giao khoản xâylắp thờng sử dụng tài khoản 141, 621,622,623,627,154,632 để tập hợp hạch toán chi phí sản xuất (trong hạch toán đơn vị khoán gọn khoản mục chi phí) hoặc sử dụng tài khoản 136 (1362)), 154,632,642 (trong tài khoản đơn vị giao khoán gọn công trình, hay mục công trình.- Về mặt chế độ chứng từ kế toán, để hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, ngoài những chứng bắt buộc do bộ tài chính ban hành, (nh: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu xuất vật t theo định mức, thẻ kho, ., bảng thanh 8 toán lơng, . phiếu lu, phiếu chi, .) . đơn vị giao khoán còn sử dụng các chứng từ nh:+ Hợp đồng giao nhận khoán xây lắp.+ Biên bản thanh lý hợp đồng giao nhận khoán .Việc ghi chép.Phải theo đúng những quy định của Bộ tài chính.- Về chế độ sổ kế toán.Tuy theo quy kinh doanh, trình độ quản lý kế toán phân công lao động kế toán, đơn vị giao khoán có thể áp dụng một trong những phơng pháp ghi sổ kế toán theo các hình thức nh:Chứng từ ghi sổ, nhật ký chung, nhật ký - sổ cái nhật ký - chứng từ.Danh mục các sổ kế toán theo các hình thức ghi sổ cũng tơng tự nh chế độ kế toán áp dụng chung cho các doanh nghiệp.2-/ Chế độ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại đơn vị nhận khoán.- Trong trờng hựp đơn vị nhận khoán không đợc phân cấp quản lý tài chính, không tổ chức bộ máy kế toán riêng thì việc hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp do đơn vị giao khoán thực hiện. Do đó, đơn vị nhận khoán không phải tuân theo chế đợ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm.- Trong trờng hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng, kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cũng phải tuân thủ theo "chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp".+ Để phục vụ cho kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp, đơn vị nhận khoán. Sử dụng các TK 336 (3362), 621,622,623,627,154 để hạch toán phải tuân theo nguyên tắc hạch toán các TK này một cách chặt chẽ.+ Về chế độ chứng từ kế toán chế độ sổ kế toán cũng tơng tự nh chế độ chứng từ sổ kế toán của đơn vị giao khoán.B- Theo phơng thức khoán gọn công trình, hạng mục công trình 1. Tài khoản sử dụngTK 136-Phải thu nội bộ9 TK 136 có 3 TK cấp 2TK1361: Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộcTK 1362: Phải thu về giá trị khối lợng xây lắp giao khoán nội bộTK 1368: Phải thu khácTrong đó TK1362 -Phải thu về giá trị khối lợng xây lắp giao khoán nội bộ: phản ánh toàn bộ giá trị về vật t, vốn bằng tiền, khấu hao TSCĐ . để thực hiện khối lợng xây lắp, lắp giao cho các đơn vị nhận khoán xây lắp nội bộ, nhận lại giá trị khối lợng xây lắp, lắp hoàn thành bàn giao của các đơn vị nhận khoán.Kết cấu:Bên Nợ: số vốn tạm ứng để thực hiện giá trị khối lợng xây lắp khoán nội bộBên Có: nhận giá trị khối lợng xây lắp nội bộ hoàn thành, bàn giao của đơn vị nhận khoán D Nợ: số còn phải thu về khoản ứng để thực hiện khối lợng xây lắp nội bộ ở đơn vị nhận khoán.TK 336-Phải trả nội bộTK336 có 2 Tk cấp 2TK 3362- Phải trả về khối lợng xây lắp nhận khoán nội bộTK 3368- Phải trả nội bộ khácTrong đó TK 3362- Phỉ trả về khối lợng xây lắp nhận khoán nội bộ: phản ánh toàn bộ giá trị về vật t, vốn bằng tiền, khấu hao TSCĐ . để thực hiện khối lợng xây lắp mà khoán phải trả phản ánh khối lợng xây lắp hoàn thành bàn giao cho đơn vị giao khoán.Kết cấu:Bên Nợ: Giá trị khối lợng xây lắp nội bộ hoàn thành, bàn giao cho đơn vị giao khoán.Bên Có: số vốn tạm ứng đơn vị nhận khoán nhận đợc để thực hiện giá trị khối lợng xây lắp khoán nội bộ.D Có: số còn phải trả về khoản ứng để thực hiện khối lợng xây lắp giao khoán nội bộ cho đơn vị giao khoán.10 [...]... lắp theo hình khoán có ảnh hởng tới hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 2 2. Tổ chức kinh doanh xây lắp theo hình khoán 3 II- Đặc điểm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp trong điều kiện khoán 4 1. Đặc điểm chi phí sản xuất 4 a. Đặc điểm chi phí sản xuất tại đơn vị giao khoán 5 b. Đặc điểm chi phí sản xuất tại đơn vị nhận khoán 6 2. Đặc điểm giá thành sản. .. Phơng pháp hạch toán 11 a, Tại đơn vị giao khoán 11 b. Tại đơn vị nhận khoán 12 C-/ Tổ hức sổ cho hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xâylắp 14 Phần II 17 Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phâm xây lắp theo hình khoán 17 I-/ Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm theohình khoán tại các... nhận khoán không đợc phân cấp quản lý tài chính, không tổ chức bộ máy kế toán riêng thì việc hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp do đơn vị giao khoán thực hiện. Do đó, đơn vị nhận khoán không phải tuân theo chế đợ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. - Trong trờng hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng, kế toán chi phí sản xuất tính. .. thành sản phẩm xây lắp 6 a. Tại đơn vị giao khoán 7 b. Tại đơn vị nhận khoán 7 III-/ Chế độ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp trong khoán 8 1-/ Chế độ kế toán chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm tại đơn vị giao khoán. 8 2-/ Chế độ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại đơn vị nhận khoán. 9 B- Theo phơng thức khoán gọn công trình, hạng mục công trình... I Một số vấn đề về kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo hình khoán I- Đặc điểm kinh doanh xây lắp tổ chức kinh doanh xây lắp theo hình khoán 1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp theo hình khoán có ảnh hởng tới hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Kinh doanh xây lắp là nghành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp... từ chi phÝ Chøng tõ ghi sỉ Sỉ c¸i TK 154,521,522,523,627 B¸o c¸o (3) (4) (5) (5) Sỉ chi tiết TK 621,622,623,627,154 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (1) (1) (2) (2) bảng tổng hợp CPSX và tính giá thành SP Phần II Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phâm xây lắp theo hình khoán I-/ Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tình giá thành sản. .. nghiệp tồn tại phát triển trong nền kinh tế thị trờng. II- Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm theo hình khoán Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp hiện nay, nói chung, phù hợp với công tác kế toán hiện nay của các doanh nghiệp xây lắp. Vì vậy, phơng h- ớng chung để hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm... tiếp sản xuất Tiếp theo, chi phí chuyên gia phục vụ công trình nên tính vào CPSXC thành một khoản chi phí hợp lệ để tính vào giá thành công trình. Nh vậy sẽ vừa đảm bảo chất lợng công trình, vừa đảm bảo tính hợp lý. Tuy nhiên, khoản chi phí này cần phải đợc kiểm tra chặt chẽ. Mặt khác, nhà nớc cũng nên có những quy định hớng dẫn cụ thể thực hiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo. .. khung giá xây dựng cơ cbản hiện hành. nh vậy, giá thành đà đợc xác định trớc, lợi nhuận của đơn vị giao khoán cũng có thể xác định trớc. Do đó, một số doanh nghiệp đà cố tình tính sai giá thành công trình xây lắp giao khoán, vi phạm chế độ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo hình khoán. Nói tóm lại, "chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp" tổ... chế độ, mà phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vẫn còn một số vớng mắc nh: Theo chế độ kế toán, tiền lơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất không đợc tính trớc. Chỉ khi nào việc nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất thực tế phát sinh mới ghi vào chi phí. Nh vậy, trong kỳ sản xuất kinh doanh nếu số công . kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo mô hình khoán. Phần II: Thực trạng và một số biện pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất. thức khoán gọn khoản mục chi phí, giá thành sản phẩm xâylắp sẽ do đơn vị giao khoán tính toán. III-/ Chế độ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

Ngày đăng: 16/08/2012, 16:18

Hình ảnh liên quan

Bảng kê số 4 621,622,623,627,154 - Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất theo mô hình khoán

Bảng k.

ê số 4 621,622,623,627,154 Xem tại trang 15 của tài liệu.
bảng tổng hợp CPSX và tính giá thành SP - Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất theo mô hình khoán

bảng t.

ổng hợp CPSX và tính giá thành SP Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng cân đối phát sinhSổ cái  - Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất theo mô hình khoán

Bảng c.

ân đối phát sinhSổ cái Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan