0

Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 1

11 50,280 358
  • Giáo án bàn tay nặn bột  môn TNXH lớp 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2015, 16:56

Di õy l cỏc tit son theo Phng phỏp BN TAY NN BT trong mụn TNXH lp 1 TUN 22: CY RAU I. MC TIấU: Giỳp hc sinh - K c tờn v nờu ớch li ca mt s cõy rau. - Ch c r, thõn, lỏ, hoa ca cõy. - GDKN: Nhn thc hu qu khụng n rau v n rau khụng sch. K nng ra quyt nh thng xuyờn n rau, n rau, n rau sch. K nng tỡm kim v x lớ thụng tin v cõy rau. Phỏt trin k nng giao tip thụng qua tham gia cỏc hot ng hc tp. - HS yờu thớch mụn hc, thớch khỏm phỏ thiờn nhiờn. II. DNG DY HC: - GV: Cõy rau xanh, tranh nh trong SGK. - HS: V bi tp TNXH. III. HOT NG DY - HC HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc 2. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS chuẩn bị đồ dùng môn học đã mang đến lớp. - HS hỏt tp th. - HS trng by cõy rau ó mang n lp. 3.Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV nờu yờu cu gi hc. b. Ni dung: * Hot ng 1: Phng phỏp bn tay nn bt Bc 1: Tỡnh hung xut phỏt v nờu vn ( gii thiu bi) ? K tờn cỏc loi rau m em ó c n nh? ? Em bit gỡ v cõy rau ci. Chỳng ta cựng i vo tỡm hiu ni dung bi 22: Cõy rau Bc 2:Hỡnh thnh biu tng ca HS - GV a cõy rau ci v hi HS ú l cõy rau gỡ Em hóy mụ t bng li nhng hiu bit ca mỡnhv cõy rau ci (HS lm vic cỏ nhõn Ghi vo v ghi chộp khoa hc. - Chia nhúm cho HS tho lun v ghi li nhng iu em bit v cõy rau ci vo bng nhúm. - HS cỏc nhúm lờn trỡnh by kt qu tho lun. - GV ghi nhn kt qu ca HS khụng nhn xột - Nghe. - HS kể - Nghe - HS trả lời - HS ghi chộp nhng hiu bit ca mỡnh v cõy rau ci vo v ghi chộp khoa hc. - HS quan sỏt cõy rau. - HS quan sỏt v trao i trong nhúm. - HS quan sỏt ri c i din lờn tr li. 1 ỳng sai. Bc 3: xut cõu hi (gi thuyt, d oỏn) v phng ỏn tỡm tũi. - GV yờu cu HS nờu cõu hi xut. - HD HS tỡm hiu cõu hi Cõy rau ci cú nhng b phn no? - Yờu cu HS tho lun nhúm a ra d oỏn v ghi li d oỏn vo bng nhúm. - Gi HS trỡnh by phn d oỏn ca nhúm mỡnh trc lp. Bc 4: Thc hin phng ỏn tỡm tũi ? tỡm hiu cõy rau ci cú nhng b phn no ta phi s dng phng ỏn gỡ? - Yờu cu HS tin hnh quan sỏt v ghi li kt lun trong bng nhúm - i din nhúm trỡnh by kt lun sau khi quan sỏt. - GV nhn xột so sỏnh phn d oỏn vi kt qu quan sỏt Ghi nhn kt qu. Bc 5: Kt lun hp thc húa kin. - GV a ra cõy rau ci ch vo cỏc b phn ca cõy v gii thiu: Cõy rau c cú cỏc b phn: R, thõn, lỏ. - GV nờu cỏc b phn ca cõy rau núi chung. * Hot ng 2: Lm vic vi SGK. Mc ớch: Bit c li ớch ca vic n rau v s cn thit phi ra rau trc khi n. - Yờu cu HS quan sỏt tranh v trong SGK - GV nờu cõu hi gi HS tr li. ? Khi n rau ta phi chỳ ý iu gỡ? - GV nhn xột kt lun: Rau c trng trong vn ngoi rung nờn rớnh nhiu bi bn cú th cú nhiu cht bn, cht c do ti nc, thuc tr sõu Vỡ vy cn tng cng trng rau schv ra rau sch trc khi n. * Hot ng 3: Trũ chi: " bn rau gỡ?" - GV hng dn HS cỏch chi. - Nghe yờu cu. - Nờu cõu hi xut + Cõy rau ci cú nhiu lỏ hay ớt lỏ? + Cõu rau ci cú r khụng? + Cõy rau ci cú nhng b phn no? - HS tho lun nhúm a ra d oỏn v ghi li d oỏn vo bng nhúm. - HS tng hp nhúm trỡnh by phn d oỏn ca nhúm mỡnh trc lp. - HS nờu phng ỏn ( cỏch tin hnh) - HS quan sỏt cõy rau ci ó chun b v ghi li kt qu quan sỏt vo bng nhúm - Trình bày kết luận sau khi quan sát. - Nghe. - HS chỉ trên cây rau cải và nhắc lại. - Nghe HD cách chơi. - HS chơi. 2 - Tổ chức cho HS chơi. - GV nhận xét, tuyên dương. 4. Củng cố: - GV nhắc lại nội dung bài. - Nhận xét giờ học. 5. Dặn dò - Dặn dò các em về nhà học bài. - Chuẩn bị bài giờ sau. - Học sinh nêu tên bài vừa học. - Nghe. - Nghe và thực hiện ở nhà. TUẦN 23 : CÂY HOA I .MỤC TIÊU : * Giúp học học sinh : - Sau bài học HS biết được một số cây hoa và nơi sống của chúng. - Biết quan sát, phân biệt nói tên các bộ phận chính của cây hoa. - Nói được ích lợi của việc trồng hoa. - Có ý thức chăm sóc các cây hoa ở nhà, không bẻ cành, hái hoa ở nơi công cộng. II .CHUẨN BỊ : - HS sưu tầm cây hoa mang đến lớp. - Hình ảnh các cây hoa ở bài 23. - Phiếu kiểm tra. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : T/g Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 4’ 20’ 1. Ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ : - Vì sao chúng ta cần nên ăn nhiều rau ? - Khi ăn rau ta cần chú ý điều gì ? - GV nhận xét- ghi điểm. 3.Dạy bài mới : a.Giới thiệu bài : Hôm nay các em học bài cây rau. GV ghi bảng. b.Các Hoạt động: Hốt động 1 : Tìm hiểu các bộ phận chính của cây hoa. Bước 1 : Đưa ra tình huống xuất phát: GV cho HS lần lượt kể tên một số cây -HS hát - Ăn rau có lợi cho sức khoẻ, tránh táo bón, chảy máu răng. - Rửa sạch, ngâm nước muối . * Lớp chú ý nghe . + HS lần lượt kể tên một số cây hoa mà mình biết . 3 hoa mà em biết . + GV nêu : Các cây hoa rất khác nhau, đa dạng về đặc điểm bên ngồi như màu sắc, hình dạng, kích thước . . . nhưng các cây hoa đều cĩ chung về mặt cấu tạo – Vậy cấu tạo của cây hoa gồm những bộ phận chính nào? Bước 2: Nêu ý kiến ban đầu của HS. -Làm bộc lộ những hiểu biết ban đầu của HS qua vật thực hoặc hình vẽ về cây hoa . Bước 3: Đề xuất các câu hỏi. -Đề xuất các câu hỏi và phương án tìm tịi : + GV cho HS làm việc theo nhĩm 4 . + GV chốt lại các câu hỏi của các nhĩm : Nhĩm các câu hỏi phù hợp với nội dung bài học : - Cây hoa cĩ nhiều lá khơng ? -Cây hoa cĩ nhiều bơng hoa hay ít bơng hoa ? - Cây hoa cĩ nhiều rễ khơng ? - Lá cây hoa cĩ gai khơng ? Bước 4: Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu: -Thực hiện phương án tìm tịi , khám phá . + GV hướng dẫn, gợi ý HS đề xuất các phương án tìm tịi, khám phá để tìm câu trả lời cho các câu hỏi ở bước 3 . Bước 5 : Trình bày kết quả thảo luận. + GV cho các nhĩm lần lượt trình bày kết luận sau khi quan sát , thảo luận . Bước 6: Kết luận, rút ra kiến thức. + GV cho HS vẽ các bộ phận chính của một cây hoa . + GV hướng dẫn HS so sánh và đối chiếu . + HS nghe và suy nghĩ để chuẩn bị tìm tòi , khám phá . + HS làm việc cá nhân thông qua vật thực hoặc hình vẽ về cây hoa – ghi lại những hiểu biết của mình về các bộ phận chính của cây hoa vào vở ghi chép thí nghiệm ( HS có thể viết hoặc vẽ hình ) . + HS làm việc theo nhóm 4 : Tổng hợp các ý kiến cá nhân để đặt câu hỏi theo nhóm về cấu tạo của một cây hoa . + Đại diện các nhóm nêu đề xuất câu hỏi về cấu tạo của cây hoa . + Các nhóm quan sát cây hoa và thảo luận các câu hỏi ở bước 3 . + Đại diện các nhóm trình bày kết luận về cấu tạo của cây hoa . + HS vẽ và mô tả lại các bộ phận chính của một cây hoa vào vở ghi chép thí nghiệm . + HS so sánh lại với hình tượng ban đầu xem thử suy nghĩ của mình có đúng không ? + 3 – 4 HS nhắc lại tên các bộ phận chính của một cây hoa . 4 3’ 2’ + GV gọi 3 – 4 HS nhắc lại tên các bộ phận chính của một cây hoa . * Hoạt động 2 : Làm việc với SGK . * Mục đích : - HS biết đặt và trả lời câu hỏi dựa trên các hình trong SGK . - Biết ích lợi của việc trồng hoa . * Cách tiến hành : Chia nhóm để HS thảo luận , quan sát tranh và đặc câu hỏi để học sinh trả lời . - Cây hoa hồng được trồng ở đâu ? -Kể tên các loại hoa mà bạn biết ? -Hoa được dùng làm gì ? * Kiểm tra kết quả hoạt động . ðKết luận : Có nhiều loại hoa … Hoa dùng để trang trí, làm nước hoa … d.Hoạt đơng 3 : Trò chơi với phiếu kiểm tra *Mục đích : Cũng cố những hiểu biết về cây hoa . * Cách tiến hành : dán 2 phiếu lên bảng, tổ nào tìm được nhiều câu đúng tổ đó thắng . 4. Củng cố : - Cây hoa có ích lợi gì ? - Người ta trồng hoa ở đâu ? - Những loại hoa nào thường có hương thơm 5. Nhận xét , dặn dò : - Tun dương những học sinh có tinh thần học tập cao, nhắc nhở những HS ít chú ý . - Về nhà cần trồng và bảo vệ cây hoa. - Chuẩn bị bài hơm sau. -Học sinh tiến hành thảo luận theo nhóm: -Ở đất, ruộng -Hoa mai, hoa lan -Trang trí, bán, làm nước hoa… - HS đánh dấu x vào câu trả lời đúng . + Cây hoa là lồi thực vật + Cây hoa khác cây su hào + Cây hoa có rễ, thân lá + Lá của cây hoa hồng có gai. + Thân cây hoa hồng có gai . + Cây hoa để trang tr, làm cảnh . -Trang trí, làm cảnh, làm nước hoa. -Trong vườn, trước sân . - Hoa hồng, hoa lan …. *Rút kinh nghiệm bổ sung TUẦN 26: 5 CON GÀ I. MỤC TIÊU: Giúp HS - Nêu ích lợi của con gà. - Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con gà trên hình vẽ hay vật thật. - HS yêu thích và chăm sóc gà để có lợi ích cao. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Tranh ảnh về các loại gà. - HS: Vở bài tập TNXH. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: - Kể tên các loại cá mà em biết? - GV nhận xét, cho điểm. - HS hát tập thể. - 2, 3 HS kể tên các loại cá. 3.Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV nêu yêu cầu giờ học. b. Nội dung: * Hoạt động 1: Phương pháp bàn tay nặn bột Bước 1: Tình huống xuất phát và nêu vấn đề ( giới thiệu bài) ? Kể tên các loại gà mà em đã được biết? ? Em biết gì về con gà. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nội dung bài 26: Con gà Bước 2:Hình thành biểu tượng của HS - GV đưa hình ảnh con gà và hỏi HS đó là con gì? - Em hãy mô tả bằng lời những hiểu biết của mình về con gà (HS làm việc cá nhân – Ghi vào vở ghi chép khoa học. - Chia nhóm cho HS thảo luận và ghi lại những điều em biết về con gà vào bảng nhóm. - HS các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. - GV ghi nhận kết quả của HS không nhận xét đúng sai. Bước 3: Đề xuất câu hỏi (giả thuyết, dự đoán) và phương án tìm tòi. - GV yêu cầu HS nêu câu hỏi đề xuất. - HD HS tìm hiểu câu hỏi “Các bộ phận bên ngoài của con gà là gì?” - Yêu cầu HS thảo luận nhóm để đưa ra dự đoán và ghi lại dự đoán vào bảng nhóm. - Gọi HS trình bày phần dự đoán của nhóm mình - Nghe. - HS kÓ - Nghe - HS tr¶ lêi - HS ghi chép những hiểu biết của mình con gà vào vở ghi chép khoa học. - HS trao đổi trong nhóm. - HS quan sát rồi cử đại diện lên trả lời. - Nghe. - Nghe yêu cầu. - Nêu câu hỏi đề xuất + Con gà có cánh không? + Con gà có nhiều lông phải không? + Các bộ phận bên ngoài của con gà là gì ? - HS thảo luận nhóm để đưa ra dự đoán và ghi lại dự đoán vào bảng nhóm. 6 trc lp. Bc 4: Thc hin phng ỏn tỡm tũi ? tỡm hiu Cỏc b phn bờn ngoi ca con g l gỡ? ta phi s dng phng ỏn no? - Yờu cu HS tin hnh quan sỏt v ghi li kt lun trong bng nhúm - i din nhúm trỡnh by kt lun sau khi quan sỏt. - GV nhn xột so sỏnh phn d oỏn vi kt qu quan sỏt Ghi nhn kt qu. Bc 5: Kt lun hp thc húa kin. - GV hỡnh nh con g v ch vo cỏc b phn bờn ngoi gii thiu: G gm cỏc b phn:( u, mỡnh, lụng, chõn. G di chuyn c nh 2 chõn) - Yờu cu HS quan sỏt hỡnh nh cỏc con g trong SGK phõn bit g trng, g mỏi, g con. - G trng, g mỏi, g con khỏc nhau nhng im no? * Hot ng 2: i tỡm kt qu + Mc ớch: Cng c v con g cho HS v bit c ớch li ca con g. GV nờu cõu hi: ? G cung cp cho chỳng ta nhng gỡ? - Cho HS tho lun ghi kt qu vo bn nhúm. - Gi i din cỏc nhúm trỡnh by kt qu tho lun. + GVNXKL: G mang li cho chỳng ta rt nhiu ớch li. Trng g, tht g l loi thc phm giu dinh dng v rt cn thit cho con ngi. 4. Cng c: - GV nhc li ni dung bi - Nhn xột gi hc - Liờn h thc t v giỏo dc hc sinh. 5. Dn dũ - Dn dũ cỏc em v nh hc bi - Chun b bi gi sau. - HS trong nhúm trỡnh by phn d oỏn ca nhúm mỡnh trc lp. - HS nờu phng ỏn ( cỏch tin hnh) - HS quan sỏt hỡnh nh v con g ó chun b v ghi li kt qu quan sỏt vo bng nhúm - Trình bày kết luận sau khi quan sát. - Nghe. - HS chỉ trên hình ảnh và nhắc lại tên các bộ phận bên ngoài của con gà. - HS quan sỏt hỡnh nh cỏc con g trong SGK phõn bit g trng, g mỏi, g con. - G trng, g mỏi, g con khỏc nhau kớch thc, mu lụng v ting kờu. - Nghe. - Nghe yờu cu - Hc sinh tho lun nhúm v ghi ra bng nhúm. - Cỏc nhúm trỡnh by ý kin tho lun ca nhúm mỡnh. - Nghe. - Nghe. - HS liờn h thc t. - Nghe v thc hin nh. 7 TUẦN 31 : THỰC HÀNH: QUAN SÁT BẦU TRỜI I.MỤC TIÊU: * Học sinh biết : - Sự thay đổi những đám mây trên bầu trời là báo hiệu sự thay đổi của thời tiết . - Mô tả bầu trời và những đám mây trong thực tế hằng ngày . - Có ý thức cảm thụ cái đẹp của thiên nhiên , phát huy trí tưởng tượng . II.CHUẨN BỊ : - Tranh vẽ bầu trời III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC T/g Hoạt động dạy Hoạt động dạy 1’ 4’ 20’ 1.Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi HS trả lời các câu hỏi sau: + Hãy nêu các dấu hiệu để nhận biết trời nắng ? + Hãy nêu các dấu hiệu để nhận biết trời mưa ? - GV nhận xét bổ sung 3. Bài mới : a.Giới thiệu bài : Hôm nay các em học bài : Quan sát bầu trời . b.Các hoạt động. Hoạt động 1 : Mây và màu sắc của mây trên bầu trời. a.Tình huống xuất phát. Nhìn lê bầu trời, em có trông thấy Mặt Trời và những khoảng trời xanh không? b.Nêu ý kiến ban đầu của học sinh. -GV yêu cầu HS mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình về bầu trời vào vở thí nghiệm. -GV yêu cầu HS trình bày hiểu biết của các em về bầu trời. c.Đề xuất các câu hỏi. -Từ những ý kiến của HS , GV tập hợp thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi -HS hát - 2 HS trả lời . - Lớp chú ý nghe GV giới thiệu -HS mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình về bầu trời vào vở thí nghiệm. -HS trình bày hiểu biết của các em về bầu trời. 8 hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau và khác nhau của các ý kiến ban đầu, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi về quan sát bầu trời. +Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây? +Những đám mây có màu gì? Chúng đứng yên hay chuyển động? d.Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu. -GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu để tìm hiểu Mây và màu sắc của mây trên bầu trời. -HS viết dự đoán vào vở thí nghiệm với các mục. Câu hỏi Dự đoán cách tiến hành Kết luận Mây và màu sắc của mây trên bầu trời. -GV cho HS quan sát bầu trời. -HS quan sát và thảo luận theo nhóm 4 để tìm câu trả lời cho câu hỏi ở bước 3 và điền thông tin vào vở thí nghiệm. Câu hỏi Dự đoán cách tiến hành Kết luận Mây và màu sắc của mây trên bầu trời. -Trời nắng, trời dâm mát, trời sắp mưa. Quan sát -Quan sát đám mây trên bầu trời cho ta biết trời nắng, trời dâm mát, trời sắp mưa. e.Kết luận, kiến thức mới. -GV tổ chức đại diện các nhóm báo cáo kết quả sau khi quan sát bầu trời. -GV hướng dẫn HS so sánh lại với ý kiến ban đầu của HS ở bước 2 để khắc sâu kiến -HS thảo luận, đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu để tìm hiểu Mây và màu sắc của mây trên bầu trời. -HS viết dự đoán vào vở thí nghiệm với các mục. -HS quan sát và thảo luận theo nhóm 4 để tìm câu trả lời cho câu hỏi ở bước 3 và điền thông tin vào vở thí nghiệm. -Đại diện các nhóm báo cáo kết quả sau khi quan sát bầu trời. -HS so sánh lại với ý kiến ban đầu của HS ở bước 2 - Các nhóm thảo luận và đại diện nhóm trình bày . 9 3’ 2’ thức. c. Hoạt động 2 : Nói về bầu trời và cảnh vật xung quanh . - Chia nhóm thảo luận - Cho HS trình bày những hiểu biết về bầu trời và cảnh vật xung quanh, cảm thụ cái đẹp thiên nhiên và trí tưởng tượng. - GV cùng HS nhận xét 4. Củng cố : - GV nhắc lại nội dung bài + Bầu trời và cảnh vật xung quanh tác động lớn đến cuộc sống chúng ta, các em cần giữ môi trường xanh, sạch, đẹp . 5. Nhận xét , dặn dò : - GV tổng kết tiết học, tuyên dương những học sinh có tinh thần học tập tốt. Các em phải đội đầy đủ mũ nón khi đi học. - Xem trước bài: Gió *Rút kinh nghiệm bổ sung TUẦN 34 : THỜI TIẾT I. MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh biết: - Nhận biết sự thay đổi của thời tiết - HS có ý thức : ăn mặc và giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi II. ĐỒ DÙNG – DẠY HỌC: - Hình vẽ trong SGK (64, 65) -Giấy vẽ, bút màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Khởi động: HS hát 1 đoạn thơ về mặt trời *Hoạt động 1: Vẽ và giới thiệu tranh vè mặt trời Bước 1: Làm việc cá nhân - HS tô mặt trời (HS vẽ theo trí tưởng tượng của các em vẽ mặt trời – vẽ riêng mặt trời hoặc vẽ mặt trời cùng cảnh vật xung quanh) Bước 2: Hoạt động cả lớp - 1 số HS giới thiệu về mặt trời (bài vẽ 10 [...]... dùng 1 chậu nước ) KL: Mặt trời tròn giống như 1 quả Chú ý: Khi đi nắng phải đội nón mũ và bóng lửa khổng lồ chiếu sáng và sửa không được nhìn trực tiếp vào mặt trời ấm trái đất.Mặt trời ở rất xa trái đất *Hoạt động 2 : Thảo luận : Tại sao - Người, động vật, thực vật, đều cần chúng ta cần mặt trời ? đến mặt trời (HS tưởng tượng nếu không - Hãy nói về vai trò của mặt trời đối có mặt trời chiếu sáng và... trái đất của chúng ta sẽ ra sao ) (trái đất có đêm tối, lạnh lẽo không có sự sống, người vật cây cỏ dễ chết) c Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Liên hệ thực tế - TUẦN : 11 . cá. 3.Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV nêu yêu cầu giờ học. b. Nội dung: * Hoạt động 1: Phương pháp bàn tay nặn bột Bước 1: Tình huống xuất phát và nêu vấn đề ( giới thiệu bài) ? Kể tên các loại gà mà. nh trong SGK. - HS: V bi tp TNXH. III. HOT NG DY - HC HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc 2. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS chuẩn bị đồ dùng môn học đã mang đến lớp. - HS hỏt tp th. - HS trng. mang n lp. 3.Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV nờu yờu cu gi hc. b. Ni dung: * Hot ng 1: Phng phỏp bn tay nn bt Bc 1: Tỡnh hung xut phỏt v nờu vn ( gii thiu bi) ? K tờn cỏc loi rau m em ó c n nh? ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 1, Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 1, Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 1

Từ khóa liên quan