skkn ứng dụng cntt trong dạy toán thcs

20 1.8K 0
skkn ứng dụng cntt trong dạy toán thcs

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - tự do - Hạnh phúc ***** ***** *.Sơ yếu lí lịch* . Họ và tên : . Ngày- Tháng Năm sinh : . Năm vào ngành : . Trình độ chuyên môn : . Chức vụ : . Đơn vị công tác : . Trình độ chính trị . Hình thức khen thởng : Giáo viên giỏi cấp Thành phố A.Phần mở đầu I. Lí do viết đề tài: 1 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán Đổi mới phơng pháp dạy học nằm trong nguồn mạch chung của cuộc vận động đổi mới do Đảng đề ra .Mục tiêu của đổi mới nhằm đa ra yêu cầu đào tạo cho phù hợp với sự phát triển đi lên đòi hỏi mọi lĩnh vực phải đổi mới để phù hợp và thích ứng .Trên cơ sở đó giáo dục đã tiến hành thay sách giáo khoa cho các cấp học .ở tất cả các môn đều có sự thay đổi về nội dung ,hình thức sách giáo khoa , Thay đổi về ph- ơng pháp giảng dạy .Việc đổi mới các hình thức dạy học nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện là cơ sở khoa học thực tiễn của thời đại, là xu hớng tất yếu của xã hội , là vấn đề chung trong toàn ngành giáo dục. Năm học 2010-2011 đợc xác định là Năm học tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lí tài chính và xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực. Trong những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ thông tin đã rất phổ biến ở Việt Nam. Cùng với sự đi lên của xã hội, ngành giáo dục cũng mạnh dạn đã ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Đối với ngành giáo dục đào tạo công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung và phơng pháp dạy học. Mặt khác, ngành giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin. Hơn nữa, công nghệ thông tin là phơng tiện để giúp chúng ta tiến tới một xã hội học tập. Bởi vậy, trong năm học này, ngành giáo dục đã xác định phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trờng học để tạo bớc đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và tạo tiền đề phát triển công nghệ thông tin trong những năm tiếp theo. Việc sử dụng công nghệ thông tin ở nớc ta đã trở nên phổ cập và mang tính th- ờng nhật. Trong trờng tiểu học Khai Thái, không chỉ riêng học sinh lớp 3 mà tất cả các lớp cha đợc làm quen với môn Tin học. Nên việc đa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là việc làm cần thiết và đúng đắn . Trong công tác giảng dạy, công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi phơng pháp dạy và học. Nhờ đó mà học sinh hứng thú học tập hơn, kết quả là học sinh tiếp thu bài tốt hơn. ứng dụng công nghệ thông tin có thể đã giảng dạy vào tất cả các môn học, đặc biệt là các môn có sử dụng nhiều tranh ảnh cho bài giảng. Những dụng cụ , máy móc , thiết bị , vật dụng là tất cả những phơng tiện vật chất cần thiết cho giáo viên và học sinh tổ chức và tiến hành hợp lý , có hiệu quả quá trình giáo dỡng và giáo dục ở các môn học , cấp học . Phơng tiện dạy học làm sáng tỏ những điều cần trình bày của giáo viên , trực quan hoá nội dung dạy học và giúp học sinh tiếp thu bài dễ dàng , tham gia học tập một cách chủ động , tích cực . 2 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán Trong những năm gần đây , với sự phát triển ngành công nghệ thông tin , dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong giảng dạy , dạy học đa phơng tiện . sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học có thể giải quyết đợc các nhiệm vụ cơ bản của quá trình dạy học . Nhờ chức nằng có thể tạo , lu trữ và hiển thị lại một khối lợng thông tin vô cùng lớn dới dạng văn bản , hình ảnh, âm thanh nên ứng dụng công nghệ thông tin đợc sử dụng để hỗ trợ việc minh hoạ các hiện tợng , quá trình nội dung kiến thức cần cung cấp cho học sinh . Nó giúp giáo viên mang đến cho học sinh nhiều thông tin hơn và các thông tin đó có thể chứa đựng trong nhiều kênh khác nhau nh văn bản , hình ảnh , âm thanh .Điều này giúp giảm bớt việc sử dụng các trực quan khi giảng dạy . Để làm đợc điều đó đòi hỏi ngơì giáo viên luôn tự học tập , chủ động sáng tạo trong quá trình dạy học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân , tổ chức các hoạt động thu hút học sinh tham gia một cách tích cực , có hiệu quả. Trong năm hc gần đây, tôi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều môn học. Đặc biệt là môn Toán tôi đã thiết kế đợc một số giáo án điện tử để áp dụng vào giảng dạy. Đối với bộ môn Toán, ngoài sử dụng phần mềm Power Point tôi còn sử dụng phần mềm VioLET vào phần luyện tập dới dạng trò chơi, tạo không khí học tập thoải mái cho học sinh. Qua quá trình soạn giáo án và giảng dạy tôi đã đúc kết đợc một số kinh nghiệm và quyết định viết đề tài: ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Toán lớp 3 . II. Mục đích nhiên cứu đề tài - Tìm hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin vào môn Toán lớp 3. -Tìm hiểu thực trạng khi đa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Toán lớp 3. -Đổi mới phơng pháp dạy học khi đa ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng dạy môn Toán lớp 3 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. III. Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu: -Học sinh lớp 3B.trờng Tiểu học Khai Thái -Theo dõi và kiểm tra đánh giá việc tiếp thu bài của học sinh. -Đối chiếu với các tiết học không có sử dụng công nghệ thông tin. B. Nội dung đề tài I. Cơ sở lý luận: 3 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán Trong thời đại ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển vơí tốc độ nhanh ,thông tin khoa học ngày càng nhiều song thời gian dành cho mỗi tiết học trong trờng tiểu học không thay đổi .đẻ theo kịp sự phát triển của xã hội và cung cấp cho học sinh những kiến thức mới Học sinh Tiểu học còn nhỏ, nên quá trình nhận thức thờng gắn với những hình ảnh, hoạt động cụ thể. Bởi vậy các phơng tiện trực quan rất cần thiết trong quá trình giảng dạy. Đặt biệt là các phơng tiện trực quan sinh động, rõ nét sẽ thu hút đợc sự chú ý của học sinh. Trong những tiết học có đồ dùng trực quan đẹp, rõ nét học sinh sẽ chú ý đến bài giảng hơn và kết quả là học sinh tiếp thu bài tốt hơn, nhớ lâu hơn. Đối với môn Toán không có nhiều tranh ảnh nh các bộ môn khác, nhng không phải vì thế mà không cần đến ứng dụng công nghệ thông tin . Ngoài bộ đồ dùng dạy và học toán chỉ là những con số và các bài toán và những hình vẽ. Thế nhng, những con số, những bài toán và những hình vẽ nếu đã lên màn hình lớn với sự nhấn mạnh bằng cách đổi màu chữ hay gạch chân sẽ có hiệu quả hơn.Chính vì vậy mà việc đa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn toán là cần thiết. II. Cơ sở thực tiễn: 1.Về thuận lợi: - Trờng Tiểu học Khai Thái là đơn vị điển hình về đẩy mạnh công nghệ thông tin trong việc giảng dạy luôn thi đua trong mọi phong trào xây dựng Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo đức , tự học và sáng tạo luôn thực hiên có hiêu quả việc đổi mới nội dung và phơng pháp giáo dục. Nên nhà trờng đã sớm triển khai việc đa ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phơng pháp dạy và học nhiều năm nay. Năm học 2010-2011 thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ giáo dục, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, Trờng Tiểu học Khai Thái đã phát động phong trào Mỗi giáo viên có ít nhất từ 1 đến 2 giáo án điện tử trong một năm học. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá mỗi giáo viên trong nhà trờng. -Đợc sự quan tâm của các ban ngành, sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo và toàn thể phụ huynh trong toàn trờng hỗ trợ về cơ sở vật chất cho nhà trờng. Trong những năm học vừa qua trờng đã đợc cấp máy chiếu Projector, máy Camera vật thể,máy vi tính và nối mạng Internet. 4 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán -Lãnh đạo nhà trờng luôn tạo điều kiện cho giáo viên học nâng cao trình độ tin học. Động viên giáo viên kịp thời có tâm huyết với nghề . Thờng xuyên tổ chức các lớp tập huấn sử dụng công nghệ thông tin cho giáo viên dới sự chỉ đạo và hớng dẫn của Ban giám hiệu. Trờng còn tổ chức các buổi tham luận về ứng dụng công nghệ thông tin để giáo viên trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. 2.Về khó khăn: -Khó khăn nhất đối với giáo viên chúng tôi là trình độ tin học còn hạn chế, nên việc thiết kế giáo án điện tử rất vất vả và mất nhiều thời gian. Nhà trờng luôn tạo điều kiện cho chúng tôi đi học để nâng cao trình độ tin học, nhng thời gian có hạn nên chúng tôi không thể đi chuyên sâu tìm hiểu đợc các kiến thức của tin học để soạn bài theo mong muốn. -Việc thiết kế giáo án điện tử cha có nhiều kinh nghiệm nên việc chọn màu sắc, phông nền hay phông chữ, chọn hiệu ứng đôi khi cha phù hợp. -Giờ học còn phụ thuộc vào nguồn điện, phòng học, ánh sáng. 3.Thực trạng và những yêu cầu cần thiết khi thiết kế giáo án điện tử. - Đến năm học 2010-2011 giáo án điện tử đã đợc nhiều giáo viên đón nhận một cách tích cực, bởi nó tạo ra một không khí học tập sôi nổi, thu hút sự chú ý của học sinh, thực sự làm chủ trong tiết học.Khi dạy bằng giáo án điện tử giáo viên đỡ vất vả hơn nhiều. Thay bằng các thao tác gắn đồ dùng lên bảng, giáo viên chỉ cần kích chuột là có. Dạy bằng giáo án điện tử còn tránh đợc tình trạng cháy giáo án do quá nhiều thao tác gắn và tháo đồ dùng dạy học. -Khi sử dụng giáo án điện tử giáo viên có thể thiết kế bài học nh sách giáo khoa, không cần in tranh ảnh tốn tiền, mất thời gian mà hình ảnh lại nhỏ không rõ nét nh khi đã lên màn hình lớn. -Đối với môn Toán không có nhiều tranh ảnh nh các môn học khác, nhng không phải vì thế mà không cần đến ứng dụng công nghệ thông tin. Môn Toán tuy ít tranh ảnh, nhng mỗi bài học hay mỗi bài toán ta đa lên màn hình lớn sẽ giúp học sinh chú ý hơn. -Những từ ngữ trọng tâm trong bài ta có thể đổi màu hoặc gạch chân sẽ giúp học sinh hiểu bài hơn , từ đó giải bài toán một cách dễ dàng. Hoặc khi tóm tắt đề bài ta có thể dùng những hình ảnh phù hợp với đề bài ( nh con gà, con cá, bông hoa ) những 5 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán hình ảnh này ta có thể lấy trên mạng Internet. Cách tóm tắt đề bài đó sẽ giúp học sinh dễ hiểu bài và làm bài tốt hơn. Những bài toán về hình học ta có thể đa lên màn hình lớn, tô màu những phần cần thiết, nh vậy sẽ giúp học sinh dễ hiểu bài hơn. Hoặc những bài toán về ghép hình, mỗi bài toán có thể có nhiều cách ghép khác nhau. Cùng một lúc giáo viên đa các đáp án lên bảng sẽ rất vất vả và mất thời gian. Nhng nếu dạy bằng giáo án điện tử thì chỉ cần thiết kế trong một Slide là có đủ các đáp án của bài. Da v o ú học sinh biết đựoc mình đã ghép theo cách nào, và còn có những cách ghép nào nữa. Từ đó học sinh có thể vận dụng các cách ghép hình cho các bài học sau. -Ngoài sử dụng phần mêm PowerPoint tôi còn sử dụng phần mềm VioLET vào phần luyện tập dới dạng trò chơi sẽ gây hứng thú học tập cho học sinh. Trò chơi có thể diễn ra đầu, giữa hoặc cuối tiết học.Trò chơi có thể giải quyết đợc một hoặc nhiều bài toán. Trò chơi này còn giúp học sinh tính toán và phản xạ , từ đó phát triển t duy cho học sinh. Để thòng xuyên đổi mới tôi thờng lấy tên trò chơi là Ai nhanh, ai đúng,? hoặc Tiếp sức -Việc đa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy có rất nhiều cái lợi cho cả học sinh lẫn giáo viên. Vấn đề đặt ra là phải soạn giáo án nh thế nào cho phù hợp thì mới đem lại hiệu quả mong muốn. -Đối với môn Toán những con số, những dấu cộng, trừ, nhân, chia quá nhỏ nên khi thiết kế giáo án điẹn tử không đơn giản chút nào. Bởi vậy khi thiết kế giáo án điện tử cần chú ý những điều sau: 1.Cần chọn phông chữ, màu chữ, phông nền, màu nền cho phù hợp. Không nên chọn màu sắc tối, nhợt nhạt sẽ không gây đợc sự chú ý của học sinh. Không nên chọn màu sắc quá lòe loẹt, hoặc quá nhiều màu sắc trong một Slide nhìn sẽ rối mắt. 2. Chỉ đa những kiến thức trọng tâm của bài vào Slide. 3. Những kiến thức cần nhấn mạnh thì nên chọn hiệu ứng đổi màu hoặc gạch chân, chứ không nên chọn hiệu ứng quá sinh động làm cho học sinh chỉ chú ý xem các hiệu ứng không chú ý đến kiến thức của bài. 4. Hiệu ứng chuyển trang cũng nên chọn hiệu ứng phù hợp, không nên chọn hiệu ứng quá nhanh hay quá chậm hoặc qua sống động ảnh hởng đến sự tập trung vào bài học của học sinh.5. Khi sử dụng phần mềm VioLET cần chọn bài toán phù hợp với nội dung kiến thức của bài để học sinh chơi trò chơi. Không nên chọn bài quá khó, bởi vì phần trò chơi này học sinh làm bài tập trắc nghiệm trong thời gian ngắn. Đề bài nên thiết kế ở phần mềm Microsoft Office , chọn màu cho phù hợp , chụp ảnh rồi mới đa vào ViOLET. Bởi phần mềm ViOLET phông chữ nhỏ, chỉ có màu đen. 4.Cách thiết kế giáo án điện tử một số bài giảng Toán lớp 3. 6 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán Bài: Bảng nhân 7 :Trong bài này tôi thiết kế trên 10 Slide. Sau đây là một số Slide chính trong bài: + Slide thứ nhất tôi thiết kế nh trong sách giáo khoa trang 31 để đa học sinh đến kiến thức của bài nhằm và mở rộng để khắc sâu cho học sinh ghi nhớ cách học thuộc bảng nhân 7 và tiếp tục học các bảng nhân tiếp theo. 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *** øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y To¸n + Slide thø hai chøa néi dung bµi tËp 1. 8 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán + Slide thứ ba chứa nội dung bài tập 2. Trong bài tập 2 tôi cho học sinh làm vào vở. Còn phần tóm tắt bài toán cho hoc sinh nêu miệng sau đó mới đa Slide tôi cho học sinh chơi trò chơi, bởi vậy sau khi học đọc yêu cầu bài tập 2 tôi che khuất để học sinh khỏi làm lẫn. 9 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán + Slide thứ t chứa đáp án của bài tập 2.Đáp án này tôi đã lên cho học sinh đối chiếu chữa bài. + Slide thứ chín là trò chơi củng cố kiến thức bài học. 10 [...]... công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Toán lớp 3 tôi thấy học sinh thích học những tiết có dạy bằng giáo án điện tử hơn những tiết dạy truyền thống Sau khi dạy bài bảng nhân 7 , tôi đã cho 2 lớp 3B( dạy có CNTT) và 3C( dạy không có CNTT) kiểm tra cùng 1 đề bài thì kết quả nh sau: 16 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán Lớp 3C(Đối chứng) Sĩ Giỏi Khá số 32 SL 13... *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán +Slide thứ chín là phần trò chơi Trò chơi củng cố các kién thức bài học Nhằm khắc sâu bảng nhân 7 Trò chơi này tôi sử dụng phần mềm ViOLETcùng với những hình từ một mặt có ghi các chữ tích, mặt kia ghi các thừa số cho học sinh chơi dới dạng tiếp 11 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán sức.-Phần thứ nhất trong. .. tâm của các cấp trong ngành giáo dục thờng xuyên mở các lớp huấn luyện, bồi dỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để chúng tôi có điều kiện học hỏi, nâng cao trình độ Đồng thời cung cấp thêm cơ sở vật chất để giáo viên chúng tôi thờng xuyên đợc dạy bằng giáo án điện tử nhằm nâng cao chất lợng dạy và học trong từng tiết học Qua quá trình giảng dạy môn Toán lớp 3 có ứng dụng công nghệ thông... kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán Với bài làm quan với thống kê số liệu có sử dụng công nghệ thông tin giáo viên đỡ vất vả rất nhiều mà học sinh hiểu bài hơn Dãy số liệu trong mỗi bài tập tôi luôn để màu chữ khác để học sinh nhìn thấy rõ, từ đó học sinh sẽ hiểu rõ hơn về dãy số liệu 5 Kết quả ứng dụng của sáng kiến kinh nghiệm Sau khi nghiên cứu và đa ứng dụng công nghệ... nghệ thông tin C Kết luận 1 Bài học kinh nghiệm : Trên đây là một vài kinh nghiệm mà tôi đã đa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy Toán lớp 3 Khi đa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tuy có vất vả và mất nhiều thơi gian, nhng hiệu quả bài học rất cao Những tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin gây hứng thú học tập cho học sinh, làm cho tiết học nhẹ nhàng và hiệu quả hơn Tuy nhiên để có một... vào bảng trên cho thấy chất lợng lớp 3B có ứng dụng công nghệ thông tin kết quả cao hơn so lớp 3C không có ứng dụng công nghệ thông tin Hầu hết các em ở lớp 3B (Thực nghiệm) nắm chắc bài và tìm thừa số và tich của phép nhân nhanh , đúng hơn lớp 3C ( Đối chứng) Với các tiết học khác có ứng dụng công nghệ thông tin kết quả cao hơn hẳn so với khi dạy không có ứng dụng công nghệ thông tin C Kết luận 1 Bài... hiểu ,nắm vững kiến thức bài dạy phù hợp với từng đối tợng học sinh để áp dụng phơng tiện hỗ 17 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán trợ dạy học một cách thích hợp, hớng dẫn tạo điều kiện phát huy vai trò chủ động sáng tạo của học sinh Động viên kịp thời trớc mỗi kết quả học tập của các em 2.Đề xuất một số ý kiến : Để nâng cao chất lợng dạy học, tôi rất mong nhận... 12 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán -Ngoài ra, còn các Slide khác là lời giới thiệu , lời chào Bài: Làm quen với thống kê số liệu -Với tiết này nếu không ứng dụng công nghệ thông tin thì phải in tranh Nếu in tranh thì tranh sẽ nhỏ, các chữ ghi trong tranh ở dới lớp học sinh không đọc đợc mà phải dùng sách giáo khoa Còn nếu sử dụng công nghệ thông tin thì... cảm ơn! D Tài liệu STT 1 2 3 4 5 6 7 Nội Dung tham khảo Ghi chú Báo Giáo dục và thời đại Báo Giáo dục Thủ đô Báo dạy và học ngày nay Sách Toán lớp 3 Sách giáo viên Toán lớp 3 Sách thiết kế Toán lớp 3 Mạng Internet 18 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán Mục lục Tên mục A Phần mở đầu Trang 2 I Lý do chọn đề tài 2 II Mục đích nghiên cứu đề tài 4 III Đối tợng và... 6 án điện tử 6 4 Cách thiết kế giáo án điện tử một số bài giảng Toán 3 8 5 Kết quả ứng dụng của sáng kiến kinh nghiệm 19 C Kết luận 20 1.Bài hoc kinh nghiệm 20 2 Đề xuất một số ý kiến 21 D Tài liệu tham khảo 22 * ý kiến nhận xét đánh giá của hi ng khoa hc cp trng: 19 Sáng kiến kinh nghiệm *** ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán Xếp loại: Khai Thái,Ngày tháng 5 năm 2011 Chủ tịch hội . ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán Trong những năm gần đây , với sự phát triển ngành công nghệ thông tin , dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong giảng dạy , dạy. tài: ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Toán lớp 3 . II. Mục đích nhiên cứu đề tài - Tìm hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin vào môn Toán lớp 3. -Tìm hiểu thực trạng khi đa ứng dụng. đa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy Toán lớp 3. Khi đa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tuy có vất vả và mất nhiều thơi gian, nhng hiệu quả bài học rất cao. Những tiết dạy có sử dụng

Ngày đăng: 23/01/2015, 21:14

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan