0

bộ sưu tập thành ngữ tiếng anh theo chủ đề

149 1,581 1
  • bộ sưu tập thành ngữ tiếng anh theo chủ đề

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 10:55

BỘ SƯU TẬP THEO CHỦ ĐỀ Thông tin ebook: Tên ebook: Bộ sưu tập thành ngữ tiếng Anh theo chủ đề Nguồn: www.tienganh.com.vn và một số nguồn khác Chuyển sang ebook: copcon44 Ngày hoàn thành ebook: 19 – 12 – 2009 www.thuvien-ebook.com o0o MỤC LỤC PART 1 : MỘT SỐ CÂU THÀNH NGỮ - DANH NGÔN THÀNH NGỮ VỀ CUỘC SỐNG THÀNH NGỮ VỀ THỜI GIAN THÀNH NGỮ KHÁC DANH NGÔN VỀ TÌNH BẠN DANH NGÔN KHÁC PART 2 : THÀNH NGỮ THEO CHỦ ĐỀ MỘT SỐ THÀNH NGỮ BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ “A” (part 1) MỘT SỐ THÀNH NGỮ BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ “A” (part 2) MỘT SỐ THÀNH NGỮ BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ “A” (part 3) THÀNH NGỮ VỚI MÀU SẮC: MÀU ĐEN BODY IDIOMS NUMBER COLOUR ANIMALS THÀNH NGỮ VỚI “HAND” THÀNH NGỮ ĐI VỚI “TO BE” THÀNH NGỮ VỚI “TIME” THÀNH NGỮ VỀ “MEMORY” THÀNH NGỮ VỚI ‘’NO’’ THÀNH NGỮ VỀ ĂN CÁC THÀNH NGỮ VỀ “TRỨNG” CÁC THÀNH NGỮ VỚI SHOULDER, BACK VÀ NECK THÀNH NGỮ KHÁC o0o PART 1 : MỘT SỐ CÂU THÀNH NGỮ - DANH NGÔN THÀNH NGỮ VỀ CUỘC SỐNG A fool and his money are soon parted. -Kẻ ngốc thì không thể giữ tiền Actions speak louder than words -Nên làm hơn là nói An apple a day keeps the doctor away -Sức khỏe có được không phải một sớm một chiều A penny saved is a penny earned -Kiến tha lâu cũng đầy tổ Beggars can't be choosers -Đã nghèo mà con chảnh An ounce of prevention is worth a pound of cure -Phòng cháy hơn chữa cháy Bite the hand that feeds you -Ăn cháo đá bát Don't count your chickens before they hatch (Don't judge a book by its cover) -Không có gì là đoán trước được Give him an inch and he'll take a mile -Cho cơ hội lập công chuộc tội His bark is worse than his bite -Anh ta ngoài nhìn vậy chứ trong bụng thí tốt lắm If you can't beat them, join them -Cá mè một lứa Money doesn't grow on trees. -Tiền không phải từ trên trời rơi xuống The grass is always greener on the other side of the fence. -Đứng núi này trông núi nọ. When in Rome, do as the Romans do -Nhập gia tùy tục You can't have your cake and eat it too -Chỉ được chọn một trong hai thôi Where there's smoke, there's fire. -Có khói ắt có lửa When the cat's away, the mice will play -Vắng nhà thì thành quỷ cả lũ THÀNH NGỮ VỀ THỜI GIAN Time is money, so no one can put back the clock -Thời gian là vàng nên không thể xoay ngược kim của nó Time flies like an arrow -Thời gian thoát thoát thoi đưa Time and tide waits for no man -Thời gian có chờ đợi ai Time is the great healer -Thời gian chữa lành mọi vết thương Every minute seem like a thousand -Mỗi giây dài tụa thiên thu Let bygones be bygones -Đừng nhác lại chuyện quá khứ Time is the rider that breaks youth -Thời gian tàn phá tuổi trẻ Better late than never -Thà trễ con hơn không bao giờ Time, which strengthens friendship, weakens love -Thời gian làm tình bạn thắm thiết, nhưng lại hao mòn tình yêu Slow and steady wins the race -Chậm mà chắc Today comes only once and never again returns, so those that make the best use of their time have none to spare -Ngày hôm nay chỉ đến một lần, thế nên ai biết tận dụng nó sẽ không phải hối tiếc diều gì [...]... là nét dịu dàng đã trở nên thân thuôc PART 2 : THÀNH NGỮ THEO CHỦ ĐỀ MỘT SỐ THÀNH NGỮ BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ “A” (part 1) Bạn có biết vì sao phi cơ của tổng thống Mỹ lại được gọi là A1 không? Hay đôi khi bắt gặp một thành ngữ kiểu "a lick and a promise", tất cả các từ trong thành ngữ này bạn đều có thể đã biết nhưng nghĩa của thành ngữ thì có khi lại chịu Hãy để lời khuyên từ chuyên gia tư vấn mục Kinh nghiệm... vọng tiếng đàn Koto Phải chăng điệp khúc thì thầm ấy gợi lại trong tôi tình yêu vô vong? Love and a cough can not be hid Tình yêu cũng như cơn ho không thể dấu kín đuợc Love will find a way Tình yêu sẽ mở lối Love is an act of endless forgiveness a tender look which becomes a habit Tình yêu là một hành động vị tha vô bờ bến và là nét dịu dàng đã trở nên thân thuôc PART 2 : THÀNH NGỮ THEO CHỦ ĐỀ MỘT... Clothes does not make a man: Manh áo không làm nên thầy tu Don't count your chickens, before they are hatch: chưa đỗ ông Nghè đã đe Hàng tổng A good name is better than riches: Tốt danh hơn lành áo Call a spade a spade: Nói gần nói xa chẳng qua nói thật Beggar's bags are bottomless: Lòng tham không đáy Cut your coat according your clothes: Liệu cơm gắp mắm Bad news has wings: Tiếng dữ đồn xa Doing nothing... phải đền đạn) Two securities are better than one (Cẩn tắc vô ưu) Slow and sure (Chậm mà chắc) Threats do not always lead to blows (Chó sủa là chó không cắn) If the cab fits then wear it (Có tật giật mình) Money makes the mare go (Có tiền mua tiên cũng được) Where's there's life, there's hope (Còn nước còn tát) A lie has no legs (Giấu đầu lòi đuôi) We have gone too far to draw back (Đâm lao thì phải theo. .. there is a way : có chí thì nên Who keeps company with the wolf will learn to howl : gần mực thì đen gần đèn thì sáng You never know your luck: dịp may không đến hai lần DANH NGÔN VỀ TÌNH BẠN A good laugh is sunshine in a house Một tiếng cười vui vẻ là ánh nắng mặt trời trong nhà To like and disklike the same thing, that is indeed true friendship Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chình là tình bạn thật... that surely is what true friendship is all about Tình yêu-lòng kính trọng-sự trung thành, chắc chắn đó là những điều mà một tình bạn chân thực phải chứa đựng It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them Điều sung sướng của bạn thâm tình là mình không ngại tỏ rõ sự ngu ngốc của mình DANH NGÔN KHÁC Hold a true friend by hands (Giữ bạn thân bằng cả hai tay) Robbing...THÀNH NGỮ KHÁC Easy come, easy go: Của thiên trả địa Seeing is believing: Tai nghe không bằng mắt thấy Easier said than done: Nói dễ, làm khó One swallow does not make a summer: Một con én không làm nên mùa... Doing nothing is doing ill: Nhàn cư vi bất thiện A miss is as good as a mile: Sai một li đi một dặm Empty vessels make a greatest sound: Thùng rỗng kêu to A good name is sooner lost than won: Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng A friend in need is a friend indeed: Gian nam mới hiểu bạn bè Each bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèo dài đuôi Habit cures habit: Lấy độc trị độc Honesty is best policy:... làm nên) Better late than never (muộn còn hơn ko) Half a loaf is better than no bread (méo mó có hơn ko) Health is better than wealth (Sức khỏe quý hơn vàng) Birds of a feather flock together (Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu) To run with the hare and hold with the hounds (Bắt cá hai tay) Many a little makes a mickle (Kiến tha lâu cũng đấy tổ) Where there is a will, there is a way (Có chí thì... greatest sound = Thùng rỗng kêu to A year care, a minute ruin : khôn ba năm, dại một giờ Drunkenness reveals what soberness conceals : rượu vào lời ra, tửu nhập ngôn xuất Fool's haste is no speed : nhanh nhoảng đoảng, thật thà hư God will not buy everething : giàu sang không mang lại hạnh phúc Grasp all, lose all : tham thì thâm Handsome is as handsome does : cái nết đánh chết cái đẹp Like father like . BỘ SƯU TẬP THEO CHỦ ĐỀ Thông tin ebook: Tên ebook: Bộ sưu tập thành ngữ tiếng Anh theo chủ đề Nguồn: www.tienganh.com.vn và một số nguồn khác Chuyển sang ebook: copcon44 Ngày hoàn thành. : MỘT SỐ CÂU THÀNH NGỮ - DANH NGÔN THÀNH NGỮ VỀ CUỘC SỐNG THÀNH NGỮ VỀ THỜI GIAN THÀNH NGỮ KHÁC DANH NGÔN VỀ TÌNH BẠN DANH NGÔN KHÁC PART 2 : THÀNH NGỮ THEO CHỦ ĐỀ MỘT SỐ THÀNH NGỮ BẮT ĐẦU BẰNG. BE” THÀNH NGỮ VỚI “TIME” THÀNH NGỮ VỀ “MEMORY” THÀNH NGỮ VỚI ‘’NO’’ THÀNH NGỮ VỀ ĂN CÁC THÀNH NGỮ VỀ “TRỨNG” CÁC THÀNH NGỮ VỚI SHOULDER, BACK VÀ NECK THÀNH NGỮ KHÁC o0o PART 1 : MỘT SỐ CÂU THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ sưu tập thành ngữ tiếng anh theo chủ đề, bộ sưu tập thành ngữ tiếng anh theo chủ đề, bộ sưu tập thành ngữ tiếng anh theo chủ đề

Từ khóa liên quan