0

Giáo án hóa học 8 cả năm

110 1,064 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 08:34

Giáo án Hoá học 8 Thứ ngày tháng năm Tiết1: Bài1: mở đầu môn hóa học A- mục tiêu: 1-hs biết hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. Hóa học là một môn học quan trọng và bổ ích. 2- Bớc đầu,các em HS biết rằng: Hóa học có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.Chúng ta phải có kiến thức về các chất để biết cách phân biệt và sử dụng chúng. 3-HS biết sơ bộ về phơng pháp học tập bộ môn và phải biết làm thế nào để có thể học tốt môn hóa học. b- chuẩn bị: - Một giá để ống nghiệm, trong giá có 3 ống nghiệm (có dán nhãn). ống 1 đựng dung dịch CuSO 4 ; ống 2 đựng dd NaOH; ống 3 đựng dd HCl. -Một chiếc đinh sắt đã đánh sạch( hoặc một dây nhôm, viên kẽm). - Một ống hút, 1 khay nhựa. c- tiến trình giảng dạy : I- bài mới : - GV giới thiệu bộ môn và cấu trúc chơng trình, nêu mục tiêu bài học. Em hiểu hóa học là gì ? -GV: Để hiểu hóa học là gì ta sẽ làm một vài thí nghiệm đơn giản sau: -Bớc 1: Yêu cầu HS quan sát trạng thái , màu sắc của các chất có trong ống nghiệm. -Bớc 2: Tiến hành thí nghiệm. - GV làm TN 1: - GV làm TN 2: - GV yêu cầu HS nhận xét hiện tợng. => Kết luận - GV ghi bảng kết luận. -HS chú ý lắng nghe. -HS suy nghĩ vài phút. -HS quan sát và ghi trạng thái, màu sắc của các chất. -HS đọc cách tiến hành thí nghiệm. -HS quan sát và nhận xét hiện tợng(ở ống 1 có chất mới không tan đợc tạo ra) -HS đọc cách tiến hành thí nghiệm. -HS quan sát GV làm TN và nhận xét hiện t- ợng. - HS : Trong ống nghiệm 2 có bọt khí xuất hiện. - HS thảo luận nhóm để I-Hóa học là gì? 1- Thí nghiệm: -TN1: cho 1ml dd CuSO 4 vào ống nghiệm 1 rồi cho thêm 1ml dd NaOH. -TN2: cho vào ống nghiệm thứ hai 1ml dd HCl và 1 đinh sắt nhỏ. 2- Quan sát: - ở TN1: Tạo ra chất mới màu xanh không tan trong nớc. - ở TN2: Tạo ra chất khí sủi bọt trong chất lỏng. => Đều có sự biến đổi của Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 1 Giáo án Hoá học 8 Vậy hóa học là gì? - GV chốt lại, ghi bảng nội dung chính. - GV nêu câu hỏi (sgk), yêu cầu HS trả lời. - GV bổ sung nếu cần. - Yêu cầu HS đọc nhận xét (sgk). Qua đó em có kết luận gì về vai trò của hóa học trong cuộc sống chúng ta? - Yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Muốn học tốt môn hóa học , các em cần phải làm gì? - GV gợi ý các nhóm HS thảo luận theo 2 phần(sgk) đi đến kết luận. - Các nhóm trả lời, bổ sung cho nhau. - HS thảo luận nhóm để trả lời, các nhóm bổ sung cho nhau. - Một HS đọc nhận xét . - HS trả lời. - HS thảo luận nhóm dựa vào thông tin sgk để trả lời câu hỏi. chất. 3- Nhận xét: Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. II- Hóa học có vai trò nh thế nào trong cuộc sống chúng ta? 1-Trả lời câu hỏi: 2- Nhận xét(sgk) 3- Kết luận: Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta III- Phải làm gì để học tốt môn hóa học? 1- Các hoạt động cần chú ý - Thu thập tìm kiếm kiến thức. - Xử lý thông tin, vận dụng, ghi nhớ. 2- Ph ơng pháp học tập (sgk) II- Củng cố và dặn dò: - GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung cơ bản của bài. - Về nhà học bài và xem trớc bài Chất Thứ ngày tháng năm Ch ơng 1 : chất- nguyên tử- phân tử Tiết 1,2: Bài 2: chất A-mục tiêu: 1- HS phân biệt đợc vật thể tự nhiên và nhân tạo, vật liệu và chất. Biết đợc ở đâu có vật thể là ở đó có chất. Các vật thể tự nhiên đợc hình thành từ các chất, còn các vật thể nhân tạo đợc làm ra từ các vật liệu, mà vật liệu là chất hay hỗn hợp một số chất. 2- HS biết các cách (quan sát,làm TN) để nhận ra tính chất của chất. Mỗi chất có những tính chất vật lý và hóa học nhất định. Biết mỗi chất đợc sử dụng làm gì là tùy theo tính chất của nó. Biết dựa vào tính chất của chất để nhận biết và giữ an toàn khi dùng hóa chất. 3- HS phân biệt đợc chất và hỗn hợp. Biết dựa vào tính chất vật lý khác nhau của các chất để có thể tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp. Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 2 Giáo án Hoá học 8 b- chuẩn bị: - Một số mẫu chất :S, P đỏ, Al, Cu, muối tinh. - Chai nớc khoáng và 5 ống nớc cất tiêm. - Dụng cụ để làm TN đo nhiệt độ nóng chảy của S và đun nóng hỗn hợp nớc muối. - Dụng cụ thử tính dẫn điện. c- tiến trình giảng dạy I- Bài mới : Em hãy kể tên một số vật thể xung quanh ta? Vật thể đợc chia làm mấy loại chính? - GV ghi vào bảng nháp, sau đó GV tổ chức HS thảo luận nhóm bài tập ở bảng bên. - Yêu cầu HS nhận xét kết quả các nhóm. Qua các ví dụ trên các em thấy chất có ở đâu? - Yêu cầu HS tự nghiên cứu sgk sau đó trả lời câu hỏi: Mỗi chất có mấy loại tính chất? Đó là những tính chất nào? - GV thông báo: - VD : Tính chất hóa học : khả năng bị phân hủy, tính cháy đợc Làm thế nào để biết đ- ợc tính chất của chất? - GVđa ra các lọ hóa chất: S, P, Al, Cu,muối ăn cho HS quan sát. Qua quan sát em biết đợc những tính chất - HS kể tên một số vật thể. - HS trả lời và phân loại các vật thể ở trên. - HS thảo luận nhóm, điền bảng. -HS nhận xét. - HS trả lời. => Kết luận. - HS nghiên cứu sgk, trả lời câu hỏi. - HS ghi nội dung chính. - HS quan sát sau đó trả lời câu hỏi. I- Chất có ở đâu? Tên gọi thông thờng Vật thể tự nhiên Vật thể nhân tạo Chất cấu tạo nên vật thể Không khí - Sách, vở -Thân cây mía -Cuốc, xẻng x x x x - Khí oxi, ni tơ Xenlulozơ - Nớc, đ- ờng, xenlulozơ - Sắt * Kết luận : Chất có trong mọi vật thể, ở đâu có vật thể, nơi đó có chất. II- Tính chất của chất 1-Mỗi chất có những tính chất nhất định Mỗi chất đều có hai loại tính chất: Tính chất vật lý và tính chất hóa học. - Tính chất vật lý gồm: trạng thái, màu,mùi,vị, tính tan trong nớc, khối lợng riêng, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt - Tính chất hóa học là khả năng biến đổi thành chất khác. * Để biết đợc tính chất của chất, cần phải: - Quan sát: Nhận ra một số tính chất bề ngoài: Thể, màu - Dùng dụng cụ đo: Đo khối lợng Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 3 Giáo án Hoá học 8 nào? Để biết d, t 0 s, t 0 nc ta phải làm gì ? Tính chất nào phải làm TN mới biết? Tại sao chúng ta phải biết tính chất của các chất? - GV yêu cầu HS làm TN : Phân biệt 2 chất lỏng trong suốt là nớc và cồn. - GV có thể gợi ý: Dựa vào tính chất hóa học khác nhau để phân biệt. Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì? - GV mở rộng, liên hệ thực tế. - GV hớng dẫn HS quan sát chai nớc khoáng, ống nớc cất rồi nhận xét. - GV: Ngoài ra, nớc tự nhiên cũng nh nớc khoáng có lẫn một số chất khác => hỗn hợp. Hỗn hợp là gì? - GV bổ sung. - GV thông báo: nớc cất là chất tinh khiết. Nh thế nào là chất tinh khiết? - GV giới thiệu về cách chng cất nớc tự nhiên -> nớc cất. Làm thế nào để khẳng định nớc cất là chất tinh khiết? Những chất nh thế nào mới có những tính chất nhất định? Hãy lấy 5 VD hỗn hợp và 5 VD chất tinh - HS xem hình 1.1 sgk để trả lời. - Tính chất hóa học thì phải làm TN mới biết đợc. - HS các nhóm thảo luận cách làm và trình bày. - 1 HS trả lời , các HS khác bổ sung. - HS ghi nội dung chính. - HS quan sát , đọc thành phần của n- ớc khoáng. => Nhận xét. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe. - Đo t 0 s, t 0 nc, d - HS trả lời riêng, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy. - Làm TN: Biết đợc khả năng tan trong nớc, tính dẫn điện, dẫn nhiệt Về tính chất hóa học thì phải làm TN mới biết đợc. 2- Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì? a-Giúp ta phân biệt chất này với chất khác. b-Biết cách sử dụng chất. c-Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất. III- chất tinh khiết 1- Hỗn hợp Nhận xét: - Nớc cất: Không có lẫn chất khác - Nớc khoáng và nớc tự nhiên có lẫn một số chất khác => hỗn hợp. Vậy: Hỗn hợp gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau. Hỗn hợp có tính chất thay đổi (phụ thuộc vào thành phần hỗn hợp) 2- Chất tinh khiết - Chất tinh khiết : Chỉ gồm một chất (Không lẫn chất khác) - Chất tinh khiết có tính chất vật lý Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 4 Giáo án Hoá học 8 khiết? Muốn tách muối ăn ra khỏi nớc biển(nớc muối) ta làm nh thế nào? Làm thế nào để tách đ- ờng ra khỏi hỗn hợp đ- ờng và cát? - Gợi ý: đờng tan trong nớc còn cát thì không tan. Qua 2 TN trên hãy nêu nguyên tắc để tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp? - HS lấy VD. - HS suy nghĩ, nêu cách làm ( dựa vào t 0 s khác nhau). - Yêu cầu HS thảo luận nhóm tìm đặc điểm khác nhau, nêu cách tách. - HS trả lời. - GV bổ sung: Có thể dựa vào tính chất hóa học. và hóa học nhất định. 3- Tách chất ra khỏi hỗn hợp TN1: Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp nớc muối. - Đun nóng hỗn hợp,nớc sôi bay hơi thu đợc muối ăn kết tinh. TN2: Tách đờng ra khỏi hỗn hợp đ- ờng và cát. - Cho hỗn hợp vào nớc, khuấy để đờng tan hết. Dùng giấy lọc để lọc phần không tan -> nớc đờng. - Đun sôi nớc đờng, nớc bay hơi thu đợc đờng kết tinh. Vậy: Để tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp ta có thể dựa vào tính chất vật lý khác nhau giữa các chất. II- củng cố và dặn dò - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính của bài. - BTVN: 1-> 8 - Chuẩn bị cho tiết sau thực hành. Thứ ngày tháng năm Tiết 4: Bài 3: bài thực hành 1 tính chất nóng chảy của chất- tách chất từ hỗn hợp a- mục tiêu: 1- HS làm quen và biết cách sử dụng một số dụng cụ trong PTN. Biết đợc một số thao tác làm TN đơn giản. Nắm đợc một số qui tắc an toàn trong PTN. 2-Thực hành: Đo t 0 nc của parafin, lu huỳnh. Qua đó rút ra đợc các chất có t 0 nc khác nhau. Biết cách tách riêng các chất từ hỗn hợp (Dựa vào tính chất vật lý). b- chuẩn bị: 1. Chuẩn bị để HS làm quen với một số đồ dùng TN. 2. Tranh : Một số thao tác đơn giản; Một số qui tắc an toàn trong PTN. 3. Dụng cụ, hóa chất cho 2 TN : a- Hóa chất : Bột lu huỳnh, parafin, hỗn hợp muối ăn và cát. b- Dụng cụ : 2 nhiệt kế, 2 cốc thủy tinh 250 ml, 3 ống nghiệm, 2 kẹp gỗ, 1 đũa thủy tinh, 1 đèn cồn, 1 giấy lọc, 1 phễu thủy tinh, 1 chậu nớc sạch,1 kiềng đun, 1 tấm lới inox, 3 thìa xúc hóa chất (4 nhóm). Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 5 Giáo án Hoá học 8 c- tiến trình giảng dạy : I- Bài thực hành - GV kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ và hóa chất cho từng nhóm HS và phần chuẩn bị ở nhà trong vở thực hành. - GV giới thiệu một số qui tắc an toàn trong PTN - GV treo tranh và giới thiệu một số dụng cụ đơn giản và cách sử dụng. - GV treo tranh Cách sử dụng hóa chất và đặt câu hỏi: Em hãy rút ra những điểm cần lu ý khi sử dụng hóa chất? - GV nêu mục tiêu của bài thực hành: + GV hớng dẫn HS cách tiến hành TN. + HS tiến hành TN. +HS báo cáo kết quả TN và ghi tờng trình. + HS rửa dụng cụ , vệ sinh phòng thực hành. - GV hớng dẫn HS làm TN theo nhóm. Khi nớc sôi, S đã nóng chảy cha? - GV hớng dẫn HS dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm S tiếp tục đun trên ngọn lửa đèn cồn đến khi S nóng chảy. Qua TN => t 0 nc của các chất nh thế nào? - GV hớng dẫn HS tiến hành TN theo các bớc. - Y/c HS quan sát, rút ra nhận xét (So sánh chất trên giấy lọc với cát ban đầu) - HS xem phụ lục. - HS nghe và quan sát tranh trang 155(sgk). - HS trả lời. - HS nghe các bớc cần làm - HS làm TN, theo dõi hiện tợng và rút ra nhận xét. - HS ghi lại nhiệt độ của của nhiệt kế khi parafin bắt đầu nóng chảy. -HS : Khi nớc sôi S cha nóng chảy. - HS tiếp tục đun ống nghiệm chứa S . - HS : các chất khác nhau có t 0 nc khác nhau. -HS l m TN theo nhóm dới sự hớng dẫn của GV. -HS : + Chất lỏng chảy xuống ống nghiệm là dd trong suốt. + Cát đợc giữ lại trên giấy lọc. - HS tiếp tục làm TN cẩn I- Một số qui tắc an toàn và cách sử dụng hóa chất, dụng cụ thí nghiệm. (phụ lục 1- trang 54 sgk) II- Tiến hành thí nghiệm 1-Thí nghiệm 1: Theo dõi sự nóng chảy của lu huỳnh và parafin. (*) Cách tiến hành: - Đặt 2 ống nghiệm chứa bột lu huỳnh và parafin vào cốc nớc (2cm). - Cắm nhiệt kế vào cốc theo chiều đứng, quay mặt số ra ngoài. - Đun nóng cốc nớc bằng đèn cồn. - Theo dõi nhiệt độ ghi trên nhiệt kế và t 0 nc. (*) Hiện t ợng : - Parafin nóng chảy ở 42 0 C. - Khi nớc sôi (100 0 C) S cha nóng chảy. ( t 0 nc của S = 113 0 C) 2- Thí nghiệm 2 : Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát. (*) Cách làm: - Cho 3 g hỗn hợp vào cốc, sau đó rót 5 ml nớc sạch vào, khuấy đều để muối tan hết. Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 6 Giáo án Hoá học 8 - GV hớng dẫn HS làm tiếp. L u ý: Phải hơ ống nghiệm nóng đều sau đó mới đun ở đáy ống nghiệm, vừa đun vừa lắc nhẹ, hớng miệng ống về phía không có ngời. Em hãy so sánh chất rắn thu đợc ở đáy ống nghiệm với hỗn hợp ban đầu? - GV hớng dẫn HS làm t- ờng trình theo mẫu sau và nạp lại. thận. - HS nhận xét. - HS viết bản tờng trình. - Gấp giấy lọc đặt vào phễu, đặt phễu vào ống nghiệm và rót từ từ hỗn hợp vào phễu theo đũa thủy tinh. - Dùng kẹp gỗ kẹp vào 1/3 ống nghiệm(từ miệng ống), đun nóng phần nớc lọc trên ngọn lửa đèn cồn. (*) Nhận xét: Chất rắn thu đợc là muối ăn tinh khiết( không còn lẫn cát) III- T ờng trình Mẫu bản tờng trình: STT Mục đích thí nghiệm Hiện tợng quan sát đợc Kết qủa thí nghiệm II- Dặn dò: - GV y/c HS thu dọn hóa chất,lau chùi đồ dùng,dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh PTN. - Chuẩn bị bài sau: Nguyên tử. Thứ ngày tháng năm Tiết 5: Bài 4: Nguyên tử A - Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Học sinh biết đợc nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện và từ đó tạo ra đợc mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dơng và vỏ tạo bởi e mang điện tích âm. - Học sinh biết đợc hạt nhân tạo bởi p và n: p(+) ; n không mang điện. Những nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân. Khối lợng của hạt nhân đợc coi là khối lợng của nguyên tử. - HS biết đợc trong nguyên tử, số e = số p . e luôn chuyển động và sắp xếp thành từng lớp. Nhờ electron mà nguyên tử có khả năng liên kết liên kết đợc với nhau. 2- Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát. 3- Thái độ: - Giúp học sinh có thái độ yêu mến môn học, từ đó luôn t duy tìm tòi sáng tạo trong cách học. B- Chuẩn bị: - Vẽ sẵn sơ đồ nguyên tử của Hiđro, Oxi, Natri,Canxi, Neon, Magie, Heli, Silic,Kali, Nhôm, Nitơ. - Chuẩn bị bảng nhóm, phiếu học tập ( ghi sẵn đề bài tập). Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 7 Giáo án Hoá học 8 C- Tiến trình giảng dạy: I- Bài cũ : Y/c một HS đọc ghi nhớ (bài2). Một HS khác làm BT 7/11(sgk) II- Bài mới: Vào bài: Các chất đều đợc tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện gọi là nguyên tử. ? Vậy nguyên tử là gì? - GV: Có hàng chục triệu chất khác nhau nhng chỉ có trên 100 loại nguyên tử. - GV giới thiệu thành phần cấu tạo nguyên tử. - GV thông báo đặc điểm của e. - GV thông báo: Hạt nhân nguyên tử đợc tạo bởi hai loại hạt là proton và nơtron. - GV thông báo đặc điểm của từng loại hạt. Những nguyên tử cùng loại có đặc điểm gì? - Y/c HS quan sát hình SGK và trả lời: Em có nhận xét gì về số p và số e trong nguyên tử? Khối lợng của e nh thế nào so với p,n? Vì vậy khối lợng nguyên tử tập trung ở đâu? Trong nguyên tử e chuyển động nh thế nào? - GV: Treo bảng sơ đồ 1 số nguyên tử. Giới thiệu cách tính số lớp e, số e lớp ngoài cùng. - GV: Số e lớp ngoài cùng có ý nghĩa rất quan trọng. Nhờ e lớp ngoài cùng các - HS trả lời. - HS nghe. - HS nghe và ghi bài. - HS nghe và ghi nội dung chính. - HS nghiên cứu sgk, trả lời câu hỏi. - HS : Số p = số e - HS : Rất bé, không đáng kể. - HS rút ra kết luận. - HS đọc sgk, trả lời câu hỏi. - HS nghe và vận dụng để làm BT 5(sgk) 1- Nguyên tử là gì? - Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. -Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dơng và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Electron kí hiệu là e, điện tích: -1 m e = 9,1095. 10 -31 kg 2- Hạt nhân nguyên tử -Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron . Proton kí hiệu là p, điện tích: +1 Nơtron kí hiệu là n, không mang điện. - Các nguyên tử có cùng số p trong hạt nhân đợc gọi là các nguyên tử cùng loại. - Trong nguyên tử : Số p = số e - p và n có khối lợng xấp xỉ bằng nhau(1,67.10 - 27 kg) còn e khối lợng rất bé. Vì vậy khối lợng hạt nhân đợc coi là khối lợng nguyên tử. 3- Lớp electron - Electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. Mỗi lớp có một số e nhất định. Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 8 Giáo án Hoá học 8 nguyên tử có thể liên kết với nhau. - HS nghe và ghi bài. - Nhờ có e mà nguyên tử có khả năng liên kết. III.Củng cố và dặn dò: 1. GV hệ thống lại kiến thức bằng sơ đồ: Hạt nhân Proton (p, +) Nguyên tử Nơtron ( n, không mang điện) Vỏ nguyên tử (e, -) 2.Y/c HS làm BT sau: Cho biết số e trong các nguyên tử theo thứ tự là 6,14,20. Điền tiếp phần còn lại(Từ e -> p -> tên nguyên tử -> số lớp e-> số e lớp ngoài cùng) 3.BTVN: 1-> 4(sgk). Đọc và chuẩn bị trớc bài nguyên tố hóa học. Thứ ngày tháng năm Tiết 6,7: Bài 5: Nguyên tố hóa học A- Mục tiêu : 1- Kiến thức: - Học sinh nắm đợc khái niệm NTHH, biết đợc KHHH dùng để biểu diễn nguyên tố, mỗi ký hiệu còn chỉ một nguyên tử nguyên tố đó. Biết cách ghi và nhớ đợc ký hiệu của những nguyên tố thông thờng. - Học sinh hiểu đợc khái niệm NTK .Biết đợc mỗi đvC = 1/12 khối lợng nguyên tử C. Biết đợc mỗi nguyên tố có một NTK riêng biệt. Biết dựa vào bảng 1 trang 42 để: + Tìm ký hiệu và NTK khi biết tên nguyên tố. + Ngợc lại, khi biết NTK thì xác định tên và kí hiệu của nguyên tố. - Biết đợc khối lợng các nguyên tố trong vỏ trái đất không đồng đều, oxi là nguyên tố phổ biến nhất. 2- Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, t duy hóa học. 3-Thái độ: - Qua bài học rèn luyện cho HS lòng yêu thích say mê môn học. b- chuẩn bị: - Bảng phụ ghi đề bài tập. - Tranh: Tỉ lệ về thành phần khối lợng các nguyên tố trong vỏ trái đất. - Bảng một số NTHH(sgk- trang 42) c- Tiến trình giảng dạy: I- B ài cũ: 1, Nguyên tử là gì? Hạt nhân đợc tạo nên từ những loại hạt nào? 2, Làm BT 5(sgk). GV nhận xét, cho điểm HS. Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 9 Giáo án Hoá học 8 II- Bài mới: GV ghi mục bài lên bảng - GV: Khi nói đến những lợng nguyên tử vô cùng lớn, ngời ta nói nguyên tố hóa học thay cho cụm từ loại nguyên tử. NTHH là gì? Y/c HS đọc định nghĩa(sgk) - GV thông báo: Các nguyên tử thuộc cùng một NTHH đều có tính chất hóa học nh nhau. - Y/c HS làm bài tập 1 SGK tại lớp. - GV: Để biểu diễn ngắn gọn NTHH ta dùng KHHH. (KHHH đợc thống nhất trên toàn thế giới) - KHHH thờng là 1 hay 2 chữ cái đầu trong tên la tinh của nguyên tố. - GV giới thiệu một số KHHH. Y/c HS tập viết KHHH của một số NTHH thờng gặp. Mỗi kí hiệu của nguyên tố còn chỉ điều gì? Vậy muốn chỉ 2, 3 nguyên tử thì viết nh thế nào? - Y/c HS đọc phần thông tin trong SGK, trả lời câu hỏi: Có bao nhiêu NT tự nhiên, NT nhân tạo? - GV treo tranh: Tỉ lệ về thành phần khối lơng các nguyên tố trong vỏ trái đất. Kể tên 4 nguyên tố có nhiều nhất trong vỏ trái đất? - Y/c HS đọc SGK phần cuối mục. - GV: Vì nguyên tử có khối lợng(g) quá bé, không tiện sử dụng do đó - HS nghe - HS đọc định nghĩa (sgk) - HS nghe và ghi bài. - HS làm bài tập. - HS nghe và ghi nội dung chính. - HS xem bảng trang 42, tập viết KHHH. - HS trả lời, lấy ví dụ. - Viết hệ số trớc KHHH. - HS đọc thông tin, trả lời câu hỏi. - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. - HS đọc sgk. - HS nghe và ghi bài. I- Nguyên tố hóa học là gì? 1- Định nghĩa - NTHH là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân. - Số p là số đặc trng của một NTHH. 2- Ký hiệu hóa học - Mỗi NTHH đợc biểu diễn bằng một KHHH. - Cách viết: KHHH gồm một hay hai chữ cái, trong đó chữ cái đầu viết in hoa. - VD : Oxi: O Canxi: Ca Hiđro: H Magie: Mg Kali: K Nhôm: Al Lu huỳnh: S Sắt: Fe - Mỗi kí hiệu của nguyên tố còn chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. II- Có bao nhiêu nguyên tố hóa học? - Có hơn 110 nguyên tố hóa học, trong đó 92 nguyên tố có trong tự nhiên. - Lợng các nguyên tố tự nhiên có trong vỏ trái đất không đồng đều. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trong tự nhiên. III- Nguyên tử khối Qui ớc: Lấy 1/12 KLNTC làm đơn vị KLNT gọi là Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 10 [...]... thành trong các phản ứng hóa học 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học B Chuẩn bị: - Hình vẽ: Sơ đồ tợng trng cho phản ứng hóa học giữa khí hiđro và oxi tạo ra nớc C Tiến trình dạy học: I Kiểm tra bài cũ: Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 28 Giáo án Hoá học 8 1 Hiện tợng vật lý là gì? hiện tợng hóa học là gì? Cho ví dụ? 2 Học sinh làm bài tập 2, 3... Biết mC : mO = 3 :8 Xác định CTHH và tính PTK của hợp chất Ngày dạy: Tiết 13, 14: Bài 10: Hóa trị A- Mục tiêu 1- Kiến thức - Học sinh hiểu đợc hóa trị là gì, cách xác định hóa trị - Làm quen với hóa trị và nhóm hóa trị thờng gặp - Biết qui tắc hóa trị và biểu thức Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 20 Giáo án Hoá học 8 - áp dụng qui tắc hóa trị để tính hóa trị của 1 nguyên... nghĩa phản ứng hóa học 3 Diễn biến của phản ứng hóa học 3 Làm bài tập số 2 4 BTVN: 1, 3 Tiết 19 Bài 13: Phản ứng hóa học (tiếp) A Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết đợc các điều kiện để có phản ứng hóa học - HS biết các dấu hiệu để nhận biết một phản ứng hóa học có xảy ra hay không 2.Kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng viết PT chữ, khả năng phân biệt đợc hiện tợng vật lý, hiện tợng hóa học, cách dùng... Thái Hoà 26 Giáo án Hoá học 8 Chơng II: Phản ứng hóa học Tiết 17: bài 12: Sự biến đổi chất A Mục tiêu: 1.Kiến thức: - HS : Phân biệt đợc hiện tợng vật lý và hiện tợng hóa học - Biết phân biệt các hiện tợng xung quanh ta là hiện tợng vật lý hay hiện tợng hóa học 2.Kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng làm thí nghiệm và quan sát thí nghiệm 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học B Chuẩn... khí bị gỉ d Đốt cháy gỗ, củi 2 Thế nào hiện tợng vật lý, hiện tợng hóa học ? 3 Dấu hiệu để nhận biết hiện tợng vật lý và hiện tợng hóa học 4 BTVN: 1, 2, 3 Tiết 18 Bài 13: Phản ứng hóa học A Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết đợc phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác - Biết đợc bản chất của phản ứng hóa học là sự thay đổi về liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử này... bài học - GV y/c 1 HS đọc phần ghi nhớ cuối bài - Nêu định luật bảo toàn khối lợng ? Viết công thức biễu diễn? 2 Hớng dẫn về nhà : - học thuộc phần ghi nhớ cuối bài - BTVN: 1, 2 SGK Tiết 22: Bài 16: Phơng trình hóa học Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 34 Giáo án Hoá học 8 A Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết đợc phơng trình hoá học dùng để biểu diễn phản ứng hoá học. .. Y/c HS chọn phơng án đúng(d) II- Dặn dò - BTVN: Làm những bài tập còn lại - Xem trớc bài 9 Ngày dạy: Tiết 12: Bài 9: Công thức hóa học A- Mục tiêu 1- Kiến thức - HS biết đựoc công thức hóa học dùng để biểu diễn chất gồm 1 KHHH ( đơn chất) hoặc 2, 3 KHHH (hợp chất) với các chỉ số ghi ở dới chân ký hiệu Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 18 Giáo án Hoá học 8 - Biết cách ghi... tợng hóa học, vậy hiện tợng hóa học là gì? ? Muốn phân biệt hiện tợng hóa học và hiện tợng vật lý dựa vào dấu hiệu nào? - TN2(sgk) Đờng đun nóng Nớc + Than - Hiện tợng hóa học là quá trình biến đổi có sự thay đổi về chất tạo ra chất khác II Củng cố luyện tập: 1 Trong quá trình sau quá trình nào là hiện tợng vật lý , quá trình nào là hiện tợng hóa học Giải thích? a Dây sắt đợc cắt nhỏ thành đoạn và tán... đạt đến nhiệt độ xét? thích hợp GV: Yêu cầu học sinh liên hệ quá trình 30 Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà Giáo án Hoá học 8 chuyển hóa tinh bột thành rợu HS : rút ra kết luận GV: giải thích chất xúc tác là gì? GV: Yêu cầu HS nhắc lại khi nào có hiện tợng hóa học xảy ra GV: Giới thiệu các loại hóa chất trớc phản ứng Hớng dẫn học sinh các bớc tiến hành thí nghiệm HS làm... dụng cụ, hóa chất trong PTN 3- Thái độ - Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập và trong thực hành hóa học B- Chuẩn bị GV: Chuẩn bị cho mỗi nhóm một bộ dụng cụ thí nghiệm bao gồm: - Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm có nút (2 cái) , kẹp gỗ, cốc thủy tinh (2 cái), đũa thủy tinh, đèn cồn, diêm Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 14 Giáo án Hoá học 8 - Hóa chất: . Giáo án Hoá học 8 Thứ ngày tháng năm Tiết1: Bài1: mở đầu môn hóa học A- mục tiêu: 1-hs biết hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. Hóa học là. bọt trong chất lỏng. => Đều có sự biến đổi của Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 1 Giáo án Hoá học 8 Vậy hóa học là gì? - GV chốt lại, ghi bảng nội dung chính. -. xúc hóa chất (4 nhóm). Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nga - Trờng THCS Nghĩa Thuận TX Thái Hoà 5 Giáo án Hoá học 8 c- tiến trình giảng dạy : I- Bài thực hành - GV kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ và hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 8 cả năm, Giáo án hóa học 8 cả năm,