0

Giáo án hóa học 8 cả năm soạn 4 cột hay

175 2,843 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 19:34

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 8Học kỳ 1 : 18 tuần x 2 tiết tuần = 36 tiếtHọc kỳ 2 : 17 tuần x 2 tiết tuần = 34 tiếtTiết 1: Mở đầu môn hoá học Chương 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ Tiết 2, 3 : Chất Tiết 4 : Bài thực hành 1 Tiết 5 : Nguyên tử Tiết 6 , 7 : Nguyên tố hoá học Tiết 8 , 9 : Đơn chất và hợp chất – Phân tử Tiết 10 :Bài thực hành 2 Tiết l1 : Bài luyện tập 1Tiết 12 : Công thức hoá học Tiết 13 , 14 :Hoá trị Tiết 15 : Bài luyện tập 2Tiết 16 : Kiểm tra 1 tiết PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỐ HỌC LỚP 8 Học kỳ 1 : 18 tuần x 2 tiết / tuần = 36 tiết Học kỳ 2 : 17 tuần x 2 tiết / tuần = 34 tiết  Tiết 1: Mở đầu mơn hố học Chương 1: CHẤT – NGUN TỬ – PHÂN TỬ Tiết 2, 3 : Chất Tiết 4 : Bài thực hành 1 Tiết 5 : Ngun tử Tiết 6 , 7 : Ngun tố hố học Tiết 8 , 9 : Đơn chất và hợp chất – Phân tử Tiết 10 : Bài thực hành 2 Tiết l1 : Bài luyện tập 1 Tiết 12 : Cơng thức hố học Tiết 13 , 14 : Hố trị Tiết 15 : Bài luyện tập 2 Tiết 16 : Kiểm tra 1 tiết Chương 2 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Tiết 17 : sự biến đổi chất Tiết 18 , 19 : Phản ứng hoá học Tiết 20 : Bài thực hành 3 Tiết 21 : Đònh luật bảo toàn khối lượng Tiết 22 , 23 : Phương trình hoá học Tiết 24 : Bài luyện tập 3 Tiết 25 : Kiểm tra 1 tiết Chương 3 : MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC Tiết 26 : Mol Tiết 27, 28 : Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol – luyện tập. Tiết 29 : Tỉ khối của chất khí . Tiết 30 , 31 : Tính theo công thức hoá học . Tiết 32 , 33 : Tính theo phương trình hoá học . Tiết 34 : Bài luyện tập 4 . Tiết 35 : Ôn tập học kì 1. Tiết 36 : Kiểm tra học kì 1. Chương 4 : ÔXI – KHÔNG KHÍ. Tiết 37 , 38 : Tính chất của Ôxi Tiết 39 : Sự ôxi hoá – Phản ứng hoá hợp – Ứng dụng của ôxi. Tiết 40 : Ôxit. Tiết 41 : Điều chế ôxi- Phản ứng phân huỷ. Tiết 42 , 43 : Không khí – Sự cháy . Tiết 44 : Bài luyện tập 5. Tiết 45 : Bài thực hành 4. Tiết 46 : Kiểm tra viết. GV: Cấn Văn Thắm Giáo án Hóa học 8 1 Chương 5 : HRÔ – NƯỚC Tiết 47, 48 : Tính chất ứng dụng của hy đrô. Tiết 49 : Phản ứng ôxi hoá khử. Tiết 50 : Điều chế Hiđrô – Phản ứng thế. Tiết 51 : Bài luyện tập 6 . Tiết 52 : Bài thực hành 5 . Tiết 53 : Kiểm tra viết. Tiết 54 , 55 : Nước Tiết 56 , 57 : Axit – Ba zơ – Muối Tiết 58 : Bài luyện tập 7 Tiết 59 : Bài thực hành 6 Chương 6 : DUNG DỊCH Tiết 60 : Dung dòch . Tiết 61 : Độ tan của 1 chất trong nước. Tiết 62 , 63 : Nồng độ dung dòch . Tiết 64 , 65 : Pha chế dung dòch . Tiết 66 : Bài luyện tập 8 . Tiết 67 : Bài thực hành 7 . Tiết 68 , 69 : Ôn tập học kì 2 Tiết 70 : Kiểm tra học kì 2. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN a) Không thêm bớt nội dung và không thay đổi cấu trúc của chương trình đã được trình bày trong bảng phân phối chương trình và SGK hoá học . b) Phần lớn mỗi bài học được sắp xếp trong 1 tiết là 45 phút, những bài còn lại xếp 2 tiết thì việc ngắt mỗi tiết do tổ chuyên môn thống nhất thực hiện . c) Nội dung chương trình SGK mới tăng thêm thực hành thí nghiệm , cần khắc phục những khó khăn để thực hiện đầy đủ các nội dung thí nghiệm trong bài học và bài thực hành . d) Điểm thực hành 45 phút được lấy vào tiết 34 ( HK1 ) và tiết 67 ( HK2 ) , Giáo viên bố trí thời gian cho học sinh làm tường trình thí nghiệm theo hướng dẫn, thu chấm lấy điểm . ……………… Ngày soạn : 22/8/ 2008 GV: Cấn Văn Thắm Giáo án Hóa học 8 2 Tiết 1 : Bài 1 : MỞ ĐẦU MÔN HOÁ HỌC I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức : - Cho HS biết Hoá Học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi của chất và ứng dụng của chúng. Hoá học là môn học quan trọng và bổ ích trong cuộc sống. 2. Kỹ năng : - Rèn kó năng biết làm thí nghiệm, biết quan sát. - Rèn luyện phương pháp tư duy, óc suy luận sáng tạo, làm việc tập thể. 3. Thái độ : - Phải có hứng thú say mê học tập, ham thích đọc sách, Nghiêm túc ghi chép các hiện tượng quan sát được và tự rút ra các kết luận. II/ Chuẩn bò : 1. Chuẩn bò của GV : * Dụng cụ : Giá ống nghiệm, kẹp, thìa lấy hoá chất, ống hút. * Hoá chất: dd CuSO 4 , NaOH, HCl, Ca(OH) 2 , đinh sắt nhỏ 2. Chuẩn bò của HS : SGK III/ Hoạt động dạy học: 1) Ôn đònh tình hình lớp: ( 1 phút) 2) KTBC :(không) 3) Giảng bài mới : * Tiến trình bài dạy : TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 10 phút 10 phút *HĐ1: (HH là gì?) HH có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta ? Phải làm gì để học tốt môn hoá học ? - Hướng dẫn thí nghiệm 1 (SGK) (H) Nhận xét màu của dd CuSO 4 , dd NaOH ? (H)Khi cho 2 dd trên vào nhau, em có nhận xét gì? ( nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh) *HĐ2: ( Hướng dẫn TN2) (SGK) (H)Nhận xét hiện tượng quan sát được? - Gọi 1 HS : Thổi khí CO 2 vào ống nghiệm đựng dd Ca(OH) 2 và nhận xét hiện tượng quan sát được. (H) Từ các TN đã làm em hãy sơ *HĐ1:HS biết được HH có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta ? Phải làm gì để học tốt môn hoá học ? - Nghiên cứu SGK, phát biểu vai trò của HH trong cuộc sống. - Thực hiện theo hướng dẫn của GV -dd đồng sun fat: màu xanh -dd Natri hiđroxit : Không màu  Có chất kết tủa màu xanh tạo ra Chú ý cách lấy hoá chất, thao tác làm TN  Có chất khí bay ra, dd sôi lên, đinh sắt tan dần…  Nước vôi trong bò đục I/ Hoá học là gì? 1) Thí nghiệm 1: dd Đồng sun fát + dd Natri hrôxít  Tạo ra chất màu xanh không tan trong nước. 2) Thí nghiệm 2: dd Axit Clohríc + đinh sắt  Tạo ra chất khí Hoá học là khoa học nghiên GV: Cấn Văn Thắm Giáo án Hóa học 8 3 TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 10 phút 10 phút 3 phút bộ rút ra nhận xét hoá học là gì? * HĐ3: ( Vai trò của HH ) (H) Kể tên các vật dụng trong gia đình được làm bằng nhôm, đồng, chất dẻo… (H) Kể tên các sản phẩm HH sử dụng trong nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp, học tập, lao động …  GD việc sản xuất và sử dụng hoá chất không hợp lí sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khoẻ con người … * HĐ4: Phương pháp học tập môn HH (H) Ta cần làm gì để học tốt môn HH ? *HĐ5: ( củng cố) -Đọc các tư liệu bổ ích về sự phát triển của HH và công nghệ hoá chất - Kể các mẫu chuyện về hóa học ( Các nhóm thảo luận và phát biểu) ( các nhóm thảo luận và phát biểu) ( Nghiên cứu thông tin SGK và phát biểu ) *HĐ 5 :HS đọc và ghi nhớ phần kết luận SGK cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. II/ Vai trò của hoá học trong cuộc sống của chúng ta. Hoá học có vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thuốc chữa bệnh… III/ Làm gì để học tốt môân hoá học? 1) Thu thập thông tin, xử lí thông tin vận dụng và ghi nhớ. 2) Phải biết làm thí nghiệm, có hứng thú, óc suy luận, sáng tạo, biết chọn lọc nội dung 4) Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học sau: ( 1 phút) GV giới thiệu : • Ngành công nghiệp hoá chất nước ta tập trung chủ yếu vào 3 vùng: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải phòng, TP Hồ Chí Minh, Vónh Phúc , Phú Thọ… - Xem trước bài chất của chương 1 IV/ Rút kinh nghiệm, bổ sung: GV: Cấn Văn Thắm Giáo án Hóa học 8 4 Ngày soạn: 26/ 8/ 2008 Tiết 2 CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ- PHÂN TỬ Bài 2 : CHẤT I/ Mục tiêu : 1. Kiến thức : -HS phân biệt được vật thể( tự nhiên và nhân tạo), vật liệu và chất. Biết được ở đâu có vật thể là ở đó có chất. Các vật thể tự nhiên được hình thành từ các chất, còn các vật thể nhân tạo được làm ra từ các vật liệu mà vật liệu đều là chất hay hỗn hợp 1 số chất. - Mỗi chất có những tính chất vật lí , tính chất hoá học nhất đònh. 2. Kỹ năng : - Biết cách quan sát, làm thí nghiệm, dùng dụng cụ đo để nhận ra tính chất của chất. Biết được ứng dụng của mỗi chất tuỳ theo tính chất của chất, biết dựa vào tính chất để nhận biết chất. 3. Thái độ : - Có ý thức vận dụng nội dung về chất vào thực tế cuộc sống. II/ Chuẩn bò : 1. Chuẩn bò của GV : - Dây đồng, tấm kính, thìa lấy hoá chất ống hút, đèn cồn, chén sứ - S , Rượu Êtylic, nước H 2 SO 4 đặc, dụng cụ đo( t o nóng chảy, thử tính dẫn điện) 2. Chuẩn bò của HS : SGK III/ Hoạt động dạy học : 1) Ôn đònh tình hình lớp : ( 1 phút) 2) KTBC ( 4 phút) Làm thế nào để học tốt môn hoá học ? *Dự kiến trả lời : HS : - Thu thập kiến thức - Xử lí thông tin, vận dụng, ghi nhớ - Vai trò của hoá học trong cuộc sống chúng ta ? 3) Giảng bài mới : * Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu của bài mới * Tiến trình bài dạy : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 20 phú t -HĐ1: ( chất có ở đâu) Hằng ngày ta thường tiếp xúc với nhiều vật thể : gạo, củ khoai, quả chuối, máy bơm, bầu khí HĐ1: ( chất có ở đâu) I/ Chất có ở đâu? GV: Cấn Văn Thắm Giáo án Hóa học 8 5 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 10 phú t quyển…những vật thể này phải là chất không? Chất và vật thể có gì khác nhau? (H) Em hãy quan sát và kể tên những vật thể mà nhóm đã chuẩn bò? ( GV bổ sung cho đầy đủ) -Vật thể TN như cây mía gồm có những chất nào? -Vật thể NT như cái bàn, li nhựa… làm bằng vật liệu nào ? (H) Chất có ở đâu? Hiện nay người ta đã biết được khoảng 3 triệu chất khác nhau. Muốn tìm ra chất phải nghiên cứu tính chất các chất, dựa vào tính chất của các chất để phân biệt chất này với chất khác. Vậy làm thế nào để biết được tính chất của chất? -HĐ2: (Tính chất của chất) - GV đọc 1 số tên HH của chất và quan sát mẫu chất S, H 2 SO 4 , Cu , H 2 O… - Hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất vật lí, tính chất HH của S  Kết luận - Ghi bảng các tính chất. Chia bảng làm 3 cột và cho 3 HS của 3 nhóm trình bày. (H) Sự giống nhau giữa nước và cồn ? HS nhóm kể tên các vật thể ( vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo ) HS nhóm thảo luận và trả lời HĐ 2 : (Tính chất của chất) - Quan sát mẫu S ( Màu sắc, trạng thái, t o nóng chảy, tính dẫn điện…) -HS nhóm làm bài tập 4/12 SGK - Giống:Chất lỏng. không màu , hoà tan được nhiều chất … -Khác: Rượu cháy được, t o sôi của Rượu thấp hơn nước… - Vật thể tự nhiên: ( Cây mía, khí quyển đại dương…) - Vật thể nhân tạo:( bàn ghế, li cốc, cây bút …)  Chất có ở khắp nơi, ở đâu có vật thể là ở đó có chất. II/ Tính chất của chất: * Mỗi chất có những tính chất nhất đònh - Trạng thái, màu sắc, mùi , vò, tính tan, tính dẫn điện, t o sôi, t o nóng chảy, khối lượng riêng… gọilà tính chất vật lí. -Khả năng biến đổi chất này thành chất khác… gọi là tính chất hoá học. * Muốn biết tính chất của chất ta phải: Quan sát, dùng dụng cụ đo, làm thí nghiệm. GV: Cấn Văn Thắm Giáo án Hóa học 8 6 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 9 phú t (H) Biết được tính chất của chất để làm gì? - GD : Cho H 2 SO 4 đặc vào mảnh giấy  Cháy đen HĐ3/ Củng cố : BT 5 - Cẩn thận khi sử dụng hoá chất cho hợp lí. * Biết được tính chất của chất để: - Phân biệt chất này với chất khác. - Biết cách sử dụng các chất - Biết ứng dụng chất cho thích hợp. -Hướng dẫn 5/11 Quan sát 1 chất chỉ có thể biết được (1) Dùng dụng cụ đo mới xác đònh được (2) của chất, còn muốn biết 1 chất có tan được trong nước, dẫn điện được hay không thì phải (3) (1) : 1 số tính chất bề ngoài ( thể , màu …) (2) : Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng… (3) : Làm thí nghiệm - SBT: Căn cứ vào tính chất nào mà : a) Đồng , nhôm được dùng làm ruột dây điện , còn chất dẻo cao su dùng làm vỏ dây ( dẫn điện, không dẫn điện ) b) Bạc dùng để tráng gương ( có ánh kim ) c) Cồn dùng để đốt ( Cháy được ) 4) Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học sau: (1 phút) *Ra bài tập về nhà : - Học bài và trả lời các câu hỏi SGK. *Chuẩn bò bài sau : Xem trước mục III SGK , Mỗi nhóm mang 1 chai nước khoáng, 1 ống nước cất IV/ Rút kinh nghiệm, bổ sung : GV: Cấn Văn Thắm Giáo án Hóa học 8 7 Ngày soạn :4/9/2008 Tiết 3 Bài 2 : CHẤT ( Tiếp theo ) I/ Mục tiêu : 1. Kiến thức : - Phân biệt được chất, hỗn hợp . 1 chất chỉ khi không lẫn chất nào khác ( chất tinh khiết ) mới có những tính chất nhất đònh, còn hỗn hợp thì không. - Biết được nước tự nhiên là hỗn hợp, nước cất là chất tinh khiết 2. Kỹ năng : - Biết cách tách chất tinh khiết ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp vật lí ( lắng, gạn, lọc, làm bay hơi…) - Biết rèn kó năng quan sát, tìm đọc hiện tượng qua hình vẽ - Bước đầu sử dụng ngôn ngữ hoá học cho chính xác : Chất, chất tinh khiết, hỗn hợp … II/ Chuẩn bò: 1. Chuẩn bò của GV : - Hình vẽ 1.4/ 10 SGK: chưng cất nước tự nhiên Mỗi nhóm chai nước khoáng có ghi thành phần trên nhãn, ống nước cất, cốc thuỷ tinh bình nước chén sứ, đế đun, đèn cồn đũa khuấy, muối ăn … 2. Chuẩn bò của HS : SGK III/ Hoạt động dạy học : 1) Ôn đònh tình hình lớp : ( 1 phút) 2)KTBC ( 4 phút) – Hãy nêu những biểu hiện được coi là tính chất của chất? ( lấy muối ăn làm ví dụ ). Vì sao nói mỗi chất có tính chất nhất đònh? - Hiểu biết tính chất của chất có lợi gì? * Dự kiến HS trả lời : Phân biệt được chất này với chất khác, biết cách sử dụng chất, biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất 3)Giảng bài mới : * Giới thiệu bài: (1 / ) Bài học trước đã giúp ta phân biệt được chất, vật thể. Giúp ta biết mỗi chất có những tính chất nhất đònh. Bài học hôm nay giúp ta rõ hơn về chất tinh khiết và hỗn hợp * Tiến trình bài dạy : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 15 phú t * HĐ1 : Chất tinh khiết Cho HS quan sát chai nước khoáng và ống nước cất (H) Hãy nêu thành phần các chất có trong nước khoáng ( ghi trên nhãn chai ) - Nước khoáng là nguồn nước trong * HĐ1 : Chất tinh khiết Sinh hoạt theo nhóm, phát biểu ( Nước tự nhiên: sông, hồ , suối III/ Chất tinh khiết: 1) Hỗn hợp: Gồm nhiều chất trộn lẫn vào nhau. GV: Cấn Văn Thắm Giáo án Hóa học 8 8 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 15 phú t 9 tự nhiên. Hãy kể các nguồn nước khác trong tự nhiên ? (H) Vì sao nước khoáng không dược dùng để pha chế thuốc tiêm hay sử dụng trong PTN ?  Nước tự nhiên là hỗn hợp, Hiểu thế nào về hỗn hợp ? - Nước sông , suối, ao … đều là những hỗn hợp, nhưng chúng đều có thành phần chung là nước. Có cách nào tách được nước ra khỏi nước tự nhiên không ? ( ph dùng phương pháp chưng cất nước - treo hình vẽ 1 . 4 / SGK ) - Nước thu được sau khi cất gọi là nước cất . Nước cất là chất tinh khiết, em hiểu như thế nào về chất tinh khiết? - Làm thế nào để khẳng đònh nước cất là chất tinh khiết? (H)Chất như thế nào mới có những tính chất nhất đònh ? * HĐ 2 tách chất khỏi hỗn hợp (H) Tách riêng từng chất trong hỗn hợp nhằm mục đích gì? Muốn tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp nước muối ta làm thế nào ? ( GV có thể gợi ý: muốn lấy muối ăn từ nước biển ta làm thế nào? ) GV : Giới thiệu hoá cụ, hướng dẫn cáh thực hiện tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp nước muối. (H) Dựa vào tính chất nào của chất mà ta có thể tách chất ra khỏi hỗn hợp ? ( t o sôi của muối: 1450 o C )  Kết luận : Dựa vào tính chất vật lí khác nhau có thể tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp . HĐ3: Củng cố - BT 7 trang 11 : a) Giữa nước khoáng và nước cất có : 2 tính chất giống nhau, 2 tính chất khác nhau . b) Loại nước uống tốt hơn là : nước khoáng biển…) vì có nhiều chất trộn lẫn. Chú ý hình vẽ theo hướng dẫn của GV Nước lỏng  hơi nước, chuyển qua ống sinh hàn, ngưng tụ  nước lỏng( gọi là nước cất) HS nhóm thảo luận , phát biểu sau đó đọc SGK phần 2 / 10 * HĐ 2 tách chất khỏi hỗn hợp HS nhóm thảo luận , phát biểu HS chú ý và thực hiện theo hướng dẫn. ( TN đun nóng hỗn hợp nước muối )  Dựa vào tính chất vật lí của các chất khác nhau 2) Chất tinh khiết : không có lẫn chất nào khác Chất tinh khiết mới có những tính chất nhất đònh IV/ Tách chất ra khỏi hỗn hợp: * Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lí ,ta sẽ có phương pháp thích hợp để tách riêng 1 chất ra khỏi hỗn hợp. GV: Cấn Văn Thắm Giáo án Hóa học 8 9 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung phú t - BT 8 trang 11 : Tách riêng khí Ôxi và khí Ni tơ từ không khí bằng cách ( Hoá lỏng không khí rồi nâng nhiệt độ của không khí đến –196 o C , Ni tơ lỏng sôi và bay lên trước , đếnnhiệt độ –183 o C thì Ôxi mới sôi  Tách được 2 khí . HS trả lời : Loại nước uống tốt hơn là : nước khoáng HS trả lời : bằng cách ( Hoá lỏng không khí rồi nâng nhiệt độ của không khí đến –196 o C , Ni tơ lỏng sôi và bay lên trước , đếnnhiệt độ –183 o C thì Ôxi mới sôi  Tách được 2 khí 4) Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học sau: ( 1 phút) * Ra bài tập về nhà: - SBT: Câu sau đây có 2 ý nói về nước cất : “ Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 102 o C” A. Cả 2 ý đều đúng ; B. Cả 2 ý đều sai ; C. Ý 1 đúng, ý 2 sai ; D. Ý 1 sai , ý 2 đúng * Chuẩn bò bài sau: - Đọc trước nội dung bài thực hành, chuẩn bò cách thực hiện thế nào để tách riêng chất từ hỗn hợp cát và muối ăn . IV/ Rút kinh nghiệm, bổ sung : GV: Cấn Văn Thắm Giáo án Hóa học 8 10 [...]... đều là 2 4 Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo : - n lại các khái niệm cơ bản - Chuẩn bò bài: công thức hóa học IV Rút kinh nghiệm, bổ sung : GV: Cấn Văn Thắm 31 Giáo án Hóa học 8 Ngày soạn : 07/10/2007 Tiết 12 : Bài 9 : CÔNG THỨC HÓA HỌC I/ Muc tiêu : 1 Kiến thức : - Học sinh biết được Công thức hóa học dùng để biễu diễn chất , gồm một ký hiệu hóa học ( đơn chất ) hay 2, 3 … ký hiệu hóa học ( hợp... gồm gì? - Công thức hóa học hợp chất gồm gì? Hoạt động của HS HĐ 4 : HS trả lời 4 Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học sau : (2’) - Học kó bài phần I, II, III - Làm bài tập 3 ,4 trang 34 SGK - Chuẩn bò bài hóa trò IV Rút kinh nghiệm, bổ sung: GV: Cấn Văn Thắm 34 Giáo án Hóa học 8 Ngày soạn : 10/10/2007 Tiết 13 HÓA TRỊ I/ Mục tiêu : 1/ Hiểu được hóa trò của nguyên tố ( hoặc nhóm nguyên tử ) là con số biểu thò... hai nguyên tố hóa học trở lên GV: Cấn Văn Thắm 24 Giáo án Hóa học 8 VD : Hợp chất nước… 3) Giảng bài mới : * Giới thiệu bài : Ta đã biết có hai loại chất : đơn chất và hợp chất Dù là đơn chất hay hợp chất cũng đều do các hạt nhỏ cấu tạo nên Các hạt nhỏ đó đã thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất Người ta gọi các hạt nhỏ đó là gì * Tiến trình bài dạy : TG 18 Phút Hoạt động của giáo viên * HĐ1... cùng khối lượng : mp = 1,6726 10- 24 (g) mn= 1,67 48 10- 24 (g) -Trong mỗi nguyên tử số p = số e -HS trả lời: -Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử ( vì me quá bé) 3/ Lớp electron: Trong nguyên tử electron luôn chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp me= 9,1095 10- 28( g) 14 Giáo án Hóa học 8 TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 7phú t * HĐ 3 : ( Củng... loại có cùng số p trong hạt nhân 4) Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo (2phút) * Ra bài tập về nhà - Làm các bài tập 2 , 3 , 4, 5 SGK / 15 - Đọc bài đọc thêm trang 16 SGK * Chuẩn bò bài sau: - Chuẩn bò trước bài 5 : “Nguyên tố hóa học IV/ Rút kinh nghiệm, bổ sung: GV: Cấn Văn Thắm 15 Giáo án Hóa học 8 Ngày soạn : 18 /9 / 2007 Bài 5 : Tiết 6 : NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC I/ Mục tiêu : 1 Kiến thức : -... Ngày soạn: 23/ 9 / 2007 Tiết 8 : GV: Cấn Văn Thắm 21 Giáo án Hóa học 8 Bài 6 : ĐƠN CHẤT - HP CHẤT - PHÂN TỬ I/ Mục tiêu : 1 Kiến thức : - Hiểu được đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học , hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên - Phâân biệt được dơn chất kim loại ( có tích chất dẫn điện , dẫn nhiệt ) và phi kim - Biết được một trong mẫn chất ( cả đơn chất... tường trình ( 4 phút ) Tên thí nghiệm Sự lan tỏa của amôniăc Hiện tượng quan sát được Sự lan tỏa của Kalipemanganat trong nứơc - Thu dọn , rửa các dụng cụ đã sử dụng - Sắp xếp các dụng cụ , hóa chất cho ngay ngắn 4 Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo : Chuẩn bò bài luyện tập 1 IV/ Rút kinh nghiệm, bổ sung: GV: Cấn Văn Thắm 28 Giáo án Hóa học 8 Ngày soạn : 05 / 10 / 2007 Tiết 11 : Bài 8 : BÀI LUYỆN... H hóa trò I O hóa trò II Nhóm trao đổi và phát HCl : Cl có hóa trò I biểu ( Các câu hỏi được H2O : O có hóa trò II giáo viên ghi ra giấy sẵn NH3 : N có hóa trò III CH4 : C có hoa trò IV và dán lên bảng ) Xét các hợp chất : Na2O ; CaO ; Al2O3 ; SO2 Ghi hóa trò Na , Ca , Al , S vào bảng con ( Sau đó GV treo bảng hóa trò để học sinh kiểm chứng lại ) Đọc SGK đoạn : “ Từ cách ………… 1H ” Trao đổi và ghi hóa. .. tích số giữa hóa trò và chỉ số nguyên tử của Na2O : Na có hóa trò I CaO : Ca có hóa trò II Al2O3 : Al có hóa trò III SO2 : S có hóa trò IV Tên nhóm Hóa trò Hrôxit(OH) I Nitrat ( NO3 ) I Sunfat ( SO4 ) II Cacbonat(CO3) II Photfat ( PO4 ) III - Kết luận : Hóa trò của một nguyên tố là con số biểu thò khả năng liên kết của nguyên tử ( hay nhóm nguyên tử) Được xác đònh theo hóa trò của H ( I ) và hóa trò của... 33 Giáo án Hóa học 8 TG Hoạt động của GV Nêu cách viết CTHH của hợp chất nước , muối ăn sau đó đưa ra dạng tổng quát 10 phút 5’ Nội dung AXBY ; AXBYCZ A,B,C:kí hiệu nguyên tố x, y, z: Chỉ số nguyên tử III/ Ý nghóa của CTHH Làm bài tập 1/33 SGK Mỗi CTHH còn chỉ 1 phân tử *HĐ3 của chất và có ý nghóa : HĐ 3 : (H) Mỗi kí hiệu hóa học chỉ 1 -Cho biết tên nguyên tố hóa nguyên tử của nguyên tố Thế thì học . Ứng dụng của ôxi. Tiết 40 : Ôxit. Tiết 41 : Điều chế ôxi- Phản ứng phân huỷ. Tiết 42 , 43 : Không khí – Sự cháy . Tiết 44 : Bài luyện tập 5. Tiết 45 : Bài thực hành 4. Tiết 46 : Kiểm tra viết. . : m p = 1,6726. 10 - 24 (g) m n = 1,67 48 . 10 - 24 (g) -HS trả lời: m e = 9,1095 . 10 - 28 (g) nhỏ, trung hoà về điện, từ đó tạo ra các chất . Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và. Bạc , Nitơ , Clo ? - Các cách viết : 3Al , 4Ca , 5O , P , 2S lần lượt chỉ ý gì ? HS trả lời : 3Al : Chỉ ba nguyên tử nhôm ; 4Ca : Chỉ bốn nguyên tử canxi … 3) Giảng bài mới : Giới thiệu bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 8 cả năm soạn 4 cột hay, Giáo án hóa học 8 cả năm soạn 4 cột hay, , Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học sau: