kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh sơn lâm

65 550 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 16:08

Trường CĐ Kinh tế CN Hà Nội Khoa Kế toán Tổng hợp LỜI NÓI ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Sản xuất-phân phối-trao đổi-tiêu thụ là dòng vận động muôn thủa của mọi phương thức sản xuất,của mọi xã hội. Trong đó sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở để tồn tại và phát triển xã hội loài người,khi nói đến tiêu dùng; “Có Cung ắt có Cầu” và ngược lại. Tiêu dùng tạo ra mục đích và là động cơ thúc đẩy sản xuất phát triển Đại hôi IV thanh công đánh dấu một bước ngoặt phát triến của nên kinh tế, cơ chế cũ bị xóa bỏ nhương chỗ cho cơ chế mới hạch toán kinh tế xã hội chủ nghĩa hinh thành và phát triển. Nền kinh tế hàng hóa hình thành, các quan hệ xã hội được mở rộng việc đa dạng hóa các thành phần kinh tế tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng tồn tại phát triển cạnh tranh với nhau và bình đẳng trước pháp luật. Đứng trước hiện trạng như trên việc sản xuất ra thành phẩm đã kho khăn nhưng tiêu thụ thành phẩm còn khó khăn hơn nhiều và như vậy nó đóng vai tro quan trọng đối với sự sống còn của doanh nghiệp. Mặt khác,kế toán là công cụ để điều hanh quản lý các hoạt động tính toán kinh tế và kiểm tra bảo vệ tài sản sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động,quyền sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của vdoanh nghiệp chia ra làm nhiều khâu,nhiều phần hành nhưng giữa chúng có quan hệ hưu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thục sự có hiệu quả cao. Thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tượng mỗi quá trình: Vốn và nguồn vốn,tăng và giảm Mỗi thông tin thu được là kết quả của quá trinh có tinh hai mặt,thông tin và kiểm tra. Ngoài ra, kế toán còn là phạm trù kinh tế thể hiện các quan hệ về mặt lợi ích và tính toán kết quả kinh doanh giúp cho Doanh nghiệp hoạt động có hiêu quả. Hạch toán kế toán có tác dụng to lớn đối với nên kinh tế quốc dân nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng. Vũ Văn Thảo- Lớp CKT08.5 Chuyên đề tốt nghiệp Trường CĐ Kinh tế CN Hà Nội Khoa Kế toán Tổng hợp Trong quá trình tìm hiểu về mặt lý luận và thực tập tại Công ty TNHH Thương Mại SƠN LÂM em nhận thấy việc hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa đối với nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Do vậy em đã chọn đề tài: “KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG”. làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1: Mục tiêu chung: góp phần hệ thống hóa thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu cơ sở lý luạn về kế toán bán hàng và xá định kết quả bán hàng đã được học trên ghế nhà trường và nghiên cứu thực tiễn công tác kế toán tại Côngty TNHH Thương mại SƠN LÂM - Nghiên cưu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM - Đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về không gian: Đề tài thực hiện tai Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM - Phạm vi về thời gian: Thời gian thực tập từ ngày 14/03/2011 đến hết ngày 04/06/2011 - Phạm vi về nội dung : Tập trung vào mảng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Nội dung của chuyên đề được chia thành ba chương chính: Vũ Văn Thảo- Lớp CKT08.5 Chuyên đề tốt nghiệp Trường CĐ Kinh tế CN Hà Nội Khoa Kế toán Tổng hợp Chương I:Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM Chương II: Thực trạng bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM Chương III: Nhận xét và giải pháp về hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM Vũ Văn Thảo- Lớp CKT08.5 Chuyên đề tốt nghiệp Trường CĐ Kinh tế CN Hà Nội Khoa Kế toán Tổng hợp CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN LÂM 1.1Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM 1.1.1 Lịch sử hình thành Tên Công ty: Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM là công ty có 02 thành viên góp vốn trở lên. Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, mở tài khoản ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo qui định của nhà nước. Công ty có trụ sở chính tại: Số nhà 21B18,Nam Thành Công Phường Láng Hạ,Đống Đa, Hà Nội * Đặc điểm nghành nghề , nhiệm vụ hoạt động của Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM được thành lập theo luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2002, Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân và có chức năng nhiệm vụ sau: Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty đăng ký các ngành nghề kinh doanh: + Buôn bán nội thất văn phòng trường học gia đình sắt thép + Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa + Xuất nhập khẩu các mặt hàng kinh doanh + Sản xuất, sữa chữa, gia công các mặt hàng nội thất + Nhập khẩu và khai thác hàng trong nước * Đối tượng khách hàng của công ty gôm: Cơ sở sản xuất sắt thép Các trường học nhà máy Vũ Văn Thảo- Lớp CKT08.5 Chuyên đề tốt nghiệp Trường CĐ Kinh tế CN Hà Nội Khoa Kế toán Tổng hợp Gia đình văn phòng, công ty Kinh doanh về hàng nội thất săt thép như: bàn ghế tủ, sắt thep là hàng hóa cơ bản mà Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM tập trung kinh doanh và Công ty kinh doanh thị trường không chỉ khu vực miền Bắc mà còn mở rộng ra cả khu vực Miền Trung và Miền Nam. Trong quá trình kinh doanh,Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM có thể mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực khác không thuộc đối tượng cấm kinh doanh khi thực hiện đăng ký đầy đủ với cấp cơ quan có đủ thẩm quyền. Điều này có nghĩa là khi có điều kiện, nguồn lực công ty vẫn có thể mở rộng kinh doanh sang các sản phẩm, dịch vụ khác miễn là Công ty có đăng ký kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền, và các dịch vụ sản phẩm đó không thuocj đói tượng bị Nhà nước cấm kinh doanh Hiện nay Công ty đã thiết lập được thị trường ổn định trong cả nước. 1.1.2 Qúa trình phát triển Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM được thành lập từ năm 2002 và là một trong những nhà cung cấp đồ nội thất sắt thép hàng đầu Việt Nam với nhiều chủng loại và phong phú. Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM ra đời và phát triển với phương châm: “Chất lượng cao, giá thành cạnh tranh, phương thức mua bán thuận lợi nhất và đạo đức trong kinh doanh”. Công ty được thành lập dựa trên các cơ sở: sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sự phát triển của hệ thống ngân hàng, mạng Internet và nhu cầu sản xuất tiêu dùng của thị trường. Để đảm bảo quản lý tốt các hoạt động kinh doanh, bộ máy tổ chức của Công ty được phân chia theo sơ đồ sau: Vũ Văn Thảo- Lớp CKT08.5 Chuyên đề tốt nghiệp Trường CĐ Kinh tế CN Hà Nội Khoa Kế toán Tổng hợp Sơ đồ tổ chức bộ máy quản * Chức năng nhiệm vụ các phòng ban như sau: - Giám đốc: Là người trực tiếp ra các chiến lược kinh doanh dai hạn và ngắn hạn cho Công ty,chỉ đạo công tác tài chính, kinh doanh, tổ chức hành chính, nhân sự. - Phó giám đốc: phó giám đốc giúp việc cho giám đốc tạo thành một thể thống nhất chặt chẽ, thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất các biện pháp cùng giám đốc tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu và biện pháp đề ra, đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác hành chính, làm công tác đoàn thể. Ngoài ra, phó giám đốc còn là người thay mặt giám đốc giải quyết các công việc trong toàn công ty khi có sự ủy quyền của giám đốc - Phòng kinh doanh: tham mưu cho giám đốc kế hoạch tiếp nhận vật tư, tiêu thụ hang hóa theo hợp đồng hoặc tự khai thác tiêu thụ, lập kế hoạch vận chuyển và dịch vụ vận chuyển tới tận nơi khách hàng yêu cầu. - Phòng kế toán: có trách nhiệm quản lý toàn bộ số vốn của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước giám đốc về việc thực hiện chế độ hạch toán kế toán của nhà nước. kiểm tra thường xuyên các khoản chi tiêu của công Vũ Văn Thảo- Lớp CKT08.5 Chuyên đề tốt nghiệp GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG XN KHẨU KHO HÀNG HÓA Trường CĐ Kinh tế CN Hà Nội Khoa Kế toán Tổng hợp ty,tăng cường công tác quản lý vốn, sử lý có hiệu quả vốn để bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh. Thông qua việc giám đốc bằng tiền, kế toán giúp giám đốc nắm bắt toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phân tích hoạt động hành tháng để chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh,chống thất thu, tăng thu, giảm chi, tăng lợi nhuận, tạo thêm nguồn vốn cho công ty. Cuối tháng, tập hợp số liệu lập các báo cáo kế toán. - Phòng xuất nhập khẩu: Có nhiệm vụ tìm nguồn hàng, nghiên cứu thị trường, từ đó tiến hành nghiên cứu, trình các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đối tác nước ngoài.Tổ chức theo dõi việc thưc hiện hợp đồng, tình hình vận chuyển hành hóa và nhận hàng tại cảng và đưa về kho của công ty một cách an toàn - Phòng giao nhận + kho hàng: + Giao nhận :Đây là bộ phận chuyên giao nhận hàng hóa tại kho, giao cho khách, nhận hàng taị cảng khi có hàng nhập khẩu. + Kho hàng hoá: Là bộ phận có trách nhiệm quản lý,bảo quản hàng hóa nhập, xuất tồn trong quá trình kinh doanh của công ty. Việc tổ chức kinh doanh và quản lý nói trên vừa đảm bảo quản lý tập trung thống nhất đồng thời phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của thành viên trong công ty từ đó có thể hạn chế tối đa những khó khăn trong việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh, tạo ra sự năng động nhạy bén để từ dó có thể chiếm lĩnh và làm chủ thị trường. Để có sự phát triển đó,công ty đã không chỉ phát huy sáng tạo, nâng cấp hiệu quả kinh doanh mà còn thể hiện rõ ý trí tự lực tự cường của mình. Trong thời kỳ đổi mới của cơ chế quản lý thì bất cứ một hướng đi sai lệch nào có thể dẫn tới sự phá sản của công ty theo quy luật đào thải của nền kinh tế thị trường . Chính vì lẽ đó, ban lãnh đạo công ty đã rất cố gắng trong việc thiết lập một bộ máy quản lý có hiệu quả cũng như thúc đẩy hoạt động kinh doanh để thu được lợi nhuận cao nhất cho công ty. Vũ Văn Thảo- Lớp CKT08.5 Chuyên đề tốt nghiệp Trường CĐ Kinh tế CN Hà Nội Khoa Kế toán Tổng hợp 1.1.3. Tổ chức công tác kế toán của công ty *Sơ đồ bộ máy kế toán Bộ máy kế toán là tập hợp những cán bộ , nhân viên kế toán cùng với những phương tiện kĩ thuật tính toán thực hiện toàn bộ công tác kế toán của công ty. Bộ máy kế toán phải thực hiện nhiều khâu công việc kế toán ( phần hành kế toán ) . Do đó cần phải chia ra nhiều bộ phận , thực hiện theo từng phần cụ thể . Việc phân chia này tuy thuộc vào quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và khối lượng nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp để bố trí cho phù hợp. Để tổ chức hợp lý bộ máy kế toán cần phải căn cứ vào loại hình tổ chức công tác kế toán mà doanh nghiệp vận dụng , đồng thời phải phù hợp với phân cấp quản lý cũng như yêu cầu về trình độ quản lý và trình độ nghiệp vụ của cán bộ quản lý , cán bộ kế toán . Do vậy việc tổ chức cơ cấu bộ máy kế toán sao cho hợp lý , gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả là điều kiện quan trọng để cung cấp thông tin kề toán một cách kịp thời , chính xác và đầy đủ , hữu ích cho các đối tượng sử dụng thông tin , đồng thời phát huy nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán . Có thể khái quát mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM như sau : Vũ Văn Thảo- Lớp CKT08.5 Chuyên đề tốt nghiệp KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán tổng hợp TSCĐ Kế toán vốn bằng tiền Kế toán thanh toán Kế toán b/hàng và XĐKQ Thủ quỹ Kế toán hàng hóa vật tư Trường CĐ Kinh tế CN Hà Nội Khoa Kế toán Tổng hợp *Chức năng cụ thể của các bộ phận - Kế toán trưởng : ( KTT ) có nhiệm vụ phụ trách chung toàn bộ máy kế toán , tổ chức và kiểm tra việc thực hiện ghi chép kế toán , điều hành , hướng dẫn các kế toán viên trong công tác hạch toán kế toán. - Kế toán tổng hợp : giúp việc cho kế toán trưởng , có nhiệm vụ kiểm tra đối chiếu báo cáo của từng bộ phận, làm cân đối, lập bảng tổng kết tài sản, báo cáo tài chính gửi lên cấp trên. Có nhiệm vụ theo dõi tình hình tăng, giảm tài sản cố định và công cụ dụng cụ, báo cáo, lập hồ sơ thanh toán tài sản cố định. - Kế toán vốn bằng tiền : có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ vốn hiện có của công ty và tình hình biến động của vốn bằng tiền. - Kế toán thanh toán : ghi chép phản ánh kịp thời, chính xác, rõ ràng các nghiệp vụ kế toán theo từng đối tượng, từng khoản thanh toán để đôn đốc thanh toán kịp thời tránh ứ đọng vốn. - Kế toán vật tư hàng hóa : theo dõi tình hình nhập, xuất tồn vật tư hành hóa, tính giá thực tế của hàng nhập, xuất trong kì, mở các sổ, thẻ kế toán chi tiết tính toán chính xác số lượng vá giá trị hàng tồn kho. - Kế toán bán hàng và xác định kết quả : có nhiệm vụ ghi chép, tính toán doanh thu đã đạt được vá xác định kết quả kinh doanh của công ty. - Thủ quỹ : có nhiệm vụ quản lý tiền mặt, thực hiện thu chi tiền mặt và lập báo cáo quỹ theo yêu cầu của công ty. Với cách sắp xếp bố trí nhân viên trong phòng kế toán như vậy đã tạo cho bộ máy kế toán của công ty hoạt động một cách nhịp nhàng, đồng bộ, đạt hiệu quả cao, đảm bảo nguyên tác bất kiêm nhiệm của kế toán đồng thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong việc kinh doang mà cụ thể là trong việc tiêu thụ hàng hóa. Vũ Văn Thảo- Lớp CKT08.5 Chuyên đề tốt nghiệp Trường CĐ Kinh tế CN Hà Nội Khoa Kế toán Tổng hợp 1.2. Tình hình thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM. Hiện nay, bộ máy kế toán của công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM được tổ chức theo hình thức tập trung với phòng kế toán đặt tại công ty. Phòng kế toán của công ty có nhiệm vụ phụ trách toàn bộ công tác kế toán từ khâu tổng hợp số liệu, ghi sổ, tính toán, lập báo cáo tài chình cũng như kiểm tra công tác kế toán. Và chế độ kế toán mà công ty áp dụng hiện nay theo quy định số 48/2006/QD-BTC ngày 14/09/2006 của bộ tài chính. Niên bộ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là : Đồng VN và nguyên tác, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : quy đổi theo tỉ giá và ngân hàng tại thời điểm hạch toán. Hình thức sổ kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ. Và trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ ở Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM như sau: Vũ Văn Thảo- Lớp CKT08.5 Chuyên đề tốt nghiệp [...]... 110.000.000 ở Công ty TNHH Thơng Mại Sơn Lâm, các khoản phải thu của khách hàng đợc theo dõi trên sổ chi tiết TK 131 2.2.1.1 K toỏn theo phng thc bỏn trc tip qua kho Công ty TNHH Thơng Mại Sơn Lâm mọi nghiệp vụ bán hàng hóa đều đợc thực hiện thông qua các hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng đợc ký kết giữa Công ty với khách hàng Khi khách hàng đến mua hàng, trên cơ sở hợp đồng đã ký và lệnh duyệt hàng gồm giá bán, ... TI CễNG TY TNHH THNG MI SN LM 2.1 Quy trình hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai công ty * c im tiờu th cụng ty: Cụng ty TNHH Thng mi SN LM cú quy mụ hot ng tng i ln Th trng tiờu th ca cụng ty rng khp t Bc ti Nam, cụng ty cú rt nhiu kho cha hng thun tin cho quỏ trỡnh tiờu th hng húa Ngoi th trng trong nc cụng ty cũn cú cỏc bn hng nc ngoi do ú doanh thu tiờu th hng húa ca cụng ty l rt... khách hàng lẻ đến tại công ty để lấy hàng, khi có khách hàng nhân viên kinh doanh tiến hành cân hoặc tính barem cho khách sau đó thu tiền rồi báo cho kế toán xuất hóa đơn cho khách Việc theo dõi tiêu thụ đợc kế toán ở Công ty thực hiện trên sổ chi tiết tiêu thụ cho từng mặt hàng dới dạng báo cáo bán hàng do nhân viên kinh doanh chuyển sang cho phòng kế toán: Biểu số 4: Công ty TNHH Thơng Mại Sơn Lâm. .. doanh thu Là một Công ty hoạt động rất mạnh và có uy tín cao đối với các bạn hàng, Công ty TNHH Thơng Mại Sơn Lâm rất chú trọng tới chất lợng hàng hóa cho nên Công ty đã thực hiện rất tốt công tác thu mua, vận chuyển, bảo quản cho đến khâu tiêu thụ hàng hóa Do đó ở Công ty này, hàng bán bị trả lại hầu nh không xảy ra Trong một số trờng hợp hạn hữu thì Công ty trực tiếp thơng lợng với khách hàng để tránh... Theo phơng thức thu tiền - Đối với mỗi hình thức bán hàng thu tiền thì các phơng pháp hạch toán khác nhau Trong trờng hợp bán hàng thu tiền ngay, kế toán sẽ căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán ghi: Nợ TK 111,112 Có TK 5111 Có TK 3331 Ví dụ trong tháng 03/2011 Công ty TNHH TM Sơn Lâm bán cho Công ty CP Tổng hợp Bắc Giang - Trờng hợp trả tiền ngay kế toán hạch toán: Nợ TK 111: 110.000.000 Có TK 5111 : 104.761.904... khách hàng trả chậm tiền hàng, kế toán mở Sổ chi tiết theo dõi công nợ với khách hàng Trong trờng hợp này, khách hàng đã chấp nhận thanh toán nhng cha thanh toán tiền ngay, kế toán sẽ phản ánh vào bên nợ TK 131 Phải thu của khách hàng Trong trờng hợp này kế toán định khoản nh sau: Nợ TK 131 : 110.000.000 Có TK 5111 : 104.761.904 Có TK 3331 :5.238.096 Khi khách hàng trả toàn bộ tiền hàng kế toán. .. lợng hàng hóa đã bán ra - Cột 10: Ghi số khoản phải giảm trừ vào doanh thu ( nếu có) nh: Chiết khấu bán hàng, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán - Cột 11: Ghi số thuế GTGT của hàng bán ra Cuối tháng, kế toán tính tổng cộng doanh thu tiêu thụ, số lợng tiêu thụ của từng mặt hàng bán ra 2.2.1.2 K toỏn doanh thu bỏn hng theo phng phỏp bỏn l thu tin trc tip Hiện nay công ty TNHH Thơng Mại Sơn Lâm rất... điểm hàng đợc xác định là tiêu thụ - Khách hàng ứng trớc tiền hàng: Trong trờng hợp là những đơn hàng lớn và hàng hóa phải nhập khẩu thì khách hàng phải đặt cọc 1 phần giá trị của hợp đồng theo sự thỏa thuận, doanh thu trong trờng hợp này là khi Công ty xuất hàng hóa cho khách hàng Với những phơng thức bán hàng này giúp cho hàng hóa của Công ty có thể đợc tiêu thụ nhanh chóng đảm bảo thu hồi vốn cho Công. .. khi nhận đợc séc Phiếu thu séc lập thành 2 liên: + Liên 1 : Lu tại Công ty + Liên 2 : Khách hàng giữ Bảng kê nộp séc : Lập 3 liên: Ngân hàng giữ 2 liên, ngân hàng ký trả Công ty 1 liên Khi ngân hàng nhận tiền chuyển vào tài khoản của Công ty, ngân hàng sẽ gửi giấy báo có về Công ty Khi nhận đợc giấy báo có, kế toán sẽ phản ánh số tiền đó vào tài khoản có liên quan Phiu thu sộc nh phiu thu tin mt V... bán chịu hàng hóa Chính sách này Công ty chỉ áp dụng cho các khách hàng thờng xuyên và quen biết với Công ty Các công ty này thờng có uy tín về khả năng thanh toán các khoản nợ - Chứng từ và tài khoản sử dụng: Để phản ánh tình hình công nợ, kế toán sử dụng các chứng từ sổ sách sau: Phiếu xác nhận nợ của các khách hàng Sổ chi tiết phải thu cuả khách hàng Bảng cân đối TK 131 phải thu của khách hàng Sổ . nghiên cứu thực tiễn công tác kế toán tại Côngty TNHH Thương mại SƠN LÂM - Nghiên cưu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM - Đề ra một số. Kế toán Tổng hợp 1.2. Tình hình thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM. Hiện nay, bộ máy kế toán của công ty TNHH Thương mại SƠN. về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu cơ sở lý luạn về kế toán bán hàng và xá định kết quả bán hàng đã được học trên ghế nhà trường và

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LI NểI U

 • 1.1 Tớnh cp thit ca ti

 • CHNG I

 • TNG QUAN V CễNG TY TNHH THNG MI SN LM

  • 1.1Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty TNHH Thng mi SN LM

   • 1.1.1 Lch s hỡnh thnh

   • 1.1.2 Qỳa trỡnh phỏt trin

   • 1.1.3. T chc cụng tỏc k toỏn ca cụng ty

  • *Chc nng c th ca cỏc b phn

  • 1.2. Tỡnh hỡnh thc t cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng ti Cụng ty TNHH Thng mi SN LM.

 • CHNG II

 • THC TRNG HCH TON BN HNG V XC NH KT QU TI CễNG TY TNHH THNG MI SN LM

  • 2.1 Quy trình hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai công ty

  • 2.2 K toỏn doanh thu bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng Cụng ty TNHH thng mi Sn Lõm

   • 2.2.1. K toỏn doanh thu bỏn hng

   • 2.2.1.1 K toỏn theo phng thc bỏn trc tip qua kho

   • 2.2.1.2 K toỏn doanh thu bỏn hng theo phng phỏp bỏn l thu tin trc tip

   • 2.2.2 K toỏn cỏc khon gim tr doanh thu bỏn hng v cỏc khon phi thu ca khỏch hng

   • 2.2.2.1 K toỏn cỏc khon gim tr doanh thu

   • 2.2.2.2 K toỏn cỏc khon phi thu

   • 2.2.3. K toỏn thu GTGT ca hng bỏn ra Cụng ty TNHH thng mi Sn Lõm

   • 2.2.3.1. K toỏn giỏ vn bỏn hng

   • 2.2.3.2 K toỏn chi phớ bỏn hng

   • 2.2.3.3 K toỏn xỏc nh kt qu bỏn hng

  • CHNG III

  • 3.1. Nhn xột chung tỡnh hỡnh k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng ti cụng ty TNHH Thng mi Sn Lõm.

   • 3.1.1. u im

   • 3.1.2. Nhc im

  • 3.2. Mt s ý kin nhm hon thin cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng cụng ty TNHH thng mi Sn Lõm

   • 3.2.1. Cụng ty nờn trớch lp d phũng cỏc khon phi thu khú dũi

   • 3.2.2. Lp chng t ghi s

   • 3.2.2. Cụng ty nờn hch toỏn riờng cỏc khon chit khu v gim giỏ hng bỏn

 • KT LUN

 • TI LIU THAM KHO

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan